„Google Play“ paslaugų teikimo sąlygos

2020 m. rugpjūčio 4 d. (žr. archyvuotą versiją)

1. Įvadas

Taikomos sąlygos. Dėkojame, kad naudojate „Google Play“. „Google Play“ yra paslauga, kurią teikia „Google Ireland Limited“ (Google arba mes), įsikūrusi adresu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. Jums naudojant „Google Play“ ir joje pasiekiamas programas ir žaidimus (įskaitant „Android“ akimirksniu įkeliamas programas), muziką, filmus, knygas, žurnalus ar kitą skaitmeninį turinį arba paslaugas (vad. Turiniu) taikomos šios „Google Play“ paslaugų teikimo sąlygos ir „Google“ paslaugų teikimo sąlygos („Google“ PTS) (kurios kartu vadinamos Sąlygomis). „Google Play“ yra Paslauga, kuri aprašyta „Google“ paslaugų teikimo sąlygose. Jei yra „Google Play“ ir „Google“ paslaugų teikimo sąlygų neatitikimų, pirmenybė teikiama „Google Play“ paslaugų teikimo sąlygoms.

2. „Google Play“ naudojimas

Prieiga prie Turinio ir jo naudojimas. Naudodami „Google Play“ galite naršyti, surasti, peržiūrėti, perduoti srautu ar atsisiųsti Turinį, skirtą mobiliajam įrenginiui, kompiuteriui, televizoriui, laikrodžiui ar kitam palaikomam įrenginiui (Įrenginys). Kad galėtumėte naudoti „Google Play“, jums reikės Įrenginio, kuris atitinka tam tikrus sistemos ir suderinamumo reikalavimus. Turiniui, kuris pasiekiamas sistemoje „Google Play“ ar ją naudojant, gali būti taikomi papildomi sistemos reikalavimai. Turinys ir funkcijos gali būti pasiekiami ne visose šalyse. Jūsų šalyje gali būti pasiekiamas ne visas Turinys ar funkcijos. Tam tikrą Turinį gali būti leidžiama bendrinti su šeimos grupės nariais. Turinį sistemoje „Google Play“ teikia „Google Commerce Limited“, įsikūrusi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airijoje. Šis Turinys gali būti iš kito šaltinio (pvz., programos kūrėjo, knygos leidėjo, filmų studijos ar muzikos įrašų bendrovės) (Turinio Teikėjas).

Amžiaus apribojimai. Kad galėtumėte naudoti „Google Play“, turite turėti galiojančią „Google“ paskyrą („Google“ paskyra), kuriai taikomi nurodyti amžiaus apribojimai. Jei savo šalyje esate nepilnametis asmuo, turite gauti vieno iš tėvų ar teisėto globėjo leidimą naudoti „Google Play“ ir turite sutikti su Sąlygomis. Turite laikytis bet kokių papildomų amžiaus apribojimų, kurie gali būti taikomi naudojant tam tikrą „Google Play“ Turinį ar funkcijas. Šeimos grupių valdytojai ir šeimos grupių nariai taip pat turi atitikti šiuos papildomus reikalavimus.

Trečiųjų šalių mokesčiai. Naudodami ir peržiūrėdami Turinį ir „Google Play“, jūs atsakote už prieigos ar duomenų mokesčius, kuriuos gali taikyti trečiosios šalys (pvz., interneto paslaugų teikėjas arba mobiliojo ryšio operatorius).

Naujiniai. „Google Play“, susijusias palaikymo bibliotekas ar Turinį gali reikėti atnaujinti, pvz., taikant riktų pataisymus, patobulintas funkcijas, trūkstamus papildinius ir naujas versijas (bendrai – Naujiniai). Tokie Naujiniai gali būti reikalingi, kad galėtumėte naudoti „Google Play“ arba pasiekti, atsisiųsti ar naudoti Turinį. Sutikdami su šiomis Sąlygomis ir naudodami „Google Play“ sutinkate automatiškai gauti tokius Naujinius. Galėsite tvarkyti tam tikro Turinio Naujinius apsilankę „Google Play“ skiltyje „Nustatymai“. Tačiau nustačius, kad Naujinys gali sutvarkyti esminę saugos pažeidžiamumo vietą, susijusią su turiniu, Naujinys gali būti pritaikytas neatsižvelgiant į Naujinio nustatymus sistemoje „Google Play“ ar jūsų Įrenginyje. Jei kita programų parduotuvė bando atnaujinti Turinį, kurį iš pradžių atsisiuntėte iš „Google Play“, galite gauti įspėjimą arba tokie naujiniai gali būti visiškai uždrausti.

Informacija apie jus. „Google“ privatumo politikoje aprašoma, kaip naudojame jūsų asmeninius duomenis ir saugome privatumą, kai naudojate „Google Play“. Kad būtų galima apdoroti operacijas arba teikti jums Turinį, „Google“ gali prireikti nurodyti Teikėjams jūsų asmeninę informaciją, pvz., jūsų vardą ir el. pašto adresą. Teikėjai sutinka naudoti šią informaciją vadovaudamiesi savo privatumo politika.

Jei esate šeimos grupės sistemoje „Google Play“ narys, šeimos grupės nariai gali peržiūrėti tam tikrą informaciją apie jus. Jei esate šeimos grupės sistemoje „Google Play“ šeimos valdytojas, šeimos nariai, kuriuos pakviesite prisijungti prie šeimos grupės, matys jūsų vardą, nuotrauką ir el. pašto adresą. Jei prie šeimos grupės prisijungsite kaip šeimos grupės narys, kiti šeimos grupės nariai matys jūsų vardą, nuotrauką ir el. pašto adresą. Šeimos grupės valdytojas taip pat gali peržiūrėti jūsų amžių ir visų pirkinių, kuriuos įsigijote naudodami paskirtą šeimos mokėjimo metodą, įrašą, įskaitant įsigyto Turinio aprašą. Jei Turinį galima bendrinti su šeimos grupės nariais ir bendrinate jį su savo šeimos grupe, visi šeimos grupės nariai gali pasiekti Turinį ir matyti, kad jūs jį įsigijote.

Neteisėta prieiga prie paskyrų. Turite saugoti savo paskyros išsamią informaciją ir su niekuo jos nebendrinti. Jums draudžiama rinkti bet kokius „Google Play“ arba per „Google Play“ pasiekiamų „Google“ paslaugų naudotojų asmens duomenis, įskaitant paskyrų pavadinimus.

Išjungtos paskyros. Jei „Google“ išjungia prieigą prie jūsų paskyros vadovaudamasi Sąlygomis (pvz., jei iš esmės ar pakartotinai jas pažeidžiate), jums gali būti neleidžiama pasiekti „Google Play“, išsamios paskyros informacijos arba bet kokių paskyroje saugomų failų ar Turinio. Daugiau informacijos rasite pagalbos centre. Jei esate šeimos grupės sistemoje „Google Play“ valdytojas ir „Google“ išjungia prieigą prie jūsų paskyros, šeimos grupės nariai gali prarasti prieigą prie šeimos grupei reikalingų šeimos funkcijų, pvz., šeimos mokėjimo metodo, šeimos prenumeratų ar šeimos grupės narių bendrinamo Turinio. Jei esate šeimos grupės sistemoje „Google Play“ narys ir „Google“ išjungia jūsų paskyrą, šeimos grupės nariai praranda prieigą prie Turinio, kurį bendrinate su jais.

Apsauga nuo kenkėjiškų programų. Siekdama apsaugoti jus nuo kenkėjiškos trečiosios šalies programinės įrangos, URL ir kitų saugos problemų, „Google“ gali gauti informaciją apie jūsų Įrenginio tinklo ryšius, potencialiai žalingus URL, operacinę sistemą ir programas, kurias įdiegėte Įrenginyje iš „Google Play“ ar kitų šaltinių. „Google“ gali įspėti jus apie galbūt nesaugią programą ar URL arba pašalinti ją ar neleisti jos įdiegti Įrenginyje, jei žinoma, kad programa gali pakenkti įrenginiams, duomenims arba naudotojams. Galite išjungti kai kurias šias apsaugas Įrenginio „Nustatymų“ skiltyje, bet „Google“ gali toliau gauti informaciją apie programas, įdiegtas naudojant „Google Play“, ir programos, įdiegtos Įrenginyje iš kitų šaltinių, gali būti toliau analizuojamos, ieškant saugos problemų, bet nesiunčiant informacijos „Google“.

„Android“ akimirksniu įkeliamos programėlės. Kai spustelėjate nuorodą Įrenginyje, „Google Play“ gali patikrinti, ar yra taikytina akimirksniu įkeliama programėlė ir, jei yra, atidaryti nuorodą akimirksniu įkeliamoje programėlėje. Bet koks kodas, kuris reikalingas norint vykdyti pasiekiamos akimirksniu įkeliamos programėlės dalis, bus atsisiųstas į Įrenginį ir laikinai saugomas jame. Išsamią akimirksniu įkeliamos programėlės informaciją rasite „Google Play“ parduotuvėje. „Android“ akimirksniu įkeliamų programėlių duomenys ir nustatymai sinchronizuojami su įrenginiais, kuriuose prisijungta naudojant jūsų „Google“ paskyrą. Galite pasirinkti išjungti „Android“ akimirksniu įkeliamas programėles Įrenginio nustatymų skiltyje.

Šių Sąlygų pakeitimai. Pakeitus Sąlygas, jums bus pranešta mažiausiai prieš 30 dienų. Naujos Sąlygos įsigalios pasibaigus šiam pranešimo laikotarpiui. Jei pasibaigus šiam pranešimo laikotarpiui toliau naudosite „Google Play“, tai reikš, kad sutinkate su naujomis Sąlygomis. Naujos Sąlygos bus taikomos jums naudojant visą Turinį (įskaitant anksčiau įdiegtą ar įsigytą Turinį) ir visam Turiniui, kurį vėliau įdiegsite ar įsigysite. Jei nesutinkate su šiais pakeitimais, jums bus suteikta galimybė atsisiųsti anksčiau įsigytą ar įdiegtą Turinį ir nutraukti „Google Play“ naudojimą. Galėsite toliau žiūrėti šią Turinio kopiją Įrenginiuose laikydamiesi naujausios versijos Sąlygų, su kuriomis sutikote.

3. Pirkiniai ir mokėjimai

Turinį sistemoje „Google Play“ teikia „Google Commerce Limited“. Kai atsisiunčiate, peržiūrite, naudojate ar įsigyjate Turinio sistemoje „Google Play“ arba ją naudodami, sudarote atskirą sutartį, pagrįstą šiomis Sąlygomis (kurios taikomos), su „Google Commerce Limited“.

Išankstiniai užsakymai. Jei iš anksto užsisakysite Turinį, to elemento įsigijimo ir naudojimo sutartis bus laikoma sudaryta, kai Turinys bus pasiekiamas jums ir būsite apmokestinti už pirkinį. Bet kada galite atšaukti išankstinį užsakymą, kol Turinys dar nėra jums pasiekiamas. Turėsime atšaukti jūsų išankstinį užsakymą, jei Turinys nebebus parduodamas sistemoje „Google Play“, kol jis dar nepasiekiamas, ir pasiliekame teisę atšaukti užsakymą pasikeitus kainai, jei užsakymas dar neįvykdytas.

Šeimos mokėjimo metodas. Jei esate šeimos grupės sistemoje „Google Play“ valdytojas, turite nustatyti galiojantį šeimos mokėjimo metodą, kurį šeimos grupės nariai galėtų naudoti Turiniui įsigyti sistemoje „Google Play“ ir programose. Būsite atsakingi už visus šeimos grupės narių Turinio pirkinius, įsigytus naudojant šeimos mokėjimo metodą. Jei šeimos grupė ištrinama ar šeimos narys išeina iš šeimos grupės, iš jūsų gali būti išskaityti laukiančių pirkinių, kuriuos įsigijo šeimos nariai naudodami šeimos mokėjimo metodą, mokesčiai.

„Google Payments“. Kad galėtumėte įsigyti Turinio sistemoje „Google Play“, turite turėti „Google Payments“ paskyrą ir sutikti su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis. „Google Payments“ privatumo pranešimas taikomas, kai įsigyjate Turinio naudodami „Google Payments“ paskyrą. Jūs atsakote už visas mokėtinas sumas, susijusias su pirkiniais, įsigytais sistemoje „Google Play“, naudojant „Google Payments“ paskyrą.

Kiti mokėjimo apdorojimo metodai. Kad būtų lengviau įsigyti Turinio sistemoje „Google Play“, „Google“ gali suteikti galimybę naudoti kitus mokėjimo metodus, ne tik „Google Payments“. Naudodami tam tikrą mokėjimo apdorojimo metodą turite laikytis visų atitinkamų taisyklių ir nuostatų ar sąlygų, išdėstytų kitose teisinėse sutartyse, sudarytose su „Google“ ar trečiąja šalimi. „Google“ gali savo nuožiūra pridėti arba pašalinti mokėjimo apdorojimo metodus. Visų sumų, mokėtinų už „Google Play“ pirkinius, mokėjimas yra tik jūsų atsakomybė.

Galimybė atsiskaityti per operatorių. Siekdami nustatyti, ar jūs turite galimybę atsiskaityti už Įrenginiais įsigytą Turinį, naudodami tinklo teikėjo sąskaitą, kai kursite „Google Play“ paskyrą Įrenginyje, tinklo teikėjui nusiųsime Įrenginio identifikatorius, pvz., prenumeratoriaus ID ir SIM kortelės serijos numerį. Kad galėtume tai atlikti, turėsite sutikti su tinklo teikėjo paslaugų teikimo sąlygomis. Tinklo teikėjas gali atsiųsti mums jūsų atsiskaitymo adreso informaciją. Saugosime ir naudosime šią informaciją vadovaudamiesi „Google“ privatumo politika ir „Google Payments“ privatumo pranešimu.

Kainos. Iki tol, kol įsigysite Turinį, viso sistemoje „Google Play“ pateikto Turinio kainos ir pasiekiamumas gali bet kada keistis.

Mokesčiai. Mokesčiai – tai bet kokie parduodamam Turiniui taikomi muito mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokesčiai (išskyrus pajamų mokestį), įskaitant susijusias baudas ar palūkanas. Mokesčių mokėjimas yra jūsų atsakomybė ir turite sumokėti už Turinį neišskaitę jokių mokesčių. Jei „Google“ arba „Google Commerce Limited“ bus įpareigota rinkti ar mokėti mokesčius, šie mokesčiai bus išskaityti iš jūsų. Turite laikytis visų taikomų mokesčių įstatymų, įskaitant įstatymus dėl mokesčių ataskaitų teikimo ir mokėjimo, susijusius su mokesčiais, kuriuos turite mokėti naudodami „Google Play“ arba įsigydami Turinį sistemoje „Google Play“. Tokių taikomų mokesčių ataskaitų teikimas ir mokėjimas yra jūsų atsakomybė.

Visos pardavimo operacijos yra galutinės. Jei reikia daugiau informacijos apie jūsų teises atsisakyti pirkinių, juos atšaukti ar grąžinti, kad būtų grąžintos lėšos, žr. „Google Play“ lėšų grąžinimo politiką. Išskyrus „Google Play“ lėšų grąžinimo politikoje arba Teikėjo lėšų grąžinimo politikoje aiškiai nurodytus atvejus, visos pardavimo operacijos yra galutinės ir negalima grąžinti ar pakeisti pirkinio arba grąžinti lėšų. Jei leidžiama pakeisti ar grąžinti pirkinį arba lėšas, atliekama atvirkštinė operacija ir jums gali būti nebeleidžiama pasiekti Turinio, kurį įsigijote, kai atlikote operaciją.

Alternatyvūs klientų ginčų sprendimo būdai. „Google Commerce Limited“ neprisiima ir neįsipareigoja spręsti ginčų Alternatyvių ginčų sprendimo būdų institucijoje (angl. „Alternative Dispute Resolution Entity“).

Skaitmeninio Turinio nutraukimo teisės. Jei Turinį įsigyjate kaip klientas, pagal įstatymus turite automatiškai suteikiamą teisę nutraukti skaitmeninio Turinio įsigijimo sistemoje „Google Play“ (išskyrus atskirų laikraščių ar žurnalų įsigijimą iš Kiosko) sutartis. Tai taip pat taikoma, kai įsigyjate skaitmeninio turinio prenumeratą. Tačiau pirkdami skaitmeninį Turinį iš „Google Play“ sutinkate, kad skaitmeninis Turinys bus pasiekiamas jums nedelsiant, ir pripažįstate, kad dėl to atsisakote įstatymais numatytos teisės nutraukti sutartis. Jei pateikiate išankstinį užsakymą, atsisakote pagal įstatymus automatiškai suteikiamos nutraukimo teisės, kai Produktas tampa jums pasiekiamas.

Paslaugų teikimo nutraukimo teisės. Jei paslaugas įsigyjate kaip klientas, pagal įstatymus turite teisę per 14 dienų be jokios priežasties nutraukti paslaugų įsigijimo sutartis. Nutraukimo laikotarpio galiojimas baigsis po 14 dienų sudarius sutartį. Jei norite pasinaudoti nutraukimo teise, turite informuoti „Google Commerce Limited“ apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį pateikdami aiškų pareiškimą. Galite naudoti šią pavyzdinę nutraukimo formą. Arba galite susisiekti su „Google Commerce Limited“, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija arba čia pateikti lėšų grąžinimo užklausą.

Nedelsiant gausite patvirtinimą apie gautą pareiškimą dėl nutraukimo patikimomis priemonėmis (pvz., el. paštu). Kad atitiktumėte nutraukimo terminą, pranešimą dėl pasinaudojimo nutraukimo teise turite išsiųsti nepasibaigus nutraukimo laikotarpiui.

Nutraukus šią sutartį visi pagal sutartį atlikti mokėjimai grąžinami nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo tos dienos, kai „Google Commerce Limited“ gavo jūsų pareiškimą apie sprendimą nutraukti šią sutartį. Lėšas grąžinsime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote vykdydami pradinę operaciją, nebent bus aiškiai sutarta kitaip. Bet kuriuo atveju jums nebus taikomi jokie mokesčiai dėl šio grąžinimo.

Jei prašėte pradėti vykdyti paslaugas per nutraukimo laikotarpį, gali būti pareikalauta sumokėti sumą (atsižvelgiant į visą sutarties aprėptį), proporcingą paslaugoms, kurios buvo suteiktos, kol pranešėte mums apie šios sutarties nutraukimą.

Lėšų grąžinimas. Įsigyjant tam tikrų tipų Turinį sistemoje „Google Play“, „Google“ suteikia papildomas lėšų grąžinimo teises, kurios pateiktos „Google Play“ lėšų grąžinimo politikoje.

Prenumeratos. Prenumeruojant „Google Play“ teikiamą Turinį suteikiama reguliari prieiga prie to Turinio, kol ją atšaukiate. Už prenumeratas automatiškai apmokestinama prasidėjus kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui (kas savaitę, mėnesį, metus ar kitą laikotarpį) ir galite būti apmokestinti ne anksčiau nei likus 24 valandoms iki kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio pradžios.

a. Bandomieji laikotarpiai. Kai prenumeruojate Turinį už tam tikrą mokestį, galite nemokamai pasiekti prenumeratos teikiamus pranašumus konkretų bandomąjį laikotarpį, kuriam pasibaigus būsite apmokestinami, kol atšauksite prenumeratą. Jei nenorite būti apmokestinti, turite atšaukti nepasibaigus bandomajam laikotarpiui. Kai atšauksite bandomąją versiją, iš karto nebegalėsite pasiekti atitinkamos programos ar prenumeratos privilegijų, nebent nurodyta kitaip. Per tam tikrą laikotarpį vienam naudotojui pasiekiamų bandomųjų laikotarpių skaičius gali būti ribotas arba gali būti taikomi kiti apribojimai.

b. Atšaukimai. Galite bet kada atšaukti prenumeratą dar nepasibaigus taikomam atsiskaitymo laikotarpiui, kaip nurodyta pagalbos centre. Atšaukimas bus pritaikytas kitam laikotarpiui. Įsigiję mėnesinę prenumeratą galėsite ją atšaukti bet kurį prenumeratos mėnesį ir ji bus atšaukta nuo kito mėnesio. Esamo atsiskaitymo laikotarpio lėšos nebus grąžintos, nebent kitaip nurodyta „Google Play“ lėšų grąžinimo politikoje (pvz., jei Turinys su trūkumais). „Google Play“ kiosko prenumeratos: ir toliau gausite atitinkamą prenumeruojamą Turinį ir naujinius (jei taikoma) per likusį esamą atsiskaitymo laikotarpį. Pasibaigus šiam atsiskaitymo laikotarpiui, vis tiek galėsite pasiekti anksčiau gautus žurnalo leidimus, bet pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, per kurį atšaukėte prenumeratą, nebegalėsite pasiekti mokamo naujienų turinio. Atšaukę prenumeratą per nemokamą bandomąjį laikotarpį, vis tiek galėsite pasiekti žurnalo leidimus, kurie buvo jums pasiekiami per nemokamą bandomąjį laikotarpį, bet negalėsite pasiekti naujienų turinio. „Google Play“ muzikos prenumeratos: jei atšauksite „Google Play“ muzikos prenumeratą, vis tiek galėsite pasiekti „Google Play“ muzikos prenumeratos Turinį likusį esamą atsiskaitymo laikotarpį, bet pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, per kurį atšaukėte prenumeratą, prieiga bus nutraukta. Jei „Google Play“ muzikos prenumeratą atšauksite per nemokamą bandomąjį laikotarpį, nebegalėsite pasiekti „Google Play“ muzikos prenumeratos Turinio, kurį galėjote pasiekti nemokamu bandomuoju laikotarpiu.

c. Sumažintos kainos spaudinių prenumeratoriams. Kai kurie periodinių leidinių Teikėjai gali leisti įsigyti periodiškai teikiamo Turinio prenumeratą sistemoje „Google Play“ už mažesnę kainą, jei jau prenumeruojate spaudinį. Jei atšauksite šio periodinio leidinio spaudinio prenumeratą arba baigsis spaudinio prenumeratos galiojimo laikas ir neatnaujinsite prenumeratos, sumažinta Turinio prenumeratos sistemoje „Google Play“ kaina bus automatiškai atšaukta.

d. Kainų pasikeitimai. Įsigiję prenumeratą, iš pradžių būsite apmokestinti įkainiu, galiojančiu tada, kai sudarėte prenumeratos sutartį. Jei prenumeratos kaina vėliau padidės, „Google“ jums praneš. Didesnė kaina bus taikoma, kai gavę pranešimą mokėsite kitą kartą. Pranešimas turi būti atsiųstas bent prieš 14 dienų nuo tada, kai turite mokėti. Jei nuo tada, kai gavote pranešimą, nepraėjo 14 dienų, didesnė kaina bus taikoma atliekant ne artimiausią, o dar tolesnį mokėjimą. Jei nenorite mokėti didesnės prenumeratos kainos, galite atšaukti prenumeratą, kaip aprašyta šių Sąlygų skiltyje „Atšaukimai“, ir daugiau nebebūsite apmokestinti už prenumeratą, jei pranešite mums iki esamo atsiskaitymo laikotarpio pabaigos. Jei Teikėjas padidina prenumeratos kainą ir reikalingas sutikimas, „Google“ gali atšaukti prenumeratą, nebent sutinkate su nauja kaina. Jei prenumerata atšaukta ir vėliau nusprendžiate vėl prenumeruoti, būsite apmokestinti tuo metu galiojančiu prenumeratos įkainiu.

4. Teisės ir apribojimai

Licencija naudoti Turinį. Įvykdžius operaciją arba sumokėjus taikomus Turinio mokesčius, jums suteikiama neišskirtinė teisė (tik kaip aiškiai leidžiama pagal šias Sąlygas) saugoti, pasiekti, peržiūrėti, naudoti ir pateikti taikomo Turinio kopijas Įrenginiuose arba kitais būdais, kurie leidžiami naudojantis Paslauga, tik savo asmeninio, nekomercinio naudojimo tikslais. Visos „Google Play“ ir Turinio teisės, nuosavybės ir turtinės teisės, kurios nėra aiškiai jums suteiktos, yra saugomos. Jums naudojant programas ir žaidimus gali būti taikomos papildomos jūsų ir Teikėjo sudarytos galutinio naudotojo licencijos sutarties taisyklės ir nuostatos.

Licencijų sąlygų pažeidimas.Jei pažeisite bet kurias Sąlygų Turinio apribojimo nuostatas, iš esmės arba pakartotinai pažeisite bet kurias kitas Sąlygas ar nagrinėsime įtariamą jūsų pažeidimą, „Google“ gali nebeleisti jums pasiekti „Google Play“, Turinio arba „Google“ paskyros (negrąžindama jums lėšų) ir iš karto neteksite pagal licenciją jums suteiktų teisių. Mes informuosime jus nurodydami savo veiksmų pagrindą, nebent manytume, kad taip elgdamiesi užtrauksime „Google“ arba kitam asmeniui teisinę atsakomybę, sutrukdysime tyrimą, sutrikdysime „Google“ produktų, paslaugų arba sistemų veikimą, padarysime žalos mūsų naudotojams arba pažeisime įstatymus arba teisinių institucijų nurodymus. Daugiau informacijos rasite 2 skiltyje „Išjungtos paskyros“.

Apribojimai: negalite:

Trečiųjų šalių nuostatos. Nepaisant jokių šioms Sąlygoms prieštaraujančių aplinkybių, trečiosios šalys, kurios suteikia savo Turinio licencijas „Google“, laikomos trečiųjų šalių naudos gavėjais tik pagal šias Sąlygas, remiantis konkrečiomis šių Sąlygų nuostatomis, tiesiogiai susijusiomis su atitinkamu Turiniu („Trečiųjų šalių nuostatos“), ir tik siekiant suteikti šioms trečiosioms šalims galimybę pasinaudoti savo teisėmis į tokį Turinį. Kad būtų išvengta abejonių, jokia šių Sąlygų nuostata (išskyrus Trečiųjų šalių nuostatas) nepadaro jokios šalies trečiosios šalies naudos gavėja, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokias nuostatas ar sutartis, įtrauktas jas nurodant šiose Sąlygose.

„Play“ politika. Skelbiant apžvalgas sistemoje „Google Play“ taikoma nurodyta politika. Jei norite pranešti apie piktnaudžiavimą ar kitus turinio pažeidimus, spustelėkite čia.

Turinys su trūkumais. Kai tik Turinys tampa pasiekiamas paskyroje, turėtumėte kuo greičiau patikrinti Turinį, kad įsitikintumėte, jog jis veikia, kaip nurodyta. Aptikę klaidų ar trūkumų kuo greičiau praneškite mums ar Teikėjui. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Google Play“ lėšų grąžinimo politiką.

Pašalintas arba nepasiekiamas Turinys. Vadovaujantis Sąlygomis, jūsų įsigytas ar įdiegtas Turinys, kurį įsigijote nuomos laikotarpiui, bus pasiekiamas sistemoje „Google Play“ laikotarpį, kurį patys pasirinkote, o kitais – ne nuomos – atvejais Turinys bus pasiekiamas, kol „Google“ turės teisę jums jį teikti. Tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, jei „Google“ prarastų atitinkamas teises, nebeteiktų paslaugos ar Turinio, iškiltų esminių saugos problemų ar pažeistų taikomas sąlygas ar įstatymus) „Google“ gali pašalinti tam tikrą jūsų įsigytą Turinį iš jūsų Įrenginio arba nebeleisti jo pasiekti. Galite būti informuoti apie tokį pašalinimą ar nutraukimą, jei tai įmanoma. Jei prieš pašalinimą ar nutraukimą negalėjote atsisiųsti Turinio kopijos, „Google“ gali pasiūlyti a. pakeisti Turinį, jei tai įmanoma, arba b. grąžinti už Turinį sumokėtas lėšas (visas arba jų dalį). Jei „Google“ grąžins už Turinį sumokėtas lėšas, tai bus vienintelis nuostolių atlyginimas.

Kelios paskyros. Jei turite kelias „Google“ paskyras, kurių naudotojų vardai skiriasi, kartais jums gali būti leidžiama perkelti Turinį iš vienos paskyros į kitą, jei esate abiejų paskyrų savininkas ir jei „Google“ leidžia naudoti atitinkamos paslaugos funkciją, suteikiančią galimybę perkelti Turinį.

Prieigos apribojimai Įrenginiuose. Kartkartėmis „Google“ gali riboti Įrenginių arba programų, kuriomis galite pasiekti Turinį, skaičių. Jei reikia daugiau informacijos apie „Google Play“ muzikos arba „Google Play“ filmų ir TV apribojimus, apsilankykite „Google Play“ muzikos pagalbos centro puslapyje arba žr. „Google Play“ filmų ir TV naudojimo taisykles.

Pavojinga veikla. Jokia Paslauga ar Turinys nėra skirti naudoti branduolinėse jėgainėse, gyvybės palaikymo sistemose, ekstremaliųjų situacijų ryšių sistemose, orlaivių navigacijos ar ryšių sistemose, oro eismo kontrolės sistemose ar vykdant bet kokią panašią veiklą, kai Paslaugų ar Turinio triktis galėtų būti mirties, asmeninio sužalojimo ar rimto fizinio sužalojimo arba žalos aplinkai priežastimi.

„Google Play“ filmai ir TV. Jei reikia papildomos išsamios informacijos ir apribojimų, susijusių su „Google Play“ filmų ir TV pasiekiamumu ir naudojimu, žr. „Google Play“ filmų ir TV naudojimo taisykles.

„Google Play“ muzika

Sistemoje „Google Play“ galima naršyti, peržiūrėti, perduoti srautu, įsigyti, atsisiųsti, rekomenduoti ir naudoti įvairų skaitmeninį muzikos ir su muzika susijusį turinį, pvz., muzikos failus, muzikos vaizdo įrašų failus, peržiūras, klipus, atlikėjų informaciją, naudotojų apžvalgas, profesionalias trečiųjų šalių muzikos apžvalgas ir kitą skaitmeninį turinį (Muzikos produktai).

Saugomas Turinys. Naudodami „Google Play“ galite saugoti skaitmeninį turinį (pvz., muzikos failus, susijusius metaduomenis ir albumų viršelius) Muzikos saugykloje, pasiekiamoje per Muzikos programinę įrangą, kaip jos aprašytos toliau (Saugomas turinys). Kad būtų išvengta abejonių, „Saugomo turinio“ sąvoka neįeina į „Muzikos produktų“ sąvoką. Saugomas turinys gali būti failai, kuriuos įkeliate tiesiogiai į Muzikos saugyklą, arba failai, kuriuos „Google“ nuskaito ir susieja su Įrenginio vietinėje atmintyje saugomais failais.

Muzikos saugyklos paslaugos. Naudojant „Google Play“ gali būti suteikta prieiga prie a. vietos serveryje (Muzikos saugykla), kur galėsite saugoti muziką ir susijusius duomenų failus, įskaitant Muzikos produktus ir Saugomą turinį, arba b. programų (įskaitant žiniatinkliui, staliniams kompiuteriams bei mobiliesiems skirtas programas) ir susijusių paslaugų, kurias naudodami galėsite įkelti, tvarkyti, pasiekti ir leisti muziką iš Muzikos saugyklos (Muzikos programinė įranga). Muzikos saugykla ir Muzikos programinė įranga šiose Sąlygose bendrai vadinamos Muzikos saugyklos paslauga.

Muzikos saugyklos paslaugų naudojimas. Saugodami Muzikos produktus ir Saugomą turinį Muzikos saugykloje, išsaugote unikalią Turinio kopiją ir prašote „Google“ saugoti ją jūsų vardu ir padaryti ją pasiekiamą „Google“ paskyroje. Naudodami Muzikos saugyklos paslaugas prašote „Google“ suteikti jums leidimą pasiekti visas reikiamas Muzikos saugyklos paslaugų funkcijas, kad galėtumėte lengvai naudoti Muzikos produktus ir Saugomą turinį. Suprantate, kad „Google“, atlikdama techninius veiksmus, reikalingus, kad būtų galima teikti Muzikos saugyklos paslaugas, gali a. perduoti Muzikos produktus ir Saugomą turinį per įvairius tinklus bei mediją; ir b. atlikti Muzikos produktų ir Saugomo turinio pakeitimus, kurių reikia, kad produktai ir turinys atitiktų ryšio tinklų, įrenginių, paslaugų ar medijos reikalavimus. Patvirtinate ir garantuojate „Google“, kad turite reikiamas teises Muzikos saugykloje saugoti bet kokį Saugomą turinį, kurį jūsų nurodymu „Google“ įkelia arba saugo Muzikos saugykloje, ir nurodyti „Google“ atlikti šioje skiltyje aprašytus veiksmus.

Kitos „Google“ prenumeratos paslaugos. Jums naudojant „Google Play“ ir bet kokį prenumeruojamą „Google Play“ muzikos produktą taikomos tik šios Sąlygos, o ne kokio nors kito „Google“ produkto sąlygos, įskaitant bet kokį kitą „Google“ produktą, kurį naudodami gavote prieigą prie „Google Play“ muzikos prenumeratos.

„Google Play“ kioskas.

Informacija, kurią „Google“ bendrina su periodinių leidinių leidėjais. Kai įsigyjate bet kokio laikotarpio periodinio leidinio prenumeratą iš „Google Play“, „Google“ gali bendrinti jūsų vardą, el. pašto adresą, pašto adresą ir unikalų identifikatorių su periodinio leidinio leidėju. „Google“ taip pat gali atskleisti jūsų, kaip periodinio leidinio prenumeratoriaus, skaitymo istoriją periodinio leidinio leidėjui. „Google“ susitarė su periodinio leidinio leidėju, kad periodinio leidinio leidėjas naudos šią informaciją vadovaudamasis savo privatumo politika. Kai įsigysite prenumeratą, jums bus suteikta galimybė atsisakyti gauti leidėjo pranešimus, nesusijusius su įsigyjama prenumerata, ir trečiųjų šalių rinkodaros pranešimus. Jei įsigysite vieną žurnalo leidimą iš „Google Play“, „Google“ galės nurodyti jūsų pašto kodą žurnalo leidėjui. Periodinių leidinių leidėjams taip pat teikiame periodinių leidinių pardavimo informaciją.

Spaudinių prenumeratos patvirtinimas. Jei įsigyjate prenumeratą „Google Play“ kioske naudodami esamą spaudinio prenumeratą, įsigytą iš to periodinio leidinio leidėjo, galime paprašyti trečiosios šalies paslaugų teikėjo patikrinti, ar iš tiesų esate įsigiję spaudinio prenumeratą iš atitinkamo periodinio leidinio leidėjo. Kad galėtume tai patikrinti, taip pat galime paprašyti jūsų pateikti tam tikros informacijos apie spaudinio prenumeratą. „Google“ naudos šią informaciją laikydamasi „Google“ privatumo politikos.