Ochrana súkromia, zabezpečenie a klamlivý obsah

Ochrana súkromia, zabezpečenie a klamlivý obsah

Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich používateľov a poskytovať im bezpečné prostredie. Aplikácie, ktoré sú klamlivé, škodlivé alebo zneužívajú či nesprávne používajú akúkoľvek sieť, zariadenie alebo osobné údaje, sú prísne zakázané.

Povolenia

Žiadosti o povolenia by mali používateľom dávať zmysel. Môžete požadovať iba povolenia, ktoré sú nevyhnutné na implementáciu kľúčových aktuálnych funkcií alebo služieb vo vašej aplikácii. Nemôžete používať povolenia, ktoré poskytujú prístup k údajom používateľa alebo zariadenia na nezverejnené, neimplementované alebo zakázané funkcie či účely.

O povolenia prístupu k údajom žiadajte v kontexte (prostredníctvom funkcie inkrementálneho overenia), aby používatelia chápali, prečo dané povolenie alebo údaje potrebujete. Príslušné údaje používajte iba na tie účely, s ktorými používateľ súhlasil. Ak sa dané údaje rozhodnete neskôr použiť na iné účely, musíte o tom informovať používateľov a uistiť sa, že s takýmto ďalším použitím súhlasia.

Ďalšie požiadavky na použitie konkrétnych povolení:

Aktivita Požiadavka
Manifest vašej aplikácie vyžaduje skupinu povolení na prístup k denníku hovorov (napr. READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) Musí byť v zariadení aktívne registrovaný ako predvolený obslužný nástroj telefónu alebo Asistenta.
Manifest vašej aplikácie vyžaduje skupinu povolení pre SMS (napr. READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) Musí byť v zariadení aktívne registrovaný ako predvolený obslužný nástroj pre SMS alebo Asistenta.

Na povolenia vyššie sa vzťahujú tiež nasledujúce obmedzenia:

Aplikácie bez možností predvoleného obslužného nástroja pre SMS, telefón alebo Asistenta nesmú v manifeste deklarovať použitie povolení uvedených vyššie. Platí to aj pre text zástupných symbolov v manifeste.

Pred vyzvaním používateľov, aby prijali hociktoré z povolení vyššie, musia byť aplikácie aktívne registrované ako predvolený obslužný nástroj pre SMS, telefón alebo Asistenta. V prípade, že už ďalej predvoleným obslužným nástrojom nebudú, musia dané povolenia okamžite prestať používať.

Aplikácie môžu používať povolenie (a akékoľvek údaje odvodené z daného povolenia) na poskytovanie schválených kľúčových základných funkcií aplikácie (napr. kľúčových aktuálnych funkcií aplikácie, ktoré sú zdokumentované a propagované v popise aplikácie). Tieto údaje nesmiete nikdy predávať. Prenos, zdieľanie alebo licencované použitie týchto údajov musí slúžiť iba na poskytovanie kľúčových základných funkcií alebo služieb v rámci aplikácie a používanie daných údajov nesmie byť rozšírené na žiadne iné účely (napr. na zlepšovanie ďalších aplikácií alebo služieb, inzerciu či marketingové účely). Nesmiete používať alternatívne metódy na odvodzovanie údajov priradených k povoleniam vyššie (vrátane ďalších povolení, rozhraní API alebo zdrojov tretej strany).

Výnimky z obmedzení obslužného nástroja pre denník hovorov a SMS

Cieľom obmedzení vyššie je ochrana súkromia používateľa. Požiadavke predvoleného obslužného nástroja môžeme udeliť obmedzené výnimky v prípadoch, keď aplikácia nie je predvolený obslužný nástroj, ale dodržiava všetky požiadavky uvedené vyššie a jasne a transparentne poskytuje veľmi atraktívnu alebo kľúčovú funkciu, pre ktorú platí, že momentálne nie je dostupný žiadny alternatívny spôsob jej poskytovania. Tieto funkcie budú ohodnotené z hľadiska potenciálneho vplyvu na súkromie alebo zabezpečenie používateľov. Tieto výnimky sú zriedkavé a nebudú poskytnuté všetkým vývojárom. Ďalšie informácie získate na tejto stránke centra pomoci.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.