Warunki korzystania z usługi Google Play

15 marca 2023 r (zobacz wersję archiwalną)

1. Wprowadzenie

Obowiązujące warunki. Dziękujemy, że korzystasz z Google Play. Google Play to usługa świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”, „my”), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystanie z usługi Google Play oraz dostępnych w niej aplikacji i gier (w tym aplikacji błyskawicznych na Androida), usług systemowych, filmów, książek, czasopism lub innych treści bądź usług cyfrowych (określanych dalej jako „Treści”) podlega tym Warunkom korzystania z usługi Google Play („Warunki usługi Google Play”) oraz Warunkom korzystania z usług Google („Warunki usług Google”), określanym dalej łącznie jako „Warunki”. Google Play jest usługą zgodnie z treścią Warunków usług Google. W przypadku sprzeczności między Warunkami usługi Google Play a Warunkami usług Google obowiązują Warunki usługi Google Play.

2. Korzystanie z Google Play

Dostęp do Treści i korzystanie z nich. Google Play umożliwia przeglądanie, znajdowanie, wyświetlanie, odtwarzanie strumieniowe i pobieranie Treści na urządzeniu mobilnym, komputerze, telewizorze, zegarku lub innym obsługiwanym urządzeniu („Urządzenie”). Do korzystania z Google Play jest wymagane Urządzenie, które spełnia określone wymagania systemowe oraz wymagania dotyczące zgodności. W przypadku Treści dostępnych w Google Play lub przy użyciu tej usługi mogą obowiązywać dodatkowe wymagania systemowe. Dostępność Treści i funkcji różni się w zależności od kraju, dlatego niektóre Treści lub funkcje mogą być niedostępne. Niektóre Treści można udostępniać członkom grupy rodzinnej. Treści dostępne w Google Play są oferowane przez firmę Google Commerce Limited, której siedziba znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Takie Treści mogą pochodzić z innego źródła, na przykład od dewelopera aplikacji, wydawcy książki czy studia filmowego („Dostawca” Treści).

Ograniczenia wiekowe. Z Google Play mogą korzystać osoby, które mają ważne konto Google („Konto Google”), zgodnie z tymi ograniczeniami wiekowymi. Jeśli w świetle prawa obowiązującego w danym kraju jesteś osobą małoletnią, aby korzystać z Google Play i zaakceptować Warunki, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Musisz przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wiekowych związanych z korzystaniem z konkretnych Treści lub funkcji w Google Play. Administratorzy i członkowie grupy rodzinnej muszą też spełnić te kryteria dodatkowe.

Opłaty pobierane przez firmy zewnętrzne. Odpowiadasz za uiszczanie wszelkich opłat za dostęp lub dane naliczanych przez firmy zewnętrzne (na przykład dostawcę usług internetowych lub operatora komórkowego) w związku z używaniem oraz wyświetlaniem Treści i Google Play.

Aktualizacje. Usługa Google Play, powiązane biblioteki pomocy oraz Treści mogą wymagać aktualizacji obejmujących np. poprawki błędów, ulepszenia funkcji, brakujące wtyczki i nowe wersje (zwane łącznie „Aktualizacjami”). Takie Aktualizacje mogą być wymagane do korzystania z Google Play, a także do wyświetlania, pobierania i używania Treści. Akceptacja niniejszych Warunków i korzystanie z Google Play oznacza zgodę na automatyczne Aktualizacje. Aktualizacjami określonych Treści możesz zarządzać w Ustawieniach w Google Play. Jeśli dana Aktualizacja będzie niezbędna do usunięcia poważnej luki w zabezpieczeniach lub rozwiązania krytycznych problemów z działaniem dotyczącym Treści, lub będzie zapobiegać nadużyciom, może ona zostać zainstalowana niezależnie od ustawień Aktualizacji skonfigurowanych w Google Play lub na Urządzeniu. Jeśli inny sklep z aplikacjami spróbuje zaktualizować Treści, które zostały pierwotnie pobrane z Google Play, może pojawić się ostrzeżenie lub aktualizacja zostanie zablokowana.

Informacje na Twój temat. Sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe i chronimy Twoją prywatność w Google Play, określa Polityka prywatności Google. Realizacja transakcji lub dostarczanie Treści może wymagać przekazania Dostawcom przez Google Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dostawcy zobowiązują się używać tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Jeśli należysz do grupy rodzinnej w Google Play, jej pozostali członkowie mogą zobaczyć określone informacje na Twój temat. Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej w Google Play, zaproszone przez Ciebie osoby mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Gdy dołączysz do grupy rodzinnej jako jej członek, pozostali członkowie mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Administrator grupy rodzinnej może zobaczyć Twój wiek, a także historię wszystkich zakupów dokonanych przez Ciebie przy użyciu wybranej dla grupy rodzinnej formy płatności, wraz z opisem zakupionych Treści. Jeśli Treści mogą być udostępniane w grupie rodzinnej i udostępnisz je grupie rodzinnej, do której należysz, wszyscy członkowie tej grupy rodzinnej będą mieli dostęp do tych Treści i będą widzieli, że zostały one kupione przez Ciebie.

Nieautoryzowany dostęp do Kont. Przechowuj dane swojego konta w bezpiecznym miejscu i nie udostępniaj ich innym osobom. Zabraniamy wykorzystywania Google Play do zbierania jakichkolwiek danych osobowych (w tym nazw kont) innych użytkowników Google Play i użytkowników innych usług Google.

Zablokowane konta. Jeśli Google zablokuje Twoje konto zgodnie z Warunkami (na przykład w wyniku ich poważnego lub wielokrotnego naruszenia), możesz utracić dostęp do Google Play, danych konta oraz wszystkich plików i innych Treści znajdujących się na tym koncie. Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy. Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej w Google Play, a Google zablokuje Ci dostęp do konta, członkowie grupy rodzinnej mogą stracić dostęp do funkcji dostępnych w ramach grupy rodzinnej (np. rodzinnej formy płatności czy subskrypcji rodzinnych) lub Treści udostępnionych przez członków grupy rodzinnej. Jeśli jesteś członkiem grupy rodzinnej w Google Play, a Google zablokuje Twoje konto, członkowie tej grupy rodzinnej stracą dostęp do Treści, które im udostępniasz.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Aby chronić Cię przed złośliwym oprogramowaniem tworzonym przez osoby trzecie, szkodliwymi adresami URL i innymi problemami z bezpieczeństwem, Google może pobierać z Twojego Urządzenia informacje o połączeniach sieciowych, potencjalnie szkodliwych adresach URL, systemie operacyjnym i aplikacjach zainstalowanych z Google Play lub innych źródeł. Jeśli Google uzna, że aplikacja lub URL nie są bezpieczne, może Cię ostrzec. Jeśli będziemy mieli pewność, że aplikacja jest szkodliwa dla urządzeń, danych lub użytkowników, możemy ją usunąć lub zablokować jej instalację. Możesz wyłączyć niektóre funkcje zabezpieczeń w ustawieniach Urządzenia, jednak Google nadal może otrzymywać informacje o aplikacjach instalowanych z Google Play i analizować aplikacje instalowane z innych źródeł pod kątem problemów z zabezpieczeniami (informacje na ten temat nie będą przesyłane do Google).

Aplikacje błyskawiczne na Androida. Gdy klikniesz link na swoim Urządzeniu, Google Play może sprawdzić, czy istnieje odpowiednia aplikacja błyskawiczna. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, Google Play otworzy link w takiej aplikacji. Kod potrzebny do działania elementów aplikacji błyskawicznej, z której korzystasz, jest pobierany na Twoje Urządzenie i tymczasowo na nim przechowywany. Szczegółowe informacje o aplikacji błyskawicznej znajdziesz w Sklepie Google Play. Dane i ustawienia aplikacji błyskawicznych na Androida są synchronizowane z urządzeniami, na których Użytkownik zalogował się na swoje konto Google. Aplikacje błyskawiczne na Androida można wyłączyć w ustawieniach Urządzenia.

Zmiany tych Warunków. Zmiany Warunków usługi Google Play będą ogłaszane z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie zaczną obowiązywać nowe Warunki usługi Google Play. Dalsze korzystanie z Google Play po zakończeniu tego okresu oznacza zgodę na nowe Warunki usługi Google Play. Będą one dotyczyć korzystania ze wszystkich Treści (również tych już zainstalowanych lub kupionych), a także wszelkich przyszłych instalacji i zakupów. Jeśli nie akceptujesz zmian, możesz pobrać wcześniej kupione lub zainstalowane Treści i zakończyć korzystanie z Google Play. Możesz przeglądać kopie tych Treści na swoich Urządzeniach zgodnie z ostatnią zaakceptowaną wersją Warunków usługi Google Play.

3. Zakupy i płatności

Treści dostępne w Google Play są oferowane przez firmę Google Commerce Limited. Gdy pobierasz, wyświetlasz, kupujesz lub użytkujesz Treści w Google Play lub za pomocą tej usługi, zgodnie z niniejszymi Warunkami (w stosownych przypadkach) zawierasz osobną umowę z firmą Google Commerce Limited.

Alternatywne systemy rozliczeniowe w przypadku niektórych zakupów w aplikacji. Niektórzy Dostawcy mogą sprzedawać w swoich aplikacjach produkty lub usługi umożliwiające korzystanie z systemu rozliczeniowego innego niż system rozliczeniowy Google Play. Dostawca jest odpowiedzialny za dostarczenie niezbędnych informacji. Jeśli kupujesz produkty lub usługi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego innego niż system rozliczeniowy Google Play, zawierasz odrębną umowę na podstawie warunków podmiotu trzeciego i podmiot trzeci dostarczy produkt lub usługę. Nie zawrzesz umowy ze spółką Google Commerce Limited i spółka Google Commerce Limited nie będzie uważana za sprzedawcę tego produktu lub usługi. Warunki usługi Google Play (w tym postanowienia dotyczące cen, zwrotów i praw do odstąpienia od umowy) nie mają zastosowania i Google nie jest zaangażowana w dostawę takiego produktu lub usługi.

Zamówienia w przedsprzedaży. Gdy zamawiasz Treści w przedsprzedaży, umowa dotycząca zakupu i korzystania z Treści jest finalizowana w chwili udostępnienia Ci Treści i wtedy też obciążamy Cię opłatą za zakup. Możesz anulować zamówienie w przedsprzedaży w dowolnym momencie, aż do chwili gdy Treści zostaną Ci udostępnione. Jeśli przed udostępnieniem Treści zostaną wycofane ze sprzedaży w Google Play, będziemy musieli anulować Twoje zamówienie w przedsprzedaży. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w razie zmiany ceny przed jego realizacją.

Rodzinna forma płatności. Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej w Google Play, musisz skonfigurować prawidłową rodzinną formę płatności, dzięki której członkowie grupy rodzinnej będą mogli kupować Treści w Google Play i aplikacjach. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zakupy Treści dokonywane przez członków grupy rodzinnej przy użyciu rodzinnej formy płatności. Jeśli grupa rodzinna zostanie usunięta lub ktoś ją opuści, możemy obciążyć Cię płatnościami za oczekujące zakupy dokonane przez byłych członków przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Płatności Google. Aby kupować Treści w Google Play, musisz mieć konto płatności Google i zaakceptować Warunki korzystania z usługi płatności Google. Informacje na temat ochrony prywatności w płatnościach Google obowiązują za każdym razem, gdy kupujesz Treści przy użyciu konta płatności Google. Ponosisz odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupami w Google Play dokonanymi przy użyciu Twojego konta płatności Google.

Inne metody przetwarzania płatności. Oprócz konta płatności Google możemy udostępniać Ci różne metody obsługi płatności, które ułatwiają kupowanie Treści w Google Play. Musisz przestrzegać wszystkich stosownych warunków i umów zawartych z Google lub inną firmą, które określają sposób korzystania z danej metody przetwarzania płatności. Google może według własnego uznania dodawać i usuwać metody obsługi płatności. Ponosisz odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z Twoimi zakupami w Google Play.

Uprawnienie do realizacji płatności przez operatora. Aby ustalić, czy na swoich Urządzeniach możesz płacić za Treści, obciążając swoje konto u operatora sieci, podczas zakładania konta Google Play na Urządzeniu wyślemy do operatora sieci komórkowej identyfikatory Urządzenia, na przykład identyfikator abonenta i numer seryjny karty SIM. Aby na to pozwolić, musisz zaakceptować warunki korzystania z usług świadczonych przez operatora. Operator może podać nam Twój adres rozliczeniowy. Będziemy przechowywać tę informację i używać jej zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz Informacjami na temat ochrony prywatności w płatnościach Google.

Ceny. Ceny i dostępność wszystkich Treści widocznych w Google Play mogą ulec zmianie w dowolnej chwili przed zakupem.

Podatki. „Podatki” oznaczają wszelkie opłaty celne i podatki (inne niż podatek dochodowy) związane ze sprzedażą Treści, w tym wszelkie powiązane kary i odsetki. Ponosisz odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich Podatków i nie możesz pomniejszać o nie kwoty płaconej za Treści. Jeśli firma Google lub Google Commerce Limited będzie zobowiązana do pobierania lub płacenia Podatków, obciąży Cię ich kwotą. W związku z korzystaniem z usługi Google Play i kupowaniem w niej lub za jej pomocą Treści musisz przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych, w tym dotyczących sprawozdawczości podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych. Ponosisz odpowiedzialność za taką sprawozdawczość i regulowanie swoich zobowiązań.

Wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące. Więcej informacji na temat przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, anulowania oraz zwrócenia zakupu i odzyskania środków znajdziesz w Zasadach zwrotów w Google Play. O ile Warunki usług Google, zasady zwrotów w Google Play lub zasady zwrotów Dostawcy nie stanowią wyraźnie inaczej, wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące i nie przewidują zwrotu Treści, ich wymiany ani zwrotu środków. W przypadku wymiany lub zwrotu Treści albo zwrotu środków transakcja może zostać cofnięta, przez co możesz stracić dostęp do Treści kupionych w ramach tej transakcji.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich. Firma Google Commerce Limited nie zobowiązuje się ani nie jest zobowiązana do rozstrzygania sporów przed organem alternatywnego rozstrzygania sporów.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Treści cyfrowych. Zgodnie z przepisami konsument ma automatyczne, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych lub ich subskrypcji w Google Play. Jednak w momencie dokonywania zakupu treści cyfrowych lub subskrypcji takich treści w Google Play wyrażasz zgodę na natychmiastowe udostępnienie Ci tych treści, a jednocześnie potwierdzasz, że zrzekasz się swojego automatycznego, ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu usług. Zgodnie z przepisami konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu usług w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia wygasa po 14 dniach od daty zakupu. Aby skorzystać z tego prawa, musisz jednoznacznie poinformować firmę Google Commerce Limited o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz użyć tego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Możesz również napisać na adres Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia tel. 800515743 albo poprosić o zwrot środków tutaj.

Niezwłocznie otrzymasz potwierdzenie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku informacji (np. e-mailem). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przed jego upływem przesłać informację o chęci skorzystania z tego prawa.

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie otrzymasz zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z tą umową – nie później niż w ciągu 14 dni od daty odebrania przez Google Commerce Limited jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Zwroty kosztów są realizowane za pomocą tej samej formy płatności, która została użyta podczas pierwotnego zakupu, chyba że jednoznacznie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku nie poniesiesz opłat w związku z takim zwrotem.

Jeśli skorzystasz z usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, możemy wymagać opłacenia kwoty za usługi wyświadczone do momentu powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy proporcjonalnie do pełnej kwoty, która wynikałaby z wykonania umowy w całości.

Zwroty. Google zapewnia dodatkowe prawo do zwrotu środków w przypadku kilku typów Treści w Google Play. Zostały one wymienione w Zasadach zwrotów w Google Play.

Subskrypcje. Po zasubskrybowaniu Treści w Google Play masz do nich nieprzerwany dostęp do momentu anulowania subskrypcji. Opłaty za subskrypcje są naliczane automatycznie na początku każdego okresu rozliczeniowego (w cyklu tygodniowym, miesięcznym, rocznym lub innym). Możemy obciążyć Cię najwcześniej24 godziny przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego.

(a)      Okresy próbne. Kupując subskrypcję płatnych Treści, możesz otrzymać bezpłatny dostęp do subskrybowanych materiałów na określony okres próbny, po którym będą naliczane opłaty, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Aby uniknąć opłat, musisz anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. O ile nie postanowiono inaczej, po anulowaniu okresu próbnego natychmiast utracisz dostęp do Treści i korzyści płynących z subskrypcji. Dostępność takich okresów próbnych może zostać ograniczona do konkretnej liczby takich okresów na użytkownika w danym przedziale czasu albo ograniczona w inny sposób.

(b)       Anulowanie. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed końcem danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z tym artykułem w Centrum pomocy. Subskrypcja będzie anulowana od kolejnego okresu. Na przykład po wykupieniu subskrypcji miesięcznej możesz z niej zrezygnować w każdej chwili podczas danego miesiąca, a zostanie ona anulowana z końcem danego okresu rozliczeniowego. Nie otrzymasz zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach zwrotów w Google Play (np. gdy Treści są wadliwe).

(c)      Zniżki dla prenumeratorów wersji drukowanej. Niektórzy Dostawcy czasopism umożliwiają wykupienie subskrypcji czasopisma w Google Play po niższej cenie, jeśli masz już prenumeratę wersji drukowanej. Jeśli anulujesz prenumeratę wersji drukowanej tego czasopisma lub po wygaśnięciu jej nie odnowisz, zniżka na subskrypcję tych Treści w Google Play zostanie automatycznie anulowana.

(d)       Podwyżki cen. W chwili zakupu subskrypcji zostanie wstępnie naliczona opłata w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy subskrypcji. W przypadku późniejszego wzrostu ceny subskrypcji powiadomimy Cię o tym. Podwyżka będzie dotyczyła płatności następującej po dacie wysłania powiadomienia, pod warunkiem że otrzymasz powiadomienie o zmianach z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli otrzymasz powiadomienie z wyprzedzeniem krótszym niż 30 dni, wzrost ceny będzie dotyczył płatności następującej po kolejnej płatności. Jeśli nie zaakceptujesz wyższej ceny za subskrypcję, możesz ją anulować w sposób opisany w sekcji Anulowanie w niniejszych Warunkach. Nie obciążymy Cię wówczas żadnymi dodatkowymi opłatami związanymi z subskrypcją, pod warunkiem że powiadomisz nas o tym przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeśli Dostawca podniesie cenę subskrypcji i podwyżka będzie musiała zostać przez Ciebie zaakceptowana, Google może anulować subskrypcję, jeśli nie zaakceptujesz nowej ceny. Jeśli anulujesz subskrypcję, a następnie zechcesz ją odnowić, obciążymy Cię opłatą, której wysokość odpowiada aktualnej w danym momencie cenie subskrypcji.

4. Prawa i ograniczenia

Licencja na korzystanie z Treści. Po sfinalizowaniu transakcji lub zapłaceniu stosownej opłaty za Treści nabywasz niewyłączne prawo (jedynie w sposób wyraźnie opisany w niniejszych Warunkach) do przechowywania, dostępu, odtwarzania, używania i wyświetlania kopii odpowiednich Treści na swoich Urządzeniach lub w inny dozwolony sposób – wyłącznie do własnego użytku niekomercyjnego. Wszystkie prawa i tytuły prawne wynikające z korzystania z Google Play i Treści są zastrzeżone, chyba że zostaną przyznane Użytkownikowi. Zasady korzystania z aplikacji i gier mogą podlegać dodatkowym warunkom umowy licencyjnej użytkownika zawartej między Tobą a Dostawcą.

Naruszenie warunków licencji. Jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień Warunków dotyczących ograniczeń Treści lub w istotny bądź wielokrotny sposób naruszysz inne Warunki albo jeśli aktualnie badamy niewłaściwe zachowanie, którego być może się dopuszczasz, Twoje prawa wynikające z licencji mogą zostać natychmiast anulowane. Możemy też zablokować Ci dostęp do Google Play, Treści lub konta Google bez zwracania środków. Otrzymasz od nas powiadomienie z uzasadnieniem podjętego działania, o ile nie uznamy, że wysłanie takiego powiadomienia pociągnie za sobą skutki prawne dla Google lub innej osoby, naruszy tajemnicę postępowania, naruszy funkcjonowanie produktów, usług lub systemów Google, będzie szkodliwe dla naszych użytkowników albo naruszy przepisy bądź wytyczne organu egzekwowania prawa. Więcej informacji znajdziesz w punkcie Zablokowane konta w artykule 2.

Ograniczenia. Zabronione jest:

Postanowienia dotyczące osób trzecich. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Warunków, osoby trzecie udzielające Google licencji na swoje Treści są zgodnie z niniejszymi Warunkami zamierzonymi beneficjentami będącymi osobą trzecią wyłącznie w odniesieniu do określonych postanowień zawartych w tych Warunkach, które bezpośrednio dotyczą Treści takich osób („Postanowienia dotyczące osób trzecich”) i jedynie na potrzeby egzekwowania praw osób trzecich do tych Treści. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości – żadna treść niniejszych Warunków nie powoduje nadania praw beneficjenta będącego osobą trzecią jakiemukolwiek podmiotowi w odniesieniu do postanowień, które nie zostały uwzględnione w Postanowieniach dotyczących osób trzecich, w tym między innymi do wszelkich postanowień i umów, które zostały włączone do Warunków na mocy odniesienia lub do których Warunki odwołują się bez włączenia.

Zasady Google Play. Publikowanie opinii w Google Play podlega tym zasadom. Jeśli chcesz zgłosić nadużycie lub inne naruszenie zasad dotyczących treści, kliknij tutaj.

Wadliwe Treści. Gdy Treści znajdą się na Twoim koncie, musisz bez zbędnej zwłoki sprawdzić, czy działają one zgodnie z oczekiwaniami. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów lub usterek bez zbędnej zwłoki powiadom Google lub Dostawcę. Więcej informacji znajdziesz w Zasadach zwrotów w Google Play.

Usunięcie lub niedostępność Treści. Zgodnie z Warunkami kupione lub zainstalowane Treści są dla Ciebie dostępne w Google Play przez okres, który wybierzesz (w przypadku wypożyczenia), bądź w którym Google ma prawo udostępniać Ci te Treści (w pozostałych przypadkach). W pewnych sytuacjach (np. jeśli Google straci odpowiednie prawa, przestanie świadczyć usługę lub udostępniać Treści, wystąpią poważne problemy z zabezpieczeniami bądź złamane zostaną obowiązujące warunki lub przepisy) Google może usunąć kupione Treści z Twojego Urządzenia lub zablokować dostęp do nich. Jeśli będzie to możliwe, otrzymasz powiadomienie o takim usunięciu lub zablokowaniu dostępu. Jeśli nie możesz pobrać kopii Treści przed usunięciem lub zablokowaniem dostępu, Google może zaoferować Ci (a) wymianę Treści na inne (o ile będzie to możliwe) albo (b) pełny lub częściowy zwrot kosztów zakupu Treści. Jeśli Google przyzna zwrot środków, będzie to jedyne przysługujące Ci świadczenie.

Wiele kont. Jeśli masz wiele Kont Google z różnymi nazwami użytkownika, w niektórych przypadkach możliwe jest przesłanie Treści z jednego konta na inne, pod warunkiem, że jesteś właścicielem każdego z tych kont, a Google udostępnia funkcję pozwalającą na przesyłanie Treści w ten sposób.

Ograniczanie dostępu na Urządzeniach. Google może co jakiś czas ograniczać liczbę Urządzeń lub aplikacji, z których możesz korzystać, aby uzyskać dostęp do Treści. Więcej informacji na temat takich ograniczeń w Filmach i TV Google Play oraz Google TV można znaleźć w Zasadach korzystania z Filmów i TV Google Play / Google TV.

Działania niebezpieczne. Żadne z Usług i Treści nie są przeznaczone do użytku w elektrowniach jądrowych, systemach podtrzymywania życia, łączności alarmowej, nawigacji lotniczej, systemach łączności lub na potrzeby innych działań, gdzie nieprawidłowe działanie Usługi lub Treści mogłoby spowodować śmierć, uraz lub poważne szkody materialne bądź straty w środowisku naturalnym.

Filmy i TV Google Play / Google TV. Dodatkowe szczegóły i informacje o ograniczeniach dostępu i korzystania z Filmów i TV Google Play / Google TV można znaleźć w Zasadach korzystania z Filmów i TV Google Play / Google TV.