GOOGLE PLAY-CADEAUKAART® - SERVICEVOORWAARDEN VOOR BELGIË

28 april 2020

1. Deelname en inwisseling. Google Play-cadeaukaarten ('Cadeaukaarten') kunnen alleen gebruikt worden door gebruikers van 13 jaar en ouder die woonachtig zijn in België. Cadeaukaarten worden uitgegeven door Google Commerce Limited ('GCL'). Als u een Cadeaukaart wilt inwisselen, heeft u toegang tot internet nodig. U moet ook in aanmerking komen voor een Google Payments-account voor België en een dergelijk account hebben of maken om het saldo op de Cadeaukaart te beheren. Voor gebruikers tussen de 13-17 jaar is registratie voor Google Payments uitsluitend beperkt tot het inwisselen van Cadeaukaarten.

Cadeaukaarten worden uitgegeven als kaarten met een vaste waarde waarmee u een ingestelde waarde kunt kopen of als kaarten waarop een variabele waarde kan worden geladen waarmee u een waarde kunt kopen tot aan de van toepassing zijnde maximale waarde. De inwisseling van Cadeaukaarten is op elk moment onderworpen aan de toepasselijke limieten voor Google Play-saldo. Zodra de limiet voor Google Play-saldo is bereikt, moet u eerst geschikte items aanschaffen om het saldo te verlagen voordat u andere Cadeaukaarten kunt inwisselen.

2. Beperkingen. De Cadeaukaart kan alleen worden gebruikt voor de aanschaf van in aanmerking komende items op Google Play. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn op de inwisseling en het gebruik. Items die niet in aanmerking komen voor aanschaf met een Cadeaukaart, zijn onder meer bepaalde items in het gedeelte Apparaten van Google Play (zoals telefoons, tablets en bijbehorende apparaataccessoires), e-boeken en bepaalde abonnementen. Bezoek het Helpcentrum voor meer informatie. Uitgezonderd voor zover wettelijk verplicht, is de Cadeaukaart niet inwisselbaar voor geld of andere kaarten, kan deze niet worden herladen of terugbetaald, niet worden gecombineerd met ander Google Play-saldo in uw Google Payments-account en niet tegen enige waarde worden doorverkocht, omgewisseld of overgedragen. Als u onvoldoende Google Play-saldo heeft om te betalen voor een item op Google Play, kunt u een aanvullende betaalmethode gebruiken om de transactie te voltooien.

3. Geen kosten of vervaldatum. Er zijn geen kosten of vervaldatums van toepassing op de Cadeaukaart. Eventuele terugbetaalde Google Play-bedragen worden toegevoegd aan uw Google Play-saldo voor toekomstig gebruik in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, tenzij wettelijk anders is vereist.

4. Fraude. GCL heeft het recht klantaccounts op te schorten of te sluiten en kosten in rekening te brengen op alternatieve betaalmethoden als een frauduleus of onrechtmatig verkregen Cadeaukaart wordt ingewisseld of gebruikt om aankopen te doen op Google Play.

5. Online support. U vindt uw Google Play-saldo terug op https://payments.google.com. Voor online support bij problemen met een Cadeaukaart gaat u naar https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Beperking van aansprakelijkheid. GCL is niet aansprakelijk als u uw Cadeaukaart verliest of als deze wordt gestolen, vernietigd of gebruikt zonder uw toestemming. GCL geeft geen expliciete of impliciete garanties, waaronder garanties inzake toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de Cadeaukaart, met uitzondering van de garanties die wettelijk worden opgelegd. Als een Cadeaukaart vanwege een technisch probleem niet werkt, voegt GCL het saldo van de niet-werkende kaart toe aan het saldo voor Cadeaukaarten. GCL is niet aansprakelijk als een Cadeaukaart niet op de in deze Servicevoorwaarden beschreven wijze werkt als gevolg van een probleem dat wordt veroorzaakt door derden, zoals het uitvallen van het internet, het uitvallen van een computer, mobiel apparaat of ander apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen, of problemen met een internetservice of mobiele provider.

7. Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten en vallen onder de Servicevoorwaarden van Google Play. Op het gebruik van de hierin beschreven services zijn verder de Servicevoorwaarden van Google Payments en het Privacybeleid van Google van toepassing. Wanneer u een Cadeaukaart koopt, krijgt of inwisselt, gaat u ermee akkoord dat de Belgische wet van toepassing is op deze Servicevoorwaarden. GCL behoudt zich het recht voor deze Servicevoorwaarden af en toe naar eigen goeddunken te wijzigen voor zover wettelijk toegestaan. Als u een klacht heeft, gaat u ermee akkoord eerst contact op te nemen met de klantenondersteuning en GCL de kans te geven de klacht op te lossen voordat u verdere acties onderneemt. U gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van België.