Spam a minimálna funkčnosť

Spam a minimálna funkčnosť

Aplikácie by mali používateľom minimálne poskytnúť základnú funkčnosť a dôstojné používateľské prostredie. Aplikácie, ktoré zlyhávajú, vykazujú iné správanie odporujúce funkčnému používateľskému prostrediu, alebo také, ktoré sú určené iba na šírenie spamu používateľom alebo v službe Google Play, nie sú aplikácie, ktoré rozširujú katalóg zmysluplným spôsobom.

Minimálna funkčnosť

Zaistite, aby vaša aplikácia poskytovala stabilný, zaujímavý a responzívny dojem používateľov.

Niekoľko príkladov bežných porušení:


 • Aplikácie slúžiace ako symbol postavenia, ktoré nemajú žiadne funkcie

 • expand_more Poškodená funkčnosť

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré zlyhávajú, nútene sa zatvárajú, zamŕzajú alebo inak nenormálne fungujú.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Aplikácie, ktoré sa nedajú nainštalovať
  • Aplikácie, ktoré sa dajú nainštalovať, ale nenačítajú sa
  • Aplikácie, ktoré sa načítajú, ale nereagujú

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.