Google Play

Общи условия на Google Play

В сила от 22 януари 2019 г. (преглед на архивираната версия)

1. Въведение

Приложими условия. Благодарим ви, че използвате Google Play. Google Play е услуга, осигурявана от Google Ireland Limited (Google, ние или нас) с адрес Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Използването от ваша страна на Google Play и приложенията и игрите (включително мигновените приложения за Android), както и музиката, филмите, книгите, списанията или друго дигитално съдържание или услуги (наричани Съдържание), достъпни през Google Play, е предмет на настоящите Общи условия на Google Play и на Общите условия на Google (ОУ на Google) (събирателно наричани Условията). Google Play е „Услуга“ съгласно описанието в ОУ на Google. В случай на противоречие между Общите условия на Google Play и ОУ на Google предимство имат Общите условия на Google Play.

2. Използване на Google Play от ваша страна

Достъп до и използване на Съдържание. Може да използвате Google Play, за да разглеждате, намирате, гледате, предавате поточно или изтегляте Съдържание за свое мобилно устройство, компютър, телевизор, часовник или друго поддържано устройство (Устройство). За да използвате Google Play, ви е необходимо Устройство, което отговаря на определени системни изисквания и такива за съвместимост. За Съдържанието, което се предлага от или посредством Google Play, може да има допълнителни системни изисквания. Наличността на Съдържанието и функциите варира в различните държави и е възможно в държавата ви да не се предлагат цялото Съдържание или всички функции. Определено Съдържание може да е налично за споделяне с членовете на семейството. Съдържанието в Google Play се предлага от Google Commerce Limited с адрес Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, но може да има друг източник (например програмист на приложения, издател на книги, филмово студио или звукозаписна компания) („Доставчикът“ на Съдържанието).

Възрастови ограничения. За да използвате Google Play, трябва да имате валиден профил в Google (Профил в Google), за който са в сила следните възрастови ограничения. Ако сте считани за непълнолетно лице в държавата си, ваш родител или настойник трябва да ви разреши да използвате Google Play и да приемете Условията. Трябва да спазвате всички допълнителни възрастови ограничения, които може да важат за използването на конкретно Съдържание или функции в Google Play. Мениджърите и членовете на семейството трябва да отговарят и на тези допълнителни изисквания.

Такси от трети лица. Вие носите отговорност за всички такси за достъп или пренос на данни, начислени от трети лица (като например доставчика ви на интернет услуги или мобилния ви оператор) във връзка с използването и преглеждането от ваша страна на Съдържание и Google Play.

Актуализации. Може да се наложи Google Play, свързаните с нея библиотеки за поддръжка или Съдържанието да бъдат актуализирани, например заради поправки на програмни грешки, подобрени функции, липсващи приставки и нови версии (събирателно Актуализации). Подобни Актуализации може да бъдат необходими, за да използвате Google Play или да изтегляте, използвате или осъществявате достъп до Съдържанието. С приемането на настоящите Условия и използването на Google Play се съгласявате да получавате такива Актуализации автоматично. Възможно е да сте в състояние да управлявате Актуализациите на определено Съдържание чрез настройките в Google Play. Ако обаче бъде преценено, че Актуализацията ще отстрани свързана със Съдържанието критична уязвимост в сигурността, тя може да бъде извършена независимо от съответните настройки на Google Play или Устройството ви. В случай че друг магазин за приложения опита да актуализира Съдържание, първоначално изтеглено от Google Play, възможно е да получите предупреждение или актуализацията да бъде предотвратена изцяло.

Информация за вас. В Декларацията за поверителност на Google се обяснява как третираме личните ви данни и защитаваме поверителността ви, когато използвате Google Play. Възможно е Google да трябва да предостави ваша лична информация, като името и имейл адреса ви, на Доставчици с цел обработка на транзакциите ви или предоставяне на Съдържание за вас. Доставчиците приемат да използват тази информация в съответствие с декларациите си за поверителност.

Ако участвате в семейна група в Google Play, членовете на семейството в нея ще могат да виждат определена информация за вас. В случай че сте мениджърът на семейството за такава семейна група, членовете, които поканите в нея, ще виждат името, снимката и имейл адреса ви. Ако се присъедините към семейна група като член на семейството, другите членове ще могат да виждат името, снимката и имейл адреса ви. Мениджърът на семейството ви също така може да вижда възрастта ви и ще получава информация за всички покупки, които извършите чрез посочения семеен начин на плащане, включително описание на закупеното Съдържание. Ако Съдържанието е достъпно за споделяне с членовете на семейството и вие го споделите със семейната си група, тогава всички нейни членове ще имат достъп до Съдържанието и ще виждат, че е закупено от вас.

Неупълномощен достъп до профили. Трябва да защитавате данните за профила си и не бива да ги споделяте с никого. Не трябва да събирате или добивате лични данни на потребители на Google Play или на други Услуги на Google през Google Play, включително имена на профили.

Деактивирани профили. Ако Google деактивира достъпа до профила ви в съответствие с Условията (например ако съществено или многократно ги нарушавате), може да ви бъде отказан достъп до Google Play, до данните за профила ви или до файлове или друго Съдържание, съхранени в профила ви. За повече информация посетете Помощния център. В случай че сте мениджър на семейство в Google Play и Google деактивира достъпа до профила ви, членовете на семейството ви може да загубят достъп до семейните функции, изискващи семейна група, като например семеен начин на плащане, семейни абонаменти или Съдържание, споделено от членове на семейството. Ако сте член на семейство в Google Play и Google деактивира профила ви, членовете на семейството ви ще загубят достъп до Съдържанието, което сте споделили с тях.

Защита от злонамерен софтуер. За да ви предпазва от злонамерен софтуер на трети лица, опасни URL адреси и други проблеми със сигурността, Google може да получава информация за мрежовите връзки, потенциално опасните URL адреси и операционната система на Устройството ви, както и за приложенията, инсталирани на него през Google Play или от други източници. Google може да ви предупреди, ако сметне дадено приложение или URL адрес за опасни, или да го премахне, или да блокира инсталирането му на Устройството ви, ако е известно, че елементът е опасен за устройства, данни или потребители. Можете да деактивирате някои от тези защити от настройките на Устройството си. Възможно е обаче Google да продължи да получава информация за приложенията, инсталирани през Google Play, а приложенията, инсталирани на Устройството ви от други източници, може да продължат да бъдат анализирани за проблеми със сигурността, без да се изпраща информация до Google.

Мигновени приложения за Android. Когато кликнете електронната препратка на Устройството си, Google Play може да провери дали съществува подходящо мигновено приложение и ако намери такова – да отвори електронната препратка в него. Кодът, необходим за изпълнение на частите от мигновеното приложение, до което осъществявате достъп, ще бъде изтеглен на Устройството ви и запазен временно. Подробности за мигновеното приложение можете да намерите в Google Play Магазин. Данните и настройките на мигновените приложения за Android се синхронизират с устройствата, с които сте влезли в профила си в Google. Можете да деактивирате тези приложения от настройките на Устройството си.

Промени в настоящите Условия. Ако Условията се променят, ще бъдете известени поне 30 дни предварително и новите Условия ще влязат в сила след този период на предизвестие. В случай че продължите да използвате Google Play, след като периодът на предизвестието изтече, това ще означава, че приемате новите Условия. Те ще се прилагат за използването от ваша страна на цялото Съдържание (включително Съдържанието, което сте инсталирали или закупили по-рано) и за всички последващи инсталирания и покупки. Ако не приемете тези промени, ще имате възможност да изтеглите Съдържанието, което сте закупили или инсталирали по-рано, и да прекратите използването си на Google Play. Може да продължите да ползвате това копие на Съдържанието на Устройствата си в съответствие с последната приета от вас версия на Условията.

3. Покупки и плащания

Съдържанието в Google Play се предлага от Google Commerce Limited. Когато изтегляте, преглеждате, използвате или купувате Съдържание от или посредством Google Play, сключвате отделен договор с Google Commerce Limited въз основа на настоящите Условия (доколкото е приложимо).

Предварителни поръчки. След като направите предварителна поръчка за Съдържание, договорът ви за покупка и използване на съответния елемент се сключва, когато Съдържанието ви бъде предоставено. Тогава ще бъдете таксувани за покупката. Можете да анулирате предварителната си поръчка по всяко време преди момента, в който Съдържанието стане налично за вас. Ако Съдържанието бъде оттеглено от продажба през Google Play, преди да стане налично, ще трябва да анулираме предварителната ви поръчка. Запазваме си правото да я анулираме, в случай че цената се промени, преди поръчката ви да бъде изпълнена.

Семеен начин на плащане. Ако сте мениджър на семейството за семейна група в Google Play, ще трябва да настроите валиден семеен начин на плащане, с който членовете на семейството ви да могат да купуват Съдържание в Google Play и в приложения. Вие носите отговорност за всички покупки на Съдържание, извършени от членовете на семейството ви посредством семейния начин на плащане. Ако семейната група бъде изтрита или член на семейството я напусне, може да бъдете таксувани за изчакващите покупки, извършени от членовете на семейството посредством семейния начин на плащане.

Google Payments. За да купите Съдържание през Google Play, трябва да имате профил в Google Payments и да приемете Общите условия на Payments. Съобщението за поверителност на Google Payments се прилага при всяка покупка на Съдържание посредством профил за плащания. Вие носите отговорност за дължимите суми, които са свързани с покупките ви в Google Play, извършени с профила ви в Google Payments.

Други начини за обработка на плащания. За да улесни покупките на Съдържание от Google Play, Google може да ви предостави различни начини за обработка на плащания в допълнение към Google Payments. Трябва да спазвате съответните условия или други правни споразумения, независимо дали с Google, или с трети лица, които уреждат използването от вас на даден начин за обработка на плащания. Google може да добавя или премахва начини за обработка на плащания по свое усмотрение. Вие носите цялата отговорност за дължимите суми, свързани с покупките ви в Google Play.

Възможност за таксуване от оператор. За да определим дали отговаряте на условията покупки на Съдържание през Устройствата ви да се таксуват по сметката на доставчика ви на мрежови услуги, когато създавате профил в Google Play на Устройство, ще изпратим до доставчика ви на мрежови услуги идентификатори за устройството ви, като например идентификационния номер на абоната и серийния номер на SIM картата. За да разрешите това, ще трябва да приемете общите условия на доставчика на мрежови услуги. Той може да ни изпрати данни за адреса ви за фактуриране. Ще съхраняваме и използваме тази информация в съответствие с Декларацията за поверителност на Google и Съобщението за поверителност на Google Payments.

Цени. Цените и наличността на Съдържанието, показвано през Google Play, може да се променят по всяко време преди закупуването му.

Данъци. Данъци означава всички данъци (без данъците върху доходите), мита, митнически такси или налози, свързани с продажбата на Съдържание, включително свързани неустойки или лихви. Вие носите отговорност за всички данъци и трябва да плащате Съдържанието без каквито и да е намаления заради данъци. Ако Google или Google Commerce Limited са длъжни да събират или плащат данъци, те ще ви бъдат начислени. Трябва да спазвате всички приложими данъчни закони, включително за декларирането и плащането на данъците, произтичащи във връзка с използването на Google Play от ваша страна или с покупката на Съдържание от или посредством Google Play. Декларирането и плащането на съответните приложими данъци е ваше задължение.

Всички продажби са окончателни. За повече информация относно правата си да се отказвате от, анулирате или връщате покупки и да ви се възстановяват средства вижте Правилата на Google Play за възстановяване на суми. С изключение на изрично посоченото в Правилата на Google Play за възстановяване на суми или в съответните правила на Доставчика всички продажби са окончателни и не се разрешават връщания, замени или възстановявания на средства. Ако за някоя транзакция се извърши замяна, връщане или възстановяване на средства, тя може да бъде анулирана и повече да нямате достъп до Съдържанието, придобито чрез нея.

Извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове. Google Commerce Limited не поема ангажимент, нито е задължена да урежда спорове пред извънсъдебни органи за разрешаване на спорове.

Права на отказ за дигитално Съдържание. Ако извършвате покупка в ролята на потребител, по силата на закона имате автоматичното право да се отказвате от договори за покупки на дигитално Съдържание от Google Play (освен покупките на отделни вестници и списания в Павилион). Същото важи и когато купувате абонаменти за дигитално Съдържание. Когато обаче купите дигитално Съдържание от Google Play, приемате, че ще получите незабавен достъп до него и че в резултат на това ще загубите автоматичното си законово право на отказ. В случай на предварителни поръчки ще загубите автоматичното си законово право на отказ след момента, в който продуктът стане наличен за вас.

Права на отказ за услуги. Ако извършвате покупка в ролята на потребител, по силата на закона имате правото да се отказвате от договори за покупки на услуги в рамките на 14 дни, без да посочвате каквато и да е причина. Периодът за отказ ще изтече 14 дни след сключването на договора. За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите Google Commerce Limited за решението си да се откажете от съответния договор, като го заявите недвусмислено. Може да използвате този примерен формуляр за отказ. Друга възможност е да се свържете с Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия или да поискате възстановяване на сума тук.

Ще получите потвърждение за получаването на отказа на траен носител (напр. по имейл) без неоправдано забавяне. За да спазите срока за отказване, е достатъчно да изпратите съобщение относно упражняването на правото си на отказ преди изтичането на съответния период.

Ако се откажете от съответния договор, ще ви бъдат възстановени сумите за всички плащания, които сте извършили по силата на договора без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от получаването на решението ви за отказване от договора от Google Commerce Limited. Ще възстановим съответните суми, като ползваме същите начини на плащане, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако няма изрично споразумение за друго. Това в никакъв случай няма да доведе до начисляване на такси в резултат на възстановяването.

Ако сте заявили предоставянето на услугите да започне по време на периода за отказ, може да се наложи да платите пропорционална сума за услугите, предоставени до момента, когато сте ни уведомили за отказа си от съответния договор, съпоставена с пълната сума по договора.

Възстановявания на суми. Google предлага допълнителни права за възстановяване на средства за няколко типа Съдържание от Google Play, които са посочени в Правилата на Google Play за възстановяване на суми.

Абонаменти. Когато се абонирате за Съдържание посредством Google Play, ще имате достъп до съответното Съдържание, докато не анулирате абонамента си. Абонаментите се таксуват автоматично в началото на всеки период на таксуване (седмичен, месечен, годишен или друг период) и може да бъдете таксувани не по-рано от 24 часа преди началото на съответния период.

(a) Пробни периоди. Когато се абонирате за платено Съдържание, може да получите безплатен достъп до предимствата на абонамента за определен пробен период, след който ще бъдете таксувани, докато не анулирате абонамента си. За да избегнете таксуване, трябва да анулирате преди края на пробния период. След като анулирате изпробването, незабавно ще загубите достъп до съответното приложение и привилегиите от абонамента, освен ако не е посочено друго. Достъпът до подобни пробни периоди може да е ограничен до определен брой изпробвания за потребител през даден период или да е свързан с други ограничения.

(б) Анулирания. Можете да анулирате абонамент по всяко време преди края на приложимия период на таксуване, както е описано в Помощния център, и анулирането ще влезе в сила от следващия период. Ако например купите месечен абонамент, можете да го анулирате по всяко време през който и да е месец от абонамента и анулирането ще влезе в сила от следващия месец. Сумата за текущия период на таксуване няма да ви бъде възстановена, освен в случаите, посочени в правилата на Google Play за възстановяване на суми (например когато Съдържанието е дефектно). Абонаменти за Google Play Павилион: Ще продължите да получавате Съдържание и Актуализации (ако са приложими) за съответния абонамент за остатъка от текущия период на таксуване. След като този период приключи, ще запазите достъпа до вече доставените броеве на списанието, но достъпът ви до платено новинарско съдържание ще бъде прекратен в края на периода на таксуване, през който е анулиран абонаментът ви. Ако анулирате по време на пробния период, ще запазите достъпа до броевете на списанието, които са достъпни за вас през безплатния пробен период, но няма да запазите наличния през безплатния пробен период достъп до новинарско съдържание. Абонаменти за Google Play Музика: Ако анулирате абонамента си за Google Play Музика, ще продължите да имате достъп до Съдържанието от абонамента за тази услуга през остатъка от текущия период на таксуване. Достъпът ви обаче ще бъде прекратен в края на периода на таксуване, през който е анулиран абонаментът ви. В случай че анулирате абонамента си за Google Play Музика по време на безплатен пробен период, няма да запазите достъпа до Съдържанието от абонамента, което е било достъпно за вас през този период.

(в) Намаления за абонатите на печатни издания. Някои Доставчици на периодични издания може да ви позволят да купите абонамент за периодично Съдържание в Google Play на намалена цена, ако вече сте абонат на печатното издание. В случай че анулирате абонамента си за печатния вариант на съответното периодично издание или ако той изтече и не го подновите, абонаментът ви с намаление за съответното Съдържание в Google Play ще бъде анулиран автоматично.

(г) Промени в цените. Когато купите абонамент, първоначално ще бъдете таксувани с цената, приложима по време на съгласието ви да се абонирате. Ако впоследствие цената на абонамента се увеличи, Google ще ви извести. Увеличението ще бъде приложено към следващото плащане, дължимо след известието, при условие че от предизвестието до таксуването са изминали поне 14 дни. Ако този интервал е по-малък от 14 дни, увеличението на цената ще се приложи към по-следващото дължимо плащане. В случай че не желаете да плащате увеличената цена на абонамента, може да го анулирате, както е описано в секцията „Анулирания“ на настоящите Условия, и няма да бъдете таксувани повече за него, при условие че сте ни известили преди края на текущия период на таксуване. Ако Доставчикът увеличи цената на абонамент и е необходимо съгласие, Google може да анулира абонамента ви, освен ако не приемете новата цена. В случай че абонаментът ви бъде анулиран и впоследствие решите да се абонирате пак, ще бъдете таксувани с валидната към този момент цена на абонамента.

4. Права и ограничения

Лиценз за използване на Съдържание. След извършването на транзакция или плащането на приложимите такси за Съдържание ще имате неизключителното право, както изрично е разрешено в настоящите Условия, само за лична и нетърговска употреба да съхранявате, гледате, използвате, показвате и осъществявате достъп до копия на съответното Съдържание на Устройствата си или по друг начин съгласно упълномощаването като част от Услугата. Всички права, правомощия и дялове в Google Play и Съдържанието, които не са ви предоставени изрично в Условията, са запазени. Използването на приложения и игри от ваша страна може да се урежда от допълнителните условия на лицензионното споразумение с крайния потребител между вас и Доставчика.

Нарушаване на условията на лиценза. Ако нарушите която и да е клауза за ограничаване на Съдържанието в Условията, съществено или многократно нарушавате някои от другите Условия или ви проверяваме за предполагаемо нарушение, Google може да преустанови достъпа ви до Google Play, Съдържанието и/или профила ви в Google, без да ви възстановява средства, и правата ви според този лиценз се прекратяват незабавно. Ще ви известим за причините за действията си, освен ако нямаме основание да смятаме, че това би довело до правна отговорност за Google или друго лице, би компрометирало разследване, би компрометирало работата на продукти, услуги или системи на Google, би навредило на нашите потребители или би нарушило закон или указания на правоприлагащ орган. За допълнителна информация вижте „Деактивирани профили“ в раздел 2.

Ограничения. Нямате право:

Клаузи за трети лица. Независимо от което и да било в противния смисъл в настоящите Условия, третите лица, които лицензират свое Съдържание за Google, се смятат съгласно тези Условия за трети лица бенефициенти единствено по отношение на конкретните клаузи в Условията, които директно засягат Съдържанието им („Клаузи за трети лица“), и единствено с цел да се позволи на тези трети лица да наложат спазването на правата си върху това Съдържание. За избягване на съмнения, нищо в настоящите Условия не предоставя на никоя страна право на трето лице бенефициент по отношение на която и да е клауза извън Клаузите за трети лица, като това включва, без изброяването да е изчерпателно, клаузите или споразуменията, които са включени в Условията чрез позоваване или които може да са упоменати без включване.

Правила на Google Play. Публикуването на отзиви в Google Play е предмет на следните правила. Ако искате да подадете сигнал за злоупотреба или други нарушения на правилата за съдържанието, кликнете тук.

Дефектно Съдържание. Щом Съдържанието стане налично за вас през профила ви, трябва да го проверите възможно най-скоро в рамките на разумното, за да се уверите, че функционира, както е посочено. В случай че намерите грешки или дефекти, трябва да уведомите нас или Доставчика възможно най-скоро в рамките на разумното. За повече информация вижте Правилата на Google Play за възстановяване на суми.

Премахване или липса на Съдържание. Съгласно Условията Съдържанието, което купувате или инсталирате, ще бъде налично за вас през Google Play за периода, избран от вас (при покупка за период на наемане), или докато Google има правото да ви предоставя това Съдържание (в другите случаи). При определени случаи (например ако Google загуби съответните права, предлагането на услуга или Съдържание бъде преустановено, съществуват критични проблеми със сигурността или нарушения на закона или приложимите условия) Google може да премахне от Устройството ви или да спре да ви осигурява достъп до определено Съдържание, което сте купили. Може да бъдете известени за премахването или спирането, стига да е възможно. Ако не сте в състояние да изтеглите копие на Съдържанието преди премахването или спирането, Google може да ви предложи (а) замяна на Съдържанието, ако е възможно, или (б) пълно или частично възстановяване на цената на Съдържанието. В случай че Google ви възстанови сумата, това ще бъде единственото ви удовлетворение.

Няколко профила. Ако имате няколко Профила в Google с различни потребителски имена, в някои случаи може да прехвърлите Съдържание от един в друг, при условие че притежавате и двата профила и че в съответната услуга Google е активирала функция, позволяваща такова прехвърляне.

Ограничения на достъпа на Устройства. От време на време е възможно Google да наложи ограничения върху броя Устройства или софтуерни приложения, които може да използвате за достъп до Съдържанието. За повече информация относно тези ограничения за Google Play Музика или Google Play Филми и ТВ, моля, посетете страницата ни в Помощния център на Google Play Музика или вижте Правилата за използването на Google Play Филми и ТВ.

Опасни дейности. Никаква част от Услугите и Съдържанието не е предназначена за използване при работата на ядрени съоръжения, животоподдържащи системи, комуникации при спешни случаи, навигация или комуникационни системи на летателни апарати, системи за ръководство на въздушното движение или други дейности, при които отказът на Услугите или Съдържанието може да доведе до смърт, нараняване, значителни физически щети или сериозно замърсяване на околната среда.

Google Play Филми и ТВ. За допълнителни подробности и ограничения относно достъпа и използването на Google Play Филми и ТВ от ваша страна вижте Правилата за използването на Play Филми и ТВ.

Google Play Музика

Google Play ви дава възможност да преглеждате, визуализирате, предавате поточно, купувате, изтегляте, препоръчвате и използвате разнообразно музикално и свързано с музика съдържание, като музикални файлове и видеоклипове, визуализации, клипове, информация за изпълнители, отзиви от потребители, професионални музикални рецензии от трети страни и друго дигитално съдържание (Музикални продукти).

Съхранявано съдържание. Можете да използвате Google Play за съхранение на дигитално съдържание (като например музикални файлове, свързани метаданни и графично оформление на албуми) в Музикално хранилище посредством Музикален софтуер, като те са съответно дефинирани по-долу (Съхранявано съдържание). За избягване на съмнения, Музикалните продукти не включват Съхранявано съдържание. Съхраняваното съдържание може да включва файлове, които качвате директно в Музикалното хранилище, и файлове, резултат от „сканиране и намиране на съответствие“ от страна на Google за файлове, съхранявани локално на Устройството ви.

Услуги на музикален сейф. Google Play може да ви осигурява достъп до (а) пространство на сървъра, където можете да съхранявате музика и свързани файлове с данни, включително Музикални продукти и Съхранявано съдържание (Музикално хранилище), или (б) софтуерни приложения (включително за мрежата, мобилни устройства и компютри) и сродни услуги, които ви дават възможност да качвате, управлявате, възпроизвеждате и осъществявате достъп до музика през Музикалното хранилище (Музикален софтуер). В настоящите Условия Музикалното хранилище и Музикалният софтуер са наричани събирателно Услуга на музикален сейф.

Използване на Услугите на музикален сейф. Съхранявайки Музикални продукти и Съхранявано съдържание в Музикалното хранилище, вие съхранявате уникално копие на това Съдържание и искате от Google да го пази за вас и да ви осигурява достъп до него през профила ви в Google Play. С използването на Услугите на музикален сейф вие искате от Google да ви осигури всички необходими функции и характеристики на тези услуги, за да улесни използването ви на Музикални продукти и Съхранявано съдържание. Вие разбирате, че при извършването на техническите стъпки по ваше наставление, необходими за осигуряването ви на Услугите на музикален сейф, Google може (а) да предава Музикални продукти и Съхранявано съдържание през различни мрежи и носители и (б) да извършва промени в Музикалните продукти и Съхраняваното съдържание, които са необходими за приспособяване към и спазване на техническите изисквания на свързващите мрежи, устройства, услуги или носители. Вие потвърждавате и гарантирате пред Google, че имате необходимите права да съхранявате в Музикалното хранилище Съхраняваното съдържание, което инструктирате Google да качи или съхрани в Музикалното хранилище, и да инструктирате Google да извършва действията, описани в тази секция.

Други абонаментни услуги на Google. Използването от ваша страна на Google Play и който и да е абонаментен продукт за музика в Google Play се урежда единствено от настоящите Условия, а не от условията на който и да е друг продукт на Google, в това число такива, през които получавате достъп до музикален абонамент в Google Play.

Google Play Книги. В Декларацията за поверителност на Google Play за Книги се описва как третираме лична и определена друга информация, генерирана при използването от ваша страна на Съдържание, което представлява книги.

Google Play Павилион.

Информация, която Google споделя с издателите на периодични издания. Ако купите в Google Play абонамент за периодично издание за какъвто и да е срок, Google може да сподели с издателя му вашето име, имейл адрес, пощенски адрес и уникален идентификатор. Докато сте абонат на периодично издание, Google може също да споделя с издателя му историята ви на четене в това издание. Google има споразумение с издателя на периодичното издание, че той ще използва тази информация в съответствие с декларацията си за поверителност. Когато купувате абонамента, ще ви бъде предоставена възможност да се откажете от съобщения от издателя, които не са свързани с купувания абонамент, както и от маркетингови съобщения от трети лица. Ако купите един брой на списание в Google Play, Google може да предостави пощенския ви код на издателя на списанието. Също така предоставяме на издателите на периодични издания информация за продажбите на съответните издания.

Потвърждаване на абонаментите за печатни издания. Ако осъществявате достъп до абонамент в Google Play Павилион чрез съществуващ абонамент за печатно издание от съответния издател, може да поискаме от трето лице доставчик на услуги да потвърди от издателя абонамента ви за печатното издание, както и да поискаме от вас определена информация за този абонамент, за да направим това. Google ще използва тази информация в съответствие с Декларацията си за поверителност.