Servicevilkår for Google Play

15. marts 2023 (se arkiveret version)

1. Indledning

Gældende vilkår. Tak, fordi du bruger Google Play. Google Play er en tjeneste, der udbydes af Google Ireland Limited ("Google", "vi" eller "os"), som har adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Din brug af Google Play og de apps og spil (herunder Android Instant Apps), systemtjenester, film, bøger, magasiner eller andet digitalt indhold eller andre digitale tjenester (benævnt "Indhold"), der er tilgængelige via tjenesten, er underlagt disse servicevilkår for Google Play ("Servicevilkår for Play") og servicevilkårene for Google ("Googles servicevilkår") (samlet betegnet som "Vilkår"). Google Play er en tjeneste som beskrevet i Googles servicevilkår. Ved uoverensstemmelser mellem Servicevilkårene for Play og Googles servicevilkår har Servicevilkårene for Play forrang.

2. Din brug af Google Play

Adgang til og brug af Indhold. Du kan bruge Google Play til at gennemse, finde, se, streame eller downloade Indhold til din mobil, din computer, dit fjernsyn, dit ur eller en anden understøttet enhed ("Enhed"). Hvis du vil bruge Google play, skal du have en Enhed, der opfylder visse system- og kompatibilitetskrav. Indhold, der er tilgængeligt i eller via Google Play, kan have yderligere systemkrav. Tilgængeligheden af Indhold og funktioner varierer fra land til land, og det er ikke sikkert, at alt Indhold er tilgængeligt i dit land. Noget Indhold kan muligvis deles med familiemedlemmer. Indhold i Google Play tilbydes af Google Commerce Limited beliggende Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Sådant indhold kan stamme fra en anden kilde, f.eks. en appudvikler, en bogudgiver eller et filmstudie ("Udbyderen" af indholdet).

Aldersbegrænsninger. Hvis du vil bruge Google Play, skal du have en gyldig Google-konto ("Google-konto"), som er underlagt følgende aldersbegrænsninger. Hvis du betragtes som mindreårig i dit land, skal din forælder eller værge give dig tilladelse til at bruge Google Play og til at acceptere Vilkårene. Du skal overholde alle yderligere aldersbegrænsninger, som måtte gælde for brug af specifikt Indhold eller funktioner i Google Play. Familieadministratorer og familiemedlemmer skal også overholde disse yderligere krav.

Gebyrer fra tredjeparter. Du er ansvarlig for adgangs- eller datagebyrer, der opkræves af tredjeparter (f.eks. din internetudbyder eller dit mobilselskab) i forbindelse med din brug og visning af Indhold og Google Play.

Opdateringer. Google Play, relaterede supportsamlinger eller Indhold skal muligvis opdateres, f.eks. i forbindelse med fejlrettelser, forbedrede funktioner, manglende plugins og nye versioner (samlet betegnet som "Opdateringer"). Sådanne Opdateringer kan være nødvendige for, at du kan bruge Google Play eller få adgang til, downloade eller bruge Indhold. Ved at acceptere disse Vilkår og bruge Google Play accepterer du at modtage sådanne Opdateringer automatisk. Du kan muligvis administrere Opdateringer af visse typer Indhold via indstillingerne i Google Play. Hvis det vurderes, at Opdateringen vil reparere en kritisk sikkerhedsbrist eller et kritisk driftsproblem med relation til Indholdet, eller at Opdateringen vil forhindre misbrug, kan Opdateringen dog gennemføres, uanset hvilke opdateringsindstillinger du har valgt i Google Play eller på din Enhed. Hvis en anden appbutik forsøger at opdatere Indhold, der oprindeligt er downloadet via Google Play, modtager du muligvis en advarsel, eller også forhindres sådanne Opdateringer helt.

Oplysninger om Dig. Googles privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger og beskytter dit privatliv, når du bruger Google Play. Google er muligvis nødt til at videregive dine personoplysninger, f.eks. dit navn og din mailadresse, til Udbydere med det formål at behandle dine transaktioner eller levere Indhold til dig. Udbyderne accepterer at bruge disse oplysninger i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker.

Hvis du er medlem af en familiegruppe i Google Play, kan familiemedlemmerne i din familiegruppe se visse oplysninger om dig. Hvis du er administrator af en familiegruppe i Google Play, kan de familiemedlemmer, du inviterer til familiegruppen, se dit navn, dit billede og din mailadresse. Hvis du tilmelder dig en familiegruppe som familiemedlem, kan andre familiemedlemmer se dit navn, dit billede og din mailadresse. Din familieadministrator kan også se din alder og en liste over alle de køb, du foretager med den tilknyttede familiebetalingsmetode, samt en beskrivelse af det købte Indhold. Hvis Indhold er tilgængeligt til familiedeling, og du deler det med din familiegruppe, får alle familiemedlemmer adgang til Indholdet og kan se, at du har købt det.

Uautoriseret adgang til konti. Du skal holde dine kontooplysninger hemmelige, og du må ikke dele dem med andre. Du må ikke hverken manuelt eller automatisk indsamle personlige oplysninger, herunder kontonavne, fra andre brugere af Google Play eller fra brugere af andre Google-tjenester via Google Play.

Deaktiverede konti. Hvis Google deaktiverer adgangen til din konto i overensstemmelse med Vilkårene (f.eks. hvis du i væsentlig grad eller gentagne gange overtræder Vilkårene), kan du blive forhindret i at få adgang til Google Play, dine kontooplysninger, dine filer eller andet Indhold, der er gemt på din konto. Gå til Hjælp for at få flere oplysninger. Hvis du er familieadministrator for en familie i Google Play, og Google deaktiverer adgangen til din konto, kan dine familiemedlemmer miste deres adgang til familiefunktioner, der kræver en familiegruppe, f.eks. familiens betalingsmetode, familieabonnementer eller Indhold, der deles af familiemedlemmer. Hvis du er familiemedlem i en familie i Google Play, og Google deaktiverer adgangen til din konto, vil dine familiemedlemmer miste deres adgang til Indhold, du har delt med dem.

Beskyttelse mod malware. For at beskytte dig mod skadelig software fra tredjeparter, skadelige webadresser og andre sikkerhedsproblemer kan Google modtage oplysninger om din Enheds netværksforbindelser, potentielt skadelige webadresser, operativsystemet og apps, der er installeret på din Enhed via Google eller andre kilder. Google kan advare dig, hvis en app eller webadresse vurderes til at være usikker. Google kan også fjerne eller blokere installationen af denne på din Enhed, hvis den er kendt for at skade enheder, data eller brugere. Du kan vælge at deaktivere nogle af disse former for beskyttelse i indstillingerne på din Enhed, men Google kan fortsætte med at modtage oplysninger om apps, der er installeret via Google Play, og apps, der er installeret på din Enhed fra andre kilder, kan fortsat blive undersøgt for sikkerhedsproblemer uden at sende oplysninger til Google.

Android Instant Apps. Når du klikker på et link på din Enhed, kan Google Play tjekke, om der findes en relevant instant-app og, hvis der gør, åbne linket i den pågældende instant-app. Eventuel kode, der skal bruges til at køre de dele af den pågældende instant-app, du åbner, downloades til din Enhed og opbevares der midlertidigt. Oplysninger om en instant-app kan findes i Google Play Butik. Data og indstillinger i Android Instant Apps synkroniseres med enheder, hvor du er logget ind med din Google-konto. Du kan vælge at deaktivere Android Instant Apps i indstillingerne på din Enhed.

Ændringer af Vilkårene. Hvis Servicevilkårene for Play ændres, får du mindst 30 dages varsel, og de nye Servicevilkår for Play træder i kraft efter denne varslingsperiode. Din fortsatte brug af Google Play efter en sådan varselsperiode indikerer, at du accepterer de nye Servicevilkår for Play. De nye Servicevilkår for Play gælder for din brug af alt Indhold (herunder Indhold, som du tidligere har installeret eller købt) og alle efterfølgende installationer eller køb. Hvis du ikke accepterer sådanne ændringer, får du mulighed for at downloade det Indhold, du tidligere har købt eller installeret, og opsige din brug af Google Play. Du kan fortsat se den pågældende kopi af Indholdet på dine Enheder i overensstemmelse med den seneste version af Servicevilkårene for Play, som du har accepteret.

3. Køb og betalinger

Indhold i Google Play udbydes af Google Commerce Limited, og når du downloader, ser, bruger eller køber Indhold i Google Play eller bruger Google Play, indgår du en separat aftale baseret på disse Vilkår (hvis de er relevante) med Google Commerce Limited.

Alternative faktureringssystemer til nogle køb i apps. Nogle udbydere sælger muligvis produkter og/eller tjenester i deres app, som giver dig mulighed for at bruge et faktureringssystem, der ikke er Google Plays faktureringssystem. Udbyderen er ansvarlig for at give dig de nødvendige oplysninger. Hvis du køber produkter og/eller tjenester via et faktureringssystem, der ikke er Google Plays faktureringssystem, indgår du en separat kontrakt baseret på tredjepartsvilkår, og en tredjepart vil levere produktet og/eller tjenesten. Du indgår ikke en kontrakt med Google Commerce Limited, og Google Commerce Limited anses ikke som sælger af dette produkt og/eller denne tjeneste. Servicevilkårene for Play (herunder de bestemmelser, der er relateret til prissætning, refusioner og din ret til at ophæve aftaler) gælder ikke for et sådant produkt og/eller en sådan tjeneste, og Google er ikke involveret i levering af produktet eller tjenesten.

Forudbestillinger. Når du forudbestiller Indhold, indgår du en købsaftale og en aftale om brugen af den pågældende vare, når Indholdet bliver gjort tilgængeligt for dig, og du bliver debiteret for købet på dette tidspunkt. Du kan til enhver tid annullere din forudbestilling frem til det tidspunkt, hvor Indholdet bliver tilgængeligt for dig. Vi bliver nødt til at annullere din forudbestilling, hvis salget af Indholdet ophører i Google Play, før det bliver tilgængeligt for dig. Vi forbeholder os endvidere retten til at annullere din ordre, hvis prisen ændres, før din ordre er afviklet.

Familiens betalingsmetode. Hvis du er administrator af en familiegruppe i Google Play, bliver du bedt om at tilføje en gyldig familiebetalingsmetode for dine familiemedlemmer, som kan bruges til at foretage køb af Indhold i Google Play og i apps. Du er ansvarlig for alle de køb, familiemedlemmerne foretager via familiens betalingsmetode. Hvis en familiegruppe slettes, eller hvis et familiemedlem forlader familiegruppen, kan du blive opkrævet betaling for afventende køb, som familiemedlemmerne har foretaget med familiens betalingsmetode.

Google Payments. Hvis du vil købe Indhold via Google Play, skal du have en Google Payments-konto og acceptere Servicevilkårene for Google Payments. Erklæringen om privatliv for Google Payments gælder, når du køber Indhold med en Google Payments-konto. Du er ansvarlig for alle beløb, der skal betales i forbindelse med køb, som foretages via Google Play på din Google Payments-konto.

Andre betalingsmetoder. Google kan stille andre metoder til betalingsbehandling ud over Google Payments til din rådighed for at gøre det nemmere at købe Indhold via Google Play. Du skal overholde alle relevante vilkår og betingelser eller juridiske aftaler, som regulerer din brug af en given betalingsmetode, uanset om de er indgået med Google eller en tredjepart. Google kan tilføje eller fjerne betalingsmetoder efter eget skøn. Du har eneansvar for alle beløb, der betales i forbindelse med dine køb i Google Play.

Berettigelse til betaling via mobilregning. Når vi skal fastslå, om du er berettiget til at få faktureret køb af Indhold via en Enhed på din mobilnetværksudbyders konto, sender vi identifikationsoplysninger om din Enhed, f.eks. dit abonnent-id og SIM-kortserienummer til din netværksudbyder, når du opretter en Google Play-konto på en Enhed. Du skal acceptere netværksudbyderens servicevilkår for at tillade dette. Netværksudbyderen kan sende os oplysninger om din faktureringsadresse. Vi beholder og bruger disse oplysninger i overensstemmelse med Googles privatlivspolitikker og Google Payments' erklæring om privatliv.

Priser. Priser og tilgængelighed for alt Indhold, der er synligt i Google Play, kan til enhver tid ændres, inden købet foretages.

Afgifter. "Afgifter" er alle afgifter, toldafgifter eller skatter (foruden indkomstskat), som er knyttet til salget af Indhold, herunder alle relaterede bøder eller renter. Du er ansvarlig for alle Afgifter, og du skal betale Indhold uden reduktioner på grund af Afgifter. Hvis Google eller Google Commerce Limited er forpligtet til at opkræve eller betale Afgifter, bliver du debiteret for disse Afgifter. Du skal overholde den til enhver tid gældende skattelovgivning, herunder indberetning og betaling af Afgifter i forbindelse med brug af Google Play eller køb af Indhold i eller via Google Play. Indberetning og betaling af sådanne gældende Afgifter er dit ansvar.

Alle salg er endelige. Se Google Plays refusionspolitik for at få flere oplysninger om din ret til at ophæve, annullere eller returnere køb og få en refusion. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Googles servicevilkår, Google Plays refusionspolitik eller i Udbyderens refusionspolitikker, er alle salg bindende, og returnering, ombytning og refusion er ikke tilladt. Hvis ombytning, returnering eller refusion tillades for en transaktion, kan transaktionen tilbageføres, og du mister muligvis adgangen til det Indhold, du erhvervede via transaktionen.

Alternativ løsning af tvist for forbrugere. Google Commerce Limited er ikke forpligtet til at løse tvister ved en instans for alternativ løsning af tvister.

Ret til at ophæve aftaler for digitalt indhold. Som forbruger har du en automatisk lovmæssig ret til at ophæve aftaler om køb af eller abonnering på digitalt indhold i Google Play. Når du køber eller abonnerer på digitalt indhold i Google Play, accepterer du dog, at det digitale indhold gøres tilgængeligt for dig med det samme, og du accepterer, at du derfor giver afkald på din automatiske retmæssige ret til at ophæve aftalen.


Ret til at ophæve aftaler for tjenester. Som forbruger har du en lovmæssig ret til at ophæve aftaler om køb af tjenester inden for 14 dage uden begrundelse. Retten til at ophæve en aftale udløber 14 dage fra købsdatoen. Hvis du vil gøre brug af din ret til at ophæve aftalen, skal du med en entydig erklæring underrette Google Commerce Limited om din beslutning om at ophæve denne aftale. Du kan bruge denne standardformular til ophævelse af aftale. Du kan også kontakte Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, 80400265 eller anmode om en refusion her.

Du får tilsendt en bekræftelse på modtagelse af en sådan ophævelse på et varigt medium (f.eks. via mail) uden unødig forsinkelse. For at overholde ophævelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om, at du ønsker at benytte din ret til at ophæve aftalen, før fristen udløber.

Hvis du ophæver aftalen, får du refunderet alle de betalinger, du har foretaget i forbindelse med aftalen, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor Google Commerce Limited har modtaget din entydige erklæring om at ophæve aftalen. Refusionen gennemføres via den samme betalingsform, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Du bliver under ingen omstændigheder pålagt gebyrer som følge af en sådan refusion.

Hvis du har anmodet om, at tjenesterne påbegyndes inden udløbet af din ret til at ophæve aftalen, kan du blive bedt om at betale et beløb, der dækker brugen af de leverede tjenester frem til tidspunktet, hvor du har underrettet os om din ophævelse af denne aftale, i forhold til aftalens fulde dækning.

Refusioner. Google tilbyder yderligere ret til refusion for flere typer Indhold i Google Play. Disse er angivet i Google Plays refusionspolitik.

Abonnementer. Når du abonnerer på Indhold via Google Play, får du løbende adgang til det pågældende Indhold, medmindre du opsiger abonnementet. Abonnementer debiteres automatisk i starten af hver faktureringsperiode (uanset om abonnementet fornyes ugentligt, månedligt, årligt eller over en anden tidsperiode), og du bliver tidligst debiteret 24 timer før begyndelsen af hver faktureringsperiode.

(a)       Prøveperioder. Når du abonnerer på Indhold, der koster penge, får du muligvis adgang til abonnementsfordele uden beregning i en bestemt prøveperiode, hvorefter du debiteres, indtil du opsiger dit abonnement. Hvis du vil undgå opkrævningen, skal du opsige abonnementet, før prøveperioden udløber. Når du opsiger prøveperioden, mister du adgangen til Indholdet og alle abonnementsfordele med det samme, medmindre andet er angivet. Adgang til sådanne prøveperioder kan være begrænset til et bestemt antal prøveperioder for hver bruger i en given periode eller andre begrænsninger.

(b)       Opsigelser. Du kan opsige et abonnement når som helst, inden den angivne faktureringsperiode udløber, som beskrevet i Hjælp, og opsigelsen gælder for næste periode. Hvis du f.eks. tegner et månedligt abonnement, kan du opsige abonnementet når som helst i løbet af en abonnementsmåned, hvorefter abonnementet ophører i slutningen af den indeværende faktureringsperiode. Du modtager ikke nogen refusion for den indeværende faktureringsperiode, medmindre andet er angivet i Google Plays refusionspolitik (f.eks. hvis Indholdet er defekt).

(c)      Nedsatte priser til abonnenter på trykte udgivelser. Nogle Udbydere af tidsskrifter giver dig mulighed for at tegne et abonnement på tidsskriftindhold i Google Play til en reduceret pris, hvis du allerede har et abonnement på det trykte tidsskrift. Hvis du opsiger dit abonnement på det trykte tidsskrift, eller hvis dit abonnement udløber, og du ikke fornyer det, ophører din rabat på abonnementet på det pågældende Indhold i Google Play automatisk.

(d)       Prisstigninger. Når du køber et abonnement, debiteres du første gang den pris, der er gældende på det tidspunkt, hvor du tegner abonnementet. Google underretter dig, hvis prisen på abonnementet stiger på et senere tidspunkt. Stigningen gælder fra din første betaling efter underretningen, forudsat at du har fået mindst 30 dages varsel inden ændringen. Hvis du har fået mindre end 30 dages varsel, træder stigningen ikke i kraft før efter den førstkommende betaling. Hvis du ikke vil betale den forhøjede pris for et abonnement, kan du opsige abonnementet på den måde, der beskrives i afsnittet "Opsigelser" i disse Vilkår, og du bliver ikke debiteret yderligere beløb for abonnementet, forudsat at du har givet os besked før slutningen af den indeværende faktureringsperiode. Hvis Udbyderen hæver prisen på et abonnement, og der kræves samtykke, kan Google opsige dit abonnement, medmindre du accepterer den nye pris. Hvis dit abonnement opsiges, og du senere vil tegne et nyt, bliver du debiteret den aktuelle pris på abonnementet.

4. Rettigheder og begrænsninger

Licens til brug af Indhold. Når du har gennemført en transaktion eller har betalt de pågældende beløb for Indhold, har du en ikke-eksklusiv ret, og udelukkende som det udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår, til at gemme, få adgang til, se, bruge og vise kopier af det pågældende Indhold på dine Enheder eller på anden måde, som er godkendt udelukkende til privat og ikke-kommerciel brug. Alle rettigheder, adkomster og interesser i Google Play og Indhold, som ikke er udtrykkeligt overdraget til dig i Vilkårene, forbeholdes. Din brug af apps og spil kan være underlagt de yderligere vilkår og betingelser i slutbrugerlicensaftalen, der er indgået mellem dig og Udbyderen.

Overtrædelse af licensvilkår. Hvis du overtræder nogen af bestemmelserne om indholdsbegrænsning i Vilkårene, hvis du i væsentligt grad eller gentagne gange overtræder nogen af de andre Vilkår, eller hvis du undersøges på grund af mistanke om ureglementeret adfærd, kan Google, uden at yde nogen form for refusion til dig, opsige din adgang til Google Play, Indholdet eller din Google-konto, og dine rettigheder under denne licens ophører øjeblikkeligt. Du modtager en underretning med årsagen til denne foranstaltning, medmindre vi med rimelighed antager, at denne handling kan medføre juridisk ansvar for Google eller en anden person, kan kompromittere en undersøgelse, kan være til fare for driften af Googles produkter, tjenester eller systemer, kan være til skade for vores brugere eller kan være i strid med loven eller en udøvende myndigheds anvisninger. Se "Deaktiverede konti" under afsnit 2 for at få yderligere oplysninger.

Begrænsninger: Du må ikke:

Tredjepartsbestemmelser. Uanset om der måtte stå det modsatte i disse Vilkår, så er de tredjeparter, der licenserer deres Indhold til Google, tilsigtede begunstigede tredjeparter i henhold til disse Vilkår alene i forhold til de specifikke bestemmelser i disse Vilkår, som direkte vedrører deres Indhold ("Tredjepartsbestemmelser"), og alene med det formål at gøre det muligt for disse tredjeparter at håndhæve deres rettigheder til sådant indhold. For at undgå tvivl er der intet i disse Vilkår, der giver en begunstiget tredjepart rettigheder over for andre parter i forbindelse med nogen bestemmelse, der falder uden for Tredjepartsbestemmelserne, som omfatter, men ikke er begrænset til, bestemmelser eller aftaler, der er inkorporeret ved henvisning, eller som der eventuelt henvises til uden inkorporering, i disse Vilkår.

Play-politikker. Opslag af anmeldelser i Google Play er underlagt følgende politikker. Hvis du vil rapportere misbrug eller andre indholdsovertrædelser, kan du klikke her.

Defekt Indhold. Når Indholdet er blevet tilgængeligt for dig via din konto, bør du kontrollere Indholdet, så snart det med rimelighed er muligt, for at sikre, at det fungerer som beskrevet. Kontakt os eller Udbyderen, så snart det med rimelighed er muligt, hvis du finder fejl eller defekter. Se Google Plays refusionspolitik for at få flere oplysninger.

Utilgængeligt og fjernet indhold. I overensstemmelse med Vilkårene er det Indhold, som du køber eller installerer, tilgængeligt for dig via Google Play i den af dig valgte periode ved køb af lejeperiode, og i andre tilfælde så længe Google har rettighederne til at gøre Indholdet tilgængeligt for dig. I visse tilfælde (hvis Google f.eks. mister de pågældende rettigheder eller nedlægger en tjeneste, eller hvis Indhold sløjfes, der er kritiske sikkerhedsproblemer, eller gældende vilkår eller lovgivning overtrædes) kan Google fjerne Indhold, som du har købt, fra din Enhed eller spærre din adgang til sådant Indhold. Du underrettes muligvis om en sådan fjernelse eller et sådant ophør, hvis det er muligt. Hvis du ikke kan downloade en kopi af Indholdet før en sådan fjernelse eller et sådant ophør, tilbyder Google dig enten (a) en ombytning af Indholdet, hvis det er muligt, eller (b) fuld eller delvis refusion af prisen på Indholdet. Hvis Google refunderer pengene, er refusion af købsprisen den eneste afhjælpning.

Flere konti. Hvis du har flere Google-konti med forskellige brugernavne, kan du i nogle tilfælde overføre Indhold fra en konto til en anden, forudsat at du er indehaver af begge disse konti, og at Google har aktiveret en funktion i den pågældende tjeneste, som tillader sådanne overførsler.

Begrænset adgang på Enheder. Google kan til enhver tid indføre begrænsninger på antallet af Enheder og softwareapps, du må bruge til at få adgang til Indhold. Få flere oplysninger om disse begrænsninger for Google Play Film og TV/Google TV ved at gå til Regler for brug af Google Play Film og TV/Google TV.

Farlige aktiviteter. Ingen af Tjenesterne og intet af Indholdet er beregnet til brug i forbindelse med drift af atomkraftværker, respiratorer, nødkommunikation, flynavigation eller kommunikationssystemer, flyveledelsessystemer eller andre lignende aktiviteter, hvor eventuelt svigt af Tjenesten eller Indholdet kan føre til dødsfald, personskade eller omfattende materiel eller miljømæssig skade.

Google Play Film og TV/Google TV. Find flere oplysninger og begrænsninger vedrørende din adgang til og brug af Google Play Film og TV/Google TV ved at gå til Regler for brug af Google Play Film og TV/Google TV.