Google Play

Vilkår for bruk av Google Play

28. mars 2018

1. Innledning

Gjeldende vilkår. Takk for at du bruker Google Play. Google Play er en tjeneste som leveres av Google LLC («Google», «vi» eller «oss»), med adresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA. Bruk av Google Play samt apper og spill (inkludert Android Instant Apps), musikk, filmer, bøker, tidsskrifter og annet digitalt innhold eller andre digitale tjenester (samlet omtalt som «innhold») som er tilgjengelig der, er underlagt disse vilkårene for bruk av Google Play samt Googles vilkår for brukGoogle-vilkår») (samlet omtalt som «vilkårene»). Google Play er en «tjeneste», som beskrevet i vilkårene for bruk av Google. Hvis det skulle finnes konflikter mellom vilkårene for bruk av Google Play og vilkårene for bruk av Google, gjelder vilkårene for bruk av Google Play.

2. Bruk av Google Play

Tilgang til og bruk av innhold. Du kan bruke Google Play til å bla gjennom, finne, se, strømme og laste ned innhold til mobiltelefoner, datamaskiner, TV-er, klokker eller andre støttede enheter («enhet»). For å kunne bruke Google Play må du ha en enhet som oppfyller bestemte system- og kompatibilitetskrav. Innhold som er tilgjengelig på eller via Google Play, kan ha ytterligere systemkrav. Hvilket innhold og hvilke funksjoner som er tilgjengelige, varierer fra land til land, og det er ikke sikkert at alt innhold eller alle funksjoner er tilgjengelige i landet du bor i. Det kan være mulig å dele noe innhold med familiemedlemmer. Innholdet på Google Play tilbys av Google Commerce Limited, som har adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Slikt innhold kan opprinnelig komme fra andre kilder (for eksempel apputviklere, bokforleggere, filmstudioer og plateselskaper) («leverandøren» av innholdet).

Aldersgrenser. Du må ha en gyldig Google-konto («Google-konto») for å kunne bruke Google Play. Google-kontoer er underlagt følgende aldersgrenser. Hvis du er regnet som mindreårig i landet du bor i, må du ha tillatelse fra en forelder eller verge for å kunne bruke Google Play og godta vilkårene. Du må overholde eventuelle andre aldersgrenser som kan gjelde for bruk av spesifikt innhold eller spesifikke funksjoner på Google Play. Familieadministratorer og familiemedlemmer må også oppfylle disse tilleggskravene.

Gebyrer fra tredjeparter. Du har selv ansvaret for eventuelle tilgangs- eller datagebyrer som påløper fra tredjeparter (for eksempel fra Internettleverandøren eller mobiloperatøren din) i forbindelse med bruk og visning av innhold og Google Play.

Oppdateringer. Det kan være nødvendig å oppdatere Google Play, relaterte støttebiblioteker eller innhold, for eksempel for å rette feil, forbedre funksjoner, legge til manglende programtillegg eller installere nye versjoner (samlet omtalt som «oppdateringer»). Du kan være nødt til å installere slike oppdateringer for å kunne bruke Google Play, eller for å få tilgang til, laste ned eller bruke innhold. Hvis du samtykker i disse vilkårene og bruker Google Play, godtar du å motta slike oppdateringer automatisk. Det kan hende du kan administrere oppdateringer for spesifikt innhold via innstillingene i Google Play. Oppdateringer kan imidlertid implementeres uavhengig av oppdateringsinnstillingen du har valgt i Google Play eller på enheten din, hvis det fastslås at de retter opp kritiske sikkerhetstrusler forbundet med det relaterte innholdet. Hvis en annen appbutikk prøver å oppdatere innhold som opprinnelig ble lastet ned fra Google Play, kan det hende at du ser en advarsel, eller at oppdateringen blokkeres.

Informasjon om deg. I Googles personvernregler ser du hvordan vi behandler personopplysningene dine og beskytter personvernet ditt når du bruker Google Play. Det kan hende at Google må oppgi personopplysningene dine, for eksempel navnet ditt og e-postadressen din, til leverandører. Dette er nødvendig for at leverandørene skal kunne behandle transaksjonene dine eller gjøre innhold tilgjengelig for deg. Leverandørene samtykker i å bruke slik informasjon i samsvar med sine egne personvernregler.

Hvis du er med i en familiegruppe på Google Play, kan familiemedlemmene i gruppen se bestemte opplysninger om deg. Hvis du er familieadministrator for en familiegruppe på Google Play, kan familiemedlemmer du inviterer til å bli med i familiegruppen, se navnet og bildet ditt samt e-postadressen din. Hvis du blir med i en familiegruppe som et familiemedlem, kan andre familiemedlemmer se navnet ditt, bildet ditt og e-postadressen din. Familieadministratoren kan også se alderen din og en oversikt over alt du kjøper med den angitte familiebetalingsmåten – inkludert en beskrivelse av det kjøpte innholdet. Hvis innhold er kompatibelt med familiedeling og du deler det med familiegruppen din, får alle familiemedlemmene tilgang til innholdet, og de kan se at du har kjøpt det.

Uautorisert tilgang til kontoer. Du må holde kontoopplysningene dine sikre og ikke dele dem med andre. Du kan ikke samle inn eller oppbevare personopplysninger om Google Play-brukere eller brukere av andre Google-tjenester via Google Play – inkludert kontonavn.

Deaktiverte kontoer. Hvis Google deaktiverer tilgangen til kontoen din i samsvar med vilkårene (for eksempel hvis du bryter vilkårene gjentatte ganger eller i alvorlig grad), kan du miste tilgangen til Google Play, kontoopplysningene dine og filer eller annet innhold som er lagret i kontoen din. Du finner mer informasjon i brukerstøtten. Hvis du er familieadministratoren for en familie på Google Play og Google deaktiverer tilgangen til kontoen din, kan familiemedlemmene dine miste tilgangen til familiefunksjoner som krever en familiegruppe – for eksempel familiebetalingsmåten, familieabonnementer og innhold delt av familiemedlemmer. Hvis du er familiemedlem i en familie på Google Play og Google deaktiverer kontoen din, mister familiemedlemmene dine tilgangen til eventuelt innhold du har delt med dem.

Beskyttelse mot skadelig programvare. Google ønsker å beskytte deg mot skadelig programvare fra tredjeparter, samt skadelige nettadresser og andre sikkerhetstrusler. Det kan derfor hende at Google samler inn informasjon om din enhets nettverkstilkoblinger, potensielt skadelige nettadresser, operativsystemet og hvilke apper du har installert på enheten via Google Play eller andre kilder. Google kan advare deg hvis en app eller nettadresse virker utrygg, eller fjerne eller blokkere installasjonen på enheten hvis det er kjent at appen er skadelig for enheter, data eller brukere. Du kan deaktivere noen av disse beskyttelsene i enhetsinnstillingene, men Google kan fortsatt motta informasjon om apper som er installert via Google Play. I tillegg kan apper som er installert fra andre kilder, fortsatt bli analysert med tanke på sikkerhetstrusler, uten at det sendes informasjon til Google.

Android Instant Apps. Når du klikker på en link på enheten din, kan Google Play sjekke om det finnes en relevant instant-app, og åpne den. Eventuell kode som trengs for å kjøre deler av instant-appen som åpnes, lastes ned på enheten din og lagres midlertidig. Du finner appdetaljene for instant-apper i Google Play-butikken. Dataene og innstillingene for Android Instant Apps synkroniseres med alle enheter som er logget på Google-kontoen din. Du kan velge å slå av Android Instant Apps i enhetsinnstillingene.

Endringer i disse vilkårene. Hvis vilkårene endres, varsles du minst 30 dager i forveien, og de nye vilkårene trer i kraft etter denne varslingsperioden. Hvis du fortsetter å bruke Google Play etter varslingsperioden, indikerer du at du samtykker i de nye vilkårene. De nye vilkårene gjelder for bruk av alt innhold (også innhold du har installert eller kjøpt før vilkårene trer i kraft) og alle senere installasjoner og kjøp. Hvis du ikke samtykker i endringene, får du muligheten til å laste ned innholdet du allerede har kjøpt eller installert, og avslutte bruken av Google Play. Du kan fortsette å se den aktuelle innholdsversjonen på enhetene dine, i samsvar med den siste vilkårversjonen du samtykket i.

3. Kjøp og betaling

Innholdet på Google Play tilbys av Google Commerce Limited, og når du laster ned, ser på, bruker eller kjøper innhold på eller via Google Play, inngår du en separat kontrakt basert på disse vilkårene (forutsatt at de er gjeldende) med Google Commerce Limited.

Forhåndsbestillinger. Når du forhåndsbestiller innhold, fullføres kontrakten for kjøp og bruk av den aktuelle varen når innholdet gjøres tilgjengelig for deg, og det er også da du blir belastet for kjøpet. Du kan kansellere forhåndsbestillinger når som helst frem til det aktuelle innholdet gjøres tilgjengelig for deg. Vi må kansellere forhåndsbestillinger for innhold som trekkes tilbake fra salg via Google Play før det er gjort tilgjengelig, og vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger hvis prisen endres før bestillingene er levert.

Familiebetalingsmåte. Hvis du er familieadministratoren for en familiegruppe på Google Play, må du konfigurere en gyldig familiebetalingsmåte som familiemedlemmene dine kan bruke for å kjøpe innhold på Google Play og i apper. Du er ansvarlig for alle kjøp av innhold der familiemedlemmene bruker familiebetalingsmåten. Hvis familiegruppen slettes eller et familiemedlem forlater familiegruppen, kan du fortsatt belastes for ventende kjøp der familiemedlemmer har brukt familiebetalingsmåten.

Google Payments. Før du kan kjøpe innhold via Google Play, må du ha en gyldig Google Payments-konto og samtykke i vilkårene for bruk av Google Payments. Merknaden om personvern for Google Payments gjelder for alle kjøp av innhold som gjøres med en Google Payments-konto. Du er ansvarlig for alle beløp som må betales for kjøp som gjøres via Google Play med Google Payments-kontoen din.

Andre betalingsløsninger. Google kan gjøre ulike typer betalingsløsninger tilgjengelige for deg – i tillegg til Google Payments – for å gjøre det enklere å kjøpe innhold via Google Play. Du må overholde alle relevante vilkår og andre juridiske avtaler som gjelder for bruk av en bestemt betalingsløsning, enten avtalen inngås med Google eller med en tredjepart. Google kan legge til eller fjerne betalingsløsninger etter eget skjønn. Du er selv ansvarlig for eventuelle betalinger for kjøp du gjør i Google Play.

Mulighet for fakturering via telefonregning. Noen kunder velger å bli fakturert for innhold de kjøper gjennom enhetene sine, via telefonregningen fra nettverksleverandøren. Når du oppretter en Google Play-konto på enheten din, sender vi data som identifiserer enheten, for eksempel abonnements-ID-en og serienummeret på SIM-kortet, til nettverksleverandøren din for å avgjøre om du kvalifiserer for dette. For å tillate dette må du først godta nettverksleverandørens vilkår for bruk. Det kan hende nettverksleverandøren sender oss faktureringsadressen din. Vi oppbevarer og bruker slik informasjon i samsvar med Googles personvernregler og merknaden om personvern for Google Payments.

Priser. Prisene for og tilgjengeligheten av alt innhold som vises via Google Play, kan endres når som helst før det kjøpes.

Skatter og avgifter. «Skatter og avgifter» betyr alle skatter, avgifter, pålegg eller gebyrer (utenom inntektsskatt) tilknyttet salget av innhold, inkludert eventuelle renter eller straffegebyrer. Du er selv ansvarlig for eventuelle skatter og avgifter, og du må betale for innhold uten noen prisreduksjon for skatter og avgifter. Hvis Google eller Google Commerce Limited er pålagt å samle inn eller betale skatter og avgifter, belastes du for skattene og avgiftene. Du må overholde alle gjeldende lover om skatter og avgifter, deriblant rapportering og betaling av eventuelle skatter og avgifter som er knyttet til at du bruker Google Play eller kjøper innhold på eller via Google Play. Det er ditt eget ansvar å rapportere og betale slike skatter og avgifter.

Alle salg er endelige. Gå til retningslinjene for refusjon for Google Play for å finne mer informasjon om hvilke rettigheter du har når det gjelder å trekke tilbake, kansellere eller returnere kjøp mot refusjon. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i retningslinjene for refusjon for Google Play eller leverandørens retningslinjer for refusjon, er alle salg endelige, og det tillates ingen returer, erstatninger eller refusjoner. Hvis en erstatning, retur eller refusjon godtas for en transaksjon, kan transaksjonen reverseres. I så fall kan det hende du mister tilgangen til innholdet du mottok gjennom transaksjonen.

Alternativ tvisteløsning for forbrukere. Google Commerce Limited verken forplikter seg eller er forpliktet til å løse tvister hos enheter for alternativ tvisteløsning.

Angrerett for digitalt innhold. Hvis du kjøper digitalt innhold (med unntak av enkeltutgaver av aviser og tidsskrifter i Aviskiosk) på Google Play som forbruker, har du automatisk en lovbestemt angrerett. Det samme gjelder når du kjøper abonnementer på digitalt innhold. Når du kjøper digitalt innhold på Google Play, samtykker du imidlertid i at det digitale innholdet gjøres tilgjengelig for deg umiddelbart, og du anerkjenner at du gir avkall på den automatiske lovbestemte angreretten som følge av dette. For forhåndsbestillinger gir du avkall på den automatiske lovbestemte angreretten i det øyeblikket produktet gjøres tilgjengelig for deg.

Angrerett for tjenester. Hvis du kjøper en tjeneste som forbruker, kan du, i henhold til lov og rett, trekke deg fra kjøpskontrakten for tjenesten i løpet av 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angreperioden utløper 14 dager etter at kontrakten er inngått. For å benytte deg av angreretten må du gjøre Google Commerce Limited oppmerksom på avgjørelsen din om å trekke deg fra den aktuelle kontrakten via en entydig erklæring. Du kan bruke dette eksempelet på et angrerettskjema. Eventuelt kan du kontakte Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland eller be om refusjon her.

Du mottar en bekreftelse om at en beskjed om slik tilbaketrekking er mottatt, på et varig medium (for eksempel via e-post) og uten unødige forsinkelser. Det eneste du trenger å gjøre for å overholde tidsfristen for angreretten, er å sende inn beskjeden om at du vil benytte deg av angreretten, før angreperioden er utløpt.

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, får du tilbakebetalt alle betalinger du har gjort i henhold til kontrakten, uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller i løpet av 14 dager etter dagen Google Commerce Limited mottar avgjørelsen din om å trekke deg fra kontrakten. Vi utfører slike tilbakebetalinger med de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til noe annet. Det påløper aldri avgifter som følge av slike tilbakebetalinger.

Hvis du har bedt om å starte leveringen av tjenestene i løpet av angreperioden, må du kanskje betale et beløp som tilsvarer tjenestene du har fått levert frem til du melder fra om at du vil si opp kontrakten, beregnet ut fra hele kontraktens dekning.

Refusjoner. Google tilbyr ytterligere refusjonsrettigheter for flere typer innhold på Google Play. Disse rettighetene er beskrevet i refusjonsretningslinjene for Google Play.

Abonnementer. Når du abonnerer på innhold via Google Play, har du tilgang til det aktuelle innholdet på kontinuerlig basis, med mindre du sier opp abonnementet. Abonnementer belastes automatisk ved begynnelsen av hver faktureringsperiode (enten perioden er på én uke, én måned, ett år eller noe annet), og du kan tidligst belastes 24 timer før hver faktureringsperiode begynner.

(a) Prøveperioder. Når du abonnerer på innhold som koster penger, kan det hende du får gratis tilgang til abonnementsfordelene i en angitt prøveperiode. Når prøveperioden er ferdig, blir du belastet frem til du sier opp abonnementet. For å unngå å bli belastet må du si opp abonnementet før prøveperioden er ferdig. Hvis du sier opp prøveperioden, mister du umiddelbart tilgang til den aktuelle appen og alle tilknyttede abonnementsfordeler, med mindre noe annet er angitt. Tilgang til slike prøveperioder kan ha ulike begrensninger, for eksempel et visst antall prøveperioder per bruker i løpet av en gitt periode.

(b) Oppsigelser. Du kan si opp abonnementer når som helst, som beskrevet i brukerstøtten, og oppsigelsen gjelder fra og med neste periode. Hvis du for eksempel sier opp et månedlig abonnement, trer oppsigelsen i kraft måneden etter. Du blir ikke refundert for den gjeldende faktureringsperioden, med mindre noe annet er oppgitt i refusjonsretningslinjene for Google Play (for eksempel hvis innhold ikke fungerer som det skal). Google Play Aviskiosk-abonnementer: Du fortsetter å motta innhold og oppdateringer (hvis egnet) for det relevante abonnementet i resten av faktureringsperioden. Når faktureringsperioden er over, mister du tilgangen til nyhetsinnhold som koster penger, men du har fortsatt tilgang til tidsskrifter som allerede er levert. Hvis du sier opp abonnementet i løpet av den gratis prøveperioden, beholder du tilgangen til tidsskriftene du har lest i løpet av prøveperioden, men du mister tilgangen til nyhetsinnhold. Google Play Musikk-abonnementer: Hvis du sier opp Google Play Musikk-abonnementet ditt, har du fremdeles tilgang til innhold gjennom Google Play Musikk-abonnementet i resten av den gjeldende faktureringsperioden, men du mister tilgangen ved slutten av faktureringsperioden når abonnementet sies opp. Hvis du sier opp Google Play Musikk-abonnementet ditt i løpet av den gratis prøveperioden, mister du tilgangen til alt innhold i Google Play Musikk-abonnementet – også det du har brukt i løpet av den gratis prøveperioden.

(c) Prisavslag ved abonnement på trykte utgaver. Enkelte leverandører kan gi deg prisavslag ved kjøp av tidsskriftabonnementer på Google Play hvis du allerede abonnerer på den trykte utgaven. Hvis du sier opp abonnementet på den trykte utgaven av tidsskriftet, eller hvis det utløper og du ikke fornyer det, blir det rabatterte abonnementet på det aktuelle innholdet på Google Play sagt opp automatisk.

(d) Prisendringer. Når du kjøper et abonnement, blir du først belastet for prisen som gjelder når du inngår abonnementsavtalen. Hvis prisen på abonnementet øker senere, blir du varslet av Google. Prisøkningen blir gjeldende fra neste betalingsfrist etter at du har mottatt varselet, forutsatt at du har blitt varslet minst 14 dager før belastningen gjennomføres. Hvis du varsles mindre enn 14 dager før betalingsfristen, trer ikke prisøkningen i kraft før betalingen som kommer etter neste betaling. Hvis du ikke vil betale den økte prisen for et abonnement, kan du si det opp, som beskrevet i Oppsigelser-delen av disse vilkårene, og du blir i så fall ikke belastet for det aktuelle abonnementet lenger. Dette forutsetter at du varsler oss før den inneværende faktureringsperioden er over. Hvis en leverandør øker prisen på et abonnement og det er nødvendig å innhente samtykke, kan det hende Google sier opp abonnementet ditt hvis du ikke samtykker i den nye prisen. Hvis abonnementet ditt sies opp og du senere bestemmer deg for å abonnere på nytt, blir du belastet for prisen som gjelder da.

4. Rettigheter og begrensninger

Lisens til å bruke innhold. Når du har fullført en transaksjon eller betalt for innhold, har du ikke-eksklusive rettigheter – men bare de som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene – til å oppbevare, bruke, se og vise eksemplarer av det aktuelle innholdet på enhetene dine eller som ellers autorisert som en del av tjenesten. Lisensen gjelder utelukkende personlig, ikke-kommersiell bruk. Alle rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser i Google Play og innholdet som ikke uttrykkelig er tildelt deg i vilkårene, forbeholdes. Bruk av apper og spill kan være styrt av andre vilkår i lisensavtalen for sluttbrukere som gjelder mellom deg og leverandøren.

Brudd på lisensvilkår. Hvis du bryter noen av punktene tilknyttet innholdsbegrensning i vilkårene, hvis du gjentatte ganger eller i alvorlig grad bryter noen av de andre vilkårene, eller hvis vi undersøker deg i forbindelse med mistanker om mislighold, kan Google – uten å gi deg refusjon – fjerne tilgangen din til Google Play, innholdet eller Google-kontoen din, og rettighetene du har i henhold til denne avtalen, opphører umiddelbart. Vi kommer til å varsle deg om årsaken til slike handlinger, med mindre vi med rimelighet mener at det kan føre til at Google eller en annen person får juridisk ansvar, kompromitterer en undersøkelse, ødelegger driften av Google-produkter, tjenester eller systemer, forårsaker skade for brukerne våre, eller er i strid med lov og rett eller bestemmelser fra en rettslig myndighet. Du finner mer informasjon under «Deaktiverte kontoer» i del 2.

Begrensninger: Du har ikke lov til

Bestemmelser fra tredjeparter. Med mindre noe annet er angitt i disse vilkårene, er tredjepartene som lisensierer innholdet sitt til Google, tilsiktede tredjepartsbegunstigede i henhold til disse vilkårene ene og alene når det gjelder de spesifikke bestemmelsene i vilkårene som direkte angår innholdet deres («bestemmelser fra tredjepart»), og utelukkende for å gjøre det mulig for slike tredjeparter å håndheve sine egne rettigheter til slikt innhold. For å unngå tvil presiserer vi at ingenting i disse vilkårene overdrar rettigheter fra noen tredjepartsbegunstiget til noen annen part, med hensyn til eventuelle bestemmelser som ikke hører inn under bestemmelsene fra tredjepart, og disse inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle bestemmelser eller avtaler som er innlemmet ved referanse, eller som det kan være referert til uten innlemming, i disse vilkårene.

Retningslinjer for Play. Publisering av anmeldelser på Google Play er underlagt følgende retningslinjer. Hvis du vil rapportere om misbruk eller andre brudd på retningslinjene for innhold, kan du klikke her.

Defekt innhold. Når innhold gjøres tilgjengelig for deg via kontoen din, bør du kontrollere det så snart som mulig, for å forsikre deg om at det fungerer som beskrevet. Videre ber vi deg varsle oss så snart som mulig hvis du oppdager feil eller defekter. Du finner mer informasjon i retningslinjene for refusjon for Google Play.

Fjerning av eller utilgjengelig innhold. I henhold til vilkårene gjøres innhold du kjøper eller installerer, tilgjengelig for deg via Google Play i perioden du har valgt, hvis du betaler for en leieperiode, og i andre tilfeller så lenge Google har rett til å gjøre slikt innhold tilgjengelig for deg. I visse tilfeller (for eksempel hvis Google mister de relevante rettighetene, avvikler en tjeneste eller fjerner innhold, eller hvis det finnes kritiske sikkerhetsproblemer eller brudd på gjeldende vilkår eller lov og rett) kan Google trekke tilbake tilgangen til innhold du har kjøpt, eller fjerne det aktuelle innholdet fra enheten din. Du kan bli varslet om slik fjerning eller tilbaketrekking av tilgang om det er mulig. Hvis du ikke kan laste ned noe eksemplar av innholdet før det fjernes eller tilgangen trekkes tilbake, kan Google tilby deg enten (a) en erstatning for innholdet om det er mulig, eller (b) fullstendig eller delvis refusjon for prisen av innholdet. Hvis Google utsteder refusjon til deg, er refusjonen den eneste kompensasjonen du mottar.

Flere kontoer. Hvis du har flere Google-kontoer med forskjellige brukernavn, kan du i enkelte tilfeller overføre innhold mellom dem. Dette forutsetter at du eier begge kontoene, og at Google har aktivert en funksjon for den relevante tjenesten som muliggjør slike overføringer.

Enhetstak for bruk av innhold. Google kan fra tid til annen angi begrensninger for hvor mange enheter eller apper du kan bruke innhold via. Du finner mer informasjon om disse grensene for Google Play Musikk og Google Play Filmer og TV i henholdsvis brukerstøtten for Google Play Musikk og reglene for bruk av Google Play Filmer og TV.

Farlige aktiviteter. Verken tjenestene eller innholdet er tiltenkt brukt i forbindelse med drifting av atomanlegg, livredningssystemer, nødkommunikasjon, navigasjon- eller kommunikasjonssystemer for fly, kontrollsystemer for flytrafikk eller andre typer aktiviteter der svikt i tjenestene eller innholdet kan medføre dødsfall, personskader eller alvorlige skader på miljø eller eiendom.

Google Play Filmer og TV. Du finner flere detaljer om og begrensninger for tilgang til og bruk av Google Play Filmer og TV i reglene for bruk av Google Play Filmer og TV.

Google Play Musikk

På Google Play kan du bla gjennom, se forhåndsvisninger av, strømme, kjøpe, laste ned, anbefale og bruke et bredt spekter av digital musikk og musikkrelatert innhold, for eksempel musikkfiler, musikkvideofiler, forhåndsvisninger, klipp, artistinformasjon, brukeranmeldelser, profesjonelle musikkanmeldelser fra tredjeparter og annet digitalt innhold («musikkprodukter»).

Lagret innhold. Du kan bruke Google Play til å lagre digitalt innhold (f.eks. musikkfiler, relaterte metadata og albumgrafikk) i musikklagringen via musikkprogramvaren, slik det beskrives nedenfor («lagret innhold»). For å unngå tvil presiserer vi at «musikkprodukter» ikke inkluderer lagret innhold. Lagret innhold kan inkludere både filer du laster opp direkte til musikklagringen, og filer Google finner ved å bruke «Skann og finn samsvarende sanger» på filer som er lagret på enheten din.

Musikkskaptjenester. Google Play kan gi deg tilgang til (a) tjenerplass hvor du kan lagre musikk og tilknyttede datafiler, inkludert musikkprodukter og lagret innhold («musikklagring»), eller (b) apper (inkludert nett-, datamaskin- og mobilapper) og relaterte tjenester du kan bruke til å laste opp, administrere, åpne og spille av musikk via musikklagringen («musikkprogramvare»). Musikklagring og musikkprogramvare omtales samlet som «musikkskaptjenester» i disse vilkårene.

Bruk av musikkskaptjenester. Når du lagrer musikkprodukter og lagret innhold i musikklagringen, lagrer du en unik kopi av det aktuelle innholdet samtidig som du ber Google hente det frem på dine vegne og gjøre det tilgjengelig via Google-kontoen din. Ved å bruke musikkskaptjenestene ber du Google gjøre alle de nødvendige funksjonene i musikkskaptjenestene tilgjengelige for deg, slik at det blir lettere for deg å bruke musikkprodukter og lagret innhold. Du forstår at når Google på anmodning fra deg utfører de nødvendige tekniske trinnene for å gjøre musikkskaptjenestene tilgjengelige for deg, kan Google (a) overføre musikkprodukter og lagret innhold via flere nettverk og i flere medier og (b) gjøre endringer i musikkprodukter og lagret innhold som er nødvendige for å overholde og tilpasse produktene og innholdet til de tekniske kravene til nettverkene, enhetene, tjenestene eller mediene det kobles til. Du bekrefter og garanterer overfor Google at du har de nødvendige rettighetene til alt lagret innhold du vil lagre i – og som du ber Google laste opp til eller lagre i – musikklagringen, og til å instruere Google om å utføre handlingene som er beskrevet i denne delen.

Andre abonnementstjenester fra Google. Bruk av Google Play og eventuelle Google Play-musikkabonnementer styres utelukkende av disse vilkårene – ikke vilkårene for andre Google-produkter – inkludert andre Google-produkter du har tilgang til via et Google Play-musikkabonnement.

Google Play Bøker. Personvernreglene for Google Play Bøker beskriver hvordan vi behandler personopplysninger og enkelte andre typer informasjon som genereres når du bruker innhold i form av bøker.

Google Play Aviskiosk.

Informasjon Google deler med utgivere av tidsskrifter. Hvis du kjøper et tidsskriftsabonnement (uansett varighet) på Google Play, kan Google dele navnet ditt, e-postadressen din, postadressen din og en unik identifikator med utgiveren av tidsskriftet. Når du abonnerer på et tidsskrift, kan Google også dele leseloggen din fra det aktuelle tidsskriftet med utgiveren. Google har avtalt med utgivere av tidsskrifter at de skal bruke slik informasjon i samsvar med sine egne personvernregler. Når du kjøper et abonnement, kan du velge bort markedsføringskommunikasjon fra tredjeparter samt kommunikasjon fra utgiveren som ikke omhandler abonnementet du kjøper. Hvis du kjøper en enkeltutgave av et tidsskrift på Google Play, kan Google dele postnummeret ditt med utgiveren av tidsskriftet. Vi deler også salgsinformasjon om kjøp av tidsskrifter med utgivere.

Bekreftelse av abonnementer på trykte utgaver. Hvis du har tilgang til et abonnement i Google Play Aviskiosk via et eksisterende abonnement på trykte utgaver fra utgiveren av det aktuelle tidsskriftet, kan vi be en tredjepartsleverandør av tjenester om å bekrefte abonnementet ditt på trykte utgaver hos den aktuelle utgiveren. I forbindelse med dette kan vi også be deg om visse opplysninger knyttet til abonnementet ditt på trykte utgaver. Google bruker slik informasjon i samsvar med Googles personvernregler.