Uplatňovanie

Uplatňovanie

Predísť porušeniu pravidiel je vždy lepšie, ako ho riešiť. Keď však k tomu dôjde, vývojárom vysvetlíme, ako vec napraviť a ako zaistiť súlad aplikácie s pravidlami. Ak zistíte akékoľvek porušenie alebo ak máte otázky o riešení porušenia, dajte nám vedieť.

Pokrytie pravidiel

Naše pravidlá sa týkajú všetkého obsahu, ktorý vaša aplikácia zobrazuje alebo na ktorý odkazuje. Ten okrem iného zahŕňa všetky reklamy zobrazované používateľom a obsah vytváraný používateľmi, ktorý aplikácia hostí alebo na ktorý odkazuje. Vzťahujú sa aj na akýkoľvek obsah z vášho účtu vývojára, ktorý sa verejne zobrazuje v službe Google Play, vrátane vášho mena vývojára a vstupnej stránky vašich zverejnených webových stránok vývojára.

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré používateľom umožňujú inštalovať do zariadení ďalšie aplikácie. Aplikácie poskytujúce prístup k ďalším aplikáciám, hrám alebo softvéru bez inštalácie (vrátane funkcií a prostredí od tretích strán) musia zaistiť, aby všetok obsah, ku ktorému poskytujú prístup, dodržiaval všetky pravidlá služby Google Play, pričom môže tiež podliehať ďalším kontrolám pravidiel.

Definované výrazy používané v týchto pravidlách majú rovnaký význam ako v Distribučnej zmluve pre vývojárov. Okrem zabezpečenia súladu s týmito pravidlami a Distribučnou zmluvou pre vývojárov musí byť obsah aplikácie tiež ohodnotený podľa našich pravidiel pre hodnotenie obsahu.

Aplikácie, ktoré môžu byť nevhodné pre široké publikum alebo z ktorých majú naši používatelia dojem nekvality, nemusia byť vhodné na propagáciu v službe Google Play. Takéto aplikácie však zostanú dostupné v službe Google Play, pokiaľ budú v súlade s týmito pravidlami a distribučnou zmluvou pre vývojárov.

Google môže pridávať alebo odstraňovať aplikácie zo služby Google Play na základe vlastného uváženia. Môžeme podniknúť kroky na základe rôznych faktorov vrátane (okrem iného) vzorov škodlivého správania alebo vysokého rizika zneužitia. Riziko zneužitia identifikujeme pomocou rôznych prostriedkov, ako sú história predchádzajúcich porušení, spätná väzba od používateľov a používanie populárnych značiek, znakov a ďalších prvkov.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.