Sản phẩm trong ứng dụng

Tăng doanh thu bằng cách bán sản phẩm trong ứng dụng thông qua Google Play Billing

Chuyển đến Play Console

Tăng tỷ lệ giữ chân người dùng

Cung cấp sản phẩm trong ứng dụng để cải thiện tỷ lệ giữ chân người dùng. Những người dùng đã mua hàng trong ứng dụng nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua hàng sau này.

Quản lý giá linh hoạt

Xác định bậc giá và mẫu đặt giá để sử dụng cho nhiều sản phẩm. Quy đổi giá sang đơn vị tiền tệ của người dùng.

Quản lý sản phẩm trong ứng dụng theo quy mô lớn

Sử dụng tính năng nhập và xuất tệp CSV để cập nhật theo lô cho nhiều sản phẩm, hoặc sử dụng API để tích hợp cấu hình sản phẩm trong ứng dụng vào công cụ của riêng bạn

Những phương pháp hay nhất

  • Các nhà phát triển phân phối ứng dụng qua Google Play bắt buộc phải dùng hệ thống thanh toán của Google Play để bán hàng hóa hoặc dịch vụ kỹ thuật số trong ứng dụng

  • Bạn có thể dùng Google Pay để bán hàng hóa và dịch vụ sử dụng hoặc phân phối bên ngoài ứng dụng.

  • Để tối ưu hóa doanh thu, hãy cân nhắc một chiến lược kiếm tiền linh hoạt phù hợp với đối tượng và thị trường của bạn. Mỗi nhóm đối tượng có thể có những lựa chọn ưu tiên riêng về ứng dụng có tính phí, hàng hóa trong ứng dụng và gói đăng ký.

  • Tối ưu hóa mức giá bằng cách triển khai thử nghiệm A/B trên nhiều mức giá

  • Hiểu được hành vi mua hàng của người dùng (bao gồm dữ liệu về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán và dữ liệu so sánh người dùng mới với người dùng cũ) bằng cách phân tích số liệu thống kê về ứng dụng trong Google Play Console

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu các tính năng nâng cao mới nhất của Google Play Billing và cách tận dụng những tính năng mới (cung cấp cho bạn thêm nhiều cách bán) để tối ưu hóa chiến lược kiếm tiền một cách linh hoạt.

Thông tin thêm về cách kiếm tiền bằng Play Commerce

Tạo doanh thu từ ứng dụng hoặc trò chơi của bạn với nền tảng thương mại có nhiều tính năng phong phú của chúng tôi. Nền tảng này được thiết kế để giúp bạn đạt được các mục tiêu kiếm tiền.

Tìm hiểu thêm

Dùng thử tính năng Sản phẩm trong ứng dụng

Tăng doanh thu bằng cách bán sản phẩm trong ứng dụng thông qua Google Play Billing

Truy cập vào Play Console