Obmedzený obsah

Obmedzený obsah

Každý deň používajú službu Google Play na prístup k aplikáciám a hrám ľudia z celého sveta. Pred odoslaním aplikácie si položte otázku, či je vaša aplikácia vhodná pre službu Google Play a v súlade s miestnymi zákonmi.

Nevhodný obsah

Vytvorili sme štandardy definujúce a zakazujúce obsah, ktorý je škodlivý alebo nevhodný pre používateľov. Cieľom bolo zaistiť, aby služba Google Play zostala bezpečná a slušná platforma.


 • expand_more Sexuálny obsah

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré zahrnujú alebo propagujú sexuálny obsah, ako je pornografia, alebo akýkoľvek obsah či služby, ktoré majú slúžiť na sexuálne uspokojenie. Obsah s nahotou môže byť povolený v prípade, ak slúži hlavne na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely a nie je určený na uspokojenie.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Znázornenia nahoty, kde je subjekt nahý alebo len sporo oblečený a kde by oblečenie nebolo vhodné v príslušnom verejnom kontexte.
  • Znázornenia, animácie a ilustrácie sexuálnych aktov či sexuálne naznačujúcich póz.
  • Obsah, ktorý znázorňuje sexuálne pomôcky a fetiše.
  • Obsah, ktorý je obscénny alebo vulgárny.
  • Obsah, ktorý znázorňuje, opisuje alebo podporuje zoofíliu.
  • Aplikácie, ktoré propagujú sexuálnu zábavu, eskortné služby alebo služby, ktoré poskytujú sexuálne praktiky za kompenzáciu.
 • expand_more Nenávistný prejav

  Nepovoľujeme aplikácie propagujúce násilie alebo podnecujúce k nenávisti voči určitým jednotlivcom či skupinám osôb na základe ich rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá sa spája so systematickou diskrimináciou alebo marginalizáciou.

  Nižšie sú uvedené príklady bežných porušení:

  • Kompilácie tvrdení, ktorých cieľom je dokázať, že určitá chránená skupina je bez ľudskej dôstojnosti, podradná alebo hodná nenávisti.
  • Aplikácie, ktoré obsahujú teórie, že určitá chránená skupina má záporné vlastnosti (napr. je škodlivá, skorumpovaná, zlá a pod.), alebo ktoré explicitne či implicitne tvrdia, že je daná skupina hrozbou.
  • Obsah alebo prejav snažiaci sa presvedčiť ostatných, že určití ľudia by mali byť nenávidení alebo diskriminovaní, pretože sú členmi chránenej skupiny.
 • expand_more Násilie

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré znázorňujú alebo sprostredkúvajú bezdôvodné násilie či iné nebezpečné činnosti.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Grafické znázornenie alebo opis reálneho násilia či násilných hrozieb akejkoľvek osobe či zvieraťu.
  • Aplikácie propagujúce sebapoškodzovanie, samovraždu, poruchy príjmu potravy, hry zahŕňajúce škrtenie alebo iné činnosti, ktoré môžu viesť k vážnemu poraneniu či smrti.
  Obsah podporujúci terorizmus

  Teroristickým organizáciám nepovoľujeme zverejňovať aplikácie v službe Google Play na žiadne účely (ani na nábor).

  Nepovoľujeme aplikácie s obsahom súvisiacim s terorizmom, ako napríklad obsah propagujúci teroristické činy, podnecujúci násilie alebo oslavujúci teroristické útoky. Ak uverejňujete obsah súvisiaci s terorizmom na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, dbajte na to, aby ste poskytli dostatok informácií, ktoré používateľom pomôžu pochopiť kontext.

 • expand_more Citlivé udalosti

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré zneužívajú prírodné katastrofy, krutý čin, konflikt, úmrtie alebo inú tragickú udalosť na zvýšenie publicity alebo ktoré v súvislosti s takouto udalosťou neprejavujú primeranú ohľaduplnosť.

  Nižšie sú uvedené príklady bežných porušení:

  • necitlivosť voči smrti skutočnej osoby alebo skupiny ľudí v dôsledku samovraždy, predávkovania, z prirodzených príčin a pod.;
  • popieranie závažnej tragickej udalosti;
  • ak sa zdá, že autor profituje z tragickej udalosti bez akéhokoľvek zjavného prínosu obetiam;
 • expand_more Šikanovanie a obťažovanie

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré obsahujú či propagujú hrozby, obťažovanie alebo prenasledovanie.

  Nižšie sú uvedené príklady bežných porušení:

  • šikanovanie obetí medzinárodných alebo náboženských konfliktov;
  • obsah, ktorého cieľom je využívať iných (vrátane vydierania a pod.);
  • uverejňovanie obsahu s cieľom niekoho verejne ponížiť;
  • obťažovanie obetí tragickej udalosti, ich priateľov a rodín.
 • expand_more Nebezpečné produkty

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sprostredkúvajú predaj výbušnín, strelných zbraní, munície alebo určitého príslušenstva pre strelné zbrane.

  • Medzi obmedzené príslušenstvo patria položky, ktoré umožňujú zbrani simulovať automatickú streľbu alebo ju upravia tak, že sa dá použiť na automatickú streľbu (napr. tzv. doplnky bump stock, spúšte s Gatlingovým mechanizmom, automatické mechanizmy spúšte so západkou, súpravy na modifikáciu zbraní) a zásobníky či pásy s viac ako 30 nábojmi.

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré poskytujú pokyny na výrobu výbušnín, strelných zbraní, munície, obmedzeného príslušenstva pre strelné zbrane alebo iných zbraní. Patria sem aj pokyny, ako modifikovať strelnú zbraň na automatickú streľbu alebo simuláciu automatickej streľby.

 • expand_more Marihuana

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sprostredkúvajú predaj marihuany alebo marihuanových výrobkov, a to bez ohľadu na zákonnosť.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Umožnenie používateľom objednať si marihuanu prostredníctvom funkcie nákupného košíka v aplikácii.
  • Pomáhanie používateľom pri zabezpečovaní doručenia alebo vyzdvihnutia marihuany.
  • Zabezpečovanie predaja výrobkov s THC.
 • expand_more Tabakové výrobky a alkohol

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sprostredkúvajú predaj tabakových výrobkov (vrátane elektronických cigariet) alebo podporujú nezodpovedné užívanie alkoholu či tabakových výrobkov.

  Nižšie sú uvedené príklady bežných porušení:

  • Znázornenie alebo nabádanie na užívanie či predaj alkoholu alebo tabakových výrobkov neplnoletými.
  • Naznačovanie, že konzumácia tabakových výrobkov môže zlepšiť sociálne, sexuálne, odborné, intelektuálne alebo športové postavenie.
  • Kladné znázorňovanie nadmernej konzumácie alkoholu vrátane zobrazovania nadmerného pitia, nárazového pitia alebo pitia vo forme súťaže v pozitívnom svetle.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.