Záznam v obchode a propagácia

Záznam v obchode a propagácia

Propagácia a viditeľnosť vašej aplikácie výrazne ovplyvňujú kvalitu obchodu. Nepoužívajte záznamy v obchode šíriace spam, propagácie nízkej kvality a nesnažte sa umelo zvyšovať viditeľnosť aplikácie v službe Google Play.

Hodnotenia obsahu

Náš systém hodnotenia obsahu zahŕňa oficiálne hodnotenie od organizácie IARC (International Age Rating Coalition) a je navrhnutý tak, aby pomohol vývojárom informovať používateľov o miestnych relevantných hodnoteniach obsahu.


 • expand_more Ako sa používajú hodnotenia obsahu

  Hodnotenia obsahu sa používajú na informovanie spotrebiteľov, najmä rodičov, o potenciálne nevhodnom obsahu v rámci aplikácií. Umožňujú tiež filtrovať alebo blokovať váš obsah na určitých územiach alebo pre určitých používateľov, keď to vyžaduje zákon, a určiť spôsobilosť vašej aplikácie pre špeciálne programy pre vývojárov.

 • expand_more Ako sa prideľujú hodnotenia obsahu

  Ak chcete získať hodnotenie obsahu, musíte vyplniť hodnotiaci dotazník v službe Play Console, kde budete musieť odpovedať na otázky týkajúce sa povahy obsahu vašich aplikácií. Aplikácia získa na základe odpovedí v dotazníku hodnotenie obsahu od viacerých hodnotiacich inštitúcií. Nesprávne opísanie obsahu vašej aplikácie môže mať za následok odstránenie alebo pozastavenie, preto je dôležité v dotazníku hodnotenia obsahu poskytnúť presné odpovede.

  Ak nechcete, aby bola vaša aplikácia uvedená ako Neohodnotená, musíte vyplniť dotazník hodnotenia obsahu pre každú novú aplikáciu odoslanú do služby Play Console, ako aj pre všetky existujúce aplikácie, ktoré sú aktívne v službe Google Play. Aplikácie bez hodnotenia obsahu budú z Obchodu Play odstránené.

  Ak vykonáte zmeny obsahu aplikácie alebo funkcií, ktoré majú vplyv na odpovede v hodnotiacom dotazníku, musíte v službe Play Console odoslať nový dotazník hodnotenia obsahu.

  Ďalšie informácie o hodnotiacich inštitúciách a o vyplnení dotazníka hodnotenia obsahu nájdete v centre pomoci.

 • expand_more Odvolania voči hodnoteniu

  Ak nesúhlasíte s hodnotením prideleným vašej aplikácii, môžete kontaktovať priamo hodnotiacu inštitúciu IARC a odvolať sa pomocou odkazu uvedeného v správe s certifikátom.

Bol tento článok užitočný?

Ďakujeme za odpoveď.