GAVEKORT TIL GOOGLE PLAY® – SERVICEVILKÅR I DANMARK

1. Gyldighed og indløsning. Gavekort til Google Play ("Gavekort") gælder kun for brugere, der er 13 år eller ældre, og som har fast bopæl i Danmark. Gavekort udstedes af Google Commerce Limited ("GCL"). Hvis du vil indløse et Gavekort, skal du have adgang til internettet, og du skal kvalificere dig til og have eller oprette en Google Payments-konto gældende for Danmark for at administrere saldoen på dit Gavekort. For brugere, der er mellem 13 og 17 år, er din Google Payments-tilmelding begrænset udelukkende til indløsning af Gavekort.

Gavekort udstedes enten som kort med en fast værdi, som kan bruges til køb for det pågældende beløb, eller som kort med en variabel værdi, der kan bruges til køb for et ethvert beløb op til den gældende maksimumværdi. Indløsning af Gavekort vil altid være underlagt de gældende saldogrænser for Google Play. Når saldogrænsen for Google Play er nået, skal du først foretage køb af kvalificerede varer for at reducere saldoen, inden du kan indløse yderligere Gavekort.

2. Begrænsninger. Gavekortet kan kun bruges til køb af kvalificerede varer i Google Play. Der kan være begrænsninger for indløsning og brug. Varer, der ikke er kvalificerede til køb med Gavekort, omfatter visse varer i sektionen "Enheder" i Google Play (f.eks. telefoner, tablets og relateret tilbehør til enheder) og visse abonnementer. Få flere oplysninger i Hjælp. Medmindre det er et lovkrav, kan Gavekortet ikke indløses til andre kort, det kan ikke genopfyldes, og det kan ikke kombineres med saldi på din Google Payments-konto, der ikke er relateret til Google Play. Gavekortet må ikke videresælges, byttes eller overdrages til andre mod værdi. Hvis du ikke har nok penge på din Google Play-konto til at betale for en vare i Google Play, kan du bruge en anden betalingsform til at gennemføre transaktionen.

3. Ingen gebyrer eller udløbsdato. Der er ingen gebyrer eller udløbsdatoer for Gavekortet. Refunderede Google Play-beløb vil, hvis det er relevant, blive krediteret tilbage til din Google Play-saldo til fremtidig brug under disse servicevilkår, medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

4. Bedrageri. GCL er berettiget til at lukke kundekonti og opkræve betaling ved alternative betalingsformer, hvis et Gavekort, der er erhvervet på svigagtig eller ulovlig vis, indløses eller bruges til at foretage køb i Google Play.

5. Onlinehjælp. Du kan se din Google Play-saldo på https://payments.google.com. Du kan få onlinehjælp til problemer med et Gavekort på https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Ansvarsbegrænsning. GCL er ikke ansvarlig, hvis dit Gavekort bliver væk, stjålet, ødelagt eller brugt uden din tilladelse. GCL giver ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier vedrørende Gavekortet, herunder garantier for tilfredsstillende kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, ud over hvad der gælder ved lov. I tilfælde af at et Gavekort ikke fungerer på grund af et teknisk problem, krediterer GCL saldoen på Gavekortet med det saldobeløb, der var på det defekte kort. GCL er ikke ansvarlig, hvis et Gavekort ikke fungerer som beskrevet i disse servicevilkår på grund af en tredjepart, f.eks. et problem med internettet, en computer, mobiltelefon eller en anden enhed, der anvendes til at få adgang til internettet, eller en internet- eller mobilnetværksudbyder.

7. Generelle vilkår. Disse vilkår indgår i og er underlagt Servicevilkår for Google Play. Brugen af de tjenester, der er beskrevet heri, er endvidere underlagt servicevilkårene for Google Payments og Googles privatlivspolitik. Når du køber, modtager eller indløser et Gavekort, accepterer du, at disse servicevilkår er underlagt dansk lovgivning. GCL forbeholder sig ret til at ændre disse servicevilkår til enhver tid og efter eget skøn, i det omfang loven tillader det. Hvis du har en klage, accepterer du at kontakte Kundeservice først og give GCL mulighed for at finde en løsning på klagen, inden du foretager dig yderligere. Du accepterer Danmark som eksklusiv jurisdiktion.