GOOGLE PLAYS PRESENTKORT® ANVÄNDARVILLKOR I SVERIGE

1. Behörighet och inlösen. Presentkort på Google Plays (”Presentkort”) gäller endast för användare som är minst 13 år gamla och bosatta i Sverige. Presentkort utfärdas av Google Commerce Limited (”GCL”). För att kunna lösa in ett Presentkort måste du vara ansluten till internet och uppfylla kraven för och ha eller skapa ett Google Payments-konto för Sverige så att du kan administrera saldot för Presentkort. För användare som är 13–17 år är registreringen för Google Payments begränsad till inlösen av Presentkort.

Presentkort utfärdas antingen som kort med ett bestämt värde eller laddningsbara kort som du kan fylla på med ett valfritt värde upp till det gällande maxvärdet. För inlösen av Presentkort gäller alltid saldogränserna för Google Play. När saldogränsen för Google Play har nåtts måste du först minska saldot genom att köpa kvalificerade produkter. Sedan kan du lösa in fler Presentkort.

2. Begränsningar. Presentkortet kan endast användas till köp av kvalificerade objekt på Google Play. Begränsningar kan gälla för inlösen och användning. Objekt som inte kan köpas med presentkort omfattar bland annat vissa objekt i avsnittet Enheter på Google Play (t.ex. mobiler, surfplattor och tillbehör till dessa enheter) och vissa prenumerationer. Läs mer i hjälpcentret. Med undantag för när det uppställs krav enligt lag gäller följande: Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter eller andra kort, kan endast lösas in en gång, kan inte återbetalas, kan inte kombineras med andra saldon i Google Payments-kontot som inte är kopplade till Google Play och får inte säljas vidare, bytas eller överföras i utbyte mot ett värde. Om saldot i Google Play inte täcker kostnaden för ett köp på Google Play kan du slutföra transaktionen genom att använda en ytterligare betalningsmetod. När köpet av ett presentkort har genomförts, övergår risken för eventuell förlust av presentkortet på köparen.

3. Inga avgifter eller utgångsdatum. Inga avgifter eller utgångsdatum gäller för Presentkortet. Eventuella återbetalda belopp för berättigade köp på Google Play läggs till i saldot i Google Play för framtida bruk i enlighet med dessa användarvillkor, såvida inget annat krävs enligt tillämplig lag.

4. Bedrägeri. GCL har rätt att stänga av eller avsluta kundkonton och debitera via alternativa betalningsmetoder om ett presentkort som erhållits på bedrägligt eller olagligt sätt löses in eller används för att handla på Google Play.

5. Onlinehjälp. Du kan se saldot i Google Play påhttps://payments.google.com. Om du behöver onlinehjälp för Presentkort besöker du https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Ansvarsbegränsning . GCL är inte ansvariga om du tappar bort presentkortet, om det blir stulet eller förstört, eller om det har använts utan ditt medgivande. GCL lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för Presentkortet, inklusive garantier om rimlig kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, förutom när detta krävs enligt tillämplig lag. Om ett Presentkort inte fungerar av tekniska skäl lägger GCL till beloppet från kortet som inte fungerade i saldot för Presentkort. GCL är inte ansvariga om ett Presentkort inte fungerar på det sätt som nämns i dessa användningsvillkor om felet orsakas av tredje part, till exempel vid avbrott i internetanslutningen, fel på datorn, mobilen eller någon annan enhet som används för internetanslutning, eller om felet uppstår hos leverantören av internettjänsten eller det mobila nätverket.

7. Allmänna villkor. Villkoren omfattas av Google Plays användarvillkor. Användning av tjänsterna som beskrivs här omfattas även av användarvillkoren för Google Payments och Googles sekretesspolicy. När du köper, får eller löser in ett Presentkort godkänner du att dessa användarvillkor gäller enligt svensk lag och eventuell konflikt ska avgöras av Svensk Domstol. GCL förbehåller sig rätten att emellanåt och efter eget godtycke ändra dessa användarvillkor i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vid eventuella klagomål accepterar du att som första åtgärd kontakta Kundtjänst och göra det möjligt för GCL att lösa problemet innan du vidtar andra åtgärder.