Google Play

Zmluvné podmienky služby Google Play

Platné od 22. januára 2019 (Zobraziť archivovanú verziu)

1. Úvod

Platné zmluvné podmienky. Ďakujeme, že používate službu Google Play. Google Play je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“„my“ alebo „nás“) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Používanie služby Google Play, aplikácií, hier (vrátane Okamžitých aplikácií Android), hudby, filmov, kníh, časopisov a iného digitálneho obsahu alebo služieb („Obsah“), ktoré sú v nej k dispozícii, podlieha týmto zmluvným podmienkam služby Google Play a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google („Zmluvné podmienky spoločnosti Google“). Oba tieto dokumenty budú ďalej súhrnne označované ako „Zmluvné podmienky“). Google Play je „Služba“ v zmysle jej definície v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. Ak nastane rozpor medzi zmluvnými podmienkami služby Google Play a zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, platia zmluvné podmienky služby Google Play.

2. Vaše používanie služby Google Play

Prístup k Obsahu a jeho používanie. Pomocou služby Google Play môžete prehliadať, vyhľadávať, zobrazovať, streamovať a/alebo sťahovať Obsah pre mobilné zariadenia, počítače, televízory, hodinky alebo iné podporované zariadenia („Zariadenie“). Ak chcete používať službu Google Play, potrebujete Zariadenie spĺňajúce určité požiadavky na systém a kompatibilitu. Obsah dostupný v službe Google Play alebo prostredníctvom tejto služby môže mať na systém ďalšie požiadavky. Dostupnosť Obsahu a funkcií sa v jednotlivých krajinách líši a vo vašej krajine nemusí byť k dispozícii všetok Obsah či funkcie. Niektorý Obsah budete môcť zdieľať s členmi rodiny. Obsah v službe Google Play ponúka spoločnosť Google Commerce Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Obsah môže pochádzať z iného zdroja (napríklad od vývojára aplikácií, vydavateľa kníh, filmového štúdia alebo hudobného vydavateľstva), vtedy hovoríme o tzv. „Poskytovateľoch“ Obsahu.

Vekové obmedzenia. Ak chcete používať službu Google Play, musíte mať platný účet Google („Účet Google“), na ktorý sa vzťahujú nasledujúce vekové obmedzenia. Ak ste vo svojej krajine neplnoletá osoba, musíte mať povolenie používať službu Google Play od rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý musí tiež prijať Zmluvné podmienky. Ak sa na používanie konkrétneho Obsahu alebo funkcií v službe Google Play vzťahujú akékoľvek ďalšie vekové obmedzenia, musíte ich dodržať. Správcovia aj členovia rodiny musia tiež dodržiavať tieto ďalšie požiadavky.

Poplatky tretím stranám. V súvislosti s používaním a zobrazovaním Obsahu a služby Google Play zodpovedáte za akýkoľvek prístup alebo poplatky za dáta účtované tretími stranami (ako je napríklad poskytovateľ internetových služieb alebo mobilný operátor).

Aktualizácie. Google Play, súvisiace podporné knižnice alebo Obsah môžu vyžadovať aktualizácie, napríklad na odstránenie chýb, zavedenie rozšírených funkcií, chýbajúcich doplnkov a nových verzií (spoločne „Aktualizácie“). Takéto Aktualizácie môžu byť nevyhnutné, ak chcete používať službu Google Play a sťahovať či používať Obsah, prípadne k nemu získať prístup. Vyjadrením súhlasu s týmito Zmluvnými podmienkami a používaním služby Google Play súhlasíte s automatickými získavaním Aktualizácií. V prípade určitého Obsahu ich budete môcť spravovať v Nastaveniach služby Google Play. Ak však určíme, že Aktualizáciou sa odstráni závažná chyba zabezpečenia týkajúca sa Obsahu, môžeme ju dokončiť bez ohľadu na vaše nastavenia Aktualizácie v službe Google Play či Zariadení. Ak sa iný obchod s aplikáciami pokúsi aktualizovať Obsah pôvodne stiahnutý zo služby Google Play, môže sa zobraziť upozornenie alebo môžu byť takéto aktualizácie úplne zablokované.

Informácie o vás. V pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google je vysvetlené, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako ich chránime v čase, keď používate službu Google Play. Spoločnosť Google bude musieť vaše osobné údaje, napríklad meno a e-mailovú adresu, odovzdať Poskytovateľom, aby bolo možné spracovať vaše transakcie a poskytnúť vám Obsah. Poskytovatelia súhlasia s tým, že tieto údaje budú používať v súlade so svojimi pravidlami ochrany súkromia.

Ak ste členom rodinnej skupiny v službe Google Play, ostatní členovia vašej rodinnej skupiny budú môcť vidieť určité informácie o vás. Ak ste správcom rodiny v službe Google Play a pozvete do nej nových členov, zobrazí sa im vaše meno, fotografia a e-mailová adresa. Ak sa pripojíte k rodinnej skupine ako člen rodiny, ostatní členovia rodiny budú vidieť vaše meno, fotografiu a e-mailovú adresu. Váš vek si môže zobraziť aj správca rodiny, ktorému sa zobrazuje záznam o všetkých nákupoch uskutočnených prostredníctvom stanoveného rodinného spôsobu platby a popis zakúpeného Obsahu. Ak Obsah, ktorý je k dispozícii na zdieľanie v rámci rodiny, budete zdieľať s rodinnou skupinou, všetci jej členovia budú mať k nemu prístup a tiež si budú môcť zobraziť informáciu o tom, že ste ho zakúpili vy.

Neoprávnený prístup k účtom. Podrobnosti o účte musíte uchovávať v bezpečí a nesmiete ich s nikým zdieľať. Prostredníctvom služby Google Play nesmiete zhromažďovať ani zbierať osobné údaje žiadneho používateľa Google Play ani iných služieb Google. Platí to aj pre názvy účtov.

Zakázané účty. Ak spoločnosť Google zakáže prístup do účtu v súlade so Zmluvnými podmienkami (ak ich napríklad významne alebo opakovane porušíte), môže vám byť zakázaný prístup do služby Google Play, k údajom účtu alebo akýmkoľvek súborom či inému Obsahu uloženému v účte. Ďalšie informácie získate v centre pomoci. Ak ste správcom rodiny v službe Google Play a spoločnosť Google vám zakáže prístup do účtu, členovia rodiny môžu stratiť prístup k rodinným funkciám vyžadujúcim rodinnú skupinu, ako sú napríklad rodinný spôsob platby, rodinné odbery či Obsah zdieľaný s členmi rodiny. Ak ste členom rodiny v službe Google Play a Google zakáže váš účet, členovia rodiny stratia prístup k Obsahu, ktorý ste s nimi zdieľali.

Ochrana pred malvérom. Spoločnosť Google môže získavať informácie o sieťových pripojeniach vášho Zariadenia, potenciálne škodlivých webových adresách, operačnom systéme a aplikáciách nainštalovaných vo vašom Zariadení prostredníctvom služby Google Play alebo z iných zdrojov, aby vás ochránila pred škodlivým softvérom tretej strany, nebezpečnými webovými adresami alebo ďalšími problémami so zabezpečením. Ak spoločnosť Google považuje aplikáciu alebo webovú adresu za nebezpečnú, môže vás na to upozorniť. Ak je známe, že aplikácia poškodzuje zariadenia, dáta alebo používateľov, môže ju odstrániť alebo zablokovať jej inštaláciu. Môžete sa rozhodnúť niektoré tieto ochrany zakázať v nastaveniach Zariadenia, ale spoločnosť Google môže naďalej získavať informácie o aplikáciách nainštalovaných prostredníctvom služby Google Play a aplikácie nainštalované vo vašom Zariadení z iných zdrojov môžu byť naďalej analyzované s cieľom nájsť problémy so zabezpečením bez odosielania informácií spoločnosti Google.

Okamžité aplikácie Android. Keď kliknete na odkaz v Zariadení, Google Play môže skontrolovať, či existuje zodpovedajúca okamžitá aplikácia, a ak áno, otvoriť v nej daný odkaz. Všetky kódy potrebné na spustenie častí okamžitej aplikácie, do ktorých máte prístup, sa stiahnu do vášho Zariadenia a dočasne sa v ňom uchovajú. Podrobnosti o okamžitej aplikácii nájdete v Obchode Google Play. Dáta a nastavenia okamžitých aplikácií pre Android sa synchronizujú do zariadení, v ktorých sa prihlásite do účtu Google. Okamžité aplikácie Android môžete deaktivovať v nastaveniach Zariadenia.

Zmeny týchto Zmluvných podmienok. Ak sa Zmluvné podmienky zmenia, oznámime vám to minimálne 30 dní vopred a po uplynutí tohto obdobia začnú platiť nové Zmluvné podmienky. Pokračovaním v používaní služby Google Play po tomto období prijímate nové Zmluvné podmienky. Nové Zmluvné podmienky budú upravovať vaše používanie všetkého Obsahu (vrátane Obsahu, ktorý ste nainštalovali či zakúpili v minulosti) a všetky nasledujúce inštalácie alebo nákupy. Ak s danými zmenami nesúhlasíte, budete mať možnosť stiahnuť Obsah, ktorý ste si predtým zakúpili či nainštalovali, a zrušiť vaše používanie služby Google Play. Obsah si budete môcť aj naďalej zobrazovať v Zariadeniach, avšak v súlade s najnovšou verziou Zmluvných podmienok, s ktorou ste vyjadrili súhlas.

3. Nákupy a platby

Obsah v službe Google Play ponúka spoločnosť Google Commerce Limited a stiahnutím, zobrazením, použitím alebo zakúpením Obsahu v službe Google Play alebo pomocou nej uzatvárate samostatnú zmluvu založenú na týchto Zmluvných podmienkach (v náležitých prípadoch) so spoločnosťou Google Commerce Limited.

Predobjednávky. Keď si predobjednáte Obsah, zmluva o zakúpení a používaní danej položky sa uzavrie, keď vám bude Obsah sprístupnený, pričom v rovnakom čase vám bude aj zaúčtovaný. Predobjednávku môžete až do sprístupnenia Obsahu kedykoľvek zrušiť. Ak je produkt stiahnutý z predaja prostredníctvom služby Google Play ešte predtým, ako bol sprístupnený, predobjednávku budeme musieť zrušiť. Vyhradzujeme si tiež právo na zrušenie objednávky, keď sa jej cena zmení ešte predtým, ako je realizovaná.

Rodinný spôsob platby. Ak ste správcom rodinnej skupiny v službe Google Play, budete musieť pre členov rodiny nastaviť platný rodinný spôsob platby, aby mohli pomocou neho nakupovať Obsah v službe Google Play a v rámci aplikácií. Budete zodpovedať za všetky nákupy Obsahu, ktoré členovia vašej rodiny uskutočnia pomocou rodinného spôsobu platby. Ak odstránite rodinnú skupinu alebo ju opustí člen rodiny, môžu vám byť naúčtované nespracované nákupy uskutočnené členmi rodiny pomocou rodinného spôsobu platby.

Google Payments. Ak chcete nakupovať Obsah prostredníctvom služby Google Play, musíte mať účet Google Payments a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Google Payments.Oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti Google platí pri akomkoľvek nákupe Obsahu pomocou účtu Google Payments. Zodpovedáte za všetky sumy, ktoré bude treba zaplatiť v súvislosti s nákupmi uskutočnenými prostredníctvom služby Google Play v účte Google Payments.

Ďalšie spôsoby spracovania platieb. Na uľahčenie nákupu Obsahu prostredníctvom služby Google Play vám môže spoločnosť Google poskytnúť okrem služby Google Payments aj ďalšie spôsoby spracovania platieb. Musíte dodržať všetky príslušné zmluvné podmienky a ďalšie právne zmluvy, ktoré sa vzťahujú na daný spôsob spracovania platieb, bez ohľadu na to, či ide o zmluvy uzavreté so spoločnosťou Google alebo treťou stranou. Spoločnosť Google môže spôsoby spracovania platieb pridávať a odoberať podľa vlastného uváženia. Za vyrovnanie všetkých súm spojených s nákupmi, ktoré vykonáte v službe Google Play, zodpovedáte výhradne vy.

Vhodnosť pre fakturáciu operátora. Keď si v Zariadení vytvoríte účet Google Play, vášmu poskytovateľovi sieťových služieb pošleme identifikátory vášho Zariadenia, napr. ID odberateľa a sériové číslo SIM karty, aby sme zistili, či spĺňate podmienky na účtovanie nákupov Obsahu uskutočnených prostredníctvom Zariadení na účet poskytovateľa sieťových služieb. Na to, aby to bolo možné, musíte najprv prijať zmluvné podmienky daného poskytovateľa sieťových služieb. Poskytovateľ sieťových služieb nám môže poslať údaje o vašej fakturačnej adrese. Uchováme ich v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google a oznámením o ochrane súkromia služby Google Payments.

Ceny. Ceny a dostupnosť všetkého Obsahu zobrazeného prostredníctvom služby Google Play sa môžu kedykoľvek pred zakúpením zmeniť.

Dane. „Dane“ označujú všetky poplatky, clá a dane (iné ako daň z príjmu) spojené s predajom Obsahu vrátane súvisiacich pokút a úrokov. Za zaplatenie všetkých Daní zodpovedáte vy a za Obsah musíte zaplatiť bez daňových zliav. Ak má spoločnosť Google alebo Google Commerce Limited povinnosť vybrať alebo zaplatiť Dane, budú vám naúčtované. Musíte dodržať všetky príslušné daňové zákony vrátane oznámenia a zaplatenia Daní spojených s používaním služby Google Play alebo zakúpením Obsahu v službe Google Play alebo prostredníctvom nej. Za nahlásenie prípadných daní a ich zaplatenie zodpovedáte vy.

Nezvratnosť predajov. Ďalšie informácie o vašich právach na stiahnutie alebo zrušenie nákupov, prípadne ich vrátenie s cieľom získať refundáciu, nájdete v pravidlách pre vrátenie platby v službe Google Play. Všetky predaje sú konečné. Vrátenie či výmena položiek ani vrátenie peňazí nie sú povolené, ak nie je výslovne uvedené inak v pravidlách pre vrátenie platby služby Google Play alebo Poskytovateľa. Ak sa v prípade niektorej transakcie uzná výmena či vrátenie položky alebo platby, transakcia môže byť zrušená a stratíte prístup k Obsahu, ktorý ste v rámci nej získali.

Alternatívne riešenie sporov zákazníkov. Spoločnosť Google Commerce Limited sa nezaväzuje ani nie je povinná riešiť spory pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Práva na odstúpenie od zmluvy pre digitálny obsah. Ak obsah kupujete ako spotrebiteľ, podľa zákona máte automatické zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov digitálneho obsahu v službe Google Play (okrem nákupov jednotlivých novín či časopisov v službe Kiosk). Rovnaké právo sa vzťahuje aj na nákup odberov digitálneho obsahu. Pri zakúpení digitálneho obsahu v službe Google Play však súhlasíte s tým, že ho budete mať k dispozícii okamžite a beriete na vedomie, že sa preto vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie. V prípade predobjednávok sa automatického zákonného práva na odstúpenie vzdávate ihneď potom, ako vám je Produkt sprístupnený.

Práva na odstúpenie od zmluvy pre Služby. Ak Služby kupujete ako spotrebiteľ, podľa právnych predpisov máte právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe bez uvedenia dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Termín na odstúpenie od zmluvy vyprší 14 dní po jej uzavretí. Ak chcete právo na odstúpenie od zmluvy využiť, musíte spoločnosť Google Commerce Limited jednoznačným oznámením informovať, že od zmluvy odstupujete. Môžete použiť tento modelový formulár na odstúpenie od zmluvy. Prípadne môžete kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Google Commerce Limited na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (list označte „c/o Customer Support“) alebo požiadať o vrátenie platby tu.

Bez zbytočného zdržania dostanete potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy pomocou trvanlivého média (napríklad e-mailom). Na splnenie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí odoslať oznámenie o využití tohto práva pred koncom lehoty.

Ak od tejto zmluvy odstúpite, budú vám vrátené všetky platby, ktoré ste na základe tejto zmluvy urobili, a to bez zbytočného zdržania, ale vždy najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy spoločnosť Google Commerce Limited prijala vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia peňazí, budú vám platby vrátené na platobný prostriedok, ktorý ste použili pri počiatočnej transakcii. V dôsledku takéhoto vrátenia platieb vám v žiadnom prípade nebudú účtované žiadne poplatky.

Ak ste počas lehoty na odstúpenie od zmluvy požiadali o začatie poskytovania služieb, môže od vás byť požadované zaplatenie čiastky proporcionálne zodpovedajúcej časti služieb poskytnutých od času, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy.

Vrátenia platieb. Spoločnosť Google poskytuje ďalšie práva na vrátenie platby pre niekoľko typov Obsahu v službe Google Play, ktoré sú uvedené v pravidlách pre vrátenie platby v službe Google Play.

Odbery. Keď sa prostredníctvom služby Google Play prihlásite na odber Obsahu, dostanete k nemu trvalý prístup, dokým odber nezrušíte. Odbery sa automaticky účtujú na začiatku jednotlivých fakturačných období (každý týždeň, mesiac, rok alebo iné obdobie) a poplatok za ne vám môže byť účtovaný maximálne 24 hodín pred začatím fakturačného obdobia.

(a) Skúšobné obdobia. Keď sa prihlásite na odber plateného Obsahu, môžete získať zadarmo prístup k výhodám odberu na stanovené skúšobné obdobie, po ktorom vám budú účtované poplatky, dokým odber nezrušíte. Ak nechcete za odber platiť, musíte ho zrušiť pred koncom skúšobného obdobia. Ak nie je stanovené inak, po zrušení odberu ihneď stratíte prístup k príslušnej aplikácii a všetkým oprávneniam odberu. Prístup k takýmto skúšobným obdobiam môže byť v prípade jednotlivých používateľov obmedzený na určitý počet skúšobných verzií za dané obdobie alebo môže podliehať iným obmedzeniam.

(b) Zrušenia. Odber môžete zrušiť kedykoľvek pred koncom príslušného fakturačného obdobia tak, ako je uvedené v centre pomoci, a zrušenie bude platiť pre nasledujúce obdobie. Ak si napríklad zakúpite mesačný odber, môžete ho zrušiť kedykoľvek počas ktoréhokoľvek predplateného mesiaca a odber sa zruší s platnosťou od nasledujúceho mesiaca. Za aktuálne fakturačné obdobie vám nebude vrátená platba, iba ak by bolo inak uvedené v pravidlách pre vrátenie platby v službe Google Play (keď je napríklad Obsah chybný). Odbery služby Kiosk Google Play: Po zvyšok aktuálneho fakturačného obdobia budete naďalej dostávať Obsah a Aktualizácie (v náležitých prípadoch) príslušného odberu. Po skončení daného fakturačného obdobia budete mať naďalej prístup k číslam časopisu, ktoré ste získali v minulosti, avšak prístup k platenému obsahu správ sa skončí na konci fakturačného obdobia, počas ktorého ste odber zrušili. Ak odber zrušíte v skúšobnom období, budete mať aj naďalej prístup k číslam časopisu, ktoré ste mali k dispozícii počas bezplatného skúšobného obdobia, ale stratíte prístup k obsahu správ. Odbery služby Hudba Google Play: Ak odber služby Hudba Google Play zrušíte, budete mať aj naďalej prístup k odoberanému Obsahu služby Hudba Google Play počas zvyšku aktuálneho fakturačného obdobia. Váš prístup však bude zrušený na konci fakturačného obdobia, počas ktorého odber zrušíte. Ak odber služby Hudba Google Play zrušíte počas bezplatného skúšobného obdobia, nebudete mať naďalej prístup k odoberanému Obsahu služby Hudba Google Play, ku ktorému ste mali prístup počas bezplatného skúšobného obdobia.

(c) Zľavy pre odberateľov tlačenej verzie. Niektorí Poskytovatelia periodík vám môžu ponúknuť zľavu na odber periodického Obsahu v službe Google Play, ak už odoberáte tlačenú verziu. Ak odber tlačenej verzie daného časopisu zrušíte alebo sa skončí predplatené obdobie a odber neobnovíte, zľava na odber daného Obsahu v službe Google Play sa automaticky zruší.

Zmeny cien. Keď si zakúpite odber, bude vám najprv naúčtovaná sadzba platná v čase, kedy ste vyjadrili súhlas s odberom. Ak sa cena odberu neskôr zvýši, bude vás o tom spoločnosť Google informovať. Zvýšenie ceny sa bude týkať ďalšej platby, ktorú máte uhradiť po tomto upozornení, a to za predpokladu, že ste dostali informácie aspoň 14 dní pred uskutočnením zmeny. Ak ste dostali informácie menej než 14 dní vopred, zvýšenie ceny bude platiť až pre platbu nasledujúcu po najbližšej ďalšej platbe. Ak vyššiu cenu za odber platiť nechcete, môžete ho zrušiť tak, ako je uvedené v časti Zrušenia týchto Zmluvných podmienok a už vám za odber nebudú účtované ďalšie sumy. Musíte nás však o tom informovať pred koncom aktuálneho fakturačného obdobia. Keď Poskytovateľ zvýši cenu odberu a vyžaduje sa súhlas, Google môže odber zrušiť, ak nevyjadríte súhlas s novou cenou. Ak sa odber zruší a neskôr sa rozhodnete znova prihlásiť na odber, bude vám účtované aktuálne predplatné.

4. Práva a obmedzenia

Licencia na používanie Obsahu. Po dokončení transakcie alebo zaplatení príslušných poplatkov za Obsah budete mať nevýlučné právo (výhradne tak, ako to výslovne povoľujú tieto Zmluvné podmienky) uchovávať, zobrazovať, používať príslušný Obsah vo svojich Zariadeniach, získať k nemu prístup a zobrazovať aj jeho kópie, prípadne na základe iného povolenia v rámci Služby výhradne na osobné, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, nároky a podiely v službe Google Play a Obsahu, ktoré nie sú v Zmluvných podmienkach výslovne udelené vám. Vaše používanie aplikácií a hier sa môže riadiť dodatočnými zmluvnými podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa medzi vami a Poskytovateľom.

Porušenie Zmluvných podmienok.Ak porušíte niektoré ustanovenia týchto podmienok týkajúce sa používania Obsahu, významne alebo opakovane porušíte niektoré iné podmienky alebo ak vás budeme vyšetrovať pre podozrenie zo zneužitia, môže vám spoločnosť Google bez vrátenia peňazí prístup do služby Google Play, k Obsahu a do účtu Google zrušiť a vaše práva na základe tejto licencie ihneď zaniknú. O dôvode tohto kroku vás budeme informovať, s výnimkou prípadov, keď budeme primerane presvedčení, že by to spoločnosti Google alebo inej osobe založilo právnu zodpovednosť, že by sa tým ohrozilo vyšetrovanie, prevádzkovanie akýchkoľvek služieb alebo systémov spoločnosti Google, uškodilo by sa tým našim používateľom alebo by došlo k porušeniu zákona alebo pokynov vydaných orgánom vykonávajúcim výkon práva. Ďalšie informácie nájdete v 2. časti v odstavci Zakázané účty.

Obmedzenia: Nesmiete:

Ustanovenia o tretích stranách. Nie na ujmu tomu, či je v týchto Zmluvných podmienkach uvedené niečo iné, platí, že tretie strany, ktoré spoločnosti Google udelia licenciu na svoj Obsah, sú podľa týchto Zmluvných podmienok oprávnenými tretími stranami len v rámci konkrétnych ustanovení, ktoré sa priamo týkajú Obsahu („Ustanovenia o tretích stranách“), a to len na účely vymáhania svojich práv na príslušný Obsah. Pre vylúčenie pochybností upozorňujeme, že žiadny bod týchto Zmluvných podmienok mimo časti Ustanovenia o tretích stranách (vrátane ustanovení alebo zmlúv začlenených do týchto podmienok odkazom alebo zmienených bez začlenenia) neudeľuje práva oprávnenej tretej strany voči akejkoľvek inej strane.

Pravidlá služby Play. Na zverejňovanie recenzií v službe Google Play sa vzťahujú nasledujúcepravidlá. Ak chcete nahlásiť zneužitie alebo iné porušenia týkajúce sa obsahu, kliknite tu.

Chybný obsah. Po sprístupnení prostredníctvom účtu by ste mali Obsah čo najskôr skontrolovať a uistiť sa, či funguje uvedeným spôsobom. O prípadných chybách alebo problémoch by ste mali nás alebo Poskytovateľa čo najskôr informovať. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách pre vrátenie platby v službe Google Play.

Odstránenie alebo nedostupnosť Obsahu. V prípade nákupu na obdobie výpožičky budete mať na základe týchto Zmluvných podmienok v službe Google Play prístup k zakúpenému Obsahu na obdobie, ktoré ste si vybrali. V ostatných prípadoch bude Obsah k dispozícii počas obdobia, na ktoré má spoločnosť Google právo daný Obsah sprístupňovať. V niektorých prípadoch (ak napríklad Google stratí príslušné práva, prestane poskytovať niektorú službu alebo Obsah, dôjde k problémom so zabezpečením alebo porušeniam príslušných zmluvných podmienok či zákona) môže spoločnosť Google z vášho Zariadenia odobrať určitý Obsah, ktorý ste zakúpili, alebo vám k nemu prestať poskytovať prístup. Takéto odobratie vám bude oznámené s primeraným predstihom. Ak si pred odobratím Obsahu alebo prístupu nemôžete stiahnuť kópiu daného Obsahu, spoločnosť Google vám ponúkne buď (a) náhradný Obsah (ak je to možné), alebo vám (b) čiastočne či úplne vráti platbu za Obsah. Ak vám spoločnosť Google vráti platbu, bude to pre vás jediný spôsob nápravy škody.

Viacero účtov. Ak máte viacero Účtov Google s rôznymi používateľskými menami, v niektorých prípadoch môžete preniesť Obsah z účtu do účtu, ak ste vlastníkom oboch týchto účtov a spoločnosť Google v danej službe aktivovala funkciu umožňujúcu prenosy.

Obmedzenie prístupu v Zariadeniach. Google môže príležitostne zaviesť obmedzenia počtu Zariadení a softvérových aplikácií, pomocou ktorých môžete získať prístup k Obsahu. Ďalšie informácie o týchto obmedzeniach v službe Hudba Google Play alebo Filmy a TV Google Play nájdete na stránke centra pomoci služby Hudba Google Play alebo v pravidlách používania služby Filmy a TV Google Play.

Nebezpečná činnosť. Služby ani Obsah nie sú určené na prevádzku jadrových zariadení, použitie v systémoch na podporu životných funkcií, núdzových komunikačných linkách, systémoch leteckej navigácie a komunikácie, systémoch riadenia letovej prevádzky, ani v rámci akýchkoľvek podobných činností, kedy by zlyhanie Služieb alebo Obsahu mohlo viesť k úmrtiu, zraneniu alebo závažnej fyzickej ujme alebo škode na životnom prostredí.

Filmy a TV Google Play. Ďalšie podrobnosti a obmedzenia týkajúce sa prístupu a používania služby Film a TV Google Play si môžete prečítať v pravidlách používania služby Filmy a TV Google Play.

Hudba Google Play

Služba Google Play umožňuje prehliadanie, zobrazovanie ukážok, streamovanie, nakupovanie, sťahovanie, odporúčanie a využívanie širokej škály digitálnej hudby a obsahu, ktorý s hudbou súvisí. Patria sem napríklad hudobné súbory, súbory hudobných videí, ukážky, klipy, informácie o interpretoch, recenzie používateľov, profesionálne hudobné recenzie od tretích strán a ďalší digitálny obsah („Hudobné produkty“).

Uložený obsah. Google Play môžete použiť na uloženie digitálneho obsahu (napríklad hudobných súborov, súvisiacich metadát a obalov albumov) do Hudobného úložiska pomocou Hudobného softvéru tak, ako je uvedené nižšie („Uložený obsah“). Pre vylúčenie pochybností upozorňujeme, že Uložený obsah nepatrí medzi Hudobné produkty. Uložený obsah môže zahŕňať súbory, ktoré nahrávate priamo do Hudobného úložiska, alebo súbory, ktoré služba Google „prehľadá a priradí“ k miestne uloženým súborom vo vašom Zariadení.

Služby hudobnej skrinky. Google Play vám môže poskytnúť prístup k (a) úložisku na serveri, kde môžete ukladať hudbu a súvisiace dátové súbory vrátane Hudobných produktov a Uloženého obsahu („Hudobné úložisko“) a (b) softvérovým aplikáciám (vrátane webových, počítačových a mobilných aplikácií) a súvisiacim službám, ktoré umožňujú nahrávať, spravovať a prehrávať hudbu a získať k nej prístup prostredníctvom Hudobného úložiska („Hudobný softvér“). Hudobné úložisko a Hudobný softvér sa v týchto Zmluvných podmienkach označujú spoločným názvom „Služba hudobnej skrinky.

Používanie Služieb hudobnej skrinky. Ukladaním Hudobných produktov a Uloženého obsahu v Hudobnom úložisku uchovávate jedinečnú kópiu daného Obsahu a Google žiadate o jeho uchovanie vo vašom mene a jeho sprístupnenie prostredníctvom vášho účtu v službe Google Play. Použitím Služieb hudobnej skrinky žiadate spoločnosť Google, aby vám sprístupnila všetky potrebné funkcie a prvky Služieb hudobnej skrinky a uľahčila tak používanie Hudobných produktov a Uloženého obsahu. Beriete na vedomie, že spoločnosť Google môže pri vykonávaní požadovaných technických krokov s cieľom vyhovieť vášmu príkazu na poskytnutie Služieb hudobnej skrinky (a) prenášať Hudobné produkty a Uložený obsah cez rôzne siete a v rôznych médiách a (b) vykonať v Hudobných produktoch a Uloženom obsahu zmeny, ktoré sú nutné na prispôsobenie položiek technickým požiadavkám prepájajúcich sietí, zariadení, služieb alebo médií. Vyjadrujete súhlas s tým (a spoločnosti Google zaručujete), že ak jej dáte príkaz na nahranie alebo uloženie Obsahu do Hudobného úložiska, máte práva potrebné na jeho uchovávanie v Hudobnom úložisku aj práva potrebné no to, aby ste spoločnosti Google mohli dať príkaz na vykonanie akcií opísaných v tejto časti.

Ďalšie odoberané služby spoločnosti Google. Pri používaní služby Google Play a odoberaných hudobných produktov tejto služby pre vás platia len tieto Zmluvné podmienky, a nie podmienky inej služby spoločnosti Google. Platí to aj v prípade, že ide o službu, prostredníctvom ktorej získavate prístup k odberu hudby v službe Google Play.

Knihy Google Play. V pravidlách ochrany súkromia služby Knihy Google Play je uvedené, ako narábame s osobnými a určitými ďalšími informáciami vygenerovanými počas vášho používania Obsahu, ktorým sú knihy.

Kiosk Google Play

Informácie, ktoré spoločnosť Google zdieľa s vydavateľmi periodík. Ak si v službe Google Play kúpite odber periodika na akékoľvek obdobie, spoločnosť Google môže zdieľať vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a jedinečný identifikátor s jeho vydavateľom. Počas obdobia trvania odberu môže spoločnosť Google s vydavateľom zdieľať tiež vašu históriu čítania daného periodika. Spoločnosť Google sa s vydavateľmi periodík dohodla, že vydavateľ časopisu tieto informácie použije v súlade so svojimi pravidlami ochrany súkromia. Pri zakúpení odberu budete mať možnosť deaktivovať prijímanie správ od vydavateľa, ktoré nesúvisia s kupovaným odberom, ako aj prijímanie marketingových správ od tretích strán. Ak si v službe Google Play kúpite len jedno číslo časopisu, spoločnosť Google môže vydavateľovi časopisu poskytnúť vaše poštové smerovacie číslo. Vydavateľom periodík tiež poskytujeme informácie o predajoch periodík.

Overenie odberu tlačenej verzie. Ak odber periodika v službe Kiosk Google získate prostredníctvom existujúceho odberu tlačenej verzie od vydavateľa daného periodika, môžeme požiadať poskytovateľa služieb tretej strany, aby overil váš odber periodika. Z toho dôvodu vás môžeme požiadať o určité informácie súvisiace s vaším odberom tlačenej verzie. Spoločnosť Google tieto informácie použije v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google.