Google Play

Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi

5 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerlidir (arşivlenmiş sürümü görüntüle)

1. Tanımlar

Yetkili Sağlayıcı: Cihaz kullanıcılarına satılan Ürünler için, dağıtım ücretini almaya yetkili tüzel kişilik.

Marka Özellikleri: Zaman zaman, sırasıyla, ilgili tarafların sahip olduğu (veya lisans verdiği) ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri.

Geliştirici veya Siz: Bu Sözleşme'nin şartlarına uygun olarak Google Play aracılığıyla ve dağıtım amacıyla Ürün sağlayan kişi veya şirket.

Geliştirici Hesabı: Google Play üzerinden Geliştirici Ürünlerin dağıtımıyla ilgili Geliştiricilere verilen bir yayınlama hesabı.

Cihaz: Google Play'e erişim sağlayan herhangi bir cihaz.

Google: Google LLC, şirket iş merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim sınırlı sorumluluğa sahip bir Delaware şirketidir; Google Ireland Limited, şirket merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim İrlanda'da kurulmuş bir şirkettir; Google Commerce Limited, şirket iş merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim İrlanda'da kurulmuş bir şirkettir; Google Asia Pacific Pte. Limited, şirket iş merkezi 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapore 117371 adresinde mukim Singapur'da kurulmuş bir şirkettir. Google zaman zaman Google tüzel kişiliklerini ve adreslerini güncelleyebilir.

Google Play: Play Console da dahil olmak üzere, Geliştiricilerin Cihaz kullanıcıları için Ürünlerin dağıtmasını sağlayan yazılım ve hizmetler.

Fikri Mülkiyet Hakları: Tüm dünyada (tescilli veya tescilsiz) geçerli patent hakları, telif hakları, marka hakları, ticari sırlara ilişkin haklar, veritabanı hakları, manevi haklar ve diğer fikri mülkiyet hakları.

Ödeme Hesabı: Ödemeyi İşleyen tarafından bir Geliştiriciye verilen ve Ödemeyi İşleyenin, Google Play aracılığıyla satılan Ürünler için Geliştirici adına ödemeleri toplamak ve göndermek üzere yetkilendirildiği bir finans hesabı.

Ödeme İşleyen(ler): Ödeme Hesapları olan Geliştiricilerin, Google Play aracılığıyla dağıtılan Ürünler ile ilgili olarak ödeme alınmasını sağlayan hizmetlerin sunulması için Google tarafından yetkilendirilen kuruluş.

Play Console: Google tarafından https://play.google.com/apps/publish adresinde geliştiricilere sağlanan ve zaman zaman güncellenen Google Play Console ve diğer çevrimiçi araçlar ya da hizmetler.

Ürünler: Geliştiricilerin Play Console aracılığıyla kullanıma sunduğu yazılım, içerik, dijital malzeme ve diğer öğeler ile hizmetler.

Vergi: Federal vergiler, eyalet vergileri veya yerel satış vergileri, kullanım vergileri, katma değer vergileri, mal ve hizmet vergileri veya benzeri diğer işlem vergileri. Bu terim, iletişim vergilerini ve benzeri vergi türlerini, mülk vergilerini ve Gelirlerinizle ilgili vergileri (Stopaj Vergileri, gelir vergisi, bayiilik vergisi, iş ve meslek vergisi ve benzeri diğer vergi türleri dahil) içermez.

2. Sözleşmenin Kabul Edilmesi

2.1 İşbu sözleşme ("Sözleşme") Ürünlerin dağıtımıyla ilgili olarak Siz ve Google arasında düzenlenen ve yasal olarak bağlayıcılığı olan bir anlaşmadır. Ürününüzü nerede dağıtmayı seçtiğinize bağlı olarak ilgili Google tüzel kişiliğiyle (burada açıklandığı şekilde) bir sözleşme imzalamış olursunuz. Google'ın, yalnızca sizin isteğiniz üzerine ve Bölüm 3.1’de belirtilen ilişkiniz uyarınca Ürünlerinizi kullanıcıların görüntülemeleri, indirmeleri ve satın almaları için göstereceğini ve kullanıma sunacağını onaylamaktasınız. Ürünlerinizi sunmak üzere Google Play'i kullanmak için bu Sözleşmeyi kabul etmeniz ve Play Console'da eksiksiz, doğru bilgiler vererek bu bilgilerin her zaman güncel kalmasını sağlamanız gerekmektedir.

2.2 İyi durumda olan bir Geliştirici olduğunuz doğrulanmazsa, Ürünlerinizi sunmak için Google Play'i kullanamaz ve Sözleşmeyi kabul etme yetkisine sahip olamazsınız.

2.3 Bu Sözleşmeye işvereniniz veya diğer bir tüzel kişi adına tabi olmayı kabul ediyorsanız, işvereniniz veya benzeri tüzel kişinin söz konusu Sözleşmeye tabi olması konusunda tam yasal yetkiye sahip olduğunu beyan ve taahüt etmektesiniz. Gerekli yetkiye sahip değilseniz işvereniniz veya başka bir tüzel kişilik adına bu Sözleşme'yi kabul edemez ya da Google Play'i kullanamazsınız.

3. Ticari İlişki, Fiyatlandırma, Ödemeler ve Vergiler

3.1 İşbu sözleşmeyle, burada açıklandığı şekilde Ürünlerinizin pazarlanması amacıyla Google’ı Temsilciniz ya da ticaret sitesi servis sağlayıcınız olarak atamış olursunuz. 

3.2 Bu Sözleşme, hem kullanıcıların ücretsiz olarak hem de ücret ödeyerek erişebileceği Ürünleri kapsar. Ürünleriniz için Ücret alabilmeniz ve Google Play aracılığıyla dağıtılan Ürünlerin ücretinin size ödenmesi için Ödeme İşleyen ile yaptığınız ayrı bir anlaşma kapsamında geçerli bir Ödeme Hesabınızın olması, Ödeme İşleyen tarafından Ödeme Hesabınızın onaylanması ve hesabı iyi durumda tutmanız gerekir. Ödeme İşleyen ile yaptığınız sözleşme ve bu Sözleşme arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda bu Sözleşme'nin şartları geçerli olacaktır.

3.3 Ürünler kullanıcılara sizin karar verdiğiniz fiyatlarla görüntülenir. Google, Ürünlerin satışı halinde Siz veya Google tarafından vergi ödenmesi gerektiğini belirlerse, söz konusu Vergileri kullanıcılardan alınacak ücrete ekleme konusunda Google'a gereken izni verirsiniz. Ürünlerinizin fiyatını Ödeme İşleyen tarafından izin verilen para birimleri cinsinden belirleyebilirsiniz. Google, Ürünlerin fiyatını kullanıcılara kendi yerel para birimlerinde gösterebilir, ancak döviz kurlarının veya para birimi dönüştürme işleminin doğruluğu konusunda Google size karşı herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

3.4 İşveren olarak sizin temsilciniz olan Google, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) ve Birleşik Krallık’ta mukim kullanıcılara satılan veya kullanımlarına sunulan Ürünler için kayıtlı satıcıdır. Siz de Google Play aracılığıyla diğer tüm kullanıcılara sattığınız veya kullanımlarına sunduğunuz Ürünler için kayıtlı satıcısınız. Ürünler için belirlediğiniz fiyat, alacağınız ödeme miktarını belirleyecektir. Satış fiyatına, burada tanımlanan ve zaman zaman Google tarafından güncellenen bir "Hizmet Ücreti" yansıtılır ve Ödeme İşleyen ile varsa Yetkili Sağlayıcı arasında paylaştırılır.

3.5 Burada tanımlanan belirli ülkelerde/bölgelerde Google bir Üründen vergi alınıp alınmayacağını belirler, alınacaksa Google, Ödeme İşleyen veya Yetkili Sağlayıcıdan söz konusu Vergiyi toplar ve kullanıcılara satılan Ürünler için ilgili vergi kurumuna aktarır. Google, sizi de bilgilendirerek Vergileri belirleyeceği ve aktaracağı ülkeleri/bölgeleri size bir bildirimde bulunarak güncelleyebilir. Diğer tüm ülkelerde/bölgelerde, bir Üründen vergi alınıp alınmayacağından, alınacak Vergi oranını belirlemekten ve Vergileri ilgili vergi kurumuna aktarmaktan siz sorumlu olursunuz. Tüm Vergiler satılan Ürünlerin satış fiyatından kesilir ve kalanı (satış fiyatından varsa Hizmet Ücreti ve Vergiler çıkarıldıktan sonra kalan tutar) Size aktarılır. Google'ın ilgili ülkelerde/bölgelerde vergi toplayacağı ve aktaracağı durumlarda Siz ve Google, Vergi amacıyla Sizden Google'a bir bütçenin aktarılmasını onaylarsınız ve bu ek bütçeden kaynaklanan ilgili Vergi yükümlülüklerine uymayı kabul edersiniz

3.6 Ödeme İşleyen veya Yetkili Sağlayıcıdan herhangi biri Google’a geçerli (yerel) kanuna veya geçerli devlet vergi dairesine göre vergileri kesmesi gerektiğini bildirirse ya da Google’ın geçerli (yerel) kanuna veya geçerli devlet vergi dairesine göre vergileri kesmesi gerekiyorsa (her durumda “Vergi Kesintisi”) Google, size gönderdiği tutardan bu Vergi Kesintilerine eşit bir tutarı da düşecektir. Stopaj vergileri, sınır ötesi ödemelerdeki stopaj vergi yükümlülüklerini veya uygulanan telekomünikasyon vergilerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

3.7 Ürünleri ücretsiz olarak sunmayı da seçebilirsiniz. Ürün ücretsiz olarak sunuluyorsa, Sizden Hizmet Ücreti alınmayacaktır. Kullanıcılardan beklenmedik ücretler alınmaması için kullanıcılara başlangıçta ücretsiz olarak sunulan Ürünlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini kabul edersiniz. Ek ücretler, Ürünün alternatif veya tamamlayıcı bir versiyonuyla ilişkilendirilecektir.

3.8 Buradaki Google Play geri ödeme politikalarına veya kullanımınıza sunulan yerel versiyonlarına uygun şekilde kullanıcılara geri ödeme yapma konusunda Google'a yetki verir ve Google’ın bu geri ödemelerin tutarını Size yapılan ödemelerden kesebileceğini kabul edersiniz. Diğer tüm konularda, Ödeme İşleyen tarafın geri ödemelerle ilgili standart şart ve koşulları geçerlidir. Kullanıcı geri ödemeleri, Ürün satın alma işlemleri için kullanıcılardan önceden alınan vergileri içermeyebilir.

3.9 Google Play aracılığıyla sunulan her Ürünü kullanıcıların ek ücret ödemeksizin sınırsız sayıda yeniden yüklemelerine izin verilir. Bununla birlikte, böyle bir Ürünü Yasal Yayından Kaldırma işlemi (Bölüm 8.2'de tanımlandığı şekilde) nedeniyle Google Play'den kaldırırsanız söz konusu Ürün, Google Play'in tüm bölümlerinden kaldırılır ve kullanıcılar, etkilenen Ürünleri yeniden yükleme hakkına veya olanağına bundan sonra sahip olmazlar.

4. Google Play'i Kullanımınız

4.1 Ürünlerinizin ve Sizin Geliştirici Programı Politikaları'na uyması gereklidir.

4.2 Ürünlerinizin Google Play'e yüklenmesi, gerekli Ürün bilgilerinin ve desteğinin sağlanması ile Ürünün kullanıcı Cihazlarında çalışması için gereken izinlerin doğru şekilde açıklanması konusunda sorumluluk size aittir.

4.3 Google'ın Size verebileceği veya Sizin seçebileceğiniz geliştirici kimlik bilgilerinin gizliliğini sağlamaktan ve Sizin geliştirici kimlik bilgileriniz kapsamında geliştirilen tüm Ürünlerden sadece Siz sorumlu olursunuz. Google, Size veya çalıştığınız şirket ya da kuruluşa verilen Geliştirici Hesaplarının sayısını sınırlayabilir.

4.4 Bu Sözleşmede Sizin tarafınızdan verilen lisans hakları hariç olmak üzere; Google, Ürünlerde bulunan tüm Fikri Mülkiyet Hakları dahil herhangi bir Ürün için bu Sözleşme kapsamında sizden (ya da lisans verenlerinizden) herhangi bir hak, unvan ya da menfaat elde etmediğini kabul eder.

4.5 Android cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarını ve oyunları Google Play dışında dağıtmayı kolaylaştırma amaçlı herhangi bir Ürün'ü dağıtmak veya kullanıma sunmak için Google Play'i kullanamazsınız.

4.6 Google Play'i yalnızca bu Sözleşme ve (veri veya yazılımların ABD'ye/ABD'den diğer ilgili ülkelere/ülkelerden ihracı ile ilgili tüm yasalar da dahil olmak üzere) alakalı yargı alanındaki geçerli herhangi bir yasa, yönetmelik veya genel olarak kabul edilmiş uygulamalar ve yönergeler tarafından izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul edersiniz.

4.7 Ürünlerinizdeki herhangi bir kusur veya performans sorunu ile ilgili olarak, kullanıcılar Sizinle iletişime geçmeleri için yönlendirilirler. Sizinle Google arasında olduğu gibi, Ürünlerinizin destek ve bakımı ile Ürünleriniz hakkındaki şikayetlerde tüm sorumluluk size aittir ve Google'ın bunların yerine getirilmesi veya işleme konulmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ürünlerinizin ayrıntı sayfasında görüntülenecek ve müşteri desteği ile yasal işlemler için kullanıcılara sunulacak geçerli ve doğru iletişim bilgilerini sağlamayı ve güncellemeyi kabul edersiniz. Ücretli Ürünleriniz veya uygulama içi işlemleriniz için müşteri desteği sorgularına 3 iş günü içinde, Google tarafından acil olduğu belirtilen destek veya Ürün ile ilgili konulara 24 saat içinde yanıt vereceğinizi kabul edersiniz. Ürünleriniz için yeterli bilgi veya desteği sağlayamamanız daha az göze çarpan ürün gösterimlerine veya Google tarafından Ürünlerinizin Google Play'den kaldırılmasına, bu da Ürünlerinizin değerlendirmelerinin düşük olmasına, satışların düşmesine, faturalandırma anlaşmazlıklarına yol açabilir.

4.8 Ürünlerinizi sunmak için Google Play'i kullanırsanız kullanıcıların gizliliğini ve yasal haklarını koruyacağınızı da kabul edersiniz. Kullanıcıların kullanıcı adlarını, şifrelerini, diğer giriş bilgilerini veya kişisel bilgilerini size vermesi ya da Ürününüzün bu bilgilere erişmesi ve kullanması durumunda, Ürününüzün bu bilgilere eriştiği konusunda kullanıcıları uyarmayı ve söz konusu kullanıcılar için yasal açıdan yeterli gizlilik bildirimi ve koruma sağlamayı kabul edersiniz. Ayrıca, Ürününüz bu bilgileri yalnızca kullanıcının izin verdiği ölçüde sınırlandırılmış amaçlarla kullanabilir. Ürününüzün kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veya hassas bilgileri barındırması durumunda, bu işlemi güvenli şekilde ve sadece gereken süre boyunca yapmayı kabul edersiniz. Ancak, kullanıcıyla aranızda size ve Ürününüze, doğrudan Ürününüzle ilgili (diğer ürünleri veya uygulamaları kapsamayan) kişisel veya hassas bilgileri tutma ya da kullanma izni veren ayrı bir sözleşme varsa, bu tür bilgilerin kullanmanız durumunda ayrı yapılan sözleşmenin şartları geçerli olacaktır. Kullanıcı, Ürününüze Google Hesap bilgilerini verirse Ürününüz, bu bilgileri yalnızca kullanıcının Google Hesabına erişmek amacıyla ve kullanıcının izin verdiği ölçüde sınırlı amaçlarla kullanabilir.

4.9 Google veya herhangi bir Yetkili Sağlayıcı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Google Play'de, herhangi bir üçüncü kişinin cihazlarına, sunucularına, ağlarına veya diğer mülkiyetlerine ya da hizmetlerine yetkisiz şekilde erişen, zarar veren, bunları etkileyen veya bozan hiçbir davranışta (Ürünlerinizi Google Play'de kullanıma sunmak da dahil olmak üzere) bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Ürünleri Google Play dışında satmak veya sunmak için Google Play'den edindiğiniz kullanıcı bilgilerini kullanamazsınız.

4.10 Google Play API'lerini kullanmanız da dahil olmak üzere Ürünlerinizden ve eylemlerinizin sonuçlarından (Google'ın maruz kalabileceği kayıp veya zararlar dahil) yalnızca Siz sorumlu olursunuz ve Google'ın Size karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.11 Google Play kullanıcıların Ürünlere puan vermesine ve ürünler hakkında yorum yapmasına izin verir. Yalnızca, geçerli Ürünü indiren kullanıcılar, ilgili ürün hakkında Google Play'de yorum yazabilir ve puan verebilir. Ürün puanları Ürünlerin Google Play'deki yerleşiminin belirlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca Google Play kullanıcı puanı almamış Ürünleriniz için size karma bir puan da verebilir. Karma puan, Ürününüzün kalitesinin geçmişinize göre yapılan bir değerlendirmesi sonucunda Google'ın karar verme yetkisine tabi olarak tespit edilecektir. Ürün geçmişi bulunmayan yeni Geliştiriciler için Google, kabul edilebilir standartlara uymayan Ürünlerin belirlenmesi veya kaldırılması için kaldırma ve/veya geri ödeme oranları gibi Google tarafından tespit edilen performans ölçümlerini kullanabilir veya yayınlayabilir. Google, Ürünleri kullanıcılara gösterme hakkını, Google'ın karar verme yetkisiyle belirlenecek şekilde saklı tutar. Ürünleriniz onaylamayacağınız kullanıcı değerlendirmeleri alabilir. Bu değerlendirmelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya kaygınız olursa Google ile iletişime geçebilirsiniz.

5. Yetkilendirmeler

5.1 Google’ın atamasına (burada belirtildiği şekilde) ek olarak Google'ı (a) Google Play'in işletilmesi ve pazarlanması; (b) Ürünlerin kullanımını destekleyen cihazların ve hizmetlerin pazarlanması, Ürünlerin Google Play ve Cihazlarda pazarlanması; (c) Ürünlerin depolanmasına ve Ürünlere kullanıcı erişimine olanak tanımak amacıyla Size ve Sizin adınıza barındırma hizmetlerinin sunulması ve işbu Ürünlerin üçüncü taraflarca barındırılmasına imkan verilmesi (d) Google Play, Play Console ve Android platformunda iyileştirmeler yapılması ve (e) bu Sözleşme ve Geliştirici Programı Politikaları ile uyumluluğun kontrol edilmesiyle bağlantılı olarak Ürünlerinizin çoğaltılması, çalıştırılması, görüntülenmesi, analiz edilmesi ve kullanılması için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli ve telifsiz olarak yetkilendirmektesiniz. (e) maddesindeki yetki, uygulama güvenlik ortaklarına alt lisans olarak aktarılabilir. Ayrıca, bu uygulama güvenlik ortaklarına, incelemelerinin sonuçlarını ürünlerinde ve kamuya açık olabilecek araştırmalarında kullanma yetkisi de verirsiniz.

5.2 Google'ı, Play Console'da belirtilen şekilde Sizin denetiminiz ve yönlendirmeniz dahilinde işbu bölümde belirtilen işlemleri gerşekleştirmek için yetkilendirmektesiniz.

5.3 Kullanıcıya Ürünü çalıştırması, görüntülemesi ve kullanması için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli ve kalıcı bir lisans vermektesiniz. Kullanıcı; bir aile grubu ve aile grubu oluşturmak amacıyla hesapları birleştirilen aile üyeleri içerebilir, ancak bununla sınırlı değildir. Google Play'deki aile grupları, aile paylaşım özelliklerinin kötüye kullanılmasını önlemek için, tasarlanan makul sınırlamalara tabi olacaktır. Bir aile grubundaki kullanıcılar Ürün'ün (başka bir şekilde yasaklanmadığı sürece uygulama içi ve abonelik Ürünleri) tek bir kopyasını satın alabilir ve bu kopyayı, ait oldukları aile grubundaki diğer aile üyeleriyle paylaşabilir. Play Console'da, kullanıcıların önceden satın aldıkları Ürünleri paylaşmalarıyla ilgili seçeneği etkinleştirirseniz, satın alınan bu ürünlerin ilgili kullanıcılar tarafından paylaşılması için verdiğiniz yetki bu Sözleşme'ye tabi olacaktır. Tercih etmeniz durumunda, Ürününüze önceki hükmün yerine geçecek ve kullanıcının Ürün ile ilgili haklarını düzenleyecek ayrı bir son kullanıcı lisans sözleşmesi (EULA) ekleyebilirsiniz. Ancak, söz konusu EULA'nın bu Sözleşme ile çakışan maddeleri olursa bu Sözleşme, EULA'nın yerini alacaktır. Her bir Ürününün EULA’sının sadece Siz ve Kullanıcı arasında olduğunu kabul etmektesiniz. Google hiçbir EULA’dan sorumlu olmayacaktır ve hiçbir EULA kapsamında sorumluluk altına girmeyecektir.

6. Marka Özellikleri ve Tanıtıcı Reklam

6.1 Taraflar, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere Marka Özelliklerinin tüm haklarına, unvanlarına ve menfaatlerine sahip olacaktır. Bu Sözleşmede açıkça belirtilen sınırlamalar hariç olmak üzere, taraflar Marka Özelliklerine ilişkin herhangi bir hak, unvan ya da menfaati (sınırlandırma olmaksızın herhangi bir zımni lisans dahil) diğer tarafa veremez veya diğer taraftan alamaz.

6.2 Bu Sözleşme'nin şartlarına ve koşullarına tabi olarak Geliştirici, Google'a ve satış ortaklarına bu Sözleşmenin süresi boyunca, sadece Google Play’de, çevrimiçi olarak veya Cihazlarda kullanılmak üzere ve her durumda, sadece Geliştirici Ürününün Google Play üzerinden dağıtımı ve satışıyla veya bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Geliştirici tarafından Google'a gönderilen Geliştirici Marka Özelliklerini görüntülemesi için sınırlı, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verir.

6.3 Yukarıdaki 6.2 numaralı Bölüm'de verilen lisansa ek olarak, Google Play'de Ürününüzün pazarlanması, dağıtımı, satışı, cihazlarda kullanımı ve diğer Google hizmetleri üzerinden kullanıma sunulması amacıyla Google ve satış ortakları, Ürününüzden görsel öğeleri (karakterler ve oyun oynama videoları dahil) ve Geliştirici Marka Özelliklerini: (a) Google Play içine, Cihazlara ve Google Play'e ait herhangi bir çevrimiçi veya mobil cihaza; (b) Google Play dışında, çevrimiçi, mobil, televizyon, dış mekan (ör. ilan tahtası) ve basılı reklam malzemelerine; (c) Ürünün kullanıma sunulduğuna ilişkin yaptığı duyurulara (d) sunumlara ve (e) çevrimiçi olarak veya mobil cihazlarda görünen müşteri listelerine (Google web sitelerinde yayınlanan müşteri listeleri dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) ekleyebilir.

6.4 Google, bu Sözleşme'nin süresi boyunca Geliştiriciye sadece pazarlama amacıyla ve Android Marka Yönergeleri ile uyumlu bir şekilde kullanmak üzere Android Marka Özelliklerinin kullanımı için sınırlı, münhasır olmayan, dünya çapında geçerli ve telifsiz bir lisans verir.

6.5 Geliştirici, Google Play üzerinden belirli Ürünlerin sunulmasını durdurursa, Google sunulmasını kaldırdığı Ürünlerin Marka Özelliklerinin kullanımını, 6 numaralı bu Bölüm uyarınca (Google'ın kullanıcılara tekrar yükleme olanağı tanımasına izin verilmesi gereken durumlar dışında) kesecektir.

7. Tanıtım Etkinlikleri

7.1 Google; (a) Size ödenecek tutarların etkilenmemesi; (b) Promosyonu Sizin değil, Google'ın yaptığının kullanıcılara net şekilde açıklanması; (c) belirlediğiniz fiyatların kullanıcılara net şekilde açıklanması; (d) herhangi bir Promosyonun kullanılması ile ilgili işlemlerin Google tarafından, hediye kartı Promosyonları içinse Google'ın yetkilendirdiği bir üçüncü kişi tarafından yapılması ve (e) Promosyonla ilgili yasalara uyumluluk konusunda Google'ın sorumlu olması koşuluyla, Ürünlerinizle ilgili ücretli işlemler ve/veya kullanıcı eylemleri ve sadece Google Play promosyonlarıyla bağlantılı uygulama içi işlemler için kupon, kredi ve/veya diğer tanıtım teşviklerini sunduğu tanıtım etkinlikleri yapabilir, hediye kartı promosyonlarında ise Google'ın yetkilendirdiği üçüncü kişi kanallarını da ("Promosyonlar") kullanabilir.

7.2 6. Bölüm'de verilen haklara ek olarak, Google'a Marka Özelliklerinizi (Sizin belirlediğiniz biçim ve tarzda) Google Play ile bağlantılı Promosyonları pazarlamak amacıyla kullanma, hediye kartı Promosyonları içinse, Google'ın sadece Sizin sahip olduğunuz Marka Özellikleri'ni yetkili üçüncü kişi kanallarında kullanması şartıyla Google'ın yetkilendirdiği üçüncü kişi kanallarında kullanma hakkı verirsiniz.

8. Ürün Yayından Kaldırma İşlemleri

8.1 Ürünlerinizi, ileride Google Play aracılığıyla sunulmamaları için istediğiniz zaman sunumdan kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte, geri ödeme şartları dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Google Play üzerinden dağıtılan tüm Ürünler için bu Sözleşmeye ve Ödeme İşleyenin Ödeme Hesabı hizmet şartlarına uymanız gerekir. İleride Google Play üzerinden dağıtılmamaları için Ürünlerinizi kaldırmanız (a) Ürünlerinizi önceden satın alan veya indiren kullanıcıların lisans haklarını etkilemez, (b) Ürünlerinizi Cihazlardan ya da uygulamaların, bu uygulamaları önceden satın alan veya indiren kullanıcılar adına saklandığı Google Play bölümlerinden kaldırmaz ya da (c) kullanıcıların önceden satın aldığı veya indirdiği Ürünleri ya da hizmetleri sağlama veya destekleme yükümlülüğünüzü değiştirmez.

8.2 8.1 numaralı Bölüm'deki hükümlere bakılmaksızın, Google; Google Play'den kaldırdığınız ve bu kaldırma işleminin (a) herhangi bir üçüncü kişiye ait Fikri Mülkiyet Hakkının ihlali iddiası veya gerçekten ihlali, (b) üçüncü kişi haklarının ihlali iddiası veya ihlali veya (c) söz konusu Ürünün geçerli yasaya uymaması iddiası veya bunun belirlenmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini (tümüne "Yasal Yayından Kaldırma İşlemleri denir") Google'a yazılı olarak bildirdiğiniz hiçbir Ürünü Google Play'in hiçbir bölümünde (sınırlama olmaksızın önceden satın alınan veya indirilen uygulamaların kullanıcılar adına saklandığı Google Play bölümü dahil) sağlamaz. Yasal Yayından Kaldırma işlemiyle bir Ürün Google Play'den kaldırılırsa ve yayından kaldırma tarihinden önceki bir yıl (veya yerel tüketici kanunları gereği daha uzun bir süre) içinde bu Ürün'ü bir son kullanıcı satın aldıysa, Google'ın talebi üzerine, söz konusu son kullanıcıya Ürün için ödediği tüm tutarları geri ödemeyi kabul edersiniz.

8.3 Google'ın Ürünleri veya içeriklerini izleme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Google bir Ürün'ün veya bir kısmının (a) ilgili yasayı ihlal ettiği; (b) bu Sözleşmeyi, ilgili politikaları veya zaman zaman Google tarafından sadece karar verme yetkisine göre güncellenebilen diğer hizmet şartlarını ihlal ettiği; (c) cihaz üreticileriyle ve Yetkili Sağlayıcılarla yapılmış olan dağıtım sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği ya da (d) Google veya Yetkili Sağlayıcıları için yükümlülüğe neden olduğu ya da olumsuz etki yarattığı konusunda bilgilendirilir ve sadece karar verme yetkisine bağlı olarak bunu belirlerse, Google, Google Play'de veya Cihazlarda kullanıma yönelik olarak Ürünü reddedebilir, kaldırabilir, askıya alabilir veya yeniden sınıflandırabilir. Google, karar verme yetkisiyle herhangi bir Ürünü ve/veya Geliştiriciyi Google Play'de veya Cihazlarda askıya alma ve/veya yasaklama hakkını saklı tutar. Ürününüz, kullanıcı cihazlarında veya verilerinde ciddi zarara neden olabilecek öğeler içeriyorsa Google, bizzat karar verme yetkisini kullanarak Ürünü devre dışı bırakabilir veya yüklü olduğu cihazlardan kaldırabilir. Ürününüz 8.3 numaralı bu Bölüm uyarınca Google Play'de veya Cihazlarda reddedilirse, kaldırılırsa veya askıya alınırsa Google, Geliştiriciye ödenecek ödemeleri askıya alabilir.

8.4 Google, Google Play yazılımı istemci uygulamalarını Cihazlara yerleştirmek için cihaz üreticileri ve Yetkili Sağlayıcılarla dağıtım sözleşme(ler)i yapar. Bu dağıtım sözleşmeleri, Cihaz üreticisinin ya da Yetkili Sağlayıcının hizmet şartlarının ihlal edilmesi durumunda Ürünlerin istemeyerek kaldırılmasını gerektirebilir.

9. Gizlilik ve Bilgiler

9.1 Bu Sözleşme uyarınca toplanan veya kullanılan veriler Google’ın Gizlilik Politikası'na uygundur.

9.2 Google sürekli olarak yenilik yaparak Google Play'i, ilgili ürün ve hizmetleri, ayrıca Google ürün ve hizmetlerinde kullanıcı ve Geliştirici deneyimini daha iyi hale getirmek amacıyla Google Play'den ve Cihazlardan, Ürünün, Google Play'in ve Cihazların nasıl kullanılmakta olduğuna dair bilgileri içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan belirli kullanım istatistiklerini toplayabilir.

9.3 Toplanan veriler, Google Play'i, ilgili ürün ve hizmetleri, ayrıca Google ürün ve hizmetlerinde kullanıcı ve Geliştirici deneyimini daha iyi hale getirmek amacıyla toplu olarak kullanılır. Geliştiriciler, Google tarafından toplanan belirli verilere Play Console aracılığıyla erişebilir.

10. Sözleşme'nin Feshi

10.1 Bu Sözleşme, Bölüm 16.9 uyarınca geçerli kalacak şartlara tabi olarak, siz ya da Google tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

10.2 Bu Sözleşmeyi feshetmek isterseniz tüm Ürünlerinizi yayından kaldırır ve Play Console'u kullanmayı sonlandırırsınız.

10.3 Google otuz (30) gün önceden size yazılı bildirimde bulunarak, herhangi bir nedenle bu Sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca Google, (a) bu Sözleşmenin, bir gizlilik sözleşmesinin ya da Google Play veya Android platformuyla ilgili diğer sözleşmelerin herhangi bir koşulunu ihlal ettiğinizde; (b) Google açısından yasal bir yükümlülük olduğunda; (c) Yetkili geliştirici, iyi durumda bir geliştirici olmanız sona erdiğinde veya Android yazılımını kullanmanız yasaklandığında ya da (d) Google artık Google Play'i sağlamamaya karar verdiğinde bu Sözleşmeyi istediği zaman hemen askıya alabilir veya feshedebilir.

10.4 Bu Sözleşme'nin feshedilmesinden sonra, Google Ürününüzü dağıtmayacaktır, ancak Google Play'in ve Android platformunun desteklenmesi için Ürün'ün kopyalarını tutabilir ve kullanabilir.

11. Beyanlar ve Taahütler

11.1 Ürünlerinizle ilgili tüm Fikri Mülkiyet Haklarına sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

11.2 Üçüncü kişiye ait malzemeler kullanıyorsanız, Üründeki üçüncü kişiye ait malzemeyi sağlama hakkına sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz. Üçüncü kişi Fikri Mülkiyet Haklarına tabi malzemeleri, bu hakların sahibi siz olmadıkça veya bu haklara sahip taraftan malzemenin gönderilmesi için izin almadıkça Google Play'e göndermeyeceğinizi kabul edersiniz.

11.3 Kullanıcıyla yapılan işlemin alıcısı olarak dünya çapında geçerli tüm yasalara uymaktan ve diğer yükümlülüklerden sadece Sizin sorumlu olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

12. SORUMLULUĞUN REDDİ

12.1 PLAY CONSOLE VE GOOGLE PLAY'İ KULLANMANIZ DURUMUNDA RİSKİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE PLAY CONSOLE İLE GOOGLE PLAY'İN "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" ESASINDA, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN SAĞLANDIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

12.2 PLAY CONSOLE VE GOOGLE PLAY'İ, AYRICA PLAY CONSOLE VE GOOGLE PLAY ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE EDİNİLEN TÜM MALZEMELERİ ŞAHSİ KARAR VERME YETKİNİZLE VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANIRSINIZ VE BU KULLANIMDAN DOLAYI BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE VEYA BAŞKA BİR CİHAZDA OLUŞABİLECEK HASARLARIN VE VERİ KAYBININ RİSKİ SİZE AİTTİR.

12.3 GOOGLE; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALLE İLGİLİ OLMAYAN KOŞULLAR VE ZIMNİ TAAHHÜTLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIKÇA BELİRTİLEN VEYA İMA EDİLEN HER TÜRLÜ TAAHHÜT VE KOŞULU AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR.

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, GOOGLE, YAN KURULUŞLARI VE SATIŞ ORTAKLARI İLE LİSANS VERENLERİNİN, GOOGLE VE TEMSİLCİLERİ HERHANGİ BİR KAYIP OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VEYA BU KONUDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE, VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE MARUZ KALABİLECEĞİNİZ DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA ÖRNEK TEŞKİL EDEN HERHANGİ BİR HASAR KONUSUNDA, HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİ KAPSAMINDA SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUK TAŞIMADIĞINI AÇIK ŞEKİLDE ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

14. Tazminat

14.1 (a) Play Console ve Google Play'i bu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanımınızdan (b) Ürünlerinizin herhangi bir kişinin Fikri Mülkiyet Haklarını veya diğer haklarını ihlal etmesinden veya (c) Sizin ya da Ürünlerinizin herhangi bir yasayı ihlal etmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak meydana gelen üçüncü kişilere ait hak talepleri, işlemler, davalar veya hukuki işlemler ile birlikte tüm kayıplar, sorumluluklar, hasarlar, (makul avukat ücretleri dahil) giderler ve masraflar konusunda Google'ı, satış ortaklarını ve ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, acentelerini ve Yetkili Sağlayıcıları kanunların izin verdiği en geniş ölçüde savunmayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.

14.2 Ürünlerinizin Google Play aracılığıyla sunmasından kaynaklanan veya bununla ilgili olarak meydana gelen üçüncü kişilere ait hak talepleri, işlemler, davalar veya hukuki işlemler ile birlikte tüm kayıplar, sorumluluklar, hasarlar, (makul avukat ücretleri dahil) giderler ve masraflar konusunda geçerli Ödemeyi İşleyenleri (Google ve/veya üçüncü kişileri içerebilir) ve Ödemeyi İşleyenlerin satış ortaklarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve acentelerini kanunların izin verdiği azami ölçüde savunmayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.

15. Sözleşme'deki Değişiklikler

15.1 Google, Geliştiriciye bildirim gönderip, Google Play kullanımını sona erdirme imkanı tanıyarak Sözleşme üzerinde istediği zaman değişiklik yapabilir. Düzenli olarak Sözleşmeye bakmanız ve değişiklik bildirimlerini kontrol etmeniz gerekir.

15.2 Değişiklikler geriye dönük olmaz. (a) Bildirim yayınlandıktan sonra Geliştirici olanlar için hemen veya (b) önceden varolan Geliştiriciler için bildirimde belirtilen tarihte (bu tarih değişikliklerin yayınlanmasından sonraki 30 gün içinde olamaz) yürürlüğe girecek ve Geliştirici tarafından kabul edilmiş sayılacaktır (kanunların gerektirdiği değişiklikler hemen yürürlüğe girecektir).

15.3 Sözleşmede yapılan değişiklikleri kabul etmezseniz tek ve münhasır çözüm olarak Google Play'i kullanmayı sonlandırmanız gerekecektir. Google Play'i kullanmaya devam etmenizin bu Sözleşme'nin değişen şartlarını kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacağını kabul edersiniz.

16. Genel Yasal Şartlar

16.1 Bu Sözleşme, sizin tarafınızdan kabul edilmiş olabilecek herhangi bir ek de dahil olmak üzere, Google ile sizin aranızdaki yasal sözleşmenin tamamını oluşturup Google Play'i kullanımınızı düzenler ve Google ile aranızdaki, Google Play konulu önceki sözleşmelerin yerini tümüyle alır. Bu Sözleşme'nin İngilizce versiyonu esas alınır, çevirileri (varsa) bağlayıcı nitelikte olmayıp sadece referans amaçlıdır.

16.2 Google’ın bu Sözleşmede (ya da uygulanacak herhangi bir yasa kapsamında Google lehine olan şartlarda) yer alan herhangi bir yasal hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamamasının, Google’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların veya çözümlerin Google için geçerli olmaya devam edeceğini kabul edersiniz.

16.3 Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme bu Sözleşmedeki hükümlerden birinin geçersiz olduğuna hükmederse, söz konusu hüküm, Sözleşmedeki diğer hükümleri etkilemeden Sözleşmeden çıkartılır. Sözleşme'nin geri kalan hükümleri yürürlükte kalmaya ve uygulanmaya devam eder.

16.4 Google’ı oluşturan şirketler grubunun her üyesinin bu Sözleşme'nin üçüncü kişi lehtarları olduğunu ve bu tür diğer şirketlerin Sözleşmenin kendilerine çıkar sağlayan (ya da kendi lehlerine olan) her türlü hükmünü doğrudan uygulamaya ve bunlardan yararlanmaya yetkili olduklarını kabul edersiniz. Bunun dışında, hiçbir şahıs ya da şirket Sözleşmenin üçüncü kişi lehtarı olamaz.

16.5 GOOGLE PLAY'DEKİ ÜRÜNLER, ABD VE DİĞER YARGI ALANLARININ İHRACAT YASALARINA VE DÜZENLEMELERİNE TABİ OLABİLİR. ÜRÜNLERİ SUNMANIZ VEYA KULLANIMINIZ İÇİN GEÇERLİ OLAN TÜM YEREL VE ULUSLARARASI İHRACAT YASALARINA VE DÜZENLEMELERİNE UYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. BU YASALAR HEDEFLERE, KULLANICILARA VE SON KULLANIMA İLİŞKİN KISITLAMALAR İÇERİR.

16.6 Kontrolün el değiştirmesi (örneğin, hisse alımı veya satışı, şirket birleşmesi veya diğer kurumsal işlemler yoluyla) durumu hariç, bu Sözleşme'de verilen haklar siz veya Google tarafından, diğer tarafın önceden onayı alınmadıkça, bir başkasına tahsis edilemez veya devredilemez. Diğer tüm devir teşebbüsleri geçersizdir.

16.7 Sizin kontrolünüzün el değiştirmesi halinde, Google kendi takdirinde, bu Sözleşmeyi derhal feshetmeyi tercih edebilir.

16.8 Bu Sözleşmeden veya bu Sözleşme kapsamında Google ile olan ilişkinizden kaynaklanan ya da bu Sözleşme ile ilişkili olarak ortaya çıkan tüm hak talepleri, Kaliforniya kanunlar ihtilafı hükümleri haricinde, Kaliforniya Eyaleti'nin yasalarına tabidir. Google ve Siz, bu Sözleşmeden veya bu Sözleşme kapsamında Google ile olan ilişkinizden kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda, Google'ın herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir için başvurmasına izin verileceğini kabul etmeniz dışında, sorunun çözümü için Kaliforniya Santa Clara bölgesinde bulunan federal veya eyalet mahkemelerinin özel yargı yetkisine başvurmayı da kabul edersiniz. Sözleşmeyi bir ABD hükümet kuruluşu adına kabul ediyorsanız, yukarıdaki ifadeler yerine şu şart geçerlidir: Taraflar geçerli kanun ve mahkeme yeri konusunda itiraz etmeyeceklerini kabul ederler.

16.9 Bölüm 1 (Tanımlar), 6.5, 10.4, 11 (Beyanlar ve Taahhütler), 12 (Sorumluluğun Reddi), 13 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), 14 (Tazminat) ve 16 (Genel Yasal Şartlar) bu Sözleşme'nin süresinin bitmesinden veya feshinden sonra da geçerli olmaya devam eder.