Ochrana súkromia, zabezpečenie a klamlivý obsah

Ochrana súkromia, zabezpečenie a klamlivý obsah

Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich používateľov a poskytovať im bezpečné prostredie. Aplikácie, ktoré sú klamlivé, škodlivé alebo zneužívajú či nesprávne používajú akúkoľvek sieť, zariadenie alebo osobné údaje, sú prísne zakázané.

Zneužitie zariadení a sietí

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré ovplyvňujú, narúšajú, poškodzujú alebo neoprávnene používajú zariadenie používateľa, iné zariadenia alebo počítače, servery, siete, aplikačné programové rozhrania (API) či služby (vrátane, okrem iných, aplikácií v zariadení, akýchkoľvek služieb spoločnosti Google alebo autorizovaných sietí operátora).

Aplikácie v službe Google Play musia byť v súlade s predvolenými požiadavkami na optimalizáciu systému Android, ktoré sú uvedené v pokynoch pre kvalitu základných aplikácií pre službu Google Play.

Niekoľko príkladov bežných porušení:


  • Aplikácie, ktoré blokujú alebo narúšajú ďalšiu aplikáciu zobrazujúcu reklamy.
  • Aplikácie s hernými kódmi, ktoré ovplyvňujú hranie v ostatných aplikáciách.
  • Aplikácie, ktoré sprostredkúvajú alebo poskytujú pokyny, ako napadnúť služby, softvér či hardvér alebo obísť bezpečnostné ochranné prvky.
  • Aplikácie, ktoré používajú službu alebo rozhranie API alebo ktoré k nim získavajú prístup spôsobom porušujúcim ich zmluvné podmienky.
  • Aplikácie pokúšajúce sa obísť správu napájania systému, ktoré nespĺňajú podmienky pridania na zoznam povolených.
  • Ak ide o sprostredkovanie služieb proxy serverov tretím stranám, povolené sú iba aplikácie, v ktorých je to hlavným účelom určeným pre používateľov.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.