Google Play

Pravidlá pre uverejňovanie komentárov

Pri uverejňovaní komentárov k aplikáciám sa riaďte týmito pravidlami:

Okrem toho je vhodné, aby ste sa riadili nasledujúcimi pokynmi a tipmi: