Speňaženie a reklamy

Speňaženie a reklamy

Služba Google Play podporuje rôzne stratégie speňaženia, ktoré sú prospešné pre vývojárov a používateľov. Ide napríklad o platenú distribúciu, produkty v aplikácii, odbery a modely založené na reklamách. V záujme zaistenia tej najlepšej používateľskej skúsenosti od vás vyžadujeme, aby ste tieto pravidlá dodržiavali.

Platby

Aplikácie, ktoré využívajú nákupy v obchode či v aplikácii, musia byť v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Nákupy v obchode: Vývojári musia na účtovanie platieb za aplikácie a stiahnuté položky zo služby Google Play používať platobný systém služby Google Play.

Nákupy v aplikácii:

 • Vývojári, ktorí ponúkajú produkty v hre stiahnutej zo služby Google Play alebo poskytujú prístup k hernému obsahu, musia ako spôsob platby používať fakturáciu v aplikácii Google Play.
 • Vývojári, ktorí ponúkajú produkty v rámci inej kategórie aplikácie stiahnutej v službe Google Play, musia ako spôsob platby používať fakturáciu v aplikácii Google Play. Výnimkou sú nasledujúce prípady:
  • Platba slúži výhradne na úhradu fyzických produktov.
  • Platbou sa hradí digitálny obsah, ktorý možno využiť aj mimo samotnej aplikácie (napr. skladby, ktoré možno prehrávať aj v iných hudobných prehrávačoch).
 • Virtuálne meny v aplikácii môžu byť použité iba v aplikácii, v ktorej boli pôvodne kúpené.
 • Vývojári nesmú používateľa o predávaných aplikáciách a službách informovať zavádzajúcim spôsobom. Platí to aj pre služby, tovar, obsah a funkcie aplikácií ponúkané na predaj. Ak popis vášho produktu v službe Google Play odkazuje na funkcie v aplikácii, ktoré môžu vyžadovať špecifický alebo ďalší poplatok, v popise musia byť používatelia jasne upozornení, že za prístup k týmto funkciám je potrebné zaplatiť.
 • Aplikácie ponúkajúce mechanizmy na získavanie náhodných virtuálnych položiek na základe nákupu (t. j. debny s náhodnými predmetmi) musia jasne sprístupniť informácie o pravdepodobnosti získania týchto položiek ešte pred nákupom.

Niekoľko príkladov produktov, ktoré sú podporované fakturáciou v aplikácii v službe Google Play:


 • Virtuálne produkty v hre vrátane herného platidla, kameňov, ďalších životov alebo ťahov, špeciálnych položiek či výstrojov, postáv, avatarov, ďalších úrovní alebo herného času.
 • Funkcie alebo obsah aplikácie, ako napríklad verzia aplikácie bez reklám alebo nové funkcie nedostupné v bezplatnej verzii.
 • Predplatené služby, ako streamovanie hudby, videí, kníh alebo ďalšie mediálne služby, digitálne publikácie (vrátane tých, ktoré sú distribuované v balíku spolu s fyzickou edíciou) a služby sociálnych sietí.
 • Softvérové produkty s podporou cloudu vrátane služieb úložísk údajov, softvéru na zvýšenie produktivity firmy a softvéru na finančnú správu.

Niekoľko príkladov produktov, ktoré momentálne nie sú podporované fakturáciou v aplikácii v službe Google Play:


 • Maloobchodný tovar, ako napríklad potraviny, odevy, domáce potreby a elektronika.
 • Poplatky za služby vrátane služby taxi, dopravných a čistiacich služieb, donášky jedál, leteniek a lístkov na udalosti.
 • Jednorazové členské poplatky a opakujúce sa poplatky vrátane členstva v telocvični, vernostných programov alebo klubov ponúkajúcich doplnky, odevy a iné fyzické produkty.
 • Jednorazové platby vrátane platieb typu peer-to-peer, internetových aukcií a finančných príspevkov.
 • Elektronické úhrady faktúr vrátane splátok kreditných kariet, inkasa, káblových a telekomunikačných služieb.

Pre aplikácie, ktoré predávajú fyzické produkty a služby, ponúkame rozhranie Google Pay API. Ďalšie informácie získate na stránke o službe Google Pay pre vývojárov.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.