Google Play

VILKÅR FOR KAMPAGNESALDO I GOOGLE PLAY (Danmark)

8. november 2018

Følgende vilkår gælder generelt for din brug af kampagnesaldi i Google Play. Disse vilkår gælder som tillæg til vilkårene for Google Play-kampagner. Disse vilkår omfatter og er underlagt Servicevilkår for Google Play. Brugen af de tjenester, der er beskrevet heri, er desuden underlagt servicevilkårene for Google Payments og Googles privatlivspolitik. Hvis du vil bruge en Google Play-kampagnesaldo, skal du have en dansk Google Payments-konto og samtidig opfylde kvalifikationerne for at have en sådan konto.

Generelle vilkår

1. Kampagnesaldi udstedes af Google Commerce Limited ("GCL" eller "Google"). Ubrugte kampagnesaldi udløber den dato, der er angivet i tilbuddet om kampagnesaldo, medmindre datoen er forlænget i overensstemmelse med disse vilkår. GCL pålægger ikke gebyr for din brug eller vedligeholdelse af kampagnesaldoen.

2. Din kampagnesaldo er et tilbud om rabat på køb og har ikke nogen pengeværdi, før den bruges i overensstemmelse med vilkårene for tilbuddet. Kampagnesaldoen kan kun bruges til kvalificerede køb i Google Play og må ikke bruges i andre Google-tjenester eller på tredjepartswebsites. Elementer, der ikke er kvalificeret til køb med kampagnesaldo, omfatter bestemte abonnementer (få flere oplysninger i Hjælp) samt varer i Google Store. Din kampagnesaldo i Google Play er adskilt fra øvrige forudbetalte saldi, som du nu eller i fremtiden knytter til din Google Payments-konto. Din kampagnesaldo i Google Play kan ikke genindlæses og har ingen kontantværdi, ligesom du ikke kan kombinere den med forudbetalte saldi på din Google Payments-konto, overføre den til andre brugere eller hæve penge fra den. Din Google Payments-konto viser muligvis din Google Play-kampagnesaldo, som den ville se ud, hvis den var kombineret med forudbetalte saldi. Dette er udelukkende til oplysningsmæssige formål og for at vise dig den samlede værdi, der kan købes for.

3. Hvis du indløser mere en én kampagnesaldo på din Google Play-konto, så vil hver saldo blive behandlet og udløbe separat i overensstemmelse med vilkårene for saldoens udstedelse. Du kan bruge flere kampagnesaldi til hvert enkelt køb du foretager, og de kampagnesaldi, som udløber tidligst anvendes først.

4. Når du foretager et valg i Google Play, føjes ubrugt kampagnesaldo til købesummen for dit Google Play-valg (forud for tilgængelige forudbetalte Google Play-saldi). Du kan i overensstemmelse med disse vilkår fortsat bruge din kampagnesaldo til køb i Google Play, indtil saldoen er tom eller eventuel ubrugt kampagnesaldo udløber.

5. Hvis du får pengene tilbage for et køb, du har foretaget med din kampagnesaldo, føjes det refunderede beløb til din kampagnesaldo igen, så du kan bruge det senere i henhold til de samme vilkår. Hvis der gives penge tilbage til en udløbet kampagnesaldo, kan GCL forlænge saldoens udløbsdato, medmindre det er forbudt ved lov.

6. Hvis du lukker din Google Payments-konto, eller hvis Google vælger ikke længere at tilbyde Google Payments- eller Google Play-tjenesterne, går ubrugt Google Play-kampagnesaldo, som er knyttet til din Google Payments-konto, tabt.

7. Du skal bekræfte, at du er mindst 13 år gammel med fast bopæl i Danmark, før du kan indløse en kampagnekode. I henhold til vilkårene for den bestemte kampagne eller den gældende lovgivning i dit område kan du blive pålagt yderligere krav, herunder, men ikke begrænset til, dokumentation for forældresamtykke.

8. GCL forbeholder sig retten til at ændre disse servicevilkår til enhver tid, efter eget skøn og i det omfang, loven tillader det.