SMLUVNÍ PODMÍNKY K PROPAGAČNÍMU KREDITU NA GOOGLE PLAY (Česko)

16. února 2018

Na používání propagačních kreditů na Google Play vámi se obecně vztahují následující smluvní podmínky. Jedná se o doplnění smluvních podmínek jednotlivých promo akcí Google Play. Tyto smluvní podmínky zahrnují smluvní podmínky služby Google Play a podléhají jim. Na používání služeb popsaných v tomto dokumentu se dále vztahují smluvní podmínky služby Google Paymentszásady ochrany soukromí společnosti Google. Abyste mohli používat propagační kredit na Google Play, musíte splňovat podmínky účtu služby Google Payments pro Česko.

A. Obecné podmínky

1. Propagační kredity vydává společnost Google LLC. Platnost nevyužitých propagačních kreditů vyprší v den uvedený v nabídce (pokud příslušné datum nebylo v souladu s těmito smluvními podmínkami prodlouženo). Společnost Google za používání ani správu propagačního kreditu neúčtuje žádný poplatek.

2. Propagační kredit je nabídka slevy na nákupy a až do využití v souladu se smluvními podmínkami nabídky nemá žádnou peněžní hodnotu. Lze jej využít pouze pro vhodné nákupy na Google Play. Propagační kredit nelze využít k nákupu některých odběrů (další informace viz centrum nápovědy) a položek z obchodu Google Store. Nelze jej využít v jiných službách Google ani na webech třetích stran. Propagační kredit na Google Play je oddělen od předplaceného zůstatku, který můžete nyní nebo v budoucnu přidružit ke svému účtu služby Google Payments. Propagační kredit na Google Play nemůžete sloučit s předplaceným kreditem na svém účtu Google Payments, převést na jiného uživatele ani vybrat v hotovosti. Nelze jej doplňovat a nemá žádnou peněžní hodnotu. V účtu Google Payments se propagační kredit na Google Play může zobrazovat sečtený s dalšími předplacenými zůstatky na Google Play. Takové zobrazení je určeno pouze pro informační účely, abyste měli představu o celkové hodnotě, kterou můžete zakoupit.

3. Pokud ve svém účtu Google Play uplatníte více než jeden propagační kredit, budou jednotlivé kredity a jejich doby platnosti posuzovány samostatně v souladu se svými smluvními podmínkami. Na jeden nákup můžete využít několik kreditů, přičemž jako první se použijí kredity, jejichž platnost vyprší nejdříve.

4. Při nákupu položky na Google Play můžete propagačním kreditem zaplatit pouze v případě, že je váš propagační kredit na Google Play minimálně roven ceně kupované položky.

5. Po provedení výběru na Google Play bude na částku nákupu za vybrané položky na Google Play nejdříve použit případný nevyužitý propagační kredit (před případným předplaceným zůstatkem na Google Play). Propagační kredit můžete k nákupům na Google Play používat, dokud jeho výše nebude 0 Kč nebo dokud v souladu s těmito smluvními podmínkami nevyprší jeho platnost.

6. V případě vrácení platby uhrazené propagačním kreditem vám bude vrácená částka připsána zpět k propagačnímu kreditu a budete ji v budoucnu moci využít v souladu s těmito stejnými smluvními podmínkami. V případě vrácení platby uhrazené propagačním kreditem, jehož platnost vypršela, může společnost Google datum konce platnosti prodloužit (pokud to právní předpisy nezakazují).

7. Pokud svůj účet Google Payments zavřete nebo se společnost Google rozhodne službu Google Payments či Google Play již neposkytovat, veškerý zbývající propagační kredit na Google Play na vašem účtu Google Payments propadne.

8. Za účelem uplatnění propagačního kódu, prohlašujete, že jste starší 18 let a máte trvalý pobyt v Česku. Smluvní podmínky konkrétní promo akce nebo místní právní předpisy mohou vyžadovat splnění dalších podmínek, mimo jiné například získání souhlasu rodičů.

9. Společnost Google si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky čas od času v rozsahu povoleném právními předpisy podle svého uvážení upravovat.