Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumi

2023. gada 15. marts (Skatīt arhivēto versiju)

1. Ievads

Piemērojamie noteikumi. Paldies, ka izmantojat pakalpojumu Google Play! Google Play ir pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Ireland Limited (“Google”, “mēs” vai “mums”), kura adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Pakalpojuma Google Play izmantošanu un tādu lietotņu un spēļu (tostarp Android tūlītējo lietotņu), sistēmas pakalpojumu, filmu, grāmatu, žurnālu vai cita digitāla satura vai pakalpojumu (turpmāk tekstā — “Saturs”) izmantošanu, kas ir pieejams pakalpojumā Google Play, regulē šie Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Play noteikumi”) un Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Google noteikumi”) (kopā — “Noteikumi”). Google Play ir “Pakalpojums” Google pakalpojumu sniegšanas noteikumu izpratnē. Ja Play noteikumi ir pretrunā ar Google noteikumiem, prioritāte ir Play noteikumiem.

2. Pakalpojuma Google Play lietošana

Piekļuve Saturam un tā lietošana. Pakalpojumu Google Play varat izmantot, lai pārlūkotu, atrastu, skatītu, straumētu vai lejupielādētu Saturu mobilajā ierīcē, datorā, televizorā, pulkstenī vai citā atbalstītā ierīcē (“Ierīce”). Lai izmantotu pakalpojumu Google Play, ir nepieciešama Ierīce, kas atbilst noteiktām sistēmas un saderības prasībām. Uz saturu, kas ir pieejams pakalpojumā Google Play vai ar šī pakalpojuma starpniecību, var attiekties papildu sistēmas prasības. Satura un funkciju pieejamība ir atkarīga no valsts, un jūsu valstī var nebūt pieejams viss Saturs un funkcijas. Noteiktu Saturu var kopīgot ar ģimenes locekļiem. Pakalpojuma Google Play saturu piedāvā uzņēmums Google Commerce Limited, kura adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Šāda Satura izcelsme var būt cits avots, piemēram, lietotnes izstrādātājs, grāmatas izdevējs vai filmu studija (Satura “Nodrošinātājs”).

Vecuma ierobežojumi. Lai izmantotu pakalpojumu Google Play, jums ir nepieciešams derīgs Google konts (“Google konts”), turklāt ir spēkā tālāk norādītie vecuma ierobežojumi. Ja atbilstoši savas valsts tiesību aktiem esat nepilngadīgs, jums ir jāsaņem vecāku vai juridiskā aizbildņa atļauja izmantot Google Play un piekrist Noteikumiem. Jums ir jāievēro visi papildu vecuma ierobežojumi, kas var attiekties uz noteikta pakalpojumā Google Play pieejama Satura vai funkciju lietošanu. Šie papildu ierobežojumi jāievēro arī ģimenes pārvaldniekiem un ģimenes locekļiem.

Trešo pušu noteiktās maksas. Jūs esat atbildīgs par piekļuves un datu maksām, ko iekasē trešās puses (piemēram, jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs vai mobilo sakaru operators) par Satura un Google Play skatīšanu un izmantošanu.

Atjauninājumi. Pakalpojumam Google Play, saistītajām atbalsta bibliotēkām vai Saturam var būt nepieciešami atjauninājumi, piemēram, lai nodrošinātu kļūdu labojumus, uzlabotas funkcijas, trūkstošus spraudņus un jaunas versijas (kopā — “Atjauninājumi”). Šādi Atjauninājumi var būt nepieciešami, lai jūs varētu izmantot Google Play vai piekļūt Saturam, kā arī lejupielādēt vai izmantot Saturu. Piekrītot šiem Noteikumiem un izmantojot pakalpojumu Google Play, jūs piekrītat automātiski saņemt šādus Atjauninājumus. Iespējams, varat pārvaldīt noteikta Satura Atjauninājumus, izmantojot Google Play sadaļu Iestatījumi. Ja tiks konstatēts, ka ar Atjauninājumu tiks novērsta vai nu kritiska drošības ievainojamība vai kritisks darbības traucējums, kas saistīts ar Saturu, vai arī ļaunprātīga izmantošana, Atjauninājumu var piemērot neatkarīgi no atjaunināšanas iestatījumiem pakalpojumā Google Play vai jūsu Ierīcē. Ja cits lietotņu veikals mēģinās atjaunināt Saturu, kas sākotnēji ticis lejupielādēts no pakalpojuma Google Play, iespējams, jums tiks parādīts brīdinājums vai šāda atjaunināšana tiks pilnībā novērsta.

Informācija par jums. Google konfidencialitātes politikā ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad jūs lietojat pakalpojumu Google Play. Iespējams, uzņēmumam Google būs jāiesniedz Nodrošinātājiem jūsu personas informācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese, lai tie varētu apstrādāt jūsu darījumus vai garantēt jums Satura pieejamību. Nodrošinātāji piekrīt izmantot šo informāciju saskaņā ar savām konfidencialitātes politikām.

Ja esat pakalpojumā Google Play izveidotās ģimenes grupas dalībnieks, jūsu ģimenes grupas dalībnieki varēs skatīt noteiktu informāciju par jums. Ja esat pakalpojumā Google Play izveidotās grupas “Ģimene” pārvaldnieks, ģimenes locekļi, kurus uzaicināsiet pievienoties grupai “Ģimene”, varēs skatīt jūsu vārdu un uzvārdu, fotoattēlu un e-pasta adresi. Ja pievienosieties grupai “Ģimene” kā ģimenes loceklis, citi ģimenes locekļi varēs redzēt jūsu vārdu un uzvārdu, fotoattēlu un e-pasta adresi. Jūsu ģimenes pārvaldnieks varēs redzēt jūsu vecumu un visus pirkumus, kurus apmaksāsiet ar ģimenes maksājuma veidu, tostarp iegādātā Satura aprakstu. Ja Saturu var kopīgot ar ģimeni un jūs kopīgosiet to ar ģimenes grupu, visi ģimenes locekļi varēs piekļūt Saturam un redzēt, ka esat to iegādājies.

Neatļauta piekļuve kontiem. Jums jārūpējas par savu konta datu drošību, un jūs nedrīkstat šos datus izpaust citām personām. Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumu Google Play, lai vāktu vai ievāktu Google Play vai citu Google pakalpojumu lietotāju personas datus, tostarp kontu nosaukumus.

Atspējoti konti. Ja uzņēmums Google atspējos piekļuvi jūsu kontam, pamatojoties uz Noteikumiem (piemēram, ja būsiet būtiski vai atkārtoti pārkāpis Noteikumus), iespējams, jūs nevarēsiet piekļūt pakalpojumam Google Play, konta datiem, kontā saglabātajiem failiem vai citam kontā saglabātam Saturam. Plašāku informāciju skatiet palīdzības centrā. Ja esat kādas ģimenes pārvaldnieks pakalpojumā Google Play un Google atspējo piekļuvi jūsu kontam, jūsu ģimenes locekļi var zaudēt piekļuvi ģimenes funkcijām, kurām ir nepieciešama ģimenes grupa, piemēram, ģimenes maksājuma veidam, ģimenes abonementiem vai ģimenes locekļu kopīgotajam Saturam. Ja esat ģimenes loceklis Google Play ģimenes grupā un Google atspējo jūsu kontu, jūsu ģimenes locekļi zaudē piekļuvi Saturam, ko esat kopīgojis ar viņiem.

Aizsardzība pret ļaunprātīgu programmatūru. Lai aizsargātu jūs pret ļaunprātīgu trešās puses programmatūru, vietrāžiem URL un citām drošības problēmām, Google var saņemt informāciju par jūsu Ierīces tīkla savienojumiem, iespējami kaitīgiem vietrāžiem URL, operētājsistēmu un lietotnēm, kas instalētas jūsu Ierīcē no pakalpojuma Google Play vai citiem avotiem. Google var brīdināt jūs, ja kāda lietotne vai vietrādis URL tiek uzskatīti par kaitīgiem, vai Google var noņemt lietotni vai bloķēt tās instalēšanu jūsu Ierīcē, ja ir zināms, ka tā ir kaitīga ierīcēm, datiem vai lietotājiem. Ierīces iestatījumos varat atspējot dažus no šiem aizsarglīdzekļiem, taču Google var turpināt saņemt informāciju par lietotnēm, kas instalētas no Google Play, un, nesūtot informāciju uzņēmumam Google, joprojām var tikt analizētas ierīcē no citiem avotiem instalētās lietotnes, lai meklētu drošības problēmas.

Android tūlītējās lietotnes. Kad noklikšķināt uz saites savā Ierīcē, Google Play var pārbaudīt, vai ir pieejama atbilstoša tūlītējā lietotne; ja tā ir pieejama, saite tiek atvērta tūlītējā lietotnē. Ja ir nepieciešams kods, lai izpildītu tās tūlītējās lietotnes daļas, kurām piekļūstat, šis kods tiek lejupielādēts un īslaicīgi glabāts jūsu Ierīcē. Detalizēta informācija par tūlītējo lietotni ir pieejama Google Play veikalā. Android tūlītējo lietotņu dati un iestatījumi tiek sinhronizēti ierīcēs, kurās esat pierakstījies Google kontā. Ierīces iestatījumos varat atspējot Android tūlītējās lietotnes.

Izmaiņas šajos Noteikumos. Ja Play noteikumi tiks mainīti, jums tiks paziņots vismaz 30 dienas iepriekš un jaunie Play noteikumi stāsies spēkā pēc šāda paziņojuma perioda. Ja pēc šī perioda beigām turpināsiet izmantot pakalpojumu Google Play, tas apliecinās jūsu piekrišanu jaunajiem Play noteikumiem. Jaunie Play noteikumi regulēs visa Satura izmantošanu (tostarp Satura, ko esat instalējis vai iegādājies iepriekš) un visus turpmākos instalēšanas gadījumus vai pirkumus. Ja nepiekritīsiet šādām izmaiņām, jums tiks sniegta iespēja lejupielādēt iepriekš iegādāto vai instalēto Saturu un pārtraukt Google Play lietošanu. Varēsiet turpināt skatīt šo Satura kopiju savās Ierīcēs saskaņā ar pēdējo Play noteikumu versiju, kurai būsiet piekritis.

3. Pirkumi un maksājumi

Saturu pakalpojumā Google Play piedāvā uzņēmums Google Commerce Limited. Kad lejupielādējat, skatāt, izmantojat vai iegādājaties Saturu pakalpojumā Google Play vai izmantojot šo pakalpojumu, jūs saskaņā ar šiem Noteikumiem (kā piemērojams) noslēdzat atsevišķu līgumu ar uzņēmumu Google Commerce Limited.

Alternatīvas norēķinu sistēmas dažiem pirkumiem lietotnē. Daži pakalpojumu sniedzēji savā lietotnē var pārdot produktus un/vai pakalpojumus, kas ļauj izmantot norēķinu sistēmu, kas nav Google Play norēķinu sistēma. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par nepieciešamās informācijas sniegšanu. Ja jūs pērkot produktus un/vai pakalpojumus, izmantojat norēķinu sistēmu, kas nav Google Play norēķinu sistēma, jūs noslēgsiet atsevišķu līgumu, pamatojoties uz trešās puses noteikumiem, un trešā puse piegādās produktu un/vai pakalpojumu. Jūs neslēgsiet līgumu ar Google Commerce Limited, un Google Commerce Limited netiks uzskatīts par šī produkta un/vai pakalpojuma pārdevējiem. Play noteikumi (tostarp noteikumi par cenu noteikšanu, atmaksu un jūsu atteikuma tiesībām) nav piemērojami, un uzņēmums Google nav iesaistīts šādu produktu un/vai pakalpojumu piegādē.

Priekšpasūtījumi. Veicot Satura priekšpasūtīšanu, jūsu pirkuma līgums stājas spēkā un varat sākt lietot pirkumu brīdī, kad Saturs kļūst jums pieejams; šajā brīdī no jums tiek iekasēta maksa par pirkumu. Varat atcelt priekšpasūtījumu jebkurā laikā līdz brīdim, kad Saturs kļūst jums pieejams. Ja Satura pārdošana pakalpojumā Google Play tiek atcelta, pirms Saturs kļūst jums pieejams, mums ir jāatceļ priekšpasūtījums. Turklāt paturam tiesības atcelt pasūtījumu, ja pirms pasūtījuma izpildes tiek mainīta cena.

Ģimenes maksājuma veids. Ja esat Google Play ģimenes grupas pārvaldnieks, jums būs jāiestata derīgs ģimenes maksājuma veids, ko jūsu ģimenes locekļi varēs izmantot, lai iegādātos Saturu pakalpojumā Google Play un lietotnēs. Jūs būsiet atbildīgs par visiem ģimenes locekļu Satura pirkumiem, kas veikti, izmantojot ģimenes maksājuma veidu. Ja ģimenes grupa tiks dzēsta vai kāds ģimenes loceklis pametīs ģimenes grupu, no jums var tikt iekasēta maksa par neapstiprinātajiem pirkumiem, kurus ģimenes locekļi veikuši, izmantojot ģimenes maksājuma veidu.

Google maksājumi. Lai iegādātos Saturu pakalpojumā Google Play, jums ir nepieciešams Google maksājumu konts un jums ir jāpiekrīt Google maksājumu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Google maksājumu konfidencialitātes paziņojums ir spēkā katru reizi, kad Satura iegādei izmantojat Google maksājumu kontu. Jūs esat atbildīgs par visu to pirkumu apmaksu, kas tiek veikti pakalpojumā Google Play, izmantojot jūsu Google maksājumu kontu.

Citi maksājumu apstrādes veidi. Google maksājumi ir tikai viens no maksājumu apstrādes veidiem, ko uzņēmums Google nodrošina Satura iegādei pakalpojumā Google Play. Jums ir jāievēro visi atbilstošie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un citi juridiskie līgumi, kurus sagatavojis uzņēmums Google vai trešā puse un kuri regulē noteikta maksājumu apstrādes veida izmantošanu. Google pēc saviem ieskatiem var pievienot vai noņemt maksājumu apstrādes veidus. Tikai jūs pats esat atbildīgs par visu ar Google Play pirkumiem saistīto izmaksu segšanu.

Tiesības izmantot norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju. Lai noteiktu, vai maksu par Saturu, ko iegādājaties, izmantojot savas Ierīces, var iekasēt no jūsu tīkla nodrošinātāja konta, mēs nosūtīsim tīkla nodrošinātājam jūsu Ierīces identifikatorus (piemēram, abonenta ID un SIM kartes sērijas numuru), kad jūs savā Ierīcē izveidosiet Google Play kontu. Lai atļautu šāda veida norēķinus, jums būs jāpiekrīt tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt mums jūsu norēķinu adreses informāciju. Mēs šo informāciju uzglabāsim un izmantosim saskaņā ar Google konfidencialitātes politikām un Google maksājumu konfidencialitātes paziņojumu.

Cenas. Visa pakalpojumā Google Play parādītā Satura cenas un pieejamība var mainīties jebkurā brīdī pirms pirkuma veikšanas.

Nodokļi. “Nodokļi” ir jebkādas nodevas, muitas nodevas, maksājumi un nodokļi (izņemot ienākumu nodokli), kas ir saistīti ar Satura iegādi, tostarp visas saistītās soda naudas un procenti. Jūs esat atbildīgs par visu Nodokļu nomaksu, un jums ir jāmaksā par Saturu pilnā apmērā (ieskaitot Nodokļus). Ja uzņēmumam Google vai Google Commerce Limited ir pienākums iekasēt vai maksāt Nodokļus, Nodokļi tiek iekasēti no jums. Jums ir jāievēro visi piemērojamie tiesību akti, kas attiecas uz nodokļiem, tostarp jādeklarē un jāapmaksā visi Nodokļi, kas saistīti ar Google Play lietošanu un Satura iegādi pakalpojumā Google Play. Jūs esat atbildīgs par deklarāciju iesniegšanu saistībā ar šādiem piemērojamajiem Nodokļiem un par šo Nodokļu apmaksāšanu.

Visi pirkumi ir galīgi. Plašāka informācija par jūsu tiesībām atteikties no pirkumiem, atcelt vai atdot tos, saņemot naudas atmaksu, ir sniegta Google Play atmaksas politikā. Ja vien Google noteikumos, Google Play atmaksas politikā vai Nodrošinātāja atmaksas politikās nav norādīts citādi, visi pirkumi ir galīgi un atdošana, aizstāšana un atmaksa nav atļauta. Ja konkrētam darījumam tiek atļauta aizstāšana, atdošana vai atmaksa, šo darījumu var anulēt, un jūs vairs nevarēsiet piekļūt Saturam, kuru ieguvāt, veicot attiecīgo darījumu.

Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana. Uzņēmums Google Commerce Limited neapņemas un tam nav pienākuma strīdu izšķiršanai izmantot alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas iestādes.

Tiesības atteikties no digitāla satura. Ja veicat pirkumu kā patērētājs, saskaņā ar tiesību aktiem jums ir likumīgas tiesības atteikties no līgumsaistībām par digitālā satura iegādi vai digitālā satura abonementu iegādi pakalpojumā Google Play. Tomēr, iegādājoties vai abonējot digitālu saturu pakalpojumā Google Play, jūs piekrītat, ka digitālais saturs būs pieejams nekavējoties, un apzināties, ka tādējādi atsakāties no savām likumīgajām atteikšanās tiesībām.

Tiesības atteikties no Pakalpojumiem. Ja veicat pirkumu kā patērētājs, saskaņā ar tiesību aktiem jums ir tiesības atteikties no līgumsaistībām par pakalpojumu iegādi 14 dienu laikā, nenorādot atteikšanās iemeslu. Atteikšanās periods ir 14 dienas, sākot no pirkuma datuma. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē uzņēmums Google Commerce Limited par jūsu lēmumu atteikties no attiecīgajām līgumsaistībām. Varat izmantot šo atteikuma veidlapas paraugu. Varat arī sazināties ar uzņēmumu Google Commerce Limited, (c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, tālr. nr.: 80205423) vai šeit pieprasīt atmaksu.

Jūs pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, e-pastā) bez nepamatotas kavēšanās saņemsiet apstiprinājumu par šāda atteikšanās paziņojuma saņemšanu. Lai ievērotu atteikšanās termiņu, pietiek ar to, ka nosūtāt paziņojumu par atteikšanās tiesību izmantošanu līdz atteikšanās tiesību izmantošanas termiņa beigām.

Ja atteiksieties no līgumsaistībām, jums bez nepamatotas kavēšanās tiks atlīdzināti visi maksājumi, ko veicāt saskaņā ar līgumu, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kurā uzņēmums Google Commerce Limited saņems jūsu nepārprotamo paziņojumu par atteikšanos no līgumsaistībām. Mēs atlīdzināsim jums, izmantojot tos pašus maksājumu līdzekļus, kas tika izmantoti sākotnējam pirkumam, ja vien neesat tieši norādījis citus līdzekļus; jebkurā gadījumā no jums netiks iekasētas nekādas maksas par šādu atlīdzinājumu.

Ja pieprasīsiet sākt pakalpojumu sniegšanu atteikšanās perioda laikā, jums var tikt pieprasīts samaksāt summu, kas ir proporcionāla pakalpojumu apjomam, kuri sniegti līdz brīdim, kad esat mums paziņojis par atteikšanos no šī līguma, salīdzinājumā ar visu līgumā paredzēto apjomu.

Atmaksa. Google piedāvā papildu atmaksas tiesības dažādiem Satura veidiem pakalpojumā Google Play, un tās ir norādītas Google Play atmaksas politikā.

Abonementi. Abonējot Saturu pakalpojumā Google Play, jūs saņemat pastāvīgu piekļuvi attiecīgajam Saturam, ja vien neatceļat abonementu. Maksa par abonementiem tiek automātiski iekasēta katra norēķinu perioda sākumā (reizi nedēļā, mēnesī, gadā vai citā periodā), un to var iekasēt ne agrāk kā 24 stundas pirms katra norēķinu perioda sākuma.

a)       Izmēģinājuma periodi. Ja abonējat Saturu par maksu, iespējams, noteiktā izmēģinājuma periodā varēsiet piekļūt abonētajam saturam bez maksas; pēc šī perioda beigām no jums tiks iekasēta maksa līdz brīdim, kad atcelsiet abonementu. Lai netiktu iekasēta maksa, atcelšana ir jāveic pirms izmēģinājuma perioda beigām. Tiklīdz pārtrauksiet izmēģinājuma periodu, nekavējoties zaudēsiet piekļuvi Saturam un visām abonentu privilēģijām, ja nebūs norādīts citādi. Katram lietotājam noteiktā periodā var tikt sniegta atļauja izmantot ierobežotu skaitu izmēģinājuma periodu, vai var tikt piemēroti citi ierobežojumi.

b)       Atcelšana. Varat atcelt abonementu jebkurā brīdī pirms attiecīgā norēķinu perioda beigām, kā aprakstīts palīdzības centrā, un atcelšana stāsies spēkā nākamajā periodā. Piemēram, ja esat iegādājies mēneša abonementu, varat to atcelt jebkurā brīdī mēneša laikā, un abonements tiks atcelts norēķinu perioda beigās. Jūs nesaņemsiet atmaksu par pašreizējo norēķinu periodu, ja vien Google Play atmaksas politikā nav noteikts citādi (piemēram, gadījumos, kad Saturs ir bojāts).

c)       Samazināta maksa drukāto izdevumu abonentiem. Daži periodisko izdevumu Nodrošinātāji var ļaut iegādāties periodiskā Satura abonementu pakalpojumā Google Play par samazinātu maksu, ja jau abonējat šī periodiskā izdevuma drukas versiju. Ja atcelsiet šī periodiskā izdevuma drukas versijas abonementu vai beigsies šī abonementa derīgums un jūs to nepagarināsiet, šī Satura samazinātās cenas abonements pakalpojumā Google Play tiks automātiski atcelts.

(d)       Cenas paaugstināšana. Kad iegādāsieties abonementu, no jums sākotnēji tiks iekasēta maksa, kas bija spēkā, kad piekritāt veikt abonēšanu. Ja abonementa cena vēlāk tiks paaugstināta, Google par to jums paziņos. Jaunā cena attieksies uz nākamo maksājumu, kas jums būs jāveic pēc paziņojuma saņemšanas, ja šo paziņojumu būsiet saņēmis vismaz 30 dienas pirms maksājuma veikšanas. Ja no paziņojuma līdz nākamā maksājuma veikšanai būs mazāk nekā 30 dienas, jaunā cena tiks piemērota aiznākamajā reizē, kad jums būs jāveic maksājums. Ja nevēlaties maksāt paaugstināto cenu par abonementu, varat atcelt abonementu, kā aprakstīts šo Noteikumu sadaļā Atcelšana; ja būsiet to paziņojis pirms pašreizējā norēķinu perioda beigām, no jums vairs netiks iekasēta maksa par abonementu. Gadījumos, kad Nodrošinātājs palielina abonementa cenu un ir nepieciešama jūsu piekrišana, Google var atcelt jūsu abonementu, ja nepiekritīsiet jaunajai cenai. Ja pēc abonementa atcelšanas izlemsiet atkārtoti veikt abonēšanu, no jums tiks iekasēta maksa, kas būs spēkā šīs atkārtotās abonēšanas brīdī.

4. Tiesības un ierobežojumi

Satura izmantošanas licence. Kad būsiet pabeidzis darījumu vai samaksājis piemērojamo maksu par Saturu, jums būs neekskluzīvas tiesības glabāt, skatīt, izmantot un attēlot piemērojamā Satura kopijas un piekļūt tām savās Ierīcēs vai kā citādi atļauts jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, tikai kā īpaši norādīts šajos Noteikumos. Tiek paturētas visas ar Google Play un Saturu saistītās tiesības un īpašumtiesības, kas šajos Noteikumos nav jums tieši piešķirtas. Lietotņu un spēļu izmantošanu var regulēt galalietotāja licences līguma papildu pakalpojumu sniegšanas noteikumi, par ko vienojaties jūs un Nodrošinātājs.

Licences noteikumu pārkāpšana. Ja pārkāpsiet jebkādus Noteikumos paredzētos Satura ierobežojumu nosacījumus, būtiski vai atkārtoti pārkāpsiet jebkurus citus Noteikumu nosacījumus vai mēs veiksim izmeklēšanu, turot jūs aizdomās par noteikumu pārkāpumu, Google var pārtraukt jūsu piekļuvi pakalpojumam Google Play un Saturam jūsu Google kontā, nepiešķirot jums atmaksu, un ar šo licenci jums piešķirtās tiesības tiks nekavējoties atsauktas. Mēs jūs informēsim par savas rīcības iemeslu, ja vien nebūs pamata uzskatīt, ka tas var uzlikt juridisku atbildību uzņēmumam Google vai citai personai, apdraudēt izmeklēšanu, apdraudēt Google produktu, pakalpojumu vai sistēmu darbību, nodarīt kaitējumu mūsu lietotājiem vai pārkāpt tiesību aktus vai likumu uzraudzības iestāžu norādījumus. Plašāku informāciju skatiet 2. daļas sadaļā “Atspējoti konti”.

Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat:

Trešo pušu nosacījumi. Neņemot vērā neko, kas šajos Noteikumos ir izklāstīts pretēji, trešās puses, kuras uzņēmumam Google piešķir licenci uz savu Saturu, saskaņā ar šiem Noteikumiem ir paredzētie trešo pušu saņēmēji vienīgi attiecībā uz konkrētiem šo Noteikumu nosacījumiem, kas tieši attiecas uz trešo pušu Saturu (“Trešo pušu nosacījumi”), un vienīgi tādēļ, lai šīs trešās puses varētu īstenot savas tiesības uz šādu Saturu. Lai novērstu šaubas, jānorāda, ka nekas šajos Noteikumos nepiešķir trešo pušu saņēmēju tiesības nevienai pusei, ņemot vērā jebkādus nosacījumus, kas nav šajos Noteikumos minētie Trešo pušu nosacījumi, tostarp (bet ne tikai) atsauces veidā ietvertus nosacījumus vai līgumus vai pieminētus nosacījumus, kas nav jāietver.

Play politikas. Atsauksmju publicēšanu pakalpojumā Google Play regulē šajā lapā minētās politikas. Ja vēlaties ziņot par ļaunprātīgu izmantošanu vai citiem satura pārkāpumiem, noklikšķiniet šeit.

Bojāts Saturs. Tiklīdz jūsu kontā ir pieejams Saturs, ieteicams iespējami drīz pārbaudīt, vai tas darbojas tā, kā tika norādīts; ja konstatējat kļūdas vai bojājumu, paziņojiet mums vai Nodrošinātājam par to pēc iespējas drīzāk. Plašāku informāciju skatiet Google Play atmaksas politikā.

Satura noņemšana vai nepieejamība. Saskaņā ar Noteikumiem iegādātajam vai instalētajam Saturam varēsiet piekļūt pakalpojumā Google Play jūsu atlasītajā periodā (ja pirkumam ir noteikts nomas termiņš) vai tik ilgi, kamēr uzņēmumam Google būs tiesības nodrošināt jums šo Saturu (citos gadījumos). Noteiktos gadījumos (piemēram, ja uzņēmums Google zaudē atbilstošās tiesības, ja tiek pārtraukta pakalpojuma darbība vai Satura nodrošināšana, ja rodas kritiskas drošības problēmas vai tiek pārkāpti piemērojamie noteikumi vai tiesību akti) uzņēmumam Google ir tiesības noņemt no jūsu Ierīces noteiktu jūsu iegādāto Saturu vai pārtraukt piekļuves nodrošināšanu tam. Ja tas būs iespējams, saņemsiet paziņojumu par šādu noņemšanu vai piekļuves nodrošināšanas pārtraukšanu. Ja nevarat lejupielādēt Satura kopiju pirms tā noņemšanas vai nodrošināšanas pārtraukšanas, Google jums var piedāvāt a) Satura aizstāšanu (ja tas ir iespējams) vai b) Satura cenas pilnīgu vai daļēju atmaksu. Ja Google izsniegs atmaksu, šī atmaksa būs jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis.

Vairāki konti. Ja jums ir vairāki Google konti ar dažādiem lietotājvārdiem, dažos gadījumos varat pārsūtīt Saturu no viena konta uz citu kontu; tas ir iespējams, ja esat abu kontu īpašnieks un Google ir iespējojis attiecīgā pakalpojuma funkciju, kas nodrošina šādu pārsūtīšanu.

Piekļuves ierobežojumi Ierīcēs. Google laiku pa laikam var ierobežot to, cik Ierīču vai lietojumprogrammu varat izmantot, lai piekļūtu Saturam. Lūdzu, apmeklējiet lietotnes “Google Play filmas un TV” / “Google TV” lietošanas noteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju par šiem ierobežojumiem lietotnēs “Google Play filmas un TV” / “Google TV”.

Bīstamas darbības. Neviens Pakalpojums un Saturs nav paredzēts izmantošanai kodoliekārtu darbībā, dzīvības nodrošināšanas sistēmās, saziņā ārkārtas gadījumos, lidmašīnu navigācijā un saziņas sistēmās, gaisa satiksmes kontroles sistēmās vai citu šādu darbību veikšanai, ja Pakalpojumu vai Satura kļūme varētu izraisīt nāvi, traumas vai nopietnu kaitējumu kādai personai vai videi.

Google Play filmas un TV / Google TV. Plašāku informāciju un ierobežojumus, kas saistīti ar piekļuvi lietotnēm “Google Play filmas un TV” / “Google TV” un to lietošanu, skatiet lietotnes “Google Play filmas un TV” / “Google TV” lietošanas noteikumos.