Google Play teenusetingimused

15. märts 2023 (Kuva arhiivitud versioon)

1. Tutvustus

Kohalduvad tingimused. Täname teid, et kasutate Google Playd! Google Play on teenus, mida pakub Google Ireland Limited („Google“, „meie“ või „me“), mille aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google Play ning selle kaudu saadaolevate rakenduste ja mängude (sh installimata avatavate Androidi rakenduste), süsteemiteenuste, filmide, raamatute, ajakirjade või muu digisisu või -teenuste (kokkuvõtvalt „sisu“) kasutamisel kehtivad need Google Play teenusetingimused („Play TOS“) ja Google'i teenusetingimused („Google TOS“) (kokkuvõtvalt „tingimused“). Google Play on Google'i teenusetingimuste kohaselt teenus. Kui Play teenusetingimuste ja Google'i teenusetingimuste vahel esineb vastuolusid, kehtivad Play teenusetingimused.

2. Google Play kasutamine

Juurdepääs sisule ja sisu kasutamine. Teenuses Google Play saate sisu sirvida, otsida, vaadata, voogesitada või oma mobiilseadmesse, arvutisse, telerisse, nutikella või muusse toetatud seadmesse („seade“) alla laadida. Google Play kasutamiseks vajate seadet, mis vastab teatud süsteemi- ja ühilduvusnõuetele111. Google Play kaudu saadaoleval sisu puhul võivad kehtida täiendavad süsteeminõuded. Sisu ja funktsioonide kättesaadavus on riigiti erinev ja kogu sisu või kõik funktsioonid ei pruugi teie riigis saadaval olla. Teatud sisu saab pereliikmetega jagada. Google Plays olevat sisu pakub ettevõte Google Commerce Limited, mille aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Seda tüüpi sisu võib pärineda muust allikast (nt rakenduse arendajalt, raamatu väljaandjalt või filmistuudiolt) (sisu „pakkuja”).

Vanusepiirangud. Google Play kasutamiseks peab teil olema kehtiv Google'i konto („Google'i konto“), mille puhul kehtivad järgmised vanusepiirangud. Kui olete enda riigis alaealine, peab teil Google Play kasutamiseks ja tingimustega nõustumiseks olema vanema või eestkostja luba. Peate järgima kõiki ealisi lisapiiranguid, mis võivad teenuses Google Play pakutava sisu või funktsioonide kasutamisel kehtida. Pere haldurid ja pereliikmed peavad järgima ka neid lisanõudeid.

Kolmanda osapoole tasud. Sisu ja Google Play kasutamisel vastutate kolmandate osapoolte juurdepääsu- või andmesidetasude eest (nt interneti teenusepakkujalt või mobiilioperaatorilt) teie.

Värskendused. Google Playd, seotud tugiteeke või sisu tuleb võib-olla värskendada, näiteks vigade parandamiseks, funktsioonide täiustamiseks, puuduvate pistikprogrammide lisamiseks ja uute versioonide väljalaskmiseks (kokkuvõtvalt „värskendused“). Sellised värskendused võivad olla vajalikud Google Play kasutamiseks või sisule juurdepääsemiseks, selle allalaadimiseks ja kasutamiseks. Nende tingimustega nõustudes ja Google Playd kasutades nõustute värskendusi automaatselt vastu võtma. Google Play seadetes saate võib-olla teatud sisu värskendusi hallata. Kui aga leitakse, et värskendus parandab sisu kriitilise turvaaugu või kriitilise toimivusprobleemi või aitab vältida väärkasutust, võidakse värskendus rakendada, olenemata Google Play või teie seadme värskendusseadetest. Kui muu rakenduste pood üritab värskendada algselt Google Playst alla laaditud sisu, võidakse kuvada hoiatus või värskendus täielikult keelata.

Teie teave. Google'i privaatsuseeskirjades selgitatakse, kuidas kasutame teie isikuandmeid ja kaitseme teie privaatsust, kui kasutate teenust Google Play. Google'il tuleb teie isikuandmeid (nt nime ja e-posti aadressi) võib-olla jagada teenusepakkujatega, et tehinguid töödelda või sisu teie jaoks ette valmistada. Pakkujad nõustuvad kasutama teavet oma privaatsuseeskirjade kohaselt.

Kui olete Google Plays peregrupi liige, näevad peregrupis olevad pereliikmed teie kohta teatud teavet. Kui olete Google Plays peregrupi haldur, näevad peregrupiga liituma kutsutud pereliikmed teie nime, fotot ja e-posti aadressi. Kui liitute peregrupiga pereliikmena, näevad teised pereliikmed teie nime, fotot ja e-posti aadressi. Teie pere haldur võib näha ka teie vanust, samuti näeb ta kõikide pere makseviisiga tehtud ostude loendit, sh ostetud sisu kirjeldust. Kui sisu on perega jagamiseks saadaval ja jagate seda peregrupiga, saavad kõik pereliikmed juurdepääsu sisule ja näevad, et ostsite selle.

Volitamata juurdepääs kontodele. Peate oma konto andmed hoidma kaitstuna ega tohi neid kellegagi jagada. Te ei tohi Google Play kaudu koguda ühegi Google Play kasutaja ega teiste Google'i teenuste kasutajate isikuandmeid, sh kontonimesid.

Keelatud kontod. Kui Google keelab kooskõlas tingimustega juurdepääsu teie kontole (näiteks siis, kui rikute tingimusi rängalt või korduvalt), võidakse teie jaoks keelata juurdepääs Google Play teenusele, teie kontoandmetele või mis tahes failidele või muule sisule, mis on teie kontole salvestatud. Vaadake lisateavet abikeskusest. Kui olete Google Play pere haldur ja Google keelab teie konto, võivad pereliikmed kaotada juurdepääsu peregrupil põhinevatele funktsioonidele, nagu pere makseviis, pere tellimused või pereliikmete jagatud sisu. Kui olete Google Play pere liige ja Google keelab teie konto, kaotavad pereliikmed juurdepääsu sisule, mida nendega jagasite.

Pahavaravastane kaitse. Teie kaitsmiseks kolmandate osapoolte pahavara, URL-ide ja muude turvaprobleemide eest võib Google hankida teavet teie seadme võrguühenduste, potentsiaalselt kahjulike URL-ide, operatsioonisüsteemi ja Google Playst või muust allikast seadmesse installitud rakenduste kohta. Kui rakendust või URL-i peetakse ebaturvaliseks, võib Google teid hoiatada, sisu eemaldada või blokeerida selle installimise teie seadmesse, kui on teada, et see kujutab ohtu seadmetele, andmetele või kasutajatele. Mõningad kaitsefunktsioonid saate oma seadme seadetes keelata, ent Google võib ka edaspidi saada teavet Google Play kaudu installitud rakenduste kohta ning muudest allikatest seadmesse installitud rakendusi võidakse turvaprobleemide suhtes ka edaspidi analüüsida ilma Google'ile teavet saatmata.

Installimata avatavad Androidi rakendused. Kui klõpsate oma seadmes lingil, võib Google Play kontrollida, kas saadaval on sobiv installimata avatav rakendus, ja kui see leitakse, siis lingi installimata avatavas rakenduses avada. Kasutatava installimata avatava rakenduse osade käitamiseks vajalik kood laaditakse seadmesse alla ja salvestatakse sinna ajutiselt. Installimata avatava rakenduse üksikasjad leiate Google Play poest. Installimata avatavate Androidi rakenduste andmed ja seaded sünkroonitakse seadmetega, millesse on teie Google'i kontoga sisse logitud. Installimata avatavad Androidi rakendused saate soovi korral keelata seadme menüüs Seaded.

Tingimuste muutmine. Kui Play teenusetingimused muutuvad, teavitatakse teid sellest vähemalt 30 päeva ette ja uued Play teenusetingimused jõustuvad pärast teavitusperioodi lõppu. Kui jätkate pärast teavitusperioodi lõppu Google Play kasutamist, loetakse seda uute Play teenusetingimustega nõustumiseks. Uued Play teenusetingimused kehtivad kogu sisu (sh sisu, mille olete varem installinud või ostnud) kasutamise ning kõigi järgmiste installide ja ostude puhul. Kui te ei nõustu muudatustega, võimaldatakse teil varem ostetud või installitud sisu alla laadida ja lõpetada Google Play kasutamine. Saate ka edaspidi sisu koopiat oma seadmetes vaadata, mis juhul kehtib Play teenusetingimuste viimane versioon, millega nõustusite.

3. Ostud ja maksed

Google Plays saadaolevat sisu pakub Google Commerce Limited. Kui ostate, vaatate, kasutate või laadite alla Google Play sisu, sõlmite nende (asjakohaste) tingimuste alusel eraldi lepingu ettevõttega Google Commerce Limited.

Alternatiivsed arveldussüsteemid mõnede rakendusesiseste ostude jaoks. Mõned pakkujad võivad oma rakenduses müüa tooteid ja/või teenuseid, mis võimaldavad teil kasutada mõnda muud arveldussüsteemi kui Google Play arveldussüsteem. Teenusepakkuja vastutab teile vajaliku teabe edastamise eest. Kui ostate tooteid ja/või teenuseid muu arveldussüsteemi kui Google Play arveldussüsteemi kaudu, sõlmite kolmanda osapoole tingimustel eraldi lepingu ning toote ja/või teenuse tarnib kolmas osapool. Te ei sõlmi lepingut ettevõttega Google Commerce Limited ja Google Commerce Limited’i ei peeta selle toote ja/või teenuse müüjaks. Play teenusetingimused (sealhulgas hinnakujunduse, tagasimaksete ja teie taganemisõigusega seotud sätted) ei ole kohaldatavad ning Google ei osale sellise toote ja/või teenuse tarnimises ega kohale toimetamises.

Ettetellimine. Kui esitate sisu ettetellimuse, sõlmitakse selle üksuse ostu- ja kasutusleping siis, kui sisu on teie jaoks saadaval, ning sel ajal võetakse ostu eest ka tasu. Saate ettetellimuse tühistada mis tahes ajal enne seda, kui sisu tuleb teie jaoks saadavale. Peame teie ettetellimuse tühistama, kui toode eemaldatakse Google Play poes müügilt enne, kui see saadavale tuleb. Samuti jätame endale õiguse teie tellimuse tühistada, kui toote hind muutub enne tellimuse täitmist.

Pere makseviis. Kui olete Google Plays peregrupi haldur, peate oma pereliikmetele Google Plays ja rakendustes sisu ostmise võimaldamiseks seadistama kehtiva pere makseviisi. Teie vastutate kogu pereliikmete ostetud sisu eest, mille ostmiseks kasutati pere makseviisi. Kui peregrupp kustutatakse või pereliige lahkub peregrupist, võidakse teilt võtta tasu ootelolevate ostude eest, mille pereliikmed pere makseviisi kasutades tegid.

Google Payments. Google Play kaudu sisu ostmiseks on teil vaja Google Paymentsi kontot, samuti peate nõustuma Google Paymentsi teenusetingimustega. Google Paymentsi kontoga sisu ostes kehtib Google Paymentsi privaatsusteatis. Vastutate Google Plays Google Paymentsi kontoga tehtud ostudega seotud tasude maksmise eest.

Muud maksete töötlemise viisid. Google võib teile peale teenuse Google Payments pakkuda ka teisi maksete töötlemise viise, et hõlbustada sisu ostmist teenusest Google Play. Peate nõustuma kõigi asjakohaste Google'i või kolmanda osapoolega seotud nõuete ja tingimustega või muu juriidilise lepinguga, mis reguleerib teatud maksete töötlemise viisi kasutamist. Google võib oma äranägemise järgi lisada või eemaldada maksete töötlemisviise. Vastutate ainuisikuliselt teenuses Google Play tehtud ostudega seotud makstavate tasude maksmise eest.

Operaatori arvelduse saadavalolek. Kui loote teenuse Google Play konto, saadame teie seadme identifikaatorid, näiteks tellija ID ja SIM-kaardi seerianumbri teie võrguteenusepakkujale. Nii saame määrata, kas saate sisu ostmisel mobiilseadmes arveldada oma mobiilsidevõrgu teenusepakkuja konto kaudu. Selle lubamiseks peate nõustuma võrgu teenusepakkuja teenusetingimustega. Võrguteenusepakkuja võib meile saata teie arveldusaadressi andmed. Säilitame ja kasutame seda teavet kooskõlas Google'i privaatsuseeskirjade ja Google Paymentsi privaatsusteatisega.

Hinnad. Kogu Google Plays esitatava sisu hinnad ja saadavalolek võivad muutuda igal ajal enne ostu tegemist.

Maksud. „Maksud“ on kõik tollimaksud, tolli teenustasud või maksud (v.a tulumaks), mis on seotud sisu müügiga, sh kõik trahvid ja intressid. Teie vastutate kõikide maksude tasumise eest ja peate sisu eest tasu maksma alati ilma makse maha arvestamata. Kui Google või Google Commerce Limited on kohustatud makse koguma või maksma, võetakse teilt maksude eest tasu. Peate järgima kõiki kehtivaid maksuseadusi, sh vastutate Google Play kasutamise või selle kaudu ostetud sisuga seotud maksuandmete esitamise ja maksude tasumise eest. Teie vastutate kohalduvate maksuandmete esitamise ja maksude tasumise eest.

Kõik müügid on lõplikud. Vaadake Google Play tagasimakse eeskirjadest lisateavet oma õiguste kohta ostudest taganeda, oste tühistada või tagasimakse saamiseks tagastada. Kui välja arvata Google'i teenusetingimustes, Google Play tagasimakse eeskirjades või sisupakkuja tagasimakse eeskirjades selgesõnaliselt nimetatud juhud, on kõik müügid lõplikud ning tagastamine, ümbervahetamine ega tagasimaksed pole lubatud. Kui mis tahes tehingu puhul antakse asendustoode, võetakse toode tagasi või makstakse raha tagasi, võidakse tehing tagasi pöörata ja teil ei pruugi enam olla juurdepääsu sisule, mille tehingu kaudu omandasite.

Tarbija alternatiivne vaidluste lahendamise viis. Google Commerce Limited ei võimalda ega ole kohustatud lahendama vaidlusi alternatiivse vaidluste lahendamise üksuse kaudu.

Digisisuga seotud taganemisõigused. Ostu tehes on teil tarbijana automaatselt seadusjärgne õigus taganeda Google Playst hangitud digisisu või nende tellimuste ostulepingutest. Google Plays digisisu ostes või tellides nõustute aga, et sisu on kohe teie jaoks saadaval ja seega loobute seadusjärgsest automaatsest taganemisõigusest.


Taganemisõigused teenuste puhul. Ostu tehes on teil tarbijana seadusjärgne õigus taganeda teenuste ostulepingutest 14 päeva jooksul, ilma et peaksite seda põhjendama. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel ostukuupäevast. Taganemisõiguse rakendamiseks tuleb teil ettevõtet Google Commerce Limited selgesõnaliselt teavitada sellest, et otsustate lepingust taganeda. Võite kasutada seda lepingust taganemise vormi. Võte ka võtta ühendust ettevõttega Google Commerce Limited aadressil c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa 8002071 või taotleda siin tagasimakset.

Teile saadetakse hävinematul kujul (nt meilitsi) ja ilma tarbetu viivituseta taganemisotsuse kättesaamise kinnitus. Taganemistähtaja järgimiseks piisab sellest, kui saadate taganemisõiguse rakendamisega seotud teatise enne taganemisperioodi lõppu.

Kui taganete lepingust, tagastatakse teile kõik lepingu alusel tehtud maksed tarbetu viivituseta ja igal juhul maksimaalselt 14 päeva jooksul alates päevast, mil Google Commerce Limited sai kätte teie sõnaselge teavituse otsuse kohta lepingust taganeda. Tagastame raha sama makseviisi kaudu, mida kasutasite algse ostu puhul, v.a juhul, kui olete sõnaselgelt nõustunud muu meetodi kasutamisega. Igal juhul ei kaasne tagasimaksega teie jaoks mingeid tasusid.

Kui taotlete teenuste kasutamise alustamist taganemisperioodi jooksul, tuleb teil võib-olla tasuda teenuste pakkumise eest kuni ajani, mil teavitasite meid lepingust taganemisest. Sel juhul oleneb tasutav summa lepingu ulatusest.

Tagasimaksed. Google pakub Google Plays mitut tüüpi sisu puhul täiendavaid tagasimakseõigusi, mis on sätestatud Google Play tagasimakse eeskirjades.

Tellimused. Kui tellite Google Play kaudu sisu, saate sisule pideva juurdepääsu, kuni tühistate tellimuse. Tellimuste eest võetakse automaatselt tasu arveldusperioodi (nädal, kuu, aasta või muu periood) alguses ja seejuures võetakse tasu maksimaalselt 24 tundi enne iga arveldusperioodi algust.

(a)       Prooviperioodid. Kui tellite sisu teatud hinna eest, saate võib-olla lisatasuta teatud prooviperioodiks juurdepääsu tellimusega seotud eelistele. Pärast prooviperioodi lõppu võetakse teilt tasu, kuni tellimuse tühistate. Tasude vältimiseks tuleb teil tellimus enne prooviperioodi lõppu tühistada. Kui tühistate prooviperioodi, kaotate kohe juurdepääsu sisule ja kõik tellimusega seotud hüved, kui ei ole teisiti märgitud. Juurdepääs prooviversioonidele võib tähendada seda, et ühe kasutaja jaoks on kindla perioodi jooksul saadaval ainult teatud arv prooviversioone, samuti võivad kehtida muud piirangud.

(b)       Tühistamine. Võite tellimuse enne asjakohase arveldusperioodi lõppu igal ajal tühistada, järgides abikeskuse juhiseid, misjuhul jõustub tühistamine järgmise perioodi alguses. Näiteks kui ostate kuutellimuse, võite selle kuu jooksul igal ajal tühistada ja tellimus tühistatakse teie sel ajal kehtiva arveldusperioodi lõpus. Te ei saa praeguse arveldusperioodi eest tagasimaksed, v.a juhul, kui Google Play tagasimakse eeskirjades on teisiti märgitud (nt juhul, kui sisu on defektne).

(c)       Soodustused paberkandja tellijatele. Mõned perioodikaväljaannete pakkujad võivad teile teenuses Google Play võimaldada perioodikaväljaande tellimist soodsama hinnaga, kui olete juba väljaande paberkandja tellija. Kui tühistate perioodikasisu paberkandja tellimuse või see aegub ja te ei uuenda seda, tühistatakse sisu tellimuse soodushind Google Plays automaatselt.

(d)       Hinnatõusud. Kui ostate tellimuse, võetakse teilt alguses tasu tellimuse vormistamisel kehtiva hinna alusel. Google teavitab teid, kui tellimuse hind hiljem tõuseb. Hinnatõus rakendub järgmisel maksel pärast teavitamist eeldusel, et teid teavitati enne tasu võtmist vähemalt 30 päeva ette. Kui teid teavitatakse vähem kui 30 päeva ette, rakendub hinnatõus tulevasele maksele järgneval maksel. Kui te ei soovi tellimuse eest suuremat hinda maksta, võite tellimuse tühistada nende tingimuste jaotises Tühistamine kirjeldatud moel. Seejärel ei võeta teilt enam tellimuse eest tasu eeldusel, et teavitasite meid enne praeguse arveldusperioodi lõppu. Kui teenusepakkuja tõstab tellimuse hinda ja vaja on teie nõusolekut, võib Google teie tellimuse tühistada, kui te ei nõustu uue hinnaga. Kui teie tellimus tühistatakse, ent otsustate hiljem tellimuse uuesti esitada, võetakse teilt tasu sel ajal kehtiva tellimishinna alusel.

4. Õigused ja piirangud

Sisu kasutamise litsents. Pärast tehingu tegemist või sisu eest asjakohaste tasude maksmist on teil mitteainuõiguslik õigus ainult nendes tingimustes ja seotud eeskirjades selgesõnaliselt lubatud moel asjakohast sisu seadmetesse talletada, nendes vaadata, kasutada ja kuvada või muul lubatud moel isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks kasutada. Google Play ja sisu kõik õigused, omandiõigused ja huvid, mida ei ole tingimuste kohaselt sõnaselgelt teile antud, on kaitstud. Rakenduste ja mängude kasutamisel võivad kehtida teie ja sisupakkuja vahel sõlmitud lõppkasutaja litsentsilepingus sätestatud lisanõuded ja -tingimused.

Litsentsitingimuste rikkumine. Kui rikute tingimustes määratud sisupiirangute sätteid, rikute märkimisväärselt või korduvalt mis tahes muid tingimusi või uurime teie võimalikku väärkäitumist, võib Google ilma teile tagasimakset tegemata lõpetada teie juurdepääsu Google Playle, sisule või Google'i kontole, mis juhul kaotavad teie litsentsijärgsed õigused viivitamata kehtivuse. Teavitame teid oma tegevuse põhjusest, kui me ei usu põhjendatult, et selle tegemine põhjustab Google’ile või mõnele teisele isikule õigusalast vastutust, kompromiteerib uurimist, kompromiteerib mis tahes Google’i toote, teenuse või süsteemi toimimist, põhjustab meie kasutajatele kahju või rikub seadust või õiguskaitseasutuse korraldust. Lisateabe saamiseks vaadake 2. jaotise osa Keelatud kontod.

Piirangud: te ei tohi:

Kolmanda osapoole klauslid. Vaatamata nendes tingimustes olevatele vastupidistele väidetele, on kolmandad osapooled, kes litsentsivad oma sisu Google'ile, nende tingimuste alusel eeldatavad kolmandatest osapooltest kasusaajad, võttes aluseks nende tingimuste konkreetsed klauslid, mis puudutavad otseselt nende sisu („kolmanda osapoole klauslid“) ja mille ainus eesmärk on võimaldada kolmandatel osapooltel jõustada oma õigusi sellisele sisule. Selguse huvides lisame, et mitte miski nendes tingimustes ei anna kolmandast osapoolest kasusaaja õigust üle mis tahes osapoolele seoses mis tahes klausliga, mis jääb väljapoole kolmanda osapoole klausleid, sh (kuid mitte ainult) mis tahes selles lepingus olevaid klausleid või lepinguid, mis on viitena kaasatud või millele viidatakse ilma lepingusse kaasamata.

Play eeskirjad. Google Playsse arvustusi postitades kehtivad järgmised eeskirjad. Kui soovite teatada väärkasutusest või muudest sisuga seotud rikkumistest, klõpsake siin.

Defektne sisu.Kui sisu on teie kontol saadaval, veenduge võimalikult kiiresti, et see töötaks ja toimiks õigesti. Vigade või defektide avastamisel andke meile või teenusepakkujale sellest võimalikult kiiresti teada. Vaadake lisateavet Google Play tagasimakse eeskirjadest.

Sisu eemaldamine või sellele juurdepääsu blokeerimine. Teenuse tingimuste kohaselt on ostetud või installitud sisu teile Google Play kaudu saadaval teie valitud perioodil, kui ostate laenutusperioodiks, ja muudel juhtudel seni, kuni Google'il on õigused seda sisu teile pakkuda. Teatud juhtudel (nt kui teenuse või sisu pakkumine katkestatakse, Google kaotab vastavad õigused, ilmnevad kriitilised turvaprobleemid või kehtivate tingimuste või seaduste rikkumised) võib Google teie ostetud sisu seadmest eemaldada või katkestada juurdepääsu sisule. Võimaluse korral võidakse teid sisu eemaldamisest või juurdepääsu katkestamisest teavitada. Kui te ei saa enne eemaldamist või katkestamist sisu koopiat alla laadida, võib Google (a) võimaluse korral pakkuda teile asendussisu (b) või teha osalise või täieliku tagasimakse sisu hinna ulatuses. Kui Google väljastab tagasimakse, on see teie ainus hüvitis.

Mitu kontot. Kui teil on mitu erineva kasutajanimega Google'i kontot, võite teatud juhtudel sisu ühelt kontolt teisele edastada eeldusel, et olete kontode omanik ja Google on asjakohase teenuse jaoks lubanud funktsiooni, mis võimaldab sisu üle kanda.

Juurdepääsupiirangud seadmetes. Google võib aeg-ajalt piirata seadmete ja/või tarkvararakenduste arvu, mida saate sisule juurdepääsemiseks kasutada. Lisateabe saamiseks Google Play filmide ja TV / Google TV piirangute kohta vaadake teenuse Google Play filmid ja TV / Google TV kasutusreegleid.

Ohtlikud tegevused. Ühtegi teenust või sisu ei tohi kasutada tuumajaamade või elushoidmisseadmete töös, hädaabisuhtluses, õhusõidukite juhtimises ega sellega seotud sidesüsteemides, õhuliikluse juhtsüsteemides ega mis tahes muus sellises tegevuses, mis teenuse või sisu tõrgete korral võivad lõppeda isikute surma, kehavigastuste või raskete tervisekahjustuste või keskkonnakahjudega.

Google Play filmid ja TV / Google TV. Teenuse Google Play filmid ja TV / Google TV juurdepääsu ja kasutamisega seotud piirangute uurimiseks ning teenuse kohta lisateabe saamiseks vaadake teenuse Google Play filmid ja TV / Google TV kasutusreegleid.