Servicevoorwaarden van Google Play

15 maart 2023 (gearchiveerde versie bekijken)

1. Inleiding

Toepasselijke voorwaarden. Bedankt dat u Google Play gebruikt. Google Play is een service die wordt geleverd door Google Ireland Limited ('Google', 'we/wij' of 'ons'), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Op uw gebruik van Google Play en de apps en games (waaronder Android Instant-apps), systeemservices, films, boeken, tijdschriften of andere digitale content of services (de 'Content') waartoe u toegang heeft, zijn de Servicevoorwaarden van Google Play ('Servicevoorwaarden van Google Play') en de Servicevoorwaarden van Google ('Servicevoorwaarden van Google') van toepassing (gezamenlijk worden deze aangeduid als de 'Voorwaarden'). Google Play is een service, zoals beschreven in de Servicevoorwaarden van Google. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de Servicevoorwaarden van Google Play en de Servicevoorwaarden Google, dan zijn de Servicevoorwaarden van Google Play van toepassing.

2. Uw gebruik van Google Play

Toegang tot en gebruik van Content. U mag Google Play gebruiken om Content te doorzoeken, te vinden, te bekijken, te streamen of te downloaden voor uw mobiele apparaat, computer, tv, smartwatch of ander ondersteund apparaat ('Apparaat'). Als u Google Play wilt gebruiken, heeft u een Apparaat nodig dat voldoet aan bepaalde systeem- en compatibiliteitsvereisten. Voor Content die beschikbaar is via Google Play kunnen aanvullende systeemvereisten gelden. De beschikbaarheid van Content en functies varieert per land en het is mogelijk dat niet alle Content of functies beschikbaar zijn in uw land. Sommige Content kunt u mogelijk delen met gezinsleden. Content op Google Play wordt aangeboden door Google Commerce Limited, gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dergelijke Content kan afkomstig zijn van een andere bron (zoals een app-ontwikkelaar, boekuitgever of filmstudio) (de 'Aanbieder' van de Content).

Leeftijdsbeperkingen. Als u gebruik wilt maken van Google Play, moet u beschikken over een geldig Google-account ('Google-account'), waarop de volgende leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn. Als u in uw land wordt beschouwd als minderjarig, moet u toestemming hebben van uw ouder of voogd om Google Play te gebruiken en om in te stemmen met de Voorwaarden. U moet voldoen aan eventuele aanvullende leeftijdsbeperkingen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van bepaalde Content of functies op Google Play. Gezinsbeheerders en gezinsleden moeten ook aan deze aanvullende vereisten voldoen.

Kosten van derden. U bent verantwoordelijk voor eventuele toegangs- of datakosten die worden gemaakt bij derden (zoals uw mobiele of internetprovider) om Content en Google Play te gebruiken en te bekijken.

Updates. Google Play, bijbehorende ondersteuningsbibliotheken of Content moeten misschien worden geüpdatet, bijvoorbeeld voor bugfixes, verbeterde functies, ontbrekende plug-ins en nieuwe versies (gezamenlijk 'Updates' genoemd). Dergelijke Updates kunnen noodzakelijk zijn om Google Play te gebruiken of Content te openen, te downloaden of te gebruiken. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en het gebruik van Google Play, stemt u ermee in dergelijke Updates automatisch te ontvangen. Mogelijk kunt u Updates voor bepaalde Content beheren via Instellingen in Google Play. Indien echter wordt vastgesteld dat de Update een kritiek beveiligingsprobleem of kritiek probleem met de werking in verband met de Content verhelpt of misbruik voorkomt, dan kan de Update worden afgerond, ongeacht de instellingen voor Updates in Google Play of op uw Apparaat. Als een andere appstore probeert Content te updaten die oorspronkelijk is gedownload vanuit Google Play, krijgt u misschien een melding te zien of kunnen deze updates geheel worden voorkomen.

Informatie over u. In het Privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen als u Google Play gebruikt. Google moet uw persoonlijke informatie, zoals uw naam en e-mailadres, misschien verstrekken aan Aanbieders om uw transacties te verwerken of Content aan u te leveren. Aanbieders stemmen ermee in deze informatie te gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid.

Als u deel uitmaakt van een gezinsgroep op Google Play, kunnen uw gezinsleden in de gezinsgroep bepaalde informatie over u zien. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play, kunnen gezinsleden die u uitnodigt om lid te worden van de gezinsgroep uw naam, foto en e-mailadres zien. Als u als gezinslid lid wordt van een gezinsgroep, kunnen andere gezinsleden uw naam, foto en e-mailadres zien. Uw gezinsbeheerder kan ook uw leeftijd zien en een overzicht van alle aankopen die u doet met de ingestelde gezinsbetaalmethode, waaronder een beschrijving van de gekochte Content. Als Content kan worden gedeeld met gezinsgroepen en u deze deelt met uw gezinsgroep, hebben alle gezinsleden toegang tot de Content en kunnen ze zien dat u deze heeft gekocht.

Ongeautoriseerde toegang tot accounts. U moet uw accountgegevens beveiligd bewaren en u mag deze niet delen met anderen. U moet geen persoonsgegevens van gebruikers van Google Play of gebruikers van andere Google-services via Google Play (inclusief accountnamen) verzamelen of verkrijgen.

Gedeactiveerde accounts. Als Google de toegang tot uw account deactiveert in overeenstemming met de Voorwaarden (bijvoorbeeld als u de Voorwaarden wezenlijk of herhaaldelijk schendt), kunt u geen toegang meer krijgen tot Google Play, uw accountgegevens, of bestanden en andere Content in uw account. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play en Google de toegang tot uw account deactiveert, kunnen uw gezinsleden de toegang verliezen tot gezinsfuncties waarvoor een gezinsgroep noodzakelijk is, zoals een gezinsbetaalmethode, gezinsabonnementen of Content die is gedeeld door gezinsleden. Als u gezinslid bent van een gezinsgroep op Google Play en Google uw account deactiveert, hebben uw gezinsleden geen toegang meer tot Content die u met ze heeft gedeeld.

Beveiliging tegen malware. Google beschermt u tegen schadelijke software van derden, URL's en andere beveiligingsproblemen. Hiervoor kan Google informatie over uw Apparaat ontvangen, zoals de netwerkverbindingen, potentieel schadelijke URL's, het besturingssysteem en apps die via Google Play of andere bronnen zijn geïnstalleerd op uw Apparaat. Google kan u waarschuwen als Google van mening is dat een app of URL onveilig is. Als Google zeker weet dat de app schadelijk is voor apparaten, gegevens of gebruikers, kan Google de installatie van de app op uw Apparaat verwijderen of blokkeren. U kunt ervoor kiezen enkele van deze beveiligingsmaatregelen uit te zetten in de instellingen van uw Apparaat. Google kan dan wel informatie blijven ontvangen over apps die zijn geïnstalleerd via Google Play. Apps die vanuit andere bronnen op uw Apparaat zijn geïnstalleerd, kunnen om veiligheidsredenen nog steeds worden geanalyseerd zonder informatie naar Google te sturen.

Android Instant-apps. Als u op een link op uw Apparaat klikt, kan Google Play checken of er een toepasselijke instant-app is en, als dit het geval is, de link openen in de instant-app. De code die nodig is voor het uitvoeren van de delen van de instant-app die u moet gebruiken, wordt gedownload naar uw Apparaat en wordt tijdelijk op het Apparaat bewaard. U kunt app-gegevens voor een instant-app vinden in de Google Play Store. Gegevens en instellingen van Android Instant-apps worden gesynchroniseerd met apparaten waarbij u bent ingelogd met uw Google-account. U kunt Android Instant-apps uitzetten in de instellingen van uw Apparaat.

Wijzigingen in deze Voorwaarden. Als de Servicevoorwaarden van Google Play worden gewijzigd, krijgt u minstens dertig (30) dagen van tevoren een kennisgeving. De nieuwe Servicevoorwaarden van Google Play gaan in nadat de kennisgevingsperiode is verstreken. Als u Google Play blijft gebruiken na een dergelijke kennisgevingsperiode, houdt dit in dat u de nieuwe Servicevoorwaarden van Google Play accepteert. De nieuwe Servicevoorwaarden van Google Play zijn van toepassing op uw gebruik van alle Content (met inbegrip van Content die u in het verleden heeft geïnstalleerd of aangeschaft) en alle latere installaties of aankopen. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, krijgt u de kans om de Content die u eerder heeft aangeschaft of geïnstalleerd te downloaden en uw gebruik van Google Play te beëindigen. U kunt die download van de Content blijven bekijken op uw Apparaten in overeenstemming met de laatste versie van de Servicevoorwaarden van Google Play die u heeft geaccepteerd.

3. Aankopen en betalingen

Content op Google Play wordt aangeboden door Google Commerce Limited en wanneer u Content op Google Play downloadt, bekijkt, gebruikt of aanschaft of Google Play gebruikt, gaat u een afzonderlijke overeenkomst aan die is gebaseerd op deze Voorwaarden (voor zover van toepassing) met Google Commerce Limited.

Alternatieve factureringssystemen voor sommige in-app aankopen. Sommige Aanbieders kunnen producten en/of services in hun app verkopen waardoor u een ander factureringssysteem kunt gebruiken dan het factureringssysteem van Google Play. De Aanbieder is ervoor verantwoordelijk om u van de benodigde informatie te voorzien. Als u producten en/of diensten koopt via een factureringssysteem anders dan het factureringssysteem van Google Play zult u een afzonderlijk contract aangaan op basis van voorwaarden van derden en zal een derde partij het product en/of de dienst leveren. U zult geen contract aangaan met Google Commerce Limited en Google Commerce Limited zal niet worden beschouwd als de verkoper van dit product en/of dienst. De Servicevoorwaarden voor Google Play (inclusief de bepalingen met betrekking tot prijzen, terugbetalingen en uw herroepingsrecht) zijn niet van toepassing op, en Google is niet betrokken bij de levering of levering van dit product en/of deze dienst.

Reserveringen. Als u een reservering voor Content plaatst, wordt uw contract voor de aankoop en het gebruik van dat item afgerond wanneer de Content voor u beschikbaar wordt gemaakt. Op dat moment worden de kosten voor de aankoop in rekening gebracht. U kunt uw reservering op elk moment annuleren tot op het moment waarop de Content voor u beschikbaar komt. We moeten uw reservering annuleren als de Content uit de verkoop wordt gehaald op Google Play voordat deze beschikbaar komt. We behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren als de prijs wordt gewijzigd voordat de bestelling wordt verwerkt.

Gezinsbetaalmethode. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play, moet u een geldige gezinsbetaalmethode instellen die uw gezinsleden kunnen gebruiken om Content te kopen op Google Play en in apps. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen van Content door uw gezinsleden die gebruikmaken van de gezinsbetaalmethode. Als een gezinsgroep wordt verwijderd of een gezinslid de gezinsgroep verlaat, kunnen aankopen in behandeling die door gezinsleden zijn gedaan met de gezinsbetaalmethode aan u in rekening worden gebracht.

Google Payments. Als u Content wilt aanschaffen via Google Play, moet u beschikken over een Google Payments-account en akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google Payments. De Privacyverklaring van Google Payments is van toepassing als u Content koopt met een Google Payments-account. U bent verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen voor aankopen die u heeft gedaan via Google Play op uw Google Payments-account.

Andere betaalmethoden. Naast Google Payments kan Google verschillende andere betaalmethoden beschikbaar stellen om de aankoop van Content op Google Play mogelijk te maken. U moet zich houden aan alle relevante algemene voorwaarden of andere juridische overeenkomsten, met Google of met derden, die uw gebruik van een bepaalde betaalmethode reguleren. Google kan betaalmethoden naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle bedragen die moeten worden betaald voor aankopen die u doet op Google Play.

Geschiktheid voor facturering via provider. Als u een Google Play-account maakt op een Apparaat, sturen we de ID's van uw Apparaat (zoals de abonnee-ID en het serienummer van uw simkaart) naar uw netwerkprovider om te bepalen of u ervoor in aanmerking komt aankopen van Content die u doet via uw Apparaten, te laten factureren via het account van uw netwerkprovider. U moet de servicevoorwaarden van de netwerkprovider accepteren om dit mogelijk te maken. De netwerkprovider kan ons informatie over uw factuuradres sturen. Wij bewaren en gebruiken deze informatie in overeenstemming met het Privacybeleid van Google en de Privacyverklaring van Google Payments.

Prijzen. De prijzen en beschikbaarheid van Content die wordt weergegeven via Google Play kunnen op elk moment voorafgaand aan de aankoop worden gewijzigd.

Belastingen. Onder 'Belastingen' wordt verstaan: alle accijnzen, invoerrechten, toeslagen of belastingen (anders dan inkomstenbelasting) die verband houden met de verkoop van Content, inclusief eventuele gerelateerde boetes of rente. U bent verantwoordelijk voor eventuele Belastingen en moet betalen voor Content zonder dat hierop een korting voor Belastingen wordt toegepast. Als Google of Google Commerce Limited verplicht is Belastingen te innen of te betalen, worden deze Belastingen aan u doorbelast. U moet voldoen aan alle toepasselijke belastingwetgeving, waaronder de aangifte en betaling van eventuele Belastingen in verband met uw gebruik van Google Play of de aankoop van Content op of via Google Play. De aangifte en betaling van dergelijke toepasselijke Belastingen zijn uw verantwoordelijkheid.

Alle verkopen zijn definitief. Bekijk het Teruggavebeleid van Google Play voor meer informatie over uw rechten om aankopen in te trekken, te annuleren of terug te sturen voor een terugbetaling. Behalve voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Google, het Teruggavebeleid van Google Play of het Teruggavebeleid van de Aanbieder zijn alle verkopen definitief en is retour, vervanging of terugbetaling niet toegestaan. Als een vervanging, retour of terugbetaling wordt toegestaan voor een transactie, kan de transactie ongedaan worden gemaakt. U heeft dan misschien geen toegang meer tot de Content die u heeft verkregen via de betreffende transactie.

Alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten. Google Commerce Limited is niet verplicht en verbindt zich er niet toe geschillen te beslechten voor een instantie voor Alternatieve geschillenbeslechting.

Herroepingsrechten voor digitale content. Als u als consument een aankoop doet, beschikt u automatisch over het wettelijke herroepingsrecht met betrekking tot contracten voor aankopen van digitale content of abonnementen op digitale content op Google Play. Maar als u digitale content koopt of een abonnement op digitale content neemt op Google Play, gaat u ermee akkoord dat de digitale content onmiddellijk voor u beschikbaar is en ziet u daarom af van uw wettelijke herroepingsrecht.

Herroepingsrechten voor services. Als u als consument een aankoop doet, beschikt u wettelijk over het recht om contracten voor aankopen van services binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingsperiode verloopt veertien (14) dagen na de datum van aankoop. Als u gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht, moet u Google Commerce Limited door middel van een ondubbelzinnige verklaring informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt dit modelformulier voor herroeping gebruiken. U kunt in plaats daarvan ook contact opnemen met Google Commerce Limited, t.a.v. Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland 08000201038 of hier een terugbetaling aanvragen.

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping via een duurzaam medium (zoals e-mail). Om te voldoen aan de deadline voor herroeping, volstaat het als u het bericht over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u het contract herroept, worden alle betalingen die u heeft verricht op grond van het contract zo snel mogelijk terugbetaald en in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop uw ondubbelzinnige verklaring om dit contract te herroepen, is ontvangen door Google Commerce Limited. We voeren de terugbetaling uit via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor de aanvankelijke aankoop, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere manier. U hoeft in geen geval kosten te betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u binnen de herroepingstermijn verzoekt om te beginnen met de levering van de services, moet u mogelijk een bedrag betalen dat evenredig is aan de verleende services totdat u ons heeft meegedeeld dat u dit contract wilt herroepen, gelet op de volledige dekking van het contract.

Terugbetalingen Google biedt aanvullende rechten op terugbetaling voor verschillende soorten Content op Google Play, die zijn beschreven in het Teruggavebeleid van Google Play.

Abonnementen. Als u zich abonneert op Content via Google Play, krijgt u doorlopende toegang tot die Content tenzij u opzegt. Abonnementen worden aan het begin van elke factureringsperiode (wekelijks, maandelijks, jaarlijks of een andere periode) automatisch gefactureerd en u kunt niet eerder dan 24 uur voorafgaand aan het begin van elke factureringsperiode worden gefactureerd.

(a)      Proefperioden. Als u zich abonneert op Content voor een bepaalde prijs, kunt u gedurende een aangegeven proefperiode kosteloos toegang krijgen tot de abonnementsvoordelen. Na deze periode worden er kosten in rekening gebracht totdat u het abonnement opzegt. Als u niet wilt worden gefactureerd, moet u voor het einde van de proefperiode opzeggen. Zodra u de proefperiode opzegt, verliest u onmiddellijk de toegang tot de Content en eventuele abonnementsvoordelen, tenzij anders vermeld. Toegang tot dergelijke proefperioden kan zijn beperkt tot een bepaald aantal proefabonnementen voor elke gebruiker gedurende een bepaalde periode of er kunnen andere beperkingen gelden.

(b)       Opzeggingen. U kunt een abonnement op elk moment vóór het einde van de toepasselijke factureringsperiode opzeggen, zoals beschreven in het Helpcentrum. Het abonnement wordt dan vanaf de volgende periode opgezegd. Als u bijvoorbeeld een maandabonnement koopt, kunt u dat abonnement op elk gewenst moment gedurende de maand opzeggen. Het abonnement wordt dan aan het einde van de op dat moment actuele factureringsperiode opgezegd. U ontvangt geen terugbetaling voor de huidige factureringsperiode, behalve wanneer anderszins wordt vermeld in het Teruggavebeleid van Google Play (bijvoorbeeld als Content niet werkt).

(c)       Kortingen voor drukwerkabonnees. Sommige Aanbieders van periodieke publicaties kunnen u korting geven op een abonnement op periodieke Content op Google Play als u al bent geabonneerd op de gedrukte versie. Als u uw drukwerkabonnement opzegt of uw drukwerkabonnement verloopt en u het niet verlengt, wordt uw abonnement met korting op die Content op Google Play automatisch opgezegd.

(d)       Prijsverhogingen. Als u een abonnement koopt, wordt in eerste instantie de prijs in rekening gebracht die van toepassing is op het moment dat u het abonnement afsluit. Als de prijs van het abonnement later wordt verhoogd, stelt Google u hiervan op de hoogte. De verhoging is van toepassing vanaf de volgende verschuldigde betaling na de kennisgeving, op voorwaarde dat u de kennisgeving minstens dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijswijziging heeft ontvangen. Als u de kennisgeving minder dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijswijziging heeft ontvangen, is de verhoging pas van toepassing op de betaling na de volgende verschuldigde betaling. Als u de hogere prijs voor een abonnement niet wilt betalen, kunt u het abonnement opzeggen zoals beschreven in het artikel Opzeggingen van deze Voorwaarden en worden er geen verdere bedragen in rekening gebracht voor het abonnement, mits u ons voor het einde van de lopende factureringsperiode heeft geïnformeerd. Indien de Provider de prijs van een abonnement verhoogt en er toestemming vereist is, kan Google uw abonnement opzeggen, tenzij u instemt met de nieuwe prijs. Als uw abonnement wordt opgezegd en u later besluit het abonnement opnieuw af te sluiten, wordt de op dat moment geldende abonnementsprijs aan u in rekening gebracht.

4. Rechten en beperkingen

Licentie voor het gebruik van Content. Nadat u een transactie heeft afgerond of de toepasselijke kosten voor Content heeft betaald, heeft u het niet-exclusieve recht, uitsluitend zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, om, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, exemplaren van de toepasselijke Content op te slaan, te bekijken, te gebruiken en weer te geven op uw Apparaten of zoals anderszins is toegestaan. Alle rechten op, eigendom van en belangen in Google Play en Content die niet expliciet aan u worden verleend in de Voorwaarden, zijn voorbehouden. Op uw gebruik van apps en games kunnen de aanvullende algemene voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst tussen u en de Provider van toepassing zijn.

Schending van licentievoorwaarden. Als u een van de bepalingen betreffende Contentbeperking in de Voorwaarden schendt of wezenlijk of herhaaldelijk een van de andere Voorwaarden schendt of wij u onderzoeken voor vermeend wangedrag, kan Google, zonder u een vergoeding verschuldigd te zijn, uw toegang tot Google Play, de Content of uw Google-account beëindigen en worden de rechten op grond van deze licentie onmiddellijk beëindigd. We stellen u op de hoogte van de reden voor onze actie, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat dit Google of een andere persoon wettelijk aansprakelijk zou maken, een onderzoek in gevaar zou brengen, schadelijk zou zijn voor de werking van producten, services, systemen van Google of voor gebruikers van Google, of in strijd zou zijn met de wet of instructies van een wetshandhavende instantie. Bekijk Gedeactiveerde accounts in Artikel 2 voor aanvullende informatie.

Beperkingen: U mag het volgende niet doen:

Bepalingen voor derden. Niettegenstaande iets andersluidend in deze Voorwaarden, gelden de derden die hun Content licentiëren aan Google als beoogde begunstigde derden uitsluitend op grond van deze Voorwaarden met betrekking tot de specifieke bepalingen van deze Voorwaarden die rechtstreeks betrekking hebben op hun Content ('Bepalingen voor derden') en uitsluitend om het dergelijke derden mogelijk te maken hun rechten op dergelijke Content af te dwingen. Ter vermijding van elke twijfel: Niets in deze Voorwaarden verleent rechten voor begunstigde derden aan een partij, met betrekking tot enige bepaling die buiten de Bepalingen voor derden valt. Dit omvat maar is niet beperkt tot bepalingen of overeenkomsten die door middel van verwijzing zijn opgenomen, of waarnaar zonder opname kan zijn verwezen, in deze Voorwaarden.

Beleidsregels voor Play. Op het posten van reviews op Google Play zijn de volgende beleidsregels van toepassing. Als u misbruik of andere schendingen van Content wilt melden, klikt u hier.

Defecte Content. Zodra Content beschikbaar is via uw account, moet u de Content zo snel mogelijk checken om te zien of de Content werkt op de aangegeven manier. Laat het ons of de Provider zo snel mogelijk weten als u fouten of defecten tegenkomt. Bekijk het Teruggavebeleid van Google Play voor meer informatie.

Verwijdering of onbeschikbaarheid van Content. Onder voorbehoud van de Voorwaarden is Content die u koopt of installeert, beschikbaar voor u via Google Play gedurende de door u geselecteerde periode, bij aankoop van een huurperiode, en in andere gevallen voor zolang als Google het recht heeft om dergelijke Content aan u beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als Google niet langer beschikt over de relevante rechten, een service of Content wordt stopgezet, er kritieke beveiligingsproblemen zijn of er sprake is van schending van toepasselijke voorwaarden of de wet) kan Google Content verwijderen van uw Apparaat of u niet langer toegang bieden tot bepaalde Content die u heeft aangeschaft. U krijgt mogelijk een kennisgeving van een dergelijke verwijdering of stopzetting. Als u niet in staat bent een kopie van de Content te downloaden voorafgaand aan een dergelijke verwijdering of stopzetting, kan Google u a) een vervanging van de Content aanbieden, indien mogelijk of b) een volledige of gedeeltelijke terugbetaling geven van de prijs van de Content. Als Google een terugbetaling aan u verstrekt, is de terugbetaling uw enige verhaalsmogelijkheid.

Meerdere accounts. Als u meerdere Google-accounts heeft met verschillende gebruikersnamen, kunt u in sommige gevallen Content verplaatsen van het ene account naar een ander account, mits u de eigenaar bent van beide accounts en Google een functie van de betreffende service heeft aangezet die een dergelijke verplaatsing mogelijk maakt.

Beperkingen voor toegang op Apparaten. Google kan van tijd tot tijd beperkingen instellen voor het aantal Apparaten en/of software-apps dat u mag gebruiken om de Content te openen. Ga naar de Gebruiksregels voor Google Play Films/Google TV voor meer informatie over deze beperkingen voor Google Play Films/Google TV.

Gevaarlijke activiteiten. Geen van de Services of Content is bedoeld voor gebruik in nucleaire installaties, levensinstandhoudingssystemen, noodcommunicatie, vliegtuignavigatie of -communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen of andere soortgelijke activiteiten waarbij het falen van de Services of Content zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of schade aan het milieu.

Google Play Film/Google TV. Bekijk voor meer informatie en beperkingen met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van Google Play Films/Google TV de Gebruiksregels voor Google Play Films/Google TV.