Obecné podmínky využití nabídek ve službě Hudba Google Play

10. smět 2016

Na propagační nabídky zkušebního období ve službě Hudba Google Play se vztahují následující podmínky (dále „podmínky využití“). Jedná se o doplnění podmínek jednotlivých nabídek zkušebního období Hudby Google Play (jednotlivě zvané „nabídka“). (Konkrétní písemné podmínky jednotlivých nabídek budou v tomto dokumentu označeny jako „podmínky nabídky“). Tyto podmínky zahrnují a podléhají ustanovením smluvních podmínek služby Google Play. Na používání služeb uvedených v tomto dokumentu se dále vztahují zásady ochrany soukromí společnosti Google.

1. Zkušební období je dostupné pouze obyvatelům oblastí uvedených v podmínkách nabídky, kteří splní následující podmínky:

2. Délka zkušebního období nabídky je uvedena v podmínkách nabídky.

3. Poslední den, kdy lze nabídku využít, je datum ukončení uvedené v podmínkách nabídky.

4. K uplatnění nabídky je třeba (kromě požadavků uvedených v podmínkách nabídky) splnit následující podmínky:

5. Pokud odběr Hudby Google Play během zkušebního období zrušíte, nebude vám nic účtováno. Po skončení zkušebního období však ztratíte přístup k odběru hudebního obsahu, který jste během tohoto období využívali (např. historii a vytvořeným seznamům skladeb). Pokud během zkušebního období odběr nezrušíte, ode dne, který následuje po dni ukončení zkušebního období, vám bude automaticky účtován měsíční poplatek za odběr, dokud odběr nezrušíte. V příslušných zemích tento poplatek zahrnuje DPH (aktuální měsíční poplatek činí v České republice 149,00 CZK, a v ostatních zemích se řídí cenou uvedenou v podmínkách nabídky). Chcete-li odběr zrušit, otevřete Nastavení v aplikaci Hudba Google Play nebo na webu a postupujte podle pokynů, které se zobrazí.

6. Pokud tuto nabídku využijete, budete mít během zkušebního období přístup k odběru Hudby Google Play. Hudba Google Play odběratelům umožňuje poslouchat hudbu neomezeně prostřednictvím streamu. Odběr je založen na měsíčních obdobích a odběratelé mohou vybírat z titulů, které jsou dostupné na Google Play.

7. Nabídku nelze kombinovat s ostatními nabídkami a možnost jejího využití je nepřenosná.

8. Nabídka může být zrušena nebo dočasně pozastavena vyhlašovatelem v důsledku vzniklých nepředvídatelných okolností, které by bránily v jejím poskytování.

9. V případě dotazů ohledně nabídky kontaktujte tým podpory služby Google Play.