Ochrana súkromia, zabezpečenie a klamlivý obsah

Ochrana súkromia, zabezpečenie a klamlivý obsah

Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich používateľov a poskytovať im bezpečné prostredie. Aplikácie, ktoré sú klamlivé, škodlivé alebo zneužívajú či nesprávne používajú akúkoľvek sieť, zariadenie alebo osobné údaje, sú prísne zakázané.

Klamlivé správanie

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sa pokúšajú klamať používateľov alebo umožňujú nečestné správanie. Pri aplikáciách musí byť presne uvedené, ako fungujú, a musia fungovať v súlade s primeraným očakávaním používateľa. Aplikácie sa nesmú pokúšať pripomínať funkcie ani upozornenia operačného systému či iných aplikácií. Všetky zmeny v nastaveniach zariadenia musia byť uskutočnené s vedomím a súhlasom používateľa a musia sa dať ľahko vrátiť späť.


 • expand_more Zavádzajúce tvrdenia

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré obsahujú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie či tvrdenia, a to ani v popisoch, názvoch, ikonách a snímkach obrazovky.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:


  • Aplikácie, ktoré skresľujú alebo nepresne a nejasne opisujú svoje funkcie:
   • Aplikácia, ktorá sa vo svojom popise a snímkach obrazovky vydáva za pretekársku hru, no v skutočnosti ide o skladací hlavolam s obrázkom auta.
   • Aplikácia, ktorá sa vydáva za antivírusovú aplikáciu, ale obsahuje iba textového sprievodcu odstraňovaním vírusov.
  • Mená vývojárov či názvy aplikácií, ktoré skresľujú svoj aktuálny stav či výkonnosť v službe Play. (Napríklad Redakčný výber, Najlepšia aplikácia, Najlepšie platené).
  • Aplikácie s lekárskymi či zdravotnými funkciami, ktoré sú zavádzajúce alebo potenciálne škodlivé.
  • Aplikácie prezentujúce funkcie, ktoré nie je možné implementovať.
  • Aplikácie zaradené v nesprávnej kategórii.
  • Preukázateľný klamlivý obsah, ktorý môže narušovať voľby.
 • expand_more Neoprávnené použitie alebo imitácia funkcií systému

  Nepovoľujeme aplikácie ani reklamy, ktoré napodobňujú alebo narušujú funkcie systému, ako sú upozornenia alebo výstrahy. Upozornenia na úrovni systému je možné používať iba pre neoddeliteľné funkcie aplikácie (napríklad aplikácia leteckej spoločnosti, ktorá informuje používateľov o mimoriadnych ponukách, alebo hra, ktorá informuje používateľov o propagačných akciách v hre).

  Niekoľko príkladov bežných porušení:


  • Aplikácie alebo reklamy doručené prostredníctvom systémového upozornenia alebo výstrahy:

   ① Systémové upozornenie zobrazené v tejto aplikácii sa používa na doručenie reklamy.


  Ďalšie príklady zahrnujúce reklamy nájdete v pravidlách pre reklamy.

 • expand_more Klamlivé zmeny nastavení zariadenia

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré menia nastavenia a funkcie zariadenia používateľa mimo aplikácie bez jeho vedomia a súhlasu. Nastavenia a funkcie zariadenia zahrnujú nastavenia systému a prehliadača, záložky, skratky, ikony, miniaplikácie a prezentáciu aplikácií na ploche.

  Ďalej nepovoľujeme:

  • Aplikácie, ktoré menia nastavenia alebo funkcie zariadenia so súhlasom používateľa, ale takým spôsobom, že tieto zmeny nie je možné ľahko vrátiť späť.
  • Aplikácie alebo reklamy, ktoré menia nastavenia alebo funkcie zariadenia v rámci služby tretím stranám alebo na reklamné účely.
  • Aplikácie, ktorá zavádzajú používateľov s cieľom odstrániť či zakázať aplikácie tretích strán alebo zmeniť nastavenia a funkcie zariadenia.
  • Aplikácie, ktorá nabádajú alebo za odmenu podnecujú používateľov odstrániť či zakázať aplikácie tretej strany alebo zmeniť nastavenia a funkcie zariadenia, pokiaľ nejde o súčasť overiteľnej bezpečnostnej služby.
 • expand_more Umožňovanie nečestného konania

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré pomáhajú používateľom zavádzať ostatných. Patria sem okrem iných aplikácie umožňujúce vytvoriť doklady totožnosti, čísla sociálneho poistenia, pasy, diplomy, kreditné karty a vodičské preukazy, prípadne také, ktoré to sprostredkúvajú.

  V prípade každej aplikácie sa uplatňujú naše pravidlá bez ohľadu na tvrdenia, že v nej ide o žart a že je určená len na zábavné účely.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.