Rodiny

Rodiny

Google Play nabízí platformu, na které vývojáři mohou prezentovat kvalitní a věkově přiměřený obsah pro celou rodinu. U aplikací, které odesíláte do programu Pro celou rodinu, a aplikací zacílených na děti, které odesíláte do Obchodu Google Play, jste povinni zajistit, aby byly vhodné pro děti a byly v souladu se všemi relevantními zákony.

Přečtěte si další informace o procesu pro rodiny a projděte si interaktivní kontrolní seznam v kurzu Academy for App Success.

Navrhování aplikací pro děti a rodiny

Technologie se stále více používají jako nástroj ke zlepšení rodinného života a rodiče hledají bezpečný a kvalitní obsah, který by mohli sdílet se svými dětmi. Aplikace můžete navrhovat speciálně pro děti, ale mohou také pouze přitahovat jejich pozornost. Google Play vám chce pomoci zajistit, aby vaše aplikace byla bezpečná pro všechny uživatele, včetně rodin.

Slovo „děti“ může mít v různých regionech a kontextech různý význam. Je důležité, abyste se svým právníkem prokonzultovali, jaké povinnosti či věková omezení se na vaši aplikaci mohou vztahovat. Sami nejlépe víte, jak vaše aplikace funguje. Spoléháme proto na vás, že nám pomůžete zajistit, aby aplikace na Google Play byly bezpečné pro rodiny.

Aplikace navržené speciálně pro děti je nutné zařadit do programu Pro celou rodinu. Pokud však děti tvoří jen část cílového publika aplikace, účast v programu Pro celou rodinu na Google Play je skvělý způsob, jak aplikaci nabídnout správným uživatelům. I v případě, že se do programu Pro celou rodinu nezapojíte, musíte splnit požadavky zásad Google Play pro rodiny uvedené níže, veškeré další programové zásady služby Google Play pro vývojáředistribuční smlouvu pro vývojáře.


 • expand_more Požadavky na Play Console

  Cílové publikum a obsah

  V sekci Cílové publikum a obsah v Google Play Console před publikováním musíte v seznamu věkových skupin vybrat cílové publikum aplikace. Pokud do aplikace zahrnete obrázky a výrazy, které by mohly být považovány za zacílené na děti, může to mít vliv na posouzení deklarovaného cílového publika ve službě Google Play bez ohledu na to, co uvedete v Google Play Console. Služba Google Play si vyhrazuje právo provést vlastní kontrolu uvedených informací o aplikaci s cílem zjistit, zda uvádíte správné cílové publikum.

  Pokud vyberete cílové publikum zahrnující pouze dospělé, ale společnost Google usoudí, že aplikace kromě nich cílí i na děti, budete moci souhlasit s přidáním varovného štítku, podle kterého uživatelé jasně poznají, že aplikace není určená pro děti.

  Více než jednu věkovou skupinu byste jako cílové publikum aplikace měli vybrat jen v případě, že jste aplikaci navrhli pro uživatele z vybraných věkových skupin a zajistili, aby pro ně byla vhodná. Příklad: U aplikací určených pro batolata a předškolní děti by měla být vybrána pouze cílová věková skupina Věk do 5 let. Pokud je aplikace určena pro konkrétní školní ročník, vyberte věkovou skupinu, která mu nejlépe odpovídá. Věkové skupiny zahrnující dospělé i děti byste měli vybrat pouze v případě, že jste aplikaci opravdu navrhli pro všechny věkové skupiny.

  Aktualizace v sekci Cílové publikum a obsah

  Informace o aplikaci v sekci Cílové publikum a obsah v Google Play Console můžete kdykoliv aktualizovat. Aby se aktualizované informace projevily v Obchodě Google Play, je třeba vydat aktualizaci aplikace. Změny provedené v této sekci Google Play Console však mohou být ještě před vydáním aktualizace zkontrolovány, zda jsou v souladu se zásadami.

  Pokud u aplikace měníte cílovou věkovou skupinu nebo v ní začínáte používat aplikace či nákupy v aplikaci, důrazně doporučujeme informovat o tom stávající uživatele. Můžete to provést prostřednictvím sekce Novinky na stránce záznamu v obchodě nebo prostřednictvím oznámení v aplikaci.

  Uvedení nepravdivých údajů v Play Console

  Uvedení nepravdivých informací o aplikaci v Play Console, včetně informací v sekci Cílové publikum a obsah, může vést k odstranění nebo pozastavení aplikace. Je proto nutné uvést přesné údaje.

 • expand_more Požadavky zásad pro rodiny

  Pokud cílové publikum aplikace zahrnuje děti, musíte splnit následující požadavky. Pokud je nesplníte, může to vést k odstranění nebo pozastavení aplikace.

  1. Obsah aplikace: Obsah aplikace přístupný dětem musí být vhodný pro děti.
  2. Odpovědi v Google Play Console: Musíte pravdivě odpovědět na otázky ohledně aplikace v Google Play Console a aktualizovat je tak, aby přesně reflektovaly veškeré změny aplikace.
  3. Reklamy: Pokud se v aplikaci zobrazují reklamy dětem nebo uživatelům neznámého věku, musíte:
   • k zobrazování reklam těmto uživatelům používat jen reklamní sítě certifikované službou Google Play,
   • zajistit, aby reklamy zobrazované těmto uživatelům nebyly zájmově orientované a nejednalo se o remarketing,
   • zajistit, aby reklamy zobrazované těmto uživatelům prezentovaly obsah vhodný pro děti,
   • zajistit, aby reklamy zobrazované těmto uživatelům splňovaly požadavky na formát reklam pro rodiny,
   • zajistit soulad s veškerými příslušnými právními předpisy a oborovými standardy ohledně inzerce určené pro děti.
  4. Shromažďování dat: Pokud v aplikaci od dětí shromažďujete osobní údaje (včetně shromažďování prostřednictvím API a sad SDK, které aplikace volá nebo využívá), musíte o tom uživatele informovat.
  5. Rozhraní API a sady SDK: Musíte zajistit, aby vaše aplikace případná rozhraní API a sady SDK implementovala správně.
   • Aplikace, které cílí výhradně na děti, nesmějí obsahovat žádná rozhraní API ani sady SDK, které nejsou schváleny k použití ve službách určených pro děti. Nesmějí například obsahovat přihlášení přes Google (ani žádnou jinou službu Google API, která používá data přidružená k účtu Google), herní služby Google Play ani žádnou jinou službu API, která k přihlášení a ověření používá technologii OAuth.
   • Aplikace, které cílí na děti i starší publikum by neměly implementovat rozhraní API ani sady SDK, které nejsou schváleny k použití ve službách určených pro děti. Mohou je používat pouze za neutrálním věkovým filtrem nebo implementovat způsobem, který nevede ke shromažďování dat od dětí (např. přihlášení přes Google poskytovat jako volitelnou funkci). Všichni uživatelé musejí mít přístup k aplikaci a rozumné míře její funkčnosti.
  6. Ochrana soukromí: Na stránce záznamu v obchodu aplikace musíte publikovat odkaz na její zásady ochrany soukromí. Dokud je aplikace v obchodě k dispozici, musí být odkaz stále aktualizován a musí odkazovat na zásady ochrany soukromí, které mimo jiné přesně popisují, jak aplikace shromažďuje a používá data.
  7. Zvláštní omezení:
   • Pokud aplikace používá rozšířenou realitu, musíte při spuštění části s rozšířenou realitou ihned zobrazit bezpečnostní upozornění. Upozornění musí obsahovat:
    • sdělení ohledně důležitosti dohledu rodičů,
    • připomenutí, že je potřeba dávat pozor na fyzická nebezpečí v reálném světě (například sledovat okolí).
   • Aplikace nesmí vyžadovat použití zařízení, které by neměly používat děti (např. Daydream, Oculus).
  8. Soulad s právními předpisy: Musíte zajistit, aby aplikace, včetně rozhraní API nebo sad SDK, které volá nebo využívá, byla v souladu s americkým zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými zákony či předpisy.

  Příklady běžných porušení zásad:

  • aplikace inzerované v záznamu v obchodu jako určené pro děti, jejichž obsah je vhodný pouze pro dospělé,
  • aplikace, které implementují rozhraní API, jejichž smluvní podmínky zakazují použití v aplikacích určených pro děti,
  • aplikace, které idealizují konzumaci alkoholu, tabákových výrobků nebo kontrolovaných látek,
  • aplikace, které obsahují hazardní hraní nebo jeho simulaci,
  • aplikace s násilím, krvavými scénami nebo šokujícím obsahem nevhodným pro děti,
  • seznamovací aplikace nebo aplikace nabízející sexuální či manželské poradenství.
  • aplikace, které dětem zobrazují reklamy pouze pro dospělé.
 • expand_more Program Pro celou rodinu

  Aplikace navržené speciálně pro děti je nutné zařadit do programu Pro celou rodinu. O zařazení do programu Pro celou rodinu můžete požádat i v případě, že je vaše aplikace určená pro všechny, včetně dětí a rodin.

  Před přijetím do programu musí aplikace splnit všechny požadavky zásad pro rodiny, podmínky na způsobilost k účasti v programu Pro celou rodinu, veškeré programové zásady služby Google Play pro vývojáře a podmínky stanovené v distribuční smlouvě pro vývojáře.

  Další informace o procesu odeslání aplikace k zařazení do programu zobrazíte kliknutím sem.

  Způsobilost pro program

  Všechny aplikace v programu Pro celou rodinu musejí mít obsah (včetně reklam) relevantní a vhodný pro děti a musejí splňovat všechny následující požadavky. Aplikace přijaté do programu Pro rodiny musejí po celou dobu splňovat všechny požadavky programu. Google Play si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit libovolnou aplikaci, o které usoudíme, že pro program Pro celou rodinu není vhodná.

  Požadavky programu Pro celou rodinu

  1. Aplikace musí mít v systému ESRB hodnocení Všichni nebo Všichni od 10 let (nebo ekvivalentní).
  2. V dotazníku hodnocení obsahu v Google Play Console musíte pravdivě uvést interaktivní prvky aplikace, včetně informací o tom, zda:
   • uživatelé mohou vzájemně komunikovat nebo si vyměňovat informace,
   • aplikace sdílí s třetími stranami osobní údaje poskytované uživateli,
   • aplikace sdílí s ostatními uživateli informace o fyzické poloze uživatele.
  3. Pokud vaše aplikace používá rozhraní Android Speech API, její parametr RecognizerIntent.EXTRA_CALLING_PACKAGE musí být nastaven na její PackageName.
  4. K zobrazování reklam mohou aplikace používat jen reklamní sítě certifikované službou Google Play.
  5. Aplikace navržené speciálně pro děti nesmějí žádat o oprávnění pro přístup k poloze.

  Zde je několik příkladů běžných aplikací, které nesplňují podmínky zařazení do programu:

  • aplikace, které mají v systému ESRB hodnocení Všichni, ale obsahují reklamy na hazardní hry,
  • aplikace pro rodiče nebo opatrovatele (např. aplikace na evidenci kojení, průvodce vývojem dítěte),
  • příručky pro rodiče nebo aplikace pro správu zařízení určené jen pro rodiče nebo opatrovatele.

  Kategorie

  Po přijetí do programu Pro celou rodinu můžete zvolit druhou rodinnou kategorii, která vaši aplikaci popisuje. Pro aplikace v programu Pro celou rodinu jsou k dispozici následující kategorie:

  Akce a dobrodružství: Aplikace a hry zaměřené na akci, od jednoduchých závodních her, přes pohádkové adventury až po jiné aplikace a hry navržené s cílem vytvářet vzrušení.

  Pro chytré hlavy: Hry, u kterých uživatel musí přemýšlet, např. hlavolamy, logické hry, kvízy a jiné hry, u nichž je potřeba zapojit paměť, inteligenci nebo logiku.

  Kreativita: Aplikace a hry, které rozvíjí kreativitu, např. kreslení, malování, programování a další aplikace a hry, ve kterých lze tvořit.

  Vzdělávání: Aplikace a hry navržené ve spolupráci s odborníky na vzdělávání (např. učitelé, vzdělávací instruktoři, vědci) s cílem rozvíjet akademické, sociálně-emoční, fyzické a kreativní dovednosti, ale také základní životní dovednosti, kritické myšlení a schopnost řešit problémy.

  Hudba a video: Aplikace a hry s hudebním prvkem nebo videem, tj. vše od simulátorů hraní na hudební nástroje po aplikace, které prezentují videa a hudební obsah.

  Hraní rolí: Aplikace a hry, ve kterých uživatel může hrát nějakou roli, například roli kuchaře, ošetřovatele, prince či princezny, hasiče, policisty nebo fiktivní postavy.

Byl tento článek užitečný?

Děkujeme za odpověď.