Google Play

Servicevoorwaarden voor Google Play

8 augustus 2017

1. Inleiding

Toepasselijke voorwaarden. Hartelijk dank dat u Google Play gebruikt. Google Play is een service die wordt geleverd door Google Inc. ('Google', 'we' of 'ons'), gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, VS, en valt onder de Servicevoorwaarden van Google ('Servicevoorwaarden van Google'). Google Play is een 'Service' zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Google en deze Servicevoorwaarden van Google Play zijn aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Google Play. Uw gebruik van Google Play en de apps (waaronder instant-apps van Android), games, muziek, films, boeken, tijdschriften of andere digitale content of services (waarnaar wordt verwezen met de term 'Content') die beschikbaar zijn via Google Play, valt onder deze Servicevoorwaarden van Google Play en de Servicevoorwaarden van Google (waarnaar we gezamenlijk verwijzen met de term 'Voorwaarden').

Als er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Google Play en de Servicevoorwaarden van Google, zijn de Servicevoorwaarden van Google Play van toepassing.

Als u de Google Play Store wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de volgende voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door. Als u de Voorwaarden niet begrijpt, of een deel van de Voorwaarden niet accepteert, moet u de Google Play Store niet gebruiken. Sommige producten en functies zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Ga naar het Helpcentrum van Google Play voor meer informatie.

2. Levering van Google Play

Directe, Bureau- en App-verkopen. Wanneer u Content koopt op Google Play, koopt u de Content:

(a) rechtstreeks bij Google Commerce Limited (een 'Directe verkoop');

(b) van de provider van de Content (de 'Provider'), waarbij Google optreedt als vertegenwoordiger voor de Provider (een 'Bureauverkoop'); of

(c) van de Provider van de app, in het geval van Android-apps (een 'App-verkoop').

Elke keer dat u Content koopt, gaat u een afzonderlijk verkoopcontract aan:

(d) op basis van de Voorwaarden (zoals van toepassing) met Google Commerce Limited (in het geval van een Directe verkoop);

(e) op basis van de Voorwaarden (zoals van toepassing) met de Provider van de Content die u heeft gekocht (in het geval van een Bureauverkoop); of

(f) met de Provider van de Content die u heeft gekocht (in het geval van een App-verkoop).

Het afzonderlijke verkoopcontract in (e) of (f) hierboven (zoals van toepassing) vormt een aanvulling op uw contract met Google Inc. voor het gebruik van de Service (dat wil zeggen: deze Servicevoorwaarden van Google Play).

Voor Bureauverkopen is de verklaring in de Servicevoorwaarden van Google dat aan de Servicevoorwaarden van Google 'geen rechten voor derde begunstigden kunnen worden ontleend', niet van toepassing op uw gebruik van de Service.

Toegang tot Content. U mag Google Play gebruiken om Content te doorzoeken, te vinden, te bekijken en/of te downloaden voor uw mobiele apparaat, computer of andere ondersteunde apparaten ('Apparaat'). De beschikbaarheid van Content varieert per land en het is mogelijk dat niet alle Content beschikbaar is in uw land. Niet alle Content kan worden gedeeld met gezinsleden. Een deel van deze Content kan worden aangeboden door Google, terwijl andere Content beschikbaar kan worden gesteld door derden die geen partners van Google zijn. Google is niet verantwoordelijk voor Content die beschikbaar wordt gemaakt via Google Play en afkomstig is van een andere bron dan Google en onderschrijft dergelijke Content niet.

3. Uw gebruik van Google Play

Leeftijdsbeperkingen. Als u Google Play wilt gebruiken, moet u een geldig Google-account hebben. Dit valt onder de volgende leeftijdsbeperkingen. U moet minstens 18 jaar zijn om als gezinsbeheerder van een gezinsgroep op Google Play te kunnen optreden. U moet Google Play niet openen als u bent uitgesloten van de Service of het u anderszins wettelijk is verboden de Service of enige Content te ontvangen of te gebruiken volgens de wetten van het land waarin u woonachtig bent of waaruit u Google Play opent of gebruikt. U moet voldoen aan eventuele aanvullende leeftijdsbeperkingen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van bepaalde Content of functies op Google Play.

Algemene gebruiksvereisten. Als u de Service wilt gebruiken, heeft u een Apparaat nodig dat voldoet aan de systeem- en geschiktheidsvereisten voor de betreffende Content, die af en toe kunnen veranderen, en dat beschikt over een werkende internetverbinding en geschikte software. Uw gebruik van de Service en de prestaties van de Service kunnen worden beïnvloed door deze factoren. Dergelijke systeemvereisten zijn uw verantwoordelijkheid.

Kosten van derden. Er kunnen toegangs- of gegevenskosten van derden (zoals uw internetprovider of mobiele provider) aan u in rekening worden gebracht in verband met uw gebruik van Content en Google Play Dergelijke kosten kunnen bijvoorbeeld in rekening worden gebracht als u services gebruikt die worden geleverd via Google Play of via services of apparaten van derden. U bent verantwoordelijk voor al deze kosten.

Updates. U moet mogelijk updates voor Google Play of met betrekking tot Google-software installeren die we af en toe beschikbaar stellen om Google Play te gebruiken en Content te openen of te downloaden. Content die afkomstig is van Google, kan af en toe communiceren met de servers van Google om te controleren op beschikbare updates voor de Content en voor de functionaliteit van Google Play, zoals bugfixes, patches, verbeterde functies, ontbrekende plug-ins en nieuwe versies (gezamenlijk 'Updates' genoemd). Voor het gebruik van de door u geïnstalleerde Content, moet u hebben ingestemd met het ontvangen van deze automatisch aangevraagde updates. Als u niet akkoord gaat met dergelijke automatisch aangevraagde en ontvangen Updates, moet u de Google Play Store niet gebruiken en deze Content niet installeren.

Google kan elke Google-app of elke app die u heeft gedownload van Google Play updaten naar de nieuwste versie ervan, ongeacht eventuele update-instellingen die u heeft geselecteerd in de Google Play-app of op uw Apparaat indien Google vaststelt dat de update een kritiek veiligheidsprobleem in verband met de app herstelt.

Informatie over u. Voor toegang tot bepaalde services of Content op Google Play moet u mogelijk informatie over uzelf verstrekken, zoals uw naam, adres en factureringsgegevens. De gegevens die we verzamelen, inclusief gegevens verkregen van derden, worden gedeeld tussen Google en zijn dochtermaatschappijen om de Service te kunnen leveren. In het Privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u Google Play gebruikt. Dergelijke informatie die u naar Google verzendt, moet altijd accuraat, correct en actueel zijn. Google moet uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, mogelijk verstrekken aan Providers om uw transacties te kunnen verwerken en/of Content aan u te kunnen leveren. Google is met Providers overeengekomen dat ze deze gegevens gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid.

Als u deel uitmaakt van een gezinsgroep op Google Play, kunnen uw gezinsleden in de gezinsgroep bepaalde informatie over u zien. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play, kunnen gezinsleden die u uitnodigt om lid te worden van de gezinsgroep uw naam, foto en e-mailadres zien. Als u als gezinslid lid wordt van een gezinsgroep, kunnen andere gezinsleden uw naam, foto en e-mailadres zien.

Uw gezinsbeheerder kan ook uw leeftijd zien en een overzicht van alle aankopen die u doet met de ingestelde gezinsbetaalmethode, waaronder een beschrijving van de gekochte Content. Als Content kan worden gedeeld met gezinsgroepen en u deze deelt met uw gezinsgroep, hebben alle gezinsleden toegang tot de Content en kunnen ze zien dat u deze heeft gekocht. Gezinsbeheerder en gezinsleden moeten ook voldoen aan deze aanvullende vereisten.

Ongeautoriseerde toegang tot accounts. U moet uw gebruikersgegevens veilig bewaren en u mag deze niet delen met anderen. U moet geen persoonlijke gegevens van gebruikers van Google Play of gebruikers van andere Google-services via Google Play, inclusief accountnamen, verzamelen of verkrijgen.

Uitgeschakelde accounts. Als Google de toegang tot uw account uitschakelt in overeenstemming met de Voorwaarden (bijvoorbeeld als u de Voorwaarden schendt), kunt u mogelijk geen toegang meer krijgen tot Google Play, uw accountgegevens of bestanden of andere Content in uw account. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play en Google de toegang tot uw account uitschakelt, kunnen uw gezinsleden de toegang verliezen tot gezinsfuncties waarvoor een gezinsgroep noodzakelijk is, zoals een gezinsbetaalmethode, gezinsabonnementen of Content die is gedeeld door gezinsleden. Als u gezinslid bent van een gezinsgroep op Google Play en Google uw account uitschakelt, hebben uw gezinsleden geen toegang meer tot Content die u met ze heeft gedeeld. Bekijk sectie 6 hieronder voor uw rechten in gevallen waarin u de Content niet kunt downloaden voordat uw account wordt uitgeschakeld.

Bescherming tegen malware. Google kan informatie ontvangen over de netwerkverbindingen op, het besturingssysteem van en apps van derden op uw apparaat om u te beschermen tegen schadelijke software van derden en andere beveiligingsproblemen. Google kan u waarschuwen als Google denkt dat een app onveilig is, of de installatie van de app op uw apparaat verwijderen of blokkeren als Google zeker weet dat de app schadelijk is voor apparaten, gegevens of gebruikers. U kunt ervoor kiezen deze bescherming uit te schakelen in Google Instellingen op uw apparaat (apps die via de Store zijn geïnstalleerd, kunnen dan echter nog wel worden geanalyseerd op beveiligingsproblemen).

Android Instant-apps. Wanneer u op een link op uw Apparaat klikt, kan Google Play controleren of er een toepasselijke instant-app is en, als dit het geval is, de link openen in de instant-app. De code die nodig is voor het uitvoeren van de delen van de instant-app die u moet gebruiken, wordt gedownload naar uw Apparaat en wordt tijdelijk op het Apparaat bewaard. U kunt app-gegevens voor een instant-app vinden in de Google Play Store. Gegevens en instellingen van Android Instant-apps worden gesynchroniseerd met apparaten waarbij u bent ingelogd met uw Google-account. U kunt Android Instant-apps uitschakelen in de instellingen van uw Apparaat.

4. Aankopen en betalingen

Gratis Content. Google kan toestaan dat u Content gratis downloadt, bekijkt of gebruikt. Voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op gekochte Content, zijn van toepassing op gratis Content, behalve met betrekking tot voorwaarden omtrent betalingen (de bepalingen voor teruggaven in deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op dergelijke gratis Content). Google kan beperkingen opleggen aan uw toegang tot en gebruik van bepaalde gratis Content.

Aankoop van Content. Uw contract voor de aankoop en het gebruik van Content wordt voltooid op het moment dat u de e-mail van Google ontvangt waarin uw aankoop van die Content wordt bevestigd. De uitvoering van dit contract begint zodra de aankoop is voltooid. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play, moet u een geldige gezinsbetaalmethode instellen die uw gezinsleden kunnen gebruiken om Content te kopen op Google Play en in apps. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen van Content door uw gezinsleden die gebruikmaken van de gezinsbetaalmethode. Als een gezinsgroep wordt verwijderd of een gezinslid de gezinsgroep verlaat, kunnen onvoltooide aankopen die door gezinsleden zijn gedaan met de gezinsbetaalmethode aan u in rekening worden gebracht.

Google Payments. Als u Content wilt kopen op Google Play, moet u akkoord gaan met de betalingsvoorwaarden zoals aangegeven in de Servicevoorwaarden van Google Payments. Als u geen Google Payments-account heeft, kunt u een account instellen door op deze link te klikken. Op de pagina die wordt weergegeven, vindt u ook meer informatie over Google Payments. De Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments zijn ook altijd van toepassing wanneer u Content wilt kopen met uw Google Payments-account. Zorg ervoor dat u die voorwaarden zorgvuldig doorleest voordat u een aankoop doet. Sommige aankopen op Google Play moet u rechtstreeks afhandelen met de Provider van het product. In deze gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de Provider van het product, zoals toegestaan volgens het Privacybeleid van Google Payments, om uw transactie te verwerken en uw account te onderhouden.

Andere betaalmethoden. Naast Google Payments stelt Google verschillende andere betaalmethoden beschikbaar om de aankoop van Content op Google Play mogelijk te maken. U moet u houden aan alle relevante algemene voorwaarden of andere juridische overeenkomsten, met Google of met derden, die uw gebruik van een bepaalde betaalmethode reguleren. Google kan betaalmethoden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf toevoegen of verwijderen. Zodra uw aankoop is voltooid, kan Google of de betalingsverwerker van Google de kosten in rekening brengen op uw creditcard of andere betaalmethode die u heeft aangegeven voor bestelde Content, samen met eventuele toepasselijke bedragen (waaronder eventuele belastingen). U bent als enige verantwoordelijk voor alle bedragen die moeten worden betaald in verband met aankopen die u doet op Google Play.

Geschiktheid voor facturering via provider. Om te bepalen of u ervoor in aanmerking komt aankopen van Content die u doet via uw mobiele Apparaten, te laten factureren via het account van uw mobiele netwerkprovider, sturen we de ID's van uw Apparaat, de abonnee-ID en het serienummer van uw simkaart naar uw netwerkprovider wanneer u een Google Play-account maakt op een Apparaat. U moet de Servicevoorwaarden van de netwerkprovider accepteren om dit mogelijk te maken. De netwerkprovider kan ons informatie over uw factuuradres sturen om ons te helpen uw Google Play-account te maken. We bewaren en gebruiken deze informatie in overeenstemming met het Privacybeleid van Google.

Prijzen. Prijzen en beschikbaarheid van alle Content die wordt weergegeven via Google Play, kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd voordat u op de knop klikt om aan te geven dat u Content wilt kopen.

Belastingen. U bent verantwoordelijk voor eventuele Belastingen en moet betalen voor Content zonder enige korting wegens Belastingen. Als de verkoper van Content verplicht is Belastingen te innen of te betalen, worden de Belastingen aan u in rekening gebracht. De term 'Belastingen' duidt op toeslagen, douanekosten of belastingen (anders dan inkomstenbelasting) die zijn gekoppeld aan de verkoop van Content, waaronder eventuele gerelateerde boetes of rente.

Naleving van belastingwetten. U moet voldoen aan alle toepasselijke belastingwetten, waaronder de rapportage en betaling van alle belastingen die samenhangen met uw gebruik van Google Play of de aankoop van Content via Google Play. De rapportage en betaling van dergelijke toepasselijke belastingen zijn uw verantwoordelijkheid.

Alle verkopen zijn definitief. Behalve voor zover expliciet uiteengezet in de Voorwaarden of het teruggavebeleid van Google dat wordt weergegeven in de Service, zijn alle verkopen definitief en is retour, vervanging of restitutie niet toegestaan. Als een vervanging, retour of restitutie wordt toegestaan voor een transactie, kan de transactie ongedaan worden gemaakt. U heeft dan mogelijk geen toegang meer tot de Content die u heeft verkregen via de betreffende transactie. Uw rechten om aankopen in te trekken, te annuleren of te retourneren en een teruggave te ontvangen, worden uiteengezet in de aanvullende voorwaarden voor het betreffende type Content zoals hieronder beschreven en in het teruggavebeleid dat wordt weergegeven in de Service.

Reserveringen.

(a) Wanneer u een Product reserveert, sluit u de koop op dat moment. Deze wordt afgerond zodra het Product beschikbaar komt in uw account. De aankoop wordt op dat moment in rekening gebracht. U kunt uw reservering op elk gewenst moment annuleren tot het moment waarop het Product voor u beschikbaar komt (als u de reservering wilt annuleren, kunt u naar de pagina 'Mijn bestellingen' gaan en de instructies daar volgen).

(b) Nadat het Product beschikbaar is gekomen, kunt u uw reservering niet langer intrekken of annuleren en zijn uw rechten inzake annulering en retournering hetzelfde als voor andere producten die u heeft aangeschaft via Google Play. Bekijk de onderstaande voorwaarden voor meer informatie.

(c) We moeten uw reservering annuleren als het Product uit de verkoop wordt gehaald op Google Play voordat het beschikbaar komt. We behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren als de prijs wordt gewijzigd voordat de bestelling wordt voltooid.

5. Abonnementen

Proefabonnementen op tijdschriften, nieuws en muziek. Als u een kosteloos proefabonnement afsluit voor een tijdschrift of nieuwscontent in Google Play Kiosk of voor muziek (waaronder als onderdeel van uw aankoop van een abonnement op een tijdschrift of muziek), krijgt u gedurende een bepaalde proefperiode kosteloos toegang tot de abonnementsvoordelen voor dat tijdschrift, die nieuwscontent of die muziek. Nadat een dergelijke proefperiode is afgelopen, wordt de prijs van de eerste termijn van het abonnement aan u in rekening gebracht. We blijven de kosten voor het abonnement aan u in rekening brengen totdat u uw abonnement opzegt. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, moet u het abonnement opzeggen voordat de proefperiode afloopt. Als u het abonnement opzegt tijdens de kosteloze proefperiode, houdt u toegang tot de uitgaven van het tijdschrift waarvoor u toegang heeft gekregen tijdens de kosteloze proefperiode, maar houdt u geen toegang tot nieuwscontent of Muziekcontent via abonnement (zoals hieronder gedefinieerd) waarvoor u toegang heeft gekregen tijdens de kosteloze proefperiode, tenzij u een betalende abonnee wordt. Toegang tot kosteloze proefabonnementen kan zijn beperkt tot een bepaald aantal proefabonnementen voor elke gebruiker gedurende een bepaalde periode. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, moet u het abonnement opzeggen voordat de proefperiode afloopt. U vindt meer informatie over het opzeggen van abonnementen in de sectie 'Opzegging' verderop in deze sectie 5.

Proefabonnementen op apps. Als u een proefabonnement op een Android-app afsluit, krijgt u gedurende een door de app-ontwikkelaar bepaalde periode kosteloos toegang tot de abonnementsvoordelen voor die app. Nadat de proefperiode is afgelopen, wordt de prijs van het eerste termijn van het abonnement aan u in rekening gebracht. We blijven de kosten voor het abonnement aan u in rekening brengen totdat u uw abonnement opzegt. U moet het abonnement opzeggen voordat de proefperiode afloopt om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u uw proefabonnement opzegt, heeft u onmiddellijk geen toegang meer tot de betreffende app en eventuele abonnementsvoordelen.

Opzeggingen. Als u een automatisch periodiek abonnement (per maand, jaar of een andere periode) op Content koopt, kunt u dat abonnement op elk gewenst vóór het einde van de toepasselijke factureringsperiode opzeggen. De opzegging wordt dan in de volgende periode doorgevoerd. Als u bijvoorbeeld een maandabonnement koopt, kunt u dat abonnement op elk gewenst moment gedurende de maand opzeggen. Het abonnement wordt dan vanaf de volgende maand opgezegd. U ontvangt geen teruggave voor de huidige factureringsperiode, tenzij de Content defect is (zoals aangegeven in sectie 6 hieronder) of zoals anderszins aangegeven in deze Voorwaarden. Met betrekking tot abonnementen op tijdschriften of nieuwscontent in Google Play Kiosk, blijft u Content en updates (indien van toepassing) van het betreffende abonnement ontvangen gedurende de rest van de lopende factureringsperiode. Na afloop van die factureringsperiode blijft u toegang houden tot eerder geleverde nummers van tijdschriften, maar wordt uw toegang tot betaalde nieuwscontent beëindigd na de factureringsperiode waarin u uw abonnement heeft opgezegd. Met betrekking tot muziekabonnementen blijft u toegang houden tot Muziekcontent via abonnement (zoals gedefinieerd in sectie 7) gedurende de rest van de lopende factureringsperiode. Deze toegang tot Muziekcontent via abonnement wordt echter beëindigd aan het einde van de factureringsperiode waarin het abonnement is opgezegd. Aanvullende teruggavebeleidsregels voor muziek en periodieke publicaties worden respectievelijk in sectie 7 en 10 hieronder beschreven.

Prijswijzigingen. Wanneer u een abonnement koopt, wordt in eerste instantie de prijs in rekening gebracht die van toepassing is op het moment dat u het abonnement afsluit. Als de prijs van het abonnement later wordt verhoogd, stelt Google u hiervan op de hoogte. De verhoging is van toepassing vanaf de volgende verschuldigde betaling na de kennisgeving, op voorwaarde dat u de kennisgeving ten minste tien dagen voorafgaand aan de prijswijziging heeft ontvangen. Als u de kennisgeving minder dan tien dagen voorafgaand aan de prijswijziging heeft ontvangen, is de verhoging pas van toepassing op de betaling na de volgende verschuldigde betaling.

Prijswijzigingen afwijzen. Als u de verhoogde prijs voor een abonnement niet wilt betalen, kunt u het abonnement stopzetten op de manier zoals beschreven in het Helpcentrum van Google Play en worden er, op voorwaarde dat u ons heeft geïnformeerd vóór het einde van de actuele factureringsperiode, niet langer bedragen bij u in rekening gebracht voor het abonnement. In bepaalde gevallen waarin de Provider de prijs van een abonnement verhoogt, kan Google uw abonnement opzeggen, tenzij u ermee akkoord gaat het abonnement opnieuw af te sluiten voor de nieuwe prijs. Als uw abonnement wordt opgezegd en u later besluit het abonnement opnieuw af te sluiten, wordt in eerste instantie de op dat moment geldende abonnementsprijs aan u in rekening gebracht.

6. Rechten en beperkingen

Gebruikslicentie voor Content. Na betaling van de toepasselijke kosten voor Content heeft u het niet-exclusieve recht gedurende de door u geselecteerde periode, bij aankoop van een huurperiode, en in andere gevallen voor zolang als Google en de toepasselijke auteursrechthouder rechten hebben die Content aan u te leveren, kopieën van de toepasselijke Content te downloaden, te gebruiken of te streamen naar uw Apparaten, uitsluitend voor zover expliciet toegestaan door Google en onderhevig aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de Voorwaarden en het bijbehorende beleid, en de Content uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te bekijken, te gebruiken en weer te geven op uw Apparaten of zoals anderszins geautoriseerd door Google als onderdeel van de Service. Alle rechten op, eigendom van en belangen in Google Play en Content die niet expliciet aan u worden verleend in de Voorwaarden, zijn voorbehouden door Google en zijn licentiegevers.

Schending van licentievoorwaarden. Als een voorwaarde in de Voorwaarden schendt, worden uw rechten op grond van deze licentie onmiddellijk beëindigd en kan Google de toegang tot Google Play, de Content en/of uw Google-account stopzetten zonder u een vergoeding verschuldigd te zijn.

Geen openbare vertoning. U mag de Content (geheel of gedeeltelijk) niet weergeven als onderdeel van een openbare vertoning of voorstelling, zelfs niet als er geen kosten worden berekend (behalve wanneer dergelijk gebruik niet zou worden beschouwd als auteursrechtschending of schending van een ander toepasselijk recht). Gebruik van een tool of functie die wordt geleverd als geautoriseerd onderdeel van Google Play (bijvoorbeeld 'Sociale aanbevelingen', zoals gedefinieerd in de Muziekvoorwaarden hieronder) is toegestaan, op voorwaarde dat u de tool of functie gebruikt zoals specifiek toegestaan en alleen op de exacte manier die wordt aangegeven en mogelijk gemaakt door Google.

Verkoop, distributie of overdracht aan derden. Zonder toestemming mag u de Content of uw rechten op de Content niet verkopen, verhuren, leasen, herdistribueren, verzenden, overdragen, communiceren, aanpassen, in sublicentie geven of toewijzen aan derden, inclusief met betrekking tot downloads van Content die u mogelijk heeft verkregen via Google Play. Het gebruik van een tool of functie die wordt geleverd als geautoriseerd onderdeel van Google Play (zoals 'Sociale aanbevelingen'), vormt geen schending van deze bepaling, op voorwaarde dat u de tool gebruikt zoals specifiek toegestaan en alleen op de exacte manier die wordt aangegeven en mogelijk gemaakt door Google.

Vastleggen van streams. U mag Google Play of de Content niet gebruiken in combinatie met software voor het rippen van streams, het vastleggen van streams of soortgelijke software om een opname of een kopie te maken van Content die gestreamd aan u wordt geleverd.

Delen. U mag de Content niet gebruiken als onderdeel van een service voor delen, lenen of gebruik door meerdere personen, of voor doeleinden van een andere instantie, behalve zoals specifiek toegestaan en alleen op de exacte manier die wordt aangegeven en mogelijk gemaakt door Google (bijvoorbeeld via 'Sociale aanbevelingen').

Beveiligingsfuncties. U mag niet proberen (of anderen helpen, toestemming geven of aansporen) de beveiligingsfuncties of -onderdelen, zoals software voor digitaal rechtenbeheer of versleuteling, waarmee de Content of Google Play wordt beschermd of de toegang tot de Content of Google Play anderszins wordt beperkt, te omzeilen, uit te schakelen of teniet te doen. Als u een beveiligingsfunctie verstoort, kan dit civiele of strafrechtelijke gevolgen hebben.

Eigendomskennisgevingen. U mag watermerken, labels of andere juridische of eigendomskennisgevingen die zijn opgenomen in de Content, niet verwijderen en u mag niet proberen de Content die is verkregen via Google Play, aan te passen, inclusief aanpassing om aanduidingen van de eigenaar of de bron van de Content te verbergen of te wijzigen.

Gebruik van Android-apps. U moet apps van Google Play gebruiken in overeenstemming met het Zakelijk en programmabeleid van Google Play. De huidige versie van het beleid is beschikbaar op https://play.google.com/about/android-developer-policies.html.

Defecte Content. Zodra Content beschikbaar is via uw account, moet u de Content zo snel mogelijk controleren om te zien of de Content correct functioneert en presteert op de aangegeven manier. Laat het ons zo snel mogelijk weten als u fouten of defecten tegenkomt. In het geval van Android-apps moet u met betrekking tot defecten of prestatieproblemen in de apps contact opnemen met de ontwikkelaar, zoals beschreven in het Helpcentrum van Google Play. In het geval van andere Content dan apps, onderhevig aan eventuele beperkingen in de aanvullende voorwaarden voor de specifieke Content hieronder, kunt u aankopen die u heeft gedaan op Google Play, annuleren bij Google als Google Play niet presteert zoals aangegeven met betrekking tot die gekochte Content. Google levert dan vervangende Content (indien beschikbaar) of betaalt de aankoopprijs terug.

Als Google een teruggave aan u verstrekt, is de teruggave van uw aankoopprijs uw enige verhaalsmogelijkheid.

Als Google een teruggave of tegoed verstrekt, vormt dit geen verplichting om dezelfde of een soortgelijke teruggave in de toekomst te verstrekken.

In het geval van gekochte abonnementen kan Google een teruggave verstrekken voor de volledige termijn of een gedeeltelijke teruggave voor uitgaven die nog niet zijn ontvangen in de resterende termijn van het abonnement.

Verwijdering of onbeschikbaarheid van Content. Onderhevig aan de Voorwaarden is Content die u koopt, beschikbaar voor u via Google Play gedurende de door u geselecteerde periode, bij aankoop van een huurperiode, en in andere gevallen voor zolang als Google het recht heeft om dergelijke Content aan u beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als Google de relevante rechten kwijtraakt, een service of de Content uit roulatie neemt of toepasselijke voorwaarden of de wet schendt), kan Google bepaalde Content die u heeft gekocht, verwijderen van uw Apparaat of het leveren van toegang tot deze Content stopzetten. Google zal u voorzien van een redelijke kennisgeving voorafgaand aan een dergelijke verwijdering of stopzetting. Als u geen kopie van de Content kunt downloaden voordat een dergelijke verwijdering of stopzetting plaatsvindt, verleent Google u (a) een vervanging van de Content, indien mogelijk, of (b) een teruggave van de prijs van de Content. Als Google een teruggave aan u verstrekt, is de teruggave van uw aankoopprijs uw enige verhaalsmogelijkheid.

Effect van teruggaven. Als er om welke reden dan ook een teruggave van de aankoopprijs van de Content aan u wordt verstrekt, heeft u geen recht meer op toegang tot de betreffende Content.

Selecteren kopiëren en plakken. Functies voor selecteren, kopiëren en plakken kunnen beschikbaar zijn voor bepaalde tekstgebaseerde Content en u moet deze functies gebruiken binnen de voorgeschreven beperkingen en alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Meerdere accounts. Als u meerdere Google-accounts met verschillende gebruikersnamen heeft, mag u in bepaalde gevallen Content uit een account overdragen naar een ander account, op voorwaarde dat u de eigenaar bent van beide accounts en dat Google een functie voor de betreffende service heeft ingeschakeld waardoor dergelijke overdracht mogelijk wordt.

Beperkingen voor toegang op Apparaten. Google kan af en toe beperkingen instellen voor het aantal Apparaten en/of softwareapps dat u mag gebruiken om de Content te openen. Klik op de Help-link voor de betreffende Content in Google Play voor meer informatie. Google kan de unieke apparaat-ID's van uw Apparaten vastleggen en opslaan om dergelijke beperkingen te kunnen afdwingen.

Gevaarlijke activiteiten. Geen van de Services of Content zijn bedoeld voor gebruik in nucleaire installaties, levensinstandhoudingssystemen, noodcommunicatie, vliegtuignavigatie of -communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen of andere soortgelijke activiteiten waarbij het falen van de Services of Content zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of schade aan het milieu.

Wijzigingen in deze Voorwaarden.

Als de Voorwaarden worden gewijzigd, wordt u gevraagd de nieuwe voorwaarden te accepteren voordat u weer Content kunt kopen. Zodra u de nieuwe voorwaarden heeft geaccepteerd, zijn deze van toepassing op uw gebruik van alle Content (inclusief Content die u in het verleden heeft gekocht) en alle daaropvolgende aankopen, totdat we u op de hoogte stellen van verdere wijzigingen.

Als u weigert de geüpdatete voorwaarden te accepteren, kunt u geen Content meer kopen via Google Play en blijft de laatste versie van de Voorwaarden die u heeft geaccepteerd, van toepassing op uw gebruik van de Content. In dit geval geven we u, indien mogelijk, een redelijke periode om een kopie van Content die u eerder heeft gekocht op Google Play, te downloaden naar uw Apparaat. U kunt die kopie van de Content blijven bekijken op uw Apparaten in overeenstemming met de laatste versie van de Voorwaarden die u heeft geaccepteerd.

Nadat die periode is verstreken, krijgt u niet langer de mogelijkheid om de Content die u eerder heeft aangeschaft te downloaden en is het mogelijk dat u Google Play niet langer kunt gebruiken voor toegang tot of gebruik van de Content die u al heeft gekocht of gerelateerde ondersteuningsservices. Als dit gebeurt, verleent Google u een vervanging van de Content of een teruggave van de prijs van de Content. Dit is uw enige verhaalmogelijkheid. Als u de Content die u al heeft gekocht of gerelateerde ondersteuningsservices, wilt openen of gebruiken, moet u mogelijk ook een nieuw account maken.

7. Verlopen van herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet beschikt u over een automatisch herroepingsrecht met betrekking tot contracten voor aankopen van digitale inhoud, met inbegrip van aankopen van Inhoud op Google Play (met uitzondering van aankopen van losse kranten of tijdschriften in Kiosk). Als u echter Inhoud koopt op Google Play, gaat u ermee akkoord dat de Inhoud onmiddellijk beschikbaar is voor u. U verklaart daarom dat u als gevolg daarvan afziet van uw automatische herroepingsrecht.

Google verstrekt aanvullende teruggaverechten voor verschillende typen Inhoud op Google Play. Deze rechten worden beschreven in deze Voorwaarden.

8. Muziek op Google Play

Inleiding. Google Play bevat bepaalde muziekgerelateerde producten en services, die hieronder gedetailleerder worden beschreven en worden gedefinieerd als 'Muziekproducten', 'Muziekcontent via abonnement' en 'Muziekopslagruimteservices'.

Muziekproducten; Muziekcontent via abonnement. In de Google Play Store kunt u een verscheidenheid aan digitale muziek en muziekgerelateerde Content (zoals muziekbestanden, muziekvideobestanden, voorbeelden, clips, informatie over artiesten, gebruikersrecensies, professionele muziekrecensies en andere digitale Content) ('Muziekproducten') doorzoeken, bekijken, streamen, kopen, downloaden, aanbevelen en gebruiken. Bepaalde Muziekproducten kunnen toegankelijk zijn door een abonnement te kopen (of een kosteloos proefabonnement te ontvangen) op een muziekabonnementsservice die beschikbaar is via Google Play ('Muziekcontent via abonnement'). Muziekproducten kunnen eigendom zijn van Google of zijn onafhankelijke partners en licentiegevers en kunnen watermerken of andere ingesloten gegevens bevatten. Ter verduidelijking: alle Muziekproducten zijn 'Content' zoals gedefinieerd in sectie 1 hierboven.

Opgeslagen Content. U kunt Google Play gebruiken om digitale Content (zoals muziekbestanden, gerelateerde metagegevens en albumhoezen) op te slaan in de Muziekopslagruimte via de Muzieksoftware, zoals gedefinieerd hieronder ('Opgeslagen Content'). Om twijfel te voorkomen: Opgeslagen Content valt niet onder 'Muziekproducten'. Opgeslagen Content kan verwijzen naar bestanden die u rechtstreeks uploadt naar de Muziekopslagruimte en/of bestanden die Google 'scant en koppelt' aan bestanden die lokaal zijn opgeslagen op uw Apparaat.

Muziekopslagruimteservices. Google Play kan u toegang verlenen tot (a) serverruimte die u kunt gebruiken om muziek en bijbehorende gegevensbestanden, waaronder Muziekproducten en Opgeslagen Content, op te slaan ('Muziekopslagruimte'') en/of (b) softwareapps (waaronder mobiele, desktop- en internetapps) en gerelateerde services waarmee u muziek via de Muziekopslagruimte kunt uploaden, beheren, openen en afspelen ('Muzieksoftware'). Naar de Muziekopslagruimte en Muzieksoftware wordt in deze Voorwaarden gezamenlijk verwezen als 'Muziekopslagruimteservice'. Ter verduidelijking: u kunt via dezelfde gebruikersinterface toegang krijgen tot Opgeslagen Content en Muziekcontent via abonnement.

Gebruik van Muziekopslagruimteservices. Door Muziekproducten en Opgeslagen Content op te slaan in de Muziekopslagruimte, slaat u een uniek exemplaar van dergelijke Content op en vraagt u Google deze namens u te bewaren en voor u toegankelijk te maken via uw Google-account. Door de Muziekopslagruimteservices te gebruiken, vraagt u Google alle benodigde functies van de Muziekopslagruimte services aan u beschikbaar te stellen om uw gebruik van Muziekproducten en Opgeslagen Content mogelijk te maken. Daarnaast worden door uw toegang tot of gebruik van Muziekproducten en Opgeslagen Content via de Muzieksoftware de bijbehorende functies op de servers van Google gestart en uitgevoerd, samen met eventuele gerelateerde stappen die nodig zijn om de functies uit te voeren, via de Muziekopslagruimteservices. U begrijpt dat Google, bij het uitvoeren van de vereiste technische stappen wanneer u opdracht geeft de Muziekopslagruimteservices aan u te leveren, (a) Muziekproducten en Opgeslagen Content kan overdragen via verschillende netwerken en verschillende media en (b) benodigde wijzigingen in Muziekproducten en Opgeslagen Content kan aanbrengen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan en aansluiten bij de technische vereisten van netwerken, apparaten, services of media waarmee verbinding wordt gemaakt. U bevestigt en garandeert aan Google dat u beschikt over de benodigde rechten om Opgeslagen Content op te slaan in de Muziekopslagruimte die u Google laat uploaden naar of opslaan in de Muziekopslagruimte en om Google opdracht te geven de acties uit te voeren die in deze sectie worden beschreven.

}Een Muziekaankoop annuleren; teruggaven.{@} U heeft het recht elke aankoop van een Muziekproduct via Google (waaronder een muziekabonnement) binnen zeven werkdagen nadat dat Muziekproduct beschikbaar is om te downloaden of te streamen, te annuleren en een teruggave aan te vragen, op voorwaarde dat, met betrekking tot kosteloze proefabonnementen voor muziek: (i) u uw abonnement op elk gewenst moment tijdens de kosteloze proefperiode mag opzeggen (zoals aangegeven in sectie 5 hierboven) en (ii) u niet beschikt over het annuleringsrecht van zeven dagen nadat het betaalde deel van uw abonnement is gestart. Zodra u een Muziekproduct dat u heeft gekocht, heeft gedownload of gestreamd, heeft u geen recht meer uw aankoop van dat Muziekproduct te annuleren (tenzij het Muziekproduct defect is). Als Google uw verzoek om teruggave voor een muziekabonnement inwilligt, wordt het bedrag van de teruggave pro rata berekend op basis van de resterende duur van het abonnement. Nadat Google een terugbetaling aan u heeft verstrekt, heeft u geen recht meer op toegang tot het toepasselijke Muziekproduct.

Andere abonnementsservices van Google. U kunt toegang krijgen tot een Google Play-muziekabonnement als onderdeel van een abonnement op een ander Google-product. Daarnaast kunt u toegang krijgen tot andere Google-abonnementsproducten als onderdeel van een Google Play-muziekabonnement. De details van uw toegang tot dergelijke andere Google-abonnementsproducten worden weergegeven voordat u uw aankoop van een muziekabonnement voltooit. Uw gebruik van Google Play en Google Play-muziekabonnementen wordt alleen beheerst door deze Voorwaarden en niet door de voorwaarden van andere Google-producten, waaronder andere Google-producten waarmee u toegang krijgt tot een Google Play-muziekabonnement.

Sociale aanbevelingen. Wanneer u Muziekproducten koopt, kunt u de mogelijkheid krijgen om alle of een deel van de Muziekproducten te delen op uw profiel op Google+ of andere, door Google goedgekeurde sociale netwerken of online bestemmingen, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Google ('Sociale aanbevelingen'). Uw gebruik van Sociale aanbevelingen is onderworpen aan de Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de sociale netwerken of online bestemmingen waar u dergelijke Sociale aanbevelingen deelt. Google kan beperkingen opleggen aan uw Sociale aanbevelingen. Google kan het Muziekproduct dat wordt gekoppeld aan Sociale aanbevelingen, bijvoorbeeld weergeven als een voorbeeld met een beperkte afspeelduur in plaats van de volledige afspeelduur.

Rechten op Opgeslagen Inhoud. U behoudt alle rechten die u al bezit voor de Opgeslagen Inhoud. Om twijfel te voorkomen: Opgeslagen Inhoud is niet onderhevig aan de licentieverlening aan Google in de sectie 'Uw Inhoud in onze Services' in de Servicevoorwaarden van Google.

Geografische beperkingen. De Muziekopslagruimteservices en Muziekproducten zijn momenteel alleen in bepaalde landen beschikbaar. U gaat ermee akkoord dat u geen valse, onjuiste of misleidende informatie zult doorgeven om uzelf ten onrechte voor te doen als inwoner van een ondersteund land en dat u niet zult proberen beperkingen op de toegang tot of beschikbaarheid van de Muziekopslagruimteservices of Muziekproducten te omzeilen.

Naleving van instellingen. U moet rekening houden met en voldoen aan instellingen of parameters die zijn ingesteld door Google of een auteursrechthouder in verband met Muziekproducten. Google of de auteursrechthouder kan bijvoorbeeld fouten in Muziekproducten corrigeren, aanvullende functies toevoegen of de beveiligingsfuncties of regionale beschikbaarheid van de Muziekproducten wijzigen. Waar deze wijzigingen worden aangebracht, kunnen de Muziekproducten automatisch worden geüpdatet.

Bepalingen voor derden. Niettegenstaande iets andersluidend in deze Voorwaarden, zijn de derden die hun Muziekcontent of andere Content als Muziekproducten of voor ander gebruik in verband met de Google Play Store licentiëren aan Google (waaronder Providers in het geval van Bureauverkopen), uitsluitend bedoelde begunstigde derden onder deze Voorwaarden met betrekking tot de specifieke bepalingen van deze Voorwaarden die rechtstreeks betrekking hebben op hun Content ('Bepalingen voor derden') en uitsluitend om het dergelijke derden mogelijk te maken hun rechten op dergelijke Content af te dwingen. Ter vermijding van twijfel: Niets in deze Voorwaarden verleent rechten voor begunstigde derden aan een partij, met betrekking tot enige bepaling die buiten de Bepalingen voor derden vallen. Dit omvat maar is niet beperkt tot bepalingen of overeenkomsten die door middel van verwijzing zijn opgenomen, of waarnaar zonder opname kan zijn verwezen, in deze Voorwaarden.

Software en gegevens van derden. Informatie met betrekking tot software (waaronder open source) en gegevens van derden in de Muziekopslagruimteservices kan worden verkregen op de volgende locatie: https://music.google.com/about/thirdparty.html.

Licentiepartners. Als u meer wilt weten over enkele van de partners waarmee we samenwerken om u muziek aan te bieden op Google Play, gaat u naar deze pagina.

9. Boeken op Google Play

Privacybeleid voor Boeken. In het Privacybeleid van Google Play Boeken wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke en bepaalde andere gegevens die worden gegenereerd door uw gebruik van Inhoud die bestaat uit boeken ('Boeken').

Apparaatvereisten. Ga naar https://support.google.com/mobile/?p=books_devices voor informatie over de systeemvereisten, waaronder welke Apparaten compatibel zijn met de Service en de aankoop van en toegang tot Boeken.

Updates voor Boeken. Google of de auteursrechthouder van Boeken kan dergelijke Boeken updaten en de instellingen voor digitale rechten voor dergelijke Boeken af en toe wijzigen. Google of de auteursrechthouder kan bijvoorbeeld fouten in de Boeken corrigeren, aanvullende functies toevoegen of de beveiligingsfuncties voor de Boeken wijzigen. Waar deze wijzigingen worden aangebracht, worden de Boeken die u ziet, automatisch geüpdatet, behalve in gevallen waar u een kopie van Boeken heeft gedownload naar een Apparaat.

Annulering. Naast uw rechten om te annuleren als u defecte Content heeft ontvangen, zoals aangegeven in sectie 6, heeft u het recht het contract voor elke aankoop of huur van een Boek via Google te annuleren en een teruggave aan te vragen binnen een periode van zeven werkdagen vanaf de dag nadat het Boek beschikbaar komt om te lezen, behalve voor de verhuur van een Boek voor een periode van 24 uur, waarop het annuleringsrecht niet van toepassing is. Nadat Google een teruggave aan u heeft verstrekt, wordt de transactie teruggedraaid en heeft u geen recht meer op toegang tot het toepasselijke Boek.

Aanvullende beperkingen. De verkoop van Boeken verstrekt geen rechten voor promotioneel gebruik van de Boeken.

10. Films en tv-programma's op Google Play

Inleiding. Google Play bevat bepaalde videoservices, die worden gedefinieerd als de 'Videoservices'. In de Voorwaarden wordt naar Content die kan worden verkocht via de Videoservices, verwezen met de term 'Video's'.

Annulering. U krijgt het recht binnen zeven werkdagen na aankoop uw aankoop van niet-bekeken Video-content te annuleren en een teruggave van de aankoopprijs te ontvangen. Teruggaveverzoeken die betrekking hebben op een andere reden, moeten worden ingediend via het formulier in het Helpcentrum van Google Play. Google behoudt zich het recht voor teruggaveverzoeken na zeven werkdagen naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen.

Aankoopopties. Wanneer u een Video bestelt via de Service, kunt u (i) de Video huren zodat u deze een onbeperkt aantal keren kunt bekijken gedurende de periode die wordt aangegeven op de transactiepagina die wordt weergegeven wanneer u betaalt ('Weergaveperiode') en die wordt vermeld in uw bevestigings-e-mail ('Huurvideo's') of (ii) indien beschikbaar, de Video kopen voor opslag in een digitale opslagruimte zodat u deze een onbeperkt aantal keren kunt bekijken zolang de Video beschikbaar is in de digitale opslagruimte ('Video's in digitale opslagruimte').

Weergaveperioden - Huurvideo's. Als u een Huurvideo onderbreekt, stopt of terugspoelt, wordt uw toepasselijke Weergaveperiode voor die Huurvideo niet verlengd. Elke Huurvideo kan een andere Weergaveperiode hebben en de Weergaveperiode wordt weergegeven voordat u de Video bestelt.

Weergaveperioden - Koopvideo's. Elke Video in de digitale opslagruimte kan een onbeperkt aantal keren worden bekeken, zolang Google de rechten behoudt om die Video in de digitale opslagruimte aan u te leveren ('Opslagruimteperiode'). Als u een Video in de digitale opslagruimte onderbreekt, stopt of terugspoelt, wordt de Opslagruimteperiode niet verlengd. Elke Video in de opslagruimte kan een andere Opslagruimteperiode hebben.

Weergavevereisten. U gaat ermee akkoord de Video alleen te bekijken in gebieden waarin Google de betreffende Video beschikbaar stelt voor weergave. U kunt de Video (1) online bekijken, met een internetverbinding en ingelogd bij uw Google-account of (2) offline bekijken via een eerder geautoriseerd apparaat. U moet online zijn om een apparaat te autoriseren voor het bekijken van Video's.

Apparaatbeperkingen - Huurvideo's. Voor elke gehuurde video mag u een dergelijke Huurvideo slechts op één Apparaat tegelijk bekijken (online of op een geautoriseerd offline Apparaat).

Weergavebeperkingen - Aankopen. Voor Video's in de opslagruimte geldt het volgende: (1) u mag slechts één stream van elke Video in de opslagruimte tegelijk bekijken, (2) u mag maximaal drie streams van Video-items in de opslagruimte tegelijk weergeven vanuit uw opslagruimte, (3) u mag maximaal vijf Apparaten autoriseren voor offline weergave van Video in de opslagruimte en u moet de autorisatie van een van die vijf Apparaten ongedaan maken om aanvullende Apparaten te autoriseren, (4) u mag hetzelfde Apparaat slechts drie keer autoriseren gedurende een periode van twaalf maanden en de autorisatie van dat Apparaat twee keer ongedaan maken gedurende een periode van twaalf maanden, (5) u mag elke 90 dagen de autorisatie voor offline weergave van in totaal twee Apparaten ongedaan maken, en (6) u mag niet meer dan drie Google-accounts autoriseren op hetzelfde Apparaat.

11. Periodieke publicaties in Google Play Kiosk

Deze sectie is van toepassing op de verkoop van periodieke publicaties (tijdschriften en Nieuwscontent) in Google Play Kiosk en niet op periodieke Content die wordt geleverd in andere Android-apps.

Kortingen voor gebruikers met abonnementen op gedrukte periodieke publicaties. Bepaalde Providers van periodieke publicaties kunnen u korting geven op de aankoop van een abonnement op periodieke Content op Google Play als u al bent geabonneerd op de gedrukte versie van de periodieke publicatie. Als u uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie opzegt of uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie verloopt en u het abonnement niet verlengt, wordt uw abonnement met korting op die Content op Google Play automatisch opgezegd.

Teruggaven. Als Google een teruggave aan u verstrekt, kan Google een teruggave verstrekken voor de volledige termijn of een gedeeltelijke teruggave voor Content die nog niet is ontvangen in de resterende termijn van het abonnement. Nadat Google een teruggave aan u heeft verstrekt, heeft u geen recht meer op toegang tot de toepasselijke uitgaven van de betreffende periodieke Content die zijn geleverd gedurende de terugbetaalde periode of, als een gedeeltelijke teruggave is uitgevoerd, de Content van de betreffende periodieke publicatie die u nog niet heeft ontvangen. Als periodieke Content niet meer beschikbaar is op Google Play (als een titel bijvoorbeeld uit de handel wordt gehaald of wordt verkocht aan een andere uitgever die geen periodieke publicaties verkoopt via Google Play), verstrekt Google een teruggave aan u (dit kan een volledige teruggave voor de huidige termijn van het abonnement zijn of een gedeeltelijke teruggave voor Content die u nog niet heeft ontvangen in de huidige termijn).

Informatie die Google deelt met uitgevers van periodieke publicaties. Als u een periodiek abonnement (ongeacht de duur daarvan) koopt op Google Play, kan Google uw naam, e-mailadres, postadres en een unieke ID delen met de uitgever van die periodieke publicatie. Aangezien u abonnee van de periodieke publicatie bent, kan Google uw leesgeschiedenis voor de periodieke publicatie ook delen met de uitgever van die periodieke publicatie. Google is overeengekomen met de uitgever van de periodieke publicatie dat de uitgever van de periodieke publicatie deze informatie gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de uitgever. Op het moment dat u uw abonnement koopt, krijgt u de mogelijkheid u af te melden voor berichten van de uitgever die geen verband houden met het abonnement dat u koopt en u af te melden voor marketingberichten van derden. Als u één uitgave van een tijdschrift koopt op Google Play, kan Google uw postcode verstrekken aan de uitgever van het tijdschrift. We leveren ook verkoopinformatie over gekochte periodieke publicaties aan de uitgevers van periodieke publicaties.

Abonnementen op gedrukte periodieke publicaties verifiëren. Als u een abonnement in Google Play Kiosk afsluit via een bestaand abonnement op de gedrukte versie van die periodieke publicatie, kunnen we een onafhankelijke serviceprovider vragen uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie bij de uitgever te verifiëren en kunnen we u hiervoor om bepaalde informatie over uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie vragen. Google gebruikt deze informatie in overeenstemming met het Privacybeleid van Google.

Annulering. Naast uw rechten om te annuleren als u defecte Content heeft ontvangen (zoals aangegeven in sectie 6) kunt u sectie 5 bekijken voor uw recht om periodieke abonnementen op te zeggen.