Google Play

Pravidlá používania služby Filmy a TV Google Play

Ako je uvedené v zmluvných podmienkach služby Google Play, na vaše používanie služby Filmy a TV Google Play sa môžu vzťahovať nasledujúce pravidlá, ktoré sa môžu časom meniť, keďže do služby pridávame nové funkcie, zariadenia a obsah. Môžete tiež navštíviť centrum pomoci služby Google Play, kde získate ďalšie informácie.

Výpožičky a nákupy videí

Súčasťou služby Google Play sú určité služby súvisiace s videom, ktoré označujeme ako „Videoslužby“. Obsah na zakúpenie sprístupnený prostredníctvom Videoslužieb sa označuje ako „Videoobsah“. Jednotlivé položky Obsahu sprístupnené v službe Filmy a TV Google Play tretími stranami si môžete zakúpiť („Videoobsah v skrinke“) alebo vypožičať („Vypožičaný videoobsah“).

V niektorých prípadoch môžete získať prístup k výpožičkám a nákupom prostredníctvom iného produktu Google (napr. služby YouTube). Používanie výpožičiek a nákupov zo služby Google Play sa riadi pravidlami používania služby Filmy a TV Google Play, ktoré dopĺňajú akékoľvek pravidlá používania iných produktov Google, prostredníctvom ktorých k nim máte prístup. Videoobsah si môžete pozrieť, keď ste (1) online, máte internetové pripojenie a prihlásili ste sa do účtu Google, alebo keď ste (2) offline a zobrazujete si ho na autorizovanom Zariadení (definovanom v zmluvných podmienkach služby Google Play). Ak chcete sťahovať Videoobsah, musíte byť online.

Vypožičaný obsah. Keď si vypožičiate obsah, môžete ho neobmedzene pozerať počas obdobia stanoveného na stránke transakcie v čase platby („Obdobie na pozretie“) a uvedeného v potvrdzovacej správe. Obdobie na pozeranie môže byť v prípade jednotlivých položiek vo Vypožičanom videoobsahu odlišné. Zobrazí sa predtým, ako obsah objednáte. Pozastavením, zastavením ani pretočením späť sa vám v prípade Vypožičaného videoobsahu obdobie na pozretie nepredĺži. Zakúpený Vypožičaný videoobsah môžete súčasne prehrávať vždy iba v jednom Zariadení (buď v režime online, alebo v režime offline na schválenom Zariadení).

Zakúpený obsah. Keď si kúpite obsah, bude uchovaný v digitálnej skrinke. Videoobsah v skrinke môžete pozerať, koľkokrát chcete, pokiaľ budú existovať práva na jeho poskytovanie („Obdobie uloženia v skrinke“). Obdobie uloženia v skrinke môže byť v prípade jednotlivých položiek Videoobsahu v skrinke odlišné. Pozastavením, zastavením ani pretočením späť videa, ktoré je súčasťou Videoobsahu v skrinke, sa Obdobie uloženia v skrinke nepredĺži. Pre Videoobsah v skrinke platí, že (1) môžete súčasne pozerať iba jeden stream jednotlivých položiek Videoobsahu v skrinke; (2) môžete súčasne pozerať až tri streamy Videoobsahu v skrinke; (3) môžete autorizovať až päť Zariadení na súčasné prehrávanie Videoobsahu v skrinke v režime offline a ak budete chcieť autorizovať ďalšie zariadenie, budete musieť zrušiť autorizáciu jedného z týchto piatich Zariadení; (4) rovnaké Zariadenie môžete autorizovať trikrát za 12 mesiacov a jeho autorizáciu môžete zrušiť dvakrát za 12 mesiacov; (5) môžete zrušiť autorizáciu maximálne dvoch Zariadení na prehrávanie v režime offline za 90 dní; a (6) môžete autorizovať maximálne tri účty Google v rovnakom Zariadení.