Obmedzený obsah

Obmedzený obsah

Každý deň používajú službu Google Play na prístup k aplikáciám a hrám ľudia z celého sveta. Pred odoslaním aplikácie si položte otázku, či je vaša aplikácia vhodná pre službu Google Play a či je v súlade s miestnymi zákonmi.

Obsah vytváraný používateľmi

Obsah vytváraný používateľmi (UGC) je obsah, ktorým používatelia prispejú do aplikácie a ktorý sa zobrazuje alebo je prístupný aspoň časti jej používateľov. Nevhodný obsah je taký, ktorý porušuje naše pravidlá.

Aplikácie obsahujúce alebo poskytujúce obsah UGC musia:

 • od používateľov vyžadovať, aby prijali zmluvné podmienky aplikácie a/alebo pravidlá pre používateľov ešte predtým, než budú môcť vytvoriť alebo nahrať obsah UGC;
 • v zmysle pravidiel programu pre vývojárov služby Google Play definovať obsah UGC, ktorý je nevhodný, a zakázať ho prostredníctvom zmluvných podmienok a/alebo pravidiel pre používateľov danej aplikácie;
 • implementovať rázne, účinné a trvalé moderovanie obsahu UGC, a to v miere, ktorá je primeraná a konzistentná s typmi daného obsahu UGC, ktorý aplikácia hostí;
 • poskytnúť používateľsky ústretový systém v aplikácii na nahlasovanie a odstraňovanie nevhodného obsahu UGC;
  • v prípade naživo streamovaných aplikácií musí byť problematický obsah UGC odstránený okamžite alebo v čo najkratšom možnom čase; a
 • odstraňovať alebo blokovať používateľov porušujúcich zmluvné podmienky a/alebo pravidlá pre používateľov aplikácie;
 • poskytovať bezpečnostné prvky, ktoré bránia speňaženiu v aplikácii podporujúcemu nevhodné správanie používateľov.

Aplikácie, ktorých hlavným účelom je poskytovať nevhodný obsah UGC, budú zo služby Google Play odstránené. Podobne budú zo služby Google Play odstránené aj aplikácie, ktoré sa postupom času začnú používať výhradne na hostenie nevhodného obsahu UGC, alebo také, ktoré sa stanú medzi používateľmi známymi tým, že v nich je takýto obsah k dispozícii.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Propagácia sexuálne explicitného obsahu generovaného používateľmi vrátane implementovania platených funkcií, ktoré v zásade podporujú zdieľanie nevhodného obsahu.
 • Aplikácie s obsahom generovaným používateľmi, v ktorých chýba dostatočné zabezpečenie proti hrozbám, obťažovaniu alebo šikanovaniu, hlavne neplnoletých.
 • Príspevky, komentáre alebo fotografie v rámci aplikácie, ktorých hlavným účelom je obťažovať alebo vybrať inú osobu s cieľom zneužívania, škodlivého útoku alebo zosmiešnenia.
 • Aplikácie, ktoré trvalo neriešia sťažnosti používateľov na nevhodný obsah.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.