Ogólne warunki wykorzystania oferty Muzyki Google Play

10 maja 2016

Niniejsze warunki („Warunki wykorzystania oferty”) dotyczą ofert promocyjnych na korzystanie z wersji próbnej Muzyki Google Play. Obowiązują one jako dodatkowe warunki każdej oferty na korzystanie z wersji próbnej Muzyki Google Play (każda z nich jest tutaj określana jako „Oferta”). Pisemne warunki każdej indywidualnej oferty będą dalej zwane „Warunkami oferty”. Niniejsze warunki obejmują Warunki korzystania z usługi Google Play i podlegają im. Korzystanie z opisanych tu usług podlega też Polityce prywatności Google.

1. Z okresu próbnego mogą skorzystać jedynie mieszkańcy regionów określonych w Warunkach oferty, którzy:

2. Czas trwania okresu próbnego Oferty jest określony w Warunkach oferty.

3. Ofertę można wykorzystać do dnia określonego w Warunkach oferty.

4. Aby wykorzystać Ofertę, należy (oprócz spełnienia wymagań określonych w Warunkach oferty):

5. W przypadku anulowania subskrypcji w trakcie okresu próbnego nie zostanie naliczona żadna opłata, ale w momencie zakończenia okresu próbnego użytkownik utraci dostęp do muzyki oferowanej w ramach subskrypcji (dotyczy to np. historii audio oraz wszystkich utworzonych przez niego playlist). Jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana podczas okresu próbnego, po jego zakończeniu zostanie automatycznie naliczona miesięczna opłata subskrypcyjna (wraz z ewentualnym podatkiem VAT). Wynosi ona obecnie 19,99 PLN w Polsce. W przypadku innych krajów wysokość opłaty jest podana w Warunkach oferty. Opłata będzie naliczana co miesiąc aż do anulowania subskrypcji. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy otworzyć menu „Ustawienia” w aplikacji lub na stronie internetowej Muzyki Google Play, a następnie postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami.

6. Wykorzystanie Oferty daje dostęp do Muzyki Google Play w ramach subskrypcji próbnej. Subskrybenci mogą bez ograniczeń słuchać utworów dostępnych w Muzyce Google Play w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

7. Oferta nie łączy się z innymi ofertami ani nie można jej przenieść na inną osobę.

8. Organizator promocji może anulować lub czasowo zawiesić Ofertę, jeśli jej świadczenie będzie niemożliwe z powodu zdarzenia pozostającego poza jego uzasadnioną kontrolą.

9. W przypadku pytań dotyczących Oferty prosimy o kontakt z zespołem pomocy Google Play.