Smluvní podmínky služby Google Play

15. března 2023 (zobrazit archivovanou verzi)

1. Úvod

Platné znění podmínek. Děkujeme, že používáte Google Play. Google Play je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited („Google“ nebo „my“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Používání služby Google Play a aplikací a her (včetně okamžitých aplikací Android), systémových služeb, filmů, knih, časopisů a jiného digitálního obsahu či služeb („obsah“), které jsou v ní k dispozici, podléhá těmto smluvním podmínkám služby Google Play („SPS Play“) a smluvním podmínkám společnosti Google („SPS Google“). Oba tyto dokumenty nazýváme souhrnně „podmínky“). Google Play je služba podle popisu v SPS Google. V případě rozporu mezi SPS Play a SPS Google mají přednost SPS Play.

2. Používání služby Google Play

Přístup k obsahu a jeho používání. Pomocí služby Google Play můžete procházet, vyhledávat, zobrazovat, streamovat nebo stahovat obsah pro mobilní zařízení, počítač, televizor, hodinky nebo jiné podporované zařízení („zařízení“). K používání služby Google Play budete potřebovat zařízení, které splňuje určité požadavky na systém a kompatibilitu. Obsah dostupný na Google Play nebo prostřednictvím Google Play může mít na systém další požadavky. Dostupnost obsahu a funkcí se v různých zemích liší. Ve vaší zemi nemusí být k dispozici všechen obsah a funkce. Některý obsah může být k dispozici ke sdílení se členy rodiny. Obsah na Google Play nabízí společnost Google Commerce Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Tento obsah může pocházet z jiného zdroje (například od vývojáře aplikací, vydavatele knih nebo filmového studia) („poskytovatel“ obsahu).

Věková omezení. Abyste mohli Google Play používat, musíte mít platný účet Google („účet Google“), na který se vztahují tato věková omezení. Pokud jste ve své zemi považováni za nezletilé, potřebujete k používání Google Play a přijetí podmínek svolení rodiče nebo zákonného zástupce. Jestliže se na používání konkrétního obsahu nebo funkcí ve službě Google Play vztahují další věková omezení, musíte je dodržet. Správci rodiny a členové rodiny musí splňovat také tyto další požadavky.

Poplatky třetím stranám. Jste odpovědní za veškeré poplatky za přístup nebo data, které vám v souvislosti s používáním a sledováním obsahu a Google Play mohou naúčtovat třetí strany (například váš poskytovatel internetových služeb nebo mobilní operátor).

Aktualizace. Google Play, související podpůrné knihovny nebo obsah mohou vyžadovat aktualizace – například z důvodu opravy chyb, vylepšení funkcí, chybějících pluginů a nových verzí (souhrnně „aktualizace“). Aktualizace mohou být k používání Google Play, k přístupu k obsahu nebo k jeho stahování či používání nezbytné. Odsouhlasením těchto podmínek a používáním Google Play vyjadřujete souhlas s automatickým přijímáním takových aktualizací. Aktualizace některého obsahu na Google Play můžete spravovat prostřednictvím nastavení. V případě, že aktualizace opraví kritickou bezpečnostní chybu nebo kritický problém s provozuschopností související s obsahem, nebo zabrání zneužití, však může být aktualizace provedena bez ohledu na nastavení aktualizací na Google Play nebo na vašem zařízení. Pokud se jiný obchod s aplikacemi pokusí o aktualizaci obsahu, který byl původně stažen z Google Play, může se vám zobrazit upozornění nebo takové aktualizaci může být zcela zabráněno.

Informace o vás. Způsob, jakým při používání služby Google Play nakládáme s vašimi osobními údaji a chráníme vaše soukromí, popisují zásady ochrany soukromí společnosti Google. Společnost Google bude občas muset vaše osobní údaje, například jméno a e‑mailovou adresu, sdělit poskytovatelům, aby bylo možné zpracovat vaše transakce a poskytnout vám obsah. Poskytovatelé souhlasí s tím, že tyto informace budou používat v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.

Pokud jste součástí rodinné skupiny na Google Play, její členové budou moci zobrazit určité vaše údaje. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Google Play, členové, které pozvete k zapojení do rodiny, uvidí vaše jméno, fotku a e‑mailovou adresu. Jestliže se do rodinné skupiny zapojíte jako člen, ostatní členové uvidí vaše jméno, fotku a e-mailovou adresu. Jestliže zakoupíte obsah pomocí rodinné platební metody, váš správce rodiny uvidí záznam o každém provedeném nákupu včetně popisu obsahu. Pokud je obsah dostupný ke sdílení s rodinou a budete ho sdílet s rodinnou skupinou, budou k němu mít přístup všichni členové rodiny a uvidí, že jste ho zakoupili vy.

Neoprávněný přístup k účtům. Údaje o svém účtu musíte uchovávat v bezpečí a nesmíte je nikomu sdělit. Prostřednictvím služby Google Play nesmíte shromažďovat ani sbírat osobní údaje žádného z uživatelů služby Google Play ani jiných služeb Google, což se týká i názvů účtů.

Zablokované účty. Pokud vám společnost Google v souladu s těmito podmínkami přístup k účtu zablokuje (např. když podmínky významně nebo opakovaně porušíte), může vám být zabráněno v přístupu ke službě Google Play, údajům o účtu a souborům či jinému obsahu, který je v účtu uložen. Další informace naleznete v centru nápovědy. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Google Play a společnost Google vám zakáže přístup k účtu, členové rodiny mohou ztratit přístup k rodinným funkcím, které vyžadují rodinnou skupinu, jako jsou například rodinná platební metoda, rodinná předplatná nebo obsah sdílený členy rodiny. Pokud jste členem rodiny na Google Play a společnost Google vám deaktivuje účet, členové vaší rodiny ztratí přístup k obsahu, který jste s nimi sdíleli.

Ochrana proti malwaru. Za účelem ochrany před škodlivým softwarem či adresami URL třetích stran a jinými bezpečnostními problémy může společnost Google ze zařízení dostávat informace o připojení k sítím, potenciálně škodlivých adresách URL, operačním systému a aplikacích nainstalovaných z Google Play nebo jiných zdrojů. Pokud společnost Google nějakou aplikaci nebo adresu URL považuje za nebezpečnou, může vás varovat. Jestliže je známo, že aplikace poškozuje zařízení, data nebo uživatele, může ji společnost Google odstranit nebo zablokovat její instalaci. Některé z těchto ochran můžete v nastavení svého zařízení vypnout. Společnost Google však může i nadále dostávat informace o aplikacích nainstalovaných prostřednictvím Google Play a aplikace nainstalované na zařízení z jiných zdrojů mohou být analyzovány za účelem zjištění případných bezpečnostních problémů bez odesílání informací do Googlu.

Okamžité aplikace Android. Když v zařízení kliknete na odkaz, může služba Google Play ověřit, zda je k dispozici vhodná okamžitá aplikace, a pokud ano, může odkaz otevřít v okamžité aplikaci. Kód potřebný ke spuštění okamžité aplikace, kterou použijete, bude stažen a dočasně uložen v zařízení. Podrobnosti o okamžité aplikaci naleznete v obchodě Google Play. Data a nastavení okamžitých aplikací Android se synchronizují do zařízení, ve kterých jste přihlášeni pomocí účtu Google. Okamžité aplikace Android můžete deaktivovat v nastavení zařízení.

Změny těchto podmínek. Pokud se SPS Play změní, budete o tom alespoň 30 dní předem informováni a nové SPS Play začnou platit po uplynutí této lhůty. Pokud budete Google Play po uplynutí této lhůty i nadále používat, bude to považováno za přijetí nových SPS Play. Nové SPS Play se budou vztahovat na používání veškerého obsahu (včetně obsahu, který jste nainstalovali nebo zakoupili v minulosti) a veškeré následné instalace nebo nákupy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, budete mít příležitost stáhnout si dříve zakoupený nebo nainstalovaný obsah a přestat Google Play používat. Tuto kopii obsahu na svých zařízeních budete moci i nadále používat v souladu s poslední verzí SPS Play, kterou jste přijali.

3. Nákupy a platby

Obsah ve službě Google Play nabízí společnost Google Commerce Limited a stažením, zobrazením, použitím nebo zakoupením obsahu ve službě Google Play nebo použitím této služby uzavřete na základě těchto podmínek (v příslušném rozsahu) samostatnou kupní smlouvu se společností Google Commerce Limited.

Alternativní platební systémy pro některé nákupy v aplikacích. Někteří poskytovatelé mohou ve své aplikaci umožnit nákup produktů anebo služeb za použití jiného platebního systému než je platební systém Google Play. Poskytovatel vám k tomuto musí poskytnout potřebné informace. Pokud si zakoupíte produkty anebo služby prostřednictvím jiného platebního systému než je platební systém Google Play, uzavřete tím separátní smlouvu řídící se podmínkami třetí strany a příslušný produkt anebo služba vám bude dodán/a třetí stranou. V takovém případě se společností Google Commerce Limited smlouvu neuzavíráte a společnost Google Commerce Limited nebude považována za poskytovatele daného produktu ani služby. SPS Play (včetně ustanovení týkajících se cen, vrácení peněz a vašich práv na odstoupení od smlouvy) se na takový produkt ani službu neuplatní a společnost Google se na dodávce ani poskytování takových produktů či služeb nepodílí.

Předobjednávky. Když si obsah předobjednáte, smlouva o koupi a používání dané položky vejde v platnost ve chvíli, kdy vám obsah bude poskytnut. Ve stejnou chvíli vám nákup také bude naúčtován. Dokud obsah nebudete mít k dispozici, můžete předobjednávku kdykoliv zrušit. Pokud bude obsah stažen z prodeje na Google Play dříve, než bude k dispozici, bude vaše předobjednávka zrušena. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku také v případě, že se před vyřízením objednávky změní cena.

Rodinná platební metoda. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Google Play, budete muset nastavit platnou rodinnou platební metodu, pomocí které budou členové rodiny nakupovat obsah na Google Play a v aplikacích. Za nákupy obsahu uskutečněné všemi členy rodiny pomocí rodinné platební metody budete odpovídat vy. Pokud rodinná skupina bude smazána nebo ji některý člen opustí, mohou vám být účtovány nevyřízené nákupy, které členové rodiny uskutečnili pomocí rodinné platební metody.

Google Payments. Abyste na Google Play mohli nakupovat obsah, musíte mít účet služby Google Payments a souhlasit se smluvními podmínkami služby Google Payments. Na každý nákup obsahu pomocí účtu Google Payments se vztahuje sdělení k ochraně soukromí služby Google Payments. Odpovídáte za všechny splatné částky spojené s nákupy na Google Play provedenými prostřednictvím vašeho účtu Google Payments.

Další způsoby zpracování plateb. Za účelem usnadnění nákupu obsahu na Google Play vám společnost Google může kromě služby Google Payments nabídnout různé další metody zpracování plateb. Musíte dodržet všechny příslušné smluvní podmínky a další právní dohody, jimiž se daná metoda zpracování plateb řídí, ať je uzavřete se společností Google, nebo jinou stranou. Společnost Google může metody zpracování plateb přidávat a odebírat dle vlastního uvážení. Nesete plnou odpovědnost za zaplacení celé výše částky nákupu provedeného na Google Play.

Možnost placení prostřednictvím fakturace operátora. Když si v zařízení vytvoříte účet Google Play, odešleme vašemu poskytovateli síťových služeb identifikátory zařízení, například ID odběratele a výrobní číslo SIM karty, abychom zjistili, zda je možné vám nákupy obsahu provedené prostřednictvím mobilního zařízení strhávat z účtu u poskytovatele síťových služeb. Aby to bylo možné, musíte přijmout smluvní podmínky daného poskytovatele síťových služeb. Poskytovatel síťových služeb nám může zaslat vaši fakturační adresu. Tyto informace budeme používat v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google a upozorněním ve věci ochrany soukromí služby Google Payments.

Stanovení cen. Cena a dostupnost veškerého obsahu zobrazeného ve službě Google Play se před uskutečněním nákupu může kdykoliv změnit.

Daně. „Daně“ znamenají veškeré poplatky, cla, odvody a daně (jiné než daň z příjmu) spojené s prodejem produktů, včetně souvisejících penále a úroků. Jste odpovědní za úhradu veškerých daní a musíte za obsah zaplatit v plné výši bez odečtení jakýchkoliv daní. Pokud má společnost Google nebo Google Commerce Limited povinnost vybírat nebo platit daně, budou vám naúčtovány. Musíte dodržet všechny příslušné daňové zákony, včetně přiznání a zaplacení daní spojených s používáním služby Google Play nebo zakoupením obsahu prostřednictvím služby Google Play. Za přiznání příslušných daní a jejich zaplacení zodpovídáte vy.

Nevratnost prodejů. Další informace o svých právech odstoupení od nákupu, zrušení nákupu či vrácení zakoupených položek a získání platby zpět naleznete v pravidlech služby Google Play pro vracení peněz. S výjimkou případů výslovně uvedených v SPS Google, pravidlech Google Play pro vracení peněz nebo pravidlech poskytovatele pro vracení peněz jsou všechny prodeje konečné a vracení nebo výměna položek ani vracení peněz není povoleno. Pokud u některé transakce bude přiznána výměna či vrácení položky a peněz, daná transakce může být zrušena a vy se již nemusíte dostat k obsahu, který jste v rámci ní získali.

Alternativní řešení sporů se spotřebitelem. Společnost Google Commerce Limited se nezavazuje a není povinna řešit spory prostřednictvím subjektu pro alternativní řešení sporů.

Právo na odstoupení od smlouvy u digitálního obsahu. Pokud obsah kupujete jako spotřebitel, máte podle právních předpisů automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy o koupi digitálního obsahu nebo předplatných digitálního obsahu na Google Play. Při nákupu nebo sjednání předplatného digitálního obsahu na Google Play nicméně vyjadřujete souhlas s tím, že jej budete mít k dispozici okamžitě, a potvrzujete, že s ohledem na tuto skutečnost se svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdáváte.


Práva na odstoupení od smlouvy u služeb. Pokud služby kupujete jako spotřebitel, máte podle právních předpisů právo do 14 dnů od smlouvy o koupi služeb bez uvedení důvodu odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní po datu koupě. Pokud chcete právo na odstoupení od smlouvy využít, musíte společnost Google Commerce Limited jednoznačným sdělením informovat, že od smlouvy odstupujete. Můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Případně můžete kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Google Commerce Limited na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 800720234 (dopis označte „c/o Customer Support“) nebo požádat o vrácení platby zde.

Bez zbytečného prodlení obdržíte potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém médiu (např. e-mailem). Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o využití tohoto práva před koncem lhůty.

Pokud od smlouvy odstoupíte, budou vám vráceny všechny platby, které jste na základě ní provedli, a to bez zbytečného prodlení, ale vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnost Google Commerce Limited obdržela vaše jednoznačné prohlášení, že od smlouvy chcete odstoupit. Pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem vrácení plateb, budou vám platby vráceny prostřednictvím stejných platebních metod, které jste použili při počáteční koupi. V důsledku takového vrácení plateb vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud během lhůty pro odstoupení od smlouvy požádáte o zahájení poskytování služeb, může po vás být požadováno zaplacení poměrné částky odpovídající části služeb poskytnutých do doby, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy.

Vracení plateb. Google u různých typů obsahu na Google Play nabízí další práva na vrácení peněz. Ta jsou popsána v pravidlech pro vracení peněz na Google Play.

Předplatná. Když si prostřednictvím Google Play aktivujete předplatné obsahu, získáte průběžný přístup k obsahu, dokud předplatné nezrušíte. Předplatná se automaticky účtují na začátku každého fakturačního období (ať už je týdenní, měsíční, roční, nebo jiné) a nemohou vám být naúčtována dříve než 24 hodin před začátkem fakturačního období.

(a)       Zkušební období. Když si aktivujete předplatné obsahu za určitou cenu, můžete přístup k výhodám spojeným s předplatným obdržet na konkrétní zkušební období bez dalších poplatků. Po uplynutí zkušebního období vám bude předplatné účtováno, dokud ho nezrušíte. Jestliže za předplatné nechcete platit, musíte ho zrušit před koncem zkušebního období. Pokud není uvedeno jinak, zrušením zkušebního období okamžitě ztratíte přístup k obsahu a veškerým právům vyplývajícím z předplatného. Přístup ke zkušebnímu období může být omezen na určitý počet aktivací na uživatele za určité období nebo se na něj mohou vztahovat jiná omezení.

(b)       Zrušení. Předplatné můžete před koncem stávajícího fakturačního období kdykoli zrušit, jak je popsáno v centru nápovědy. Zrušení bude platit pro následující období. Pokud si například koupíte měsíční předplatné, můžete ho zrušit kdykoli během kteréhokoliv měsíce předplatného a přístup k obsahu nebo službám bude ukončen na konci vašeho aktuálního fakturačního období. Peníze za aktuální fakturační období vám nebudou vráceny. Výjimkou jsou případy, kdy je v pravidlech Google Play pro vracení peněz uvedeno jinak (např. pokud je obsah vadný).

(c)       Slevy pro předplatitele tištěné verze. Někteří vydavatelé periodik vám mohou na předplatné pravidelně vydávaného obsahu ve službě Google Play nabídnout slevu, pokud jste předplatiteli tištěné verze. Pokud předplatné tištěné verze daného periodika zrušíte nebo vám skončí a neobnovíte ho, bude vám sleva na předplatné daného obsahu ve službě Google Play automaticky zrušena.

(d)       Zvýšení cen. Po zakoupení předplatného vám bude zpočátku účtována sazba platná ve chvíli, kdy jste s předplatným souhlasili. Pokud se cena předplatného později zvýší, společnost Google vám to oznámí. Zvýšení se bude vztahovat na další platbu, kterou máte uhradit po tomto oznámení, za předpokladu, že jste byli informováni alespoň 30 dnů před provedením změny. Pokud jste byli informováni méně než 30 dnů předem, bude se zvýšení ceny vztahovat až na platbu následující po nejbližší další platbě. Jestliže za předplatné zvýšenou cenu platit nechcete, můžete ho zrušit způsobem popsaným v části Zrušení těchto podmínek a další částky za předplatné vám již účtovány nebudou (za předpokladu, že nás informujete před koncem stávajícího fakturačního období). V případech, kdy poskytovatel zvýší cenu předplatného a je vyžadován váš souhlas, vám může společnost Google předplatné zrušit, pokud s novou cenou nebudete souhlasit. Jestliže své předplatné po zrušení obnovíte, bude vám účtována aktuální sazba platná v době obnovení.

4. Práva a omezení

Licence k používání obsahu. Po dokončení transakce nebo uhrazení příslušných poplatků za obsah budete mít nevýhradní právo uchovávat, zobrazovat a používat příslušný obsah, přistupovat k němu a zobrazovat jeho kopie, a to na svých zařízeních nebo jiným povoleným způsobem, avšak pouze v rozsahu výslovně povoleném v těchto podmínkách a pouze pro své osobní nekomerční použití. Všechna práva, nároky a podíly ve službě Google Play a obsahu, které vám v podmínkách nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny. Na používání aplikací a her se mohou vztahovat další smluvní podmínky uvedené v licenční smlouvě s koncovým uživatelem uzavřené mezi vámi a poskytovatelem.

Porušení licenčních podmínek. Pokud porušíte některá ustanovení těchto podmínek týkající se používání obsahu závažným způsobem či opakovaně porušíte některé jiné podmínky nebo pokud vás budeme vyšetřovat kvůli podezření ze zneužití, může vám společnost Google bez vrácení peněz přístup do služby Google Play, k obsahu a k účtu Google zrušit a vaše práva na základě této licence ihned zaniknou. O důvodu tohoto kroku vás budeme informovat, pouze pokud ovšem nebudeme v dostatečné míře přesvědčeni, že by tím společnosti Google nebo jinému člověku vznikla právní odpovědnost, že bychom tím ohrozili vyšetřování, ohrozili provozování jakýchkoli produktů, služeb či systémů Google, způsobili újmu našim uživatelům nebo porušili zákon nebo pokyny orgánů činných v trestním řízení. Další informace najdete v části 2 v odstavci Zablokované účty.

Omezení: Co není dovoleno:

Ustanovení o třetích stranách. Bez ohledu na to, zda je v těchto podmínkách uvedeno cokoli opačného, platí, že třetí strana, která společnosti Google udělí licenci na svůj obsah, je dle těchto podmínek určenou oprávněnou třetí stranou pouze v rámci konkrétních ustanovení těchto podmínek, jež se přímo týkají obsahu třetích stran („ustanovení o třetích stranách“), a pouze za účelem vymáhání svých práv k tomuto obsahu. Pro vyloučení pochybností: Ničím, co je v těchto podmínkách uvedeno jinde než v části Ustanovení o třetích stranách – včetně ustanovení nebo smluv začleněných do těchto podmínek odkazem nebo zmíněných bez začlenění – se neudělují práva oprávněné třetí strany nikomu jinému.

Zásady služby Play. Zveřejňování recenzí na Google Play podléhá těmto zásadám. Zneužití nebo jiná porušení obsahových zásad můžete nahlásit kliknutímsem.

Vadný obsah. Jakmile je vám prostřednictvím účtu zpřístupněn obsah, měli byste jej co nejdříve zkontrolovat a ujistit se, zda funguje, jak je uvedeno. O případných chybách nebo problémech byste nás nebo poskytovatele měli co nejdříve informovat. Další informace najdete v zásadách služby Google Play pro vracení peněz.

Odebrání a nedostupnost obsahu. Zakoupený nebo nainstalovaný obsah vám bude prostřednictvím služby Google Play v případě výpůjčky na určité období zpřístupněn po dobu, kterou jste vybrali, a v ostatních případech po dobu, po kterou má společnost Google právo vám daný obsah zpřístupňovat, přičemž platí tyto podmínky. V určitých případech (například pokud společnost Google ztratí příslušná práva, pokud služba nebo obsah přestanou být poskytovány nebo pokud dojde ke kritickým bezpečnostním problémům či porušení příslušných podmínek či právních předpisů) může společnost Google z vašeho zařízení určitý zakoupený obsah odebrat nebo vám k němu přestat poskytovat přístup. Na takovéto odstranění nebo ukončení můžete být předem upozorněni (pokud to bude možné). Pokud si před odebráním obsahu či přístupu nemůžete stáhnout kopii daného obsahu, může vám společnost Google nabídnout buď (a) náhradní obsah (pokud je to možné) nebo (b) úplné či částečné vrácení platby za obsah. Pokud vám společnost Google vrátí platbu, bude její vrácení jediným vaším opravným prostředkem.

Více účtů. Pokud máte více účtů Google pod různými uživatelskými jmény, můžete v některých případech přenést obsah z jednoho účtu do jiného, pokud jste vlastníkem obou účtů a pokud společnost Google v dané službě povolila funkci, která takové přenosy umožňuje.

Omezení přístupu na zařízeních. Google může příležitostně zavést limity na počet zařízení nebo softwarových aplikací, které můžete používat pro přístup k obsahu. Další informace o těchto limitech pro Filmy a TV Google Play / Google TV naleznete v pravidlech používání aplikace Filmy a TV Google Play / Google TV.

Nebezpečná činnost. Žádná ze služeb ani žádný obsah nejsou určeny k použití v provozu jaderných zařízení, systémech na podporu životních funkcí, nouzových komunikačních linkách, systémech letecké navigace a komunikace, systémech řízení letového provozu ani v rámci jakýchkoliv podobných činností, kdy by selhání služeb nebo obsahu mohlo vést k úmrtí, zranění nebo závažné fyzické újmě či škodě na životním prostředí.

Filmy a TV Google Play / Google TV. Další podrobnosti a omezení týkající se přístupu k aplikaci Filmy a TV Google Play / Google TV a jejího používání naleznete v pravidlech používání aplikace Filmy a TV Google Play / Google TV.