Các chương trình khác

Ngoài việc tuân thủ các chính sách nội dung được đặt ra ở nơi khác trong Trung tâm chính sách này, các ứng dụng được thiết kế cho các trải nghiệm Android khác và được phân phối thông qua Google Play cũng có thể phải đáp ứng các yêu cầu chính sách riêng của chương trình. Hãy đảm bảo xem xét danh sách bên dưới để xác định xem có chính sách nào trong số này áp dụng với ứng dụng của bạn hay không.

Ứng dụng Android tức thì

Mục tiêu của chúng tôi với Ứng dụng Android tức thì là tạo trải nghiệm người dùng thú vị, suôn sẻ và đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và bảo mật. Chính sách của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ mục tiêu đó.

Các nhà phát triển chọn phân phối Ứng dụng Android tức thì qua Google Play phải tuân thủ các chính sách sau bên cạnh tất cả các Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển Google Play khác.

expand_more

Nhận dạng

expand_more

Thông số kỹ thuật

expand_more

Cung cấp cài đặt ứng dụng

expand_more

Thay đổi trạng thái của thiết bị

Ứng dụng tức thì không được thực hiện các thay đổi đối với thiết bị người dùng mà kéo dài hơn phiên ứng dụng tức thì. Ví dụ: ứng dụng tức thì không được thay đổi hình nền của người dùng hay tạo tiện ích trên màn hình chính.

expand_more

Chế độ hiển thị của ứng dụng

Các nhà phát triển phải đảm bảo rằng ứng dụng tức thì hiển thị cho người dùng để người dùng luôn biết được rằng ứng dụng tức thì đang chạy trên thiết bị của họ.

expand_more

Số nhận dạng thiết bị

Ứng dụng tức thì bị cấm truy cập số nhận dạng thiết bị mà (1) vẫn tồn tại sau khi ứng dụng tức thì ngừng chạy và (2) người dùng không thể cài đặt lại. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Số sê-ri bản dựng
  • Địa chỉ Mac của bất kỳ chip mạng nào
  • IMEI, IMSI

Ứng dụng tức thì có thể truy cập số điện thoại nếu được lấy qua quyền trong thời gian chạy. Nhà phát triển không được cố nhận dạng người dùng bằng cách sử dụng các số nhận dạng này hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

expand_more

Lưu lượng truy cập mạng

Lưu lượng truy cập mạng từ trong ứng dụng tức thì phải được mã hóa bằng giao thức TLS chẳng hạn như HTTPS.

Bài viết này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn về câu trả lời!

#da532c