Obmedzený obsah

Obmedzený obsah

Každý deň používajú službu Google Play na prístup k aplikáciám a hrám ľudia z celého sveta. Pred odoslaním aplikácie si položte otázku, či je vaša aplikácia vhodná pre službu Google Play a v súlade s miestnymi zákonmi.

Hazard

Povoľujeme obsah, služby a reklamy sprostredkúvajúce hazard na internete za predpokladu, že spĺňajú určité požiadavky. Povolené sú aj aplikácie s dennými fantazijnými športmi, ktoré spĺňajú určité požiadavky.


 • expand_more Aplikácie na hazard

  (Aktuálne povolené iba v Spojenom kráľovstve, Írsku a Francúzsku)

  Obsah a služby súvisiace s online hazardom povoľujeme iba vtedy, keď spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • Ak chce vývojár distribuovať aplikáciu v službe Play, musí úspešne dokončiť postup podania žiadosti.
  • Aplikácia musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami v prípade všetkých krajín, kde je distribuovaná.
  • Vývojár musí mať platnú licenciu na prevádzkovanie hazardu pre všetky krajiny, kde je aplikácia distribuovaná.
  • Aplikácia musí zabrániť neplnoletým používateľom v používaní hazardných funkcií nachádzajúcich sa v aplikácii.
  • Aplikácia musí zabrániť použitiu v krajinách, pre ktoré nemá vývojár platnú licenciu na prevádzkovanie hazardu.
  • Aplikácia sa NESMIE dať kúpiť v službe Google Play ako platená aplikácia ani nesmie využívať fakturáciu v aplikácii Google Play.
  • Stiahnutie a inštalácia aplikácie z obchodu musí byť zdarma.
  • Aplikácia musí mať hodnotenie Iba pre dospelých alebo ekvivalent od združenia IARC.
  • Aplikácia a jej záznam musia zreteľne zobrazovať informácie o zodpovednom hazarde.

  V žiadnych iných krajinách nepovoľujeme obsah ani služby sprostredkúvajúce hazard na internete, ako sú okrem iných napríklad internetové kasína, športové stávkové hry, lotérie alebo hry založené na šikovnosti, ktoré ponúkajú peniaze alebo inú reálnu hodnotnú výhru.

 • expand_more Reklamy na hazard v aplikáciách distribuovaných v službe Play

  Reklamy súvisiace s online hazardom povoľujeme iba vtedy, keď spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • Aplikácie a reklamy (vrátane inzerentov obsahu súvisiaceho s hazardom) musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami v prípade všetkých miest, kde sa zobrazuje reklama na hazard.
  • Reklama musí spĺňať miestne požiadavky týkajúce sa licencie v prípade všetkých propagovaných produktov a služieb súvisiacich s hazardom.
  • Aplikácia nesmie zobrazovať reklamy na hazard osobám, ktoré sú mladšie ako osemnásť rokov.
  • Aplikácia nesmie byť súčasťou programu Pre celú rodinu.
  • Aplikácia nesmie byť zacielená na osoby mladšie ako 18 rokov.
  • Reklama musí jasne zobrazovať informácie o zodpovednom hazarde na vstupnej stránke, v zázname aplikácie a v rámci aplikácie.
  • Aplikácia, ktorá zobrazuje reklamy na hazard, nesmie byť simulovanou hazardnou aplikáciou (zábavná hra bez hazardu so skutočnými peniazmi).

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Aplikácia typu „KIDS 123’“ s reklamami propagujúcimi hazardné služby
 • expand_more Aplikácie s dennými fantazijnými športmi (DFS)

  Povoľujeme aplikácie DFS, keď spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • Aplikácia môže poskytovať prístup a byť distribuovaná iba v USA. Aplikácie DFS zacielené na jurisdikcie mimo USA sa musia kvalifikovať prostredníctvom procesu overenia aplikácií na hazard so skutočnými peniazmi.
  • Ak chce vývojár distribuovať aplikáciu DFS v službe Play, musí úspešne dokončiť postup podania žiadosti o zaradenie medzi aplikácie DFS a aplikácia musí byť prijatá.
  • Aplikácia musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami všetkých štátov či teritórií USA, kde je distribuovaná.
  • Vývojár musí mať platnú licenciu pre každý štát či teritórium USA, v ktorom sa pre aplikácie s dennými fantazijnými športmi vyžaduje.
  • Aplikácia musí zabrániť neplnoletým používateľom v stávkovaní alebo vykonávaní peňažných transakcií v rámci danej aplikácie.
  • Aplikácia musí zabrániť v jej použití v štátoch či teritóriách USA, v ktorých vývojár nemá licenciu potrebnú pre aplikácie s dennými fantazijnými športmi.
  • Aplikácia musí zabrániť v jej použití v štátoch či teritóriách USA, v ktorých sú aplikácie s dennými fantazijnými športmi protizákonné.
  • Aplikácia sa NESMIE dať kúpiť v službe Google Play ako platená aplikácia ani nesmie využívať fakturáciu v aplikácii Google Play.
  • Stiahnutie a inštalácia aplikácie z obchodu musí byť zdarma.
  • Aplikácia musí mať hodnotenie Iba pre dospelých alebo ekvivalent od združenia IARC.
  • Aplikácia a jej záznam musia zreteľne zobrazovať informácie o zodpovednom hazarde.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.