Google Play

Google Play filmu un TV lietošanas noteikumi

Kā aprakstīts Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumos, uz Google Play filmu un TV lietošanu var attiekties tālāk minētie lietošanas noteikumi, kas laika gaitā var mainīties, jo pakalpojumam tiek pievienotas jaunas funkcijas, ierīces un saturs. Lai iegūtu plašāku informāciju, varat arī apmeklēt Google Play palīdzības centru.

Videonoma un pirkumi

Google Play piedāvā noteiktus video pakalpojumus, kas tiek dēvēti par “Video pakalpojumiem”. Saturs, kas ir pieejams pārdošanai, izmantojot Video pakalpojumus, tiek saukts par “Video saturu”. Atsevišķus satura vienumus, ko pakalpojumā Google Play filmas un TV piedāvā trešās puses, var iegādāties (“Krātuvē ievietotais video saturs”) vai nomāt (“Nomātais video saturs”).

Dažos gadījumos nomātajam vai pirktajam saturam varat arī piekļūt, izmantojot citu Google produktu (piemēram, YouTube). Uz pakalpojumā Google Play nomāto un pirkto saturu attiecas Google Play filmu un TV lietošanas noteikumi, kā arī to citu Google produktu lietošanas noteikumi, kurus izmantojat, lai piekļūtu nomātajam un pirktajam saturam. Video saturu varat skatīties, ja (1) atrodaties tiešsaistē, izmantojat interneta savienojumu un esat pieteicies savā Google kontā vai (2) atrodaties bezsaistē un skatāties, izmantojot pilnvarotu ierīci (atbilstoši definīcijai Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumos). Lai lejupielādētu Video saturu, jums ir jābūt tiešsaistē.

Nomātais saturs. Kad nomājat saturu, šo satura vienumu varat skatīties bez ierobežojumiem laika periodā, kas norādīts maksājuma veikšanas laikā redzamajā darījuma lapā (“Skatīšanās periods”) un ir minēts jūsu apstiprinājuma e-pasta ziņojumā. Katram Nomātā video satura vienumam var būt atšķirīgs Skatīšanās periods, kas tiks parādīts pirms šī vienuma pasūtīšanas. Pārtraucot vai apturot Nomātā video satura skatīšanos vai pārtinot to atpakaļ, attiecīgā Nomātā video satura Skatīšanās periods netiks pagarināts. Katru iegādāto Nomātā video satura vienumu vienlaicīgi var skatīties tikai vienā ierīcē (tiešsaistē vai pilnvarotā ierīcē bezsaistes režīmā).

Nopirktais saturs. Kad iegādājaties satura vienumu, saturs tiek glabāts digitālā krātuvē. Katrs Krātuvē ievietotā video satura vienums ir skatāms bez ierobežojumiem, kamēr pastāv tiesības nodrošināt šo saturu (“Krātuves periods”). Katram Krātuvē ievietotā video satura vienumam var būt atšķirīgs Krātuves periods. Pārtraucot vai apturot Krātuvē ievietotā video satura izmantošanu vai pārtinot to atpakaļ, Krātuves periods netiks pagarināts. Nosacījumi, kas attiecas uz Krātuvē ievietoto video saturu: (1) vienlaicīgi varat skatīties tikai vienu katra Krātuvē ievietotā video satura vienuma straumi; (2) no savas krātuves vienlaicīgi varat skatīties ne vairāk kā trīs Krātuvē ievietotā video satura straumes; (3) Krātuvē ievietotā video satura atskaņošanai bezsaistē vienlaicīgi varat pilnvarot ne vairāk kā 5 ierīces (lai pilnvarotu papildu ierīces, ir jānoņem pilnvarojums kādai no iepriekšējām 5 ierīcēm); (4) vienu ierīci varat pilnvarot tikai trīs reizes 12 mēnešu periodā, un pilnvarojumu šai vienai ierīcei varat noņemt divas reizes 12 mēnešu periodā; (5) pilnvarojumu satura atskaņošanai bezsaistē varat noņemt ne vairāk kā 2 ierīcēm reizi 90 dienās; un (6) vienā ierīcē varat pilnvarot ne vairāk kā 3 Google kontus.