Google Play

Smluvní podmínky služby Google Play

Platné od 22. ledna 2019 (zobrazit archivovanou verzi)

1. Úvod

Platné podmínky. Děkujeme, že používáte Google Play. Google Play je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited („Google“ nebo „my“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Používání služby Google Play, aplikací a her (včetně okamžitých aplikací Android), hudby, filmů, knih, časopisů a jiného digitálního obsahu či služeb („obsah“), které jsou v ní k dispozici, podléhá těmto smluvním podmínkám služby Google Play a smluvním podmínkám společnosti Google („SPS Google“). Oba tyto dokumenty nazýváme souhrnně „podmínky“. Google Play je „služba“ podle definice v SPS Google. V případě rozporu mezi smluvními podmínkami služby Google Play a SPS Google mají přednost smluvní podmínky služby Google Play.

2. Používání služby Google Play

Přístup k obsahu a jeho používání. Pomocí služby Google Play můžete procházet, vyhledávat, zobrazovat, streamovat nebo stahovat obsah pro mobilní zařízení, počítač, televizor, hodinky nebo jiné podporované zařízení („zařízení“). K používání služby Google Play budete potřebovat zařízení, které splňuje určité požadavky na systém a kompatibilitu. Obsah dostupný na Google Play nebo prostřednictvím Google Play může mít na systém další požadavky. Dostupnost obsahu a funkcí se v různých zemích liší. Ve vaší zemi nemusí být k dispozici všechen obsah a funkce. Některý obsah může být k dispozici ke sdílení se členy rodiny. Obsah na Google Play nabízí společnost Google Commerce Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Obsah může pocházet z jiného zdroje (například od vývojáře aplikací, vydavatele knih, filmového studia nebo hudebního vydavatelství) („poskytovatel“ obsahu).

Věková omezení. Abyste mohli Google Play používat, musíte mít platný účet Google („účet Google“), na který se vztahují tato věková omezení. Pokud jste ve své zemi považováni za nezletilé, potřebujete k používání Google Play a přijetí podmínek svolení rodiče nebo zákonného zástupce. Jestliže se na používání konkrétního obsahu nebo funkcí ve službě Google Play vztahují další věková omezení, musíte je dodržet. Správci rodiny a členové rodiny musí splňovat také tyto další požadavky.

Poplatky třetím stranám. Jste odpovědní za veškeré poplatky za přístup nebo data, které vám v souvislosti s používáním a sledováním obsahu a Google Play mohou naúčtovat třetí strany (například váš poskytovatel internetových služeb nebo mobilní operátor).

Aktualizace. Google Play, související podpůrné knihovny nebo obsah mohou vyžadovat aktualizace – například z důvodu opravy chyb, vylepšení funkcí, chybějících pluginů a nových verzí (souhrnně „aktualizace“). Aktualizace mohou být k používání Google Play, k přístupu k obsahu nebo k jeho stahování či používání nezbytné. Odsouhlasením těchto podmínek a používáním Google Play vyjadřujete souhlas s automatickým přijímáním takových aktualizací. Aktualizace některého obsahu na Google Play můžete spravovat prostřednictvím nastavení. V případě zjištění, že aktualizace opraví kritickou bezpečnostní chybu související s obsahem, však může být aktualizace provedena bez ohledu na nastavení aktualizací na Google Play nebo na vašem zařízení. Pokud se jiný obchod s aplikacemi pokusí o aktualizaci obsahu, který byl původně stažen z Google Play, může se vám zobrazit upozornění nebo takové aktualizaci může být zcela zabráněno.

Informace o vás. Zásady ochrany soukromí společnosti Google vysvětlují, jak při používání služby Google Play zacházíme s vašimi osobními údaji a chráníme vaše soukromí. Společnost Google bude občas muset vaše osobní údaje, například jméno a e-mailovou adresu, sdělit poskytovatelům, aby bylo možné zpracovat vaše transakce a poskytnout vám obsah. Poskytovatelé souhlasí s tím, že tyto informace budou používat v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.

Pokud jste součástí rodinné skupiny na Google Play, její členové budou moci zobrazit určité vaše údaje. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Google Play, členové, které pozvete k zapojení do rodiny, uvidí vaše jméno, fotku a e-mailovou adresu. Jestliže se do rodinné skupiny zapojíte jako člen, ostatní členové uvidí vaše jméno, fotku a e-mailovou adresu. Jestliže zakoupíte obsah pomocí rodinné platební metody, váš správce rodiny uvidí váš věk a záznam o každém provedeném nákupu včetně popisu zakoupeného obsahu. Pokud je obsah dostupný ke sdílení s rodinou a vy jej budete sdílet s rodinnou skupinou, budou k němu mít přístup všichni členové rodiny a uvidí, že jste jej zakoupili vy.

Neoprávněný přístup k účtům. Údaje o svém účtu musíte uchovávat v bezpečí a nesmíte je nikomu sdělit. Prostřednictvím služby Google Play nesmíte shromažďovat ani sbírat osobní údaje žádného z uživatelů služby Google Play ani jiných služeb Google, což se týká i názvů účtů.

Zablokované účty. Pokud vám společnost Google v souladu s těmito podmínkami zablokuje přístup k účtu (například pokud podmínky závažným způsobem nebo opakovaně porušíte), může vám být zabráněno v přístupu ke službě Google Play, údajům o účtu a souborům či jinému obsahu, který je v účtu uložen. Další informace naleznete v centru nápovědy. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Google Play a společnost Google vám zakáže přístup k účtu, členové rodiny mohou ztratit přístup k rodinným funkcím, které vyžadují rodinnou skupinu, jako jsou například rodinná platební metoda, rodinné odběry nebo obsah sdílený členy rodiny. Jste-li členem rodiny na Google Play a společnost Google vám deaktivuje účet, členové vaší rodiny ztratí přístup k obsahu, který jste s nimi sdíleli.

Ochrana před škodlivým softwarem. Za účelem ochrany před škodlivým softwarem či adresami URL třetích stran a jinými bezpečnostními problémy může společnost Google ze zařízení dostávat informace o připojení k sítím, potenciálně škodlivých adresách URL, operačním systému a aplikacích nainstalovaných z Google Play nebo jiných zdrojů. Pokud společnost Google nějakou aplikaci nebo adresu URL považuje za nebezpečnou, může vás varovat. Je-li známo, že aplikace poškozuje zařízení, data nebo uživatele, může ji společnost Google odstranit nebo zablokovat její instalaci. Některé z těchto ochran můžete v nastavení svého zařízení vypnout. Společnost Google však může i nadále dostávat informace o aplikacích nainstalovaných prostřednictvím Google Play a aplikace nainstalované na zařízení z jiných zdrojů mohou být analyzovány za účelem zjištění případných bezpečnostních problémů bez odesílání informací do Googlu.

Okamžité aplikace Android. Když v zařízení klepnete na odkaz, může služba Google Play ověřit, zda je k dispozici vhodná okamžitá aplikace, a pokud ano, může odkaz otevřít v okamžité aplikaci. Kód potřebný ke spuštění okamžité aplikace, kterou použijete, bude stažen a dočasně uložen v zařízení. Podrobnosti o okamžité aplikaci naleznete v obchodě Google Play. Data a nastavení okamžitých aplikací Android se synchronizují do zařízení, ve kterých jste přihlášeni pomocí účtu Google. Okamžité aplikace Android můžete deaktivovat v nastavení zařízení.

Změny těchto podmínek. Pokud se tyto podmínky změní, budete o tom alespoň 30 dní předem informováni a nové podmínky začnou platit po uplynutí této lhůty. Pokud budete Google Play po uplynutí této lhůty i nadále používat, bude to považováno za přijetí nových podmínek. Nové podmínky se budou vztahovat na používání veškerého obsahu (včetně obsahu, který jste nainstalovali nebo zakoupili v minulosti) a veškeré následné instalace nebo nákupy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, budete mít příležitost stáhnout si dříve zakoupený nebo nainstalovaný obsah a přestat Google Play používat. Tuto kopii obsahu na svých zařízeních budete moci i nadále zobrazovat v souladu s poslední verzí podmínek, kterou jste přijali.

3. Nákupy a platby

Obsah ve službě Google Play nabízí společnost Google Commerce Limited a stažením, zobrazením, použitím nebo zakoupením obsahu ve službě Google Play nebo použitím této služby uzavřete tím na základě těchto podmínek (v příslušném rozsahu) samostatnou kupní smlouvu se společností Google Commerce Limited.

Předobjednávky. Když si obsah předobjednáte, smlouva o koupi a používání dané položky vejde v platnost ve chvíli, kdy vám obsah bude poskytnut. Ve stejnou chvíli vám nákup také bude naúčtován. Dokud obsah nebudete mít k dispozici, můžete předobjednávku kdykoliv zrušit. Pokud bude obsah stažen z prodeje na Google Play dříve, než bude k dispozici, bude vaše předobjednávka zrušena. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku také v případě, že se před vyřízením objednávky změní cena.

Rodinná platební metoda. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Google Play, budete muset nastavit platnou rodinnou platební metodu, pomocí které budou členové rodiny nakupovat obsah na Google Play a v aplikacích. Za nákupy obsahu uskutečněné všemi členy rodiny pomocí rodinné platební metody budete odpovídat vy. Bude-li rodinná skupina smazána nebo ji některý člen opustí, mohou vám být účtovány nevyřízené nákupy, které členové rodiny uskutečnili pomocí rodinné platební metody.

Google Payments. Abyste na Google Play mohli nakupovat obsah, musíte mít účet služby Google Payments a souhlasit se smluvními podmínkami služby Google Payments. Na každý nákup obsahu pomocí účtu Google Payments se vztahuje sdělení k ochraně soukromí služby Google Payments. Odpovídáte za všechny splatné částky spojené s nákupy na Google Play provedenými prostřednictvím vašeho účtu Google Payments.

Další metody zpracování plateb. Za účelem usnadnění nákupu obsahu na Google Play vám společnost Google může kromě služby Google Payments nabídnout různé další metody zpracování plateb. Musíte dodržet všechny příslušné smluvní podmínky a další právní dohody, jimiž se daná metoda zpracování plateb řídí, ať je uzavřete se společností Google, nebo jinou stranou. Společnost Google může metody zpracování plateb přidávat a odebírat dle vlastního uvážení. Nesete plnou odpovědnost za zaplacení celé výše částky nákupu provedeného na Google Play.

Možnost placení z účtu u operátora. Když si v zařízení vytvoříte účet Google Play, odešleme vašemu poskytovateli síťových služeb identifikátory zařízení, například ID odběratele a výrobní číslo SIM karty, abychom zjistili, zda je možné vám nákupy obsahu provedené prostřednictvím mobilního zařízení strhávat z účtu u poskytovatele síťových služeb. Aby to bylo možné, musíte přijmout smluvní podmínky daného poskytovatele síťových služeb. Poskytovatel síťových služeb nám může zaslat vaši fakturační adresu. Tyto informace budeme používat v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google a sdělením k ochraně soukromí služby Google Payments.

Stanovení cen. Cena a dostupnost veškerého obsahu zobrazeného ve službě Google Play se před uskutečněním nákupu může kdykoliv změnit.

Daně. „Daně“ znamenají veškeré poplatky, cla, odvody a daně (jiné než daň z příjmu) spojené s prodejem obsahu, včetně souvisejících pokut a úroků. Jste odpovědní za úhradu veškerých daní a musíte za obsah zaplatit v plné výši bez odečtení jakýchkoliv daní. Pokud má společnost Google nebo Google Commerce Limited povinnost vybírat nebo platit daně, budou vám naúčtovány. Musíte dodržet všechny příslušné daňové zákony, včetně přiznání a zaplacení daní spojených s používáním služby Google Play nebo zakoupením obsahu prostřednictvím služby Google Play. Za přiznání příslušných daní a jejich zaplacení zodpovídáte vy.

Nevratnost prodejů. Další informace o svých právech odstoupení od nákupu, zrušení nákupu či vrácení zakoupených položek a získání platby zpět naleznete v pravidlech Google Play pro vracení peněz. S výjimkou případů výslovně uvedených v pravidlech Google Play pro vracení peněz nebo v pravidlech poskytovatele pro vracení peněz jsou všechny prodeje konečné a vracení nebo výměna položek ani vracení peněz není povoleno. Je-li u některé transakce přiznána výměna či vrácení položky nebo vrácení peněz, může být transakce zrušena a můžete ztratit přístup k obsahu, který jste v rámci dané transakce získali.

Alternativní řešení sporů se spotřebiteli. Společnost Google Commerce Limited se nezavazuje a není povinna řešit spory prostřednictvím subjektu pro alternativní řešení sporů.

Práva na odstoupení od smlouvy u digitálního obsahu. Pokud obsah kupujete jako spotřebitel, máte podle právních předpisů automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy o koupi digitálního obsahu na Google Play (s výjimkou nákupů jednotlivých vydání novin či časopisů v Kiosku). Stejné právo se vztahuje i na koupi předplatného digitálního obsahu. Při nákupu digitálního obsahu na Google Play nicméně vyjadřujete souhlas s tím, že jej budete mít k dispozici okamžitě, a potvrzujete, že s ohledem na tuto skutečnost se svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdáváte. V případě předobjednávek se svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdáváte v okamžiku, kdy produkt dostanete k dispozici.

Práva na odstoupení od smlouvy u služeb. Pokud služby kupujete jako spotřebitel, máte podle právních předpisů právo do 14 dnů od smlouvy o koupi služeb bez uvedení důvodu odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší 14 dní po jejím uzavření. Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy využít, musíte společnost Google Commerce Limited jednoznačným sdělením informovat, že od smlouvy odstupujete. Můžete použít tento modelový formulář pro odstoupení od smlouvy. Případně můžete kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Google Commerce Limited na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (dopis označte „c/o Customer Support“) nebo požádat o vrácení platby zde.

Bez zbytečného prodlení obdržíte potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na trvanlivém médiu (např. e-mailem). Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o využití tohoto práva před koncem lhůty.

Pokud od této smlouvy odstoupíte, budou vám vráceny všechny platby, které jste na základě této smlouvy provedli, a to bez zbytečného prodlení, ale vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnost Google Commerce Limited přijala vaše rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem vrácení peněz, budou vám platby vráceny na platební prostředek, který jste použili při počáteční transakci. V důsledku takového vrácení plateb vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud jste během lhůty pro odstoupení od smlouvy požádali o zahájení poskytování služeb, může po vás být požadováno zaplacení částky proporcionálně odpovídající části služeb poskytnutých do doby, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy.

Vrácení plateb. Společnost Google u několika typů obsahu na Google Play poskytuje další práva na vrácení platby, která jsou popsána v pravidlech Google Play pro vracení peněz.

Odběry. Když se prostřednictvím Google Play přihlásíte k odběru obsahu, obdržíte trvalý přístup k obsahu, dokud odběr nezrušíte. Odběry se účtují automaticky na začátku každého fakturačního období (týdenní, měsíční, roční nebo jiné) a mohou vám být naúčtovány nejdříve 24 hodin před začátkem příslušného fakturačního období.

(a) Zkušební období. Když se přihlásíte k odběru obsahu za určitou cenu, můžete přístup k výhodám spojeným s odběrem obdržet na konkrétní zkušební období zdarma. Po uplynutí zkušebního období vám bude odběr účtován, dokud jej nezrušíte. Nechcete-li za odběr platit, musíte jej zrušit před koncem zkušebního období. Pokud není uvedeno jinak, zrušením zkušebního období okamžitě ztratíte přístup k relevantním aplikacím a veškerým právům vyplývajícím z odběru. Přístup ke zkušebnímu období může být omezen na určitý počet zkušebních odběrů na uživatele za určité období nebo se na něj mohou vztahovat jiná omezení.

(b) Zrušení. Odběr můžete kdykoliv před koncem příslušného fakturačního období podle pokynů v centru nápovědy zrušit a zrušení se projeví v dalším období. Pokud si například předplatíte měsíční odběr, můžete jej zrušit kdykoli během předplaceného měsíce a odběr bude zrušen od následujícího měsíce. Peníze za aktuální fakturační období vám nebudou vráceny. Výjimkou jsou případy, kdy je v pravidlech Google Play pro vracení peněz uvedeno jinak (například pokud je obsah vadný). Odběry v Kiosku Google Play: Obsah a aktualizace (jsou-li k dispozici) související s příslušným odběrem budete dostávat až do konce stávajícího fakturačního období. Po skončení tohoto fakturačního období budete mít i nadále přístup k dříve dodaným vydáním časopisů, ale přístup k placenému zpravodajskému obsahu vám bude ukončen ke konci fakturačního období, během kterého jste odběr zrušili. Pokud odběr během bezplatného zkušebního období zrušíte, i nadále budete mít přístup k vydáním časopisů, která jste otevřeli v bezplatném zkušebním období, ale o přístup ke zpravodajskému obsahu přijdete. Odběry Hudby Google Play: Pokud odběr Hudby Google Play zrušíte, budete mít k obsahu pro odběratele Hudby Google Play přístup i po zbytek fakturačního období. Na konci fakturačního období, v němž byl odběr zrušen, o něj však přijdete. Pokud odběr Hudby Google Play zrušíte ve zkušebním období, nebudete již mít přístup k obsahu pro odběratele Hudby Google Play, ke kterému jste získali přístup během bezplatného zkušebního období.

(c) Slevy pro předplatitele tištěných verzí. Někteří poskytovatelé periodik vám mohou na odběr periodicky vydávaného obsahu ve službě Google Play nabídnout slevu, pokud již odebíráte tištěnou verzi. Pokud odběr tištěné verze daného periodika zrušíte nebo vám skončí předplacené období a odběr neobnovíte, bude vám sleva na odběr daného obsahu ve službě Google Play automaticky zrušena.

(d) Změny cen. Při předplacení odběru vám bude zpočátku účtována sazba platná ve chvíli, kdy jste s předplacením souhlasili. Pokud se cena odběru později zvýší, společnost Google vám to oznámí. Zvýšení se bude vztahovat na další platbu, kterou máte uhradit po tomto oznámení, za předpokladu, že jste byli informováni alespoň 14 dnů před jejím naúčtováním. Pokud jste byli informováni méně než 14 dnů předem, bude se zvýšení ceny vztahovat až na platbu následující po nejbližší další platbě. Jestliže za odběr zvýšenou cenu platit nechcete, můžete odběr zrušit způsobem popsaným v části Zrušení těchto podmínek a další částky vám za odběr již účtovány nebudou (za předpokladu, že nás informujete před koncem stávajícího fakturačního období). V případech, kdy poskytovatel zvýší cenu odběru a je vyžadován váš souhlas, vám může společnost Google odběr zrušit, pokud s novou cenou nebudete souhlasit. Jestliže svůj odběr po zrušení obnovíte, bude vám účtována aktuální sazba platná v době obnovení.

4. Práva a omezení

Licence k používání obsahu. Po dokončení transakce nebo uhrazení příslušných poplatků za obsah budete mít nevýhradní právo uchovávat, zobrazovat a používat příslušný obsah, přistupovat k němu a zobrazovat jeho kopie, a to na svých zařízeních nebo jiným způsobem povoleným v rámci služby, avšak pouze v rozsahu výslovně povoleném v těchto podmínkách a pouze pro své osobní nekomerční použití. Všechna práva, nároky a podíly ve službě Google Play a obsahu, které vám v podmínkách nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny. Na používání aplikací a her se mohou vztahovat další smluvní podmínky uvedené v licenční smlouvě s koncovým uživatelem uzavřené mezi vámi a poskytovatelem.

Porušení licenčních podmínek. Pokud porušíte některá ustanovení těchto podmínek týkající se používání obsahu, závažným způsobem či opakovaně porušíte některé jiné podmínky nebo pokud vás budeme vyšetřovat kvůli podezření ze zneužití, může vám společnost Google bez vrácení peněz přístup do služby Google Play, k obsahu a k účtu Google zrušit a vaše práva na základě této licence ihned zaniknou. O důvodu tohoto kroku vás budeme informovat, pouze pokud ovšem nebudeme v dostatečné míře přesvědčeni, že by tím společnosti Google nebo jinému člověku vznikla právní odpovědnost, že bychom tím ohrozili vyšetřování, ohrozili provozování jakýchkoli produktů, služeb či systémů Google, způsobili újmu našim uživatelům nebo porušili zákon nebo pokyny orgánů činných v trestním řízení. Další informace najdete v části 2 v odstavci Zablokované účty.

Omezení:

Ustanovení o třetích stranách. Bez ohledu na to, zda je v těchto podmínkách uvedeno cokoli opačného, platí, že třetí strana, která společnosti Google udělí licenci na svůj obsah, je dle těchto podmínek určenou oprávněnou třetí stranou pouze v rámci konkrétních ustanovení těchto podmínek, jež se přímo týkají obsahu třetích stran („ustanovení o třetích stranách“), a pouze za účelem vymáhání svých práv k tomuto obsahu. Pro vyloučení pochybností: Ničím, co je v těchto podmínkách uvedeno jinde než v části Ustanovení o třetích stranách – včetně ustanovení nebo smluv začleněných do těchto podmínek odkazem nebo zmíněných bez začlenění – se neudělují práva oprávněné třetí strany nikomu jinému.

Zásady služby Play. Zveřejňování recenzí na Google Play podléhá těmto zásadám. Zneužití nebo jiná porušení obsahových zásad můžete nahlásit kliknutím sem.

Vadný obsah. Jakmile je vám prostřednictvím účtu zpřístupněn obsah, měli byste jej co nejdříve zkontrolovat a ujistit se, zda funguje, jak je uvedeno. O případných chybách nebo problémech byste nás nebo poskytovatele měli co nejdříve informovat. Další informace naleznete v pravidlech Google Play pro vracení peněz.

Odebrání a nedostupnost obsahu. Zakoupený nebo nainstalovaný obsah vám bude prostřednictvím služby Google Play v případě koupě výpůjčky na určité období zpřístupněn po dobu, kterou jste vybrali, a v ostatních případech po dobu, po kterou má společnost Google právo vám daný obsah zpřístupňovat, přičemž platí tyto podmínky. V určitých případech (například pokud společnost Google ztratí příslušná práva, pokud služba nebo obsah přestanou být poskytovány nebo pokud dojde ke kritickým bezpečnostním problémům či porušení příslušných podmínek či právních předpisů) může společnost Google z vašeho zařízení určitý zakoupený obsah odebrat nebo vám k němu přestat poskytovat přístup. Na takovéto odstranění nebo ukončení můžete být předem upozorněni (pokud to bude možné). Pokud si před odebráním obsahu či přístupu nemůžete stáhnout kopii daného obsahu, může vám společnost Google nabídnout buď (a) náhradní obsah, je-li to možné, nebo (b) úplné či částečné vrácení platby za obsah. Vrátí-li vám společnost Google platbu, bude její vrácení jediným vaším opravným prostředkem.

Více účtů. Máte-li více účtů Google pod různými uživatelskými jmény, můžete v některých případech přenést obsah z jednoho účtu do jiného, pokud jste vlastníkem obou účtů a pokud společnost Google v dané službě povolila funkci, která takové přenosy umožňuje.

Omezení přístupu na zařízeních. Google může příležitostně zavést limity na počet zařízení nebo softwarových aplikací, které můžete používat pro přístup k obsahu. Další informace o těchto limitech pro Hudbu Google a Filmy a TV Google Play naleznete v centru nápovědy služby Hudba Google Play nebo v pravidlech používání služby Filmy a TV Google Play.

Nebezpečná činnost. Žádná ze služeb ani žádný obsah nejsou určeny k použití v provozu jaderných zařízení, systémech na podporu životních funkcí, nouzových komunikačních linkách, systémech letecké navigace a komunikace, systémech řízení letového provozu ani v rámci jakýchkoliv podobných činností, kdy by selhání služeb nebo obsahu mohlo vést k úmrtí, zranění nebo závažné fyzické újmě či škodě na životním prostředí.

Filmy a TV Google Play. Další podrobnosti a omezení týkající se přístupu k Filmům a TV Google Play a jejich používání naleznete v pravidlech používání Filmů a TV Google Play.

Hudba Google Play

Google Play umožňuje prohlížet, procházet, streamovat, nakupovat, stahovat, doporučovat a používat různorodý výběr digitální hudby a obsahu souvisejícího s hudbou, jako jsou hudební soubory, soubory hudebních videí, náhledy, videoklipy, informace o interpretech, uživatelské recenze, profesionální hudební recenze třetích stran a další digitální obsah („hudební produkty“).

Uložený obsah. Službu Google Play můžete využít k uložení digitálního obsahu (například hudebních souborů, souvisejících metadat a obalů alb) do hudebního úložiště pomocí hudebního softwaru, jak jsou vymezeny níže („uložený obsah“). Pro vyloučení pochybností: uložený obsah nepatří k hudebním produktům. Uloženým obsahem mohou být jak soubory, které nahrajete přímo do hudebního úložiště, tak soubory, které Google „prohledá a synchronizuje“ se soubory uloženými lokálně ve vašem zařízení.

Služby hudební skříňky. Google Play vám může poskytnout přístup k (a) prostoru na serveru, kam můžete ukládat hudbu a související datové soubory, včetně hudebních produktů a uloženého obsahu („hudební úložiště“) nebo (b) softwarovým aplikacím (včetně webových, počítačových a mobilních aplikací) a souvisejícím službám, které vám umožní nahrávání, spravování a přehrávání hudby a přístup k ní prostřednictvím hudebního úložiště („hudební software“). Hudební úložiště a hudební software se v těchto podmínkách označují společným názvem „služby hudební skříňky“.

Používání služeb hudební skříňky. Uložením hudebních produktů a uloženého obsahu do hudebního úložiště ukládáte jedinečnou kopii daného obsahu a žádáte společnost Google, aby jej za vás uchovala a zpřístupnila vám jej na Google Play prostřednictvím vašeho účtu. Použitím služeb hudební skříňky žádáte společnost Google, aby vám zpřístupnila všechny potřebné funkce a prvky služeb hudební skříňky a usnadnila vám tak používání hudebních produktů a uloženého obsahu. Berete na vědomí, že společnost Google může při provádění požadovaných technických kroků na váš příkaz k poskytnutí služeb hudební skříňky (a) přenášet hudební produkty a uložený obsah přes různé sítě a v různých médiích a (b) provést v hudebních produktech a uloženém obsahu změny, které jsou nutné k jejich uzpůsobení technickým požadavkům spojujících sítí, zařízení, služeb nebo médií. Potvrzujete a zaručujete společnosti Google, že dáte-li jí pokyn k nahrání a uložení obsahu do hudebního úložiště, máte práva, která jsou k uložení uloženého obsahu do hudebního úložiště potřeba, a dále máte práva potřebná k tomu, abyste společnosti Google mohli dát pokyn k provedení akcí popsaných v této části.

Další odběratelské služby Google. Při využívání služby Google Play a odběratelských produktů této služby pro vás platí pouze tyto podmínky, nikoli podmínky jiné služby Google, a to i v případě, že se jedná o službu, jejímž prostřednictvím získáváte přístup k hudebnímu odběru ve službě Google Play.

Knihy Google Play. Zásady ochrany soukromí Google Play pro Knihy popisují, jak zacházíme s osobními a některými jinými informacemi, které generujete při používání obsahu ve formě knih.

Kiosek Google Play.

Informace, které společnost Google sdílí s vydavateli periodik. Pokud si na Google Play předplatíte libovolně dlouhý odběr periodika, společnost Google vydavateli daného periodika sdělí vaše celé jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a jedinečný identifikátor. Po dobu trvání předplatného může Google s vydavatelem sdílet také vaši historii čtení tohoto periodika. Společnost Google se s vydavatelem příslušného periodika dohodla, že vydavatel periodika tyto informace bude používat v souladu se svými zásadami ochrany soukromí. Při zakoupení odběru budete mít možnost zakázat, aby vám od vydavatele chodila sdělení, která nesouvisí s kupovaným odběrem, a aby vám třetí strany zasílaly marketingová sdělení. Pokud si ve službě Google Play koupíte jen jedno vydání časopisu, může společnost Google vydavateli časopisu sdělit vaše poštovní směrovací číslo. Vydavatelům periodik poskytujeme také informace o prodejích periodik.

Ověření předplatného tištěné verze. Pokud jste k předplacenému obsahu v Kiosku Google Play získali přístup prostřednictvím existujícího předplatného tištěné verze periodika příslušného vydavatele, můžeme požádat externího poskytovatele služeb, aby vaše předplatné u vydavatele periodika ověřil. Abychom to mohli provést, můžeme vás také požádat o určité informace související s předplatným tištěné verze. Společnost Google tyto informace použije v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.