Google Play

Google Playn käyttöehdot

8. elokuuta 2017

1. Johdanto

Sovellettavat ehdot. Kiitos Google Playn käyttämisestä. Google Play ‑palvelun tarjoaa Google Inc. (Google tai me), jonka toimipaikka on osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Yhdysvallat. Palvelun käyttöön sovelletaan Googlen käyttöehtoja. Google Play on Googlen käyttöehtojen mukainen "Palvelu". Nämä Google Playn käyttöehdot ovat lisäehtoja, jotka koskevat Google Playn käyttöä. Käyttäjän Google Playn ja sen kautta saatavilla olevien sovellusten (myös Android-pikasovellusten), pelien, musiikin, elokuvien, kirjojen, lehtien ja muun digitaalisen sisällön ("Sisältö") käyttöön sovelletaan näitä Google Playn käyttöehtoja ja Googlen käyttöehtoja (yhdessä "Ehdot").

Jos Google Playn käyttöehtojen ja Googlen käyttöehtojen välillä on ristiriitoja, Google Playn käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.

Google Play Kaupan käyttö edellyttää, että hyväksyt seuraavat ehdot. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti. Jos et ymmärrä Ehtoja tai et hyväksy jotain niiden osaa, älä käytä Google Play Kauppaa. Kaikki tuotteet ja ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja saat Google Playn ohjekeskuksesta.

2. Google Playn tarjoaminen

Suora, edustaja- ja sovellusmyynti. Kun ostat Sisältöä Google Playssa, myyjä on joko

(a) Google Commerce Limited (a ”Suora myynti”),

(b) sisällön tarjoaja (”Tarjoaja”), jolloin Google toimii Tarjoajan välittäjänä (”Välillinen myynti”) tai

(c) Android-sovellusten tapauksessa Sovelluksen tarjoaja (”Sovellusmyynti”).

Joka kerta, kun ostat Sisältöä, solmit erillisen myyntisopimuksen:

(d) Google Commerce Limitedin kanssa sovellettavien Ehtojen perusteella (kun kyseessä on Suora myynti)

(e) ostamasi Sisällön Tarjoajan kanssa (sovellettavien) Ehtojen perusteella (kun kyseessä on Välillinen myynti)

(f) ostamasi Sisällön Tarjoajan kanssa (kun kyseessä on Sovellusmyynti).

Yllä kohdassa (e) tai (f) mainittua erillistä myyntisopimusta (sovellettavin osin) sovelletaan käyttäjän ja Google Inc:n välisen Palvelun käyttösopimuksen (eli näiden Google Play -käyttöehtojen) lisäksi.

Googlen käyttöehtojen kohta, jonka mukaan Googlen käyttöehtojen ”perusteella ei synny oikeuksia kolmansille osapuolille”, ei päde Palvelun käyttöön Välillisessä myynnissä.

Sisällön käyttö. Voit käyttää Google Playta Sisällön selaamiseen, etsimiseen ja lataamiseen mobiililaitteella, tietokoneella tai muulla tuetulla laitteella ("Laite"). Sisällön saatavuus vaihtelee maakohtaisesti, eikä kaikkea Sisältöä ole välttämättä saatavilla asuinmaassasi. Kaikkea Sisältöä ei voi jakaa perheenjäsenten kanssa. Osa tästä Sisällöstä saattaa olla Googlen tarjoamaa, kun taas osa saattaa olla sellaisten kolmansien osapuolten tarjoamaa, jotka eivät ole Googlen kanssa yhteistyössä. Google ei vastaa Google Playn Sisällöstä, joka on peräisin muista lähteistä kuin Googlelta, eikä se anna tällaisesta sisällöstä takuita.

3. Google Playn käyttö

Ikärajoitukset. Google Playn käyttö edellyttää toimivaa Google-tiliä, johon sovelletaan seuraavia ikärajoituksia. Google Playssa perheryhmän ylläpitäjänä toimivan täytyy olla vähintään 18-vuotias. Älä käytä Google Playta, jos asuinmaasi tai Google Playn käyttömaasi lait kieltävät tai muulla tavoin juridisesti estävät sinua vastaanottamasta tai käyttämästä Palvelua tai Sisältöä. Sinun täytyy noudattaa myös Google Playssa tarjottavaan Sisältöön tai ominaisuuksiin mahdollisesti sovellettavia muita ikärajoituksia.

Käyttäjän perusvaatimukset. Palvelun käyttöön tarvitaan Laite, joka täyttää Sisällön kulloinkin voimassa olevat järjestelmä- ja yhteensopivuusvaatimukset, toimiva internetyhteys sekä yhteensopiva ohjelmisto. Nämä asiat voivat vaikuttaa Palvelun saatavuuteen ja suorituskykyyn. Käyttäjän vastuulla on huolehtia järjestelmävaatimuksista.

Kolmannen osapuolen maksut. Käyttäjälle voi aiheutua Sisällön käytöstä tai katselusta tai Google Playn käytöstä kolmannen osapuolen (kuten internetpalveluntarjoajan tai matkapuhelinoperaattorin) käyttö- tai tiedonsiirtomaksuja. Tällaisia maksuja voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun käyttäjä käyttää Google Playssa tarjottavia palveluita kolmansien osapuolten palveluiden tai laitteiden kautta. Käyttäjä vastaa kaikista tällaisista maksuista.

Päivitykset. Voit joutua asentamaan Google Playn tai siihen liittyvien Googlen ohjelmistojen kulloinkin julkaistavia päivityksiä, jotta voit käyttää Google Playta ja käyttää tai ladata Sisältöä. Sisältö, joka on peräisin Googlelta, saattaa viestiä ajoittain Googlen palvelimien kanssa tarkistaakseen, onko Sisältöön ja Google Playn toimintoihin saatavilla päivityksiä, kuten virheenkorjauksia, muita korjaustiedostoja, paranneltuja ominaisuuksia, puuttuvia laajennuksia tai uusia versioita (yhdessä "Päivitykset"). Käyttäjän asentaman Sisällön käyttö edellyttää, että käyttäjä suostuu ottamaan vastaan automaattisesti haettavat Päivitykset. Jos et hyväksy automaattisesti haettavia ja ladattavia Päivityksiä, älä käytä Google Play Kauppaa äläkä asenna Sisältöä.

Google voi päivittää minkä tahansa Googlen sovelluksen tai Google Playsta ladatun sovelluksen uuteen versioon riippumatta päivitysasetuksista, jotka käyttäjä on määrittänyt Google Play ‑sovelluksessa tai Laitteella, jos Google uskoo päivityksen korjaavan sovelluksen kriittisen tietoturvahaavoittuvuuden.

Käyttäjää koskevat tiedot. Google Playn tiettyjen palveluiden tai Sisällön käyttö voi edellyttää käyttäjää koskevien tietojen, kuten nimen, osoitteen ja laskutustietojen, antamista. Palvelun tarjoamiseksi keräämämme tiedot, mukaan luettuina kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, jaetaan Googlen ja sen tytäryhtiöiden kanssa. Googlen tietosuojakäytännöissä kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ja suojaamme yksityisyyttäsi käyttäessäsi Google Playta. Kaikkien Googlelle antamiesi tietojen täytyy aina olla tarkkoja, todenmukaisia ja ajantasaisia. Google voi joutua luovuttamaan Tarjoajille henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta se voi käsitellä tapahtumiasi ja/tai tarjota Sisältöä käytettäväksesi. Google on sopinut Tarjoajien kanssa, että tällaisia tietoja käytetään tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Jos kuulut Google Playssa perheryhmään, perheryhmän muut jäsenet näkevät joitakin sinua koskevia tietoja. Jos olet Google Playssa perheryhmän ylläpitäjä, perheryhmään kutsumasi perheenjäsenet näkevät nimesi, valokuvasi ja sähköpostiosoitteesi. Jos liityt perheryhmään, perheryhmän muut jäsenet näkevät nimesi, valokuvasi ja sähköpostiosoitteesi.

Perheryhmän ylläpitäjä näkee myös ikäsi ja perheen maksutavalla ostamasi Sisällön kuvauksen. Jos Sisältö voidaan jakaa perheen kesken ja jaat sen perheryhmän kanssa, kaikki perheryhmän jäsenet voivat käyttää Sisältöä ja näkevät, että ostit sen. Perheryhmän ylläpitäjien ja jäsenten on täytettävä myös nämä lisävaatimukset.

Tilien luvaton käyttö. Sinun täytyy pitää käyttäjätietosi salassa, etkä saa jakaa niitä muille. Et saa kerätä tai koota Google Playn kautta Google Playn tai muiden Googlen palveluiden käyttäjien tietoja, kuten käyttäjänimiä.

Käytöstä poistetut tilit. Jos Google poistaa tilisi käytöstä Ehtojen mukaisesti (jos esimerkiksi rikot Ehtoja), sinulta voidaan estää Google Playn, tilitietojesi tai tiliisi tallennettujen tiedostojen tai Sisällön käyttö. Jos olet perheryhmän ylläpitäjä Google Playssa ja Google poistaa tilisi käyttöoikeuden, perheryhmän jäsenet voivat menettää perheryhmää edellyttävien ominaisuuksien (esim. perheen maksutapa, perhetilaukset tai perheenjäsenten jakama Sisältö) käyttöoikeuden. Jos kuulut perheryhmään Google Playssa ja Google poistaa tilisi käytöstä, perheryhmän jäsenet menettävät jakamasi Sisällön käyttöoikeuden. Alla luvussa 6 on tietoja oikeuksistasi tilanteissa, joissa et ole voinut ladata Sisältöä ennen tilisi poistamista käytöstä.

Haittaohjelmasuojaus. Käyttäjien suojaamiseksi kolmansien osapuolten haittaohjelmilta ja muilta tietoturvauhilta Google voi saada tietoja käyttämäsi laitteen verkkoyhteyksistä, käyttöjärjestelmästä ja kolmansien osapuolten sovelluksista. Jos Google pitää sovellusta vaarallisena, se voi näyttää varoituksen. Jos sovelluksen tiedetään aiheuttavan vahinkoa laitteille, tiedoille tai käyttäjille, Google voi estää sen asennuksen Laitteelle tai poistaa sen Laitteelta. Voit halutessasi poistaa nämä suojausominaisuudet käytöstä Laitteesi Google-asetuksissa. Kaupasta asennetut sovellukset eivät silti välttämättä ole käytettävissä tietoturvasyistä.

Android Instant Appsin. Kun klikkaat Laitteella linkkiä, Google Play voi etsiä vastaavaa pikasovellusta ja avata linkin pikasovelluksessa, jos sellainen löydetään. Pikasovelluksen osien käyttämiseen tarvittava koodi ladataan Laitteellesi ja pidetään sillä väliaikaisesti. Pikasovellusten sovellustiedot ovat nähtävissä Google Play Kaupassa. Android-pikasovellusten tiedot ja asetukset synkronoidaan laitteille, joilla olet kirjautuneena Google-tilillesi. Voit halutessasi poistaa Android Instant Appsin käytöstä Laitteen asetuksissa.

4. Ostokset ja maksut

Maksuton Sisältö. Google voi tarjota sinulle Sisältöä ladattavaksi tai käytettäväksi maksutta. Ostettavaa Sisältöä koskevat käyttöehdot koskevat myös maksutonta Sisältöä, lukuun ottamatta maksamiseen liittyviä osia (esimerkiksi käyttöehtojen palautuksia koskevat osat eivät koske maksutonta Sisältöä). Google voi asettaa rajoituksia tietyn ilmaisen Sisällön käytölle.

Sisällön ostaminen. Sopimus Sisällön ostamisesta ja käytöstä muodostuu, kun saat Googlelta Sisällön ostovahvistuksen sähköpostilla. Sopimuksen täytäntöönpano alkaa heti ostotapahtuman päätyttyä. Jos olet Google Playssa perheryhmän ylläpitäjä, sinun täytyy määrittää voimassa oleva maksuväline perheen maksutavaksi, jolla perheryhmän jäsenet voivat ostaa Sisältöä Google Playsta ja sovellusten sisällä. Perheryhmän ylläpitäjä vastaa kaikista perheen maksutavalla tehdyistä ostoksista. Jos perheryhmä poistetaan tai jos perheenjäsen poistuu perheryhmästä, perheen maksutapaa voidaan veloittaa vielä käsittelyssä olevista ostoksista.

Google Payments. Jotta voit ostaa Sisältöä Google Playsta, sinun on hyväksyttävä Google Paymentsin käyttöehdoissa mainitut maksuehdot. Jos sinulla ei ole Google Payments ‑tiliä, voit määrittää sellaisen tällä sivulla. Sivulla on myös lisätietoja Google Paymentsista. Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoitus ovat voimassa myös silloin, kun ostat Sisältöä Google Payments ‑tilillä. Lue ehdot huolellisesti ennen ostosten tekemistä. Jotkin Google Playssa tehtävät ostokset edellyttävät suoraa asiointia tuotteen Tarjoajan kanssa. Näissä tapauksissa voimme jakaa henkilötietojasi tuotteen Tarjoajalle Paymentsin tietosuojailmoituksen mukaisesti, jotta voimme käsitellä ostoksesi ja huolehtia tilisi toiminnasta.

Muut maksunkäsittelytavat. Google voi tarjota Google Payments ‑tilin lisäksi myös muita maksunkäsittelytapoja helpottaakseen Sisällön ostamista Google Playsta. Sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia käyttöehtoja tai muita Googlen tai kolmannen osapuolen oikeudellisia sopimuksia, jotka säätelevät tietyn maksunkäsittelytavan käyttöä. Google voi lisätä tai poistaa maksunkäsittelytapoja oman harkintansa mukaan ja ilmoittamatta siitä sinulle. Ostotapahtuman yhteydessä Google tai Googlen maksujenkäsittelijä voi veloittaa luottokortiltasi tai muulta valitsemaltasi maksuvälineeltä tilaamasi Sisällön hinnan ja muut siihen liittyvät summat (kuten verot). Olet yksin vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät Google Playssa tekemiisi ostoksiin.

Operaattorilaskutuskelpoisuus. Kun luot Laitteella Google Play -tilin, lähetämme operaattorille Laitteesi tunnistetiedot, tilaajatunnuksen ja SIM-kortin sarjanumeron, jotta voimme määrittää, voiko mobiililaitteilla ostamasi Sisällön laskuttaa operaattorilaskutuksella. Jotta voit sallia tämän, sinun täytyy hyväksyä operaattorin käyttöehdot. Operaattorisi voi myös lähettää meille laskutusosoitetietosi Google Play -tilin luomisen tueksi. Säilytämme ja käytämme saamiamme tietoja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Hinnoittelu. Kaiken Google Playssa myytävän Sisällön hinnat ja saatavuus voivat muuttua koska tahansa ennen kuin olet tehnyt ostopäätöksen klikkaamalla Sisällön ostopainiketta.

Verot. Vastaat mahdollisista Veroista, ja Sisällöstä on maksettava verollinen hinta. Jos Sisällön myyjä on velvoitettu keräämään tai maksamaan Veroja, Verot peritään sinulta. Veroilla tarkoitetaan mitä tahansa Sisällön myyntiin liittyviä maksuja, tulleja tai veroja (lukuun ottamatta tuloveroa), mukaan luettuna siihen liittyvä korko tai viivästyskorko.

Verolainsäädännön noudattaminen. Sinun täytyy noudattaa kaikkia sovellettavia verolakeja. Tämä koskee myös verojen ilmoitus- ja maksuvelvollisuutta, joka aiheutuu Google Playn käytöstä tai Sisällön ostamisesta Google Playn kautta. Olet vastuussa sovellettavien verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Kaikki ostotapahtumat ovat peruuttamattomia. Ehdoissa tai Palvelussa näkyvissä Googlen hyvityskäytännöissä esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki ostotapahtumat ovat peruuttamattomia, eikä tuotteiden palautus, vaihtaminen tai hyvitys ole mahdollista. Jos ostotapahtumasta myönnetään vaihto, palautus tai hyvitys, ostotapahtuma voidaan peruuttaa, jolloin menetät ostotapahtumaan liittyvän Sisällön käyttöoikeuden. Oikeutesi, jotka liittyvät ostotapahtumien kumoamiseen, peruuttamiseen ja palautuksiin hyvitystä vastaan, on esitetty kyseisen Sisällön tyypin lisäehdoissa alla sekä Palvelussa näkyvissä hyvityskäytännöissä.

Ennakkotilaukset.

(a) Kun ennakkotilaat Tuotteen, sen ostoa ja käyttöä koskeva sopimuksesi tulee voimaan, kun Tuote on käytettävissä tililläsi ja ostos veloitetaan sinulta. Voit peruuttaa ennakkotilauksen koska tahansa ennen kuin Tuote tulee saataville noudattamalla Omat tilaukset ‑sivulla näkyviä ohjeita.

(b) Kun Tuote on käytettävissä tililläsi, ennakkotilausta ei voi enää peruuttaa, ja tilauksen peruuttamista ja Tuotteen palautusta koskevat samat oikeudet kuin muita Google Playn kautta ostettavia Tuotteita. Saat lisätietoja alla olevista ehdoista.

(c) Google peruuttaa ennakkotilauksesi, jos Tuote vedetään myynnistä Google Playssa ennen sen saataville tuloa. Pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksesi myös, jos Tuotteen hinta muuttuu ennen tilauksen toimittamista.

5. Tilaukset

Lehtien uutissisällön ja musiikin kokeilujaksot. Tilaamalla ilmaisen kokeilun, joka koskee lehteä tai uutissisältöä Google Play Lehtikioskissa tai musiikkia (mukaan luettuna maksulliseen lehti- tai musiikkitilaukseen sisältyvä kokeilu) saat tilaajaedut ilmaiseksi käyttöösi tietyn kokeilujakson ajaksi. Kokeilujakson päätyttyä sinulta veloitetaan ensimmäisen tilausjakson hinta. Tilausmaksun veloittamista jatketaan, kunnes peruutat tilauksen. Tilaus täytyy peruuttaa ennen kokeilujakson päättymistä, jos et halua, että sinua veloitetaan. Jos peruutat tilauksen kokeilujakson aikana, pääset edelleen käyttämään lehtiä, joita luit kokeilujakson aikana. Ellet jatka maksullista tilausta, et kuitenkaan enää voi käyttää uutissisältöä tai Tilattavaa musiikkisisältöä (katso määritelmä alta), jota käytit ilmaisen kokeilujakson aikana. Ilmaisten kokeilujaksojen käyttöä voidaan rajoittaa siten, että kunkin käyttäjän saatavilla on vain tietty määrä ilmaisia kokeilujaksoja tietyllä ajanjaksolla. Jos et halua maksaa palvelusta, sinun täytyy peruuttaa tilaus ennen kokeilujakson päättymistä. Saat lisätietoja tilauksien peruuttamisesta alla olevasta 5. luvun Peruutukset-osiosta.

Sovellusten kokeilujaksot. Android-sovelluksen kokeilujaksolla voit käyttää sovelluksen tilaajille tarjottavia etuja ilmaiseksi sovelluksen kehittäjän määrittämän kokeilujakson ajan. Kokeilujakson päätyttyä sinulta veloitetaan ensimmäisen tilausjakson hinta. Tilausmaksun veloittamista jatketaan, kunnes peruutat tilauksen.Tilaus täytyy peruuttaa ennen kokeilujakson päättymistä, jos et halua, että sinua veloitetaan. Kun peruutat kokeilutilauksen, menetät heti sovelluksen käyttöoikeuden ja tilaajaedut.

Peruutukset. Jos ostat Sisällön automaattisesti jatkettavan tilauksen (kuukausi-, vuosi- tai muu tilaus), voit peruuttaa sen koska tahansa ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Peruutus koskee seuraavaa laskutuskautta. Jos esimerkiksi ostat kuukausitilauksen, voit peruuttaa sen minkä tahansa tilauskuukauden aikana, jolloin peruutus on voimassa seuraavasta kuusta lähtien. Et saa hyvitystä nykyiseltä laskutuskaudelta, paitsi jos kyseessä on viallinen Sisältö (määritellään luvussa 6 alla), tai muissa näissä Käyttöehdoissa määritetyissä tilanteissa. Jos kyseessä on lehden tai uutissisällön tilaus Google Play Lehtikioskista, saat edelleen voimassa olevan tilauksen Sisällöt ja päivitykset (jos saatavilla) nykyisen laskutusjakson ajan. Kun laskutuskausi päättyy, aiemmin toimitetut lehtien numerot ovat edelleen käytettävissäsi. Maksullisen uutissisällön käyttöoikeus kuitenkin päättyy laskutuskauden lopussa, jos peruutat tilauksen kauden kuluessa. Jos kyseessä on musiikkitilaus, voit käyttää Tilattua musiikkisisältöä (määritellään luvussa 7 alla) nykyisen laskutusjakson ajan. Et kuitenkaan voi käyttää Tilattua musiikkisisältöä enää sen laskutusjakson jälkeen, jonka aikana peruutit tilauksen. Saat lisätietoja muista aikakausjulkaisujen ja musiikin hyvityskäytännöistä alla olevista luvuista 7 ja 10.

Hinnoittelun muutokset. Kun ostat tilauksen, sinulta veloitetaan tilaushetkellä voimassa ollut hinta. Google ilmoittaa sinulle, jos tilauksen hinta nousee myöhemmin. Tilauksesi seuraava maksuerä veloitetaan uudella hinnalla, mikäli olet saanut ilmoituksen ainakin kymmenen päivää ennen eräpäivää. Jos olet saanut ilmoituksen alle kymmenen päivää ennen eräpäivää, vasta sitä seuraava maksuerä veloitetaan uudella hinnalla.

Hinnoittelun muutoksista kieltäytyminen. Jos et hyväksy tilauksen hinnankorotusta, voit peruuttaa tilauksen Google Playn ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla. Jos olet peruuttanut tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, sinulta ei enää veloiteta myöhempiä tilauskausia. Joissakin tapauksissa, joissa Toimittaja korottaa tilauksen hintaa, Google voi peruuttaa tilauksen, jollet suostu jatkamaan tilausta uudella hinnalla. Jos tilauksesi peruutetaan ja päätät myöhemmin jatkaa tilausta, sinulta veloitetaan voimassa oleva tilaushinta.

6. Oikeudet ja rajoitukset

Sisällön käyttöoikeus. Maksettuasi Sisällöstä veloitettavan maksun saat henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi ei-yksinomaisen oikeuden ladata tai striimata Sisältöä ja tarkastella, käyttää ja esittää sitä Laitteillasi tai muulla Googlen Palvelun osana sallimalla keinolla yksinomaan Googlen kulloinkin sallimilla tavoilla. Käyttöön sovelletaan Ehdoissa ja niihin liittyvissä käytännöissä määritettyjä rajoituksia, ja käyttöoikeus pysyy voimassa valitsemasi jakson ajan, jos kyseessä on vuokratuote, tai muissa tapauksissa niin kauan kuin Googlella ja tekijänoikeuden omistajalla on oikeus tarjota Sisältöä sinulle. Google ja sen käyttöoikeuksien myöntäjät pidättävät kaikki Google Playhin ja Sisältöön liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja edut, joita ei nimenomaisesti myönnetä käyttäjälle Ehdoissa.

Käyttölupaehtojen rikkomukset. Jos rikot Ehtoihin sisältyviä käyttöehtoja, menetät heti tämän käyttöluvan mukaiset oikeutesi ja Google voi peruuttaa oikeutesi käyttää Google Playta, Sisältöä ja/tai Google-tiliäsi myöntämättä sinulle hyvitystä.

Ei julkista esitystä. Et saa esittää kokonaan tai osittain Sisältöä osana julkista esitystä tai näyttelyä, vaikket veloittaisi siitä maksua (paitsi tilanteissa, joissa esitys ei loukkaa tekijänoikeutta tai muita sovellettavia oikeuksia). Saat käyttää Google Playhin kuuluvia työkaluja ja ominaisuuksia (kuten alla Musiikin käyttöehdoissa määriteltyä Sosiaaliset suositukset ‑ominaisuutta), mutta vain Googlen nimenomaisesti esittämällä ja sallimalla tavalla.

Myynti, jakelu tai luovutus kolmansille osapuolille. Et saa myydä, vuokrata, levittää eteenpäin, esittää, välittää, siirtää, muokata, lisensoida tai luovuttaa Sisältöä tai Sisältöön liittyviä oikeuksiasi tai myöntää Sisällön alilisenssejä kolmansille osapuolille ilman lupaa. Tämä koskee myös Google Playn kautta hankittavan Sisällön latauksia. Tätä ehtoa ei riko Google Playn virallisten työkalujen ja ominaisuuksien (kuten Sosiaalisten suositusten) käyttö Googlen nimenomaisesti esittämällä ja sallimalla tavalla.

Suoratoiston kaappaaminen. Et saa käyttää Google Playn tai Sisällön yhteydessä suoratoiston kopiointiin tai kaappaukseen tarkoitettua ohjelmistoa suoratoistona tarjottavan Sisällön tallentamiseksi tai kopioimiseksi.

Jakaminen. Et saa jakaa, lainata tai yhteiskäyttää Sisältöä minkään palvelun osana tai muun instituution tarkoitusta varten muuten kuin Googlen nimenomaisesti esittämällä ja sallimalla tavalla (esimerkiksi Sosiaalisilla suosituksilla).

Suojausominaisuudet. Et saa yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään suojausominaisuuksia tai komponentteja (kuten digitaalisten oikeuksien hallintaohjelmistoja tai salausta), jotka suojaavat, monimutkaistavat tai muuten rajoittavat tietyn Google Playn Sisällön käyttöä. Et saa myöskään auttaa, valtuuttaa tai rohkaista muita tekemään edellä mainittuja asioita. Suojausominaisuuksiin liittyvät rikkomukset voivat johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Omistusoikeudelliset ilmoitukset. Et saa poistaa Sisällöstä siinä esiintyviä vesileimoja, tunnisteita tai muita juridisia tai omistusoikeudellisia ilmoituksia etkä yrittää muokata Google Playn kautta tarjottavaa Sisältöä esimerkiksi naamioimalla tai muokkaamalla Sisällön omistajuus- ja lähdemerkintöjä.

Android-sovellusten käyttäminen. Google Playn sovelluksia tulee käyttää kulloinkin voimassa olevien Google Playn liiketoiminta- ja ohjelmasääntöjen mukaisesti. Käytäntöjen uusin versio on osoitteessa http://play.google.com/about/android-developer-policies.html.

Viallinen Sisältö. Kun saat tilisi kautta Sisällön käyttöoikeuden, tarkista mahdollisimman pian, että Sisältö toimii kuvatulla tavalla. Ilmoita meille mahdollisimman pian havaitsemistasi vioista tai puutteista. Jos kyseessä on Android-sovellus, ilmoita sovellukseen liittyvistä vioista tai toimintaongelmista suoraan kehittäjälle Google Playn ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla. Kun kyseessä on muu ostettava Sisältö kuin sovellukset, voit alla Sisällön eri tyypeille määritettyjen lisäkäyttöehtojen mukaisesti peruuttaa Google Playsta tekemäsi ostokset Googlen kautta, jos Google Play ei toimi ilmoitetulla tavalla. Tällöin Google hyvittää ostohinnan tai tarjoaa korvaavaa Sisältöä (jos sitä on saatavilla).

Jos Google hyvittää ostohinnan, saamasi hyvitys on ainoa oikeuskeinosi.

Jos Google palauttaa ostohinnan tai myöntää hyvitystä palvelussa käytettävästä saldosta, sillä ei ole velvollisuutta myöntää samaa tai samanlaista hyvitystä myöhemmin.

Jos kyseessä on tilausostos, Google voi myöntää täyden hyvityksen koko tilauskaudesta tai osittaisen hyvityksen tilauskauden lopun julkaisuista, joita ei ole vielä toimitettu.

Sisällön poistaminen tai käyttökelvottomuus. Ehtojen mukaisesti ostamasi Sisältö on käytettävissäsi Google Playn kautta valitsemasi jakson ajan, jos kyseessä on vuokratuote, tai muissa tapauksissa niin kauan kuin Googlella on oikeus tarjota Sisältöä sinulle. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos Google menettää tarvittavat oikeudet, lopettaa palvelun, rikkoo sovellettavaa lakia tai Sisällön tarjoaminen lopetetaan) Google voi poistaa ostamaasi Sisältöä Laitteeltasi tai lopettaa käyttöoikeutesi ostamaasi Sisältöön. Google ilmoittaa tällaisesta poistamisesta tai lopettamisesta kohtuullisesti etukäteen. Jos et voi ladata Sisällöstä kopiota ennen tällaista poistoa tai lopettamista, Google tarjoaa sinulle (a) korvaavaa Sisältöä, jos mahdollista, tai (b) hyvityksen Sisällön ostohinnasta. Jos Google hyvittää ostohinnan, saamasi hyvitys on ainoa hyvityskeinosi.

Hyvityksen vaikutukset. Jos sinulle hyvitetään Sisällön ostohinta, menetät kyseisen Sisällön käyttöoikeuden.

Valitseminen, kopioiminen ja liittäminen. Valitseminen, kopioiminen ja liittäminen voivat olla käytettävissä tekstipohjaisessa Sisällössä. Saat käyttää näitä toimintoja vain esitettyjen rajoitusten mukaisesti ja vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttötarkoitukseen.

Käyttö useilla tileillä. Jos sinulla on useita Google-tilejä, joilla on eri käyttäjänimi, voit joissakin tapauksissa siirtää Sisältöä yhdestä tilistä toiseen, jos olet molempien tilien omistaja ja jos Google on ottanut palvelussa käyttöön siirron mahdollistavan ominaisuuden.

Käytön rajoitukset Laitteilla. Google voi ajoittain rajoittaa sitä, kuinka monella Laitteella ja/tai ohjelmistosovelluksella Sisältöä voidaan käyttää (lisätietoja saat tietyn sisällön ohjelinkin kautta Google Playssa). Google voi tallentaa ja säilyttää Laitteidesi yksilöllisiä laitetunnisteita ja käyttää niitä käyttörajoitusten valvontaan.

Vaarallinen toiminta. Mitään Palveluita tai Sisältöä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ydinvoimaloiden, elämää ylläpitävän laitteiston, hätäviestinnän, lentokoneiden navigointi- tai viestintäjärjestelmien tai lennonjohtojärjestelmien osana eikä muussa toiminnassa, jossa Palveluiden tai Sisällön vika voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai vakavaan fyysiseen tai ympäristövahinkoon.

Näiden Ehtojen muutokset.

Jos Ehdot muuttuvat, sinua pyydetään hyväksymään uudet ehdot ennen Sisällön ostamista. Kun hyväksyt uudet ehdot, niitä sovelletaan kaiken Sisällön käyttöösi (mukaan luettuna aiemmin ostamasi Sisältö) sekä kaikkiin tuleviin ostoksiisi, kunnes ilmoitamme seuraavista muutoksista.

Jos et hyväksy päivitettyjä ehtoja, et voi enää ostaa Sisältöä Google Playn kautta ja Sisällön käyttöösi sovelletaan Ehtojen uusinta hyväksymääsi versiota. Tässä tapauksessa tarjoamme sinulle mahdollisuuksien rajoissa kohtuullisesti aikaa ladata aiemmin Google Playsta ostamasi Sisällön Laitteellesi. Voit jatkaa lataamasi Sisällön käyttöä Laitteillasi Ehtojen uusimman hyväksymäsi version mukaisesti.

Latausajan päätyttyä et voi enää ladata aiemmin ostamaasi Sisältöä. On myös mahdollista, ettet voi enää käyttää Google Playn kautta aiemmin ostamaasi Sisältöä tai siihen liittyviä tukipalveluita. Tässä tapauksessa Google joko tarjoaa korvaavaa Sisältöä tai hyvittää Sisällön ostohinnan, ja tämä on ainoa hyvityskeinosi. Voit joutua luomaan uuden tilin, jotta voit käyttää aiemmin ostamaasi Sisältöä tai siihen liittyviä tukipalveluita.

7. Peruutusoikeuden päättyminen

Lain mukaan sinulla on automaattisesti oikeus peruuttaa digitaalisen sisällön ostosopimus. Digitaaliseksi sisällöksi katsotaan myös Google Playsta ostamasi Sisältö (lukuun ottamatta Lehtikioskista ostettuja yksittäisiä lehtiä). Ostaessasi Sisältöä Google Playsta hyväksyt kuitenkin, että koska Sisältö tulee käyttöösi välittömästi, lain mukainen peruutusoikeutesi mitätöityy.

Google tarjoaa eri tyyppiselle Google Playn Sisällölle myös lisää hyvitysoikeuksia, jotka on määritetty näissä Ehdoissa.

8. Musiikki Google Playssa

Johdanto. Google Play sisältää tiettyjä musiikkituotteita ja -palveluita, joita kuvaillaan tarkemmin alla ja jotka määritetään ”Musiikkituotteiksi”, ”Tilattavaksi musiikkisisällöksi” sekä ”Musiikkisäilöpalveluiksi”.

Musiikkituotteet ja Tilattava musiikkisisältö. Google Play Kaupan kautta voit selata, esikatsella, striimata, ostaa, ladata, suositella ja käyttää monenlaista digitaalista musiikkisisältöä ja musiikkiin liittyvää sisältöä, esimerkiksi musiikkitiedostoja, musiikkivideotiedostoja, esikatseluita, katkelmia, esittäjätietoja, käyttäjien kirjoittamia arvosteluja, kolmannen osapuolen ammattilaisten tekemiä musiikkiarvosteluja sekä muuta digitaalista sisältöä ("Musiikkituotteet"). Tietyt Musiikkituotteet voivat olla käytettävissä tilaamalla Google Playn tarjoama musiikkipalvelu ("Tilattava musiikkisisältö") (tai palvelun ilmaisen kokeilujakson kautta). Musiikkituotteiden omistajia voivat olla Googlen lisäksi sen kolmannen osapuolen kumppanit ja käyttöoikeuksien myöntäjät, ja tuotteet voivat sisältää vesileimoja tai muita upotettuja tietoja. Selkeyden vuoksi todettakoon, että kaikkien Musiikkituotteiden katsotaan olevan luvussa 1 määritettyä Sisältöä.

Tallennettava sisältö. Google Playlla voit myös tallentaa digitaalista sisältöä (kuten musiikkitiedostoja, niihin liittyviä sisällönkuvaustietoja ja kansikuvia) Musiikkisäilöön Musiikkiohjelmistolla (”Tallennettava sisältö”). Käsitteiden määritelmät on esitetty alla. Selvyyden vuoksi todetaan, että Musiikkituotteisiin ei sisälly Tallennettavaa sisältöä. Tallennettavaa sisältöä voivat olla tiedostot, jotka lähetät suoraan Musiikkisäilöön, ja/tai tiedostot, jotka Google liittää Laitteeltasi löytämiinsä tiedostoihin.

Musiikkisäilöpalvelut. Google Play voi tarjota sinulle mahdollisuuden käyttää (a) palvelimen tallennustilaa, johon voit tallentaa musiikkia sekä siihen liittyviä tiedostoja, kuten Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä (”Musiikkisäilö”) ja/tai (b) ohjelmistosovelluksia (verkko-, tietokone- ja mobiilisovellukset mukaan luettuina) ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla voit lähettää, hallinnoida, käyttää ja toistaa musiikkia Musiikkisäilön kautta (”Musiikkiohjelmisto”). Musiikkisäilöön ja Musiikkiohjelmistoon viitataan näissä Ehdoissa yhdessä käsitteellä ”Musiikkisäilöpalvelu”. Selkeyden vuoksi todettakoon, että voit saada käyttöösi Tallennettavaa sisältöä ja Tilattavaa musiikkisisältöä saman käyttöliittymän kautta.

Musiikkisäilöpalvelun käyttö. Tallentamalla Musiikkisäilöön Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä tallennat sisällöstä ainutkertaisen kopion ja pyydät Googlea säilyttämään sen ja asettamaan sen käytettäväksesi Google-tilisi kautta. Käyttämällä Musiikkisäilöpalveluita pyydät Googlea asettamaan käytettäväksesi kaikki Musiikkisäilöpalveluiden tarpeelliset toiminnot ja ominaisuudet, joiden avulla voit käyttää Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä. Lisäksi käyttämällä Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä Musiikkiohjelmiston kautta käynnistät ja suoritat Googlen palvelimilla vastaavia toimintoja sekä niiden suorittamiseen tarvittavia vaiheita Musiikkisäilöpalveluiden kautta. Google suorittaa Musiikkisäilöpalveluiden tarjoamisen mahdollistavat tekniset toimet puolestasi. Ymmärrät, että näin toimiessaan Google voi (a) lähettää Musiikkituotteita ja Tallennettavaa sisältöä eri verkkojen kautta ja eri muodoissa sekä (b) tehdä Musiikkituotteisiin ja Tallennettavaan sisältöön muutoksia, joiden avulla sisältö muokataan vastaamaan käytettävien verkkojen, laitteiden, palveluiden tai median teknisiä vaatimuksia. Vahvistat ja takaat Googlelle, että sinulla on tarvittavat oikeudet tallentaa Googlelle lähettämääsi Tallennettavaa sisältöä Musiikkisäilöön ja pyytää Googlea suorittamaan tässä osiossa kuvatut toimenpiteet.

Musiikkiostoksen peruuttaminen ja hyvitykset. Voit peruuttaa hyvitystä vastaan kunkin Googlen kautta tekemäsi Musiikkituotteen ostoksen seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun kyseinen Musiikkituote tuli saataville ladattavaksi tai striimattavaksi. Ilmaisia kokeilujaksoja koskevat seuraavat lisäehdot: (i) voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa ilmaisen kokeilujakson aikana (yllä olevassa luvussa 5 määritetyllä tavalla) ja (ii) sinulla ei ole yllä mainittua seitsemän päivän peruutusoikeutta sen jälkeen, kun tilauksen maksullinen osa on alkanut. Jos lataat tai striimaat ostamaasi Musiikkituotetta, et voi enää peruuttaa kyseisen Musiikkituotteen ostosta (ellei Musiikkituote ole viallinen). Jos Google myöntää sinulle hyvityksen musiikkitilauksesta, palautettava summa suhteutetaan jäljellä olevaan tilauskauteen. Googlen maksaman hyvityksen jälkeen sinulla ei enää ole kyseisen Musiikkituotteen käyttöoikeutta.

Muut Googlen tilauspalvelut. Voit saada käyttöösi Google Play Musiikki -tilauksen osana toisen Googlen tuotteen tilausta. Voit myös saada käyttöösi muita Googlen tilaustuotteita Google Play Musiikki -tilauksen kautta. Sinulle kerrotaan näiden muiden Googlen tilaustuotteiden käyttöoikeuksistasi ennen kuin suoritat musiikkipalvelun tilauksen. Google Playn ja kaikkien Google Playn tilattavien musiikkituotteiden käyttösi on näiden Ehtojen alaista. Käyttöä eivät säätele muiden Googlen tuotteiden käyttöehdot, eivät myöskään sen Googlen tuotteen käyttöehdot, jonka kautta sait Google Playn musiikkitilauksen käyttöösi.

Sosiaaliset suositukset. Kun ostat Musiikkituotteita, voit jakaa kaikki ostamasi Musiikkituotteet tai osan niistä profiilissasi Google+:ssa tai muussa Googlen hyväksymässä sosiaalisessa verkostossa tai verkkopalvelussa, jonka Google on valinnut oman harkintansa mukaan ("Sosiaalinen suositus"). Sosiaalisten suositusten käyttöön sovelletaan Ehtoja ja muita siihen sosiaaliseen verkostoon tai verkkopalveluun sovellettavia käyttöehtoja, jossa jaat Sosiaalisia suosituksia. Google voi asettaa rajoituksia Sosiaalisiin suosituksiin. Google voi esimerkiksi rajoittaa Sosiaalista suositusta niin, että siihen liittyvästä Musiikkituotteesta on saatavilla vain rajoitettu esikatselu eikä täyttä toistokertaa.

Oikeudet Tallennettavaan sisältöön. Käyttäjä säilyttää kaikki olemassa olevat oikeutensa Tallennettavaan sisältöön. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tallennettavaan sisältöön ei sovelleta käyttölupaa, joka Googlelle myönnetään Googlen käyttöehtojen osion Käyttäjien sisältö Palveluissa nojalla.

Maantieteelliset rajoitukset. Musiikkisäilöpalvelut ja Musiikkituotteet ovat tällä hetkellä saatavilla vain tietyissä maissa. Lupaat olla antamatta valheellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, joiden tarkoituksena on esittää, että asut palvelun tukemassa maassa. Lupaat myös, että et yritä kiertää mitään Musiikkisäilöpalveluiden tai Musiikkituotteiden käytettävyysrajoituksia.

Asetusten noudattaminen. Sinun täytyy noudattaa kaikkia asetuksia ja parametreja, jotka Google tai tekijänoikeuden omistaja on asettanut Musiikkituotteiden yhteydessä. Google tai tekijänoikeuden omistajat voivat esimerkiksi korjata Musiikkituotteissa esiintyviä virheitä, lisätä niihin ominaisuuksia tai muuttaa niiden suojausominaisuuksia tai alueellista saatavuutta. Musiikkituotteita voidaan päivittää automaattisesti, kun niihin tehdään tällaisia muutoksia.

Kolmansien osapuolten ehdot. Huolimatta näiden Ehtojen päinvastaisista maininnoista kolmannet osapuolet, jotka myöntävät Googlelle luvan käyttää musiikki- tai muuta sisältöä Musiikkituotteina tai muuhun tarkoitukseen Google Play Kaupassa (mukaan luettuina Tarjoajat, kun kyseessä on Välillinen myynti), ovat näissä Ehdoissa tarkoitettuja kolmannen osapuolen edunsaajia vain näiden Ehtojen tiettyjen kohtien osalta, jotka koskevat suoraan heidän sisältöään ("Kolmansien osapuolten ehdot"), ja vain sitä varten, että he voisivat toteuttaa sisältöä koskevia oikeuksiaan. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei mikään näissä Ehdoissa muodosta kolmannen osapuolen edunsaantioikeutta millekään taholle Kolmansien osapuolten ehtojen ulkopuolisten ehtojen osalta, mukaan luettuina ehdot tai sopimukset, jotka on sisällytetty viittauksella näihin Ehtoihin tai joihin on viitattu ilman sisällytystä, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

Kolmannen osapuolen ohjelmistot ja tiedot. Tietoja Musiikkisäilöpalveluihin kuuluvista kolmannen osapuolen ohjelmistoista (avoimen lähdekoodin ohjelmistot mukaan luettuina) ja tiedoista on osoitteessa http://music.google.com/about/thirdparty.html.

Luvanmyöntäjäkumppanit. Jos haluat lisätietoja yhteistyökumppaneista, joiden kanssa tuomme musiikkia Google Playhin, käy tällä sivulla.

9. Kirjat Google Playssa

Kirjojen Tietosuojakäytäntö. Google Play Kirjojen Tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme henkilökohtaisia ja tiettyjä muita tietoja, joita syntyy käyttäessäsi kirjamuodossa olevaa Sisältöä (”Kirjasisältö”).

Laitevaatimukset. Tietoja järjestelmävaatimuksista, kuten Palvelun kanssa yhteensopivista Laitteista, joilla on mahdollista ostaa ja käyttää Kirjasisältöä, saat osoitteesta http://support.google.com/mobile/?p=books_devices.

Kirjasisällön päivitykset. Google ja Kirjasisällön tekijänoikeuden omistajat voivat ajoittain päivittää Kirjasisältöä ja muuttaa sen digitaalisten oikeuksien asetuksia. Google tai tekijänoikeuden omistajat voivat esimerkiksi korjata Kirjasisällössä esiintyviä virheitä, lisätä niihin ominaisuuksia tai muuttaa niiden suojausominaisuuksia. Kirjasisältö päivittyy automaattisesti, kun siihen tehdään tällaisia muutoksia, lukuun ottamatta Kirjasisältöä, josta on ladattu kopio Laitteelle.

Peruuttaminen. Sen lisäksi, että sinulla on oikeus peruuttaa ostos viallisen Tuotteen tapauksessa luvun 6 ehtojen mukaan, sinulla on myös oikeus peruuttaa kaiken Googlesta ostamasi tai vuokraamasi Kirjasisällön ostotapahtumat ja saada ostohinnasta hyvitys seitsemän arkipäivän kuluessa siitä päivästä, jona sait Kirjasisällön käyttöösi. Poikkeuksen muodostavat Kirjasisällön 24 tunnin vuokraukset, joita ei voi peruuttaa. Kun Google myöntää sinulle hyvityksen, ostotapahtuma kumotaan ja menetät kyseisen Kirjasisällön käyttöoikeuden.

Lisärajoitukset. Kirjojen myyminen ei muodosta oikeuksia minkään Kirjan mainoskäyttöön.

10. Elokuvat ja TV-ohjelmat Google Playssa

Johdanto. Google Play sisältää ”Videopalveluita”. Ehdoissa Sisältöä, joka on ostettavissa Videopalveluiden kautta, kutsutaan ”Videosisällöksi”.

Peruuttaminen. Voit peruuttaa katsomattoman Videosisällön vuokrauksen ostohinnan hyvitystä vastaan seitsemän arkipäivän kuluessa vuokrauksesta. Muusta syystä johtuvaa hyvitystä on pyydettävä Google Playn ohjekeskuksessa olevalla lomakkeella. Google varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä hyvityspyynnöt omalla päätöksellään seitsemän arkipäivän kuluttua.

Ostovaihtoehdot. Kun tilaat Videosisältöä Palvelun kautta, voit joko (i) vuokrata Videosisältöä niin, että se on rajattomasti katseltavissa tapahtumasivulla maksun yhteydessä valittavan ja sähköpostivahvistukseen merkityn vuokrajakson (”Katseluaika”) ajan (”Vuokrattava videosisältö”), tai (ii) vaihtoehdon ollessa saatavilla ostaa Videosisältöä digitaaliseen säilöön, jolloin Videosisältö on rajattomasti katseltavissa niin kauan kuin se on käytettävissä säilössä (”Säilön videosisältö”).

Katseluajat – vuokravideot. Vuokrattavan videosisällön keskeyttäminen, pysäyttäminen tai kelaaminen ei pidennä sen käytettävissä olevaa Katseluaikaa. Vuokrattavan videosisällön eri nimikkeillä voi olla eri Katseluaika, jonka näet ennen tilausta.

Katseluajat – ostovideot. Säilön videosisältö on rajattomasti katseltavissa niin kauan kuin Googlella on tarvittavat oikeudet kyseisen Säilön videosisällön tarjoamiseen ("Säilön katseluaika"). Säilön videosisällön keskeyttäminen, pysäyttäminen tai kelaaminen ei pidennä Säilön katseluaikaa. Säilön videosisällön eri nimikkeillä voi olla eri Säilön katseluaika.

Katseluvaatimukset. Suostut katsomaan Videosisältöä kulloinkin vain alueilla, joilla Google on sallinut kyseisen Videosisällön katselun. Voit katsella Videosisältöä (1) online-tilassa, kun olet yhteydessä internetiin ja kirjautuneena Google-tiliisi tai (2) offline-tilassa aiemmin valtuutetulla laitteella. Videosisällön katselu laitteella voidaan valtuuttaa vain online-tilassa.

Laiterajat – vuokravideot. Voit katsoa hankkimaasi Vuokravideosisältöä vain yhdellä Laitteella kerrallaan (online-tilassa tai valtuutetulla Laitteella offline-tilassa).

Katselurajat – ostokset. Säilön videosisältöä koskevat seuraavat ehdot: (1) Voit toistaa yhtä Säilön videosisältöä vain yhdessä paikassa kerrallaan. (2) Voit toistaa korkeintaan kolmea Säilön videosisältöä kerrallaan. (3) Voit valtuuttaa korkeintaan viisi Laitetta kerrallaan toistamaan Säilön videosisältöä offline-tilassa. Jos haluat valtuuttaa lisää Laitteita, valtuutus täytyy poistaa yhdeltä aiemmin valtuutetuista Laitteista. (4) Voit valtuuttaa saman Laitteen vain kolme kertaa 12 kuukauden aikana ja poistaa valtuutuksen samalta Laitteelta kahdesti 12 kuukauden aikana. (5) Voit poistaa offline-toistovaltuutuksen yhteensä kahdelta Laitteelta 90 päivän aikana. (6) Voit valtuuttaa korkeintaan 3 Google-tiliä samalla Laitteella.

11. Aikakausjulkaisut Google Play Lehtikioskissa

Tämä osio koskee aikakausjulkaisujen (lehtien ja uutissisällön) myyntiä Google Play Lehtikioskissa, ei muissa Android-sovelluksissa tarjottavia aikakausjulkaisuja.

Alennukset painetun lehden tilaajille. Osa aikakausjulkaisujen Tarjoajista tarjoaa Google Playssa aikakaussisältöä alennettuun hintaan painetun julkaisun tilaajille. Jos peruutat painetun julkaisun tilauksesi tai tilaus päättyy etkä uusi sitä, alennetulla hinnalla ostamasi Sisällön tilaus Google Playssa peruutetaan automaattisesti.

Hyvitykset. Google voi myöntää täyden hyvityksen koko tilauskaudesta tai osittaisen hyvityksen tilauskauden lopun Sisällöstä, jota ei ole vielä toimitettu. Kun Google myöntää sinulle hyvityksen, et voi enää käyttää aikakaussisältöä, joka on toimitettu hyvitetyllä jaksolla, tai jos saat osittaisen hyvityksen, et voi käyttää aikakaussisällön vielä toimittamattomia julkaisuja. Jos aikakaussisältö ei ole enää saatavilla Google Playssa (esimerkiksi jos nimike lopetetaan tai myydään toiselle julkaisijalle, joka ei julkaise sisältöä Google Playssa), Google myöntää hyvityksen (joka voi olla täysi hyvitys koko tilauskaudesta tai osittainen hyvitys tilauskauden Sisällöstä, jota ei ole vielä toimitettu).

Tiedot, jotka Google jakaa aikakauslehtien julkaisijoille. Kun ostat Google Playssa aikakausjulkaisun tilauksen, Google voi jakaa aikakausjulkaisun kustantajalle nimesi, sähköpostiosoitteesi, toimitusosoitteesi ja yksilöivän tunnisteen. Koska olet aikakauslehden tilaaja, Google saattaa myös jakaa kyseisen aikakauslehden lukuhistoriasi sen julkaisijalle. Google on sopinut aikakausjulkaisun julkaisijan kanssa, että tämä käyttää tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Saat tilaushetkellä mahdollisuuden kieltäytyä julkaisijan viesteistä, jotka eivät liity ostamaasi tilaukseen, sekä kolmansien osapuolten markkinointiviesteistä. Jos ostat lehden irtonumeron Google Playssa, Google voi jakaa postinumerosi lehden julkaisijalle. Lisäksi tarjoamme aikakauslehtien julkaisijoille näiden lehtien myyntitietoja.

Painetun lehden tilauksen vahvistaminen. Jos Google Play Lehtikioskin tilauksesi on hankittu painetun julkaisun tilauksen ohessa, voimme pyytää kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa vahvistamaan painetun lehden tilauksesi lehden julkaisijalta. Tätä varten voimme pyytää myös sinulta joitakin painetun lehden tilaukseesi liittyviä tietoja. Google käyttää saamiaan tietoja Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Peruutus. Sen lisäksi, että sinulla on luvun 6 mukainen viallisen tuotteen peruutusoikeus, tarkista luvusta 5 aikakauslehtitilauksen peruutusoikeutesi.