Google Play

Google Plays användarvillkor

5 februari 2018

1. Inledning

Gällande villkor. Tack för att du använder Google Play. Google Play är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”, ”vi” eller ”oss”) på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Din användning av Google Play och de appar (inbegriper Android Instant Apps), spel, musik, filmer, böcker, tidningar eller annat digitalt innehåll eller andra digitala tjänster (härefter kallat ”Innehåll”) som är tillgängliga via Google Play omfattas av dessa användarvillkor för Google Play och Googles användarvillkor (”Googles användarvillkor”) (härefter tillsammans kallade ”Villkor”). Google Play är en ”Tjänst” enligt beskrivningen i Googles användarvillkor. Om Google Plays användarvillkor och Googles användarvillkor strider mot varandra har Google Plays användarvillkor företräde.

2. Din användning av Google Play

Åtkomst till och användning av Innehåll. Du får använda Google Play till att söka efter, hitta, visa, streama eller ladda ned Innehåll för mobil, dator, TV, klocka eller andra enheter som stöds (”Enhet”). Om du vill använda Google Play behöver du en Enhet som uppfyller system- och kompatibilitetskraven för det aktuella Innehållet, en fungerande internetanslutning och kompatibel programvara. Tillgången till Innehåll och funktioner varierar i olika länder och allt Innehåll eller alla funktioner kanske inte finns i ditt land. En del Innehåll kanske kan delas med familjemedlemmar. Innehållet kan tillhandahållas av Google eller via tredje part som inte har något samröre med Google. Google ansvarar inte för Innehåll som görs tillgängligt via Google Play och kommer från någon annan källa än Google och rekommenderar inte heller sådant innehåll.

Åldersgränser. Om du vill använda Google Play måste du ha ett giltigt Google-konto (”Google-konto”), som omfattas av följande åldersgränser. Om du anses vara minderårig i ditt land måste du ha en förälders eller vårdnadshavares tillstånd för att använda Google Play och godkänna villkoren. Du måste även följa andra åldersgränser som kan gälla för användning av specifikt Innehåll eller specifika funktioner på Google Play. Även familjeadministratörer och familjemedlemmar måste uppfylla dessa ytterligare krav.

Avgifter från tredje part. Du ansvarar för eventuella avgifter för åtkomst och data från tredje part (till exempel din internetleverantör eller mobiloperatör) i samband med din användning och visning av Innehåll och Google Play.

Uppdateringar. Google Play, relaterade stödbibliotek eller Innehåll kan behöva uppdateras, till exempel med felkorrigeringar, förbättrade funktioner, pluginprogram som saknas och nya versioner (härefter tillsammans kallade ”Uppdateringar”). Sådana Uppdateringar kan vara nödvändiga för att du ska kunna använda Google Play eller komma åt, ladda ned eller använda Innehåll. När du godkänner dessa Villkor och använder Google Play samtycker du till att automatiskt få sådana Uppdateringar. Det kan hända att du kan hantera Uppdateringar för vissa Innehåll via Inställningar i Google Play. Om det fastställs att Uppdateringen korrigerar en allvarlig brist i säkerheten som rör Innehållet kan Uppdateringen genomföras oavsett vilka uppdateringsinställningar du har i Google Play eller på din Enhet. Om en annan appbutik försöker uppdatera Innehåll som inledningsvis laddades ned från Google Play kan det hända att du får en varning eller att uppdateringen helt förhindras.

Information om dig. I Googles sekretesspolicy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter och skyddar din integritet när du använder Google Play. Google kan behöva tillhandahålla dina personliga uppgifter, som namn och e-postadress, till Leverantörer för att de ska kunna bearbeta dina transaktioner eller tillhandahålla Innehåll till dig. Leverantörer samtycker till att använda denna information i enlighet med deras respektive sekretesspolicy.

Om du är medlem i en familjegrupp på Google Play kan de andra medlemmarna i familjegruppen se vissa uppgifter om dig. Om du är familjeansvarig för en familjegrupp på Google Play kommer familjemedlemmar som du bjuder in till familjegruppen att se ditt namn och foto och din e-postadress. Om du går med i en familjegrupp som familjemedlem kan andra familjemedlemmar se ditt namn och foto och din e-postadress. Den familjeansvariga kan också se din ålder och ett utdrag av alla de köp du gör med familjens betalningsmetod, inklusive en beskrivning av det köpta Innehållet. Om Innehållet kan delas med familjen och du delar det med familjegruppen kan alla familjemedlemmar komma åt Innehållet och se att du har köpt det.

Obehörig åtkomst till konton. Du måste skydda dina kontouppgifter och får inte dela dem med någon annan. Du får inte samla in eller använda personuppgifter från någon annan användare av Google Play eller någon annan användare av andra Tjänster från Google via Google Play, inklusive kontonamn.

Inaktiverade konton. Om Google inaktiverar åtkomsten till ditt konto i enlighet med Villkoren (om du exempelvis bryter mot Villkoren) kan du nekas åtkomst till Google Play, dina kontouppgifter, andra filer eller annat Innehåll som sparas i ditt konto. Mer information finns i hjälpcentret. Om du är familjeadministratör för en familj på Google Play och Google inaktiverar åtkomsten till kontot kan familjemedlemmarna förlora åtkomsten till familjefunktioner där en familjegrupp krävs, till exempel familjens betalningsmetod, familjeprenumerationer eller Innehåll som har delats av familjemedlemmar. Om du är familjemedlem i en familj på Google Play och Google inaktiverar ditt konto förlorar de andra familjemedlemmarna åtkomsten till Innehåll som du har delat med dem.

Skydd mot skadlig programvara. För att skydda dig mot skadlig programvara från tredje part, webbadresser och andra säkerhetsproblem kan Google få information om din Enhets nätverksanslutningar, potentiellt skadliga webbadresser, operativsystemet och appar som installerats på din Enhet via Google Play eller från andra källor. Google kan varna dig om en app eller webbadress inte verkar säker eller ta bort eller blockera installationen på Enheten om vi vet att den är skadlig för enheter, data eller användare. Du kan välja att inaktivera vissa av dessa skydd i inställningarna på Enheten. Det kan dock hända att Google fortsätter att få information om appar som har installerats via Google Play eller att appar som har installerats på din Enhet fortsättningsvis analyseras av säkerhetsskäl utan att informationen skickas till Google.

Android Instant Apps. När du klickar på en länk på din Enhet kan en sökning efter en tillämplig snabbapp köras i Google Play. Om detta sker öppnar du länken i snabbappen. Eventuell kod som krävs för att köra delar av den snabbapp som du öppnar laddas ned till din Enhet och lagras där tillfälligt. Appuppgifter för snabbappar finns på Google Play Butik. Data och inställningar för Android Instant Apps synkroniseras med de enheter du har loggat in med ditt Google-konto på. Du kan välja att inaktivera Android Instant Apps i inställningarna på din Enhet.

Ändringar i dessa Villkor. Om Villkoren ändras meddelas du om detta med minst 30 dagars varsel. Villkoren träder i kraft efter varselperioden. Om du fortsätter att använda Google Play efter en sådan varselperiod innebär det att du godkänner de nya Villkoren. De nya Villkoren gäller all din användning av allt Innehåll (inklusive Innehåll som du tidigare har installerat eller köpt) och alla därefter följande installationer eller köp. Om du inte samtycker till ändringarna får du möjlighet att ladda ned Innehåll som du tidigare har köpt eller installerat och avsluta din användning av Google Play. Du kan fortsätta att visa kopian av Innehållet på dina Enheter i enlighet med den senaste versionen av Villkoren som du godkände.

3. Köp och betalningar

Kostnadsfritt Innehåll. Google kan tillåta att du laddar ned, visar eller använder Innehåll utan kostnad på Google Play. Ytterligare begränsningar kan gälla din åtkomst till och användning av en del kostnadsfritt Innehåll.

Köp av Innehåll. När du köper Innehåll eller använder Google Play ingår du ett separat försäljningsavtal baserat på dessa Villkor (i förekommande fall) med säljaren som antingen är

(a) Google Commerce Limited eller

(b) leverantören av Innehållet (”Leverantören”), inklusive när Google Commerce Limited agerar ombud för Leverantören.

Det separata försäljningsavtalet gäller utöver dessa Villkor.

Vid försäljning där Google agerar ombud för Leverantören gäller inte bestämmelserna i Googles användarvillkor om att Googles användarvillkor ”inte skapar några rättigheter för utomstående förmånstagare” för din användning av Google Play.

Ditt avtal för köpet och användningen av Innehållet slutförs när du får ett e-postmeddelande från Google som bekräftar ditt köp av Innehållet och avtalet börjar gälla så snart köpet är slutfört.

Förbeställningar. När du förbeställer Innehåll slutförs ditt avtal för köpet och användningen av varan när Innehållet blir tillgängligt för dig och vi debiterar dig för köpet. Du kan när som helst avbryta en förbeställning innan Innehållet blir tillgänglig för dig. Om Innehållet dras tillbaka från försäljning via Google Play innan det har blivit tillgängligt måste vi annullera din förbeställning. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningen om priset ändras innan beställningen har slutförts.

Familjens betalningsmetod. Om du är familjeadministratör för en familjegrupp på Google Play måste du konfigurera en giltig betalningsmetod för familjen. Den använder dina familjemedlemmar när de köper Innehåll på Google Play och i appar. Du är ansvarig för alla köp av Innehåll som dina familjemedlemmar gör med hjälp av familjens betalningsmetod. Om familjegruppen tas bort eller en familjemedlem lämnar familjegruppen debiteras du för väntande köp som gjorts av familjemedlemmarna med hjälp av familjens betalningsmetod.

Google Payments. Om du vill köpa Innehåll via Google Play måste du ha ett Google Payments-konto och godkänna Google Payments Användarvillkor. Sekretessmeddelandet för Google Payments gäller varje gång du köper Innehåll med ett Google Payments-konto. Du ansvarar för alla belopp som ska betalas i samband med inköp som görs via Google Play på ditt Google Payments-konto.

Andra betalningsmetoder. Google kan tillhandahålla olika betalningsmetoder utöver Google Payments så att du kan köpa Innehåll via Google Play. Du måste följa gällande användarvillkor eller andra juridiska avtal som reglerar din användning av en viss betalningsmetod, oavsett om det gäller Google eller en tredje part. Google kan efter eget gottfinnande lägga till eller ta bort betalningsmetoder. Du ansvarar själv för förfallna belopp i samband med köp som du gör på Google Play.

Kvalificerad för debitering via operatören. När du skapar ett Google Play-konto på en Enhet skickar vi identifieringsnummer för den (t.ex. prenumerations-id och serienummer på SIM-kortet) till din nätverksleverantör för att avgöra om du är berättigad till att debiteras för Innehåll som du köper på dina Enheter via fakturan från nätverksleverantören. Om du vill tillåta detta måste du godkänna nätverksleverantörens användarvillkor. Nätverksleverantören kan skicka din faktureringsadress till oss. Vi lagrar och använder denna information i enlighet med Googles sekretesspolicy och sekretesspolicyn för Google Payments.

Priser. Priser och tillgången till allt Innehåll som visas på Google Play kan ändras när som helst före köpet.

Skatter. ”Skatter” innebär tullavgifter och alla skatter eller avgifter (utöver inkomstskatt) i samband med försäljning av Innehåll, inklusive relaterade påminnelseavgifter eller ränta. Du ansvarar för eventuell Skatt och måste betala för Innehåll utan skatteavdrag. Om Innehållets säljare eller Google har skyldighet att debitera eller betala Skatt debiteras du Skatt. Du måste följa alla tillämpliga skattelagar, inklusive beträffande rapportering och betalning av eventuell Skatt som uppstår i samband med användningen av Google Play eller köpet av Innehåll på eller via Google Play. Du ansvarar för att rapportera och betala sådana tillämpliga Skatter.

All försäljning är slutgiltig. Mer information om din rätt att ångra, avbryta eller returnera ett köp mot återbetalning finns i Återbetalningspolicyn för Google Play. All försäljning är slutgiltig, med undantag för det som uttryckligen anges i Återbetalningspolicyn för Google Play eller Leverantörens återbetalningspolicy, och inga returer, ersättningsprodukter eller återbetalningar tillåts. Om en ersättningsprodukt, retur eller återbetalning beviljas för en transaktion kan transaktionen återkallas och du kan inte längre komma åt Innehållet som du erhöll via transaktionen.

Alternativ tvistlösning för konsumenter. Google Commerce Limited åtar sig inte och har ingen skyldighet att lösa tvister inför ett Alternativt tvistlösningsorgan.

Ångerrätt. Du har automatiskt en lagstadgad ångerrätt vid avtal om köp av digitalt innehåll, vilket omfattar Innehåll som köps på Google Play (med undantag för köp av enskilda tidningar eller tidskrifter i Tidningskiosk). När du köper Innehåll på Google Play godkänner du dock att Innehållet ska bli tillgängligt omedelbart och du bekräftar att du är medveten om att du avsäger dig den automatiska lagstadgade ångerrätten. Vid förbeställningar frånsäger du dig din automatiska lagstadgade ångerrätt i det ögonblick som Produkten görs tillgänglig för dig.

Google erbjuder ytterligare återbetalningsrättigheter för flera typer av Innehåll på Google Play. Detta beskrivs i återbetalningspolicyn för Google Play.

Prenumerationer. Prenumerationer debiteras automatiskt varje faktureringsperiod (vilket kan vara varje vecka, månad, år eller en annan period). Du debiteras högst 24 timmar innan varje faktureringsperiod inleds.

(a) Provperioder. När du prenumererar på Innehåll för ett visst pris kan du få åtkomst till prenumerationens innehåll utan kostnad under en angiven provperiod. När den är slut debiteras du tills du avbryter prenumerationen. Om du inte vill bli debiterad måste du avsluta prenumerationen innan provperioden har gått ut. När du avslutar provperioden förlorar du omedelbart åtkomsten till den aktuella appen och allt prenumerationsinnehåll såvida inget annat anges. Tillgången till provperioder kan vara begränsad till ett visst antal prenumerationer per användare under en viss tidsperiod eller omfattas av andra begränsningar.

(b) Uppsägning. Du kan säga upp en prenumeration när som helst före den tillämpliga faktureringsperiodens slut i enlighet med beskrivningen i hjälpcentret. Uppsägningen tillämpas på nästa period. Om du till exempel köper en månadsprenumeration kan du avsluta prenumerationen när som helst under vilken månad som helst för prenumerationen. Prenumerationen avslutas då nästa månad. Du får ingen återbetalning för innevarande faktureringsperiod, förutom i enlighet med vad som anges i Återbetalningspolicyn för Google Play (t.ex. när Innehåll är defekt). Prenumerationer på Google Play Tidningskiosk: Du fortsätter att få Innehåll och Uppdateringar (om tillämpligt) för den aktuella prenumerationen under återstoden av den innevarande faktureringsperioden. Du behåller tillgången till tidskriftsnummer som redan har levererats efter den aktuella faktureringsperiodens slut, men din tillgång till avgiftsbelagda nyheter upphör vid utgången av den faktureringsperiod då du sade upp prenumerationen. Om du avslutar prenumerationen under den kostnadsfria provperioden har du fortfarande åtkomst till de tidskriftsnummer som du har fått tillgång till under denna provperiod. Däremot har du inte åtkomst till nyhetsinnehåll. Prenumerationer på Google Play Musik: Om du säger upp prenumerationen på Google Play Musik har du fortfarande åtkomst till Innehåll i prenumerationen på Google Play Musik under återstoden av den innevarande faktureringsperioden, men tillgången till innehållet upphör när den faktureringsperiod då du sade upp prenumerationen löper ut. Om du säger upp din prenumeration på Google Play Musik under en kostnadsfri provperiod behåller du inte åtkomsten till Innehåll från din prenumeration på Google Play Musik som du hade under provperioden.

(c) Rabatter för prenumeranter på tryckta utgåvor. Vissa Leverantörer av tidningar kan låta dig köpa en prenumeration på tidningsinnehåll på Google Play till ett reducerat pris om du redan prenumererar på den tryckta utgåvan. Om du säger upp prenumerationen på den tryckta utgåvan av tidningen eller om den går ut och du inte förnyar den avbryts din rabatterade prenumeration på Innehållet på Google Play automatiskt.

(d) Prisändringar. När du köper en prenumeration debiteras du inledningsvis det pris som gällde när du ingick prenumerationsavtalet. Om priset på prenumerationen höjs senare får du ett meddelande från Google. Höjningen börjar gälla från nästa förfallodatum under förutsättning att du fick meddelandet minst tio dagar innan beloppet debiterades. Om du får meddelandet senare än tio dagar innan beloppet debiteras gäller prisökningen inte förrän betalningen efter nästa betalning förfaller. Om du inte vill betala det höjda priset på en prenumeration kan du säga upp prenumerationen enligt beskrivningen i avsnittet Uppsägning i dessa Villkor. Du debiteras inte fler avgifter för prenumerationen förutsatt att du meddelar oss före slutet på den innevarande faktureringsperioden. Om Leverantören höjer priset på en prenumeration och samtycke krävs kan Google säga upp din prenumeration om du inte godkänner det nya priset. Om prenumerationen avslutas och du senare vill ta upp prenumerationen igen debiteras du det då aktuella priset på prenumerationen.

4. Rättigheter och begränsningar

Licens för att använda Innehåll. När du har slutfört en transaktion eller betalat gällande avgifter för Innehållet har du en icke-exklusiv rättighet, endast i enlighet med vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor och tillhörande policyer, att lagra, få åtkomst till, visa och använda kopior av det tillämpliga Innehållet på dina Enheter eller på annat sätt som tillåts som en del av Tjänsten för ditt eget, icke-kommersiella bruk. Alla rättigheter, befogenheter och anspråk i Google Play och Innehållet som inte uttryckligen har beviljats dig enligt Villkoren förbehålls. Din användning av appar och spel kan regleras genom ytterligare villkor i licensavtalet för slutanvändare mellan dig och Leverantören.

Överträdelse mot licensvillkoren. Om du bryter mot något av Villkoren upphör dina rättigheter enligt denna licens omedelbart att gälla, och Google kan avsluta din åtkomst till Google Play, Innehållet och/eller Google-kontot utan att göra några återbetalningar till dig.

Begränsningar: Du får inte

Bestämmelser från tredje part. Om inget annat anges i dessa Villkor är de tredje parter som licensierar sitt Innehåll till Google avsedda utomstående förmånstagare i enlighet med dessa Villkor endast med avseende på de specifika bestämmelser i dessa Villkor som direkt rör deras Innehåll (”Bestämmelser från tredje part”) och endast för att göra det möjligt för sådana tredje parter att använda sina rättigheter till sådant Innehåll. För att undvika tvivel tilldelar inget i dessa Villkor en part rättigheter som utomstående förmånstagare med avseende på bestämmelser som inte omfattas av Bestämmelserna från tredje part, vilket inkluderar men inte begränsas till bestämmelser eller avtal som införlivats genom hänvisning eller till vilka hänvisas utan införlivande i dessa Villkor.

Policyer för Play. När du lägger upp recensioner på Google Play gäller följande policyer. Klicka här om du vill anmäla otillåten användning eller annat missbruk av innehåll.

Felaktigt innehåll. När du har fått åtkomst till Innehållet via ditt konto bör du kontrollera att Innehållet fungerar som det ska så snart som möjligt. Meddela oss eller Leverantören så fort du kan om du upptäcker några fel eller defekter. Mer information finns i Google Plays återbetalningspolicy.

Borttagning av Innehåll eller otillgänglighet. Enligt Villkoren ska du få åtkomst till Innehåll som du köper eller installerar via Google Play under den period som du har valt (vid köp av en hyrperiod) och i övriga fall, förutsatt att Google har rätt att tillhandahålla sådant Innehåll åt dig. I vissa fall (till exempel om Google förlorar aktuella rättigheter, en tjänst eller ett Innehåll upphör att erbjudas, allvarliga säkerhetsproblem uppstår eller vid brott mot tillämpliga villkor eller lagen) kan Google ta bort visst Innehåll som du har köpt från din Enhet eller sluta ge dig åtkomst till det. När det gäller Innehåll sålt av Google Commerce Limited kan du meddelas om sådana borttagningar och avbrott i förväg, om detta är möjligt. Om du inte kan ladda ned en kopia av Innehållet innan det tas bort eller avbryts kan Google antingen erbjuda dig (a) ett alternativt Innehåll, om detta är möjligt, eller (b) en fullständig eller delvis återbetalning av Innehållets pris. Om du får en återbetalning från Google är detta den enda kompensation du får.

Flera konton. Om du har flera Google-konton med olika användarnamn kan du i vissa fall överföra Innehåll från ett konto till ett annat, förutsatt att du äger kontot och Google har aktiverat en funktion för den aktuella tjänsten som tillåter sådana överföringar.

Begränsningar för åtkomst på Enheter. Google kan emellanåt begränsa antalet Enheter eller program som du kan använda för att komma åt Innehåll. Mer information om dessa gränser för Google Play Musik eller Google Play finns i hjälpcentret för Google Play Musik eller användningsreglerna för Google Play TV och film.

Farliga aktiviteter. Inga Tjänster och inget Innehåll är avsett att användas till drift av kärnkraftsanläggningar, livsuppehållande system, nödkommunikation, flygnavigering eller flygkommunikation, flygledning eller några andra sådana aktiviteter där fel i Tjänsterna eller Innehållet kan leda till dödsfall, personskada, svåra kroppsskador eller miljöskada.

Google Play TV och film. Mer information om begränsningar av din åtkomst till och användning av Google Play TV och film finns i Användningsreglerna för Google Play TV och film.

Google Play Musik

Med Google Play kan du söka efter, förhandslyssna, streama, köpa, ladda ned, rekommendera och använda flera olika typer av digital musik och musikrelaterat innehåll som musikfiler, musikvideofiler, förhandslyssningar, klipp, artistinformation, användarrecensioner, professionella musikrecensioner från tredje part och annat digitalt innehåll) (”Musikprodukter”).

Lagrat innehåll. Du kan använda Google Play för att lagra digitalt innehåll (till exempel musikfiler, relaterade metadata och albumkonst) i Lagringsutrymmet för musik och Musikprogram enligt definitionerna nedan (”Lagrat innehåll”). Som ett klargörande omfattar ”Musikprodukter” inte Lagrat innehåll. Lagrat innehåll kan omfatta både filer som du överför direkt till Lagringsutrymmet för musik eller filer som Google söker igenom och matchar med filer som finns lokalt på din Enhet.

Musiklagringstjänster. Google Play kan ge dig tillgång till (a) serverutrymme som du kan använda till att lagra musik och tillhörande datafiler, inklusive Musikprodukter och Lagrat innehåll (”Lagringsutrymme för musik”) eller (b) programvara (inklusive webb-, dator- och mobilprogram) och relaterade tjänster med vilka du kan ladda upp, hantera, få tillgång till och spela musik via Lagringsutrymmet för musik (”Musikprogram”). Lagringsutrymmet för musik och Musikprogrammen kallas gemensamt i dessa villkor för Musiklagringstjänster.

Använda Musiklagringstjänster. Genom att spara Musikprodukter och Lagrat innehåll i Lagringsutrymmet för musik sparar du en unik kopia av Innehållet och låter Google lagra innehållet åt dig och göra det tillgängligt för dig via ditt konto i Google Play. När du använder Musiklagringstjänster begär du att Google gör nödvändiga funktioner i Musiklagringstjänsterna tillgängliga för dig, så att du enklare kan använda Musikprodukter och Lagrat innehåll. Du förstår att Google, vid genomförandet av tekniska åtgärder som är nödvändiga för att du ska kunna använda Musiklagringstjänsterna, kan (a) överföra Musikprodukter och Lagrat innehåll via olika nätverk och medier och (b) göra nödvändiga förändringar i Musikprodukter och Lagrat innehåll, så att de uppfyller och är anpassade efter tekniska krav för anslutande nätverk, enheter, tjänster eller medier. Du bekräftar och intygar för Google att du har de rättigheter som krävs för att spara allt Lagrat innehåll i Lagringsutrymmet för musik som du ber Google att ladda upp eller spara i Lagringsutrymmet för musik samt för att instruera Google att utföra de åtgärder som beskrivs i det här avsnittet.

Andra prenumerationstjänster från Google. Din användning av Google Play och prenumerationsprodukter från Google Play regleras endast av dessa villkor och inte villkoren för någon annan produkt från Google, inklusive andra produkter från Google som du får åtkomst till via en prenumeration på Google Play Musik.

Google Play Böcker.. I Google Plays sekretesspolicy för Böcker beskrivs hur vi hanterar personliga och andra uppgifter som genererats via din användning av innehåll som är böcker.

Google Play Tidningskiosk.

Information som Google delar med tidningens utgivare. Om du köper en tidningsprenumeration oavsett längd på Google Play kan Google dela ditt namn, din e-postadress, postadress och ett unikt identifieringsnummer med tidningens utgivare. När du prenumererar på tidningen kan det också hända att Google delar din läshistorik i tidningen med tidningens utgivare. Google har en överenskommelse med tidningens utgivare om att utgivaren ska använda informationen i enlighet med utgivarens sekretesspolicy. Du får möjlighet att välja bort kommunikation från utgivaren som inte är relaterad till prenumerationen du köper samt att välja bort marknadsföringskommunikation från tredje part när du köper prenumerationen. Om du köper ett nummer av en tidskrift på Google Play kan Google dela ditt postnummer med tidskriftens utgivare. Vi förser också tidningsutgivare med information om försäljning av tidningar.

Verifiera prenumeration på trycksak. Om du öppnar en prenumeration i Google Play Tidningskiosk via en befintlig trycksaksprenumeration från samma tidningsutgivare kan vi be en tjänsteleverantör från tredje part att verifiera din trycksaksprenumeration hos tidningsutgivaren och vi kan be dig om viss information gällande trycksaksprenumerationen för att kunna göra det. Google använder denna information i enlighet med Googles sekretesspolicy.