Odcudzenie identity a duševné vlastníctvo

Odcudzenie identity a duševné vlastníctvo

Keď vývojári kopírujú dielo niekoho iného alebo klamú používateľov, škodí to používateľom aj komunite vývojárov. Nepoužívajte klamlivým spôsobom diela iných ľudí ani ich nezneužívajte.

Predstieranie identity

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré používajú značku, titul, logo alebo názov inej aplikácie či entity takým spôsobom, ktorý by mohol zavádzať používateľov. Nepokúšajte sa naznačiť podporu ani vzťah s ďalšou entitou v prípade, keď takáto podpora ani vzťah neexistujú. K predstieraniu identity môže dôjsť dokonca aj vtedy, ak nemáte v úmysle klamať, takže pri odkazovaní na značky, ktoré vám nepatria, postupujte obozretne. Vzťahuje sa to aj na prípad, ak značka ešte nie je prítomná v službe Google Play.

Niekoľko príkladov bežných porušení:


  • Vývojári, ktorí nesprávne naznačia partnerský vzťah s inou entitou:

    ① Názov vývojára uvedený pri tejto aplikácii naznačuje oficiálny vzťah so spoločnosťou Google, hoci takýto vzťah neexistuje.

  • Názvy a ikony aplikácií, ktoré sa veľmi podobajú na názvy a ikony existujúcich produktov alebo služieb, čo môže zavádzať používateľov:

  • Aplikácie, ktoré sa neprávom vydávajú za oficiálnu aplikáciu zaužívanej entity. Názvy ako „Justin Bieber Official“ nie sú povolené bez dostatočných povolení alebo práv.

  • Aplikácie, ktoré porušujú pokyny pre používanie značky Android.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.