Spam a minimálna funkčnosť

Spam a minimálna funkčnosť

Aplikácie by mali používateľom minimálne poskytnúť základnú funkčnosť a dôstojné používateľské prostredie. Aplikácie, ktoré zlyhávajú, vykazujú iné správanie odporujúce funkčnému používateľskému prostrediu, alebo také, ktoré sú určené iba na šírenie spamu používateľom alebo v službe Google Play, nie sú aplikácie, ktoré rozširujú katalóg zmysluplným spôsobom.

Spam

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré šíria používateľom alebo v Obchode Play spam, napríklad aplikácie, ktoré posielajú používateľom nevyžiadané správy, alebo také, ktoré sa opakujú či majú nízku kvalitu.


 • expand_more Spam v správach

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré v mene používateľa odosielajú správy SMS, e-mailové správy a iné správy bez toho, aby používateľovi poskytli možnosť skontrolovať obsah správy a príjemcov.

 • expand_more Zobrazenie cudzích webových stránok a spam zameraný na partnerské stránky

  Nepovoľujeme aplikácie, ktorých hlavných účelom je presmerovať používateľov na webové stránky partnera alebo zobrazovať cudzie webové stránky bez povolenia vlastníka webu či správcu.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:


  • Aplikácia, ktorej hlavným účelom je presmerovať používateľov na webové stránky partnera s cieľom získať kredit za registrácie používateľov alebo nákupy na týchto stránkach.
  • Aplikácie, ktorých hlavným účelom je zobrazovať cudzie webové stránky bez povolenia:

   ① Táto aplikácia sa nazýva „Bob’s Movie Search App” a iba poskytuje zobrazenie webu IMDb.

 • expand_more Opakujúci sa obsah

  Nepovoľujeme aplikácie, ktoré poskytujú rovnaké funkcie ako iné aplikácie, ktoré sa už v službe Google Play nachádzajú. Aplikácie by mali používateľom poskytovať hodnotu spočívajúcu v jedinečnom obsahu alebo službách.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Kopírovanie obsahu iných aplikácií bez pridania pôvodného obsahu či hodnoty.
  • Vytváranie viacerých aplikácií s veľmi podobným obsahom a dojmom používateľa. Ak je objem obsahu týchto aplikácií malý, vývojári by mali zvážiť vytvorenie jednej aplikácie, v ktorej bude všetok tento obsah zhrnutý.

  Zakázané sú aplikácie vytvorené pomocou automatizovaného nástroja, sprievodcu alebo založené na šablónach, ktoré do služby Google Play odoslal operátor danej služby v mene iných osôb. Takéto aplikácie sú povolené iba v prípade, ak sú zverejnené samostatne registrovaným účtom vývojára, ktorý patrí používateľovi automatizovaného nástroja, nie operátorovi služby.

 • expand_more Určené pre reklamy

  Nepovoľujeme aplikácie, ktorých primárnym účelom je zobrazovať reklamy.

  Niekoľko príkladov bežných porušení:

  • Aplikácie, v ktorých sú intersticiálne reklamy umiestnené za každou akciou používateľa, okrem iných vrátane kliknutí, potiahnutí prstom a pod.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.