Oceny i opinie w Sklepie Play

Na tej stronie znajdziesz informacje o ocenach i opiniach w Google Play oraz zasadach Google dotyczących publikowania opinii.

Możesz pisać opinie na temat każdego produktu kupionego lub wypożyczonego w Google Play. Opinie bardzo pomagają innym użytkownikom w podjęciu decyzji o zakupie lub wypożyczeniu. Google nie płaci nikomu za wystawianie ocen ani pisanie opinii w Google Play. Od wszystkich oceniających oczekujemy uczciwości i bezstronności.

Sposób obliczania liczby gwiazdek

Oceny aplikacji w Sklepie Play oraz związane z nimi wykresy słupkowe pokazujące proporcje ocen 1-, 2-, 3-, 4- i 5-gwiazdkowych są obliczane na podstawie ocen bieżących wystawionych przez użytkowników w opiniach, a nie jako średnia wszystkich ocen od momentu opublikowania aplikacji (chyba że aplikacja otrzymała bardzo mało ocen). Dzięki temu użytkownicy zyskują lepszy obraz bieżącego stanu aplikacji, ponieważ aplikacje mogą zmieniać się wraz z upływem czasu i często zyskują lub tracą funkcje. Pokazujemy łączną liczbę opinii od momentu opublikowania aplikacji, ponieważ daje to użytkownikom cenne informacje o popularności i żywotności aplikacji.

Oceny innych treści w Sklepie Play (książek, filmów, seriali i programów telewizyjnych) są obliczane jako średnia wszystkich ocen użytkowników od momentu opublikowania danej treści w Google Play.

Co zobaczą inni użytkownicy, kiedy napiszesz opinię

Większość opinii jest widoczna dla wszystkich, a aplikacja Sklep Play informuje, czy opinia będzie publiczna czy prywatna.

Przy opiniach dostępnych publicznie użytkownicy Google Play (w tym deweloperzy) zobaczą nazwę użytkownika i zdjęcie z konta Google oraz poprzednio opublikowane opinie. Opinie prywatne są zwykle dostępne w przypadku aplikacji objętych wcześniejszym dostępem lub testami wersji beta. Opinie prywatne (wraz z nazwą użytkownika, zdjęciem z konta Google i historią zmian) są widoczne tylko dla deweloperów. Zarówno w przypadku opinii publicznych, jak i prywatnych deweloperzy mają też dostęp do informacji o języku, urządzeniu i kraju, a także do informacji z urządzenia (takich jak język, model i wersja systemu operacyjnego). Deweloperzy mogą też używać tych danych, odpowiadając na Twoje opinie. Nawet jeśli edytujesz opinię, deweloperzy nadal będą mogli zobaczyć wcześniejsze jej wersje, chyba że ją usuniesz.

Zasady publikowania ocen i opinii

Oceny i opinie muszą być przydatne i godne zaufania. Pisanie opinii i wystawianie ocen w Google Play to świetny sposób na przekazanie przydatnych uwag oraz ułatwienie innym użytkownikom odkrycia znakomitych materiałów i usług.

Jak napisać rzetelną opinię

Poniżej przedstawiamy zasady Google Play dotyczące ocen i opinii. Opinie, które naruszają te zasady, będą usuwane, a każda osoba, która je naruszy wielokrotnie lub w szczególnie rażący sposób, może stracić możliwość publikowania opinii w Google Play.

Spam i fałszywe opinie

Opinia powinna przedstawiać Twoje doświadczenia związane z daną treścią lub usługą.

Opinie nie na temat

Opinie powinny dotyczyć treści, usługi lub funkcji, którą oceniasz.

Reklamy

Zależy nam na tym, aby opinie były przydatne. Uważamy, że opinie, które promują coś innego niż oceniana przez Ciebie treść lub usługa, nie spełniają tego kryterium.

Konflikt interesów

Opinie mają największą wartość, gdy są szczere i bezstronne. Powinny być pisane przez osoby, które nie są motywowane finansowo.

Treści chronione prawem autorskim

Opinie powinny być napisane przez Ciebie i odzwierciedlać Twoje własne odczucia.

Jak usunąć treści chronione prawem autorskim

Dane osobowe i informacje poufne

Opinie mają opisywać Twoje doświadczenia. Pamiętaj, że swój punkt widzenia możesz wyrażać bez ujawniania danych osobowych.

Treści niezgodne z prawem

Twoje opinie muszą być zgodne z prawem i zawartymi przez Ciebie umowami.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Google Play to usługa skierowana do szerokiego grona odbiorców i należy to uwzględnić, publikując swoje opinie.

Szerzenie nienawiści

Google Play to usługa skierowana do wszystkich odbiorców i należy to uwzględnić, publikując swoje opinie.

Obraźliwe opinie

Google Play służy rozrywce i przekazywaniu informacji, a nie atakowaniu i obrażaniu.