Tietosuoja, turvallisuus ja petokset

Olemme sitoutuneet varmistamaan käyttäjiemme tietosuojan sekä tarjoamaan heille turvallisen ja suojatun ympäristön. Kiellämme ankarasti sovellukset, jotka ovat vilpillisiä tai haitallisia tai joiden tarkoitus on väärinkäyttää verkkoja, laitteita tai henkilökohtaisia tietoja.

Käyttäjätiedot

Sinun on kerrottava avoimesti, kuinka käsittelet käyttäjätietoja (esim. käyttäjän antamia tietoja, käyttäjästä kerättyjä tietoja ja käyttäjän sovelluksen tai laitteen käyttötavasta kerättyä tietoa). Avoimuusperiaatteeseen kuuluu tietojen keräämisestä, käytöstä ja jakamisesta kertominen käyttäjälle sekä tietojen käyttäminen vain ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Jos sovellus käsittelee henkilökohtaisia tai arkaluontoisia käyttäjätietoja, sen täytyy noudattaa myös alla kuvattuja lisävaatimuksia. Tässä käytännössä määritellään Google Playn edellyttämän tietosuojan vähimmäistaso. Sovellettava laki voi asettaa kehittäjälle tai sovellukselle myös muita rajoituksia tai vaatimuksia.

expand_more

Henkilökohtaiset ja arkaluontoiset tiedot

Tietosuojakäytäntö ja suojattu lähettäminen

Jos sovellus käsittelee henkilökohtaisia tai arkaluontoisia käyttäjätietoja (kuten henkilökohtaisia tunnistetietoja, talous- tai maksutietoja, todennustietoja, osoitekirjan tietoja, yhteystietoja, mikrofonin tai kameran tallentamia tietoja tai arkaluontoisia laitetietoja), sen täytyy

 • julkaista tietosuojakäytäntö sekä Play Consolessa sille varatussa kentässä että Playssa jaellun sovelluksen sisällä
 • käsitellä käyttäjätietoja suojatusti sekä käyttää niiden lähetyksessä nykyaikaista salausta (kuten HTTPS-yhteyttä).

Tämän tietosuojakäytännön ja mahdollisten sovelluksen sisäisten ilmoitusten on yhdessä kerrottava perinpohjaisesti, kuinka sovellus kerää, käyttää ja jakaa käyttäjätietoja. Osana tätä käyttäjille on kerrottava, minkätyyppisille osapuolille tietoja jaetaan.

Näkyvän ilmoituksen vaatimus

Jos sovellus kerää ja välittää henkilökohtaisia tai arkaluontoisia käyttäjätietoja, jotka eivät liity sovelluksen käyttöliittymässä tai sovelluksen Google Play ‑tietosivulla näkyvästi esitettyyn kuvaukseen, ennen tietojen keräämistä ja lähettämistä sen täytyy esittää selvästi käyttäjätietojen käyttötapa ja käyttäjän täytyy antaa mahdollinen suostumuksensa tietojen käyttöön.

Sovelluksen sisäinen ilmoitus:

 • Ilmoituksen on oltava sovelluksen sisällä, ei pelkästään Play-tietosivulla tai verkkosivustolla;
 • Ilmoituksen on oltava näkyvillä käytettäessä sovellusta normaalisti eikä sen lukeminen saa edellyttää valikkoon tai asetuksiin siirtymistä;
 • Ilmoituksen on kuvailtava, millaisia tietoja kerätään;
 • Ilmoituksen on selitettävä, miten tietoja käytetään;
 • Sitä ei saa sijoittaa pelkästään Tietosuoja- tai Käyttöehdot-kohtaan; ja
 • Ilmoitus ei saa sisältyä muihin ilmoituksiin, jotka eivät liity henkilökohtaisten tai arkaluontoisten tietojen keräämiseen.

Sovelluksesi suostumuspyyntö:

 • Suostumuspyyntö on esitettävä selkeästi ja yksiselitteisesti;
 • Suostumuksen on vaadittava käyttäjän aktiivista toimintaa (esim. napauttamista, valintaruudun valitsemista tai sanallista komentoa);
 • Henkilökohtaisten tai arkaluonteisten tietojen keräämistä ei saa aloittaa ennen kuin suostumus on annettu;
 • Ilmoituksesta pois siirtymistä (esim. sen ulkopuolella napauttamista tai Takaisin- tai Etusivu-painikkeen painamista) ei saa tulkita suostumukseksi; ja
 • Automaattisesti hylkääviä tai vanhentuvia viestejä ei saa käyttää.

Tässä on esimerkkejä tavallisista rikkomuksista:

 • Sovellus ei kohtele käyttäjän asentamien sovellusten valikoimaa henkilökohtaisena tai yksityisenä tietona eikä noudata tietosuojakäytännön, suojatun lähettämisen tai näkyvän ilmoituksen vaatimuksia.
 • Sovellus ei kohtele käyttäjän puhelu- tai yhteystietoja henkilökohtaisena tai yksityisenä tietona eikä noudata tietosuojakäytännön, suojatun lähettämisen tai näkyvän ilmoituksen vaatimuksia.
expand_more

EU:n ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield ‑sopimus

expand_more

Lisävaatimukset

Yllä esitettyjen vaatimusten lisäksi alla olevassa taulukossa on kuvattu toimintokohtaiset vaatimukset.

Toiminto Vaatimus
Sovellus käsittelee talous- tai maksutietoja tai virallisia henkilötunnuksia Se ei saa koskaan paljastaa mitään henkilökohtaisia tai arkaluontoisia käyttäjätietoja, jotka liittyvät talous- tai maksutietoihin tai virallisiin henkilötunnuksiin.
Sovellus käsittelee yksityisiä osoitekirjan tietoja tai yhteystietoja Emme salli ihmisten yksityisten yhteystietojen julkaisemista tai paljastamista, jos siihen ei ole annettu erillistä lupaa.
Sovellus sisältää virustorjunta- tai tietoturvaominaisuuksia, kuten virustorjunta-, haittaohjelmatorjunta- tai tietoturvatoimintoja Sen yhteydessä täytyy julkaista tietosuojakäytäntö sekä mahdollisesti sovelluksen sisäisiä ilmoituksia, joissa kerrotaan, mitä käyttäjätietoja sovellus kerää ja lähettää, kuinka tietoja käytetään ja kenelle niitä jaetaan.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kiitos vastauksestasi!

Käyttöluvat

Käyttöoikeuspyyntöjen on oltava käyttäjien ymmärrettävissä, ja pyyntöjen tulisi rajoittua vain sovelluksen käytön kannalta välttämättömiin tietoihin.

Älä pyydä käyttöoikeutta tietoihin, joita et tarvitse. Voit pyytää käyttöoikeutta vain käyttäjätietoihin, jotka ovat välttämättömiä sovelluksesi nykyisten ominaisuuksien tai palveluiden toteuttamiseksi. Älä pyri varmistamaan käyttöoikeutta käyttäjätietoihin tulevaisuutta varten pyytämällä tietoja, jotka saattavat hyödyttää sellaisia palveluita tai ominaisuuksia, joita ei ole vielä toteutettu.

Pyydä käyttöoikeuksia tietyssä kontekstissa, jos mahdollista. Pyydä käyttöoikeutta käyttäjätietoihin kontekstissa (vaiheittaisen varmennuksen kautta) aina kun voit, jotta käyttäjät ymmärtävät, miksi tarvitset tietoja.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kiitos vastauksestasi!

Laitteiden ja verkon väärinkäyttö

Emme salli sovelluksia, jotka puuttuvat käyttäjän laitteen, muiden laitteiden tai tietokoneiden, palvelimien, verkkojen, sovellusliittymien tai palveluiden toimintaan tai häiritsevät, vahingoittavat tai käyttävät niitä luvattomasti. Tämä koskee myös laitteen muita sovelluksia, Googlen palveluita tai valtuutetun operaattorin verkkoa, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Google Playssa tarjottavien sovellusten tulee täyttää Android-järjestelmäoptimoinnin oletusvaatimukset, jotka on esitetty sovellusten laatua koskevissa Google Playn Perussovellusten laatu ‑ohjeissa.

Tässä on esimerkkejä tavallisista rikkomuksista:


 • Sovellukset, jotka estävät mainosten näyttämisen toisessa sovelluksessa tai häiritsevät sitä
 • Pelihuijaussovellukset, jotka vaikuttavat muiden pelien toimintaan
 • Sovellukset, jotka helpottavat palveluiden, ohjelmistojen tai laitteiden hakkerointia tai suojauksen kiertämistä tai antavat siihen ohjeita
 • Sovellukset, jotka käyttävät palvelua tai sovellusliittymää sen käyttöehtojen vastaisella tavalla
 • Sovellukset, jotka yrittävät ohittaa järjestelmän virranhallinnan mutta eivät täytä poikkeusluettelon ehtoja.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kiitos vastauksestasi!

Haitallinen toiminta

Emme salli sovelluksia, jotka varastavat tietoja, valvovat käyttäjiä salaa tai aiheuttavat heille vahinkoa tai toimivat muuten haitallisella tavalla.

Google Playssa jaeltava sovellus ei saa muokata, korvata tai päivittää itseään muilla tavoilla kuin Google Playn päivitysjärjestelmällä. Sovellus ei myöskään saa ladata suoritettavaa koodia (esim. dex-, JAR- tai .so-tiedostoja) muualta kuin Google Playsta. Tämä rajoitus ei koske virtuaalikoneessa suoritettavaa koodia, jolla on rajoitettu pääsy Android-sovellusliittymiin, esimerkiksi WebView'n tai selaimen JavaScriptiin.

Seuraavat on nimenomaisesti kielletty:

 • Virukset, troijalaiset, haittaohjelmat, vakoiluohjelmat ja muut vahingolliset ohjelmat
 • Sovellukset, jotka sisältävät linkkejä haittaohjelmiin tai edistävät niiden levitystä tai asennusta
 • Sovellus tai SDK lataa suoritettavaa koodia, esim. dex-tiedostoja tai natiivikoodia, muualta kuin Google Playsta.
 • Sovellukset, jotka sisältävät tai hyödyntävät tietoturvahaavoittuvuuksia
 • Sovellukset, jotka varastavat käyttäjien todennustietoja (kuten käyttäjänimiä tai salasanoja) tai jäljittelevät muiden sovellusten tai verkkosivustojen toimintaa tarkoituksena harhauttaa käyttäjä luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja tai todennustietoja
 • Sovelluksissa ei saa olla vahvistamattomia tai oikeita puhelinnumeroita, yhteystietoja, osoitteita tai tunnistettavissa olevia henkilötietoja, jos kyseinen henkilö tai taho ei ole antanut tähän lupaa.
 • Sovellukset, jotka asentavat laitteelle muita sovelluksia ilman käyttäjän etukäteen antamaa lupaa
 • Sovellukset, joiden tarkoituksena on kerätä salaa tietoja laitteen käytöstä, kuten kaupalliset vakoilusovellukset

Jos sovellus valvoo tai seuraa käyttäjän toimintaa laitteella, sen täytyy noudattaa seuraavia vaatimuksia:

 • Sovellusta ei saa tarjota vakoilu- tai salavalvontaratkaisuna.
 • Sovellus ei saa piilottaa tai peitellä seurantatoimintojaan eikä antaa käyttäjälle väärää tietoa niistä.
 • Sovelluksen on käytettävä jatkuvasti näkyvää ilmoitusta ja yksilöllistä kuvaketta, jonka perusteella sovellus on helppo tunnistaa.
 • Google Playn sovellukset ja sovellusten tietosivut eivät saa sisältää ominaisuuksia, joilla voidaan aktivoida tai käyttää näitä ehtoja rikkovia toimintoja, esimerkiksi linkkejä kaupan ulkopuolisiin ehtoja rikkoviin APK-paketteihin.
 • Olet yksin vastuussa sovelluksesi laillisuuden varmistamisesta kohdemaassa. Jos sovellus todetaan lainvastaiseksi julkaisumaassa, se poistetaan.

Tutustu App Security Improvement ‑ohjelmaan, jos haluat tietää uusimmista tietoturvaongelmista, joista on ilmoitettu kehittäjille Google Playssa. Haavoittuvuuden ja sen korjauksen tiedot ovat nähtävillä kunkin kampanjan tukisivun linkin kautta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kiitos vastauksestasi!

Harhaanjohtava toiminta

Emme salli sovelluksia, joilla yritetään johtaa käyttäjiä harhaan tai mahdollistaa petollinen toiminta. Sovellusten toiminta on kuvattava selvästi, ja niiden on toimittava käyttäjän odottamalla tavalla. Sovellukset eivät saa jäljitellä käyttöjärjestelmän tai muiden sovellusten toimintoja tai varoituksia. Käyttäjän on suostuttava laitteen asetusten kaikkiin muutoksiin ja oltava niistä tietoinen, ja muutosten on oltava käyttäjän helposti peruutettavissa.

expand_more

Harhaanjohtavat väitteet

Emme salli sovelluksia, joiden yhteydessä (esimerkiksi kuvauksessa, nimessä, kuvakkeessa ja kuvakaappauksissa) esitetään valheellisia tai harhaanjohtavia tietoja tai väitteitä.

Tässä on esimerkkejä tavallisista rikkomuksista:


 • Sovellukset, joiden toiminta on kuvattu harhaanjohtavasti, epätarkasti tai puutteellisesti:
  • Kuvauksessa ja kuvakaappauksissa sovelluksen esitetään olevan ajopeli, mutta oikeasti se onkin pulmapeli, jossa on vain kuva autosta.
  • Sovelluksen esitetään olevan virustorjuntasovellus, mutta oikeasti siinä annetaankin vain tekstimuotoisia ohjeita virusten poistamiseen.
 • Kehittäjän tai sovelluksen nimi antaa harhaanjohtavan kuvan sovelluksen tilasta tai suosiosta Playssa (esim. ”Toimituksen valinta”, ”Suosituin sovellus”, ”Paras maksullinen”).
 • Sovelluksen väitetyt lääketieteelliset tai terveyteen liittyvät toiminnot ovat harhaanjohtavia tai mahdollisesti haitallisia.
 • Sovellukset, joiden väitettyjä toimintoja ei ole mahdollista toteuttaa.
 • Virheellisesti luokitellut sovellukset.
expand_more

Järjestelmän toimintojen luvaton käyttö tai jäljittely

Sovellukset tai mainokset eivät saa jäljitellä järjestelmän toimintoja, kuten ilmoituksia tai varoituksia, eivätkä puuttua niiden toimintaan. Järjestelmätason ilmoituksia voidaan käyttää vain sovelluksen keskeisten toimintojen toteuttamiseen. Esimerkiksi lentoyhtiön sovellus voi ilmoittaa käyttäjälle erikoistarjouksista tai peli voi ilmoittaa sovelluksen sisäisistä kampanjoista.

Tässä on esimerkkejä tavallisista rikkomuksista:


 • Järjestelmän ilmoitusten tai varoitusten käyttö sovellusten tai mainosten tarjoamisessa:

  ① Tässä sovelluksessa näkyvää järjestelmän ilmoitusta käytetään mainoksen näyttämiseen.


Muita esimerkkejä mainosten käytöstä on mainoskäytännössä.

expand_more

Harhaanjohtavat laiteasetusten muutokset

Sovellukset eivät saa muuttaa laitteen asetuksia tai sovelluksen ulkopuolisia ominaisuuksia käyttäjän tietämättä ja ilman käyttäjän suostumusta. Laitteen asetuksia ja ulkopuolisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi järjestelmän ja selaimen asetukset, kirjanmerkit, pikakuvakkeet ja muut kuvakkeet, widgetit sekä sovellusten esitystapa aloitusnäytöllä.

Emme salli myöskään seuraavia:

 • Sovellukset, jotka muuttavat laiteasetuksia tai muita ominaisuuksia käyttäjän suostumuksella mutta niin, ettei muutoksia voi peruuttaa helposti
 • Sovellukset tai mainokset, jotka muuttavat laiteasetuksia tai muita ominaisuuksia kolmannen osapuolen toimeksiannosta tai mainontaa varten
 • Sovellukset, jotka harhauttavat käyttäjiä poistamaan kolmansien osapuolten sovelluksia käytöstä tai kokonaan tai muuttamaan laiteasetuksia ja muita ominaisuuksia
 • Sovellukset, jotka kehottavat tai kannustavat käyttäjiä poistamaan kolmansien osapuolten sovelluksia käytöstä tai kokonaan tai muuttamaan laiteasetuksia ja muita ominaisuuksia muuten kuin todennetun tietoturvapalvelun osana
expand_more

Petollisen toiminnan salliminen

Emme salli sovelluksia, joiden avulla käyttäjät voivat johtaa toisia harhaan. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi sellaiset, jotka luovat tai auttavat luomaan henkilökortteja, sosiaaliturvatunnuksia, passeja, todistuksia, luottokortteja ja ajokortteja.

Vaikka sovelluksen väitettäisiin olevan vitsi tai viihteellinen (tai muu vastaava ilmaus), sen on noudatettava käytäntöjämme.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kiitos vastauksestasi!

Harhaanjohtaminen

Emme salli sovelluksia tai kehittäjätilejä, jotka imitoivat toista henkilöä tai organisaatiota tai jotka vääristävät tai piilottavat omistajuussuhteitaan tai ensisijaista tarkoitustaan. Emme salli sovelluksia tai kehittäjätilejä, jotka osallistuvat koordinoituun käyttäjien harhaanjohtamistoimintaan. Tämä sisältää esimerkiksi sovellukset tai tilit, jotka vääristävät alkuperämaataan tai piilottavat sen tai ohjaavat sisältöä eri maan käyttäjille.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kiitos vastauksestasi!

#da532c