Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumi

2020. gada 4. augusts (Skatīt arhivēto versiju)

1. Ievads

Piemērojamie noteikumi. Paldies, ka izmantojat pakalpojumu Google Play! Pakalpojumu Google Play nodrošina uzņēmums “Google Ireland Limited” (“Google”“mēs” vai “mums”), kura adrese ir Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Pakalpojuma Google Play un tajā pieejamo lietotņu, spēļu (tostarp Android tūlītējo lietotņu), mūzikas, filmu, grāmatu, žurnālu un cita digitālā satura vai pakalpojumu (turpmāk tekstā — “Saturs”) izmantošana ir noteikta šajos Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumos un Google noteikumos (“Google ToS") (kopā — “Noteikumi”). Google Play ir “Pakalpojums”, kā aprakstīts Google pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Ja Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir pretrunā ar Google noteikumiem, prioritāte ir Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

2. Pakalpojuma Google Play lietošana

Piekļuve Saturam un tā lietošana. Pakalpojumu Google Play varat izmantot, lai pārlūkotu, atrastu, skatītu, straumētu vai lejupielādētu Saturu mobilajā ierīcē, datorā, televizorā, pulkstenī vai citā atbalstītā ierīcē (“Ierīce”). Lai izmantotu pakalpojumu Google Play, ir nepieciešama Ierīce, kas atbilst noteiktām sistēmas un saderības prasībām. Saturam, kas ir pieejams pakalpojumā Google Play vai izmantojot šo pakalpojumu, iespējams, ir papildu sistēmas prasības. Satura un funkciju pieejamība ir atkarīga no valsts, un jūsu valstī var nebūt pieejams viss Saturs un funkcijas. Noteiktu Saturu var kopīgot ar ģimenes locekļiem. Pakalpojuma Google Play saturu piedāvā uzņēmums Google Commerce Limited, kas atrodas šādā adresē: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Šāda satura izcelsme var būt cits avots (piemēram, lietotnes izstrādātājs, grāmatas izdevējs, filmu studija vai mūzikas izdevniecība) (Satura “Nodrošinātājs”).

Vecuma ierobežojumi. Lai izmantotu pakalpojumu Google Play, jums ir nepieciešams derīgs Google konts (“Google konts”), uz kuru attiecas šajā rakstā norādītie vecuma ierobežojumi. Ja atbilstoši savas valsts likumdošanai esat nepilngadīga persona, jums ir nepieciešama vecāku vai juridiskā aizbildņa atļauja, lai varētu izmantot Google Play un piekrist noteikumiem. Jums ir jāievēro visi papildu vecuma ierobežojumi, kas var attiekties uz noteikta pakalpojumā Google Play ievietotā Satura vai funkciju lietošanu. Ģimenes pārvaldniekiem un ģimenes locekļiem ir jāatbilst arī šīm papildu prasībām.

Trešo pušu noteiktās maksas. Jūs esat atbildīgs par piekļuves un datu izmaksām, ko iekasē trešās puses (piemēram, jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs vai mobilo sakaru operators) par Satura un Google Play skatīšanu un izmantošanu.

Atjauninājumi. Pakalpojumam Google Play, saistītajām atbalsta bibliotēkām vai Saturam var būt nepieciešami atjauninājumi, piemēram, lai nodrošinātu kļūdu labojumus, uzlabotas funkcijas, trūkstošus spraudņus un jaunas versijas (kopā — “Atjauninājumi”). Šādi Atjauninājumi var būt nepieciešami, lai jūs varētu izmantot Google Play vai piekļūt Saturam, kā arī lejupielādēt vai izmantot to. Piekrītot šiem Noteikumiem un izmantojot pakalpojumu Google Play, jūs piekrītat automātiski saņemt šādus Atjauninājumus. Iespējams, varat pārvaldīt noteikta Satura Atjauninājumus, izmantojot Google Play sadaļu Iestatījumi. Ja tiks konstatēts, ka ar Atjauninājumu tiks novērsta kritiska drošības ievainojamība, kas saistīta ar Saturu, Atjauninājumu var piemērot neatkarīgi no atjaunināšanas iestatījumiem pakalpojumā Google Play vai jūsu Ierīcē. Ja cits lietotņu veikals mēģinās atjaunināt Saturu, kas sākotnēji ticis lejupielādēts no pakalpojuma Google Play, iespējams, jums tiks parādīts brīdinājums vai šāda atjaunināšana tiks pilnībā novērsta.

Informācija par jums. Google konfidencialitātes politikās ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad jūs lietojat pakalpojumu Google Play. Iespējams, uzņēmumam Google būs jāiesniedz Nodrošinātājiem jūsu personas informācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese, lai tie varētu apstrādāt jūsu darījumus vai garantēt jums Satura pieejamību. Nodrošinātāji piekrīt izmantot šo informāciju saskaņā ar savām konfidencialitātes politikām.

Ja esat pakalpojumā Google Play izveidotās ģimenes grupas dalībnieks, jūsu ģimenes grupas dalībnieki varēs skatīt noteiktu informāciju par jums. Ja esat pakalpojumā Google Play izveidotās grupas “Ģimene” pārvaldnieks, ģimenes locekļi, kurus uzaicināsiet pievienoties grupai “Ģimene”, varēs skatīt jūsu vārdu un uzvārdu, fotoattēlu un e-pasta adresi. Ja pievienosieties grupai “Ģimene” kā ģimenes grupas dalībnieks, citi ģimenes grupas dalībnieki varēs redzēt jūsu vārdu un uzvārdu, fotoattēlu un e-pasta adresi. Jūsu ģimenes grupas pārvaldnieks varēs redzēt jūsu vecumu un visus pirkumus, ko apmaksāsiet, izmantojot ģimenes maksājuma veidu, tostarp iegādātā Satura aprakstu. Ja Saturu var kopīgot ar ģimenes grupas dalībniekiem un kopīgosiet to ar ģimenes grupu, visi ģimenes grupas dalībnieki varēs piekļūt Saturam un redzēt, ka esat to iegādājies.

Neatļauta piekļuve kontiem. Jums jārūpējas par savu konta datu drošību, un jūs nedrīkstat šos datus izpaust citām personām. Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumu Google Play, lai apkopotu vai ievāktu Google Play un citu Google Pakalpojumu lietotāju personas datus, tostarp kontu nosaukumus.

Atspējoti konti. Ja uzņēmums Google atspējos piekļuvi jūsu kontam, pamatojoties uz Noteikumiem (piemēram, ja būsiet būtiski vai atkārtoti pārkāpis Noteikumus), iespējams, jūs nevarēsiet piekļūt pakalpojumam Google Play, sava konta datiem vai kontā saglabātajiem failiem vai citam Saturam. Plašāku informāciju skatiet palīdzības centrā. Ja esat kādas ģimenes pārvaldnieks pakalpojumā Google Play un Google atspējo piekļuvi jūsu kontam, jūsu ģimenes locekļi var zaudēt piekļuvi ģimenes funkcijām, kurām ir nepieciešama ģimenes grupa, piemēram, ģimenes maksājuma veidam, ģimenes abonementiem vai Saturam, ko kopīgojuši ģimenes locekļi. Ja esat loceklis ģimenē, kurai ir konts pakalpojumā Google Play, un Google atspējo jūsu kontu, jūsu ģimenes locekļi zaudēs piekļuvi Saturam, ko esat kopīgojis ar viņiem.

Aizsardzība pret ļaunprātīgu programmatūru. Lai aizsargātu jūs pret ļaunprātīgu trešās puses programmatūru, vietrāžiem URL un citām drošības problēmām, Google var saņemt informāciju par jūsu Ierīces tīkla savienojumiem, iespējami kaitīgiem vietrāžiem URL, operētājsistēmu un lietotnēm, kas instalētas jūsu Ierīcē no pakalpojuma Google Play vai citiem avotiem. Google var brīdināt jūs, ja kāda lietotne vai vietrādis URL tiek uzskatīti par kaitīgiem, vai Google var noņemt lietotni vai bloķēt tās instalēšanu jūsu Ierīcē, ja ir zināms, ka tā ir kaitīga ierīcēm, datiem vai lietotājiem. Ierīces iestatījumos varat atspējot dažus no šiem aizsardzības rīkiem, taču Google var turpināt saņemt informāciju par lietotnēm, kas instalētas no Google Play, un, nesūtot informāciju uzņēmumam Google, joprojām var tikt analizētas to lietotņu drošības problēmas, kas instalētas jūsu Ierīcē no citiem avotiem.

Android tūlītējās lietotnes. Kad noklikšķināt uz saites savā Ierīcē, Google Play var pārbaudīt, vai ir pieejama atbilstoša tūlītējā lietotne; ja tā ir pieejama, saite tiks atvērta tūlītējā lietotnē. Kods, kas būs nepieciešams tūlītējās lietotnes daļu darbībai, tiks lejupielādēts un īslaicīgi glabāts jūsu Ierīcē. Detalizēta informācija par tūlītējo lietotni ir pieejama Google Play veikalā. Android tūlītējo lietotņu dati un iestatījumi tiek sinhronizēti ierīcēs, kurās esat pierakstījies Google kontā. Ierīces iestatījumos varat atspējot Android tūlītējās lietotnes.

Izmaiņas šajos Noteikumos. Ja šie Noteikumi tiks mainīti, jums tiks paziņots vismaz 30 dienas iepriekš un jaunie Noteikumi stāsies spēkā pēc šāda paziņojuma perioda. Ja pēc šī perioda beigām turpināsiet izmantot pakalpojumu Google Play, tas apliecinās jūsu piekrišanu jaunajiem Noteikumiem. Jaunie Noteikumi regulēs visa Satura izmantošanu (tostarp Satura, ko esat instalējis vai iegādājies iepriekš) un visus turpmākos instalēšanas gadījumus vai pirkumus. Ja nepiekritīsiet šādām izmaiņām, jums tiks sniegta iespēja lejupielādēt iepriekš iegādāto vai instalēto Saturu un pārtraukt Google Play lietošanu. Varēsiet turpināt skatīt šo Satura kopiju savās Ierīcēs saskaņā ar pēdējo Noteikumu versiju, kurai būsiet piekritis.

3. Pirkumi un maksājumi

Saturu pakalpojumā Google Play piedāvā uzņēmums Google Commerce Limited. Kad lejupielādējat, skatāt, izmantojat vai iegādājaties Saturu pakalpojumā Google Play vai izmantojot šo pakalpojumu, jūs saskaņā ar šiem Noteikumiem (kā piemērojams) noslēdzat atsevišķu līgumu ar uzņēmumu Google Commerce Limited.

Priekšpasūtījumi. Veicot Satura priekšpasūtīšanu, līgums par attiecīgā Satura iegādi un lietošanu stājas spēkā, kad Saturs tiek padarīts jums pieejams; šajā brīdī no jums tiek iekasēta maksa par pirkumu. Varat atcelt priekšpasūtījumu jebkurā laikā līdz brīdim, kad Saturs kļūst jums pieejams. Ja Satura pārdošana pakalpojumā Google Play tiek atcelta, pirms Saturs ir jums pieejams, mums ir jāatceļ jūsu priekšpasūtījums, un mēs paturam tiesības atcelt jūsu pasūtījumu, ja pirms jūsu pasūtījuma izpildes tiek mainīta cena.

Ģimenes maksājuma veids. Ja esat Google Play ģimenes grupas ģimenes pārvaldnieks, jums būs jāiestata derīgs ģimenes maksājuma veids, ko jūsu ģimenes locekļi izmantos, lai iegādātos Saturu pakalpojumā Google Play un lietotnēs. Jūs būsiet atbildīgs par visiem ģimenes locekļu veiktajiem Satura pirkumiem, kuru apmaksai būs izmantots ģimenes maksājuma veids. Ja ģimenes grupa tiek dzēsta vai kāds ģimenes loceklis pamet ģimenes grupu, no jums var tikt iekasēta maksa par neapstiprinātajiem pirkumiem, kurus ģimenes locekļi veikuši, izmantojot ģimenes maksājuma veidu.

Google Payments. Lai iegādātos Saturu pakalpojumā Google Play, jums ir nepieciešams Google Payments konts un jums ir jāpiekrīt Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.Google Payments konfidencialitātes paziņojums ir spēkā katru reizi, kad Satura iegādei izmantojat Google Payments kontu. Jūs esat atbildīgs par visu to pirkumu apmaksu, kas tiek veikti pakalpojumā Google Play, izmantojot jūsu Google Payments kontu.

Citi maksājumu apstrādes veidi. Google Payments ir tikai viens no maksājumu apstrādes veidiem, ko uzņēmums Google var nodrošināt Satura iegādei pakalpojumā Google Play. Jums ir jāievēro visi atbilstošie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un citi juridiskie līgumi, kurus sagatavojis uzņēmums Google vai trešā puse un kuri regulē noteikta maksājumu apstrādes veida izmantošanu. Google pēc saviem ieskatiem var pievienot vai noņemt maksājumu apstrādes veidus. Tikai jūs pats esat atbildīgs par to summu segšanu, kas ir jāmaksā par pirkumiem pakalpojumā Google Play.

Tiesības izmantot norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju. Lai noteiktu, vai maksa par Saturu, ko iegādājaties, izmantojot savas Ierīces, var tikt iekasēta no jūsu tīkla nodrošinātāja konta, mēs nosūtīsim jūsu tīkla nodrošinātājam jūsu Ierīces identifikatorus, piemēram, abonenta ID un SIM kartes sērijas numuru, kad jūs savā Ierīcē izveidosiet Google Play kontu. Lai atļautu šāda veida norēķinus, jums būs jāpiekrīt tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt mums jūsu norēķinu adreses informāciju. Mēs šo informāciju uzglabāsim un izmantosim saskaņā ar Google konfidencialitātes politikām un Google Payments konfidencialitātes paziņojumu.

Cenas. Visa pakalpojumā Google Play parādītā Satura cenas un pieejamība var mainīties jebkurā brīdī pirms pirkuma veikšanas.

Nodokļi. “Nodokļi” ir jebkādas nodevas, muitas nodevas, maksājumi un nodokļi (izņemot ienākumu nodokli), kas ir saistīti ar Satura iegādi, tostarp visas saistītās soda naudas un procenti. Jūs esat atbildīgs par visu Nodokļu nomaksu, un jums ir jāmaksā par Saturu pilnā apmērā (ieskaitot Nodokļus). Ja uzņēmumam Google vai Google Commerce Limited ir pienākums iekasēt vai maksāt Nodokļus, Nodokļi tiks iekasēti no jums. Jums ir jāievēro visi piemērojamie tiesību akti, kas attiecas uz nodokļiem, tostarp jādeklarē un jāapmaksā visi Nodokļi, kas saistīti ar Google Play lietošanu un Satura iegādi pakalpojumā Google Play vai izmantojot šo pakalpojumu. Jūs esat atbildīgs par deklarāciju iesniegšanu saistībā ar šādiem piemērojamajiem Nodokļiem un par šo Nodokļu apmaksāšanu.

Visi pirkumi ir galīgi. Plašāka informācija par jūsu tiesībām atteikties no pirkumiem, atcelt vai atdot tos, saņemot naudas atmaksu, ir sniegta Google Play atmaksas politikā. Ja vien Google Play atmaksas politikās vai Nodrošinātāja atmaksas politikās nav norādīts citādi, visi pirkumi ir galīgi un atdošana, aizstāšana un atmaksa nav atļauta. Ja konkrētam darījumam tiek atļauta aizstāšana, atdošana vai atmaksa, šo darījumu var anulēt, un jūs vairs nevarēsiet piekļūt Saturam, kuru ieguvāt, veicot attiecīgo darījumu.

Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana. Uzņēmums Google Commerce Limited neapņemas un tam nav pienākuma strīdu izšķiršanai izmantot alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas iestādes.

Atteikšanās tiesības no digitāla satura. Ja veicat pirkumu kā patērētājs, saskaņā ar tiesību aktiem jums ir likumīgas tiesības atteikties no līgumsaistībām par digitālā satura iegādi pakalpojumā Google Play (izņemot viena laikraksta vai žurnāla pirkumus lietotnē Kiosks). Šie paši noteikumi attiecas uz digitāla satura abonementa iegādi. Tomēr, iegādājoties digitālu saturu pakalpojumā Google Play, jūs piekrītat, ka digitālais saturs būs pieejams nekavējoties, un apzināties, ka tādējādi atsakāties no savām likumīgajām atteikšanās tiesībām. Veicot priekšpasūtījumus, jūs atsakāties no likumīgajām atteikšanās tiesībām, tiklīdz Produkts jums ir pieejams.

Atteikšanās tiesības no Pakalpojumiem. Ja veicat pirkumu kā patērētājs, saskaņā ar tiesību aktiem jums ir tiesības atteikties no līgumsaistībām par pakalpojumu iegādi 14 dienu laikā, nenorādot atteikšanās iemeslu. Atteikšanās periods ir 14 dienas pēc līguma noslēgšanas. Lai izmantotu atteikšanās tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē uzņēmums Google Commerce Limited par jūsu lēmumu atteikties no attiecīgajām līgumsaistībām. Varat izmantot šo atteikšanās veidlapu. Varat arī sazināties ar uzņēmumu Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, vai pieprasīt atmaksu šeit.

Jūs saņemsiet apstiprinājumu par šāda atteikšanās paziņojuma saņemšanu uz pastāvīga informācijas nesēja (piemēram, pa e-pastu) bez nepamatotas kavēšanās. Lai ievērotu atteikšanās termiņu, pietiek ar to, ka nosūtāt paziņojumu par atteikšanās tiesību izmantošanu līdz atteikšanās tiesību izmantošanas termiņa beigām.

Ja atteiksieties no šīm līgumsaistībām, jums bez nepamatotas kavēšanās tiks atlīdzināti visi maksājumi, ko veicāt saskaņā ar šo līgumu, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kurā uzņēmums Google Commerce Limited saņēma paziņojumu par jūsu lēmumu atteikties no šīm līgumsaistībām. Mēs veiksim šādu atlīdzināšanu, izmantojot tos pašus maksājumu līdzekļus, kas tika izmantoti sākotnējam darījumam, ja vien neesat tieši norādījis citus līdzekļus; jebkurā gadījumā no jums netiks iekasētas nekādas maksas par šādu atlīdzinājumu.

Ja esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikšanās perioda laikā, jums var tikt pieprasīts samaksāt summu, kas ir proporcionāla pakalpojumu apjomam, kuri sniegti līdz brīdim, kad esat mums paziņojis par atteikšanos no šī līguma, salīdzinājumā ar visu līgumā paredzēto apjomu.

Atmaksa. Google piedāvā papildu atmaksas tiesības dažādiem Satura veidiem pakalpojumā Google Play, un tās ir norādītas Google Play atmaksas politikās.

Abonementi. Abonējot Saturu pakalpojumā Google Play, jūs saņemat pastāvīgu piekļuvi attiecīgajam Saturam, ja vien neatceļat abonementu. Maksa par abonementiem tiek automātiski iekasēta katra norēķinu perioda sākumā (reizi nedēļā, mēnesī, gadā vai citā periodā), un to var iekasēt ne vairāk kā 24 stundas pirms katra norēķinu perioda sākuma.

(a) Izmēģinājuma periodi. Ja abonējat Saturu par maksu, iespējams, noteiktā izmēģinājuma periodā varēsiet piekļūtu abonētajam saturam bez maksas; pēc šī perioda beigām no jums tiks iekasēta maksa līdz brīdim, kad atcelsiet abonementu. Lai netiktu iekasēta maksa, atcelšana ir jāveic pirms izmēģinājuma perioda beigām. Tiklīdz pārtrauksiet izmēģinājuma periodu, nekavējoties zaudēsiet piekļuvi attiecīgajai lietotnei un visām abonentu privilēģijām, ja nebūs norādīts citādi. Katram lietotājam noteiktā periodā var tikt sniegta atļauja piekļūt konkrētam bezmaksas izmēģinājuma versiju skaitam, vai var tikt piemēroti citi ierobežojumi.

(b) Atcelšana. Varat atcelt abonementu jebkurā brīdī pirms attiecīgā norēķinu perioda beigām, kā aprakstīts palīdzības centrā, un atcelšana stāsies spēkā nākamajā periodā. Piemēram, ja esat iegādājies mēneša abonementu, varat to atcelt jebkurā brīdī mēneša laikā, un abonements tiks atcelts no nākamā mēneša. Jūs nesaņemsiet atmaksu par pašreizējo norēķinu periodu, ja vien Google Play atmaksas politikā nav noteikts citādi (piemēram, gadījumos, kad Saturs ir bojāts). Google Play kioska abonementi: jūs saņemsiet attiecīgā abonementa Saturu un Atjauninājumus (ja tādi būs) līdz pašreizējā norēķinu perioda beigām. Kad šis norēķinu periods būs beidzies, joprojām varēsiet piekļūt jau piegādātajiem žurnālu numuriem, taču piekļuve maksas ziņu saturam tiks pārtraukta tā norēķinu perioda beigās, kura laikā atcēlāt abonementu. Ja veiksiet atcelšanu bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā, tiks saglabāta jūsu piekļuve žurnāla numuriem, kuriem piekļuvāt bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā, taču vairs nevarēsiet piekļūt ziņām. Google Play mūzikas abonementi: ja atcelsiet Google Play mūzikas abonementu, līdz pašreizējā norēķinu perioda beigām varēsiet piekļūt Google Play mūzikas abonementa Saturam, taču piekļuve tiks pārtraukta tā norēķinu perioda beigās, kura laikā atcēlāt abonementu. Ja atcelsiet Google Play mūzikas abonementu bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā, vairs nevarēsiet piekļūt Google Play mūzikas abonementa Saturam, kuram piekļuvāt bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā.

Samazināta maksa drukāto izdevumu abonentiem. Daži periodisko izdevumu Nodrošinātāji var ļaut iegādāties periodiskā Satura abonementu pakalpojumā Google Play par samazinātu maksu, ja jau abonējat šī periodiskā izdevuma drukas versiju. Ja atcelsiet šī periodiskā izdevuma drukas versijas abonementu vai beigsies šī abonementa derīgums un jūs to nepagarināsiet, šī Satura samazinātās cenas abonements pakalpojumā Google Play tiks automātiski atcelts.

(d) Cenas izmaiņas. Kad iegādāsieties abonementu, no jums sākotnēji tiks iekasēta maksa, kas bija spēkā, kad piekritāt veikt abonēšanu. Ja abonementa cena vēlāk tiks paaugstināta, Google par to jums paziņos. Jaunā cena attieksies uz nākamo maksājumu, kas jums būs jāveic pēc paziņojuma saņemšanas, ja šo paziņojumu būsiet saņēmis vismaz 14 dienas pirms izmaiņu veikšanas. Ja līdz nākamā maksājuma veikšanai būs mazāk nekā 14 dienas, jaunā cena tiks piemērota aiznākamajā reizē, kad jums būs jāveic maksājums. Ja nevēlaties maksāt paaugstināto cenu par abonementu, varat atcelt abonementu, kā aprakstīts šo Noteikumu sadaļā “Atcelšana”; ja būsiet to paziņojis pirms pašreizējā norēķinu perioda beigām, no jums vairs netiks iekasēta maksa par abonementu. Gadījumos, kad Nodrošinātājs palielina abonementa cenu un ir nepieciešama jūsu piekrišana, Google var atcelt jūsu abonementu, ja nepiekritīsiet jaunajai cenai. Ja pēc abonementa anulēšanas izlemsiet atkārtoti veikt abonēšanu, no jums tiks iekasēta maksa, kas būs spēkā šīs atkārtotās abonēšanas brīdī.

4. Tiesības un ierobežojumi

Satura izmantošanas licence. Kad būsiet pabeidzis darījumu vai samaksājis piemērojamo maksu par Saturu, tikai kā īpaši norādīts šajos Noteikumos, jums būs neekskluzīvas tiesības glabāt, skatīt, izmantot un rādīt piemērojamā Satura kopijas un piekļūt tām savās Ierīcēs vai kā citādi atļauts Pakalpojuma ietvaros jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Tiek paturētas visas ar Google Play un Saturu saistītās tiesības un īpašumtiesības, kas šajos Noteikumos nav jums tieši piešķirtas. Lietotņu un spēļu izmantošanu var regulēt galalietotāja licences līguma papildu pakalpojumu sniegšanas noteikumi, par ko vienojaties jūs un Nodrošinātājs.

Licences noteikumu pārkāpšana. Ja pārkāpsiet jebkādus Noteikumos paredzētos Satura ierobežojumu nosacījumus, būtiski vai atkārtoti pārkāpsiet jebkurus citus Noteikumu nosacījumus vai mēs veiksim izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par jūsu ļaunprātīgu rīcību, Google var pārtraukt jūsu piekļuvi pakalpojumam Google Play un Saturam jūsu Google kontā, nepiešķirot jums atmaksu, un ar šo licenci jums piešķirtās tiesības tiks nekavējoties atsauktas. Mēs jūs informēsim par savas rīcības iemeslu, ja vien nebūs pamata uzskatīt, ka tas var uzlikt juridisku atbildību uzņēmumam Google vai citai personai, kompromitēt izmeklēšanu, kompromitēt Google produktu, pakalpojumu vai sistēmu darbību, nodarīt kaitējumu mūsu lietotājiem vai pārkāpt tiesību aktus vai likumu uzraudzības iestāžu norādījumus. Plašāku informāciju skatiet 2. daļas sadaļā “Atspējoti konti”.

Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat:

Trešo pušu nosacījumi. Neņemot vērā neko, kas šajos Noteikumos ir izklāstīts pretēji, trešās puses, kuras uzņēmumam Google piešķir licenci uz savu Saturu, saskaņā ar šiem Noteikumiem ir paredzamie trešo pušu saņēmēji vienīgi attiecībā uz konkrētiem šo Noteikumu nosacījumiem, kas tieši attiecas uz trešo pušu Saturu (“Trešo pušu nosacījumi”), un vienīgi tādēļ, lai šīs trešās puses varētu īstenot savas tiesības uz šādu Saturu. Lai novērstu šaubas, jānorāda, ka nekas šajos Noteikumos nepiešķir trešo pušu saņēmēju tiesības nevienai pusei, ņemot vērā jebkādus nosacījumus, kas nav šajos Noteikumos minētie Trešo pušu nosacījumi, tostarp (bet ne tikai) atsauces veidā ietvertie nosacījumi vai līgumi vai pieminēti nosacījumi, kas nav jāietver.

Play politikas. Atsauksmju publicēšanu pakalpojumā Google Play regulē šajā rakstā minētās politikas. Ja vēlaties ziņot par ļaunprātīgu izmantošanu vai citiem satura pārkāpumiem, noklikšķiniet šeit.

Bojāts Saturs. Tiklīdz jūsu kontā ir pieejams Saturs, ieteicams pēc iespējas ātrāk pārbaudīt, vai tas darbojas tā, kā tika norādīts; ja konstatējat kļūdas vai bojājumu, paziņojiet mums vai Nodrošinātājam par to pēc iespējas ātrāk. Plašāku informāciju skatiet Google Play atmaksas politikā.

Satura noņemšana vai nepieejamība. Saskaņā ar Noteikumiem iegādātajam vai instalētajam Saturam varēsiet piekļūt pakalpojumā Google Play jūsu atlasītajā periodā (ja pirkumam ir noteikts nomas termiņš) vai tik ilgi, kamēr uzņēmumam Google būs tiesības nodrošināt jums šo Saturu (citos gadījumos). Noteiktos gadījumos (piemēram, ja uzņēmums Google zaudē atbilstošās tiesības, ja tiek pārtraukta pakalpojuma darbība vai Satura nodrošināšana, ja rodas kritiskas drošības problēmas vai tiek pārkāpti piemērojamie noteikumi vai tiesību akti), uzņēmumam Google ir tiesības noņemt no jūsu Ierīces noteiktu jūsu iegādāto Saturu vai pārtraukt piekļuves nodrošināšanu tam. Ja tas būs iespējams, saņemsiet paziņojumu par šādu noņemšanu vai piekļuves nodrošināšanas pārtraukšanu. Ja nevarat lejupielādēt Satura kopiju pirms tā noņemšanas vai nodrošināšanas pārtraukšanas, Google jums var piedāvāt (a) Satura aizstāšanu (ja tas ir iespējams) vai (b) Satura cenas pilnīgu vai daļēju atmaksu. Ja Google izsniegs atmaksu, šī atmaksa būs vienīgā kompensācija.

Vairāki konti. Ja jums ir vairāki Google konti ar dažādiem lietotājvārdiem, dažos gadījumos varat pārsūtīt Saturu no viena konta uz citu kontu; tas ir iespējams, ja esat abu kontu īpašnieks un Google ir iespējojis attiecīgā pakalpojuma funkciju, kas nodrošina šādu pārsūtīšanu.

Piekļuves ierobežojumi Ierīcēs. Google laiku pa laikam var ierobežot to, cik Ierīces vai programmatūras lietojumprogrammas varat izmantot, lai piekļūtu Saturam. Lūdzu, apmeklējiet Google Play mūzikas palīdzības centra lapu vai Google Play filmu un TV lietošanas noteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju par šiem ierobežojumiem pakalpojumos Google Play mūzika vai Google Play filmas un TV.

Bīstamas darbības. Neviens Pakalpojums un Saturs nav paredzēts izmantošanai kodoliekārtu darbībā, dzīvības nodrošināšanas sistēmās, saziņā ārkārtas gadījumos, lidmašīnu navigācijā un saziņas sistēmās, gaisa satiksmes kontroles sistēmās vai citu tādu darbību veikšanai, kad Pakalpojumu vai Satura kļūme varētu izraisīt nāvi, traumas vai nopietnu kaitējumu kādai personai vai videi.

Google Play filmas un TV. Plašāku informāciju un ierobežojumus, kas saistīti ar piekļuvi pakalpojumam “Google Play filmas un TV” un tā lietošanu, skatiet Google Play filmu un TV lietošanas noteikumos.

Google Play mūzika

Izmantojot Google Play, varat pārlūkot, priekšskatīt, straumēt, iegādāties, lejupielādēt, ieteikt un izmantot dažādu digitālās mūzikas un ar mūziku saistītu saturu, piemēram, mūzikas failus, mūzikas videofailus, priekšskatījumus, klipus, informāciju par izpildītājiem, lietotāju atsauksmes, profesionālas trešo pušu recenzijas par mūziku un citu digitālo saturu (“Mūzikas produkti”).

Glabātais saturs. Pakalpojumā Google Play izmantojot Mūzikas programmatūru, Mūzikas krātuvē (termini definēti tālāk) varat glabāt digitālu saturu, piemēram, mūzikas failus, saistītos metadatus un albuma noformējumu (“Glabātais saturs”). Lai novērstu šaubas, jānorāda, ka termins “Mūzikas produkti” neattiecas uz Glabāto saturu. Glabātais saturs var būt gan faili, kurus augšupielādējat tieši Mūzikas krātuvē, gan faili, kuriem Google “meklē atbilstību” Ierīcē lokāli saglabātajos failos.

Mūzikas krātuves pakalpojumi. Pakalpojumā Google Play jums var tikt piešķirta piekļuve (a) servera vietai, kurā varat glabāt mūziku un saistītos datu failus, tostarp Mūzikas produktus un Glabāto saturu (“Mūzikas krātuve”) vai (b) lietojumprogrammām (tostarp tīmekļa, datora un mobilajām lietojumprogrammām) un saistītiem pakalpojumiem, kas ļauj piekļūt mūzikai, izmantojot Mūzikas krātuvi, un augšupielādēt, pārvaldīt un atskaņot mūziku (“Mūzikas programmatūra”). Mūzikas krātuve un Mūzikas programmatūra šajos Noteikumos kopā tiek dēvētas par “Mūzikas krātuves pakalpojumiem”.

Mūzikas krātuves pakalpojumu izmantošana. Mūzikas krātuvē glabājot Mūzikas produktus un Glabāto saturu, jūs glabājat šāda Satura unikālu kopiju un pieprasāt uzņēmumam Google uzglabāt to jūsu vārdā un sniegt tam piekļuvi jūsu Google Play kontā. Ja izmantojat Mūzikas krātuves pakalpojumus, jūs pieprasāt uzņēmumam Google piešķirt jums atļauju piekļūt visām nepieciešamajām Mūzikas krātuves funkcijām un līdzekļiem, lai atvieglotu Mūzikas produktu un Glabātā satura izmantošanu. Jūs apzināties, ka uzņēmums Google, veicot tehniskās darbības, kas nepieciešamas, lai jūs varētu veiksmīgi izmantot Mūzikas krātuves pakalpojumus, var (a) pārsūtīt Mūzikas produktus un Glabāto saturu dažādos tīklos un datu nesējos, kā arī (b) veikt Mūzikas produktos un Glabātajā saturā izmaiņas, kas nepieciešamas, lai šie produkti vai saturs atbilstu vai tiktu pielāgots saistīto tīklu, ierīču, pakalpojumu vai datu nesēju tehniskajām prasībām. Jūs apliecināt un garantējat uzņēmumam Google, ka jums ir nepieciešamās tiesības glabāt Mūzikas krātuvē jebkādu Glabāto saturu, kuru uzņēmumam Google lūdzat augšupielādēt vai glabāt Mūzikas krātuvē, un tiesības norādīt uzņēmumam Google veikt šajā sadaļā aprakstītās darbības.

Citi abonējami Google pakalpojumi. Google Play izmantošanu un Google Play mūzikas abonementu produktu izmantošanu regulē tikai šie Noteikumi, nevis citu Google produktu noteikumi, tostarp to produktu noteikumi, kuri nodrošina piekļuvi Google Play mūzikas abonementam.

Google Play kiosks.

Informācija, ko Google atklāj periodisko izdevumu izdevējiem. Kad pakalpojumā Google Play iegādājaties jebkāda ilguma periodiskā izdevuma abonementu, uzņēmums Google šī periodiskā izdevuma izdevējam var atklāt jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un unikālo identifikatoru. Ja esat periodiskā izdevuma abonements, uzņēmums Google šī periodiskā izdevuma izdevējam var atklāt arī jūsu periodiskā izdevuma lasīšanas vēsturi. Uzņēmums Google ir vienojies ar periodiskā izdevuma izdevēju par to, ka attiecīgais izdevējs izmantos šo informāciju saskaņā ar savu konfidencialitātes politiku. Abonementa iegādes brīdī varēsiet atteikties no jebkādiem izdevēja paziņojumiem, kas neattiecas uz jūsu iegādāto abonementu, kā arī atteikties no trešo pušu mārketinga paziņojumiem. Ja pakalpojumā Google Play iegādājaties tikai vienu žurnāla numuru, uzņēmums Google var atklāt jūsu pasta indeksu žurnāla izdevējam. Periodisko izdevumu izdevējiem mēs sniedzam arī periodisko izdevumu pārdošanas datus.

Drukas abonementu verificēšana. Ja abonementam Google Play kioskā piekļūstat, izmantojot esošu drukas abonementu, kuru nodrošinājis šī periodiskā izdevuma izdevējs, mēs varam lūgt trešās puses pakalpojumu sniedzējam verificēt šādu jūsu drukas abonementu, kā arī varam lūgt jums sniegt noteiktu informāciju par jūsu drukas abonementu šādas verificēšanas nolūkiem. Google izmantos šo informāciju saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku.