GOOGLE PLAY-CADEAUKAART® EN VOORAF BETAALD GOOGLE PLAY-SALDO - SERVICEVOORWAARDEN VOOR NEDERLAND

1 november 2019

1. Deelname en inwisseling. Google Play-cadeaukaarten ('Cadeaukaarten') en vooraf betaalde Google Play-saldo's, met inbegrip van ingewisselde Google Play-cadeaukaarten, -tegoeden of -cadeaucodes ('Tegoeden') zijn uitsluitend geldig voor gebruikers van 16 jaar en ouder die woonachtig zijn in Nederland. Cadeaukaarten en Tegoeden worden uitgegeven door Google Commerce Limited, een vennootschap opgericht in Ierland (ondernemingsnummer 512080), met geregistreerd adres te 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland ('GCL'). Als u een Cadeaukaart of Tegoed wilt inwisselen, heeft u toegang tot internet nodig. U moet ook in aanmerking komen voor een Google Payments-account voor Nederland en een dergelijk account hebben of maken om het saldo op de Cadeaukaart of het Tegoed te beheren. Voor gebruikers van 16 en 17 jaar oud is registratie voor Google Payments uitsluitend beperkt tot het inwisselen van Cadeaukaarten en Tegoeden.

Cadeaukaarten en Tegoeden worden uitgegeven als kaarten met een vaste waarde waarmee u een ingestelde waarde kunt kopen of als kaarten waarop een variabele waarde kan worden geladen waarmee u een waarde kunt kopen tot aan de van toepassing zijnde maximale waarde. De inwisseling van Cadeaukaarten en Tegoeden is op elk moment onderworpen aan de toepasselijke limieten voor Google Play-saldo. Zodra de limiet voor Google Play-saldo is bereikt, moet u eerst geschikte items aanschaffen om het saldo te verlagen voordat u andere Cadeaukaarten en Tegoeden kunt inwisselen.

2. Beperkingen. Er zijn beperkingen van toepassing op de inwisseling en het gebruik van Cadeaukaarten en Tegoeden omdat de Cadeaukaarten en Tegoeden uitsluitend gebruikt mogen worden voor de aanschaf van geschikte items op Google Play. Items die niet geschikt zijn voor aanschaf met een Cadeaukaart of Tegoed, zijn onder meer bepaalde items in het gedeelte Apparaten van Google Play (zoals telefoons, tablets en bijbehorende apparaataccessoires) en bepaalde abonnementen. Bezoek het Helpcentrum voor meer informatie. Uitgezonderd voor zover wettelijk verplicht, zijn Cadeaukaarten en Tegoeden niet inwisselbaar voor geld of andere kaarten en kunnen deze niet worden herladen of terugbetaald, niet door u worden gecombineerd met ander niet van Google Play afkomstig saldo in uw Google Payments-account en niet tegen enige waarde worden doorverkocht, omgewisseld of overgedragen. Als u onvoldoende Google Play-saldo heeft om te betalen voor een item op Google Play, kunt u nog een Cadeaukaart of Tegoed toevoegen om uw aankoop te voltooien of een andere betaalmethode gebruiken om het item te kopen.

3. Geen kosten of vervaldatum. Er zijn geen kosten of vervaldatums van toepassing op Cadeaukaarten en Tegoeden. Eventuele terugbetaalde Google Play-bedragen worden toegevoegd aan uw Google Play-saldo voor toekomstig gebruik in overeenstemming met deze servicevoorwaarden, tenzij wettelijk anders is vereist.

4. Fraude. GCL heeft het recht klantaccounts op te schorten of te sluiten en kosten in rekening te brengen op alternatieve betaalmethoden als een frauduleus of onrechtmatig verkregen Cadeaukaart of Tegoed wordt ingewisseld of gebruikt om aankopen te doen op Google Play.

5. Online support. U vindt uw Google Play-saldo terug op https://payments.google.com. Voor online support bij problemen met een Cadeaukaart gaat u naar https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Beperking van aansprakelijkheid. GCL is niet aansprakelijk als uw Cadeaukaart of Tegoed wordt verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt zonder uw toestemming. GCL geeft geen expliciete of impliciete garanties, waaronder garanties inzake toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de Cadeaukaart of het Tegoed, met uitzondering van de garanties die wettelijk worden opgelegd. Als een Cadeaukaart of Tegoed vanwege een technisch probleem niet werkt, voegt GCL het saldo van de niet-werkende kaart toe aan het Cadeaukaart- of Tegoedsaldo. GCL is niet aansprakelijk als een Cadeaukaart of Tegoed niet op de in deze Servicevoorwaarden beschreven wijze werkt als gevolg van een probleem dat wordt veroorzaakt door derden, zoals het uitvallen van het internet, het uitvallen van een computer, mobiel apparaat of ander apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen, of problemen met een internetservice of mobiele provider.

7. Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten en vallen onder de servicevoorwaarden van Google Play. Op het gebruik van de hierin beschreven services zijn verder de Servicevoorwaarden van Google Payments en het privacybeleid van Google van toepassing. Wanneer u een Cadeaukaart of Tegoed koopt, krijgt of inwisselt, gaat u ermee akkoord dat de Nederlandse wet van toepassing is op deze Servicevoorwaarden. GCL behoudt zich het recht voor deze Servicevoorwaarden af en toe naar eigen goeddunken te wijzigen voor zover wettelijk toegestaan. Als u een klacht heeft, stemt u ermee in eerst contact op te nemen met de Klantenservice, zodat GCL kan proberen uw klacht op te lossen voordat u andere actie onderneemt. U gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van Nederland.