Uplatňovanie

Uplatňovanie

Predísť porušeniu pravidiel je vždy lepšie, ako ho riešiť. Keď však k tomu dôjde, vývojárom vysvetlíme, ako vec napraviť a ako zaistiť súlad aplikácie s pravidlami. Ak zistíte akékoľvek porušenie alebo ak máte otázky o riešení porušenia, dajte nám vedieť.

Proces uplatňovania

Ak vaša aplikácia porušuje akékoľvek z našich pravidiel, bude odstránená zo služby Google Play a dostanete e-mailové upozornenie s konkrétnym dôvodom odstránenia. Opakované alebo závažné porušenia (ako napríklad malvér, podvod a aplikácie, ktoré môžu poškodiť používateľa alebo zariadenie) týchto pravidiel alebo Distribučnej zmluvy pre vývojárov povedú k ukončeniu jednotlivých alebo súvisiacich účtov.

Upozorňujeme, že odstránenie alebo administratívne oznámenia nemusia označovať každé porušenie pravidiel prítomné vo vašej aplikácii alebo v širšom katalógu aplikácií. Vývojári nesú zodpovednosť za vyriešenie všetkých nahlásených problémov s pravidlami a náležite musia zaistiť, aby bol zvyšok ich aplikácie v úplnom súlade s pravidlami. Nevyriešenie porušení môže viesť k ďalším akciám vrátane trvalého odstránenia vašej aplikácie či ukončenia účtu.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.