Google Play

Google Play – Általános Szerződési Feltételek

December 9, 2015

1. Bevezetés

Hatályos feltételek. Köszönjük, hogy a Google Playt használja! A Google Play az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA székhelyű Google Inc. („Google”, „mi” vagy „cégünk”) által biztosított szolgáltatás, és a Google Általános Szerződési Feltételek („Google ÁSzF”) vonatkoznak rá. A Google Play a Google ÁSzF-ben meghatározott „Szolgáltatás”, és a jelen Google Play Általános Szerződési Feltételek olyan kiegészítő feltételek, amelyek a Google Play használatára vonatkoznak. A Google Playre és a rajta megtalálható digitális tartalomra a jelen Google Play Általános Szerződési Feltételek és a Google ÁSzF érvényesek (amelyekre együttesen a „Feltételek” kifejezéssel hivatkozunk).

Ha valamilyen ütközés merül fel a Google Play Általános Szerződési Feltételei és a Google ÁSzF között, akkor a Google Play Általános Szerződési Feltételei az irányadók.

A Google Play Áruház használatához Önnek el kell fogadnia a következő feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket. Ha nem érti a Feltételeket, vagy ha nem fogadja el bármely részüket, akkor kérjük, ne használja a Google Play Áruházat. Előfordulhat, hogy egyes termékek és funkciók nem érhetők el minden országban. További tájékoztatást a Google Play Súgójában talál.

2. A Google Play rendelkezései

Közvetlen, megbízott útján történő és alkalmazásértékesítések. Amikor Ön Tartalmat (adatfájlokat, alkalmazásokat, írott szöveget, mobileszközszoftvert, zenét, hangfájlokat vagy egyéb hangokat, fotókat, videókat vagy más képeket) vásárol a Google Playen, azt a következő módok egyikén teszi:

(a) közvetlenül a Google Commerce Limitedtől („Közvetlen Értékesítés”);

(b) a Tartalom szolgáltatójától (a „Szolgáltató”), amely esetben a Google a Szolgáltató megbízottjaként jár el („Megbízotti Értékesítés”); vagy

(c) az androidos alkalmazások esetében az alkalmazás Szolgáltatójától („Alkalmazásértékesítés”).

Minden alkalommal, amikor Tartalmat vásárol, külön értékesítési szerződést köt:

(d) a (vonatkozó) Feltételek alapján a Google Commerce Limiteddel (Közvetlen Értékesítés esetén);

(e) a (vonatkozó) Feltételek alapján a megvásárolt Tartalom Szolgáltatójával (Megbízotti Értékesítés esetén); vagy

(f) a megvásárolt Tartalom Szolgáltatójával (Alkalmazásértékesítés esetén).

A fenti (e) vagy (f) pontban (amelyik érvényes) szereplő külön értékesítési szerződés a Google Inc. és az Ön közötti, a Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződéssel (vagyis a jelen Google Play Általános Szerződési Feltételekkel) együtt érvényes.

Megbízotti Értékesítések és Alkalmazásértékesítések esetében a Google ÁSzF-ben szereplő azon kijelentés, amely szerint a Google ÁSzF „nem teremt semmiféle jogosultságot kedvezményezett harmadik személy javára”, nem vonatkozik a Szolgáltatás Ön általi használatára.

Hozzáférés Tartalomhoz. A Google Playt arra használhatja, hogy böngésszen a Tartalmak között, valamint Tartalmakat keressen és/vagy töltsön le mobileszközére, számítógépére vagy más támogatott eszközére („Eszköz”). A Tartalmak elérhetősége országonként változó, és előfordulhat, hogy az Ön országában nem érhető el minden Tartalom. E Tartalmak némelyikét a Google kínálja, míg másokat a Google-lal nem társult harmadik felek tesznek elérhetővé. A Google nem vállal felelősséget a Google Playen lévő olyan tartalomért, amely nem a Google-tól mint forrástól származik, valamint a Google nem áll az ilyen tartalmak mögött.

3. A Google Play Ön általi használata

Életkorra vonatkozó korlátozások. A Google Play használatához Önnek legalább 13 évesnek kell lennie. Ha Ön legalább 13 éves, de a 18. életévét még nem töltötte be, akkor a Google Play használatához és a Feltételek elfogadásához rendelkeznie kell szülője vagy törvényes gyámja engedélyével. A családi csoport kezelője a Google Play szolgáltatásban kizárólag a 18. életévét betöltött személy lehet. Tilos használnia a Google Playt, amennyiben Ön el van tiltva tőle, vagy ha a lakóhelyéül szolgáló országnak, illetve annak az országnak a törvényei, amelyben eléri vagy használja a Google Playt, tiltják a Szolgáltatás vagy bármilyen Tartalom fogadását vagy használatát. A Google Playen lévő konkrét Tartalmak használatára esetlegesen vonatkozó további életkor-korlátozásokat is be kell tartania.

Alapvető használati követelmények. A Szolgáltatás használatához rendelkeznie kell a következőkkel: az adott Tartalomra vonatkozó, időről időre esetleg változó rendszer- és kompatibilitási követelményeknek megfelelő Eszköz, működő internet-hozzáférés, valamint kompatibilis szoftver. E tényezők befolyásolhatják a Szolgáltatás használatának lehetőségét és a Szolgáltatás teljesítményét. Az ilyen rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége.

Harmadik felek díjai. Előfordulhat, hogy valamely harmadik fél (például az internet- vagy mobilszolgáltatója) hozzáférési vagy adatforgalmi díjat számít fel a Tartalom és a Google Play Ön által történő használatával kapcsolatban. Ilyen díjak például akkor merülhetnek fel, ha a Google Playen, illetve ha harmadik fél szolgáltatásain vagy eszközein keresztül biztosított szolgáltatásokat használ. Az Ön felelőssége minden ilyen díj megfizetése.

Frissítések. Előfordulhat, hogy a Google Play használatához és a Tartalmak eléréséhez vagy letöltéséhez telepítenie kell az általunk a Google Playhez vagy a kapcsolódó Google-szoftverekhez időről időre közzétett frissítéseket. A Google-tól származó Tartalom rendszeresen kapcsolódhat a Google szervereihez annak érdekében, hogy ellenőrizze a Tartalomhoz rendelkezésre álló, valamint a Google Play működéséhez elérhető frissítéseket, például programhiba-javításokat, hibajavításokat, funkcióbővítéseket, hiányzó plug-ineket és új verziókat (együttesen „Frissítések”). A telepített Tartalom használatához arra van szükség, hogy Ön hozzájáruljon az ilyen automatikusan kért Frissítések fogadásához. Ha nem járul hozzá az ilyen automatikusan kért és kapott Frissítések fogadásához, akkor kérjük, ne használja a Google Play Áruházat, és ne telepítse az adott Tartalmat.

Ha a Google úgy ítéli meg, hogy a frissítés az alkalmazással kapcsolatos kritikus biztonsági rést javít ki, akkor a Google bármely Google-alkalmazást, illetve a Google Playről letöltött bármely alkalmazást az adott alkalmazás új verziójára frissítheti, függetlenül attól, hogy Ön milyen frissítési beállításokat választott ki a Google Play alkalmazásban vagy az Eszközön.

Az Önnel kapcsolatos információk. Annak érdekében, hogy el tudja érni a Google Play bizonyos szolgáltatásait vagy Tartalmait, szükséges lehet olyan adatainak megadása, mint a név, cím és számlázási adatok. Az általunk gyűjtött, köztük a harmadik felektől kapott információkat a Google, valamint a Google társult vállalkozásai kapják meg a Szolgáltatás üzemeltetése céljából. A Google adatvédelmi irányelvei fejtik ki, hogy hogyan kezeljük és védjük meg személyes adatait a Google Play használata során. A Google-nak megadott ilyen jellegű információknak mindig pontosnak, helyesnek és naprakésznek kell lenniük. Előfordulhat, hogy a tranzakciók feldolgozásának és/vagy a Tartalom Önhöz való eljuttatásának érdekében a Google-nak meg kell adnia az Ön személyes adatait (például nevét és e-mail címét) a Szolgáltatóknak. A Google megállapodott a Szolgáltatókkal, hogy ők ezeket az információkat az adatvédelmi irányelveikkel összhangban fogják felhasználni.

Ha Ön egy családi csoport tagja a Google Play szolgáltatáson belül, bizonyos adatai láthatók a családi csoportban lévő családtagjai számára. Ha Ön a Google Play szolgáltatáson belüli családi csoport kezelője, neve, fotója és e-mail-címe látható lesz az Ön által a családi csoporthoz való csatlakozásra meghívott családtagok számára. Ha családtagként csatlakozik a családi csoporthoz, neve, fotója és e-mail-címe láthatóvá válik a családi csoport többi tagja számára, és amikor családi fizetési móddal vásárol Tartalmat, a családi csoport kezelője minden végrehajtott vásárlásának adatait láthatja, így például a Tartalom ismertetését is.

Jogosulatlan hozzáférés fiókokhoz. Felhasználói adatait biztonságos helyen kell tartania, és nem oszthatja meg őket senki mással. Tilos összegyűjtenie a Google Play-felhasználók, illetve a Google szolgáltatásait a Google Playen keresztül igénybe vevő felhasználók személyes adatait, köztük a fiókneveket.

Letiltott fiókok. Ha a Google a Feltételek alapján letiltja a hozzáférést az Ön fiókjához (például azért, mert Ön megsértette a Feltételeket), akkor a rendszer megakadályozhatja, hogy Ön hozzáférjen a Google Playhez, a fiókadataihoz vagy a fiókjában tárolt valamely fájlhoz vagy egyéb Tartalomhoz. Ha Ön családi csoport kezelője a Google Play szolgáltatásban, a Google pedig megvonja a fiókjához való hozzáférését, akkor előfordulhat, hogy családtagjai elveszítik hozzáférésüket a családi csoport meglétéhez kötött családi funkciókhoz (például a családi fizetési módhoz vagy a családi előfizetésekhez). Ha fiókja letiltása előtt sem tud letölteni Tartalmakat, az alábbi 6. pontban talál információkat a jogaival kapcsolatban.

A rosszindulatú programokkal szembeni védelem. Annak érdekében, hogy megvédhesse Önt a harmadik felek rosszindulatú szoftvereitől, a Google információkat fogadhat eszköze hálózati kapcsolatairól, az operációs rendszerről és a harmadik felek alkalmazásairól. Ha a Google megítélése szerint az adott alkalmazás nem biztonságos, akkor figyelmeztetheti Önt, illetve amennyiben ismert, hogy az alkalmazás káros az eszközökre, adatokra vagy felhasználókra nézve, akkor eltávolíthatja az alkalmazást, illetve megakadályozhatja a telepítését az eszközön. Ezt a védelmet saját döntése alapján kikapcsolhatja Eszközén a Google Beállítások alkalmazásban (azonban a Google Play Internetes áruházon keresztül telepített alkalmazások biztonságát továbbra is vizsgálhatjuk).

4. Vásárlások és fizetések.

Ingyenes tartalom. A Google lehetővé teheti egyes Tartalmak ingyenes letöltését vagy használatát. A fizetéssel kapcsolatos kérdéseket kivéve a megvásárolt Tartalmakra érvényes összes feltétel vonatkozik az ingyenes Tartalmakra is (a jelen Feltételek visszatérítésre vonatkozó rendelkezései például nem érvényesek az ilyen ingyenes Tartalmakra). A Google bizonyos ingyenes Tartalmak esetében korlátozhatja a hozzáférést és a használatot.

Tartalom vásárlása. A Tartalom megvásárlására és használatára vonatkozó szerződés akkor teljesül, ha Ön megkapja a Google-tól az adott Tartalom megvásárlását megerősítő e-mailt, a szerződés teljesítése pedig akkor kezdődik meg, amikor a vásárlás befejeződik. Ha Ön családi csoport kezelője a Google Play szolgáltatásban, akkor érvényes családi fizetési módot kell beállítania családtagjai számára, amelyet azok a Google Playen és az alkalmazásokon belüli Tartalomvásárlásokhoz használhatnak. A családtagjai által a családi fizetési móddal végrehajtott valamennyi Tartalomvásárlásért Ön felel. Ha a családi csoport törlésre kerül, illetve ha valamelyik családtag elhagyja a családi csoportot, akkor a családtagok által a családi fizetési móddal végrehajtott függőben lévő vásárlásokat a rendszer Önre terhelheti.

Google Payments. Ahhoz, hogy Tartalmat tudjon vásárolni a Google Playen, el kell fogadnia a Google Payments Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fizetési feltételeket. Ha nem rendelkezik Google Payments-fiókkal, létrehozhat egyet ezt a linket megnyitva, amelyen egyúttal a Google Payments szolgáltatással kapcsolatban is talál további információkat. A Payments Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi közlemény akkor is érvényesek, amikor tartalmat kíván vásárolni Google Payments-fiókjának használatával. Kérjük, vásárlás előtt alaposan olvassa át ezeket a feltételeket. A Google Playen történő bizonyos vásárlások esetében szükségessé válhat közvetlen tranzakciók végrehajtása a termék Szolgáltatójával. Az ilyen esetekben a tranzakció feldolgozása és fiókjának karbantartása érdekében megoszthatjuk személyes adatait a termék szolgáltatójával, a Payments adatvédelmi közleménye által megengedett mértékben.

Egyéb fizetésfeldolgozási módszerek. A Google a Google Payments-fiókja mellett elérhetővé tehet az Ön számára különböző fizetésfeldolgozási módszereket, hogy megkönnyítse a Google Playen lévő Tartalmak megvásárlását. Önnek be kell tartania minden olyan – akár a Google-lal, akár valamely harmadik féllel fennálló – vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket vagy más szerződést, amely az adott fizetésfeldolgozási módszer használatát szabályozza. A Google a saját mérlegelési szabadsága alapján és az Ön értesítése nélkül hozzáadhat vagy eltávolíthat fizetésfeldolgozási módszereket. Amint a vásárlás befejeződött, a Google vagy a Google fizetésfeldolgozója megterhelheti az Ön hitelkártyáját vagy az Ön által választott egyéb fizetési módot a megrendelt Tartalom árával, valamint a további alkalmazandó összegekkel (beleértve az adókat). Kizárólag Ön felelős a Google Playen végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatos teljes összeg megfizetéséért.

Jogosultság mobilszámlázásra. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, Ön jogosult-e arra, hogy a mobileszközén végrehajtott tartalomvásárlásokat a mobilszolgáltatói számlájára terhelje, az Eszköz azonosítóit, az előfizetői azonosítót és a SIM-kártya sorozatszámát elküldjük az Ön mobilszolgáltatójának, amikor Ön Google Play-fiókot hoz létre valamely Eszközön. Ennek engedélyezéséhez el kell fogadnia a mobilszolgáltató általános szerződési feltételeit. A mobilszolgáltató elküldheti nekünk az Ön számlázási címével kapcsolatos adatokat annak érdekében, hogy létre tudjuk hozni Google Play-fiókját. Ezeket az adatokat a Google adatvédelmi irányelveinek megfelelően tároljuk és használjuk fel.

Árazás. A Google Playen megjelenő összes Tartalom ára és elérhetősége bármikor módosulhat azt megelőzően, hogy Ön a gombra kattintana, jelezve, hogy meg szeretné vásárolni a Tartalmat.

Adók. Az Adók Önt terhelik, és a Tartalom teljes, Adók levonása nélküli árát meg kell fizetnie. Ha a Tartalom értékesítője köteles begyűjteni vagy megfizetni az Adókat, akkor azokat Önre terheli. Az „Adók” jelentenek minden olyan illetéket, vámilletéket vagy adót (a jövedelemadón kívül), amely a Tartalom értékesítésével kapcsolatban felmerül, beleértve bármilyen kapcsolódó büntetést vagy kamatot is.

Megfelelés az adótörvényeknek. Be kell tartania az összes vonatkozó adózási törvényt, beleértve a Google Play használatával, valamint a Google Playen megvásárolt Tartalmak megvásárlásával kapcsolatban felmerülő adók bejelentését és kifizetését. Az Ön felelőssége az ilyen vonatkozó adók bejelentése és megfizetése.

Minden értékesítés végleges. A Szolgáltatásban megjelenített Feltételekben vagy a Google visszatérítési irányelveiben kifejezetten meghatározott kivételektől eltekintve minden értékesítés végleges, és nincs helye egyéb visszaküldésnek, cserének vagy visszatérítésnek. Ha lehetőséget adtunk cserére, visszaküldésre vagy visszatérítésre valamelyik tranzakcióval kapcsolatban, a tranzakció visszavonható, és előfordulhat, hogy Ön többé nem fogja tudni elérni az adott tranzakció révén megszerzett Tartalmat. Az elállásra, valamint a vásárlások visszavonására vagy a vásárolt termékek visszaküldésére, illetve a visszatérítés kérésére vonatkozó jogait ezek a feltételek, valamint a Szolgáltatásban megjelenített visszatérítési irányelvek határozzák meg.

Előrendelés.

(a) Amikor Ön előrendelést ad fel egy Termékre, a vásárlási szerződés és az adott Termék használata akkor lép érvénybe, amikor a Termék elérhetővé válik az Ön fiókjában, és a Termék árát is ekkor terheljük rá az Ön számlájára. Az előrendelést bármikor lemondhatja egészen addig, amíg a Termék elérhetővé nem válik az Ön számára (ha törölni szeretné az előrendelést, azt úgy teheti meg, hogy felkeresi a „Saját rendelések” oldalt, és követi az ott található utasításokat).

(b) Miután a Termék elérhetővé válik az Ön számára, arra ugyanazok az elállási és visszaküldési jogok vonatkoznak, mint a Google Playen keresztül megvásárolt egyéb Termékekre. További információkért kérjük, olvassa el az alábbi feltételeket.

(c) Előrendelését le kell mondanunk, ha a Termék a rendelkezésre állás előtt kivonásra kerül az áruházi értékesítésből, és fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesülése előtti árváltozás esetén töröljük rendelését.

5. Előfizetések.

Magazinok, hírek és zenék próbaidőszakai. Ha feliratkozik egy magazin, egy Google Play Újságos-tartalom vagy egy zenei szolgáltatás ingyenes próbaidőszakára (akár annak részeként, hogy előfizetést vásárol valamely magazinra vagy zenére), akkor egy meghatározott próbaideig ingyenesen megkapja azokat az előfizetési előnyöket, amelyeket a magazin kínál. A próbaidőszak végén számláját megterhelik az előfizetés első időszakának díjával, és a terhelés addig folytatódik, amíg Ön le nem mondja az előfizetést. A terhelés elkerülése érdekében a próbaidőszak vége előtt le kell mondania az előfizetést. Ha a próbaidőszak alatt lemondja előfizetését, akkor az ingyenes próbaidőszak alatt elért magazinpéldányokhoz továbbra is hozzá tud majd férni, azonban az ingyenes próbaidőszak alatt elért Zenei Előfizetési Tartalmakhoz (definícióját lásd alább) nem marad meg a hozzáférése, hacsak nem fizet rájuk elő. Egy adott periódusban az egy adott felhasználó számára rendelkezésre álló ingyenes próbaidőszakok száma korlátozott lehet. Az előfizetések lemondásával kapcsolatban további információt a (jelen) 5. pont „Lemondás” című részében talál.

Alkalmazások próbaidőszakai. Egy androidos alkalmazás próbaidőszakára való előfizetés révén ingyenes hozzáférést kap az adott alkalmazás által kínált előfizetési előnyökhöz az alkalmazás fejlesztője által meghatározott időszakra. A próbaidőszak végén számláját megterhelik az előfizetés első időszakának díjával, és a terhelés addig folytatódik, amíg Ön le nem mondja az előfizetést. A terhelés elkerülése érdekében a próbaidőszak vége előtt le kell mondania az előfizetést. A próbaidőszak lemondásakor azonnal elveszti a hozzáférést az adott alkalmazáshoz és az előfizetés biztosította előnyökhöz.

Lemondás. Ha megvásárol egy automatikusan ismétlődő időszakos előfizetést (havi, éves vagy más időtartamra) valamilyen Tartalomhoz, akkor a vonatkozó számlázási ciklus vége előtt bármikor lemondva az előfizetést a lemondás a következő időszakban lép érvénybe. Ha például vásárol valamilyen havi előfizetést, akkor az előfizetés bármelyik hónapja során akármikor lemondhatja azt, és az előfizetés a következő hónaptól lesz érvénytelen. Az aktuális számlázási időszakra vonatkozóan nem kap visszatérítést, kivéve, ha a termék hibás (lásd az alábbi 6. pontot), vagy ha a jelen Feltételek máshogy nem rendelkeznek. A Google Play Újságosban a magazin- és hírtartalmak előfizetése esetében az aktuális számlázási időszak hátralévő részében továbbra is megkapja az adott előfizetésre vonatkozó példányokat és a frissítéseket (ha vannak). A számlázási időszak végével az előzőleg megkapott magazinpéldányokhoz való hozzáférésére nem lesz hatással a lemondás, de az új hírtartalomhoz való hozzáférése megszűnik annak a számlázási időszaknak a végén, amelyben lemondta az előfizetést. A zenei előfizetések esetében az aktuális számlázási időszak hátralévő részében továbbra is hozzá fog férni a Zenei Előfizetési Tartalomhoz (definícióját lásd az alábbi 5. pontban), azonban a Zenei Előfizetési Tartalomhoz való hozzáférése megszűnik annak a számlázási időszaknak a végén, amelyben lemondta az előfizetést. A zenékkel és folyóiratokkal kapcsolatos további visszatérítési irányelveket az alábbi 8., illetve 11. pontban talál.

Árváltozások. Előfizetés megvásárlásakor kezdetben az előfizetési szerződés megkötésének időpontjában érvényes díjjal terheljük meg számláját. Ha a későbbiekben emelkedik az előfizetés ára, a Google értesíti Önt. Az árnövekedés az értesítés kézhezvétele utáni következő fizetéstől érvényesül, amennyiben Ön legalább 10 nappal a terhelés végrehajtása előtt megkapta az értesítést. Ha az értesítés kevesebb mint 10 nappal előbb érkezett, akkor az árnövekedés csak a következő fizetés utáni fizetéstől érvényesül.

Árváltozások elutasítása. Ha nem szeretné kifizetni az előfizetés megnövelt árat, akkor a Google Play Súgójában leírtak szerint lemondhatja az előfizetést, amely esetben nem terheljük meg további összegekkel a számláját az előfizetés vonatkozásában, amennyiben Ön az aktuális számlázási időszak vége előtt értesít bennünket erről a szándékáról. Azokban az esetekben, amikor a Szolgáltató növeli meg az előfizetés árát, a Google lemondhatja az Ön előfizetését, kivéve, ha Ön elfogadja az új áron történő előfizetést. Ha előfizetését lemondja, de később úgy dönt, hogy újra előfizet, akkor kezdetben az aktuális előfizetési összeggel terheljük meg a számláját.

6. Jogok és korlátozások

Tartalomhasználati licenc. A Tartalom díjának megfizetése után – kölcsönzési időszak esetén az Ön által kiválasztott időtartamra, más esetekben pedig annyi időre, amíg a Google-nak és a szerzői jog tulajdonosának jogában áll biztosítani az adott Tartalmat – Ön nem kizárólagos jogot kap arra, hogy személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltse vagy streamelje a vonatkozó Tartalom másolatait az Eszközeire – mindkét esetben kizárólag a Google által kifejezetten megengedett módon, a Google Play felhasználói felületén keresztül, valamint a jelen Feltételekben és a kapcsolódó irányelvekben meghatározott korlátozások szerint –, és hogy megtekintse, felhasználja és megjelenítse a Tartalmat az Eszközein, vagy a Szolgáltatás részeként a Google által máshogy feljogosítva. A jelen Feltételekben Önnek kifejezetten meg nem adott, a Google Playjel és a Tartalommal kapcsolatos minden jogot, jogcímet és részesedést a Google és a licencadói fenntartanak maguknak.

A licencfeltételek megszegése. Ha Ön megsérti a Feltételek bármelyik rendelkezését vagy pontját, azonnal elveszti a jelen licenc értelmében kapott jogait, és a Google anélkül szüntetheti meg hozzáférését a Google Playhez, a Tartalomhoz és/vagy az Ön Google-fiókjához, hogy visszatérítést nyújtana Önnek.

A nyilvános bemutatás tiltása. Tilos megjelenítenie (részben vagy egészben) a Tartalmat bármilyen nyilvános előadás vagy bemutató részeként, még akkor is, ha azért nem számít fel díjat (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen jellegű felhasználás nem jelenti a szerzői jog vagy bármilyen más vonatkozó jog megsértését). A Google Play engedélyezett részének minősülő eszközök vagy funkciók (mint amilyen az alábbi Zenei feltételekben meghatározott „Közösségi Ajánlások”) használatára lehetőség van, amennyiben Ön a kifejezetten megengedett módon és pontosan úgy használja az eszközt vagy funkciót, ahogyan a Google azt meghatározta és engedélyezte.

Harmadik felek számára történő értékesítés, terjesztés vagy átruházás. Ön engedély nélkül nem adhat el, nem kölcsönözhet, nem lízingelhet, nem terjeszthet tovább, nem sugározhat, nem adhat át, nem közölhet, nem módosíthat, nem adhat tovább allicencként és nem ruházhat át semmilyen Tartalmat vagy Tartalomra vonatkozó jogokat – így például a Google Playen beszerezhető tartalomletöltéseket sem – semmilyen harmadik félnek. A Google Play engedélyezett részének minősülő eszközök vagy funkciók (például a „Közösségi Ajánlások”) használata nem sérti ezt a rendelkezést, amennyiben Ön a kifejezetten megengedett módon, és pontosan úgy használja az eszközt, ahogyan a Google azt meghatározta és engedélyezte.

Adatfolyamok rögzítése. Nem használhatja a Google Playt és a Tartalmat semmilyen adatfolyam-átalakító, adatfolyam-rögzítő vagy más hasonló szoftverrel együtt annak céljából, hogy rögzítse a streamelt Tartalmakat, vagy hogy másolatot készítsen róluk.

Megosztás. Semmilyen szolgáltatás részeként nem használhatja a Tartalmat megosztás, kölcsönzés vagy több személy általi használat, illetve bármilyen hasonló tevékenység céljából, kivéve a kifejezetten megengedett módon, és pontosan úgy, ahogyan a Google azt meghatározta és engedélyezte (például a „Közösségi Ajánlások” funkción keresztül).

Biztonsági funkciók. Nem kísérelheti meg, illetve nem segíthet, jogosíthat fel vagy bátoríthat másokat arra, hogy megkerüljék, kikapcsolják vagy deaktiválják a valamely tartalomhoz vagy a Google Playhez való hozzáférés védelmére, megnehezítésére vagy más módon történő korlátozására szolgáló biztonsági funkciók vagy komponensek (így például a digitális jogokat kezelő szoftver vagy a titkosítás) valamelyikét. Ha megsérti valamelyik biztonsági funkciót, az polgár- vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

Tulajdonjogi megjegyzések. Nem távolíthat el semmilyen vízjelet, címkét vagy egyéb jogi vagy szerzői jogi megjegyzést, amely valamely Tartalomban szerepel, valamint nem kísérelhet meg módosítani semmilyen, a Google Playen keresztül beszerzett Tartalmat, beleértve az olyan módosításokat is, amelyek a Tartalom tulajdonos- vagy forrásmegjelölésének elrejtésére vagy megváltoztatására irányulnak.

Az androidos alkalmazások használata. A Google Playről származó alkalmazásokat a Google Play mindenkor érvényes Üzleti és Programszabályzatának megfelelően kell használnia, amelynek aktuális változata a következő címen található: http://play.google.com/about/android-developer-policies.html.

Hibás Tartalom. Amint a Tartalom elérhetővé válik az Ön számára a fiókján keresztül, ésszerű időn belül mielőbb ellenőrizze, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a Tartalom megfelelően letölthető vagy streamelhető (ha erre van lehetőség), valamint a meghatározott módon működik, és ha valamilyen hibát vagy hiányosságot észlel, a lehető leghamarabb értesítsen bennünket. Az androidos alkalmazások esetén az alkalmazásokban tapasztalt hibák vagy teljesítménybeli problémák ügyében forduljon a fejlesztőhöz (erről a Google Play Súgójában tájékozódhat). Nem alkalmazás jellegű Tartalom esetében a konkrét tartalomra vonatkozó kiegészítő feltételekben meghatározott korlátozásokat tekintetbe véve Ön visszavonhatja a Google Playen végrehajtott vásárlásokat, ha a Google Play az adott Tartalom tekintetében nem a leírtaknak megfelelően teljesít, a Google pedig vagy gondoskodik a Tartalom cseréjéről (ha ez lehetséges), vagy visszatéríti a vételárat. Ha a Google visszatérítést nyújt Önnek, akkor az Ön egyedüli jogorvoslata a vételár visszatérítése lehet. Ha a Google megítél valamely visszatérítést vagy jóváírást, azzal nem keletkezik kötelezettsége az azonos vagy hasonló visszatérítések jövőbeni megítélésére. Előfizetés vásárlása esetén a Google visszatérítést adhat a teljes időszakra vonatkozóan, vagy részleges visszatérítést adhat az előfizetés fennmaradó időtartamában meg nem kapott példányokért.

Tartalom eltávolítása vagy elérhetetlensége. A Feltételek értelmében az Ön által megvásárolt Tartalom elérhető lesz az Ön számára a Google Playen keresztül kölcsönzési időszak esetén az Ön által kiválasztott időtartamra, más esetekben pedig annyi időre, amíg a Google-nak jogában áll elérhetővé tenni az adott Tartalmat az Ön számára. Bizonyos esetekben (például ha a Google elveszíti a megfelelő jogokat, beszünteti a szolgáltatás nyújtását, illetve ha a Tartalom elérhetősége megszűnik, vagy ha az megsérti a vonatkozó feltételeket vagy törvényeket) a Google eltávolíthat az Ön Eszközéről bizonyos megvásárolt Tartalmakat, illetve megszüntetheti az Ön hozzáférését a Tartalomhoz. A Google ésszerű időn belül előzetesen értesíti Önt az ilyen eltávolításról vagy megszüntetésről. Ha az ilyen eltávolítás vagy megszüntetés előtt nem tudja letölteni a Tartalom másolatát, akkor a Google felajánlja (a) a tartalom helyettesítését, ha lehetséges, vagy (b) a Tartalom árának visszafizetését. Ha a Google visszatérítést nyújt Önnek, akkor az Ön egyedüli jogorvoslata a vételár visszatérítése.

A visszatérítések hatása. Ha valamilyen okból megítélik Önnek a Tartalom vételárának visszatérítését, akkor Ön a továbbiakban nem jogosult hozzáférni az adott Tartalomhoz.

Kijelölés, másolás és beillesztés. Egyes szöveges Tartalmak esetében elérhető lehet a kijelölés, a másolás és a beillesztés funkció, Önnek pedig az előírt korlátozások szerint kell használnia e funkciókat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra.

Több fiók. Ha több Google-fiókja is van különböző felhasználónevekkel, akkor egyes esetekben átadhatja a Tartalmat a fiókok között, feltéve, hogy Ön minden ilyen fiók tulajdonosa, és ha a Google az adott szolgáltatásban engedélyezett egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi az ilyen jellegű átadást.

Hozzáférési korlátozások az Eszközökön. A Google időről időre korlátozhatja, hogy Ön hány Eszköz és/vagy szoftver használatával férhet hozzá a Tartalmakhoz (kérjük, további információkért keresse fel a megfelelő alkalmazás Súgóját a Google Playen). Az ilyen korlátozások alkalmazása érdekében a Google rögzítheti és tárolhatja az Ön Eszközeinek egyedi eszközazonosítóját.

Veszélyes tevékenységek. Egyik Szolgáltatást vagy Tartalmat sem tervezték arra, hogy azt nukleáris létesítményekben, életmentő rendszerekben, vészhelyzeti kommunikációs rendszerekben, légi navigációs vagy kommunikációs rendszerekben, légi forgalomirányítási rendszerekben vagy más olyan rendszerekben használják, amelyek esetében a Szolgáltatások vagy a Tartalmak hibája halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos fizikai vagy környezeti károsodáshoz vezethet.

A jelen Feltételek módosításai.

Ha a Feltételek módosulnak, a következő tartalomvásárlás előtt Önnek el kell fogadnia az új feltételeket. Amint elfogadta az új feltételeket, azok minden Tartalom (beleértve a múltban megvásárolt Tartalmakat is) használatára, valamint minden további vásárlásra érvényesek lesznek egészen addig, amíg további változásokról nem értesítjük Önt.

Ha Ön nem fogadja el a frissített feltételeket, akkor nem fog tudni további Tartalmakat vásárolni a Google Playen keresztül, és továbbra is a Feltételeknek az Ön által elfogadott utolsó változata lesz érvényes a Tartalom Ön általi használatára. Ebben az esetben – ha van rá lehetőségünk – ésszerű időt adunk Önnek arra, hogy a Google Playen korábban megvásárolt Tartalmak másolatát letöltse az Eszközére, és Ön a Tartalom e másolatát továbbra is megtekintheti Eszközén a Feltételek Ön által elfogadott legutolsó változatának megfelelően.

Ezen időtartam lejárta után Önnek nem lesz többé lehetősége arra, hogy letöltse a korábban megvásárolt Tartalmakat, és előfordulhat, hogy többé nem fogja tudni használni a Google Playt arra, hogy elérje vagy használja a már megvásárolt Tartalmakat vagy a kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat. Ha ez történik, a Google vagy felajánlja Önnek a Tartalom cseréjét, vagy visszatéríti a Tartalom árát, és ezek a lehetőségek jelentik az egyetlen jogorvoslatot az Ön számára. Előfordulhat, hogy a már megvásárolt Tartalmak vagy a kapcsolódó támogatási szolgáltatások eléréséhez vagy használatához új fiókot kell létrehoznia.

7. Elállási jog lejárata

A törvény értelmében Önt a digitális tartalomra vonatkozó vásárlások szerződései esetében automatikus törvényes elállási jog illeti meg, amely kiterjed a Google Playen vásárolt tartalmakra (kivéve az Újságosnál vásárolt újságok és magazinok egyedüli példányaira). Amikor azonban a Google Playen vásárol Tartalmat, beleegyezik abba, hogy a Tartalom azonnal elérhető lesz, és ennek eredményeként lemond az automatikus törvényes elállási jogáról.

A Google további visszatérítési jogokat kínál a Google Playen elérhető Tartalmak számos típusa esetén, amelyeket a jelen Feltételek részleteznek.

8. Zenék a Google Playen

Bevezetés. A Google Play zenével kapcsolatos, az alábbiakban részletesebben is ismertetett termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz, amelyekre a „Zenei Termékek”, a „Zenei Előfizetési Tartalmak” és a „Zenetárolási Szolgáltatások” kifejezésekkel utalunk.

Zenei Termékek; Zenei Előfizetési Tartalmak. A Google Play Áruházban lehetősége nyílik különféle digitális zenék és zenével kapcsolatos tartalmak böngészésére, egy részletük meghallgatására vagy megtekintésére, streamelésére, megvásárlására, letöltésére, ajánlására és felhasználására; ilyen tartalmak például a zenefájlok, zenei videofájlok, ízelítők, klipek, előadói információk, felhasználói vélemények, harmadik felek szakértői véleményei és más digitális tartalmak („Zenei Termékek”). Bizonyos Zenei Termékeket úgy érhet el, hogy előfizet (vagy ingyenes próbaidőszakot kér) a Google Playen keresztül elérhetővé tett zene-előfizetési szolgáltatásra („Zenei Előfizetési Tartalmak”). A Zenei Termékek tulajdonosa lehet a Google vagy a Google harmadik félnek minősülő partnerei és licencadói, és a Zenei Termékek tartalmazhatnak vízjeleket vagy más beágyazott adatokat. Az egyértelműség kedvéért: minden Zenei Tartalom a fenti 1. pontban meghatározott „Terméknek” minősül.

Tárolt Tartalom. A Google Playt használhatja arra, hogy digitális tartalmakat (például zenefájlokat, kapcsolódó metaadatokat és albumok borítóképeit) tároljon a Zenetárban a Zeneszoftveren keresztül – ezek mindegyike az alábbiakban van definiálva („Tárolt Tartalom”). Az egyértelműség kedvéért: a „Zenei Tartalmak” nem tartalmazzák a Tárolt Tartalmakat. A Tárolt Tartalmak lehetnek olyan fájlok, amelyeket Ön töltött fel közvetlenül a Zenetárba és/vagy olyan fájlok, amelyeket a Google „néz át és egyeztet” az Ön Eszközén helyileg tárolt fájlokkal.

Zenetárolási Szolgáltatások. A Google Play hozzáférést biztosíthat Önnek (a) olyan szerverterülethez, amelyet Ön zenék és kapcsolódó adatfájlok, köztük Zenei Termékek és Tárolt Tartalmak („Zenetároló”) tárolására használhat és/vagy (b) olyan szoftverekhez (internetes, asztali és mobilalkalmazásokhoz) és kapcsolódó szolgáltatásokhoz, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy zenéket töltsön fel, kezeljen, érjen el és játsszon le a Zenetáron keresztül („Zeneszoftver”). A Zenetárra és a Zeneszoftverre a jelen Feltételekben együttesen mint „Zenetárolási Szolgáltatás” hivatkozunk. Az egyértelműség kedvéért: a Tárolt Tartalmakhoz és a Zenei Előfizetési Tartalmakhoz Ön ugyanazon a kezelőfelületen keresztül kaphat hozzáférést.

A Zenetárolási Szolgáltatás használata. A Zenei Termékek és a Tárolt Tartalmak Zenetárban történő tárolásával Ön egyedi másolatot tárol az ilyen tartalmakról, és felkéri a Google-t, hogy őrizze meg őket az Ön nevében, valamint tegye elérhetővé az Ön számára Google-fiókján keresztül. A Zenetárolási Szolgáltatás használatával Ön arra kéri a Google-t, hogy tegye elérhetővé az Ön számára a Zenetárolási Szolgáltatások összes szükséges funkcióját annak érdekében, hogy elősegítse a Zenei Termékek és Tárolt Tartalmak Ön általi használatát. Ezenkívül azzal, hogy a Zeneszoftveren keresztül éri el vagy használja a Zenei Termékeket és a Tárolt Tartalmakat, Ön kezdeményezi és végrehajtja a megfelelő funkciókat, valamint az eléréshez szükséges összes kapcsolódó lépést a Google szerverein a Zenetárolási Szolgáltatásokon keresztül. Ön tudomásul veszi, hogy a Google annak során, hogy az Ön utasításai alapján végrehajtja a szükséges technikai lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön számára a Zenetárolási Szolgáltatásokat, (a) különböző hálózatokon és médiumokon keresztül viheti át a Zenei Termékeket és a Tárolt Tartalmakat, valamint (b) végrehajthat olyan módosításokat a Zenei Termékekben és Tárolt Tartalmakban, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok megfeleljenek a hálózatokhoz, eszközökhöz, szolgáltatásokhoz és médiumokhoz való csatlakozás műszaki követelményeinek, és alkalmazkodjanak hozzájuk. Ön megerősíti és szavatolja a Google számára, hogy rendelkezik az összes szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy a Zenetárban tároljon minden olyan Tárolt Tartalmat, amelynek a Zenetárba való feltöltésére vagy ott történő tárolására Ön a Google-t felkéri, valamint megerősíti és szavatolja azt is, hogy a Google-t a jelen pontban leírt műveletek végrehajtására utasítja.

Elállás a zenevásárlástól; visszatérítések. Önnek jogában áll elállni a Zenei Termékekre vonatkozó vásárlásoktól (beleértve a zenei előfizetéseket is) visszatérítés ellenében 7 munkanapon belül az után, hogy a Zenei Termék elérhető lett az Ön számára letöltésre vagy streamelésre, azzal a feltétellel, hogy ingyenes előfizetési próbaidőszak esetében: (i) az ingyenes próbaidőszak során Ön bármikor lemondhatja az előfizetést (a fenti 5. pontban leírtaknak megfelelően) (ii) Ön nem fog rendelkezni az előbbi 7 napos lemondási joggal, amint az előfizetésének fizetős időszaka megkezdődött. A Zenei Termék letöltését vagy streamelését követően a továbbiakban nem jogosult az adott Zenei Termék megvásárlásának törlésére (csak abban az esetben, ha a Zenei Termék hibás). Ha a Google jóváhagy az Ön számára egy zenei előfizetéssel kapcsolatos visszatérítést, akkor annak összege időarányosan lesz kiszámolva az előfizetés még hátralévő időtartamának függvényében. Miután a Google visszatérítést ítél meg, Önnek többé nem lesz joga hozzáférni az adott Zenei Termékhez.

A Google egyéb előfizetési szolgáltatásai. Egy másik Google-termékre való előfizetés részeként Ön hozzáférést kaphat egy Google Play zenei előfizetéshez; ezenkívül egy Google Play zenei előfizetés részeként Ön hozzáférést kaphat más előfizetéses termékekhez. Mielőtt befejezné a zenei előfizetés megvásárlását, tájékoztatjuk Önt az ilyen előfizetéses termékek elérésével kapcsolatos részletekről. A Google Play, valamint bármely Google Play zenei előfizetési termék használatát kizárólag a jelen irányelvek szabályozzák, nem pedig valamely másik Google-termék általános szerződési feltételei, beleértve azokat a Google-termékeket is, amelyeken keresztül Ön hozzáférést kapott egy Google Play zenei előfizetéshez.

Közösségi Ajánlások. Amikor Zenei Termékeket vásárol, lehetősége nyílhat arra, hogy Google+-profilján vagy a Google saját belátása szerint meghatározott és jóváhagyott egyéb közösségi hálózatokon vagy online célhelyeken megossza a Zenei Termékek egy részét vagy egészét („Közösségi Ajánlás”). A Közösségi Ajánlások használatára a Feltételek, valamint azoknak a közösségi hálózatoknak vagy online célhelyeknek az alkalmazandó egyéb általános szerződési feltételei vonatkoznak, amelyeken Ön megosztja a Közösségi Ajánlásokat. A Google korlátozhatja a Közösségi Ajánlásokat. A Közösségi Ajánlással kapcsolatos Zenei Terméket például megjelenítheti korlátozott hosszúságú részletként (a teljes lejátszás lehetősége helyett).

A Tárolt Tartalommal kapcsolatos jogok. A Tárolt Tartalmakkal kapcsolatban megmaradnak az Ön által már birtokolt jogok. Az egyértelműség érdekében: a Tárolt Tartalmakra nem érvényes a Google számára a Google Általános Szerződési Feltételeinek „Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban” című szakaszában megadott engedély.

Földrajzi korlátozások. A Zenetárolási Szolgáltatások és a Zenei Termékek jelenleg csak egyes országokban érhetők el. Ön kijelenti, hogy nem ad hamis, pontatlan vagy félrevezető információt azzal a céllal, hogy az egyik támogatott ország lakosának tüntesse fel magát, valamint nem kísérel meg megkerülni semmilyen olyan korlátozást, amely a Zenetárolási Szolgáltatások vagy a Zenei Termékek elérésével vagy elérhetőségével kapcsolatos.

Megfelelés a beállításoknak. Önnek figyelembe kell vennie és be kell tartania minden olyan beállítást vagy paramétert, amelyet a Google vagy egy szerzőijog-tulajdonos adott meg a Zenei Termékekkel kapcsolatban. A Google vagy a szerzői jogok tulajdonosai például kijavíthatják a Zenei Termékekben lévő hibákat, új funkciókat adhatnak hozzá, vagy módosíthatják a Zenei Termékek biztonsági funkcióit vagy területi elérhetőségét. Ilyen módosítások végrehajtása esetén a Zenei Termékek automatikusan frissülhetnek.

Harmadik Felekre Vonatkozó Rendelkezések. Minden, a jelen Feltételekben foglalt ellenkező értelmű rendelkezés ellenére azok a harmadik felek, akik zenei vagy egyéb tartalmukat Zenei Termékként vagy a Google Play Áruházzal kapcsolatos más jellegű felhasználás céljából licencelik a Google számára (Megbízotti Értékesítés esetén beleértve a Szolgáltatókat is), a jelen feltételek értelmében szándékolt harmadik fél kedvezményezetteknek minősülnek, kizárólagos tekintettel a jelen Feltételek azon konkrét rendelkezéseire, amelyek közvetlenül az ő tartalmaikat érintik („Harmadik Felekre Vonatkozó Rendelkezések”), és kizárólag abból a célból, hogy az ilyen harmadik felek érvényesíthessék az ilyen tartalmaikra vonatkozó jogaikat. A kétségek elkerülése érdekében: a jelen Feltételek egyik rendelkezése sem ruházza át egy harmadik fél kedvezményezetti jogát semmilyen más félre, tekintettel minden olyan rendelkezésre, amely a Harmadik Felekre Vonatkozó Rendelkezéseken kívül esnek – ide tartozik például (de a teljesség igénye nélkül) minden hivatkozott és a jelen Feltételekben szereplő rendelkezés vagy megállapodás, illetve minden olyan rendelkezés vagy megállapodás, amelyre a jelen Feltételekben hivatkoznak, ám itt nem szerepel.

Harmadik féltől származó szoftverek és adatok. A Zenetárolási Szolgáltatásokban lévő, harmadik féltől származó szoftverekkel (így például a nyílt forráskódú szoftverekkel) és adatokkal kapcsolatban a következő weboldalon tájékozódhat: http://music.google.com/about/thirdparty.html.

Licencpartnerek. Ha többet szeretne megtudni néhány olyan partnerünkről, akikkel közösen dolgozunk azért, hogy zenéket szolgáltassunk Önnek a Google Playen, keresse fel ezt az oldalt.

9. Könyvek a Google Playen

Könyvekre vonatkozó adatvédelmi irányelvek. A Google Play Könyvek adatvédelmi irányelvei azt írják le, hogy hogyan kezeljük azokat a személyes és bizonyos egyéb információkat, amelyeket Ön a könyvtartalmak használata során generál („Könyvtartalmak”).

Eszközkövetelmények. Ha többet szeretne megtudni a rendszerkövetelményekről, köztük arról, hogy milyen Eszközök kompatibilisek a Szolgáltatással, valamint a Könyvtartalmak megvásárlásával és elérésével, akkor olvassa el ezt a súgócikket: http://support.google.com/mobile/?p=books_devices.

Könyvtartalmak frissítései. A Google vagy a Könyvtartalmak szerzői jogainak tulajdonosai időről időre frissíthetik a Könyvtartalmakat, valamint módosíthatják azok digitális jogi beállításait. A Google vagy a szerzői jogok tulajdonosai például kijavíthatják a Könyvtartalmakban lévő hibákat, új funkciókat adhatnak hozzá, vagy módosíthatják a Könyvtartalmak biztonsági funkcióit. Amikor ilyen módosítások történnek az Ön által látott Könyvtartalmakban, azok automatikusan frissülnek, kivéve abban az esetben, ha Ön a Könyvtartalom egy másolatát letöltötte valamely Eszközre.

Elállás. Amellett, hogy hibás Termék esetén jogában áll elállni a vásárlástól vagy kölcsönzéstől (a 6. pontban leírtak szerint), Önnek jogában áll felmondani a Google-tól vásárolt vagy kölcsönzött egyes Könyvtartalmakra vonatkozó szerződést visszatérítés ellenében 7 munkanapon belül azután, hogy a Könyvtartalom elérhetővé vált az Ön számára olvasásra, kivéve, ha a Könyvtartalmat 24 órára kölcsönözte ki, mely esetben a lemondási jog nem érvényes. Miután a Google visszatérítést ítélt meg Önnek, a tranzakció érvénytelenítve lesz, és Ön a továbbiakban már nem jogosult hozzáférni az adott Könyvtartalomhoz.

További korlátozások. A Könyvek értékesítése nem biztosít Önnek promóciós használati jogokat egyik Könyv esetében sem.

10. Filmek és tévéműsorok a Google Playen

Bevezetés. A Google Play videoszolgáltatásokat is tartalmaz, amelyekre a „Videoszolgáltatások” kifejezéssel utalunk. A Feltételekben a Videoszolgáltatásokon keresztül vásárlásra elérhetővé tett Tartalmak a „Videotartalmak”.

Elállás. Önnek jogában áll a vásárlást követő 7 munkanapon belül elállni a meg nem nézett Videotartalom megvásárlásától, és visszakaphatja a vételárat. A bármilyen okból történő visszatérítésre irányuló kérelmeket a Google Play Súgóban elérhető űrlapon keresztül kell benyújtani. A Google fenntartja a jogot arra, hogy 7 munkanapon belül saját belátása szerint jóváhagyja vagy elutasítsa a beérkező kérelmeket.

Vásárlási lehetőségek. Amikor Ön Videotartalmat rendel a Szolgáltatáson keresztül, akkor vagy (i) kikölcsönözheti a Videotartalmat, aminek révén a fizetés időpontjában a tranzakciós oldalon meghatározott időtartam („Megtekintési Időtartam”), valamint a megerősítő e-mailben feltüntetett időtartam („Kölcsönzött Videotartalom”) során korlátlan számban megtekintheti azt, vagy (ii) – ahol ez elérhető – megvásárolhatja a Videotartalmat, és egy digitális tárolóban tárolhatja, majd korlátlan számú alkalommal megtekintheti azt egészen addig, amíg a Videotartalom elérhető a digitális tárolóban („Tárolt Videotartalom”).

Megtekintési Időtartamok – Kölcsönzések. A Kölcsönzött Videotartalom szüneteltetése, leállítása vagy visszatekerése nem hosszabbítja meg az adott Kölcsönzött Videotartalomra vonatkozó Megtekintési Időtartamot. A Kölcsönzött Videotartalmak mindegyikének eltérő lehet a Megtekintési Időtartama. A Megtekintési Időtartamot még a rendelés feladása előtt megjelenítjük az Ön számára.

Megtekintési Időtartamok – Vásárlások. Minden Tárolt Videotartalmat korlátlan számú alkalommal nézhet meg addig, amíg a Google fenn tudja tartani a jogokat arra, hogy biztosítsa az adott Tárolt Videotartalmat („Tárolási Időtartam”). A Tárolt Videotartalom lejátszásának szüneteltetése, leállítása vagy a Videotartalom visszatekerése nem hosszabbítja meg a Tárolási Időtartamot. A Tárolt Fizetős Tartalmak mindegyikének eltérő lehet a Tárolási Időtartama.

Megtekintési követelmények. Ön beleegyezik abba, hogy az egyes Videotartalmakat csak olyan területeken nézi meg, ahol a Google elérhetővé tette megtekintésre az adott Videotartalmat. Ön megtekintheti a Videotartalmakat (1) online, élő internetkapcsolat esetén, és ha be van jelentkezve Google-fiókjába, vagy (2) offline, egy korábban engedélyezett eszközről. Ha Videotartalom megtekintése céljából engedélyezni kíván valamely eszközt, csatlakoznia kell az internethez.

Eszközkorlátok – Kölcsönzések. Minden díj ellenében Kölcsönzött Videotartalmat egyszerre csak egy Eszközön nézhet meg (akár online, akár egy engedélyezett offline Eszközön).

Megtekintési korlátok – Vásárlások. A Tárolt Videotartalmak esetében (1) egyszerre csak egy adatfolyamban nézheti az egyes Tárolt Videotartalmakat, (2) egyszerre legfeljebb 3 adatfolyamban nézheti a tárolójában lévő Tárolt Videotartalmakat, (3) egyszerre legfeljebb 5 Eszközt engedélyezhet Tárolt Videotartalmak offline megtekintése céljából, és ahhoz, hogy további eszközöket engedélyezzen, vissza kell vonnia ezen 5 Eszköz egyikének az engedélyét, (4) bármely 12 hónapos időtartamon belül ugyanazt az Eszközt legfeljebb háromszor engedélyezheti, míg bármely 12 hónapos időtartamon belül ugyanannak az Eszköznek az engedélyét legfeljebb kétszer vonhatja vissza, (5) minden 90 napban összesen 2 Eszköz offline lejátszásra vonatkozó engedélyét vonhatja vissza, valamint (6) ugyanazon az Eszközön legfeljebb 3 Google-fiókot engedélyezhet.

11. Folyóiratok a Google Play Újságosban

Ez a rész a Google Play Újságosban értékesített folyóiratokra (magazinok és hírtartalmak) vonatkozik, és nem a más androidos alkalmazásokon belül biztosított folyóirat-tartalmakra.

Nyomtatott példányok előfizetőinek nyújtott kedvezmények. Egyes folyóirat-szolgáltatók lehetővé tehetik, hogy a Google Playen lévő folyóirat-tartalmakra csökkentett áron fizessen elő, amennyiben Ön már a nyomtatott példánynak is az előfizetője. Ha Ön lemondja az adott folyóirat nyomtatott példányára vonatkozó előfizetését, vagy a nyomtatott példányra vonatkozó előfizetése lejár, és Ön nem újítja meg, akkor a Google Playen lévő adott Tartalomra vonatkozó kedvezményes előfizetése automatikusan megszűnik.

Visszatérítések. Amikor Ön visszatérítést kap, a Google visszatérítést adhat a teljes időszakra vonatkozóan, vagy részleges visszatérítést adhat az előfizetés fennmaradó időtartamában meg nem kapott példányokért. Miután a Google visszatérítést ítélt meg, Ön a továbbiakban nem lesz jogosult a visszatérített időszak során kézbesített folyóirat-tartalom példányaihoz való hozzáférésre, részleges visszatérítés esetén pedig az adott folyóirat-tartalom még meg nem kapott példányaihoz való hozzáférésre. Ha egy folyóirat-tartalom többé nem érhető el a Google Playen (például mert az újságot már nem adják ki, vagy mert eladták egy másik kiadónak, amely nem árul magazinokat a Google Playen), akkor a Google visszatérítést ad Önnek (ez lehet teljes visszatérítés az előfizetés aktuális időszakára vonatkozóan, vagy lehet részleges visszatérítés az aktuális időszak még meg nem kapott példányaiért).

A Google által a folyóiratok kiadóival megosztott információk. Ha bármilyen hosszúságú időtartamra folyóirat-előfizetést vásárol a Google Playen, akkor a Google megoszthatja az Ön nevét, e-mail címét, levelezési címét és egy egyedi azonosítót a folyóirat kiadójával. Ha Ön előfizetője a folyóiratnak, a Google megoszthatja az Ön folyóiratban keletkezett olvasási előzményeit is az adott folyóirat kiadójával. A Google megállapodott a folyóirat kiadójával, hogy a folyóirat kiadója a kiadó adatvédelmi irányelveinek megfelelően fogja felhasználni ezeket az adatokat. A vásárlás időpontjában lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy lemondjon minden olyan kapcsolatfelvételről a kiadóval, amely nem a megvásárolni kívánt előfizetéssel kapcsolatos, és hogy lemondjon harmadik felek marketing jellegű kapcsolatfelvételéről. Ha egyetlen magazinpéldányt vásárol a Google Playen, akkor a Google megadhatja az Ön irányítószámát a magazin kiadójának. A folyóiratok kiadóit tájékoztatjuk a folyóirat-vásárlásokra vonatkozó értékesítési adatokról is.

Nyomtatott példányokra vonatkozó előfizetések ellenőrzése. Ha Ön úgy fér hozzá valamely előfizetéshez a Google Play Újságos szolgáltatásban, hogy már van előfizetése a nyomtatott példányra is a folyóirat kiadójánál, akkor megkérhetünk egy harmadik fél szolgáltatót, hogy a folyóirat kiadójánál ellenőrizze az Ön nyomtatott példányokra vonatkozó előfizetését, és hogy ezt megtehessük, kérhetünk Öntől bizonyos információkat a nyomtatott példányokra vonatkozó előfizetésével kapcsolatban. A Google ezeket az információkat a Google adatvédelmi irányelveinek megfelelően használja fel.

Elállás. Amellett, hogy hibás Termék esetén joga van az elállásra (a 6. pontban leírtak szerint), kérjük, olvassa el az 5. pontot is, amely a folyóirat-előfizetések lemondásával kapcsolatos jogokról tájékoztat.