Google Play

Google Plays användarvillkor

23 januari 2017

1. Inledning

Gällande villkor. Tack för att du använder Google Play. Google Play är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”, ”vi” eller ”oss”) på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA och som omfattas av Googles användarvillkor (”Googles användarvillkor”). Google Play är en ”Tjänst” enligt definitionen i Googles användarvillkor och Google Plays användarvillkor är kompletterande villkor som gäller användning av Google Play. Användning av Google Play och de appar (inklusive Android Instant Apps), spel, musik, filmer, böcker, tidskrifter eller annat digitalt innehåll (härefter kallat ”Innehåll”) som är tillgängliga via Google Play omfattas av dessa användarvillkor för Google Play och av Googles användarvillkor (vilka vi tillsammans härefter kallar ”Villkor”).

Om Google Plays användarvillkor och Googles användarvillkor strider mot varandra h Google Plays användarvillkor företräde.

Din användning av Google Play Butik förutsätter att du godkänner följande villkor. Läs igenom dem noggrant. Om du inte förstår villkoren eller inte godkänner någon del av dem ska du inte använda Google Play Butik. Se Google Play hjälpcentret för mer information.

2. Tillhandahållande av Google Play

Direktförsäljning, försäljning via ombud och appförsäljning. När du köper Innehåll på Google Play köper du det antingen:

(a) direkt från Google Commerce Limited (en ”Direktförsäljning”);

(b) från leverantören av Innehållet (”Leverantören”), där Google agerar ombud för Leverantören (”Försäljning via ombud”) eller

(c) från Leverantören av appen (för Android-appar) (”Appförsäljning”).

Varje gång du köper Innehåll ingår du ett separat försäljningsavtal

(d) baserat på Villkoren (om tillämpligt) med Google Commerce Limited (vid Direktförsäljning)

(e) baserat på villkoren (om tillämpligt) med leverantören av innehållet du köpte (vid försäljning via ombud) eller

(f) med Leverantören av Innehållet du köpte (vid Appförsäljning).

Det separata försäljningsavtalet i (e) eller (f) ovan (om tillämpligt) är ett tillägg till ditt avtal med Google Inc för användning av Tjänsten (dvs. Google Plays användarvillkor).

Vid försäljning via ombud gäller bestämmelserna i Googles användarvillkor om att inga rättigheter får skapas för utomstående förmånstagare inte för din användning av tjänsten.

Åtkomst till Innehåll. Du kan använda Google Play för att söka efter, hitta, visa och/eller ladda ned Innehåll för mobilen, datorn eller andra enheter som stöds (”Enheten”). Tillgången till Innehåll varierar i olika länder och allt Innehåll kanske inte finns i ditt land. Allt Innehåll kan inte delas med familjemedlemmar. En del av Innehållet kan tillhandahållas av Google, medan andra delar blir tillgängliga via tredje part som inte har något samröre med Google. Google ansvarar inte för Innehåll som görs tillgängligt via Google Play och kommer från någon annan källa än Google och rekommenderar inte heller sådant innehåll.

3. Användning av Google Play

Åldersgräns. För att använda Google Play måste du ha ett giltigt Google-konto med följande åldersgräns. Du måste vara minst 18 år för att fungera som familjeansvarig för en familjegrupp på Google Play. Du får inte använda Google Play om du antingen har blivit avstängd eller på annat sätt har förbjudits att ta emot eller använda Tjänsten eller Innehåll enligt lag i det land där du bor eller där du har fått tillgång till eller använt Google Play. Du måste även följa andra åldersgränser som kan gälla för användning av specifikt Innehåll eller specifika funktioner på Google Play.

Grundläggande krav för användning. Om du vill använda Tjänsten behöver du en Enhet som uppfyller system- och kompatibilitetskraven för det relevanta Innehållet (som emellanåt kan ändras), fungerande internetanslutning och kompatibel programvara. Din möjlighet att använda Tjänsten och Tjänstens prestanda kan påverkas av dessa faktorer. Det är ditt ansvar att se till att systemkraven är uppfyllda.

Avgifter från tredje part. Du kan debiteras avgifter för åtkomst eller data från tredje part (till exempel internetleverantören eller mobiloperatören) i samband med användningen av Innehållet och Google Play. Du kan exempelvis debiteras sådana avgifter om du använder tjänster som tillhandahålls via Google Play på eller via tjänster eller enheter från tredje part. Det är ditt ansvar att betala alla sådana avgifter.

Uppdateringar. Ibland kan du behöva installera uppdateringar för Google Play eller relaterad programvara från Google som vi då och då tillhandahåller för att använda Google Play och för att få tillgång till eller ladda ned Innehåll. Denna programvara söker emellanåt på Googles servrar för att kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar för Innehållet och funktionerna i Google Play, till exempel fel- och programkorrigeringar, förbättrade funktioner, pluginprogram som saknas och nya versioner (gemensamt ”Uppdateringar”). Du måste godkänna mottagning av automatiskt begärda Uppdateringar för att kunna använda Innehållet som du har installerat. Om du inte godkänner sådana automatiska Uppdateringar ska du inte använda Google Play Butik eller installera Innehållet.

Det kan hända att Google uppdaterar en Google-app eller en app som du har laddat ned från Google Play till dess senaste version, oavsett vilka uppdateringsinställningar du har valt i appen Google Play eller på Enheten, om Google bedömer att uppdateringen löser ett kritiskt säkerhetsproblem med appen.

Information om Dig. Om du vill komma åt vissa tjänster eller ett visst Innehåll på Google Play måste du ange information om dig själv, till exempel namn, adress och faktureringsuppgifter. Den information vi samlar in, inklusive information från tredje part, delas mellan Google Inc. och dess tillhörande företag för att driva Tjänsten. I Googles sekretesspolicy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter och skyddar din integritet när du använder Google Play. Alla sådana uppgifter som du ger Google måste alltid vara korrekta och aktuella. Google kan behöva uppge dina personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress, för Leverantörer för bearbetning av transaktioner och/eller tillhandahållande av Innehåll till dig. Google har kommit överens med Leverantörerna om att de ska använda dessa uppgifter i enlighet med sin sekretesspolicy.

Om du är medlem i en familjegrupp på Google Play kommer de andra medlemmarna i familjegruppen att kunna se vissa uppgifter om dig. Om du är familjeansvarig för en familjegrupp på Google Play kommer familjemedlemmar som du bjuder in till familjegruppen att se ditt namn och foto och din e-postadress. Om du går med i en familjegrupp som familjemedlem kan andra familjemedlemmar se ditt namn och foto och din e-postadress.

Den familjeansvariga kan också se din ålder och ett utdrag av alla de köp du gör med familjens betalningsmetod, inklusive en beskrivning av det köpta Innehållet. Om Innehållet kan delas med familjen och du delar det med familjegruppen kan alla familjemedlemmar komma åt Innehållet och se att du har köpt det. De familjeansvariga och familjemedlemmarna måste även uppfylla de här ytterligare kraven.

Obehörig åtkomst till konton. Du måste skydda dina användaruppgifter och får inte dela dem med någon annan. Du får inte samla in eller använda personuppgifter från någon annan användare av Google Play eller någon annan användare av andra tjänster från Google via Google Play, inklusive kontonamn.

Inaktiverade konton. Om Google inaktiverar åtkomsten till ditt konto i enlighet med Villkoren (om du till exempel bryter mot Villkoren) kan du nekas åtkomst till Google Play, dina kontouppgifter eller andra filer eller Innehåll som sparas i ditt konto. Om du är familjeansvarig för en familj på Google Play och Google inaktiverar åtkomsten till kontot kan familjemedlemmarna förlora åtkomsten till familjefunktioner där en familjegrupp krävs, till exempel familjens betalningsmetod, familjeprenumerationer eller Innehåll som delats av familjemedlemmar. Om du är familjemedlem i en familj på Google Play och Google inaktiverar ditt konto förlorar de andra familjemedlemmarna åtkomsten till Innehåll som du har delat med dem. Läs avsnitt 6 nedan om dina rättigheter när du inte kan ladda ned Innehåll innan ditt konto inaktiveras.

Skydd mot skadlig programvara. I syfte att skydda dig mot skadlig programvara från tredje part och andra säkerhetsrisker kan Google få information om nätverksanslutningar, operativsystem och appar från tredje part som används på din enhet. Google kan komma att varna dig om en app verkar osäker eller ta bort eller blockera installationen av appen på Enheten om vi vet att den är skadlig för enheter, data eller användare. Du kan välja att inaktivera skydden i Google Inställningar på Enheten (appar som installerats via Butik kan eventuellt fortsätta att analyseras för att hitta säkerhetsbrister).

4. Köp och betalningar

Kostnadsfritt innehåll. Google kan tillåta att du kostnadsfritt laddar ned, visar eller använder Innehåll. Alla villkor som gäller för köpt Innehåll gäller även för kostnadsfritt Innehåll, förutom betalningsrelaterade villkor (till exempel gäller inte återbetalningsvillkoren för Innehåll som är kostnadsfritt). Google kan införa begränsningar i din åtkomst och användning av visst kostnadsfritt Innehåll.

Köp av innehåll. Ditt avtal för köpet och användningen av Innehållet slutförs när du får ett e-postmeddelande från Google som bekräftar ditt köp av Innehållet och avtalet börjar gälla så snart köpet är slutfört. Om du är familjeansvarig för en familjegrupp på Google Play måste du konfigurera en giltig familjebetalningsmetod som dina familjemedlemmar använder när de köper innehåll på Google Play och genom appar. Du är ansvarig för alla köp av Innehåll som dina familjemedlemmar gör med hjälp av familjens betalningsmetod. Om familjegruppen tas bort eller en familjemedlem lämnar familjegruppen kommer du att debiteras för väntande köp som gjorts av familjemedlemmarna med hjälp av familjens betalningsmetod.

Google Payments. Du måste godkänna betalningsvillkoren som specificeras i Google Payments användarvillkor för att köpa Innehåll via Google Play. Om du inte har något Google Payments-konto kan du skapa ett genom att öppna den här länken. Där kan du även läsa mer om Google Payments. Användarvillkoren och sekretessmeddelandet för Payments gäller även när du vill köpa Innehåll med ett Google Payments-konto. Läs villkoren noga innan du handlar. För vissa köp via Google Play görs transaktionen direkt med produktens Leverantör. I dessa fall kan vi dela dina personliga uppgifter med produktleverantören i enlighet med sekretessmeddelandet för Payments för att behandla transaktionen och handha ditt konto.

Andra betalningsmetoder. Google kan tillhandahålla olika betalningsmetoder utöver kontot i Google Payments så att du kan köpa Innehåll via Google Play. Du måste följa gällande användarvillkor eller andra juridiska avtal, oavsett om det gäller Google eller en tredje part, som reglerar din användning av en viss betalningsmetod. Google kan efter eget gottfinnande lägga till eller ta bort betalningsmetoder utan att meddela dig i förväg. När köpet är slutfört kan Google eller Googles betalningssystem debitera ditt kreditkort eller någon annan betalningsmetod som du anger för Innehåll som beställts tillsammans med ytterligare tillämpliga belopp (inklusive eventuella skatter). Du ansvarar själv för förfallna belopp i samband med köp som du gör på Google Play.

Kvalificerad för debitering via operatören. När du skapar ett konto i Google Play för en enhet skickar vi identifieringsnummer för den, prenumerations-id och serienummer på SIM-kort till din nätverksleverantör för att avgöra om du kan debiteras på fakturan från din mobiloperatör för innehåll som du köper via din mobila enhet. Om du vill tillåta detta måste du godkänna nätverksleverantörens användarvillkor. Nätverksleverantören kan skicka din faktureringsadress till oss för att hjälpa oss att skapa ditt Google Play-konto. Vi kommer att spara och använda dessa uppgifter i enlighet med Googles sekretesspolicy.

Priser. Priser och tillgänglighet för allt Innehåll som visas via Google Play kan när som helst ändras innan du klickar på knappen för att indikera att du vill köpa Innehållet.

Skatt. Du ansvarar för eventuell Skatt och måste betala för Innehållet utan skatteavdrag. Om säljaren av Innehållet har skyldighet att debitera eller betala Skatt kommer du att debiteras Skatt. Med ”Skatt” avses alla skatter, tullavgifter eller moms i samband med försäljningen av Innehållet, inklusive relaterade påminnelseavgifter eller ränta.

Överensstämmelse med skattelagar. Du måste följa alla gällande skattelagar, bland annat rapportering och betalning av skatter som uppstår i samband med användningen av Google Play eller köpet av innehåll via Google Play. Det är ditt ansvar att rapportera om och betala sådana gällande skatter.

All försäljning är slutgiltig. All försäljning är slutgiltig, förutom det som uttryckligen anges i Villkoren eller Googles återbetalningspolicy som anges i Tjänsten, och inga returer, ersättningsprodukter eller återbetalningar tillåts. Om en ersättningsprodukt, retur eller återbetalning beviljas för en transaktion kan transaktionen återkallas och du kan inte längre komma åt Innehållet som du erhöll via transaktionen. Din rätt att återkalla, annullera eller returnera köp och få en återbetalning anges i tillägget till villkoren för den relevanta Innehållstypen som anges nedan och i återbetalningspolicyn som visas i Tjänsten.

Förbeställningar.

(a) När du förbeställer en Produkt slutförs köpe- och användningsavtalet för varan när Produkten blir tillgänglig i kontot och du debiteras då för köpet. Du kan när som helst avbryta en förbeställning innan Produkten blir tillgänglig för dig (om du vill avbryta förbeställningen gör du detta genom att besöka sidan Mina beställningar och följer anvisningarna där).

(b) När Produkten blivit tillgänglig för dig kan du inte dra tillbaka eller avbryta förbeställningen och dina rättigheter att annullera eller returnera köpet blir samma som för andra Produkter som du köper via Google Play. Du hittar mer information i villkoren nedan.

(c) Om Produkten dras tillbaka från försäljning via Google Play innan den har blivit tillgänglig måste vi annullera din förbeställning. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningen om priset ändras innan beställningen har slutförts.

5. Prenumerationer

Provprenumerationer på tidskrifter, nyheter och musik. Om du tecknar en gratis provprenumeration på en tidskrift eller nyheter på Google Play Tidningskiosk eller på musik (inklusive om den är en del av en köpt tidskrifts- eller musikprenumeration) får du tillgång till de förmåner som ingår i prenumerationen i fråga kostnadsfritt under den specificerade provperioden. När provperioden är slut debiteras du priset för den första perioden av prenumerationen och fortsätter att debiteras tills du avslutar prenumerationen. Om du inte vill bli debiterad måste du avsluta prenumerationen innan provperioden har gått ut. Om du avslutar prenumerationen under provperioden har du fortfarande åtkomst till de tidskriftsnummer som du har fått tillgång till under provperioden. Däremot har du inte åtkomst till Innehållet i en prenumeration på nyheter eller en Musikprenumeration (se definition nedan) som du har fått tillgång till under provperioden, såvida du inte börjar betala för prenumerationen. Provprenumerationerna kan begränsas till ett visst antal prenumerationer per användare under en given tidsperiod. Om du inte vill bli debiterad för en prenumeration måste du avsluta den innan provperioden är slut. Läs mer om att avsluta prenumerationer i avsnittet Uppsägning längre ned i avsnitt 5.

Provprenumerationer på appar. Med en provprenumeration på en Android-app får du åtkomst till fördelarna med en prenumeration på appen gratis under en viss tid som anges av apputvecklaren. När provperioden är slut debiteras du för den första perioden av prenumerationen och fortsätter att debiteras tills du avslutar prenumerationen. Om du vill undvika att debiteras måste du avsluta prenumerationen innan provperioden har gått ut. När du avslutar provperioden förlorar du direkt åtkomsten till appen och alla fördelar med prenumerationen.

Uppsägning. Om du köper en automatiskt återkommande prenumeration på Innehåll (månadsprenumeration, årsprenumeration eller någon annan tidsperiod) kan du avsluta prenumerationen när som helst före slutet på den gällande faktureringsperioden och uppsägningen gäller då från nästa period. Om du till exempel köper en månadsprenumeration kan du avsluta prenumerationen när som helst under vilken månad som helst för prenumerationen. Prenumerationen avslutas då nästa månad. Du får ingen återbetalning för innevarande faktureringsperiod, utom i händelse av en felaktig produkt (se avsnitt 6 nedan) eller andra omständigheter som anges i dessa Villkor. När det gäller prenumerationer på tidskrifter eller nyheter i Google Play Tidningskiosk får du Innehåll och uppdateringar (om tillämpligt) för den aktuella prenumerationen under återstoden av den innevarande faktureringsperioden. Din tillgång till tidskriftsnummer som redan har levererats påverkas inte av uppsägningen efter sagda faktureringsperiods slut, men din tillgång till kostnadsbelagda nyheter upphör vid utgången av den faktureringsperiod då du sa upp prenumerationen. När det gäller musikprenumerationer har du tillgång till Innehållet i musikprenumerationen (se definitionen i avsnitt 7 nedan) under återstoden av den innevarande faktureringsperioden, men tillgången till Innehållet i musikprenumerationen kommer att upphöra när den faktureringsperiod då du sa upp prenumerationen går ut. Läs mer om vår återbetalningspolicy för musik och tidningar i avsnitt 7 respektive 10 nedan.

Prisändringar. När du köper en prenumeration debiteras du först det pris som gällde när du ingick prenumerationsavtalet. Om priset på prenumerationen höjs senare får du ett meddelande från Google. Höjningen börjar gälla från nästa förfallodatum under förutsättning att du fick meddelandet minst tio dagar innan beloppet debiterades. Om du får meddelandet senare än tio dagar innan beloppet debiteras gäller prisökningen inte förrän betalningen efter nästa betalning förfaller.

Avvisa prisändringar. Om du inte vill betala det höjda priset på en prenumeration kan du avsluta prenumerationen så som beskrivs i hjälpcentret för Google Play. Du kommer inte att debiteras fler avgifter för prenumerationen om du har meddelat oss före slutet på den innevarande faktureringsperioden. I vissa fall när Leverantören höjer priset på en prenumeration kan Google avsluta prenumerationen om du inte går med på att prenumerera till det nya priset. Om prenumerationen avslutas och du senare vill ta upp prenumerationen igen debiteras du det då aktuella priset på prenumerationen.

6. Rättigheter och begränsningar

Licens för att använda innehåll. När du har betalat gällande avgifter för Innehållet har du en icke-exklusiv rättighet, under den period som du valt om du hyr Innehåll, och i annat fall så länge Google och den relevanta upphovsrättsinnehavaren innehar rätten att tillhandahålla Innehållet åt dig, att ladda ned, använda eller streama, i varje enskilt fall enbart så som uttryckligen angetts av Google och i enlighet med begränsningarna som anges i Villkoren och tillhörande policyer, kopior av relevant Innehåll till Enheterna samt att visa och använda Innehåll på dina Enheter eller på annat sätt som tillåts av Google som en del av Tjänsten enbart för ditt eget, icke-kommersiella bruk. Alla rättigheter, befogenheter och anspråk i Google Play och Innehållet som inte uttryckligen beviljats dig enligt Villkoren tillhör Google och dess licensgivare.

}Överträdelse mot licensvillkoren. Om du bryter mot några av Villkoren kommer dina rättigheter enligt licensen omedelbart att avslutas och Google kan avsluta din åtkomst till Google Play, Innehållet och/eller Google-kontot utan att göra några återbetalningar till dig.

Ingen offentlig visning. Du får inte visa Innehållet (delvis eller i sin helhet) som en del av ett offentligt framträdande eller en visning även om du inte tar ut någon avgift (förutom när sådan användning inte skulle utgöra ett brott mot upphovsrätten eller bryta mot några andra tillämpliga rättigheter). Användning av ett verktyg eller en funktion som tillhandahålls som en del av Google Play (till exempel ”Sociala rekommendationer” som definieras i villkoren för Musik nedan) tillåts under förutsättning att du använder verktyget eller funktionen på exakt det sätt som Google tillåter.

Försäljning, distribution eller överlåtelse till tredje part. Du får inte sälja, hyra ut, leasa, omdistribuera, sända, skicka, kommunicera, ändra, bevilja underlicenser, överföra eller tilldela Innehåll eller rättigheter till Innehåll till en tredje part utan tillåtelse, inklusive nedladdningar av Innehåll som du kan få tillgång till via Google Play. Användning av ett verktyg eller en funktion som tillhandahålls som en del av Google Play (till exempel Sociala rekommendationer) ska inte strida mot tillståndet under förutsättning att du använder verktyget på exakt det sätt som Google tillåter.

Kopiering av direktuppspelningar. Du får inte använda Google Play eller något innehåll i samband med programvara för att på något sätt kopiera direktuppspelningar eller liknande programvara för att spela in eller skapa en kopia av innehåll som har visats för dig i direktuppspelningsformat.

Delning. Du får inte använda Innehåll som en del av en tjänst för att dela, låna ut eller använda för flera personer eller åt någon annan institution, förutom så som uttryckligen anges och endast på exakt det sätt som Google anger (till exempel via Sociala rekommendationer).

Säkerhetsfunktioner. Du får inte försöka kringgå, inaktivera eller upphäva säkerhetsfunktionerna eller deras komponenter, till exempel programvara eller kryptering för förvaltning av digitala rättigheter som skyddar, döljer eller på annat sätt begränsar åtkomsten till innehåll eller Google Play. Du får heller inte hjälpa eller uppmana andra eller ge andra tillåtelse att göra ovanstående. Om du bryter mot en säkerhetsfunktion kan det få allvarliga rättsliga påföljder.

Meddelanden om äganderätt. Du får inte ta bort några vattenstämplar, etiketter eller andra juridiska meddelanden eller meddelanden om äganderätt som ingår i innehåll och du får inte försöka ändra innehåll som du erhållit via Google Play, inklusive ändring i syfte att dölja eller ändra tecken på äganderätt eller källan till innehållet.

Use of Android Apps. You must use apps from Google Play in accordance with the Google Play Business and Programme Policies which are in place from time to time, the current version of which can be found at https://play.google.com/about/android-developer-policies.html

Felaktigt innehåll. När du har fått tillgång till Innehållet via ditt konto bör du kontrollera att Innehållet fungerar som det ska så snart som möjligt. Meddela oss så fort du kan om du upptäcker några fel eller defekter. När det gäller Android-appar kontaktar du utvecklaren angående eventuella defekter eller problem med appar så som beskrivs i hjälpcentret för Google Play. När det gäller annat Innehåll än appar kan du, enligt begränsningarna i tillägget till villkoren för det specifika Innehållet nedan, annullera köp som du har gjort på Google Play om Google Play inte levererar det Innehåll som angetts. Google kommer då antingen att tillhandahålla en ersättningsprodukt (om tillgängligt) eller en återbetalning av köpbeloppet.

Om du får en återbetalning från Google är denna den enda kompensation du får.

Om Google beviljar en återbetalning eller kredit innebär det inte att vi har skyldighet att bevilja återbetalning i samma eller liknande fall i framtiden.

När det gäller prenumerationer kan Google bevilja en återbetalning för hela perioden eller göra en återbetalning för nummer som du inte får under den resterande prenumerationsperioden.

Borttagning av Innehåll eller otillgänglighet. Enligt Villkoren ska du få tillgång till Innehåll som du köper via Google Play under den period du har valt när det gäller en hyrperiod och i övriga fall så länge som Google har rätt att tillhandahålla sådant innehåll åt dig. I vissa fall (till exempel om Google förlorar relevanta rättigheter, avbryter en tjänst eller om Innehåll avbryts, bryter mot gällande villkor eller lagar) kan Google ta bort Innehåll från din Enhet eller sluta att tillhandahålla visst Innehåll som du har köpt. Google kommer att meddela dig i god tid vid sådan borttagning eller sådant avbrott. Om du inte kan hämta en kopia av Innehållet innan Innehållet tas bort eller avbryts kommer Google antingen att erbjuda dig (a) ett alternativt innehåll eller b) en återbetalning av priset på Innehållet. Om du får en återbetalning från Google är denna den enda kompensation du får.

Effekt av återbetalningar. Om du av någon anledning beviljas en återbetalning av priset på Innehållet har du inte längre rätt att komma åt det relevanta Innehållet.

Markera, kopiera och klistra in. Funktioner för att markera, kopiera och klistra in kan vara tillgängliga för visst textbaserat innehåll och du måste använda funktionerna inom de angivna gränserna och endast för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Flera konton. Om du har flera Google-konton med olika användarnamn kan du i vissa fall överföra innehåll från ett konto till ett annat under förutsättning att du är ägaren till kontot och att Google har aktiverat en funktion för den relevanta tjänsten med sådana överföringar.

Begränsningar för åtkomst på enheter. Google kan emellanåt begränsa antalet enheter och/eller program som du kan använda för att komma åt innehåll (om du vill ha mer information besöker du hjälplänken för relevant innehåll i Google Play). Google kan spela in och spara unika identifieringsnummer för enheter för att genomföra sådana begränsningar.

Farliga aktiviteter. Inga av Tjänsterna och inget av Innehållet är avsett att användas för drift av kärnkraftsanläggningar, livsuppehållande system, nödkommunikation, flygnavigering eller flygkommunikation, flygledning eller några andra sådana aktiviteter där fel i Tjänsterna eller Innehållet kan leda till dödsfall, personskada eller svåra kroppsskador eller miljöskada.

Ändringar i dessa villkor.

Om villkoren ändras blir du ombedd att godkänna de nya villkoren innan du köper innehåll nästa gång. När du har godkänt de nya villkoren kommer de att gälla för din användning av allt Innehåll (inklusive Innehåll som du har köpt tidigare) och för alla kommande köp tills vi meddelar dig om ytterligare ändringar.

Om du vägrar att godkänna de uppdaterade villkoren kan du inte köpa mer innehåll via Google Play och den senaste versionen av villkoren som du godkände kommer att fortsätta att gälla för din användning av innehållet. I detta fall kommer vi, om möjligt, att ge dig gott om tid att hämta en kopia av innehåll som du tidigare har köpt från Google Play till din enhet. Du kan fortsätta att visa kopian av innehållet på dina enheter enligt den senaste versionen av villkoren som du godkände.

När tiden har löpt ut får du inga fler möjligheter att ladda ned tidigare köpt Innehåll och du kan eventuellt inte längre använda Google Play för att komma åt det köpta Innehållet eller relaterade tjänster. Om detta sker kommer Google att erbjuda dig ett alternativt Innehåll eller en återbetalning av priset på Innehållet, vilket kommer att vara din enda kompensation. Om du vill komma åt eller använda Innehållet som du redan har köpt eller relaterade supporttjänster kanske du måste skapa ett nytt konto.

7. Upphörande av ångerrätt

Du har en lagstadgad automatisk rätt att ångra köp av digitalt innehåll, vilket omfattar köp av Innehåll på Google Play (med undantag för enskilda tidskrifter i Tidningskiosk). När du köper Innehåll på Google Play godkänner du dock att Innehållet ska bli tillgängligt omedelbart och du bekräftar att du är medveten om att du avsäger dig den automatiska lagstadgade ångerrätten.

Google erbjuder en utökad återbetalningsrätt för flera typer av Innehåll på Google Play, som anges i dessa villkor.

8. Musik på Google Play

Inledning. Google Play innehåller musikrelaterade produkter och tjänster som beskrivs i mer detalj nedan och kallas musikprodukter, innehåll i musikprenumerationer och musiklagringstjänster.

Musikprodukter och innehåll i musikprenumerationer.I Google Play Butik kan du söka efter, förhandslyssna på, spela upp direkt, köpa, ladda ned, rekommendera och använda flera olika typer av digital musik och musikrelaterat innehåll, till exempel musikfiler, musikvideofiler, förhandslyssningar, klipp, artistinformation, användarrecensioner, professionella musikrecensioner från tredje part och annat digitalt innehåll (”Musikprodukter”). Du får tillgång till vissa musikprodukter genom att köpa en prenumeration (eller testa en gratis provprenumeration) på en musikprenumerationstjänst som finns på Google Play (innehåll i musikprenumerationer). Musikprodukter kan tillhöra Google eller partner från tredje part och licensgivare och kan innehålla vattenstämplar eller annan inbäddad data. För att förtydliga räknas alla Musikprodukter som ”Produkter” enligt definitionen i avsnitt 1 ovan.

Lagrat innehåll. Du kan använda Google Play för att spara digitalt innehåll (till exempel musikfiler, relaterad metadata och skivomslag) i lagringsutrymmet för musik via programmet Musik enligt definitionerna nedan (lagrat innehåll). Som ett klargörande omfattar ”Musikprodukter” inte Lagrat innehåll. Lagrat innehåll kan omfatta både filer som du överför direkt till Lagringsutrymmet för musik och/eller filer som Google söker igenom och matchar med filer som finns lokalt på din Enhet.

Musiklagringstjänster. Via Google Play kan du komma åt (a) ett serverutrymme som du kan använda för att lagra musik och tillhörande datafiler, bland annat musikprodukter och lagrat innehåll (lagringsutrymmet för musik) och/eller (b) program (bland annat webb-, skrivbords- och mobilappar) och relaterade tjänster som gör att du kan överföra, hantera, komma åt och spela upp musik via lagringsutrymmet för musik (musikprogram). Lagringsutrymmet för musik och musikprogrammen kallas gemensamt i dessa villkor för musiklagringstjänster. För att förtydliga kan du få tillgång till både Lagrat innehåll och innehåll i Musikprenumerationer via samma användargränssnitt.

Använda musiklagringstjänster. Genom att spara Musikprodukter och Lagrat innehåll i Lagringsutrymmet för musik sparar du en unik kopia av innehållet och låter Google lagra innehållet åt dig och göra det tillgängligt för dig via ditt konto i Google. När du använder Musiklagringstjänster begär du att Google gör nödvändiga funktioner i Musiklagringstjänsterna tillgängliga för dig, så att du enklare kan använda Musikprodukter och Lagrat innehåll. Genom att besöka eller använda musikprodukter och lagrat innehåll via musikprogrammet startar och använder du dessutom motsvarande funktioner, och eventuella åtgärder som krävs för att använda dem, på Googles servrar via musiklagringstjänsterna. Du förstår och accepterar att Google, vid genomförandet av tekniska åtgärder som är nödvändiga för att du ska kunna använda musiklagringstjänsterna, kan (a) överföra musikprodukter och lagrat innehåll via olika nätverk och medier och (b) göra nödvändiga förändringar i musikprodukter och lagrat innehåll, så att de uppfyller och är anpassade efter tekniska krav för anslutande nätverk, enheter, tjänster eller medier. Du bekräftar och intygar för Google att du har de rättigheter som krävs för att spara allt Lagrat innehåll i Lagringsutrymmet för musik som du ber Google att ladda upp eller spara i Lagringsutrymmet för musik samt för att instruera Google att utföra de åtgärder som beskrivs i det här avsnittet.

Häva ett musikköp, återbetalning. Du har rätt att annullera köp av musikprodukter från Google (inklusive musikprenumerationer) och få pengarna tillbaka om du gör detta inom sju arbetsdagar från dagen efter det att musikprodukten i fråga blev tillgänglig för hämtning eller direktuppspelning, med förbehållet när det gäller gratis provprenumerationer på musiktjänster (i) att du får säga upp din provprenumeration när som helst under provperioden (i enlighet med det som står i avsnitt 5 ovan) och (ii) att ångerrätten på 7 dagar inte längre gäller när den betalda prenumerationen har påbörjats. När du har hämtat eller spelat upp en musikprodukt som du köpt har du inte längre rätt att annullera köpet av musikprodukten (såvida den inte är felaktig). Om Google beviljar dig en återbetalning för en musikprenumeration kommer återbetalningsbeloppet att fördelas proportionellt för resterande tid av prenumerationen. När Google har utfört återbetalningen till dig har du inte längre tillgång till musikprodukten i fråga.

Andra prenumerationstjänster från Google. Du kan få tillgång till en musikprenumeration från Google Play som en del av din prenumeration på en annan produkt från Google. Du kan dessutom få tillgång till andra prenumerationsprodukter från Google som en del av din musikprenumeration från Google Play. Du får ta del av alla uppgifter om tillgång till andra prenumerationsprodukter från Google innan du genomför ditt musikprenumerationsköp. Användningen av Google Play och musikprenumerationerna från Google Play styrs enbart av dessa Villkor. Villkoren för andra produkter från Google som ger dig tillgång till musikprenumerationer från Google Play gäller inte denna användning.

Sociala rekommendationer. När du köper Musikprodukter får du möjlighet att dela alla eller delar av Musikprodukterna i din profil i Google+ eller andra sociala nätverk eller webbplatser som Google efter eget godtycke har godkänt (”Social rekommendation”). Din användning av Sociala rekommendationer omfattas av Villkoren och eventuella andra Villkor som gäller för sociala nätverk eller webbplatser som du delar Sociala rekommendationer på. Google kan införa begränsningar på dina Sociala rekommendationer. Google kan till exempel tillhandahålla Musikprodukten som är kopplad till en Social rekommendation som en begränsad förhandslyssning i stället för en fullständig uppspelning.

Rättigheter till lagrat innehåll. Du behåller rättigheter som du redan har för lagrat innehåll. Som ett klargörande omfattas Lagrat innehåll inte av beviljandet av licens åt Google enligt avsnittet ”Ditt innehåll i våra tjänster” i Googles användarvillkor.

Geografiska begränsningar. Musiklagringstjänsterna och Musikprodukterna är för närvarande endast tillgängliga i vissa länder. Du får inte uppge falska, felaktiga eller vilseledande uppgifter och på så sätt utge dig för att vara bosatt i ett land där Tjänsterna eller Produkterna tillhandahålls. Du får heller inte försöka kringgå begränsningarna som gäller för tillgång och åtkomst till Musiklagringstjänsterna och Musikprodukterna.

Följa inställningarna. Du måste följa inställningar eller parametrar som Google eller en upphovsrättsinnehavare anger i samband med Musikprodukterna. Google eller upphovsrättsinnehavarna kan till exempel korrigera fel i musikprodukter, lägga till fler funktioner eller ändra säkerhetsfunktioner eller den regionala tillgången till musikprodukternathe copyright holders may correct errors in Music Products, add additional features or change the security features or regional availability of the Music Products. När dessa ändringar sker uppdateras Musikprodukterna automatiskt.

Bestämmelser från tredje part. Om inget annat anges i dessa Villkor är tredje part, som har licens för musikinnehåll eller annat innehåll på Google som Musikprodukter eller för annan användning i samband med Google Play Butik (inklusive Leverantörer vid Försäljning via ombud), avsedd utomstående förmånstagare enligt dessa Villkor enbart för de specifika bestämmelserna i dessa Villkor som direkt rör deras innehåll (”Bestämmelser från tredje part”) och enbart i syfte att göra det möjligt för sådan tredje part att använda sina rättigheter till sådant innehåll. För att undvika tvivel tilldelar inget i dessa Villkor en utomstående förmånstagare rätten till någon part, med avseende på någon bestämmelse som faller utanför Bestämmelserna från tredje part, vilket inkluderar men inte är begränsat till bestämmelser eller avtal som införlivats genom hänvisning eller som kan hänvisas till utan införlivande i dessa Villkor.

Third-Party Software and Data. Information regarding third-party software (including open source) and data in the Music Locker Services can be obtained at the following location: https://music.google.com/about/thirdparty.html.

Licensieringspartner. Om du vill veta mer om några av de partner vi samarbetar med för att tillhandahålla musik på Google Play besöker du den här sidan.

9. Böcker på Google Play

Sekretesspolicy för Böcker. I sekretesspolicyn för Google Play Böcker beskrivs hur vi hanterar personliga och andra uppgifter som genererats via din användning av Innehåll som är böcker (”Bokinnehåll”).

Enhetskrav. Information om systemkrav inklusive vilka Enheter som är kompatibla med Tjänsten och tillgången till Bokinnehåll finns på http://support.google.com/mobile/?p=books_devices.

Uppdateringar av bokinnehåll. Google eller upphovsrättsinnehavarna av bokinnehåll kan emellanåt uppdatera innehållet och ändra inställningar för digitala rättigheter för bokinnehåll. Google eller upphovsrättsinnehavarna kan till exempel korrigera fel i bokinnehåll, lägga till fler funktioner eller ändra säkerhetsfunktioner för bokinnehållet. När dessa ändringar görs i Bokinnehåll uppdateras innehållet automatiskt, förutom när du har hämtat en kopia av Bokinnehåll till en Enhet.

Uppsägning. Du har rätt att annullera ditt köp om Produkten är felaktig, i enlighet med vad som anges i avsnitt 6. Du har dessutom rätt att säga upp avtalet för varje hyrt eller köpt Bokinnehåll från Google och få pengarna återbetalade. Du måste då säga upp avtalet inom sju arbetsdagar från dagen efter att du fick tillgång till Bokinnehållet. Uppsägningsrätten gäller inte för 24-timmarslån av Bokinnehåll. Enligt Googles bestämmelser om en återbetalning till dig kommer transaktionen att ångras och du har inte längre rätt att komma åt det relevanta Bokinnehållet.

Ytterligare begränsningar. Försäljningen av böcker ger dig ingen rätt att använda några kommersiella användningsrättigheter för en bok.

10. Filmer och tv-program på Google Play

Inledning. Google Play innehåller vissa Videotjänster som definieras som ”Videotjänsterna”. I Villkoren är Innehåll som gjorts tillgängligt för köp via Videotjänsterna Videoinnehåll.

Annullering. Du har rätt att annullera köpet av Videoinnehåll som du inte har tittat på och få en återbetalning av inköpspriset inom sju arbetsdagar från köpet. En begäran om återbetalning av annat skäl måste skickas via formuläret i hjälpcentret för Google Play. Google förbehåller sig rätten att efter eget godtycke godkänna eller avslå en begäran efter sju arbetsdagar.

Köpalternativ. När du beställer videoinnehåll via tjänsten kan du antingen (i) hyra videoinnehållet och visa det ett obegränsat antal gånger under den tid som anges på transaktionssidan vid tidpunkten för din betalning (visningsperioden) och i bekräftelsemeddelandet (hyrfilmsinnehållet) eller (ii) om tillgängligt, köpa videoinnehållet och spara det i en digital samling och visa det ett obegränsat antal gånger så länge videoinnehållet är tillgängligt i den digitala samlingen (videosamling).

Visningsperioder – hyrfilmer. När du pausar, stoppar eller spolar tillbaka Hyrfilmsinnehåll kommer inte den gällande Visningsperioden för Hyrfilmsinnehållet att förlängas. Objekt med Hyrfilmsinnehåll kan ha olika Visningsperioder. Visningsperioden visas innan du gör beställningen.

Visningsperioder – köp. Alla Videosamlingar blir tillgängliga för ett obegränsat antal visningar så länge Google innehar rättigheterna att fortsätta tillhandahålla Videosamlingarna (”Samlingsperiod”). När du pausar, stoppar eller spolar tillbaka ett objekt med Videosamlingar kommer inte Samlingsperioden att förlängas. Alla objekt med Betalt innehåll i samlingar kan ha olika Samlingsperioder.

Visningskrav. Du samtycker till att endast titta på videoinnehåll inom de områden där Google gör relevant videoinnehåll tillgängligt för visning. Du kan visa videoinnehåll när du är (1) online med en internetanslutning och är inloggad på ditt Google-konto eller (2) offline och visar innehållet på en tidigare godkänd enhet. Du måste vara online för att kunna godkänna en enhet för visning av videoinnehåll.

Enhetsbegränsningar – hyrfilmer. Du kan endast titta på Hyrfilmsinnehåll som du köper på en Enhet i taget (antingen online eller på en godkänd offlineenhet).

Visningsbegränsningar – köp. När det gäller Videosamlingar (1) får du endast visa en streamad film åt gången för varje Videosamling, (2) får du visa upp till tre streamade filmer åt gången av din egen Videosamling, (3) får du godkänna upp till fem Enheter åt gången för uppspelning offline av Videosamlingen, och om du vill godkänna ytterligare enheter måste du ta bort godkännandet för någon av de fem Enheterna, (4) får du endast godkänna samma Enhet tre gånger inom en 12-månadersperiod och ta bort godkännandet för en och samma Enhet två gånger inom en 12-månadersperiod, (5) får du bara ta bort godkännandet för uppspelning offline på totalt två Enheter var nittionde dag, och (6) får du bara godkänna som mest tre Google-konton på en och samma Enhet.

11. Tidningar på Google Play Tidningskiosk

Det här avsnittet gäller försäljningen av tidningar (tidskrifter och nyheter) på Google Play Tidningskiosk och inte periodiskt innehåll som tillhandahålls i andra Android-appar.

Rabatter för prenumeranter på tryckta utgåvor. Vissa Leverantörer av tidningar kan låta dig köpa en prenumeration på tidningsinnehåll på Google Play till ett reducerat pris om du redan prenumererar på den tryckta utgåvan. Om prenumerationen på den tryckta utgåvan av tidningen avslutas eller går ut och du inte förnyar den avbryts din rabatterade prenumeration på Innehållet på Google Play automatiskt.

Återbetalningar. När du beviljas en återbetalning kan Google bevilja en återbetalning för hela perioden eller en delåterbetalning för Innehåll som du inte får under den återstående prenumerationsperioden. Enligt Googles bestämmelser om återbetalningar har du inte längre rätt att komma åt numren av det relevanta tidningsinnehållet som levererats under den återbetalade perioden, och om du får en delåterbetalning gäller detsamma för Innehåll i det relevanta tidningsinnehållet som ännu inte tagits emot. Om Innehållet inte längre är tillgängligt på Google Play (om till exempel en tidning läggs ned eller säljs till en annan utgivare som inte tillhandahåller tidningar på Google Play) kommer Google att ge dig en återbetalning (som kan vara en fullständig återbetalning för den aktuella perioden för prenumerationen eller en delåterbetalning för Innehåll som ännu inte tagits emot under den aktuella perioden).

Information som Google delar med tidningens utgivare. Om du köper en tidningsprenumeration oavsett längd på Google Play kan Google dela ditt namn, din e-postadress, postadress och ett unikt identifieringsnummer med tidningens utgivare. När du prenumererar på tidningen kan det också hända att Google delar din läshistorik i tidningen med tidningens utgivare. Google har kommit överens med tidningens utgivare om att utgivaren ska använda informationen i enlighet med utgivarens sekretesspolicy. Du får möjlighet att välja bort kommunikation från utgivaren som inte är relaterad till prenumerationen du köper samt att välja bort marknadsföringskommunikation från tredje part när du köper prenumerationen. Om du köper ett nummer av en tidskrift på Google Play kan Google dela ditt postnummer med tidskriftens utgivare. Vi förser också tidningsutgivare med information om försäljning av tidningar.

Verifiera prenumeration på trycksak. Om du öppnar en prenumeration i Google Play Tidningskiosk via en befintlig trycksaksprenumeration från samma tidningsutgivare kan vi be en tjänsteleverantör från tredje part att verifiera din trycksaksprenumeration hos tidningsutgivaren och vi kan be dig om viss information gällande trycksaksprenumerationen för att kunna göra det. Google kommer att använda informationen i enlighet med Googles sekretesspolicy.

Uppsägning. I avsnitt 5 kan du läsa om din rätt att säga upp en tidningsprenumeration utöver den rätt att säga upp prenumerationen om du har fått en felaktig Produkt som beskrivs i avsnitt 6.