GOOGLE PLAY®-GAVEKORT – VILKÅR FOR BRUK I NORGE

1. Kvalifisering og innløsning. Google Play-gavekort («gavekort») er bare gyldige for brukere som er 13 år eller eldre og bosatt i Norge. Gavekortene utstedes av Google Commerce Limited. («GCL»). For å løse inn et gavekort må du ha tilgang til Internett, og du må være kvalifisert for, ha eller opprette en Google Payments-konto for Norge for å kunne administrere gavekortsaldoen din. For brukere mellom 13 og 17 år er Google Payments-registrering utelukkende begrenset til innløsning av gavekort.

Gavekort utstedes enten som kort med en bestemt verdi du kan bruke til å kjøpe varer, eller som kort med variabel saldo, som du kan bruke til å kjøpe varer opp til den aktuelle maksimumsverdien. Innløsning av gavekort er alltid underlagt gjeldende grenser for Google Play-saldo. Når grensen for Google Play-saldo er nådd, må du kjøpe kvalifiserte varer for å redusere saldoen før du kan løse inn flere gavekort.

2. Begrensninger. Gavekort kan bare brukes til å kjøpe kvalifiserte varer på Google Play. Innløsning og bruk kan være underlagt begrensninger. Enkelte varer kan ikke kjøpes med gavekort, deriblant noen varer i «Enheter»-delen av Google Play (f.eks. telefoner, nettbrett og tilbehør til slike enheter) og visse abonnementer. Du finner mer informasjon i brukerstøtten. Så langt det er tillatt etter gjeldende lovgivning, kan gavekort ikke løses inn mot kontanter eller andre kort, fylles på, refunderes, selges til andre, byttes eller overføres mot noe av verdi. Du kan heller ikke kombinere dem med saldo utenfor Google Play i Google Payments-kontoen din. Hvis du ikke har nok Google Play-saldo til å betale for en vare på Google Play, kan du fullføre transaksjonen ved å bruke en annen betalingsmåte i tillegg. Så snart et gavekort er kjøpt, går risikoen for tap av gavekortet over på kjøper.

3. Ingen gebyrer eller utløpsdatoer. Gavekort har ingen gebyrer eller utløpsdatoer. Eventuelle refunderte Google Play-beløp legges til i Google Play-saldoen din igjen, slik at du kan bruke dem senere i samsvar med disse vilkårene for bruk, med mindre noe annet er fastsatt i ufravikelig lov.

4. Svindel. GCL skal ha rett til å suspendere eller stenge kundekontoer og fakturere alternative betalingsmåter hvis det løses inn falske eller ulovlig anskaffede gavekort, eller hvis slike gavekort brukes til å kjøpe varer på Google Play.

5. Hjelp på nettet. Du kan se Google Play-saldoen din på https://payments.google.com. Hvis du har et problem med et gavekort, kan du se https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Ansvarsbegrensning. GCL kan ikke holdes ansvarlig hvis du mister eller blir frastjålet et gavekort, eller hvis det blir ødelagt eller brukt uten din tillatelse. GCL gir ingen garantier for gavekort – verken eksplisitte eller implisitte, inkludert garantier for forventet kvalitet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål – utover det som følger av ufravikelig lov. Hvis et gavekort ikke fungerer på grunn av et teknisk problem, krediterer GCL gavekortsaldoen med beløpet som var registrert på det defekte kortet. GCL kan ikke holdes ansvarlig for gavekort som ikke fungerer som beskrevet i disse vilkårene for bruk, når dette er forårsaket av en tredjepart, for eksempel ved problemer med Internett, datamaskiner, telefoner eller andre typer enheter som brukes til å koble til Internett, eller problemer som skyldes nettleverandører eller mobiloperatører.

7. Generelle vilkår. Disse vilkårene innlemmer og er underlagt vilkårene for bruk av Google Play. Bruk av tjenestene som er beskrevet i dette dokumentet, er også underlagt vilkårene for bruk av Google Payments og Googles personvernregler. Når du kjøper, mottar eller løser inn et gavekort, godtar du at disse vilkårene for bruk skal reguleres av norsk lov og håndheves av norske domstoler. GCL forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen og etter eget skjønn – i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. Hvis du har en klage, godtar du å kontakte brukerstøtten først for å gi GCL en mulighet til å løse problemet før du går videre med klagen.