VILLKOR FÖR KAMPANJSALDO PÅ GOOGLE PLAY (Sverige)

8 november 2018

Följande villkor gäller generellt när du använder ett kampanjsaldo på Google Play. De kompletterar villkoren för de enskilda kampanjerna på Google Play. Villkoren omfattar och lyder under Google Plays användarvillkor. Användning av tjänsterna som beskrivs här lyder även under användarvillkoren för Google Payments och Googles sekretesspolicy. För att använda kampanjsaldon på Google Play måste du ha, och uppfylla villkoren för, ett Google Payments-konto för Sverige.

Allmänna villkor

1. Kampanjsaldon utfärdas av Google Commerce Limited ("GCL" eller "Google"). Ett kampanjsaldo som inte utnyttjats upphör att gälla det förfallodatum som angetts i erbjudandet om kampanjsaldo, såvida inte perioden förlängs i enlighet med dessa villkor. GCL tar inte ut några avgifter för att du använder eller handhar kampanjsaldot.

2. Kampanjsaldot är ett erbjudande om rabatt när du handlar. Det saknar pengavärde tills det används i enlighet med villkoren för erbjudandet. Det kan bara användas till köp på Google Play som uppfyller kriterierna. Det kan inte användas på andra egendomar som tillhör Google eller webbplatser som tillhör tredje part. Till de varor som inte går att köpa med kampanjsaldo hör bland annat vissa prenumerationer (mer information finns i hjälpcentret) samt varor i Google Store. Kampanjsaldot på Google Play räknas som skilt från övrigt förbetalt saldo som du har kopplat till eller senare kopplar till ditt Google Payments-konto. Du kan inte slå ihop kampanjsaldot på Google Play med saldo som har betalats in i förväg på Google Payments-kontot. Du kan inte heller överföra det till andra användare, ta ut det i form av kontanter eller fylla på det på nytt, och det saknar värde i kontanter. Kampanjsaldot på Google Play kan visas sammanräknat med annat förbetalt saldo på Google Play i Google Payments-kontot. Detta görs endast i informationssyfte, så att du ser hur mycket du kan handla för totalt.

3. Vid inlösen av fler än ett kampanjsaldo i ditt Google Play-konto kommer varje kampanjsaldo behandlas och upphöra att gälla separat och i enlighet med villkoren för dess utfärdande. Du kan använda flera kampanjsaldon vid ett köp och i sådana fall kommer de kampanjsaldon med tidigast utgångsdatum tillämpas först.

4. När du väljer något på Google Play tillämpas allt kampanjsaldo som inte har utnyttjats på beloppet som du ska betala för den valda varan på Google Play (innan annat förbetalt saldo på Google Play används). Du kan fortsätta att använda kampanjsaldot när du handlar på Google Play tills saldot har förbrukats eller tills det förfaller i enlighet med dessa villkor.

5. Om en återbetalning görs för något som du har köpt med kampanjsaldot räknas det återbetalade beloppet som kampanjsaldo på nytt och du kan använda det igen enligt samma villkor. Om en återbetalning skulle göras för ett kampanjsaldo som har förfallit kan GCL förlänga saldots förfallodatum om det är tillåtet enligt lag.

6. Om du avslutar ditt Google Payments-konto, eller om Google väljer att inte längre tillhandahålla Google Payments eller Google Play, blir eventuellt kvarstående kampanjsaldo på Google Play som har kopplats till Google Payments-kontot ogiltigt.

7. Du intygar att du är minst 13 år och bosatt i Sverige som en förutsättning för att få lösa in en kampanjkod. Ytterligare krav kan tillkomma beroende på kampanjvillkoren eller svensk lag. Ett exempel på ett sådant krav kan vara att du har dina föräldrars tillstånd.

8. GCL förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra dessa användarvillkor i den utsträckning som är tillåten enligt lag.