Google Play

WARUNKI KORZYSTANIA Z SALDA PROMOCYJNEGO GOOGLE PLAY (Polska)

8 listopada 2018 r

Niniejsze warunki dotyczą ogólnych zasad korzystania z salda promocyjnego Google Play i obowiązują jako dodatkowe warunki każdej promocji w Google Play. Obowiązują one jako dodatkowe warunki każdej promocji w Google Play. Niniejsze warunki obejmują Warunki korzystania z usługi Google Play i im podlegają. Korzystanie z opisanych tu usług podlega także warunkom korzystania z Google Payments oraz Polityce prywatności Google. Aby skorzystać z salda promocyjnego Google Play, musisz spełniać kryteria oraz posiadać konto Google Payments zarejestrowane w Polsce.

Warunki ogólne

1. Salda promocyjne są przyznawane przez Google Commerce Limited („GCL” lub „Google”). Niewykorzystane saldo promocyjne wygasa z dniem określonym w ofercie, o ile okres ważności nie zostanie przedłużony zgodnie z niniejszymi warunkami. GCL nie pobiera żadnych opłat z tytułu posiadania salda promocyjnego lub korzystania z niego.

2. Zgodnie z warunkami oferty saldo promocyjne umożliwia robienie zakupów po obniżonej cenie i nie ma wartości pieniężnej. Ofertę można wykorzystać tylko w Google Play. Nie obowiązuje ona w innych usługach Google ani na stronach innych firm. Przy użyciu salda promocyjnego nie można kupować m.in. określonych subskrypcji (więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy) ani produktów w Google Store. Saldo promocyjne Google Play nie jest powiązane z żadnym saldem przedpłaconym, które zostało lub zostanie dodane do konta Google Payments. Salda promocyjnego Google Play nie można powiązać z żadnym saldem przedpłaconym na koncie Google Payments, przenieść go na innego użytkownika, wymienić na gotówkę ani wykorzystać ponownie. Saldo nie ma wartości pieniężnej. Saldo promocyjne Google Play może być wyświetlone na koncie Google Payments razem z innymi saldami przedpłaconymi Google Play wyłącznie w celach informacyjnych, by określić całkowitą kwotę, za jaką można zrobić zakupy.

3. Jeśli do swojego konta Google Payments dodasz więcej niż jedno saldo promocyjne, każde z tych sald podlegać będzie oddzielnym, dotyczącym go warunkom korzystania i wygaśnie w terminie określonym w tych warunkach. Możesz dokonać jednego zakupu, wykorzystując do tego celu jednocześnie kilka sald promocyjnych. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności wykorzystane zostanie saldo z najkrótszym terminem ważności.

4. Podczas zakupów w Google Play kwota płatności zostanie pomniejszona o całe niewykorzystane saldo promocyjne (dopiero później zostanie dodana kwota z dostępnego salda przedpłaconego Google Play). Zgodnie z niniejszymi warunkami możesz korzystać z salda promocyjnego, by robić zakupy w Google Play, dopóki są na nim środki lub dopóki nie wygaśnie jego data ważności.

5. Jeśli otrzymasz zwrot środków za zakup dokonany przy użyciu salda promocyjnego, kwota zwrotu zostanie do niego z powrotem dodana i będzie ją można ponownie wykorzystać zgodnie z obowiązującymi wcześniej warunkami. Jeśli środki zostaną zwrócone na saldo promocyjne, którego data ważności wygasła, GCL może wydłużyć okres ważności salda, o ile jest to zgodne z prawem.

6. Jeśli zamkniesz konto Google Payments lub Google zdecyduje się wycofać usługi Google Payments lub Google Play, wszystkie niewykorzystane środki na saldzie promocyjnym Google Play powiązanym z kontem Google Payments zostaną utracone.

7. Aby wykorzystać kod promocyjny, musisz potwierdzić, że masz ukończone 13 lat i mieszkasz na terenie Polski. Zgodnie z warunkami określonej promocji lub przepisami obowiązującymi w Twoim kraju konieczne może być spełnienie dodatkowych wymogów, m.in. konieczność uzyskania zgody rodziców.

8. GCL zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania w zakresie dozwolonym przez prawo.