Google Play

Google Playn käyttöehdot

10 joulukuu 2014

1. Johdanto

Sovellettavat ehdot. Kiitos Google Playn käyttämisestä. Google Play on Google Inc:n tarjoama palvelu (”Google” tai ”me”) tarkoittaa yritystä, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, Yhdysvallat ja jonka toimintaa koskevat ”Googlen käyttöehdot”. Google Play on Googlen käyttöehtojen mukaan ”Palvelu”. Nämä Google Playn käyttöehdot ovat lisäehtoja, jotka koskevat Google Playn käyttöä. Google Playn ja siinä julkaistun digitaalisen sisällön käyttöön sovelletaan näitä Google Playn käyttöehtoja ja Googlen käyttöehtoja (näihin viitataan yhdessä sanalla ”Ehdot”). Täällä esitettyjä erillisiä ehtoja sovelletaan Google Play Kaupan laitemyyntiin (alueilla, joissa se on saatavilla).

Jos Google Playn käyttöehtojen ja Googlen käyttöehtojen välillä on ristiriitoja, Google Playn käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.

Google Play Kaupan käyttö edellyttää, että hyväksyt seuraavat ehdot. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti. Jos et ymmärrä Ehtoja tai et hyväksy jotain niiden osaa, älä käytä Google Play Kauppaa.

2. Google Play -palvelun tarjoaminen

Suora, edustaja- ja sovellusmyynti. Kun ostat sisältöä (tiedostoja, sovelluksia, tekstiä, mobiililaitteiden ohjelmistoja, musiikkia, äänitiedostoja tai muita ääniä, valokuvia, videoita tai muita kuvia) Google Playssa, myyjä on joko:

(a) Google Commerce Limited (”Suora myynti”)

(b) Sisällön tarjoaja (”Tarjoaja”), jolloin Google toimii Tarjoajan välittäjänä (”Välillinen myynti”) tai

(c) Android-sovellusten tapauksessa Sovelluksen tarjoaja (”Sovellusmyynti”).

Joka kerta, kun ostat Sisältöä, solmit erillisen myyntisopimuksen:

(d) Google Commerce Limitedin kanssa (sovellettavien) Ehtojen perusteella (kun kyseessä on Suora myynti)

(e) ostamasi Sisällön Tarjoajan kanssa (sovellettavien) Ehtojen perusteella (kun kyseessä on Välillinen myynti)

(f) ostamasi Sisällön Tarjoajan kanssa (kun kyseessä on Sovellusmyynti).

Yllä kohdassa (d), (e) tai (f) mainittua erillistä myyntisopimusta (sovellettavin osin) sovelletaan käyttäjän ja Google Inc:n välisen Palvelun käyttösopimuksen (eli näiden Google Play -käyttöehtojen) lisäksi.

Googlen käyttöehtojen kohta, jonka mukaan Googlen käyttöehtojen ”perusteella ei synny oikeuksia kolmansille osapuolille”, ei päde Palvelun käyttöön Välillisessä myynnissä eikä Sovellusten myynnissä.

Sisällön käyttö. Voit käyttää Google Playta Sisällön selaamiseen, etsimiseen ja/tai lataamiseen mobiililaitteella, tietokoneella tai muulla tuetulla laitteella (”Laite”). Sisällön saatavuus vaihtelee maakohtaisesti, eikä kaikkea Sisältöä ole välttämättä saatavilla asuinmaassasi. Osa tästä Sisällöstä saattaa olla Googlen tarjoamaa, kun taas osa saattaa olla sellaisten kolmansien osapuolten tarjoamaa, jotka eivät ole Googlen kanssa yhteistyössä. Google ei vastaa Google Playn Sisällöstä, joka on peräisin muista lähteistä kuin Googlelta, eikä se anna tällaisesta sisällöstä takuita.

3. Google Playn käyttö

Ikärajoitukset. Google Playta voivat käyttää 13 vuotta täyttäneet. Jos olet yli 13-vuotias mutta alle 18-vuotias, sinun täytyy saada Google Playn käyttöön ja ehtojen hyväksymiseen lupa vanhemmalta tai huoltajalta. Älä käytä Google Playta, jos asuinmaasi tai Google Playn käyttömaasi lait kieltävät tai muulla tavoin juridisesti estävät sinua vastaanottamasta tai käyttämästä Palvelua tai Sisältöä. Sinun täytyy noudattaa myös Google Playssa tarjottavaan Sisältöön mahdollisesti sovellettavia muita ikärajoituksia.

Käytön perusvaatimukset. Palvelun käyttöön tarvitaan Laite, joka täyttää Sisällön kulloinkin voimassa olevat järjestelmä- ja yhteensopivuusvaatimukset, toimiva internetyhteys sekä yhteensopiva ohjelmisto. Nämä asiat voivat vaikuttaa Palvelun saatavuuteen ja suorituskykyyn. Käyttäjän vastuulla on huolehtia järjestelmävaatimuksista.

Kolmannen osapuolen maksut. Käyttäjälle voi aiheutua Sisällön ja Google Playn käytöstä kolmannen osapuolen (kuten internetpalveluntarjoajan tai matkapuhelinoperaattorin) käyttö- tai tiedonsiirtomaksuja. Tällaisia maksuja voi kertyä esimerkiksi silloin, kun käyttäjä käyttää Google Playssa tarjottavia palveluita kolmansien osapuolten palveluiden tai laitteiden kautta. Käyttäjä vastaa kaikista tällaisista maksuista.

Päivitykset. Voit joutua asentamaan Google Playn tai siihen liittyvien Googlen ohjelmistojen kulloinkin julkaistavia päivityksiä, jotta voit käyttää Google Playta ja käyttää tai ladata Sisältöä. Googlelta peräisin oleva Sisältö saattaa viestiä ajoittain Googlen palvelimien kanssa tarkistaakseen, onko Sisältöön ja Google Playn toimintoihin saatavilla päivityksiä, kuten virheiden korjauksia, muita korjaustiedostoja, paranneltuja ominaisuuksia, puuttuvia laajennuksia tai uusia versioita (nämä yhdessä ”Päivitykset”). Käyttäjän asentaman Sisällön käyttö edellyttää, että käyttäjä suostuu ottamaan vastaan automaattisesti haettavat Päivitykset. Jos et hyväksy automaattisesti haettavia ja noudettavia Päivityksiä, älä käytä Google Play Kauppaa tai asenna Sisältöä.

Käyttäjää koskevat tiedot. Google Playn tiettyjen palveluiden tai Sisällön käyttö voi edellyttää käyttäjää koskevien tietojen, kuten nimen, osoitteen ja laskutustietojen, antamista. Palvelun tarjoamiseksi keräämämme tiedot, mukaan luettuina kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, jaetaan Googlen ja sen tytäryhtiöiden kanssa Palvelun tarjoamiseksi. Googlen tietosuojakäytännöissä kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ja suojaamme yksityisyyttäsi käyttäessäsi Google Playta. Kaikkien Googlelle antamiesi tietojen täytyy aina olla tarkkoja, todenmukaisia ja ajantasaisia. Google voi joutua luovuttamaan Tarjoajille henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta se voi käsitellä tapahtumiasi ja/tai tarjota Sisältöä käytettäväksesi. Google on sopinut Tarjoajien kanssa, että tällaisia tietoja käytetään tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tilien luvaton käyttö. Sinun täytyy pitää käyttäjätietosi salassa, etkä saa jakaa niitä muille. Et saa kerätä tai koota Google Playn kautta Google Playn tai muiden Googlen palveluiden käyttäjien tietoja, kuten käyttäjänimiä.

Käytöstä poistetut tilit. Jos Google poistaa tilisi käytöstä Ehtojen mukaisesti (jos esimerkiksi rikot Ehtoja), sinulta voidaan estää Google Playn, tilitietojesi tai tiliisi tallennettujen tiedostojen tai Sisällön käyttö. Alla osiossa 6 on tietoja oikeuksistasi tilanteissa, joissa et ole voinut ladata Sisältöä ennen tilisi poistamista käytöstä.

Haittaohjelmasuojaus. Kun lataat ja yrität asentaa Android-sovelluksen Laitteelle, Laite voi lähettää Googlelle tietoja sovelluksesta ja sen lähteestä. Tällä pyritään suojaamaan käyttäjiä ulkopuolisilta haittaohjelmilta. Google vertaa saamiaan tietoja tunnettujen haittaohjelmien luetteloon ja tarkistaa, onko sovellus haitallinen tai todennäköisesti vaarallinen. Google voi näyttää sinulle varoituksen, jos se pitää sovellusta vaarallisena, tai estää sovelluksen asennuksen laitteelle, jos se tietää sovelluksen aiheuttavan haittaa laitteille, tiedoille tai käyttäjille. Osana palvelua ja sen tehokkuuden parantamista Google voi vastaanottaa myös muita tietoja, kuten Laitteen tunnuksen, IP-osoitteen, avatun URL-osoitteen sekä yhden tai useita evästeitä. Voit aina halutessasi poistaa käytöstä haittaohjelmasuojauksen avaamalla laitteellasi kohdan Asetukset > Suojaus.

4. Ostokset ja maksut

Ilmainen Sisältö. Google voi tarjota sinulle Sisältöä ladattavaksi tai käytettäväksi ilmaiseksi. Ostettavaa Sisältöä koskevat käyttöehdot koskevat myös ilmaista Sisältöä lukuun ottamatta maksamiseen liittyviä osia (esimerkiksi käyttöehtojen palautuksia koskevat osat eivät koske ilmaista Sisältöä). Google voi asettaa rajoituksia tietyn ilmaisen Sisällön käytölle.

Sisällön ostaminen. Sopimus Sisällön ostamisesta ja käytöstä muodostuu, kun saat Googlelta Sisällön ostovahvistuksen sähköpostilla. Sopimuksen suoritus alkaa heti ostotapahtuman päätyttyä.

Google Wallet. Jotta voit ostaa Sisältöä Google Playssa, sinun täytyy hyväksyä Google Walletin käyttöehdoissa kuvatut maksuehdot. Jos sinulla ei ole Google Wallet -tiliä, voit luoda tilin avaamalla tämän linkin, jonka kautta saat myös lisätietoja Google Walletista. Walletin käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä sovelletaan myös Sisällön ostamiseen Google Walletista. Lue ehdot huolellisesti ennen ostosten tekemistä. Joidenkin ostosten tekeminen Google Playssa edellyttää, että olet yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan. Näissä tapauksissa saatamme antaa henkilökohtaisia tietojasi palveluntarjoajalle Walletin tietosuojakäytäntöä noudattaen, jotta voimme käsitellä maksusi ja säilyttää tilisi.

Muut maksunkäsittelytavat. Google voi asettaa saataville Google Walletin lisäksi muita maksunkäsittelytapoja Google Playssa tarjottavan Sisällön ostamisen helpottamiseksi. Sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia käyttöehtoja tai muita Googlen tai kolmannen osapuolen oikeudellisia sopimuksia, jotka säätelevät tietyn maksunkäsittelytavan käyttöä. Google voi lisätä tai poistaa maksunkäsittelytapoja oman harkintansa mukaan ja ilmoittamatta siitä sinulle. Ostotapahtuman yhteydessä Google tai Googlen maksujenkäsittelijä voi veloittaa luottokortiltasi tai muulta valitsemaltasi maksuvälineeltä tilaamasi Sisällön hinnan ja muut siihen liittyvät summat (kuten myyntiverot). Olet yksin vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät Google Playssa tekemiisi ostoksiin.

Operaattorilaskutuskelpoisuus. Kun luot Laitteella Google Play -tilin, lähetämme operaattorille Laitteesi tunnistetiedot, tilaajatunnuksen ja SIM-kortin sarjanumeron, jotta voimme määrittää, voiko mobiililaitteilla ostamasi Sisällön laskuttaa operaattorilaskutuksella. Jotta voit sallia tämän, sinun täytyy hyväksyä operaattorin käyttöehdot. Operaattorisi voi myös lähettää meille laskutusosoitetietosi Google Play -tilin luomisen tueksi. Säilytämme ja käytämme saamiamme tietoja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Hinnoittelu. Kaiken Google Playssa esillä olevan Sisällön hinnat ja saatavuus sinulle voivat muuttua koska tahansa, ennen kuin olet tehnyt ostopäätöksen klikkaamalla Sisällön ostopainiketta.

Verot. Vastaat mahdollisista Veroista, ja Sisällöstä on maksettava verollinen hinta. Jos Sisällön myyjällä on velvollisuus kerätä tai maksaa Veroja, Verot veloitetaan sinulta. ”Veroilla” tarkoitetaan mitä tahansa Sisällön myyntiin liittyviä maksuja, tulleja tai veroja (lukuun ottamatta tuloveroa) mukaan luettuina siihen liittyvä korko tai viivästyskorko.

Verolainsäädännön noudattaminen. Sinun täytyy noudattaa kaikkia sovellettavia verolakeja. Tämä koskee myös verojen ilmoitus- ja maksuvelvollisuutta, joka aiheutuu Google Playn käytöstä tai Sisällön ostamisesta Google Playn kautta. Olet vastuussa kaikkien vaadittavien verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Kaikki ostotapahtumat ovat peruuttamattomia. Ehdoissa tai Palvelussa näkyvissä Googlen hyvityskäytännöissä esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki ostotapahtumat ovat peruuttamattomia, eikä muunlainen tuotteiden palautus, vaihtaminen tai hyvitys ole mahdollista. Jos ostotapahtumasta myönnetään vaihto, palautus tai hyvitys, ostotapahtuma voidaan peruuttaa, jolloin menetät ostotapahtumaan liittyvän Sisällön käyttöoikeuden. Oikeutesi, jotka liittyvät ostotapahtumien kumoamiseen, peruuttamiseen ja palautuksiin hyvitystä vastaan, on esitetty näissä ehdoissa sekä Palvelussa näkyvissä hyvityskäytännöissä.

Ennakkotilaukset.

(a) Kun teet Tuotteesta ennakkotilauksen, tuotteen ostamista ja käyttöä koskeva sopimuksesi muodostuu, kun Tuote tulee saataville tilissäsi. Sinua veloitetaan ostoksestasi tässä yhteydessä. Voit peruuttaa ennakkotilauksen koska tahansa, ennen kuin Tuote tulee saatavillesi (jos haluat peruuttaa ennakkotilauksen, siirry Omat tilaukset -sivulle ja noudata sillä annettuja ohjeita).

(b) Siitä lähtien, kun Tuote on tullut saatavillesi, sitä koskevat samat palautusoikeudet kuin muita Google Playn kautta ostamiasi Tuotteita. Lisätietoja saat alla olevista ehdoista.

(c) Joudumme perumaan ennakkotilauksesi, jos Tuote vedetään myynnistä ennen kuin se tulee saataville. Varaamme oikeuden peruuttaa tilauksen, jos Tuotteen hinta muuttuu ennen tilauksen toimittamista.

5. Tilaukset

Lehtien, Uutissisällön ja Musiikin kokeilujaksot. Tilaamalla lehden tai musiikkisisällön ilmaisen kokeiluversion (joka sisältyy maksulliseen lehti- tai musiikkitilaukseesi) saat käyttöösi kyseisen lehden tilaajaedut ilmaiseksi tietyn kokeilujakson ajaksi. Kokeilujakson päätyttyä sinulta veloitetaan ensimmäisen tilauskauden hinta, ja maksullinen kestotilaus pysyy voimassa, kunnes peruutat tilauksen. Mikäli et peruuta tilausta ennen kokeilujakson päättymistä, sinua veloitetaan tilauksesta. Jos peruutat tilauksen kokeilujakson aikana, voit edelleen käyttää jakson aikana lukemiasi lehtiä, mutta et jakson aikana käyttämiäsi uutissisältöjä tai Musiikki-tilauksen sisältöä (määrittely alla), ellet tee maksullista tilausta. Ilmaisten kokeilujaksojen käyttöä voidaan rajoittaa siten, että kunkin käyttäjän saatavilla on vain tietty määrä ilmaisia kokeilujaksoja tietyllä ajanjaksolla. Jos et halua maksaa palvelusta, sinun täytyy peruuttaa tilaus ennen kokeilujakson päättymistä. Saat lisätietoja tilauksien peruuttamisesta alla olevasta 5. luvun Peruutukset-osiosta.

Sovellusten kokeilutilaukset. Android-sovelluksen kokeilutilauksella voit käyttää sovelluksen tilaajille tarjottavia etuja ilmaiseksi sovelluksen kehittäjän määrittämän kokeilujakson ajan. Kokeilujakson päätyttyä sinulta veloitetaan ensimmäisen tilauskauden hinta, ja maksullinen kestotilaus pysyy voimassa, kunnes peruutat tilauksen. Tilaus täytyy peruuttaa ennen kokeilujakson päättymistä, jos et halua, että sinua veloitetaan. Kun peruutat kokeilutilauksen, menetät heti sovelluksen käyttöoikeuden ja tilaajille tarjottavat edut.

Peruutukset. Jos ostat Sisällön automaattisesti jatkettavalla tilauksella (kuukausi-, vuosi- tai muu tilaus), voit peruuttaa sen koska tahansa ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Peruutus koskee seuraavaa laskutuskautta. Jos esimerkiksi ostat kuukausitilauksen, voit peruuttaa sen minkä tahansa tilauskuukauden aikana, jolloin peruutus on voimassa seuraavasta kuusta lähtien. Et saa hyvitystä nykyiseltä laskutuskaudelta, paitsi silloin, jos tuote on viallinen (määritellään luvussa 6 alla), tai muissa näissä Käyttöehdoissa määritetyissä tilanteissa. Jos kyseessä on lehden tai uutissisällön tilaus Google Play Lehtikioskista, saat edelleen voimassa olevan tilauksen Sisällöt ja päivitykset (jos saatavilla) nykyisen laskutusjakson ajan. Kun laskutuskausi päättyy, aiemmin toimitetut lehdet ovat edelleen käytettävissäsi. Maksullisen uutissisällön käyttöoikeus kuitenkin päättyy sen laskutusjakson jälkeen, jonka aikana peruutit tilauksen. Jos kyseessä on musiikkitilaus, voit käyttää Tilattua musiikkisisältöä (määritetään luvussa 8 alla) nykyisen laskutusjakson ajan. Et kuitenkaan voi käyttää Tilattua musiikkisisältöä enää sen laskutusjakson jälkeen, jonka aikana peruutit tilauksen. Saat lisätietoja muista aikakausjulkaisujen ja musiikin hyvityskäytännöistä alla olevista luvuista 8 ja 11.

Hintamuutokset. Ostaessasi tilauksen sinulta veloitetaan tilaushetkellä voimassa ollut hinta. Jos tilauksen hinta nousee myöhemmin, ilmoitamme siitä sinulle. Tilauksesi seuraava maksuerä veloitetaan uudella hinnalla, mikäli olet saanut ilmoituksen ainakin kymmenen päivää ennen eräpäivää. Jos olet saanut ilmoituksen alle kymmenen päivää ennen eräpäivää, vasta sitä seuraava maksuerä veloitetaan uudella hinnalla.

Hinnoittelun muutoksista kieltäytyminen. Jos et hyväksy tilauksen hinnankorotusta, voit peruuttaa tilauksen Google Playn ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla. Tällöin sinulta ei enää veloiteta myöhempiä tilauskausia, jos olet peruuttanut tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä. Joissakin tapauksissa, joissa Toimittaja korottaa tilauksen hintaa, Google voi peruuttaa tilauksen, jollet suostu jatkamaan tilausta uudella hinnalla. Jos tilauksesi peruutetaan ja päätät myöhemmin jatkaa tilausta, sinulta veloitetaan voimassa oleva tilaushinta.

6. Oikeudet ja rajoitukset

Sisällön käyttöoikeus. Maksettuasi Sisällöstä veloitettavan maksun saat henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi ei-yksinomaisen oikeuden ladata tai suoratoistaa Sisältöä ja tarkastella, käyttää ja esittää sitä Laitteillasi tai muulla Googlen Palvelun osana sallimalla keinolla yksinomaan tavoilla, jotka Google on kulloinkin sallinut Google Playn käyttöliittymän kautta. Käyttöön sovelletaan Ehdoissa ja niihin liittyvissä käytännöissä määritettyjä rajoituksia, ja käyttöoikeus pysyy voimassa valitsemasi jakson ajan, jos kyseessä on vuokratuote, tai muissa tapauksissa niin kauan kuin Googlella ja tekijänoikeuden omistajalla on oikeus tarjota Sisältöä sinulle. Google ja sen luvanmyöntäjät pidättävät kaikki Google Playhin ja Sisältöön liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja edut, joita ei nimenomaisesti luovuteta käyttäjälle Ehdoissa.

Käyttölupaehtojen rikkomukset. Jos rikot Ehtoihin sisältyviä käyttöehtoja, menetät heti tämän käyttöluvan mukaiset oikeutesi ja Google voi peruuttaa oikeutesi käyttää Google Playta, Sisältöä ja/tai Google-tiliäsi myöntämättä sinulle hyvitystä.

Ei julkista esitystä. Et saa esittää kokonaan tai osittain Sisältöä osana julkista esitystä tai näyttelyä, vaikket veloittaisi siitä maksua (paitsi tilanteissa, joissa esitys ei loukkaa tekijänoikeutta tai muita sovellettavia oikeuksia). Saat käyttää Google Playn valtuutettuja työkaluja ja ominaisuuksia (kuten alla Musiikin käyttöehdoissa määriteltyä Sosiaaliset suositukset -ominaisuutta), mutta vain Googlen nimenomaisesti esittämällä ja sallimalla tavalla.

Myynti, jakelu tai luovutus kolmansille osapuolille. Et saa myydä, vuokrata, levittää eteenpäin, esittää, välittää, siirtää, muokata tai luovuttaa Sisältöä tai Sisältöön liittyviä oikeuksiasi tai myöntää Sisällöstä alilisenssejä kolmansille osapuolille ilman lupaa. Tämä koskee myös Google Playn kautta hankittavan Sisällön latauksia. Tätä ehtoa ei riko Google Playn valtuutettujen työkalujen ja ominaisuuksien (kuten Sosiaalisten suositusten) käyttö Googlen nimenomaisesti esittämällä ja sallimalla tavalla.

Suoratoiston kaappaaminen. Et saa käyttää Google Playn tai Sisällön yhteydessä suoratoiston kopiointiin tai kaappaukseen tarkoitettua ohjelmistoa suoratoistona tarjottavan Sisällön tallentamiseksi tai kopioimiseksi.

Jakaminen. Et saa jakaa, lainata tai yhteiskäyttää Sisältöä minkään palvelun osana tai muun instituution tarkoitusta varten muuten kuin Googlen nimenomaisesti esittämällä ja sallimalla tavalla (esimerkiksi Sosiaalisilla suosituksilla).

Suojausominaisuudet. Et saa yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään suojausominaisuuksia tai komponentteja (kuten digitaalisten oikeuksien hallintaohjelmistoja tai salausta), jotka suojaavat, monimutkaistavat tai muuten rajoittavat tietyn Google Playn Sisällön käyttöä. Et saa myöskään auttaa, valtuuttaa tai rohkaista muita tekemään edellä mainittuja asioita. Suojausominaisuuksiin liittyvät rikkomukset voivat johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Omistusoikeudelliset ilmoitukset. Et saa poistaa Sisällöstä siinä esiintyviä vesileimoja, tunnisteita tai muita juridisia tai omistusoikeudellisia ilmoituksia etkä yrittää muokata Google Playn kautta tarjottavaa Sisältöä esimerkiksi naamioimalla tai muokkaamalla Sisällön omistajuus- ja lähdemerkintöjä.

Android-sovellusten käyttäminen. Google Playn sovelluksia tulee käyttää kulloinkin voimassa olevien Google Playn Yritys- ja ohjelmasääntöjen mukaisesti. Löydät käytäntöjen uusimman version osoitteesta http://play.google.com/about/android-developer-policies.html.

Viallinen Sisältö. Kun saat tilisi kautta Sisällön käyttöoikeuden, tarkista mahdollisimman pian, että Sisällön lataaminen tai suoratoisto onnistuu ja että sisältö toimii kuvatulla tavalla. Ilmoita meille mahdollisimman pian havaitsemistasi vioista tai puutteista. Jos kyseessä on Android-sovellus, ilmoita sovellukseen liittyvistä vioista tai toimintaongelmista suoraan kehittäjälle Google Playn ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla. Kun kyseessä on muu ostettava Sisältö kuin sovellukset, voit alla Sisällön eri tyypeille määritettyjen lisäkäyttöehtojen mukaisesti peruuttaa Google Playsta tekemäsi ostokset Googlen kautta, jos Google Play ei toimi ilmoitetulla tavalla. Tällöin Google hyvittää ostohinnan tai tarjoaa korvaavaa Sisältöä (jos sitä on saatavilla). Jos Google hyvittää ostohinnan, saamasi hyvitys on ainoa hyvityskeinosi. Jos Google myöntää hyvityksen tai saldoa käyttöösi, se ei oikeuta sinua saamaan vastaavaa hyvitystä jatkossa. Jos kyseessä on tilausostos, Google voi myöntää täyden hyvityksen koko tilauskaudesta tai osittaisen hyvityksen tilauskauden lopun julkaisuista, joita ei ole vielä toimitettu.

Sisällön poistaminen tai käyttökelvottomuus. Ehtojen mukaisesti ostamasi Sisältö on käytettävissäsi Google Playn kautta valitsemasi jakson ajan, jos kyseessä on vuokratuote, tai muissa tapauksissa niin kauan kuin Googlella on oikeus tarjota Sisältöä sinulle. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos Google menettää tarvittavat oikeudet, lopettaa palvelun, rikkoo sovellettavaa lakia tai Sisällön tarjoaminen lopetetaan) Google voi poistaa ostamaasi Sisältöä Laitteeltasi tai lopettaa käyttöoikeutesi ostamaasi Sisältöön. Google ilmoittaa tällaisesta poistamisesta tai lopettamisesta kohtuullisesti etukäteen. Jos et voi ladata kopiota Sisällöstä ennen poistamista tai lopettamista, Google tarjoaa joko (a) korvaavan Sisälllön, jos mahdollista, tai (b) hyvityksen Sisällön ostohinnalle. Jos Google myöntää sinulle hyvityksen, se on ainoa käytössäsi oleva hyvityskeino.

Hyvityksen vaikutukset. Jos sinulle hyvitetään Sisällön ostohinta mistä tahansa syystä, menetät kyseisen Sisällön käyttöoikeuden.

Valitseminen, kopioiminen ja liittäminen. Valitseminen, kopioiminen ja liittäminen voivat olla käytettävissä tekstipohjaisessa Sisällössä. Saat käyttää näitä toimintoja vain esitettyjen rajoitusten mukaisesti ja vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen.

Käyttö useilla tileillä. Jos sinulla on useita Google-tilejä, joilla on eri käyttäjänimi, voit joissakin tapauksissa siirtää Sisältöä yhdestä tilistä toiseen, jos olet molempien tilien omistaja ja jos Google on ottanut palvelussa käyttöön siirron mahdollistavan ominaisuuden.

Käytön rajoitukset Laitteilla. Google voi ajoittain rajoittaa sitä, kuinka monella Laitteella ja/tai ohjelmistosovelluksella Sisältöä voidaan käyttää (lisätietoja saat tietyn sisällön ohjelinkin kautta Google Playssa). Google voi tallentaa ja säilyttää Laitteidesi yksilöllisiä laitetunnisteita ja käyttää niitä käyttörajoitusten valvontaan.

Vaarallinen toiminta. Mitään Palveluita tai Sisältöä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ydinvoimaloiden, elämää ylläpitävän laitteiston, hätäviestinnän, lentokoneiden navigointi- tai viestintäjärjestelmien tai lennonjohtojärjestelmien osana eikä muussa toiminnassa, jossa Palveluiden tai Sisällön epäkäytettävyys voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai vakavaan fyysiseen tai ympäristövahinkoon.

Näiden Ehtojen muutokset.

Jos Ehdot muuttuvat, sinua pyydetään hyväksymään uudet ehdot ennen Sisällön ostamista. Kun hyväksyt uudet ehdot, niitä sovelletaan kaiken Sisällön käyttöösi (mukaan luettuna aiemmin ostamasi Sisältö) sekä kaikkiin tuleviin ostoksiisi, kunnes ilmoitamme seuraavista muutoksista.

Jos et hyväksy päivitettyjä ehtoja, et voi enää ostaa Sisältöä Google Playn kautta ja Sisällön käyttöösi sovelletaan Ehtojen uusinta hyväksymääsi versiota. Tässä tapauksessa annamme sinulle kohtuullisesti aikaa ladata Google Playsta ostamasi Sisällön Laitteellesi, jos mahdollista. Voit jatkaa Sisällön käyttöä Laitteillasi viimeisimmän hyväksymäsi Käyttöehtojen version mukaisesti.

Latausajan päätyttyä et voi enää ladata aiemmin ostamaasi Sisältöä. On myös mahdollista, ettet voi enää käyttää Google Playn kautta aiemmin ostamaasi Sisältöä tai siihen liittyviä tukipalveluita. Tässä tapauksessa Google joko tarjoaa korvaavaa Sisältöä tai hyvittää Sisällön ostohinnan, ja kumpi tahansa näistä on ainoa oikeuskeinosi. Voit joutua luomaan uuden tilin, jotta voit käyttää aiemmin ostamaasi Sisältöä tai siihen liittyviä tukipalveluita.

7. Peruutusoikeuden vanheneminen

Lain mukaan sinulla on automaattinen lakisääteinen peruutusoikeus digitaalisen sisällön ostamiseen liittyvissä sopimuksissa. Digitaalisen sisällön ostamiseen kuuluu myös Google Playn Sisällön ostaminen (lukuun ottamatta yksittäisten sanomalehtien tai aikakauslehtien ostoja Lehtikioskissa). Kun ostat Sisältöä Google Playsta, hyväksyt kuitenkin, että Sisältö on saatavillasi välittömästi ja että tämän seurauksena luovut automaattisesti lakisääteisestä peruutusoikeudestasi.

Google tarjoaa lisäpalautusoikeuksia tietyntyyppiseen Sisältöön Google Playssa. Oikeudet esitellään näissä Ehdoissa.

8. Musiikki Google Playssa

Johdanto. Google Play sisältää tiettyjä musiikkituotteita ja -palveluita, joita kuvaillaan tarkemmin alla ja jotka määritetään ”Musiikkituotteiksi”, ”Tilattavaksi musiikkisisällöksi” sekä ”Musiikkisäilöpalveluiksi”.

Musiikkituotteet ja Tilattava musiikkisisältö. Google Play Kaupan kautta voit selata, esikatsella, suoratoistaa, ostaa, ladata, suositella ja käyttää monenlaista digitaalista musiikkisisältöä ja musiikkiin liittyvää sisältöä kuten musiikkitiedostoja, musiikkivideotiedostoja, esikatseluita, katkelmia, esittäjätietoja, käyttäjien kirjoittamia arvosteluja, kolmannen osapuolen ammattilaisten tekemiä musiikkiarvosteluja sekä muuta digitaalista sisältöä (”Musiikkituotteet”). Tietyt Musiikkituotteet voivat olla käytettävissä tilaamalla Google Playn tarjoama musiikkipalvelu (”Tilattava musiikkisisältö”) (tai palvelun ilmaisen kokeilujakson kautta). Musiikkituotteiden omistajia voivat olla Googlen lisäksi sen kolmannen osapuolen kumppanit ja luvanmyöntäjät, ja tuotteet voivat sisältää vesileimoja tai muita upotettuja tietoja. Selkeyden vuoksi todettakoon, että kaikkien Musiikkituotteiden katsotaan olevan luvussa 1 määritettyjä Tuotteita.

Tallennettava sisältö. Google Playlla voit myös tallentaa digitaalista sisältöä (kuten musiikkitiedostoja, niihin liittyviä sisällönkuvaustietoja ja kansikuvia) Musiikkisäilöön Musiikkiohjelmistolla (”Tallennettava sisältö”). Käsitteiden määritelmät on esitetty alla. Selvyyden vuoksi todetaan, että Musiikkituotteisiin ei sisälly Tallennettavaa sisältöä. Tallennettavaa sisältöä voivat olla tiedostot, jotka lähetät suoraan Musiikkisäilöön, ja/tai tiedostot, jotka Google liittää Laitteeltasi löytämiinsä tiedostoihin.

Musiikkisäilöpalvelut. Google Play voi tarjota sinulle mahdollisuuden käyttää (a) palvelimen tallennustilaa, johon voit tallentaa musiikkia sekä siihen liittyviä tiedostoja, kuten Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä (”Musiikkisäilö”) ja/tai (b) ohjelmistosovelluksia (verkko-, tietokone- ja mobiilisovellukset mukaan luettuina) ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla voit lähettää, hallinnoida, käyttää ja toistaa musiikkia Musiikkisäilön kautta (”Musiikkiohjelmisto”). Musiikkisäilöön ja Musiikkiohjelmistoon viitataan näissä Ehdoissa yhdessä käsitteellä ”Musiikkisäilöpalvelu”. Selkeyden vuoksi todettakoon, että voit saada käyttöösi Tallennettavaa sisältöä ja Tilattavaa musiikkisisältöä saman käyttöliittymän kautta.

Musiikkisäilöpalvelun käyttö. Tallentamalla Musiikkisäilöön Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä tallennat sisällöstä ainutkertaisen kopion ja pyydät Googlea säilyttämään sen ja asettamaan sen käytettäväksesi Google-tilisi kautta. Käyttämällä Musiikkisäilöpalveluita pyydät Googlea asettamaan käytettäväksesi kaikki Musiikkisäilöpalveluiden tarpeelliset toiminnot ja ominaisuudet, joiden avulla voit käyttää Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä. Lisäksi käyttämällä Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä Musiikkiohjelmiston kautta käynnistät ja suoritat Googlen palvelimilla vastaavia toimintoja sekä niiden suorittamiseen tarvittavia vaiheita Musiikkisäilöpalveluiden kautta. Google suorittaa Musiikkisäilöpalveluiden tarjoamisen mahdollistavat tekniset toimet puolestasi. Ymmärrät, että näin toimiessaan Google voi (a) lähettää Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä eri verkkojen kautta ja eri muodoissa sekä (b) tehdä Musiikkituotteisiin ja Tallennettavaan sisältöön muutoksia, joiden avulla sisältö muokataan vastaamaan käytettävien verkkojen, laitteiden, palveluiden tai median teknisiä vaatimuksia. Vahvistat ja takaat Googlelle, että sinulla on tarvittavat oikeudet tallentaa Googlelle lähettämääsi Tallennettavaa sisältöä Musiikkisäilöön ja pyytää Googlea suorittamaan tässä osiossa kuvatut toimenpiteet.

Musiikkiostoksen peruuttaminen ja Hyvitykset. Sinulla on oikeus peruuttaa Googlesta tekemäsi Musiikkituotteen ostos (mukaan lukien musiikkitilaukset) ja saada ostohinnasta hyvitys seitsemän arkipäivän kuluessa siitä päivästä, jonka jälkeen kyseinen Musiikkituote oli ladattavissa tai suoratoistettavissa. Ilmaisia kokeilujaksoja koskevat seuraavat lisäehdot: (i) voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa ilmaisen kokeilujakson aikana (yllä olevassa luvussa 5 määritetyllä tavalla) ja (ii) sinulla ei ole yllä mainittua seitsemän päivän peruutusoikeutta sen jälkeen, kun tilauksen maksullinen osa on alkanut. Jos lataat tai suoratoistat ostamaasi Musiikkituotetta, et voi enää peruuttaa kyseisen Musiikkituotteen ostosta (ellei Musiikkituote ole viallinen). Jos Google myöntää sinulle hyvityksen musiikkitilauksesta, palautettava summa suhteutetaan jäljellä olevaan tilauskauteen. Googlen maksaman hyvityksen jälkeen sinulla ei enää ole kyseisen Musiikkituotteen käyttöoikeutta.

Muut Googlen tilauspalvelut. Voit saada käyttöösi Google Play Musiikki -tilauksen osana toisen Googlen tuotteen tilausta. Voit myös saada käyttöösi muita Googlen tilaustuotteita Google Play Musiikki -tilauksen kautta. Sinulle kerrotaan näiden muiden Googlen tilaustuotteiden käyttöoikeuksistasi ennen kuin suoritat musiikkipalvelun tilauksen. Google Playn ja kaikkien Google Playn tilattavien musiikkituotteiden käyttösi on näiden Ehtojen alaista. Käyttöä eivät säätele muiden Googlen tuotteiden käyttöehdot, eivät myöskään sen Googlen tuotteen käyttöehdot, jonka kautta sait Google Playn musiikkitilauksen käyttöösi.

Sosiaaliset suositukset. Kun ostat Musiikkituotteita, voit jakaa kaikki ostamasi Musiikkituotteet tai osan niistä profiilissasi Google+:ssa tai muussa Googlen hyväksymässä sosiaalisessa verkostossa tai verkkopalvelussa, jonka Google on valinnut oman harkintansa mukaan (”Sosiaalinen suositus”). Sosiaalisten suositusten käytössä täytyy noudattaa Ehtoja sekä muita siihen sosiaaliseen verkostoon tai verkkopalveluun sovellettavia käyttöehtoja, jossa jaat Sosiaalisia suosituksia. Google voi asettaa rajoituksia Sosiaalisiin suosituksiin. Google voi esimerkiksi rajoittaa Sosiaalista suositusta niin, että siihen liittyvästä Musiikkituotteesta on saatavilla vain rajoitettu esikatselu eikä täyttä toistokertaa.

Oikeudet Tallennettavaan sisältöön. Käyttäjä säilyttää kaikki olemassa olevat oikeutensa Tallennettavaan sisältöön. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tallennettavaan sisältöön ei sovelleta käyttölupaa, joka Googlelle myönnetään Googlen käyttöehtojen osion Käyttäjien sisältö Palveluissa nojalla.

Maantieteelliset rajoitukset. Musiikkisäilöpalvelut ja Musiikkituotteet ovat tällä hetkellä saatavilla vain tietyissä maissa. Lupaat olla antamatta vääriä, paikkansapitämättömiä tai harhaanjohtavia tietoja, joiden avulla teeskentelet asuvasi palvelun tukemassa maassa. Lupaat myös, että et yritä kiertää mitään Musiikkisäilöpalveluiden tai Musiikkituotteiden käytettävyysrajoituksia.

Asetusten noudattaminen. Sinun täytyy noudattaa kaikkia asetuksia ja parametreja, jotka Google tai tekijänoikeuden omistaja on asettanut Musiikkituotteiden yhteydessä. Google tai tekijänoikeuden omistajat voivat esimerkiksi korjata Musiikkituotteissa esiintyviä virheitä, lisätä niihin ominaisuuksia tai muuttaa niiden suojausominaisuuksia tai alueellista saatavuutta. Musiikkituotteita voidaan päivittää automaattisesti, kun niihin tehdään tällaisia muutoksia.

Kolmansien osapuolten ehdot. Huolimatta näiden Ehtojen mistään päinvastaisesta maininnasta kolmannet osapuolet, jotka myöntävät Googlelle luvan käyttää musiikki- tai muuta sisältöä Musiikkituotteina tai muuhun tarkoitukseen Google Play Kaupassa (mukaan luettuina Tarjoajat, kun kyseessä on Välillinen myynti), ovat näissä Ehdoissa tarkoitettuja kolmannen osapuolen edunsaajia vain näiden Ehtojen tiettyjen kohtien osalta, jotka koskevat suoraan heidän sisältöään (”Kolmansien osapuolten ehdot”), ja vain sitä varten, että he voisivat toteuttaa sisältöä koskevia oikeuksiaan. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei mikään näissä Ehdoissa muodosta kolmannen osapuolen edunsaantioikeutta millekään taholle Kolmansien osapuolten ehtojen ulkopuolisten ehtojen osalta, mukaan luettuina ehdot tai sopimukset, jotka on sisällytetty viittauksella näihin Ehtoihin tai joihin on viitattu ilman sisällytystä, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

Kolmannen osapuolen ohjelmistot ja tiedot. Tietoja Musiikkisäilöpalveluihin kuuluvista kolmannen osapuolen ohjelmistoista (avoimen lähdekoodin ohjelmistot mukaan luettuina) ja tiedoista on osoitteessa http://music.google.com/about/thirdparty.html.

Käyttölupia toimittavat yhteistyökumppanit. Jos haluat lisätietoja yhteistyökumppaneistamme, joiden kanssa tuomme musiikkiasi Google Playhin, käy tällä sivulla.

9. Kirjat Google Playssa

Kirjojen tietosuojakäytäntö. Google Playn kirjojen tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme henkilökohtaisia ja muita tietoja, jotka syntyvät kirjoista koostuvan Sisällön (”Kirjasisältö”) käytöstäsi.

Laitevaatimukset. Tietoja järjestelmävaatimuksista, kuten Palvelun kanssa yhteensopivista Laitteista, joilla on mahdollista ostaa ja käyttää Kirjasisältöä, saat osoitteesta http://support.google.com/mobile/?p=books_devices.

Kirjasisällön päivitykset. Google ja Kirjasisällön tekijänoikeuden omistajat voivat ajoittain päivittää Kirjasisältöä ja muuttaa sen digitaalisten oikeuksien asetuksia. Google tai tekijänoikeuden omistajat voivat esimerkiksi korjata Kirjasisällössä esiintyviä virheitä, lisätä niihin ominaisuuksia tai muuttaa niiden suojausominaisuuksia. Kirjasisältö päivittyy automaattisesti, kun siihen tehdään tällaisia muutoksia, lukuun ottamatta Kirjasisältöä, josta on ladattu kopio Laitteelle.

Peruuttaminen. Sen lisäksi, että sinulla on oikeus peruuttaa ostos viallisen Tuotteen tapauksessa luvun 6 ehtojen mukaan, sinulla on myös oikeus peruuttaa kaiken Googlesta ostamasi tai vuokraamasi Kirjasisällön ostotapahtumat ja saada ostohinnasta hyvitys seitsemän arkipäivän kuluessa siitä päivästä, jonka jälkeen sait Kirjasisällön käyttöösi. Poikkeuksen muodostavat Kirjasisällön 24 tunnin vuokraukset, joita ei voi peruuttaa. Googlen hyvitysehtojen mukaisesti ostotapahtuma kumotaan, jolloin sinulla ei enää ole kyseisen Kirjasisällön käyttöoikeutta.

Lisärajoitukset. Kirjojen myyminen ei muodosta oikeuksia minkään Kirjan mainoskäyttöön.

10. Elokuvat ja TV-ohjelmat Google Playssa

Johdanto. Google Play sisältää ”Videopalveluita”. Ehdoissa Sisältöä, joka on ostettavissa Videopalveluiden kautta, kutsutaan ”Videosisällöksi”.

Peruuttaminen. Sinulla on oikeus peruuttaa katsomattoman Videosisällön vuokrauksen ostohinnan hyvitystä vastaan seitsemän arkipäivän kuluessa vuokrauksesta. Hyvitystä muusta syystä täytyy pyytää Google Play -ohjekeskuksessa olevalla lomakkeella. Google varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä hyvityspyynnöt omalla päätöksellään 7 arkipäivän kuluttua.

Ostovaihtoehdot. Kun tilaat Videosisältöä Palvelun kautta, voit joko (i) vuokrata Videosisältöä niin, että se on rajattomasti katseltavissa tapahtumasivulla maksun yhteydessä valittavan ja sähköpostivahvistukseen merkityn vuokrajakson (”Katseluaika”) ajan (”Vuokrattava videosisältö”), tai (ii) vaihtoehdon ollessa saatavilla ostaa Videosisältöä digitaaliseen säilöön, jolloin Videosisältö on rajattomasti katseltavissa niin kauan kuin se on käytettävissä säilössä (”Säilön videosisältö”).

Katseluajat – vuokravideot. Vuokrattavan videosisällön keskeyttäminen, pysäyttäminen tai kelaaminen ei pidennä sen käytettävissä olevaa Katseluaikaa. Vuokrattavan videosisällön eri kohteilla voi olla eri Katseluaika, jonka näet ennen tilausta.

Katseluajat – ostovideot. Säilön videosisältö on rajattomasti katseltavissa niin kauan kuin Googlella on tarvittavat oikeudet kyseisen Säilön videosisällön tarjoamiseen (”Säilön katseluaika”). Säilön videosisällön keskeyttäminen, pysäyttäminen tai kelaaminen ei pidennä Säilön katseluaikaa. Säilön videosisällön eri kohteilla voi olla eri Säilön katseluaika.

Katseluvaatimukset. Suostut katsomaan Videosisältöä kulloinkin vain alueilla, joilla Google on sallinut kyseisen Videosisällön katselun. Voit katsella Videosisältöä (1) online-tilassa, kun olet yhteydessä internetiin ja kirjautuneena Google-tiliisi tai (2) offline-tilassa aiemmin valtuutetulla laitteella. Videosisällön katselu laitteella voidaan valtuuttaa vain online-tilassa.

Laiterajat – vuokravideot. Voit katsoa hankkimaasi Vuokravideosisältöä vain yhdellä Laitteella kerrallaan (online-tilassa tai valtuutetulla Laitteella offline-tilassa).

Katselurajat – ostokset. Säilössä olevaa videosisältöä koskevat seuraavat ehdot: (1) Voit katsella vain yhtä kunkin Säilössä olevan videosisällön suoratoistoa kerrallaan. (2) Voit suoratoistaa korkeintaan kolmea Säilössä olevaa videosisältöä kerrallaan. (3) Voit valtuuttaa korkeintaan viisi Laitetta offline-toistamaan Säilössä olevaa videosisältöä kerrallaan. Jos haluat valtuuttaa lisää Laitteita, valtuutus täytyy poistaa yhdeltä aiemmin valtuutetuista Laitteista. (4) Voit valtuuttaa saman Laitteen vain kolme kertaa 12 kuukauden aikana ja poistaa valtuutuksen samalta Laitteelta kahdesti 12 kuukauden aikana. (5) Voit poistaa offline-toistovaltuutuksen yhteensä kahdelta Laitteelta 90 päivän välein. (6) Voit valtuuttaa korkeintaan 3 Google-tiliä samalla Laitteella.

11. Aikakausjulkaisut Google Play Lehtikioskissa

Tämä osio koskee aikakausjulkaisujen (lehtien ja uutissisällön) myyntiä Google Play Lehtikioskissa, ei muissa Android-sovelluksissa tarjottavia aikakausjulkaisuja.

Alennukset painetun julkaisun tilaajille. Osa Aikakausjulkaisujen tarjoajista tarjoaa Google Playssa Aikakaussisältöä alennettuun hintaan painetun julkaisun tilaajille. Jos peruutat painetun julkaisun tilauksesi tai tilaus päättyy etkä uusi sitä, alennetulla hinnalla ostamasi Sisällön tilaus Google Playssa peruutetaan automaattisesti.

Hyvitykset. Jos sinulle myönnetään hyvitys, Google voi antaa hyvityksen koko tilauskaudesta tai osittaisen hyvityksen tilauksen Sisällöstä, jota et ole saanut. Kun saat Googlelta hyvityksen, et voi enää lukea kyseisen aikakaustilauksen julkaisuja, jotka on toimitettu hyvitetyn kauden aikana. Jos saat osittaisen hyvityksen, et saa kyseisen tilauksen tulevia Sisältöjä. Jos aikakausjulkaisujen Sisältö ei ole enää saatavilla Google Playssa (jos julkaisu esimerkiksi lopetetaan tai myydään toiselle kustantajalle, joka ei tarjoa aikakausjulkaisuja Google Playssa), Google myöntää sinulle hyvityksen (joko täysi hyvitys nykyisestä tilauskaudesta tai osittainen hyvitys Sisällöstä, jota et ole saanut).

Aikakausjulkaisijoiden kustantajille jaettavat tiedot. Kun ostat Google Playssa aikakausjulkaisun tilauksen, Google voi jakaa aikakausjulkaisun kustantajalle nimesi, sähköpostiosoitteesi, toimitusosoitteesi ja yksilöivän tunnisteen. Google voi myös jakaa aikakausjulkaisun lukuhistoriasi julkaisun kustantajalle. Google on sopinut aikakausjulkaisun julkaisijan kanssa, että tämä käyttää tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Tilausta ostaessasi sinulla on mahdollisuus kieltäytyä kaikista kustantajan viesteistä, jotka eivät koske ostamaasi tilausta. Voit myös kieltäytyä kolmansien osapuolten markkinoinnista. Jos ostat lehden yksittäisen numeron Google Playssa, Google voi jakaa postinumerosi lehden kustantajalle. Toimitamme aikakausjulkaisujen kustantajille julkaisujen myyntitiedot.

Painetun lehden tilauksen vahvistaminen. Jos Google Play Lehtikioskin tilauksesi on hankittu painetun julkaisun tilauksen ohessa, voimme pyytää ulkopuolista palveluntarjoajaa vahvistamaan tilauksesi aikakausjulkaisun kustantajalta. Voimme tarvita joitakin tilaukseesi liittyviä tietoja. Käytämme tietoja Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Peruutus. Sen lisäksi, että sinulla on (kohdan 6 mukainen) viallisen tuotteen peruutusoikeus, tarkista kohdasta 5 lehtitilausten peruutusoikeutesi.