Gezinnen

Gezinnen

Google Play heeft een uitgebreid platform waar ontwikkelaars content van hoge kwaliteit kunnen aanbieden die voor alle leeftijden geschikt is. Voordat een app wordt ingediend bij het programma Gemaakt voor gezinnen of een app die kinderen target wordt ingediend bij de Google Play Store, moet u ervoor zorgen dat uw app geschikt is voor kinderen en voldoet aan alle relevante wetgeving.

Lees meer over het proces voor gezinnen en bekijk de interactieve checklist op Academy for App Success.

Apps ontwerpen voor kinderen en gezinnen

Het gebruik van technologie als tool om het leven van gezinnen te verrijken, blijft groeien en ouders zoeken veilige content van hoge kwaliteit die zij kunnen delen met hun kinderen. Mogelijk ontwerpt u uw apps specifiek voor kinderen of misschien trekt uw app gewoon de aandacht van kinderen. Google Play wil u helpen ervoor te zorgen dat uw app veilig is voor alle gebruikers, inclusief gezinnen.

Het woord 'kinderen' kan verschillende betekenissen hebben in verschillende landen en in verschillende contexten. Het is van belang dat u advies vraagt aan uw juridisch adviseur om te helpen vaststellen welke verplichtingen en/of leeftijdsbeperkingen van toepassing kunnen zijn op uw app. U weet het best hoe uw app werkt, dus we vertrouwen op u om ons te helpen ervoor te zorgen dat apps op Google Play veilig zijn voor gezinnen.

Apps die specifiek zijn ontworpen voor kinderen, moeten deelnemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen. Als uw app echter kinderen slechts als een van zijn doelgroepen target, is het programma Gemaakt voor gezinnen ook een geweldige manier om uw app te tonen aan de juiste gebruikers. Als u besluit om geen deel te nemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen, moet u nog steeds voldoen aan de eisen in het beleid ten aanzien van gezinnen van Google Play, evenals aan het programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play en de distributieovereenkomst voor Google Play voor ontwikkelaars.


 • expand_more Eisen ten aanzien van Play Console

  Doelgroep en content

  In het gedeelte Doelgroep en content van de Google Play Console moet u, vóór de publicatie, de doelgroep van uw app aangeven door deze te selecteren uit de weergegeven lijst met leeftijdsgroepen. Als u ervoor kiest afbeeldingen en terminologie op te nemen in uw app die kunnen worden beschouwd als getarget op kinderen, kan dit, ongeacht wat u aangeeft in de Google Play Console, van invloed zijn op de beoordeling van uw opgegeven doelgroep door Google Play. Google Play behoudt zich het recht voor om zijn eigen beoordeling van de app-gegevens die u verstrekt uit te voeren om te bepalen of de door u opgegeven doelgroep juist is.

  Als u een doelgroep selecteert die alleen uit volwassenen bestaat, maar Google vaststelt dat dit onjuist is omdat uw app zowel kinderen als volwassenen target, heeft u de mogelijkheid om aan gebruikers duidelijk te maken dat uw app kinderen niet target door ermee in te stemmen een waarschuwingslabel te gebruiken.

  U mag alleen meer dan één leeftijdsgroep selecteren voor de doelgroep van uw app als u uw app heeft ontworpen voor en ervoor gezorgd heeft dat de app geschikt is voor gebruikers binnen de geselecteerde leeftijdsgroep(en). Voor apps die zijn ontwikkeld voor baby's, peuters en nog niet schoolgaande kinderen, mag u bijvoorbeeld alleen de leeftijdsgroep '5 jaar en jonger' selecteren als de getargete leeftijdsgroep voor die apps. Als uw app is ontworpen voor een specifiek klasniveau, kiest u de leeftijdsgroep die daar het best bij past. U mag alleen leeftijdsgroepen selecteren die zowel volwassenen als kinderen omvatten als u uw app daadwerkelijk heeft ontwikkeld voor alle leeftijden.

  Updates in het gedeelte 'Doelgroep en content'

  U kunt de informatie over uw app altijd updaten in het gedeelte 'Doelgroep en content' in de Google Play Console. Een app-update is vereist voordat deze informatie wordt weergegeven in de Google Play Store. Eventuele wijzigingen die u aanbrengt in dit gedeelte van de Google Play Console kunnen echter ook voordat een app-update wordt ingediend worden beoordeeld op naleving van het beleid.

  We raden u ten zeerste aan uw bestaande gebruikers te informeren als u de getargete leeftijdsgroep van uw app wijzigt of begint met het gebruik van advertenties of in-app-aankopen. Dit kunt u doen in het gedeelte 'Wat is er nieuw' van de winkelvermeldingspagina van uw app of door middel van meldingen in de app.

  Verkeerde voorstelling in Play Console

  Als u een verkeerde voorstelling geeft van enige informatie over uw app in de Play Console, waaronder in het gedeelte 'Doelgroep en content', kan dit leiden tot verwijdering of opschorting van uw app. Het is dus belangrijk om de juiste informatie te verstrekken.

 • expand_more Eisen in het kader van het beleid voor gezinnen

  Als kinderen een van de doelgroepen voor uw app zijn, moet u voldoen aan de volgende eisen. Als u niet voldoet aan deze eisen, kan uw app worden verwijderd of opgeschort.

  1. App-content: De content van de app die toegankelijk is voor kinderen, moet geschikt zijn voor kinderen.
  2. Antwoorden in Google Play Console: U moet de vragen in de Google Play Console over uw app correct beantwoorden en deze antwoorden updaten zodat deze eventuele wijzigingen in uw app nauwkeurig weergeven.
  3. Advertenties: Als uw app advertenties weergeeft aan kinderen of aan gebruikers van een onbekende leeftijd:
   • mag u uitsluitend door Google Play gecertificeerde advertentienetwerken gebruiken om advertenties weer te geven aan die gebruikers;
   • moet u ervoor zorgen dat de advertenties die aan deze gebruikers worden weergegeven geen gebruik maken van op interesse gebaseerd adverteren of remarketing;
   • moet u ervoor zorgen dat de advertenties die worden weergegeven aan deze gebruikers content bevatten die geschikt is voor kinderen;
   • moet u ervoor zorgen dat advertenties die worden weergegeven aan deze gebruikers voldoen aan de eisen inzake advertentie-indeling voor gezinnen; en
   • moet u ervoor zorgen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving en branchenormen die betrekking hebben op advertenties voor kinderen worden nageleefd.
  4. Gegevensverzameling: Als in uw app persoonlijke informatie over kinderen wordt verzameld, moet u dat bekendmaken, ook als dit gebeurt met behulp van API's en SDK's die worden aangeroepen of gebruikt in uw app.
  5. API's en SDK's: U moet ervoor zorgen dat uw app eventuele API's en SDK's naar behoren uitvoert.
   • Apps die uitsluitend kinderen targeten, mogen geen API's of SDK's bevatten die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in op kinderen gerichte services. Dit zijn onder meer 'Inloggen bij Google' (of een andere Google API-service die toegang heeft tot gegevens die zijn gekoppeld aan een Google-account), Google Play-gameservices en eventuele andere API-services die gebruikmaken van OAuth-technologie voor verificatie en machtiging.
   • Apps die zowel kinderen als oudere doelgroepen targeten, mogen geen API's of SDK's implementeren die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in op kinderen gerichte services, tenzij ze worden gebruikt achter een neutraal leeftijdsscherm of zodanig worden geïmplementeerd dat er geen gegevens worden verzameld over kinderen (door bijvoorbeeld 'Inloggen bij Google' als optionele functie aan te bieden). We wijzen u erop dat alle gebruikers toegang moeten kunnen krijgen tot uw app en een redelijke hoeveelheid van de functionaliteit van uw app.
  6. Privacybeleid: U moet op de winkelvermeldingspagina van uw app een link naar het privacybeleid van uw app vermelden. Deze link moet te allen tijde beschikbaar zijn wanneer de app beschikbaar is in de Google Play Store en moet een link bieden naar een privacybeleid dat, onder andere, een nauwkeurige beschrijving geeft van de verzameling en het gebruik van gegevens in uw app.
  7. Speciale beperkingen:
   • Als uw app gebruikmaakt van augmented reality, moet u bij het starten van het AR-gedeelte onmiddellijk een veiligheidswaarschuwing weergeven. Deze waarschuwing moet het volgende bevatten:
    • een geschikte melding over het belang van ouderlijk toezicht;
    • een herinnering om bewust te blijven van fysieke gevaren in de echte wereld (bijvoorbeeld om zich bewust te zijn van de omgeving).
   • Het moet niet noodzakelijk zijn om voor uw app een apparaat te gebruiken waarvan wordt geadviseerd dit niet te gebruiken door kinderen (zoals Daydream of Oculus).
  8. Juridische naleving: U moet ervoor zorgen dat uw app, inclusief eventuele API's of SDK's die uw app aanroept of gebruikt, voldoet aan de Amerikaanse Children's Online Privacy and Protection Act (COPPA), de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en eventueel andere toepasselijke wet- en regelgeving.

  Hieronder vindt u enkele voorbeelden van veelvoorkomende schendingen:

  • Apps die in de winkelvermelding spellen voor kinderen promoten, maar waarvan de app-content alleen geschikt is voor volwassenen.
  • Apps die API's implementeren met servicevoorwaarden die het gebruik in op kinderen gerichte apps verbieden.
  • Apps die het gebruik van alcohol, tabak of andere verdovende middelen idealiseren.
  • Apps die echte of gesimuleerde kansspelen bevatten.
  • Apps met geweld, bloedvergieten of schokkende content die niet geschikt is voor kinderen.
  • Apps die datingservices leveren of seksueel of huwelijksadvies aanbieden.
  • Apps die advertenties voor volwassenen weergeven aan kinderen.
 • expand_more Het programma Gemaakt voor gezinnen

  Apps die specifiek zijn ontworpen voor kinderen, moeten deelnemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen. Als uw app is ontworpen voor iedereen, waaronder kinderen en gezinnen, kunt u ook een aanvraag indienen om deel te nemen aan het programma.

  Voordat uw app wordt geaccepteerd voor het programma, moet deze voldoen aan alle beleidsvereisten voor gezinnen en deelnamevereisten voor Gemaakt voor gezinnen, evenals aan de voorwaarden die worden beschreven in het programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play en de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars.

  Voor meer informatie over de procedure voor de indiening van uw app voor opname in het programma, klikt u hier.

  Deelnamevereisten voor het programma

  Alle apps die deelnemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen moeten beschikken over app- en advertentiecontent die relevant en geschikt is voor kinderen en moeten voldoen aan alle onderstaande vereisten. Apps die worden geaccepteerd voor het programma Gemaakt voor gezinnen, moeten te allen tijde voldoen aan alle programmavereisten. Google Play behoudt zich het recht voor om volledig naar eigen goeddunken een app te weigeren of te verwijderen als wordt vastgesteld dat deze ongeschikt is voor het programma Gemaakt voor gezinnen.

  Vereisten voor Gemaakt voor gezinnen

  1. Apps moeten de ESRB-classificatie 'Iedereen' of 'Iedereen van 10 jaar en ouder' of een vergelijkbare classificatie hebben.
  2. U moet de interactieve elementen van de app nauwkeurig bekendmaken in de contentclassificatie-vragenlijst in de Google Play Console, waaronder of:
   • gebruikers interactie kunnen hebben of informatie kunnen uitwisselen;
   • uw app door de gebruiker verstrekte persoonlijke informatie deelt met derden; en
   • uw app de fysieke locatie van de gebruiker deelt met andere gebruikers.
  3. Als uw app de Android Speech API gebruikt, moet RecognizerIntent.EXTRA_CALLING_PACKAGE zijn ingesteld op de bijbehorende PackageName.
  4. Apps mogen alleen gebruikmaken van de gecertificeerde advertentienetwerken van Google Play.
  5. Apps die specifiek ontworpen zijn voor kinderen, mogen niet vragen om locatierechten.

  Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende apps die niet in aanmerking komen voor het programma:

  • apps met de ESRB-classificatie 'Iedereen', maar die advertenties voor kansspelcontent bevatten,
  • apps voor ouders of verzorgers (zoals voor het bijhouden van de borstvoeding of een ontwikkelingsgids);
  • handleidingen voor ouders of apps voor apparaatbeheer die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door ouders of verzorgers.

  Categorieën

  Als u wordt geaccepteerd in het programma Gemaakt voor gezinnen, kunt u een tweede gezinsspecifieke categorie kiezen die uw app beschrijft. De onderstaande categorieën zijn beschikbaar voor apps die deelnemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen:

  Actie en avontuur: Op actie gerichte apps/games, van eenvoudige racegames en sprookjesavonturen tot andere apps en games die zijn ontworpen om spanning te bieden.

  Hersenkrakers: Games die de gebruiker aan het denken zetten, waaronder puzzels, geheugenspellen, quizzen en andere games die de hersenen, intelligentie of logica uitdagen.

  Creativiteit: Apps en games die creativiteit aansporen, waaronder teken-apps, schilder-apps, coderings-apps en andere apps en games waarin iets kan worden gebouwd.

  Onderwijs: Apps en games die zijn ontworpen met bijdragen van onderwijsdeskundigen (zoals docenten, onderwijsspecialisten, onderzoekers) die leren stimuleren, waaronder leren op academisch, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief vlak, evenals onderwijs gerelateerd aan basisvaardigheden in het leven, creatief denken en probleemoplossing.

  Muziek en video: Apps en games met een muzikaal element of videocomponent, van apps voor instrumentsimulatie tot apps die video- en muzikale audiocontent bevatten.

  Naspelen:: Apps en games waarbij de gebruiker een rol kan spelen, zoals een kok, verzorger, prins/prinses, brandweerman/-vrouw, politieagent of fictief personage.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor uw antwoord.