Google Play

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play

5 กุมภาพันธ์ 2018

1. บทนำ

ข้อกำหนดที่บังคับใช้ ขอขอบคุณที่ใช้ Google Play Google Play ให้บริการโดย Google LLC ("Google" "เรา" หรือ "พวกเรา") ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA การใช้งาน Google Play และแอป (รวมถึง Android Instant Apps) เกม เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ นิตยสาร หรือเนื้อหาหรือบริการดิจิทัลอื่นๆ (เรียกว่า "เนื้อหา") ที่มีให้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google") (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") Google Play คือ "บริการ" ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ให้ถือว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play มีผลเหนือกว่า

2. การใช้งาน Google Play

การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา คุณใช้ Google Play เพื่อเรียกดู ค้นหา ดู สตรีม หรือดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ทีวี นาฬิกา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการใช้งานได้ ("อุปกรณ์") ในการใช้ Google Play คุณต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบและความเข้ากันได้สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ และซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ ความพร้อมให้บริการของเนื้อหาและฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เนื้อหาหรือฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ เนื้อหาบางส่วนอาจแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้ เนื้อหาอาจให้บริการโดย Google หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Google ทั้งนี้ Google จะไม่รับผิดชอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ที่มีให้บริการใน Google Play ซึ่งไม่ได้มาจาก Google

ข้อจำกัดด้านอายุ ในการใช้ Google Play คุณต้องมีบัญชี Google ที่ถูกต้อง ("บัญชี Google") ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดด้านอายุ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายให้ใช้ Google Play และยอมรับข้อกำหนดนี้หากคุณเป็นผู้เยาว์ในประเทศของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านอายุอื่นๆ ที่อาจมีผลบังคับต่อการใช้งานเนื้อหาหรือฟีเจอร์บางอย่างใน Google Play นอกจากนี้ผู้จัดการครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงหรือการใช้อินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือ) เรียกเก็บจากการใช้และการดูเนื้อหาและ Google Play

การอัปเดต คุณอาจต้องอัปเดต Google Play คลังที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหา เช่น เพื่อรับการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟังก์ชันที่ปรับปรุงแล้ว ปลั๊กอินที่ขาดหายไป และเวอร์ชันใหม่ (รวมเรียกว่า "การอัปเดต") เพราะการอัปเดตเหล่านี้อาจจำเป็นต่อการใช้ Google Play หรือการเข้าถึง การดาวน์โหลด หรือการใช้เนื้อหา การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้ Google Play หมายถึงคุณตกลงที่จะรับการอัปเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณอาจจัดการการอัปเดตเนื้อหาบางอย่างได้โดยผ่าน "การตั้งค่า" ใน Google Play อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นว่าการอัปเดตหนึ่งๆ จะช่วยแก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงในเนื้อหา ระบบจะทำการอัปเดตนั้นไม่ว่าการตั้งค่าการอัปเดตใน Google Play หรืออุปกรณ์จะเป็นอย่างไร หากร้านค้าแอปอื่นพยายามอัปเดตเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจาก Google Play ระบบจะส่งคำเตือนให้คุณหรือป้องกันไม่ให้มีการอัปเดตนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว}ของ Google อธิบายวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ Google Play Google อาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล ให้กับผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมหรือการจัดหาเนื้อหาให้กับคุณ ผู้ให้บริการตกลงที่จะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน

หากคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวใน Google Play สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มครอบครัวนั้นจะเห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณได้ หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัวใน Google Play สมาชิกในครอบครัวที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัวจะเห็นชื่อ รูปภาพ และที่อยู่อีเมลของคุณ หากคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวในฐานะสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จะเห็นชื่อ รูปภาพ และที่อยู่อีเมลของคุณได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการครอบครัวยังดูอายุของคุณและเห็นการซื้อทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวที่กำหนดไว้ รวมถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ซื้อด้วย หากเนื้อหาสามารถแชร์กับครอบครัวได้และคุณแชร์เนื้อหานั้นกับกลุ่มครอบครัวของคุณ สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะเข้าถึงเนื้อหานั้นได้และเห็นว่าคุณเป็นผู้ซื้อเนื้อหาดังกล่าว

การเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องเก็บรักษารายละเอียดของคุณให้ปลอดภัยและต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คุณต้องไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของ Google Play หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ของ Google ผ่าน Google Play ซึ่งรวมถึงชื่อบัญชี

บัญชีที่ปิดใช้ หาก Google ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณตามข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น หากคุณละเมิดข้อกำหนด) คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Google Play รายละเอียดบัญชี หรือไฟล์ใดๆ ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือ หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของครอบครัวใน Google Play และ Google ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ สมาชิกในครอบครัวของคุณอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ของครอบครัวที่กำหนดให้ต้องมีกลุ่มครอบครัว เช่น วิธีการชำระเงินของครอบครัว การสมัครรับข้อมูลของครอบครัว หรือเนื้อหาที่สมาชิกในครอบครัวแชร์ หากคุณเป็นสมาชิกของครอบครัวใน Google Play และ Google ปิดบัญชีของคุณ สมาชิกในครอบครัวของคุณจะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาที่คุณแชร์ด้วย

การป้องกันมัลแวร์ Google อาจดึงข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ URL ที่อาจเป็นอันตราย ระบบปฏิบัติการ และแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ผ่าน Google Play หรือแหล่งที่มาอื่น เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดย Google อาจแจ้งเตือนคุณหากเห็นว่าแอปหรือ URL ใดไม่ปลอดภัย หรือ Google อาจนำแอปออกหรือบล็อกการติดตั้งแอปในอุปกรณ์ของคุณหากทราบว่าแอปนั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้ คุณเลือกที่จะปิดใช้การป้องกันบางอย่างใน "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม Google จะยังคงรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งผ่าน Google Play ต่อไป และแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ซึ่งมาจากแหล่งที่มาอื่นก็อาจทำการวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัยต่อไปโดยไม่ส่งข้อมูลให้ Google

Android Instant Apps เมื่อคุณคลิกลิงก์ในอุปกรณ์ Google Play อาจตรวจสอบว่ามี Instant App ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากมี Google Play ก็จะเปิดลิงก์ภายใน Instant App ดังกล่าว ระบบจะดาวน์โหลดโค้ดที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ส่วนต่างๆ ของ Instant App ที่คุณเข้าถึงลงในอุปกรณ์ของคุณและเก็บไว้ชั่วคราว คุณดูรายละเอียดแอปของ Instant App ได้ใน Google Play Store ข้อมูลและการตั้งค่าของ Android Instant Apps จะซิงค์กับอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ คุณเลือกปิดใช้ Android Instant Apps ได้ในการตั้งค่าของอุปกรณ์

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ หากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและข้อกำหนดใหม่จะมีผลหลังจากระยะเวลาแจ้งดังกล่าว การใช้ Google Play ต่อหลังจากระยะเวลาแจ้งจะหมายถึงคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาที่คุณได้ติดตั้งหรือซื้อมาแล้ว) และการติดตั้งหรือการซื้อครั้งต่อๆ ไป หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณจะมีโอกาสดาวน์โหลดเนื้อหาที่เคยซื้อหรือติดตั้งไว้และยกเลิกการใช้ Google Play คุณดูสำเนาเนื้อหาในอุปกรณ์ต่อไปได้ตามข้อกำหนดเวอร์ชันล่าสุดที่คุณยอมรับได้

3. การซื้อและการชำระเงิน

เนื้อหาฟรี Google อาจอนุญาตให้คุณดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาได้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน แต่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาฟรีบางอย่าง

การซื้อเนื้อหา เมื่อซื้อเนื้อหาหรือใช้ Google Play คุณจะเข้าทำสัญญาการขายแยกต่างหากตามข้อกำหนดเหล่านี้ (ตามที่เกี่ยวข้อง) กับผู้ขายซึ่งก็คือ

(ก) Google Ireland Limited หรือ

(ข) ผู้ให้บริการเนื้อหา ("ผู้ให้บริการ") รวมถึงในกรณีที่ Google Ireland Limited ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการดังกล่าว

สัญญาการขายที่แยกต่างหากเป็นสัญญาที่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้

สำหรับการขายที่ Google ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับผู้ให้บริการ ข้อความในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ที่ว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Google “ไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม” ไม่มีผลกับการใช้บริการ Google Play ของคุณ

สัญญาสำหรับการซื้อและการใช้งานเนื้อหาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันการซื้อเนื้อหาดังกล่าวจาก Google และความเกี่ยวพันตามสัญญานี้จะเริ่มขึ้นทันทีที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์

การสั่งจองล่วงหน้า เมื่อคุณสั่งจองเนื้อหาล่วงหน้า สัญญาการซื้อและการใช้เนื้อหานั้นจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเนื้อหานั้นพร้อมให้คุณใช้งาน และจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการซื้อ ณ เวลานั้น คุณยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าได้ทุกเมื่อก่อนที่เนื้อหาจะพร้อมให้คุณใช้ เราจะต้องยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าหากมีการถอนเนื้อหาออกจากการขายผ่าน Google Play ก่อนที่จะพร้อมให้ใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณหากราคาเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าตามการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงินของครอบครัว หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัวใน Google Play คุณจะต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินของครอบครัวที่ใช้ได้เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของคุณใช้ในการซื้อเนื้อหาใน Google Play และภายในแอปต่างๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการซื้อเนื้อหาของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดที่ใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว หากกลุ่มครอบครัวถูกลบไปหรือสมาชิกในครอบครัวออกจากกลุ่มครอบครัว อาจมีการเรียกเก็บเงินจากคุณตามยอดการสั่งซื้อที่รอดำเนินการซึ่งสมาชิกในครอบครัวสั่งซื้อด้วยวิธีการชำระเงินของครอบครัว

Google Payments หากต้องการซื้อเนื้อหาผ่าน Google Play คุณจะต้องมีบัญชี Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะมีผลเมื่อคุณซื้อเนื้อหาโดยใช้บัญชี Google Payments คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดำเนินการผ่าน Google Play ในบัญชี Google Payments ของคุณ

วิธีดำเนินการชำระเงินอื่นๆ Google อาจจัดให้มีวิธีดำเนินการชำระเงินที่หลากหลายนอกเหนือจาก Google Payments เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อเนื้อหาใน Google Play คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงกับ Google หรือบุคคลที่สามที่กำกับดูแลการใช้วิธีดำเนินการชำระเงินนั้นๆ Google เพิ่มหรือนำวิธีดำเนินการชำระเงินออกได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่คุณดำเนินการใน Google Play แต่เพียงผู้เดียว

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือ สำหรับการซื้อเนื้อหาที่คุณดำเนินการผ่านอุปกรณ์ ในการตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้มีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือไม่นั้น เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Play ในอุปกรณ์ใด เราจะส่งตัวระบุของอุปกรณ์ เช่น รหัสสมาชิกและหมายเลขซีเรียลของซิมการ์ด ไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ในการอนุญาตการดำเนินการนี้ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจส่งข้อมูลที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณให้เรา Google จะเก็บและใช้ข้อมูลนี้โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments

ราคา ราคาและความพร้อมให้บริการของเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงใน Google Play อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการซื้อ

ภาษี "ภาษี" หมายถึงอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษีใดๆ (นอกเหนือจากภาษีเงินได้) ที่เกี่ยวข้องกับการขายเนื้อหา รวมถึงค่าปรับหรือดอกเบี้ยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีทั้งหมด และต้องชำระเงินค่าเนื้อหาโดยไม่หักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายเนื้อหาหรือ Google มีหน้าที่เก็บหรือชำระภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Google Play หรือการซื้อเนื้อหาในหรือผ่าน Google Play คุณมีหน้าที่ในการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ดูนโยบายการคืนเงินของ Google Play เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถอน ยกเลิก หรือส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่อนุญาตให้มีการคืนสินค้า แลกเปลี่ยน หรือคืนเงิน เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการคืนเงินของ Google Play หากอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยน คืนสินค้า หรือคืนเงินสำหรับธุรกรรมใดๆ ธุรกรรมนั้นอาจมีการกลับรายการ และคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ได้มาผ่านธุรกรรมนั้นอีกต่อไป

การสมัครรับข้อมูล ระบบจะเรียกเก็บค่าการสมัครรับข้อมูลตามช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน (ไม่ว่าแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือช่วงเวลาอื่นๆ) และจะเรียกเก็บไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละช่วง

(ก) ระยะทดลองใช้ เมื่อสมัครรับข้อมูลจากเนื้อหาแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงประโยชน์ต่างๆ จากการสมัครรับข้อมูลซึ่งคุณทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนี้ระบบจะเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงิน คุณต้องยกเลิกก่อนที่ระยะการทดลองใช้งานจะสิ้นสุด เมื่อยกเลิกการทดลองใช้แล้ว คุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงแอปที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ในการสมัครรับข้อมูลทันที เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อาจมีการจำกัดระยะเวลาการเข้าถึงเนื้อหาทดลองใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายระหว่างระยะเวลาที่กำหนด หรือข้อจำกัดอื่นๆ

(ข) การยกเลิก คุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบันตามที่อธิบายไว้ในศูนย์ช่วยเหลือ และการยกเลิกจะมีผลกับงวดถัดไป เช่น หากซื้อการสมัครรับข้อมูลรายเดือน คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อในช่วงเดือนที่ยังสมัครรับข้อมูลนี้อยู่ และการสมัครรับข้อมูลจะถูกยกเลิกในเดือนถัดไป คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคืนเงินของ Google Play (เช่น ในกรณีที่เนื้อหามีข้อบกพร่อง) การสมัครรับข้อมูลจาก Google Play Newsstand: คุณจะยังได้รับเนื้อหาและอัปเดต (ถ้ามี) จากการสมัครรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่เหลือของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน หลังสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว คุณจะยังคงเข้าถึงนิตยสารฉบับที่ได้รับก่อนหน้านี้ได้ แต่การเข้าถึงเนื้อหาข่าวแบบชำระเงินจะยุติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินซึ่งมีการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล หากคุณยกเลิกในระหว่างช่วงเวลาทดลองใช้ฟรี คุณจะยังคงเข้าถึงนิตยสารฉบับที่คุณเข้าถึงระหว่างช่วงเวลาทดลองใช้ฟรีได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาข่าว การสมัครใช้บริการ Google Play Music: หากคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการ Google Play Music คุณจะยังคงเข้าถึงเนื้อหาที่สมัครใช้บริการจาก Google Play Music ได้ต่อไปในระยะเวลาที่เหลือของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงจะยุติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินซึ่งมีการยกเลิกการสมัครใช้บริการ แต่ถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการ Google Play Music ในระหว่างช่วงเวลาทดลองใช้ฟรี คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สมัครใช้บริการจาก Google Play Music ที่คุณเข้าถึงในระหว่างช่วงเวลาทดลองใช้ฟรี

(ค) การลดราคาสำหรับสมาชิกฉบับพิมพ์ ผู้ให้บริการวารสารบางรายอาจอนุญาตให้คุณซื้อการสมัครรับข้อมูลเนื้อหาวารสารใน Google Play ในราคาที่มีส่วนลด หากคุณเป็นสมาชิกฉบับพิมพ์อยู่แล้ว หากคุณยกเลิกการสมัครรับสิ่งพิมพ์ของวารสารนั้นๆ หรือการสมัครรับสิ่งพิมพ์ของคุณหมดอายุและไม่ได้ต่ออายุ การสมัครรับข้อมูลในอัตราส่วนลดของเนื้อหาดังกล่าวใน Google Play จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

(ง) การเปลี่ยนแปลงราคา เมื่อคุณซื้อการสมัครรับข้อมูล เบื้องต้นระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในอัตราที่มีผล ณ เวลาที่คุณยอมรับการสมัครรับข้อมูล หากราคาของการสมัครรับข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง Google จะแจ้งให้คุณทราบ ราคาที่เพิ่มจะมีผลกับการชำระเงินถัดไปที่ครบกำหนดชำระหลังจากมีการแจ้งให้ทราบ โดยคุณจะได้รับการแจ้งอย่างน้อย 10 วันก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน หากคุณได้รับการแจ้งไม่ถึง 10 วันก่อนการเรียกเก็บเงิน ราคาที่เพิ่มจะมีผลหลังครบกำหนดการชำระเงินครั้งถัดไป หากไม่ต้องการชำระเงินในราคาที่เพิ่มขึ้นของการสมัครรับข้อมูล คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนการยกเลิกของข้อกำหนดนี้ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการสมัครรับข้อมูลอีก โดยคุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้ให้บริการขึ้นราคาการสมัครรับข้อมูลและต้องได้รับความยินยอม Google จะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลของคุณหากคุณไม่ยอมรับราคาใหม่ หากยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแล้ว แต่ภายหลังต้องการสมัครรับข้อมูลอีกครั้ง ระบบจะเรียกเก็บเงินที่ราคาในการสมัครรับข้อมูล ณ ขณะนั้น

4. สิทธิ์และข้อจำกัด

ใบอนุญาตให้ใช้เนื้อหา หลังจากที่ทำธุรกรรมเสร็จหรือชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหาแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บ เข้าถึง ดู ใช้ และแสดงสำเนาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของคุณหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการสำหรับการใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดใน Google Play รวมถึงเนื้อหาที่ไม่มีการอนุญาตให้คุณอย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้ การใช้แอปและเกมอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางระหว่างคุณและผู้ให้บริการ

การละเมิดข้อกำหนดใบอนุญาต หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ สิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตนี้จะยุติลงทันที และ Google จะยุติสิทธิ์การเข้าถึง Google Play, เนื้อหา หรือบัญชีของคุณได้โดยไม่มีการคืนเงิน

ข้อจำกัด คุณต้องไม่ทำการต่อไปนี้

เงื่อนไขของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามที่ให้สัญญาอนุญาตเนื้อหาแก่ Google จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้นแม้ว่าจะมีเงื่อนไขอื่นใดที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม ทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยตรง ("เงื่อนไขของบุคคลที่สาม") และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลที่สามดังกล่าวบังคับใช้สิทธิ์ของตนในเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีส่วนใดที่เป็นการให้สิทธิ์ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามแก่ฝ่ายใด ตามเงื่อนไขที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่รวมไว้ด้วยโดยการอ้างอิง หรือที่อาจมีการอ้างอิงโดยไม่ได้รวมไว้ด้วยในข้อกำหนดเหล่านี้

นโยบายของ Play การโพสต์รีวิวใน Google Play ต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ หากคุณต้องการรายงานการละเมิดด้านเนื้อหาหรืออื่นๆ โปรดคลิกที่นี่

เนื้อหาที่บกพร่อง เมื่อเนื้อหาพร้อมใช้งานผ่านบัญชีของคุณแล้ว คุณควรตรวจสอบเนื้อหาทันทีเพื่อดูว่าเนื้อหาใช้งานได้และมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ รวมถึงแจ้งให้เราหรือผู้ให้บริการทราบทันทีหากพบข้อผิดพลาดหรือความบกพร่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายการคืนเงิน Google Play

การนำเนื้อหาออกหรือความไม่พร้อมใช้งานของเนื้อหา เนื้อหาที่คุณซื้อหรือติดตั้งจะพร้อมให้ใช้งานผ่าน Google Play ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ในกรณีของการซื้อระยะเวลาเช่าและในกรณีอื่นๆ ตราบใดที่ Google มีสิทธิ์ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวแก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ในบางกรณี (เช่น หาก Google สูญเสียสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง บริการหรือเนื้อหาเลิกให้บริการ มีปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัย หรือมีการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) Google อาจนำเนื้อหาออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือหยุดการให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่คุณซื้อไว้ สำหรับเนื้อหาที่ Google Ireland Limited ขาย คุณอาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับการนำออกหรือการยกเลิกดังกล่าว เมื่อเป็นไปได้ หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาก่อนการนำออกหรือการยกเลิกดังกล่าว Google จะ (ก) มอบเนื้อหาทดแทนหากเป็นไปได้ หรือ (ข) คืนเงินให้เต็มจำนวนหรือบางส่วนตามราคาของเนื้อหา หาก Google ออกเงินคืนให้กับคุณ เงินคืนนั้นจะเป็นการชดเชยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หลายบัญชี หากคุณมีบัญชี Google หลายบัญชีพร้อมชื่อผู้ใช้หลายชื่อ ในบางกรณีคุณจะโอนเนื้อหาออกจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยที่คุณต้องเป็นเจ้าของทั้ง 2 บัญชี และ Google ได้เปิดใช้ฟีเจอร์ของบริการที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้มีการโอนดังกล่าวได้

ขีดจำกัดของการเข้าถึงในอุปกรณ์ บางครั้ง Google อาจกำหนดขีดจำกัดจำนวนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้ โปรดไปที่หน้าศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play Music หรือกฎการใช้งาน Google Play Movies & TV เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดสำหรับ Google Play Music หรือ Google Play Movies & TV

กิจกรรมที่เป็นอันตราย บริการและเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานในปฏิบัติการของระบบนิวเคลียร์ ระบบรักษาชีวิต การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ระบบนำทางหรือการสื่อสารของอากาศยาน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือกิจกรรมอื่นใดที่หากล้มเหลวในการให้บริการหรือเนื้อหา อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรง

Google Play Movies & TV โปรดดูรายละเอียดและข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งาน Google Play Movies & TV ในกฎการใช้งาน Google Play Movies & TV

Google Play Music

Google Play อนุญาตให้คุณเรียกดู ฟังตัวอย่าง สตรีม ซื้อ ดาวน์โหลด แนะนำ และใช้เพลงรูปแบบดิจิทัลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพลงมากมาย เช่น ไฟล์เพลง ไฟล์มิวสิกวิดีโอ ตัวอย่าง คลิป ข้อมูลศิลปิน รีวิวจากผู้ใช้ รีวิวเพลงแบบมืออาชีพของบุคคลที่สาม และเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ("ผลิตภัณฑ์เพลง")

เนื้อหาที่จัดเก็บ คุณใช้ Google Play เพื่อจัดเก็บเนื้อหาดิจิทัล (เช่น ไฟล์เพลง ข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง และปกอัลบั้ม) ไว้ในที่เก็บข้อมูลเพลงผ่านซอฟต์แวร์เพลงได้ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ("เนื้อหาที่จัดเก็บ") เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา “ผลิตภัณฑ์เพลง” ไม่รวมถึงเนื้อหาที่จัดเก็บ เนื้อหาที่จัดเก็บอาจรวมทั้งไฟล์ที่คุณอัปโหลดโดยตรงไปยังที่เก็บข้อมูลเพลง หรือไฟล์ที่ Google “สแกนและจับคู่” กับไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

บริการล็อกเกอร์เพลง Google Play อาจมอบสิทธิ์การเข้าถึง (ก) พื้นที่ว่างในเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เพื่อจัดเก็บเพลงและไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพลง และเนื้อหาที่จัดเก็บ ("ที่เก็บข้อมูลเพลง") หรือ (ข) แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ (ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันในเว็บ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่) และบริการที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้คุณอัปโหลด จัดการ และเล่นเพลงผ่านที่เก็บข้อมูลเพลง ("ซอฟต์แวร์เพลง") ที่เก็บข้อมูลเพลงและซอฟต์แวร์เพลงจะเรียกรวมกันในข้อกำหนดเหล่านี้ว่า “บริการล็อกเกอร์เพลง

การใช้บริการล็อกเกอร์เพลง การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพลงและเนื้อหาที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูลเพลงหมายความว่า คุณกำลังจัดเก็บสำเนาที่ไม่ซ้ำกันของเนื้อหาดังกล่าว และขอให้ Google เก็บเนื้อหาไว้ในนามของคุณ ตลอดจนทำให้คุณเข้าถึงเนื้อหาได้ผ่านบัญชีของคุณใน Google Play ได้ การใช้บริการล็อกเกอร์เพลงหมายความว่า คุณกำลังขอให้ Google ทำให้ฟังก์ชันและคุณลักษณะทั้งหมดที่จำเป็นของบริการล็อกเกอร์เพลงพร้อมใช้งานสำหรับคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์เพลงและเนื้อหาที่จัดเก็บของคุณ คุณเข้าใจว่าในการทำขั้นตอนทางเทคนิคที่จำเป็นตามคำสั่งของคุณเพื่อให้บริการล็อกเกอร์เพลงแก่คุณ Google อาจต้อง (ก) ส่งผลิตภัณฑ์เพลงและเนื้อหาที่จัดเก็บผ่านเครือข่ายต่างๆ และในสื่อที่แตกต่างกัน และ (ข) ทำการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์เพลงและเนื้อหาที่จัดเก็บตามความจำเป็นเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ บริการ หรือสื่อ คุณยืนยันและรับประกันกับ Google ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการจัดเก็บเนื้อหาที่จัดเก็บใดๆ ในที่เก็บข้อมูลเพลงที่คุณระบุให้ Google อัปโหลดหรือจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลเพลง และในการบอกให้ Google ปฏิบัติตามการกระทำดังที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

บริการการสมัครรับข้อมูลอื่นๆ ของ Google การใช้ Google Play และผลิตภัณฑ์การสมัครใช้บริการเพลงใดๆ ของ Google Play อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดของ Google ที่ทำให้คุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงการสมัครใช้บริการเพลงของ Google Play

Google Play Books นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Play Booksอธิบายวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ บางอย่างที่สร้างขึ้นจากการใช้งานเนื้อหาที่เป็นหนังสือของคุณ

Google Play Newsstand

ข้อมูลที่ Google เปิดเผยต่อผู้จัดพิมพ์วารสาร หากคุณซื้อการสมัครรับข้อมูลวารสารไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเท่าใดใน Google Play ทาง Google อาจเปิดเผยชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ และตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันให้แก่ผู้จัดพิมพ์วารสาร Google ยังอาจแชร์ประวัติการอ่านของคุณภายในวารสารกับผู้จัดพิมพ์วารสารนั้น ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกของวารสารดังกล่าว Google ได้ตกลงกับผู้จัดพิมพ์วารสารว่าผู้จัดพิมพ์วารสารจะใช้ข้อมูลนี้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดพิมพ์ คุณจะได้รับโอกาสในการเลือกไม่รับการสื่อสารใดๆ จากผู้จัดพิมพ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับข้อมูลที่คุณซื้อ และเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากบุคคลที่สาม ณ เวลาที่คุณซื้อการสมัครรับข้อมูล ถ้าคุณซื้อนิตยสารฉบับเดียวใน Google Play ทาง Google อาจให้รหัสไปรษณีย์ของคุณแก่ผู้จัดพิมพ์นิตยสาร เรายังมีการให้ข้อมูลการขายเกี่ยวกับการซื้อเนื้อหาวารสารกับผู้จัดพิมพ์วารสารด้วย

การยืนยันการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ หากคุณกำลังเข้าถึงการสมัครรับข้อมูลใน Google Play Newsstand ผ่านการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ที่มีอยู่จากผู้จัดพิมพ์วารสารรายนั้น เราอาจขอให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามยืนยันการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ของคุณกับผู้จัดพิมพ์วารสาร และเราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากคุณที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์เพื่อทำการยืนยัน Google จะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google